» Juridisch » Juridisch (Gesloten)   

Postingstijd interval gedetecteerd van 42.8 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 2 van 2  [ 66 berichten ]
Kaime
Pro
 Bericht 
Als het goed is zou de OvJ deze stukken ook moeten hebben. Misschien aardig om aan de OvJ te vragen of hij deze stukken al in zijn dossier heeft zitten. Zo niet dan heb je een punt om (heel lief) aan te geven dat de OvJ zijn huiswerk niet zo heel goed gemaakt heeft.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Dit had ik in gedachte, iemand op /aanmerkingen?

Geachte Kantonrechter,

Min naam is XXX

Op 11 september 2009 ontving ik een oproep om voor te komen voor een transactie die mij is opgelegd.

Ik ben het niet eens met de opgelegde transactie en ontken de gedraging ten stelligste. De flitslocatie is nog geen 50 meter van een kruising met verkeerslichten, ik kom uit de richting van die kruising en kan met de geflitste auto onmogelijk over die afstand een snelheid van 81 km/uur bereikt hebben. Aangezien het niet kon kloppen heb ik bepaalde gegevens opgevraagd onder de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Hieruit is na voren gekomen dat de gegevens inderdaad niet kloppen en mij onterecht een boete is opgelegd.

Het bewijs.
Uit de documenten blijkt dat mijn gedachtegang juist is. De apparatuur kan niet juist hebben gewerkt aangezien er geen bewijs is dat de radarapparatuur wel degelijk geijkt was.
Het ijkrapport komt namelijk niet overeen met de gemaakte en verwerkte foto.

Uit de informatie die ik heb ontvangen blijkt dat de flitslocatie was gepositioneerd aan de XXXXX in XXXXX. In bijlage 1 en 2 vind u foto’s van locatie ter ondersteuning van mijn bovengenoemd verweer.

Na vergelijk van de foto en het ijkrapport blijkt het volgende:
Het ijkrapport zegt [bijlage 3]:
Antenne eenheid: 60016
Digitale camera: 60498

De foto zegt echter [bijlage III]:
Antenne eenheid: XXXXX
Digitale camera: XXXXX

De antenne eenheid is geijkt, aldus het ijkrapport, echter er is geen bewijs dat de digitale camera ook geijkt zou zijn, laat staan de combinatie van deze set. Het is van wezenlijk belang dat de combinatie op de juiste manier is geijkt (de NMI doet dit tenslotte niet voor niets) daar de reactietijd van de camera op het signaal van de antenne-eenheid (ontspanningsvertraging ) van groot belang is voor de informatie op de foto. Is deze tijd te kort of de lang is de kans reëel dat niet het gecontroleerde voertuig op de foto staat.

Tevens is het certificaat van de Module Waarnemer Snelheidscontroles BASIS (bijlage 4), niet voldoende voor het bedienen van digitale apparatuur.
Er moet bijgeschreven staan, of door middel van een apart certificaat, dat de OA is opgeleid voor het bedienen van digitale apparatuur.
Nu dat hieruit niet blijkt is de OA dus onbevoegd om de digitale Robot Visual apparatuur te bedienen.
Het bedienen van deze apparatuur is wezenlijk anders dan de oude analoge apparatuur. Bij digitale apparatuur moet er in het opsporingsvoertuig gebruik worden gemaakt van een laptop computer.
Met deze laptop is er dus een fout gemaakt. Voor de velden waar de camera moet worden ingegeven is weer het nummer van de antenne gebruikt.
Door deze basis fout is het bewijs niet wettig en dus ondeugdelijk. De ijking van de camera kan niet worden gecontroleerd.

Hieruit concludeer ik dat ik niet te hard heb gereden en het feit dat ik toch geflitst ben op deze locatie wijt ik aan niet geijkte apparatuur.

Ik heb u mijn gronden van bezwaar aangegeven en in mijn ogen kan deze transactie geen stand houden.

Concluderend kan ik vaststellen:
• de gemeten snelheid kan onmogelijk bereikt zijn op genoemde locatie
• het ijkrapport komt niet overeen met de foto, dus ondeugdelijk en wettelijk bewijs;

Ik verzoek u dan ook de transactie te vernietigen.

Ik zal tevens graag de uitspraak schriftelijk willen ontvangen.

Hoogachtend,

Paul
Respect
 Bericht 
 
Update,
Kom net terug van de rechtbank.
Bovenstaande pleitnota wel een beetje aangepast voor de leesbaarheid aar de strekking blijft gelijk.

De rechter vind dat ik een "verweer heb dat staat" :thumb: , hij vroeg de OvJ om zijn weerwoord en die wilde een aanvullend PB laten maken.

Ik heb de indruk dat de rechter het meest belang hechte aan het ontbreken van het juiste certificaat.

De rechter maakte wel de opmerking naar de OvJ dat hij wenste "nu wel tijdige en duidelijke informatieoverdracht te willen hebben". :devil:

Geen idee wat er nu uitkomt, het zou me niet verbazen als er ergens uit een laatje nog een juist certificaat komt maar dat zien we dan wel weer, de rest van mijn verweer blijft onverminderd van kracht. :kniktja:

Paul
Respect
 Bericht 
 
Vandaag het aanvullend PB ontvangen.Hierin staat dat sinds 2004 alleen nog certificaten BASIS worden uitgereikt omdat er sinds 5 jaar meerdere aanbieders zijn. Het door mij ontvangen certificaat klopt dus. :thumb_d: .

Echter bij de uitleg van de nummers die gebruikt zijn op de foto raak ik het spoor al bijster bij het gebruik van onze nederlandse taal. Let op:

"Op de foto is in de tekstbalk vermeld het serienummer van de radar antenne die bij deze controle is gebruikt. Verdachte geeft aan dat hij vindt dat niet de juiste apparatuur is gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van een radarset uitgerust met een digitale camera. In deze camera zit een computer. In deze computer zijn de gegevens opgeslagen bij de gegevens die ingevoerd zijn bij de antenne die bij de camera gebruikt mogen worden is vermeld: 590-107/60016
Bij de sensor (radarantenne) staat even eens vermeld 590-107/60016. In de tekstregel boven de foto wordt vermeld het sensor nummer dat bij de camera vermeld staat waarmee de camera gekeurd is (60016) en de sensor (60016) die aangesloten is op deze camera. Deze twee cijferreeksen moeten in dit geval gelijk zijn. er wordt dus vermeld 60016/60016.
Indien er een andere sensor is aangesloten op deze camera staan er geen twee dezelfde cijferreeksen vermeld en dan is de meting niet geldig.
In dit geval is er correct gewerkt en de set voldeed aan de keuringseisen en gegevens die door het nmi vermeld zijn op het keuringscertificaat"

:huh: Pfffffff, tenenkrommend. Zal zsm inscannen.

Bijgevoegd was ook een logfile van de foto.
Hierop staat duidelijk Cam_sern = 590-107/60016
(Dit lees ik als het serienummer van de camera, niet als het serinummer van de antenne die gebruikt mag worden).
En sen_sern=590-107/60016
(dit lees ik als serienummer van de sensor.
Mijn interpretatie is dat dit dus niet strookt met het ijkrapport.

Heeft iemand misschien een logfile en ijkrapport die mijn visie ondersteund????

just me
Master
 Bericht 
Paul schreef:
Vandaag het aanvullend PB ontvangen.Hierin staat dat sinds 2004 alleen nog certificaten BASIS worden uitgereikt omdat er sinds 5 jaar meerdere aanbieders zijn.


Uit dit topic komt dit certificaat uitgereikt in 2008 en is geen basis certificaat. Daarmee klopt het verhaal uit het aanvullend PV dus niet.

Staat er nog bij vermeld in het PV waar de uitleg van de camera en die sensor vandaan komt? Heeft men bijvoorbeeld geinformeerd bij het NMI oid?

Paul
Respect
 Bericht 
 
Scherp opgemerkt, ga ff een kopie vragen.

In het PV staat geen verwijzing naar NMI. Er staat alleen dat wazige verhaal en dat de betreffende brigadier dit PB onder ambsteed heeft opgesteld.
Heb inmiddels de uitnodiging van de rechtbank binnen, denk dat ik hem (of haar) ga dagvaarden om uit te leggen hoe en wat.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik heb het aanvullend PB ingescand.
let op dat in het logfile bij het cameranummer en antenne nummer hetzelfde staat vermeld. Het verhaal in ad2 van het aanvullend PB is nogal duister, het lijkt mij dat toc CAM-SN-Nr het serienummer van de camera wordt bedoeld.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Ben benieuwd wat jullie er van maken.....

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ijkrapport en uitdraai logfile zijn met elkaar in tegenspraak.
Het ijkrapport heeft het heel duidelijk over camera 60498.
Er is hier een verkeerde waarde ingevoerd voor de camera.
Dit is een invoerfout die gemaakt is door diegene de de computer gebruiksklaar heeft gemaakt.
Het is een veel voorkomende invoerfout, door onduidelijke instructies van de fabrikant.
Vaak hebben we hier ook camera 60666 gezien, die met grote regelmaat op de zelfde datum en tijd door
het hele land werd gebruikt.
De waarde die dus had moeten worden ingevoerd is 60498.
Echter de waarde van de sensor is bij de camera herhaald. (60016)
Er moeten altijd 2 verschillende cijferreeksen voorkomen, nl. de camera en de daarop aangesloten sensor. Deze mogen NOOIT dezelfde cijferreeksen zijn.
Dit is anders als de set in z'n totaliteit geijkt is, dan staat er maar één cijferreeks op de foto, nl. 00000nnn.

De gebruike set is nu niet meer in overeenstemming met de geijkte apparatuur en daardoor is de meting
niet rechtsgeldig.
Je kunt iemand van de fabrikant oproepen om dit ter zitting te laten bevestigen.
Let goed op of jij de kosten voor die persoon moet dragen. Kijk dit goed na of bel de griffie van de rechtbank.

De laptop maakt geen deel uit van de geijkte apparatuur, deze kan slechts alleen uitlezen wat er in de
computer staat.

Politie en automatisering :cry: :cry: :nothanks:

De opmerking dat er geen bevoegdheidscertifiaat van Robot zou zijn is onzin.
In dit forum zijn talloze bevoegdheidscertificaten van Robot visual systems te vinden.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik heb bij het OM info gevraagd over hoe de apparatuur ingesteld dient te worden.
Na 3 weken kreeg ik bericht dat ze begrijpen dat ik de info nodig heb voor mijn strafzaak maar hierover niet beschikken.
Om deze reden hebben ze mijn brief doorgestuurd naar de politie.

Hier hoor ik uiteraard niets van, mijn vraag is of het reeel is dat ik de politie in gebreke stel voor het niet sturen van de informatie, hierdoor de fabrikant ga dagvaarden bij mijn zitting en hun aanspraankelijk stel voor de gemaakte kosten?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Je hebt geen controle of de politie ook daadwerkelijk de brief van het OM heeft gehad.
Stuur zelf een Wob verzoek naar de politie en doe daar een kopie van de brief van het OM bij.
Bovendien valt je verzoek nu ook onder de Wet Dwangsom.
Meer hierover lees je in:
wob-helpdesk-f39/wob-aanpassingen-wet-dwangsom-in-werking-getreden-t56241.html

Paul
Respect
 Bericht 
 
Het is anders dan ik dacht, ik lees net de brief na en er staat dat het OM de gegevens opvraagd bij de politie. Geen beslissing..... dwangsom?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Heeft het OM de zaken bij de politie opgevraagd ?? HULDE !! (Echt niet doorgestuurd ter verdere afhandeling naar de politie ?)
Geen beslissing ?!
Je stuurt nu dit formulier:
http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx ... lissen.pdf

Ze hebben nu nog twee weken om een beslissing en de documenten te sturen.
Sturen ze binnen die twee weken geen beslissing dan begint vanzelf de dwangsom te lopen tot een maximum van 42 dagen.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Dit is de brief:

Paul
Respect
 Bericht 
 
Dit is de brief:

Afbeelding

Paul
Respect
 Bericht 
 
Zozo, aangetekend en wel :honger:

Punt 1
Wat betreft het certificaat wordt verwezen naar de Aanwijzing snelheidsovertreders en snelheidsbegrenzers gepubliceert in de staatscourant dd 31 12 2002.

Hier staat:
Bedienaar of persoon die beschikt over de opsporingsbevoegdheid en die is opgeleid om de gebruikte snelheidsmeter voor opsporing snelheidsoverschrijdingen te gebruiken.

in het proces verbaal wordt geschreven:
De kerninstructeur die is opgeleid door de de Fa Robot heeft de opsporingsambtenaren ter plaatse opgeleid.
Geen bewijs van dus........

Punt 2
Ik had gevraagd om informatie over welke data op de foto zichtbaar moet zijn.
Volgens het schrijven het volgende;

Deze informatie wordt gehaald uit het concept meemiddelen politie, deze is bijgesloten.

Na wat speurwerk -> punt 5.1.16 Voor zover de instrumenten zijn voorzien van een registratie inrichting moeten op elke registratie (in dit geval de foto - Paul) ten minste de aanduidingen genoemd in 5.1.15 onder d, e, f en h worden vastgelegd.
d = typegoedkeuringsnummer
e = Serienummer
f = de eenheid waarin de gemeten grootheid wordt uitgedrukt
h = de catagorie aanduiding in de vorm: "catagorie [X]", waarbij [X] staat voor A,B of C.

Hier staat dus niet dat zowel de antenne als de camera op de registratie vermeld moeten zijn.
Maar ook niet dat dit niet hoeft dus.....

in punt 11.4.8 staat wel:
Indien een catagorie B (dat is deze) radarsnelheidsmeter voorzien is van een registratie inrichting moeten de door de gebruiker te verrichten waarnemingen op eenvoudige en ondubbelzinnige wijze kunnen worden gerelateerd aan de door de registratie/inrichting vastgelegde gevevens.

Punt 3
Mijn andere vraag was informatie over de gegevens omtrent het camera- en antennenummer die ingevoerd dienen te worden in de computer wordt verwezen naar de fabrikant, die vullen deze gegevens in, de politie kan dit niet omdat daar een apart password voor nodig is en zij daar niet over beschikken. Hiervoor wordt ik doorverweze naar de firma Robot. Hier heb ik kontakt mee opgenomen maar deze zeggen alleen info te verstrekken aan het OM.
Morgen dus weer kontakt opnemen met het OM.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Vandaag bij de rechter geweest..
Wat betreft het certificaat vind hij bewezen dat de verbalisant voldoende opgeleid is :thumb_d: waar dit op gebaseerd is geen idee :huh: .

Echter wat betreft het ijkrapport en de nummers op de foto vonnist hij VRIJSPRAAK :thumb: :D :glaasje: :biertje:
Nog even aanzien of de officier in beroep gaat maar de eerste slag is binnen.

Op basis van de gegevens die hij gezien heeft vind hij niet bewezen dat de apparatuur geijkt is. Hij zegt de zaak niet nog eens voor te willen laten komen, volgens hem is het wellicht mogelijk dat verder onderzoek uitwijst dat de ijking wel gecontroleerd kan worden maar wil hier geen tijd in steken.

 Pagina 2 van 2 [ 66 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy