» Juridisch » Invordering rijbewijs en/of EMG   

Postingstijd interval gedetecteerd van 56.5 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 26 berichten ]
explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Heren,

hier is er nog één, afgelopen zaterdag ben ik gepakt door een VROS (40-XFN-6) met een ongecorrigeerde snelheid van 181kmh waar ik 100kmh mag, erg dom uiteraard.

natuurlijk kan ik mijn relaas hier wel kwijt (nodig voor werk en geen history en bla bla bla) maar ik zal daar jullie niet mee vervelen, wat ik wel graag kwijt wil is dat ik de meting niet vertrouw, namelijk toevallig toen ik ze voorbij vloog ging ik goed op de rem, hun meting is gedaan terwijl ze inliepen en zover ik kon zien op het filmpje deden ze geen 4 punts (combi) meting (als dat zo heet), afstand en tijd werd tegelijk gestart en ook tegelijk stop gezet.

ik zie erg, erg veel informatie op dit forum, dat is mij zoveel waard dat ik wat wil doneren (even uitzoeken hoe en waar), wat ik begrepen heb moet ik het volgende doen:

[*] Klaagschrift indienen, ik heb ook een brief van werkgever dat het niet terugkrijgen van mijn rijbewijs hetzij direct, hetzij indirect in mijn ontslag gaat resulteren. (klein vraagje, ik zit nu op kalenderdag 3, kan ik hem nu al sturen of moet ik wachten tot de OVJ zijn beslissing heeft gemaakt
[*] nadat OVJ zijn eis bekend gemaakt heeft zal hij mij uitnodigen voor een gesprek, hij wil graag dat ik het toegeef tevens wil hij dat ik zijn eis accepteer zodat er geen rechter aan te pas komt, hierbij heb ik 2 keuzes, niet naar het gesprek gaan of wel gaan en mondje houden (in de zin van niet toegeven en zeker niet zijn eis accepteren).
[*] nadat OVJ feestje over is krijg ik een uitnodiging om voor de rechter te verschijnen, het klaagschrift zal ik (in weliswaar iets gewijzigde vorm) ook naar hun moeten sturen.
[*] wanneer ik voorkom zie ik de rechter en de OVJ, aan de hand van mijn zegje en mijn klaagschrift zal de rechter een uitspraak doen.


Heren, is mijn lijstje compleet en juist? ik probeer alles zelf uit te zoeken en te regelen, dit topic is bedoeld voor anderen die in mijn situatie zitten (of gaan zitten), dit betekent dus ook dat ik update's zal plaatsen tot de hele zaak voltooid is, kan altijd handig zijn voor iemand, eens?

Mijn enige vraag is, wanneer kan ik de PV en de meting in twijfel trekken onder artikel 30 Sv? volgens mij moet ik het standaard ijkings en beëdiging info wel WOB'en.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Direct een Wob/Wpg-verzoek bij de politie indienen voor het beeldmateriaal en erop staan dat het niet vernietigd wordt !!

Klaagschrift kan m.i. ook direct verstuurd worden.

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Hi tmfkav,

bedankt voor je advies, zit gelijk even te zoeken op het forum maar kan even niet gauw de template vinden en het adres waar het naartoe moet, mag ik je vragen of je mij een duwtje in de goede richting kan geven? (ik heb tevens nog geen referentie nummers behalve plaats en tijd)

ok, top! ik ga het klaagschrift per direct versturen, jammer dat het niet meer via fax kan :(

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Aan:
CVOM T.A.V. Officier van justitie
Contact Afdeling Straf
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT

Afz:
Xlutjebroekie, 21-12-2016

Ons kenmerk: N.VT (OvJ heeft nog geen beslissing gemaakt.)

Betreft: Verzetschrift n.a.v. mogelijk inhouding rijbewijs


Edelachtbare,


Helaas word ik verdacht van een vermeende Snelheidsovertreding van 181kmh ongecorrigeerd waar 100kmh is toegestaan, resultaat hiervan is dat mijn rijbewijs is ingevorderd en deze bij u ligt in afwachting van uw beslissing. Ik verzoek u op basis van onderstaande gronden deze inhouding in heroverweging te nemen. In elk ander geval verzoek ik u deze brief als klaagschrift in behandeling te nemen..

Allereerst wil ik u graag een schetsing geven van de lokale situatie:
• Plaats, N9999 thv lutjebroekaanzee (100kmh toegestaan, 2 baans, geleiderails)
• Tijd vermeende overtreding, omstreeks 23:30
• Verkeersdrukte, nihil.

Op dit moment is inzage in het opgemaakt proces-verbaal en/of videomateriaal niet mogelijk omdat mij deze nog niet beschikbaar gesteld is. Deze documenten zijn gelijktijdig d.m.v. een WOB procedure opgevraagd.

Mijn conclusie van deze vermeende snelheidsovertreding betreft het bewerkstelligen van een ongeldige meting, de vermeende overtreding is geconstateerd door een VROS auto van de Politie Unit Noord Nederland, naar mijn inziens betreft het een ongeldige meting omdat:

• Vrijwel na het passeren van de VROS auto remde ik in een versneld tempo.
• VROS auto begon verlaat met meten.
• VROS auto voerde meting uit terwijl deze in een versneld tempo aan het inlopen was

• Om bovenstaande redenen is een combi uitloop meting niet mogelijk, immers voor een Combi (uitloop) meting dient de afstand van beide voertuigen groter of hetzelfde te blijven, niet kleiner door het inlopen van afstand.

Ook vraag ik uw vriendelijk aandacht voor de effecten van deze inhouding, namelijk het inhouden van het rijbewijs zal direct, hetzij indirect schade berokkenen aan het bedrijf en de klanten van het bedrijf, om die reden heeft mijn werkgever (pijnlijk genoeg) mij een brief gestuurd waarin duidelijk staat dat inhouding van het rijbewijs indirect, hetzij direct mijn ontslag in zal zetten.

Laatste wat ik kwijt wil, al betreft het een ongeldige meting zijn de effecten nu al zeer groot, het zit mij dusdanig dwars dat slapen, normaal eten en werken zeer ongunstig beïnvloed is door deze situatie, zeker omdat ik afhankelijk van uw beslissing mijn werk kwijt raak (zie bijlage).

Het bovenstaande in acht genomen verzoek ik u de inhouding van mijn rijbewijs te heroverwegen. Ik verzoek u de inhouding van mijn rijbewijs te staken en deze gestaakt te houden, en mij per eerst volgende mogelijkheid het rijbewijs te laten afhalen. Tevens verzoek ik u, verwijzend naar de gebrekkige meting en waarneming verdere strafvervolging te staken, mocht u (onverhoopt) toch willen beslissen mijn rijbewijs in te houden wil ik u nogmaals vragen dit niet te doen en de rechter hierover te laten beslissen, ik vertrouw erop dat de rechter (en u uiteraard) na het krijgen benodigde informatie wat per wob procedure is aangevraagd zal beslissen verdere vervolging te staken.


In elk ander geval verzoek ik u deze brief aan te merken als klaagschrift en mij uit te nodigen voor een hoorzitting alwaar ik mijn motiveringen mondeling kan toe lichten.

In afwachting van uw schriftelijk antwoord,

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Politie Noord-Nederland
Postbus 107
9400 AC ASSEN

XX

XX, 21-12-2016

Betreft: WOB verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Aangaande mijn Staande houding XX omstreeks XX ter XX, hetgeen resulteerde in het invorderen van mijn rijbewijs ivm verdacht zijn van een snelheidsovertreding verzoek ik u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten. Met tenminste hierin begrepen kopieën van:

- Het brondocument;
- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen. Hierbij beroep ik mij op het materieel gelijkheidsbeginsel omdat overige politiekorpsen er onder een Wob verzoek altijd een verstrekken;
- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en dat op dat moment geldig was;
- Een foto/video (op originele grootte van de VROS auto) van de genoemde overtreding, welke voorzien is van datum en tijdstip en goed leesbare relevante data in de tekstbalk. Hierop moeten duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn en dient een direct verband te worden gelegd met het bedoelde ijkrapport; Deze is extra belangrijk voor mij gezien ik overtuigd ben dat de meting foutief is verlopen.
- Een verklaring waaruit blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst/bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;
- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht/ingelezen ten tijde van de meting/inlezing bevoegd was om de gebruikte (meet)apparatuur te bedienen;
- De akte van aanstelling van de verbalisant alsmede het proces-verbaal van beëdiging van de dienstdoende verbalisant;
- Indien de opsporingapparatuur was ingebouwd in een opsporingsvoertuig: - De exacte locatie van dit voertuig, het kenteken en de datum van de APK- keuring;


De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken.

P.s, als bijlage treft u (bewerkte) kopie van legitimatiebewijs om identiteit te bevestigen.

Hoogachtend,

A

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Zo heren, deze heb ik opgesteld, heeft iemand op of aanmerkingen?

UPDATE, parketnummer heb ik al, die zijn snel joh, dus nu naar de OVJ sturen en afwachten?

Pietert
Master
 Bericht 
explorer1 schreef:
immers voor een Combi (uitloop) meting dient de afstand van beide voertuigen groter of hetzelfde te blijven, niet kleiner door het inlopen van afstand.

Onzin. Juist met een combi-meting maakt dat niet uit, omdat je voor beide voertuigen apart afstand/tijd uitrekent.

HypHyper
Master
 Bericht 
explorer1 schreef:
Zo heren, deze heb ik opgesteld, heeft iemand op of aanmerkingen?


Ik zou m'n naam eraf halen als ik jou was. (als jij tenminste die AB bent)
Hier op het forum althans.

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
HypHyper schreef:
Ik zou m'n naam eraf halen als ik jou was. (als jij tenminste die AB bent)
Hier op het forum althans.


Wilde ik doen maar ik kan mijn post niet aanpassen, melding gemaakt hierbij

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
Bij deze.

Ze mogen een jumpstart doen, tijd en afstand tegelijk starten, maar dan mogen ze 'm alleen gelijktijdig afklokken als ze weer naast je rijden. Anders moeten ze wachten op een punt die jij passeert, dan stoppen ze de tijd en als ze zelf dat punt passeren stopt de afstand. Dan hebben ze correct jouw snelheid. Anders is het hun gemiddelde snelheid. Je hebt met je mobiel zeker geen filmpje gemaakt van hun filmpje? Die wordt namelijk gewist en krijg je later een PV waarop staat "op voorgeschreven wijze gebruikt meetmiddel, gemiddelde snelheid was 181" en dan hang je

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Nee, ik was helaas in shock en heb derhalve niet bij zulke dingen nagedacht!

Maargoed, ik zal het vanzelf zien en jullie allen op de hoogte houden.

Heb nog even gezocht, zag geen donatie button ergens, ik zal na deze situatie kijken of ik anderen kan helpen met de opgedane kennis.

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
We hoeven geen donatie, maar een donatie hier: http://www.5euro-sponsorproject.nl/ zou leuk zijn.. http://www.5euro-sponsorproject.nl/direct-geven/

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Heren!

Ten eerste, fijne kerst gehad?

Nu de update: ovj heeft niks met mijn klaagschrift gedaan en derhalve op naar de rechtbank ermee, zitting is 16 februari en daar schrok ik wel van, affijn niks aan te doen.

Ik zal jullie wederom op de hoogte houden!

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
ik zit een beetje met het adres heren, OVJ heeft het over de strafgriffie rechtbank te noord-nederland, na veel zoeken zie ik 2 adressen van strafgriffie:
Locatie Alkmaar
Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar
Telefoon: 088-3611144
Fax: 088-3610117
E-mail strafgriffie: strafgriffie.RB-NHO.Alkmaar@rechtspraak.nl

Locatie Haarlem
Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Telefoon: 088-3611185
Fax: 088-3610161
E-mail strafgriffie: strafgriffie.RB-NHO.Haarlem@rechtspraak.nl

welke moet ik hebben? weet iemand dat?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Zowel Alkmaar als Haarlem is niet Noord-Nederland, maar Noord-Holland :wink:

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
Zowel Alkmaar als Haarlem is niet Noord-Nederland, maar Noord-Holland :wink:


daar zat ik dus ook mee, echter, alleen die pagina vermeldde de afdeling strafgriffie.

Het is opgelost, heb men gebeld met de vraag mij te helpen aan een adres, dit hebben ze netjes gedaan!

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Heren,

Eergisteren de zitting gehad, na het mondeling toelichten van mijn klaagschrift was zowel de OVJ als de rechter voornemens mij mijn rijbewijs terug te geven, de rechter heeft gelukkig ook die beslissing gemaakt, ik kan dus weer normaal werken :kniktja:

medio febuari moet ik verschijnen bij de OVJ, meningen verschillen of ik moet gaan of niet, besloten dit wel te doen, weliswaar ga ik uiteraard niet akkoord met een onvoorwaardelijke ontzegging die langer is dan de termijn dan ik hem kwijt ben geweest.

bedankt heren! zal uiteraard nog updates plaatsen.

p.s nog geen reactie gehad op WOB verzoeken, zal nog even hier achter heen bellen.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Met 81... Wow!

TMFKAV
Master
 Bericht 
explorer1 schreef:
Eergisteren de zitting gehad, na het mondeling toelichten van mijn klaagschrift was zowel de OVJ als de rechter voornemens mij mijn rijbewijs terug te geven, de rechter heeft gelukkig ook die beslissing gemaakt, ik kan dus weer normaal werken


:thumb:

Pietert
Master
 Bericht 
explorer1 schreef:
besloten dit wel te doen

Bedenk dan wel dat ze er op uit zijn om een bekentenis uit te lokken. Ze nodigen jou puur uit om je er bij te naaien, niet omdat ze je zo'n toffe pik vinden.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Wees inderdaad voorzichtig, ben heel scherp op suggestieve vragen. Het is geen gezellig koffierondje, maar gewoon een goedkopere manier om je de strop om te doen. Je hoeft geen vrienden met de OvJ te worden; zakelijk zijn en je antwoorden goed overwegen wordt beloond.

Mattinus
Pro
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
Met 81... Wow!

Met 89 lukte mij het ook.. al is een goed verhaal, schoon verleden, respect voor de raadkamer en een flinke scheut geluk dan wel noodzakelijk.

Zitting OVJ heb ik destijds op advies van dit forum niet gedaan.
Wat ik vaak heb gehoord is dat tijdens een dergelijk hoorzitting de OVJ je 'per maand eerder RWB terug' een verhoging van de boete geeft. De rechter gaat hier lang niet altijd in mee..
Daarnaast; wat Piet Piraat zegt.. :wink:

Ik zeg voor laten komen, kun je in de tussentijd sparen, de WOB documenten napluizen en stiekem hopen op een verjaring van de zaak..

Lipsum
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
@Explorer1: Wie heb je gebeld voor het adres van de Ovj? Zit in hetzelfde schuitje als jij, afgelopen vrijdag nacht gepakt met 78 te hard. Heb nog niks binnen maar wil al wel graag het klaagschrift versturen. Heb van de beste motoragent geen gegevens ontvangen dus heb geen idee wie ik nu kan bellen.

Hartelijk dank voor het delen van je brieven iig! Scheelt me veel werk!

Schoenzool
Master
 Bericht 
Lipsum schreef:
@Explorer1: Wie heb je gebeld voor het adres van de Ovj? Zit in hetzelfde schuitje als jij, afgelopen vrijdag nacht gepakt met 78 te hard. Heb nog niks binnen maar wil al wel graag het klaagschrift versturen. Heb van de beste motoragent geen gegevens ontvangen dus heb geen idee wie ik nu kan bellen.

Hartelijk dank voor het delen van je brieven iig! Scheelt me veel werk!


Misschien is het handig om een eigen topic te openen?
Inclusief casus omschrijving

Lipsum
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Schoenzool schreef:
Misschien is het handig om een eigen topic te openen?
Inclusief casus omschrijving


Done: invordering-rijbewijs-educatieve-maatregel-gedrag/invordering-rijbewijs-ongecorrigeerd-88-te-hard-t93501.html

explorer1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb gelijk in dat topic gekeken, maar ik zie al dat je inmiddels het nummer hebt gevonden, succes!!!!

 Pagina 1 van 1 [ 26 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy