» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 2  [ 58 berichten ]
nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb vorige maand een keer stil gestaan in Rotterdam waar je niet mag stil staan.
Wegens een mankement aan de accu moest ik de auto aan de kant parkeren waar je dus niet mag parkeren of stil staan.
Gevolg is nu dat ik een boete heb ontvangen van 60 EUR.
Na Rotterdam ben ik meteen naar de auto garage geweest om de accu te laten nakijken en hebben ze het nodige reparaties uitgevoerd, maar wat ik daar dus deed was noodzakelijk, omdat ik de auto niet kon starten door een defect aan de accu.

Maar nu, kan ik hier nog bezwaar aantekenen of is het verloren zaak?
Ik heb bovendien ook nog factuur van de autobedrijf aangaande de kapotte accu.

Wie kan me helpen?

Moet ik ondertussen de boete van 60 EUR al wel betalen of nog niet?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ga hier zeker tegen in bezwaar. Stuur een kopie van de factuur mee op.
Beroep je op overmacht.

Als je bezwaar instelt wordt je betalingsverplichting opgeschort. Dus betalen hoeft dan nog niet.

Hanteer hier voorlopig niet een bezwaar met de Wob. Dat kan eventueel later nog wel.
Probeer dit eerst gewoon met een beroep op overmacht.

MoNo_eGo
Master
 Bericht 
het is weer het eind van het jaar en duidelijk heeft Rotterdam het afgeschafte quota nog niet behaald.

Waar was dit trouwens >?

weetje11
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Beroep je op overmachtZoals bijvoorbeeld in een situatie dat je met je auto op de vluchtstrook stilstaat, wat verboden is, behalve als er een geldige (...) reden is... (bedoel je dat soort overmacht?)

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Het is op de West-kruiskade in Rotterdam met als overtreding 'Verbod stil te staan'.
Wat is precies 'beroep op overmacht'?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja, als je auto defect is, is stilstaan onvermijdelijk.

ArjenR
Master
 Bericht 
Helaas:

Citaat:
Lekke band binnen een parkeerverbod. Dubbele pech.


Hoge Raad

10 oktober 2000

Op de plaats waar een parkeerverbod (bord E1) geldt staat een auto, waarvan het linker achterwiel is verwijderd, omdat er sprake was van een lekke band. De eigenaar van auto was met wiel en band naar een reparateur. Er wordt een sanctie opgelegd voor het parkeren in strijd met het parkeerverbod. De betrokkene beroept zich op overmacht en stelt dat de sanctionerende ambtenaar heeft kunnen waarnemen dat het linker achterwiel van het voertuig verwijderd was. Tijdens de zitting bij de kantonrechter geeft betrokken toe, met regelmaat op die plaats te staan om te laden en te lossen. De kantonrechter stelt vast dat de betrokkene tijdens de zitting heeft toegegeven de betrokken plek: “te pas en te onpas te gebruiken en te blijven gebruiken”. Bovendien stelt de kantonrechter dat: “uit de toelichting van de constaterend ambtenaar niet is gebleken dat betrokkenes voertuig ten tijde van de gedraging uit noodzaak op de pleegplaats stond geparkeerd”. Dit alles betekent dat dit bewust genomen risico voor rekening van de betrokkene dient te komen, waarop de kantonrechter het ingestelde beroep ongegrond verklaart.

Vervolgens stelt de Hoge Raad dat onder parkeren wordt verstaan: “het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen”. Het oordeel van de kantonrechter dat het laten stilstaan van een auto om een band te verwisselen als parkeren in de zin van het RVV-1990 kan worden aangemerkt is juist, zo oordeelt de Hoge Raad, waarop het ingestelde beroep wordt verworpen.


Neemt niet weg dat je het toch kunt proberen en hopen dat de rechter meegaat.

Arno
FS Meldingen
 Bericht 
In de quote uit 2000 is te lezen dat de persoon daar constant die plek misbruikte. Als je dat toegeeft kan ik me wel voorstellen dat een rechter het bezwaar ongegrond verklaart ;)

MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Barbertje schreef:
Ga hier zeker tegen in bezwaar. Stuur een kopie van de factuur mee op.
Beroep je op overmacht.

Heel misschien is een rechter zo coulant om met TS mee te gaan op billijkheidsgronden.Waarbij hij de beschikking vernietigd of het bedrag verlaagd.
Zeker is dat niet. Want het druist in tegen de gevestigde rechtsopvatting.

Ik ben het met ArjenR eens. In WAHV is het niet van belang of een gedraging opzettelijk, per abuis of door pech wordt gepleegd.
Het overtreden van de verkeersregel komt voor risico en rekening van de betrokkene.
Overmacht is een strafrechtelijk begrip; in WAHV zijn voorzieningen van strafrechtelijke aard uitdrukkelijk uitgesloten.

De vergelijking met de vluchtstrook gaat niet op.
In het RVV wordt het gebruik van de vluchtstrook verboden, behoudens in noodgeval.
Die uitzondering geldt niet bij een parkeerverbod of verbod tot stilstaan.

Ik vrees dat het een dure accu wordt.

Forza!
Master
 Bericht 
Beetje vaag natuurlijk, dat je zelf toegeeft te pas en te onpas ergens te parkeren. Het kan ook zijn dat dat in het PV stond..

Jaapio
Pro
 Bericht 
 
Citaat:
Ik heb vorige maand een keer stil gestaan in Rotterdam waar je niet mag stil staan.Wegens een mankement aan de accu moest ik de auto aan de kant parkeren waar je dus niet mag parkeren of stil staan.
Gevolg is nu dat ik een boete heb ontvangen van 60 EUR.
Na Rotterdam ben ik meteen naar de auto garage geweest om de accu te laten nakijken en hebben ze het nodige reparaties uitgevoerd, maar wat ik daar dus deed was noodzakelijk, omdat ik de auto niet kon starten door een defect aan de accu.


Ik vraag me af wat voor een probleem je hebt gehad met de accu. Over het algemeen heb je de accu alleen maar nodig bij het starten van de motor daarna wordt alle stroom door de dynamo geleverd. Bij een lege of defecte accu is het dus niet altijd noodzakelijk om te stoppen en had je naar een veilige plaats of naar de garage door kunnen rijden.

fb
Master
 Bericht 
Forza! schreef:
Beetje vaag natuurlijk, dat je zelf toegeeft te pas en te onpas ergens te parkeren. Het kan ook zijn dat dat in het PV stond..
Parkeren is iets anders als stoppen. De persoon heeft toegegeven de plaats regelmatig te gebruiken om te laden/lossen, iets wat in een parkeerverbod gewoon mag. Hij heeft niet toegegeven te pas en te onpas daar te parkeren.

Dat neemt niet weg dat hij (net als TS) beter de wegenwacht had kunnen bellen (en dus bij de auto had kunnen blijven). Overijverige ambtenaren die toevallig langskomen hebben dan nl. al gauw de neiging om in plaats van te schrijven te gaan helpen....

MoNo_eGo
Master
 Bericht 
Jaapio schreef:
Over het algemeen heb je de accu alleen maar nodig bij het starten van de motor daarna wordt alle stroom door de dynamo geleverd


Das niet waar ,
trek jij je accu er maar uit en kijk dan nog maar eens of je (met een moderne auto) wegkomt ..
weinig kans

The Driver
Master
 Bericht 
 
Dan onderbreek je een gesloten circuit.
Raakt je accu tijdens het rijden leeg, door een defect aan de accu (als de dynamo wel voldoende stroom levert) dan zal hij blijven lopen tot de brandstof op is.

dexter79
Master
 Bericht 
Nee, bij moderne auto's echt niet meer hoor. Misschien zelfs bij de injectiemotoren al niet meer, maar dat weet ik niet zeker, maar tegenwoordig zijn auto's ook uitgerust met allerlei motormanagementsystemen enzo die stroom nodig hebben. Neem je die stroom weg, dan geeft de computer niet meer aan wanneer er ontsteking moet zijn, verzuip je in de eerste slag de motor, en daarna rolt je auto zonder stuurbekrachtiging, zonder rembekrachtiging en zonder draaiende motor verder. Veel succes.

944 guy
Master
 Bericht 
Als jij een auto zonder accu laat draaien dan gaat je dynamo al snel aan stront, heb je dus en geen accu, en geen dynamo om stroom te leveren. Dus auto stuk.
Een lege accu is dus idd een geval flinke overmacht. Een rechter met verstand ziet dit misschien nog wel in.
Risico is dat zoiets een precedent gaat scheppen en dat iedereen vervolgens gaat zeggen van 'ja mn auto was stuk'

dabeetle
Master
 Bericht 
Ik mis de tijdslijn in het verhaal van TS een beetje. Waar was je bijvoorbeeld toen de bekeuring uitgeschreven werd.
Je geeft daarna aan dat je Rotterdam wel weer met de auto uit gekomen bent en toen pas de accu hebt laten nakijken. Waarom heb je geparkeerd en hoe ben je uiteindelijk bij de garage gekomen?

Het is voor een verbalisant niet te zien dat het voertuig defect is, dus met het schrijven lijkt me niet veel mis. Dat je niet bij de auto was gaat erg zwaar wegen in dit geval. (hulp bellen en wachten lijkt me het meest logische als je auto niet start, zeker op een plek waar je niet mag parkeren). Ik denk dat je met een heel sterk verhaal moet komen over waarom je niet bij de auto was toen de bekeuring is uit geschreven en dat een factuur van de accu reparaties niet voldoende zal zijn. Bereid je verhaal in elk geval goed voor.

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Op moment van nakijken van de accu (stond toen stil op de weg - wel aan de kant), zag ik daadwerkelijk 2 politievrouwen in de auto achter mij stoppen. In plaats van mij te helpen gebaarden ze dat ik hier snel weg moest. Ik was bezig met de auto te starten, meerdere malen contact proberen te maken, werkte niet.... toen alles uitgezet (koplampen, radio, cd-speler - alles wat stroom verbruikte) en toen na 2x proberen startte de motor.
Ik stopte in eerste instantie omdat de auto tegen sprutte met rijden. Jah.. het is wel mijn fout om daar stil te staan.

BTW.. ik zag ze niet een bekeuring uitschrijven, maar wist wel dat ze snappen dat er iets mis was (het waren wel vrouwen) met de auto, want ik stond een tijdje de auto te herstarten.

fl
Master
 Bericht 
 
Overmacht?

Wat te denken van achterstallig onderhoud?

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
:huh: Waarom denk je dat?

Q
Master
 Bericht 
Dus ze stonden achter je. Hebben gebaard dat je door moest rijden. Dat lukte in eerste instantie niet. En ondertussen bleven zij lekker in hun auto zitten wachten. En toen je weg was hebben ze alsnog een bekeuring uitgeschreven en die opgestuurd? Konden ze je niet meer bijhouden?

Heb je factuur van garage?

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
fl schreef:
Overmacht?

Wat te denken van achterstallig onderhoud?


Ook goed onderhouden autos hebben wel eens problemen

Edit,

Verder, wat Barber zegt, bezwaar met kopie factuur

burpman
Master
 Bericht 
LoverD schreef:
Ook goed onderhouden autos hebben wel eens problemen


Klopt als een bus. Kijk HIER maar eens :thumb:

(doorscrollen naar de laatste foto's)

javelin
Master
 Bericht 
nhlau schreef:
Op moment van nakijken van de accu (stond toen stil op de weg - wel aan de kant), zag ik daadwerkelijk 2 politievrouwen in de auto achter mij stoppen. In plaats van mij te helpen gebaarden ze dat ik hier snel weg moest.

Ik ben wel benieuwd naar de reden voor het uitschrijven van de bekeuring op kenteken, in plaats van aan de bestuurder.
Artikel 4 lid 2 van de WAHV zegt immers "zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van de beschikking uitgereikt aan degene tot wie zij zich richt, of wordt deze achtergelaten in of aan het motorrijtuig".
Die mogelijkheid lijkt me hier toch evident.

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
Blijf bij mijn advies bezwaar aan te tekenen, maar waarom ben je zelf niet even uitgestapt om uit te leggen dat je auto problemen had toen je de agentes zag.

egeltjes
Master
 Bericht 
Ik heb ook een rechtzaak (in A'dam) mogen bijwonen (die zaak was voor de mijne),waarbij een automobilist een keer de vluchtstrook gebruikte, wegens motor-mankement. Hij kon alle garage-rekeningen overleggen en zijn beroep werd daarom gegrond verklaard.

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Jah, ik heb alle facturen van de garage nog, enkele zekeringen van de accu bleek doorgebrand te zijn en de kabels zijn vervangen.

Nou.. dat vond ik in eerste instantie ook raar dat ze mij niet gewoon een boetebon aangeven, want ze stonden in de auto achter mij. Ze waren ook niet echt van de politie, maar van de justitie ofzo (zeggggggg maaaaarrrrrrrrr, zo'n rode auto), het was geen politieauto waarin ze reden.

InsecureThreat
Master
 Bericht 
nhlau schreef:
maar van de justitie ofzo (zeggggggg maaaaarrrrrrrrr, zo'n rode auto)


rood is toch brandweer :huh:

jan roelofs
Master
 Bericht 
nhlau schreef:
Nou.. dat vond ik in eerste instantie ook raar dat ze mij niet gewoon een boetebon aangeven, want ze stonden in de auto achter mij. Ze waren ook niet echt van de politie, maar van de justitie ofzo (zeggggggg maaaaarrrrrrrrr, zo'n rode auto), het was geen politieauto waarin ze reden.


Kortom:

- het was géén politie
- je weet dus helemaal niet zeker of zij de bekeuring hebben geschreven (waarschijnlijk niet!)

obicham
Pro
 Bericht 
 
Jah, ik heb alle facturen van de garage nog, enkele zekeringen van de accu bleek doorgebrand te zijn en de kabels zijn vervangen.

dus je bent gaan rijden met een niet startende auto met slechte bekabeling(doorgebrandt?) en div defecte zekeringen ?
Vind je het heel erg als ik er nou weinig van geloof?

fl
Master
 Bericht 
 
obicham schreef:
enkele zekeringen van de accu bleek doorgebrand te zijn


Waar zitten die?

obicham
Pro
 Bericht 
 
Vraag ik me ook af.
neem aan dat TS dat een beetje verkeerd heeft neergezet.

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Zo'n zekering op de accu. Als je de klep af doet, zie je 3 zekeringen. Daarnaast is ook een kabel vervangen. Ik heb zelf geen verstand van auto's, maar als Kwikfit zegt dat de accu problemen heeft, neem ik dat voor lief aan.

Met rode wagen bedoel ik de logo die erop zat, ze patrouilleren altijd op de wegen. Ze waren inderdaad niet van de politie, maar wie heeft dan de bon uitgeschreven als zij dat niet hebben gedaan?

boersma
Master
 Bericht 
Oei Kwikfit!
Die schrijven van alles op de bon zonder dat het gedaan is!
Zo heb ik een keer geweigerd om de verzekeringspapieren af te geven toen ze een ruitschade hadden hersteld!
Die schade was net een week ervoor door Carglass hersteld.
Ik kwam bij Kwikfit voor een apk-tje...

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Iemand die mij tips kan geven waarop ik een bezwaarschrift kan dienen?
Beroepen op overmacht en de facturen van reparatie bijleveren? Zal dat genoeg zijn als bezwaar?

ArjenR
Master
 Bericht 
Ik zou een verhaaltje schrijven in eigen woorden waarin je de situatie uitlegt en idd de facturen meesturen en hopen dat ze in een goede bui zijn.

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
Zoiets zou ik schrijven:

Op (datum) ontving ik van het CJIB een beschikking wegens het (feit).

Ik kan mij de situatie op die dag goed voor de geest halen en geef toe dat de constatering terecht is geweest. De reden dat ik mij deze situatie goed herinner is dat ik die dag een technisch mankement aan mijn auto had en genoodzaakt was om ondanks het verbod op genoemde plek te stoppen. (geef hier de aard van de storing aan). Ook kan ik mij goed herinneren dat er achter mij een (omschrijving auto) met daarin twee agentes stopte welke mij gebaarden de plek te verlaten. Nu had ik daar graag gehoor aan willen geven, maar dit was helaas niet mogelijk vanwege het defect aan mijn auto.
Na enige tijd proberen wilde mij auto wel starten (heb je een verklaring) en kon ik de plek verlaten. Zo spoedig mogelijk heb ik de auto bij een garage gebracht om een diagnose te laten stellen en het probleem te verhelpen. De garage constateerde (probleem omschrijving). Ik heb direct opdracht gegeven om dit probleem te verhelpen om niet nogmaals in een dergelijke situatie te geraken. Ik eb nagevraagd of dit soort problemen door gebrek aan onderhoud kunnen ontstaan. De reparateur antwoordde dat dit probleem ook bij goed onderhouden auto?s voor kan komen.

Ik ontken de genoemde overtreding dan ook niet, maar beroep mij op overmacht. Om mijn betoog aannemelijk te maken sluit ik de rekening van de garage bij. Ik vertrouw erop dat u de redelijkheid mijn betoog inziet en de beschikking ongedaan maakt. Mocht u nadere informatie willen dan ben ik graag bereid om deze brief nader toe te lichten.

Plaats in ieder geval je brif even hier voor nadere suggesties, S6 (f)

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Er staat 'het beroepsschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. U dient bij uw beroepschrift een kopie van deze beschikking mee te sturen!'.
Wat is een dagtekening? Is dat dat hele brief die ik heb ontvangen met acceptgiro aanvast?

marcje
Master
 Bericht 
De dagtekening is de datum die op een brief, factuur of officieel document is vermeld.

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
Dagtekening is de datum waarop je jouw brief stuurt. Refereer ook aan de dagtekening/beschikkingsnummer van de brief van het CJIB.

VB
Plaats: XXXXX
Datum: ddmmjj

op ddmjj ontving ik van het CJIB een beschikking getekend ddmmjj wegens "feitcode feit"

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ok, mijn bezwaarbrief met behulp van LoverD:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betreft: bezwaarschrift


Geachte heer/mevrouw,


Op 11 november 2008 ontving ik van het CJIB een beschikking met nummer xxxxxxxxxxx wegens het overtreden van feitcode R585, waarvan een kopie is bijgevoegd.

Ik kan de situatie van de pleegdatum op 28 oktober 2008 aan de West-Kruiskade in Rotterdam nog goed herinneren en geef toe dat de constatering terecht is geweest. De reden dat ik op genoemde plaats ben gestopt, ondanks het verbod, is dat ik op die dag een technisch mankement aan mijn auto had. Nadat ik uit de parkeergarage was gereden en de West-Kruiskade opreed, vertoonde de motor tegensputterende geluiden wat mij erg verontrustte. Daarop reageerde ik spoedig door de auto aan de kant te zetten, maar de motor viel uit nog voordat ik de kans kreeg een lege parkeerplaats te vinden, naderhand kreeg ik de motor niet meer gestart.
Tijdens het stilstaan constateerde ik dat een auto van de stadswacht naast mij stilstond met daarin twee vrouwelijke surveillanten welke mij gebaarden de plek te verlaten. Nu had ik daar graag gehoor aan willen geven, maar dit was gezien het defect aan mijn auto niet mogelijk. Na meerdere malen geprobeerd te hebben de auto te herstarten, lukte mij uiteindelijk de plaats te verlaten door alle stroomvretende apparatuur als ingebouwde boordcomputer, koplampen en mistlampen handmatig uit te schakelen.

Zo spoedig mogelijk heb ik de auto bij garage ‘Kwikfit’ gebracht om een diagnose te laten stellen. Uit de diagnose bleek dat de accu niet goed functioneerde en stuurde mij per direct door naar mijn eigen autobedrijf ‘Seat Auto Noordhoek’. Het autobedrijf constateerde een kapotte kabel en een doorgebrande zekering waarvoor een nieuwe drager moest worden besteld. Ik heb direct opdracht gegeven om dit probleem te verhelpen om niet nogmaals in een dergelijke situatie te geraken. Ik heb nagevraagd of dit soort problemen door gebrek aan onderhoud kunnen ontstaan. De reparateur antwoordde dat dit probleem ook bij goed onderhouden auto’s voor kan komen.

Ik ontken de genoemde overtreding dan ook niet, maar beroep mij op overmacht. Om mijn betoog aannemelijk te maken sluit ik de facturen van mijn autogarage bij als bijlage. Ik vertrouw erop dat u de redelijkheid mijn betoog inziet en de beschikking ongedaan maakt. Mocht u nadere informatie willen dan ben ik graag bereid om deze brief nader toe te lichten.


Hoogachtend,
(handtekening)
NAAM


Bijlagen:
1. Kopie beschikking met beschikkingsnummer 19124004519
2. Kopie factuur met ordernummer 096526
3. Kopie factuur met ordernummer 096529

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zijn er dingen die ik beter niet kan vertellen of dingen die ik beter kan weghalen, omdat ze toch niet van belang zijn.

weetje11
Master
 Bericht 
nhlau schreef:
Op 11 november 2008 ontving ik van het CJIB een beschikking met nummer xxxxxxxxxxx wegens het overtreden van feitcode R585, waarvan een kopie is bijgevoegd.

Ik kan de situatie van de pleegdatum op 28 oktober 2008 aan de West-Kruiskade in Rotterdam nog goed herinneren en geef toe dat de constatering terecht is geweest.Bezwaar ongegrond, "volgende"...
:x :dag:

(ps dat is niet mijn mening, maar dat van de ambtenaar die jou brief gaat proberen te lezen)

nhlau
Nieuwkomer
 Bericht 
 
ok.. dus ik kan beter die zin weghalen?

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
Wat mij betreft prima, maar toch...
OK even commentaar op mijn eigen werk:

Ik heb nagevraagd of dit soort problemen door gebrek aan onderhoud kunnen onstaan... geeft aan dat je twijfelt aan je onderhoud...
beter: Omdat ik mijn auto altijd prima laat onderhouden vroeg ik de monteur hoe dit probleem kon onstaan, deze gaf aan dat dit probleem vaker voorkomt.

weetje11
Master
 Bericht 
Of je de zin weg moet halen, of moet ombouwen, dat zou ik eerlijk gezegt niet goed kunnen beoordelen, daar zijn sommige mensen hier op het forum beter in geschoold/ervaren :huh: dan ik...

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
weetje11 schreef:
Bezwaar ongegrond, "volgende"...


Niet mee eeens weetje...
Hoeveel bezwaarschriften krijgt een OVJ op een dag met de strekking "ïk ben het er niet mee eens" ....Bezwaar ongegrond volgende....
Nu krijgt hij er een waar in regel twee staat dat de constatering klopt :huh: ga je toch verder lezen wat de reden van bezwaar wel is

Mijn visieO:) ik hoor te vaak dat bezwaar niet wordt gelezen op deze manier wel hoop ik

dabeetle
Master
 Bericht 
javelin schreef:
Ik ben wel benieuwd naar de reden voor het uitschrijven van de bekeuring op kenteken, in plaats van aan de bestuurder.
Artikel 4 lid 2 van de WAHV zegt immers "zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van de beschikking uitgereikt aan degene tot wie zij zich richt, of wordt deze achtergelaten in of aan het motorrijtuig".
Die mogelijkheid lijkt me hier toch evident.


Vergeet deze opmerkimg niet in je bezwaar te vermelden. Aangezien jij constant bij je auto geweest bent is het raar dat de bekeuring op kenteken is gegeven. Daarbij zou ik niet beginnen over het "gezien hebben van agenten". Jij was met je accu bezig en bent niet aangesproken, en was je daarbij ook niet bewust dat je accu het niet mag begeven op een plek waar je niet mag parkeren. je zal je accu daar ook gelijk op aanspreken... :)

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
Da beetle heeft een punt.
Hoewel ik persoonlijk wel zou melden dat je de surveillantes zag kan het je verbazen dat ze zonder je aan te spreken een bekeuring hebben uitgeschreven(daarvoor moet je ze dus hebben gezien). Hier was alle gelegenheid toe, als ze je wel hadden aangesproken had je de situatie duidelijk kunnen maken en was dit allemaal overbodig. En ja, jij was druk met je accu en bent daarom niet naar ze toegegaan. Accu aanspreken zou ik weer niet vermelden :wink:

LoverD
FS Meldingen
 Bericht 
@weetje11, dank voor de feedback :thumb:
Hoop dat er meer meningen komen. Als gezegd, ik heb mijn redenen om in regel twee toe te even dat de constatering terecht is, maar of dat tot positief resultaat leidt hangt af van degene (OVJ) die de brief leest. Je kan op voorhand dus geen juiste keuze maken in de strategie.

Boralis
Master
 Bericht 
 
Citaat:
Vervolgens stelt de Hoge Raad dat onder parkeren wordt verstaan: “het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen”. Het oordeel van de kantonrechter dat het laten stilstaan van een auto om een band te verwisselen als parkeren in de zin van het RVV-1990 kan worden aangemerkt is juist, zo oordeelt de Hoge Raad, waarop het ingestelde beroep wordt verworpen.


Dan heeft de HR toch een misvatting gemaakt ... stukje nieuwe verdediging voor bij de HR. Het "laten" in dit verband geeft duidelijk een actie aan van de betreffende bestuurder (waarbij vervolgens de kentekenhouder wel aansprakelijk is) ... als de auto er zelf mee besluit te stoppen is er sprake van een van buitenaf komend onheil waar de bestuurder geen invloed op heeft. Er kan dan ook geen sprake zijn van "laten" stilstaan ... vervolgens zou je dit door kunnen trekken naar iemand voor je die op een voorrangsweg linksaf wil slaan. Zowel die ander als jij zullen hierdoor moeten gaan stilstaan en volgens deze door de HR veel te letterlijk gehanteerde definitie zou er ook dan dus sprake zijn van een RVV overtreding !!! Of is ook heel Nederland elke dag in overtreding (artikel 43 lid 2): "Het is de bestuurders voorts verboden op de rijbaan van een autosnelweg of autoweg hun voertuig te laten stilstaan." ??? :lol:

Uiteindelijk is de wet maar op 1 manier consistent uit te leggen: het "laten" moet daadwerkelijk een bewuste en de bestuurder te verwijten actie zijn (in dit geval bijvoorbeeld als de bestuurder de situatie "onnodig" lang in stand "laat").

 Pagina 1 van 2 [ 58 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy