» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 54.8 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 2  [ 66 berichten ]
Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik heb een boete gekregen van 240 euro omdat ik 84 km/h binnen de bebouwde kom zou hebben gereden.

Ik heb contact gezocht met politie Zuid holland zuid en kreeg dezefde middag nog de foto gemaild.

Heb parallel daaraan schriftelijk het dossier opgevraagd op 08-01-2009
Kreeg bevestiging van deze brief (zonder tijd aanduiding 16+8 weken).
Heb daarom 03-02-2009 een tweede brief gestuurd, hierop heb ik niets vernomen.

de vervaldatum van het transactievoorstel was 17 februari 2009.
Wat kan ik nu het beste doen

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Heb je daarbij de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) gebruikt ?
De 16 + 8 weken is alleen voor Mulderbeschikkingen, niet voor strafrechtelijke Transacties.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Dit is de 1e brief:

Betreft: Verzoekschrift toezending dossier bij transactienummer T*********

Geachte heer/mevrouw

Naar aanleiding van het door mij ontvangen transactievoorstel met nummer ********,
overweeg ik een rechtsgang. Om mij op mijn verdediging voor te bereiden heb ik telefonisch gegevens opgevraagd. Ik heb hiervoor contact gehad met de heer ***** *****. Deze heeft mij telefonisch toegezegd de door mij opgevraagde stukken toe te zenden. Volledigheidshalve wil ik mijn verzoek ook schriftelijk indienen.

Bij deze verzoek ik u ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, mij mijn dossier toe te sturen. Dit dossier dient tenminste te bevatten:

- Het zaakoverzicht van het CJIB.

- Een kopie van het op ambtseed gemaakte proces verbaal, zoals voorgeschreven in het Wetboek van Strafvordering Artikel 152 en 153;

- Het ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en een foto van de gemaakte overtreding, welke voorzien is van datum en tijdstip. Hierop moet duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn. Indien er meerdere voertuigen op de foto zichtbaar zijn,
moet er duidelijk zijn welk voertuig de overtreding zou hebben begaan

- De exacte locatie van fotoapparatuur om duidelijk vast te stellen waar het voertuig op bovengenoemde foto zich bevind.

- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht ten tijde van de meting bevoegd was om gebruikte meetapparatuur te bedienen;


De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van twee weken.,

Dit lijkt mij een WOB

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja en naar wie heb je deze brief gestuurd ? Officier van Justitie, CJIB of politie ?

Paul
Respect
 Bericht 
 
Aan politie Zuid holland zuid, ik heb de NAW gegevens gekregen van de persoon die ik aan de telefoon had.

salush
Master
 Bericht 
Bij ZHZ boeken ze meeste brieven wel in, maar sturen ze niks terug.
Bellen met het ref nr (als je die hebt van de ontvangstbevestiging) om te vragen wat de status is.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
ZHZ stelt zich op het standpunt dat het een zaak is voor de Officier van Justitie. Die gaat nl. over het dossier. (daar hebben ze ongetwijfeld gelijk in O:) )
De Wob bij strafrecht geeft ook aan dat je het Wob verzoek ook aan de OvJ (OM) moet doen.
Immers, het is hier justitiële vervolging en dat is dus voor Justitie.

Stuur dus z.s.m. het verzoekschrift naar het OM.
Zolang nog niet bekend is welk parket dit is, stuur je het naar het CJIB.
(die sturen je dan naar de politie, maar daar trek je je niets van aan)
Het is en blijft een zaak voor het OM en die gaan we in het verdere verloop ook aanpakken. :wink:

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik heb mijn WOB verzoek direct na het advies van Barbertje doorgestuurd naar het CJIB, bericht teruggekregen dat zij het hebben doorgestuurd naar het arrondissementparket Dordrecht.

Hierna heb ik afeglopen vrijdag een brief ontvangen van het CJIB waarin staat dat ik contact moet openemen met een buitengewoon opsporingsambtenaar aldaar.
Dit heb ik inmiddels gedaan en aangegeven dat ik nog geen gegevens heb ontvangen van mijn WOB, ze zegt dat ik me moet richten tot politie ZHZ.
Ze stelt dat ze de zaak nog 2 weken stil legt alvorens de gegevens door te sturen naar de OvJ.

Wat nu

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Negeer het verzoek om contact op te nemen met de politie ZHZ. Die zeggen op hun beurt dat het een zaak is voor de OvJ (en dat is ook zo :kniktja: )
Zo wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.

Stuur het volgende Bezwaarschrift onder Bestuursrecht naar het CJIB

Citaat:
BEZWAARSCHRIFT ONDER BESTUURSRECHT


Centraal Justitieel Incassobureau.
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Plaats, datum

Kenmerk:Naam
Straat
Woonplaats/postcode

Uw kenmerk: Transactienr. ……..

Geachte heer, mevrouw,

Hiermede stel ik formeel bezwaar in aangezien ik van u geen antwoord mocht ontvangen naar aanleiding van mijn verzoek tot toezending van de door mij gevraagde documenten onder de Wet openbaarheid van bestuur. Zie mijn schrijven van …………(en …………………)

Dat een Proces Verbaal opgesteld in een wettelijk omschreven formaat niet in het OM dossier voorkomt faalt doordat het Wetboek van Strafvordering voorschrijft dat een Proces Verbaal direct na de constatering van een overtreding, dient te worden geschreven. Art.152 en 153.

Ik verzoek u nu schriftelijk uw standpunt aan te geven over de verzoeken onder de Wet Openbaarheid van Bestuur, en wijs u op de jurisprudentie hierover: zie Zaaknummer: 200405147/1 van woensdag 15 juni 2005 bij de Raad van State.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak d.d. 15 juni 2005, zaaknummer 200405147/1 (LJN 7485), bepaald dat de bedoelde weigeringsgronden van Officieren van Justitie ondeugdelijk zijn. Weliswaar is deze jurisprudentie voor een Wahv zaak, doch Wob artikel 10 lid 2 vraagt om eenzelfde afweging voor strafrecht zaken.

Ik concludeer dat u mijn Wob-verzoek dient in te willigen en dit ook te doen overeenkomstig de ‘Regeling OM-mandaat Wob 5501694/07/AvdJ’ van de Minister van Justitie d.d 17 augustus 2007.
Ingevolge vernoemde regeling dient u dit bezwaarschrift door te sturen naar het College van procureurs generaal, Postbus 20305, 2500 EH Den Haag. U dient me van deze doorzending schriftelijk op de hoogte te stellen.
Nadrukkelijk stel ik hiermee dat dit een zaak is onder de Wet openbaarheid van bestuur.
Indien u deze Wob zaak converteert naar een Wbp zaak, zal dit worden opgevat als een weigering
van het Wob verzoek en zal onverwijld aanhangig worden gemaakt bij de bestuursrechter.

Ik maak bezwaar tegen onterechte doorzending van (een deel van) het Wob-verzoek naar andere bestuursorganen. Zulks te doen is een weigering te voldoen aan het Wob verzoek (art 3 Wob). De Officier van Justitie is wettelijk dossierhouder en dient zelf de gevraagde documenten te vergaren.

Hoogachtend,


Handtekening.


Dit bezwaarschrift heeft een looptijd van 6 weken.
Gebeurt er gedurende 6 weken niets, dan is de zaak rijp voor de bestuursrechter.
Kom hier als er niets gebeurt over 6 weken hier terug.

Succes !

Paul
Respect
 Bericht 
 
verstuurd, ben benieuwd, en weer bedankt :thumb:

Paul
Respect
 Bericht 
 
Vandaag aangetekend de stukken ontvangen ontangen, pindakaas het likt te kloppen

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik heb de gegevens gecontroleerd, blijkt dat de locatie vanwaar de foto is genomen 30 meter vanaf een kruising met verkeerslichten is, deze staan niet op de foto, buiten dat het onmogelijk is dat je in 30 meter van 0 naar 84 kmp/u optrekt.

kan ik hiet iets mee?

salush
Master
 Bericht 
Verkeerslichten hoeven niet altijd op rood te staan.
Je kan het altijd wel aankaarten natuurlijk, vooral als je een niet zo snelle auto hebt.

Furr
Master
 Bericht 
Scan de boel eens in :D ben dol op plaatjes :D

Paul
Respect
 Bericht 
 
zal ff foto's maken van de locatie, kan dinsdag inscannen, je ziet ze wel, inclusief de poitiefoto natuurlijk

Paul
Respect
 Bericht 
 
Heb kontakt gezocht met Dave, kan geen paatjes invoegen. Wacht ff af

Paul
Respect
 Bericht 
 
Afbeelding

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Nou nog het ijkrapport......

salush
Master
 Bericht 
Heb nog een ijkrapport van 2007-2008 (verlopen dus)
http://www.vdwilt.nl/foto/zhzijk.jpg

Dan moet er toch ook 60498 bij staan, toch?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
:kniktja:
En ijking verlopen :D

Furr
Master
 Bericht 
Makkelijk al die mensen die ijkrapporten hebben he :D

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
De kracht van de Wob !

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ijkrapport heb ik ook, inscannen nog niet gelukt maar het ijkrapport is van januarie 2008, 1 jaar geldig en foto genomen in november 2008.
althans dat staat er op, zal hem inscannen en uploaden

Heb ook nog een foto's van de locatie bij daglicht, als je de politiefoto en locatie vergelijkt zie je dat dat niet overeenstemt.

Afbeelding

Foto genomen haaks vanaf de locatie waar de politiecamera zou hebben gestaan


Afbeelding

Foto genomen schuin op de weg, ongeveer zoals de politiefoto


Afbeelding

Overzicht van situatie, laatste auto in parkeervak rechts is de locatie vanwaar de politiefoto is genomen


Afbeelding
en dit is het origineel

Paul
Respect
 Bericht 
 
Pff, gelukt

waar kun je nu aan zien dat de gebruikte apparatuur dezelfde is als die waar de fot mee gemaakt is?

Afbeelding

Afbeelding

Smookey
FS medewerker
 Bericht 
Het nummer van de antenne is wel zichtbaar op de foto, ik weet niet of de rest hier ook op moet staan.

Heb je verder geen papieren? Is dit een ambtenaar, aangesteld met opsporingsbevoegdheden enzo?

Furr
Master
 Bericht 
Ondeugdelijk bewijs!


Antenne en camera is op foto 60016/60016

Ijkrapport is anders ;) 60016/ 60498

ONDEUGDELIJK DUS

Certificaat klotp ook niet! Is basis, en foto is digitaal

Paul
Respect
 Bericht 
 
Is dat zo? moeten zowel cameranummer als antennenummer op de foto staan?
Dat wordt dan een leuk verhaal bij de rechter

salush
Master
 Bericht 
Héee je mag niet in Hardinxveld te hard rijden :nono:

De antenne maakt toch geen foto ??
Het is nu niet te controleren of de set ook compleet was (incl de camera die daarmee ook geijkt was).

Ook moet de controleur gecertificeerd zijn voor digitale technieken, volgens dit bewijs is hij dat niet !

Furr
Master
 Bericht 
Staan 2 nummers xxxxxx/xxxxxx op de foto... 1e is meeteenheid/a2de camera. Die moeten overeen komen volgens ijkrapport.

Doen ze niet, :dag:

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ok, jullie hebben kennis van zaken, ik hoop voor jullie dat jullie niet putten uit al te veel ervaring. Hoe dan ook ben ik er blij mee.:lol:
En nee, je mag inderdaad niet te hard rijden in hardinxveld, dus er zal wel wat mis zijn met de cameraopstelling denk ik zo. O:)

Wat kan ik nu het beste doen, kontakt zoeken met justitie of gewoon afwachten tot de zaak voorkomt?

Furr
Master
 Bericht 
Je kan aanvullend beroep schrijven :) je kan ook niets doen en voor laten komen :)

Paul
Respect
 Bericht 
 
Heb helemaal nog geen beroep geschreven, alleen WOB.
Daar kreeg ik in 1e instantie geen reaktie op :koffie: , pas na mijn verplichte kontakt met een buitengewoon opsporingsambtenaar werd dat aangtekend thuisgestuurd. :schudnee:
De opsporingsambtenaar zou 2 weken wachten alvorens de gegevens door te sturen naar de OvJ, die zijn inmiddels ook wel verstreken.
Ik denk dat ik maar gewoon afwacht :koffie: :koffie: , wil t allemaal wel eens van dichtbij meemaken.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
PAS OP !!
De Wob is hulprecht. Het ontslaat je niet van je plicht om onder de Mulderwet (Wahv) binnen de bezwaartermijn een inhoudelijk bezwaar in te dienen, met of ZONDER de ontvangen documenten.
Je moet er dus voor zorgen dat Stap 2, het Aanvullend bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn wordt
verstuurd !
Dat de OA het verder doorgestuurd heeft naar de OvJ is prima, maar jij moet wel binnen de termijn een bezwaar indienen waarin je duidelijk aangeeft waarom volgens jou de bekeuring onjuist is.

Hier is gebruik gemaakt van digitale Robot Visual radarapparatuur.
Het certificaat Module Waarnemer Snelheidscontroles BASIS, voldoet niet voor digitale apparatuur.
Er moet bijgeschreven staan, of door middel van een apart certificaat, dat de OA is opgeleid voor het bedienen van digitale apparatuur.
Nu dat hieruit niet blijkt is de OA dus onbevoegd om de digitale Robot Visual apparatuur te bedienen.
Het bedienen van deze apparatuur is wezenlijk anders dan de oude analoge apparatuur. Bij digitale apparatuur moet er in het opsporingsvoertuig gebruik worden gemaakt van een laptop computer.
Met deze laptop is er dus een fout gemaakt. Voor de velden waar de camera moet worden ingegeven is weer het nummer van de antenne gebruikt.
Door deze basis fout is het bewijs niet wettig en dus ondeugdelijk. De ijking van de camera kan niet worden gecontroleerd.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Heel erg bedankt Barbertje :respect: ,

Zojuist kontakt gehad met CJIB, deze staan op het punt de zaak door te sturen naar het arrondissementparket, of ik per fax even de bevindingen door wilde sturen, dat heb ik zojuist gedaan, dan is direct het dossier compleet.

Ben benieuwd

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
OK ja, dit is een strafrechtelijke Transactie. Laat de OvJ hier maar eens goed naar kijken.

Is er op 5 mei geen reactie van hem, dan is de zaak rijp voor de bestuursrechter.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Nu, het is 5 mei....
Ik heb 21 april een bevestiging ontvangen dat mijn fax is toegevoegd aan het dossier.

"Uw fax is toegevoegd aan het dossier. Uw zaak zal te zijner tijd worden overgedragen aan het arrondissementparket. De officier van justitie zal een beslissing met betrekking tot verdere vervolging in deze zaak nemen en kan besluiten deze zaak ter beroordeling voor te leggen aan de rechter"

Daar kan ik het dus mee doen :roflol:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja, het CJIB mag van de minister niet beslissen op Wob bezwaren maar ze zouden het hebben moeten
doorsturen naar het College van procureurs generaal. Dat staat ook in het bezwaarschrift.
Het CJIB zou ook de zaak doorfaxen aan het parket en kennelijk hebben ze ook dat niet gedaan.

We moeten nu een afweging maken wat we gaan doen.

De Strafrechtelijke kant staat er sterk voor. (ondeugdelijk bewijs: Camera fout en bevoegdheid onjuist)
We hebben het ijkrapport !

Ligt dadelijk alles bij het parket dan kan daar het dossier worden opgevraagd onder het Wetboek van Strafvordering. Daar zit niet het ijkrapport in, maar dat hebben we al.

Bestuursrechtelijk is er sprake van 'fictieve weigering', daar zou je mee naar de bestuursrechter kunnen gaan.
Maar omdat de strafkant er sterk voor staat en het ijkrapport in handen is, lijkt het me beter om dit hier
niet in te zetten.
Wat je aan documenten nog mist zit in het dossier dat je van de OvJ kunt krijgen onder het WvSv (artikel 30).

Je zaak staat er goed voor en de bestuursrechter is hier niet beslist noodzakelijk.

Wacht dus tot het dossier bij het parket ligt en vraag het daar dus op.
En dan laat je het voorkomen bij de kantonrechter.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ok klinkt goed, wacht even af :thumb:

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik wacht nog steeds af :zzz:
Mijn vriendin heeft in de tussentijd ook een prent gekregen met dezelfde fout, gaat lekker daar bij onze vrienden.

Ik vraag me af, waarschijnlijk zijn meerdere mensen op deze datum/plaats bekeurd met deze foutieve ingave. Worden al deze bekeuringen nu automatisch vernietigd of moet ik het plaatselijke krantje op de hoogte stellen?
of niets doen natuurlijk....

Smookey
FS medewerker
 Bericht 
Automatische vernietiging: nee, alleen bij uitzondering en dan zetten ze het ook gelijk in de krant, alsof het positieve publiciteit is :x
Plaatselijk suffertje: Daar doe je nu weinig mee, bij de meesten zit de bezwaartermijn erop. Maar toch, wat je wel kunt doen is bij een positiegve uitslag voor jou deze proberen in de krant te krijgen, je maakt dan mensen wakker en die gaan mogelijk de volgende keer ook aan de slag waardoor de OvJ steeds meer gedwongen worden de boel beter op de rij te hebben > iedereen helemaal flauw wordt van die onzinbekeuringen > de radarset in de kast verdwijnen. Dat laatste is een utopie :lol:

salush
Master
 Bericht 
Smookey schreef:
Dat laatste is een utopie :lol:


Sloot is ook goed hoor..
Dan kunnen ze niet "uit de kast" komen ;)

Paul
Respect
 Bericht 
 
Heb bij 3 foto's gezien dat er 2 maal dezelfde code bovenaan de foto staat waar het ijkrapport anders aangeeft.
Is het daardoor echt ondeugdelijk bewijs?

Groet Paul.

salush
Master
 Bericht 
Ja, de antenne en de camera nummers moeten respectievelijk op de foto staan.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik heb bericht gehad :(
Ik moet voorkomen, heb nog wel een paar weken.
Ik las in het verhaal van Furr dat deze met een pleitnota bij de rechtbank komt, wat moet hier allemaal in staan?
Moet ik deze van te voren indienen?

Zijn er nog zaken die ik kan doen in de tussentijd?

Paul
Respect
 Bericht 
 
Iemand?

Daniël Mantione
Laat zich horen
 Bericht 
 
Pleitnota is optioneel, mijn ervaring is dat het ongebruikelijk was dat ik er een had. Er moet in staan alles wat je wilt vertellen aan de rechter. Met name informatie die nog niet in je beroepsschrift staat. Heb je dus nieuwe informatie dan is een pleitnota nuttig. Wat in je bezwaar- of beroepschrift staat heeft de rechter al en hoef je niet te herhalen.

Paul
Respect
 Bericht 
 
Heeft iemand enig idee wat de proceskosten zijn? en kan ik n hoger beroep (odf de OvJ)?

Paul
Respect
 Bericht 
 
Ik kom net uit de rechtbank, ben wezen oefenen in een mulder-zaak van mijn vriendin.
Deze zaak is aangehouden :/ omdat ik bij mijn beroepschrift niet alle stukken heb bijgevoegd. (ijkrapport, certificaat van de verbalisant heb ik niet ontvangen)

Nu vraag ik mij hetvolgende af:
Ik moet over 2 weken voorkomen voor de bekeuring van 240 euro, dit is een transactie.
Ik heb geen beroep aangetekend maar van "vanzelf" een oproep gekregen om voor de rechter te verschijnen.
Heeft de rechter nu wel de bewijsstukken die ik ook heb, ijkrapport en onjuist certificaat van verbalisant.

Als dit niet zo is, moet ik deze dan alsnog indienen? :huh:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Paul schreef:
Ik heb geen beroep aangetekend maar van "vanzelf" een oproep gekregen om voor de rechter te verschijnen.

Bij een strafrechtelijke transactie is beroep niet mogelijk.
Niet betalen is vanzelf voor de rechter komen.

Paul schreef:
Heeft de rechter nu wel de bewijsstukken die ik ook heb, ijkrapport en onjuist certificaat van verbalisant.

NEE !
Deze moet je bij je pleitnota doen.
Maak 3 setjes: 1 voor de rechter, 1 voor de OvJ, 1 voor jezelf.
Deel voor je begint de setjes uit en lees dan je pleitnota voor.

Er zijn geen proceskosten voor de kantonrechter en bij hoger beroep.

Paul
Respect
 Bericht 
 
OK, thnx :thumb:

 Pagina 1 van 2 [ 66 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy