» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 103 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 2 van 2  [ 76 berichten ]
jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Hierbij mijn bezwaarschift. Graag jullie reacties:

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen beschikking nummer (xxxx)
Volgens de beschikking zou ik op (13 februari 2009) om (13:05 uur) uur op de (Sphinxlunet) te(Maastricht) de genoemde overtreding hebben gepleegd.
Ik bestrijd dat er, in tegenstelling tot hetgeen in de toelichting van de verbalisant wordt beweerd, sprake is geweest van het opzettelijk negeren van het rode knipperlicht bij de spoorwegovergang.
Op de bewuste datum en tijdstip bewoog ik mij voort richting de bewaakte spoorwegovergang danwel de witte stopstreep, toen plotseling de waarschuwingslichten begonnen te branden en de waarschuwingssignalen gingen rinkelen. Aangezien ik de bewaakte spoorwegovergang danwel de witte stopstreep, al dermate dicht was genaderd, was het voor mij, ondanks de geringe snelheid waarmee ik mij voortbewoog, onmogelijk om nog tijdig tot stilstand te komen, tenzij ik een noodstop had gemaakt.

Graag verwijs ik in bovenstaande geval naar de volgende jurisprudentie:
LJN: AE7519, Gerechtshof Leeuwarden , WAHV 02/00429

Op basis van bovenstaande verweer verwijs ik graag naar de volgende jurisprudentie: LJN: AE7519, Gerechtshof Leeuwarden , WAHV 02/00429. Tevens beroep ik mij op de volgende artikelen:

Artikel 71 RVV 1990 luidt:
Bij overweglichten betekent:
a. wit knipperlicht: er nadert geen trein;
b. rood knipperlicht: stop.
Artikel 79 RVV 1990 luidt:
Bestuurders moeten voor een voor hen bestemde stopstreep stoppen, indien stoppen op grond van dit besluit is verplicht.

Onderdeel 6 van Hoofdstuk IV, par. 2, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens luidt:
6. De stopstreep, zoals bedoeld in art. 79 van het RVV 1990
Toepassing en plaatsing
Voor een verkeerslicht als bedoeld in de artikelen 68 tot en met 72 van het RVV 1990 en voor een bord B7 wordt een stopstreep aangebracht om duidelijk te maken op welke plaats door bestuurders gestopt dient te worden.

De hiervoor genoemde bepalingen, gelezen in onderling verband en samenhang, moeten aldus worden begrepen, dat de bestuurder in geval van rood knipperlicht zijn voertuig tot stilstand dient te brengen voor het rode knipperlicht en, indien er een stopstreep is aangebracht, voor die stopstreep.

Graag wil ik er tevens op wijzen dat, anders dan bij verkeerslichten, bij overweglichten niet is voorzien in een licht dat aankondigt dat het rode knipperlicht zal gaan werken. Mede gelet op het bepaalde in art. 5 WVW1994 dient art. 71 RVV1990 daarom aldus te worden verstaan, dat er geen plicht tot stoppen bestaat voor bestuurders die het rode knipperlicht - dan wel bij aanwezigheid van de stopstreep: - de stopstreep zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Zoals blijkt uit de twee bijgevoegde foto´s is er wel degelijk sprake van een stopstreep, ondanks het feit dat hier niet naar wordt vermeld in de toelichting van de verbalisant.
Hierbij voeg ik als bijlage documentatie bij, die ik verkregen heb via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en die op mijn zaak van toepassing is.
Ik verzoek u deze op te nemen in mijn dossier.
De documentatie betreft:
- Zaakoverzicht CJIB

Met vriendelijke groet,
(Naam en handtekening:)
(Adres:)
(Bijlage(n) (indien van toepassing):)
(- Bovengenoemde Wob-stukken)
Kopie beschikking niet nodig, aangezien beschikkingsnummer duidelijk is vermeld.

salush
Master
 Bericht 
Citaat:
Volgens de beschikking zou ik op (13 februari 2009) om (13:05 uur) uur op de (Sphinxlunet) te(Maastricht) de genoemde overtreding hebben gepleegd.

Ik zou de haakjes nog weghalen.

jpl1982 schreef:
onmogelijk om nog tijdig tot stilstand te komen, tenzij ik een noodstop had gemaakt.

Dan spreek je jezelf tegen. Het was onmogelijk! Zelf met een noodstop zou je het niet meer halen !

jpl1982 schreef:
Graag verwijs ik in bovenstaande geval naar de volgende jurisprudentie:
LJN: AE7519, Gerechtshof Leeuwarden , WAHV 02/00429

Dat is goede jurisprudentie :thumb:
Je verwijst er echter twee maal naar. Een keer lijkt me genoeg.

Voor de rest is het een sterke brief.

Heb je onder Wob geen andere documentatie gehad??

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
De datum van de beschikking is dat de dag waarop de overtreding is geconstateerd of de verzenddatum van de beschikking?

Als ik dus naar de jurisprudentie verwijs hoef ik in feite niet meer de artikelen in mn brief op te sommen?

Ik heb via WOB alleen het zaakoverzicht met daarin de verklaring van de agent ontvangen. Voor de rest is het nog wachten op de stukken, maar dit lijkt me, mede gezien de jurisprudentie, onnodig, toch?

De agendt schreef in zijn verklaring:
Het knipperlicht was ongeveerd 2 seconden in werking op het moment dat betrokkene dit negeerde.

De politie heeft op haar site het volgende staan:
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onder de meest gunstige omstandigheden een reactiesnelheid gehaald kan worden van 1 seconde (dat geldt voor personen die snel kunnen reageren en weten dat er iets gaat gebeuren). Een gemiddelde weggebruiker die niet verwacht dat hij plotseling moet remmen, heeft een langere reactietijd. Zelfs als we uitgaan van een reactietijd van 1 seconde, betekent dit dat een automobilist binnen de bebouwde kom bij een snelheid van 54 km/u in die ene reactieseconde al 15 meter aflegt en dan pas met remmen begint. Het komt erop neer dat alles wat plotseling binnen 15 meter voor hem op de weg komt niet meer ontweken kan worden.
(Bron:http://www.politie.nl/Limburg-Noord/projecten/VHT/snelheid.asp)


Moet ik bovenstaande ook in mn verweer zetten? of spreekt de jurisprudentie voor zich?

salush
Master
 Bericht 
jpl1982 schreef:
De datum van de beschikking is dat de dag waarop de overtreding is geconstateerd of de verzenddatum van de beschikking?

Gebruik de datum waarop het feit geconstateerd is.

jpl1982 schreef:
Als ik dus naar de jurisprudentie verwijs hoef ik in feite niet meer de artikelen in mn brief op te sommen?

Er staat twee keer het LJN nummer in. Opsommingen wat er besloten is is, is goed.

jpl1982 schreef:
Ik heb via WOB alleen het zaakoverzicht met daarin de verklaring van de agent ontvangen. Voor de rest is het nog wachten op de stukken, maar dit lijkt me, mede gezien de jurisprudentie, onnodig, toch?

Kans is aanwezig dat in de documenten nog iets inhoudelijks staat. Dus het lijkt me zeker nodig om hier nog achteraan te gaan !

jpl1982 schreef:
Het knipperlicht was ongeveerd 2 seconden in werking op het moment dat betrokkene dit negeerde.

Dat is wat ze standaard invullen, doen ze ook bij rood licht negeren.

jpl1982 schreef:
Moet ik bovenstaande ook in mn verweer zetten? of spreekt de jurisprudentie voor zich?

Jurisprudentie is duidelijk. Rood licht betekend niet direct dat je moet stoppen, je hebt ook nog een pardontijd, net zoals bij verkeerslichten.

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
salush schreef:
Er staat twee keer het LJN nummer in. Opsommingen wat er besloten is is, is goed.


Dat was een foutje, dat moet er uiteraard maar 1 keer in ;)

Ik stuur alvast dit verweer op, dan kan ik bij eventuele aanvullende documenten altijd nog een vervolg sturen, toch?

salush
Master
 Bericht 
Ja, je kan het altijd aanvullen.
Maar die is je stap 2.0. Ieder moment mogen ze 'm ongegrond verklaren (wat meer regel dan uitzondering is)

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
dus in feite kan ik deze brief als 1e bezwaar versturen?

javelin
Master
 Bericht 
Dat kan wel, maar of het slim is, is een tweede.
Aanvullend bezwaar maken kan, totdat de ovj een beslissing op het bezwaar heeft genomen.
Als je vroeg een bezwaar stuurt, kan hij ook vroeg beslissen en heb je dus mogelijk minder tijd voor je bezwaar.
Als je dan nog meer bezwaren hebt, moet je dat bewaren tot het beroep op de kantonrechter (stap 3) of tot de zitting.

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
ik moet voor de 19e een bezwaar indienen, dus zo vroeg ben ik niet :p wil het morgen uiterlijk aangetekend op de post doen.

salush
Master
 Bericht 
Je kan gewoon naar het antwoordnummer sturen.
Aangetekend sturen heeft geen toegevoegde waarde..

javelin
Master
 Bericht 
Wellicht is het duidelijker om het bezwaar en het WOB verzoek in aparte brieven te sturen.

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb een aantal documenten ingescand:

Zaakoverzicht:
1- Afbeelding
2 - Afbeelding
3 - Afbeelding
4 - Afbeelding

Procesverbaal/aankondiging van beschikking:
1- Afbeelding
2 - Afbeelding

Beëdigingsverklaring:
1 - Afbeelding
2 - Afbeelding

Het valt mij met name op dat er in de verklaring van de agent staat dat de betrokkene geen verklaring heeft afgelegd, terwijl dit wel op de aankondiging van de beschikking staat. Ik heb WEL een verklaring afgelegd. Dat is de verklaring die op de aankondiging van de beschikking staat. Werkt het in mijn voordeel dat in de verklaring van de agent staat dat ik geen verklaring heb afgelegd?

Uit de voor- en achterkant van de aankondiging van de beschikking blijkt niet dat er sprake is van een stopstreep, hetgeen wel degelijk het geval is, zie de volgende afbeelding:
Afbeelding

Kan ik hier iets mee?

Graag jullie feedback op bovenstaande documenten.

salush
Master
 Bericht 
crosspost:

Ik kan je verklaring niet lezen.
Dat er op het zaakoverzicht geen verklaring staat, maakt niet uit.
Verklaring is meestal toch in jouw nadeel, de OvJ zal na het zien van de verklaring de bekeuring ook niet vernietigen.

De feitcode is voor het niet stoppen bij een rood knipperlicht, niks staat er over een stopstreep.

Ik kan zo niks raars vinden, alles lijkt correct.

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
salush schreef:
Ik kan je verklaring niet lezen.

Mijn verklaring was dat het licht pas begon te knipperen toen ik op het spoor reed.


salush schreef:
De feitcode is voor het niet stoppen bij een rood knipperlicht

De politie heeft inderdaad als feitcode genoteerd dat ik het rode licht zou hebben genegeerd. Echter, in deze situatie is er duidelijk sprake van een stopstreep. In dat geval schrijft de wet het volgende voor:

Artikel 71 RVV 1990 luidt:
Bij overweglichten betekent:
a. wit knipperlicht: er nadert geen trein;
b. rood knipperlicht: stop.

Artikel 79 RVV 1990 luidt:
Bestuurders moeten voor een voor hen bestemde stopstreep stoppen, indien stoppen op grond van dit besluit is verplicht.

Onderdeel 6 van Hoofdstuk IV, par. 2, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens luidt:
6. De stopstreep, zoals bedoeld in art. 79 van het RVV 1990
Toepassing en plaatsing
Voor een verkeerslicht als bedoeld in de artikelen 68 tot en met 72 van het RVV 1990 en voor een bord B7 wordt een stopstreep aangebracht om duidelijk te maken op welke plaats door bestuurders gestopt dient te worden.

De hiervoor genoemde bepalingen, gelezen in onderling verband en samenhang, moeten aldus worden begrepen, dat de bestuurder in geval van rood knipperlicht zijn voertuig tot stilstand dient te brengen voor het rode knipperlicht en, indien er een stopstreep is aangebracht, voor die stopstreep.

Graag wil ik er tevens op wijzen dat, anders dan bij verkeerslichten, bij overweglichten niet is voorzien in een licht dat aankondigt dat het rode knipperlicht zal gaan werken. Mede gelet op het bepaalde in art. 5 WVW1994 dient art. 71 RVV1990 daarom aldus te worden verstaan, dat er geen plicht tot stoppen bestaat voor bestuurders die het rode knipperlicht - dan wel bij aanwezigheid van de stopstreep: - de stopstreep zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Dus: naar mijn idee is het niet tijdig kunnen stoppen voor de stopstreep volgens de wet een gegronde reden om door te rijden indien het rode sein begint te knipperen.

javelin
Master
 Bericht 
Even om eventuele misverstanden te voorkomen: het stuk "De hiervoor genoemde bepalingen, gelezen in onderling verband en samenhang ... enzovoort" is geen (onderdeel van de) wet, maar van een uitspraak.

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
javelin schreef:
Even om eventuele misverstanden te voorkomen: het stuk "De hiervoor genoemde bepalingen, gelezen in onderling verband en samenhang ... enzovoort" is geen (onderdeel van de) wet, maar van een uitspraak.


Dat begrijp ik, maar deze uitspraak is naar mijn idee ook in dit geval zeer zeker van toepassing. Of denk jij hier anders over?

javelin
Master
 Bericht 
Het lijkt mij inderdaad helemaal overeen te komen met jouw situatie.

jpl1982
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb afgelopen vrijdag in ieder geval mijn verweer op de post gedaan, dus ben eens benieuwd naar de uitspraak :)

Mocht mijn bezwaar in eerste instantie worden afgewezen, dan denk ik dat ik wel een goede kans maak bij een hoger beroep.

Ik hou jullie op de hoogte!

paulde2e
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Bij mij is hetzelfde gebeurd, in moordrecht,middelweg, spoorwegovergang t.p.v. de afrit A20 richting Gouda op 18 maart 2009. De maand mrt t/m mei 2009 staan ze bijna dagelijks te controleren.

Was op het moment dat de rode knipperlichten aangingen, kon het geluid niet horen omdat mijn radio gewoon aan staat op de vroege ochtend, 1m voor de spoorovergang, was voor mij onmogelijk om nog te remmen, en als ik het deed had ik een auto tegen mij aan gehad en stond ik stil op het spoor. Ik reed er niet hard omdat het altijd druk is, max. 30km/u, dus niet te hard gereden op dat moment.

Dus, was voor mij niet mogelijk om te stoppen, echter op de middelweg, achter het electriciteitshuisje stond een politieauto verdacht opgesteld. Deze heeft mij hiervoor een boete/beschikking van 150,- gegeven via CJIB ontvangen. Die mij nooit goed gezien kon hebben of ik er daadwerkelijk door rood gereden hebt.

Vraag,
- Wil de beoordeling van de betreffende agent ter discusie stellen omdat hij nooit goed gezien kon hebben dat ik door rood reed?
- Volgens mij staat op dit stuk geen andere lichten die aangeven dat je moet stoppen, kan je dit aandragen in je bezwaar?
- En volgens mij staan er ook geen stopstrepen voor de spoorovergang, de n-weg is namelijk onlangs opnieuw geasfalteerd. Kan je dit ook aandragen in je beroep?
- Hoe ik volgens feitcode R608 moet stoppen voor roodknipperlicht bij overweglicht, als je nog maar 1m ervoor staat als ze beginnen te knipperen?

Los hiervan, weet iemand hoe ze de hoogte van de boete bepalen?

Ter aanvulling aan de discusie:
Citaat achterkant beschikking CJIB, De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint te lopen op de dag na de verzenddatum van de beschikking. Dus als je de acceptgiro thuis hebt gekregen.

paulde2e
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Bij mij is hetzelfde gebeurd, in moordrecht,middelweg, spoorwegovergang t.p.v. de afrit A20 richting Gouda op 18 maart 2009. De maand mrt t/m mei 2009 staan ze bijna dagelijks te controleren.

Was op het moment dat de rode knipperlichten aangingen, kon het geluid niet horen omdat mijn radio gewoon aan staat op de vroege ochtend, 1m voor de spoorovergang, was voor mij onmogelijk om nog te remmen, en als ik het deed had ik een auto tegen mij aan gehad en stond ik stil op het spoor. Ik reed er niet hard omdat het altijd druk is, max. 30km/u, dus niet te hard gereden op dat moment.

Dus, was voor mij niet mogelijk om te stoppen, echter op de middelweg, achter het electriciteitshuisje stond een politieauto verdacht opgesteld. Deze heeft mij hiervoor een boete/beschikking van 150,- gegeven via CJIB ontvangen. Die mij nooit goed gezien kon hebben of ik er daadwerkelijk door rood gereden hebt.

Vraag,
- Wil de beoordeling van de betreffende agent ter discusie stellen omdat hij nooit goed gezien kon hebben dat ik door rood reed?
- Volgens mij staat op dit stuk geen andere lichten die aangeven dat je moet stoppen, kan je dit aandragen in je bezwaar?
- En volgens mij staan er ook geen stopstrepen voor de spoorovergang, de n-weg is namelijk onlangs opnieuw geasfalteerd. Kan je dit ook aandragen in je beroep?
- Hoe ik volgens feitcode R608 moet stoppen voor roodknipperlicht bij overweglicht, als je nog maar 1m ervoor staat als ze beginnen te knipperen?

Los hiervan, weet iemand hoe ze de hoogte van de boete bepalen?

Ter aanvulling aan de discusie:
Citaat achterkant beschikking CJIB, De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint te lopen op de dag na de verzenddatum van de beschikking. Dus als je de acceptgiro thuis hebt gekregen.

javelin
Master
 Bericht 
kon het geluid niet horen omdat mijn radio gewoon aan staat op de vroege ochtend
Dat is een slecht argument.
1m voor de spoorovergang
Dat is een goed argument. Door je remweg plus de reactietijd kun je dan niet voor de overweg stilstaan.
- Wil de beoordeling van de betreffende agent ter discusie stellen omdat hij nooit goed gezien kon hebben dat ik door rood reed?
Dat kan. Maar zat de agent wel in de wagen? Of stond hij ergens anders?
- Volgens mij staat op dit stuk geen andere lichten die aangeven dat je moet stoppen, kan je dit aandragen in je bezwaar?
Niet nodig lijkt me, meestal zijn er geen andere lichten bij een overweg.
- En volgens mij staan er ook geen stopstrepen voor de spoorovergang, de n-weg is namelijk onlangs opnieuw geasfalteerd. Kan je dit ook aandragen in je beroep?
Dat kan, maar een "volgens mij" is niet genoeg, je moet het wel zeker weten en bij voorkeur met een foto bewijzen. Het doet overigens niet echt ter zake, als er geen streep is, moet je voor het licht stilstaan.
- Hoe ik volgens feitcode R608 moet stoppen voor roodknipperlicht bij overweglicht, als je nog maar 1m ervoor staat als ze beginnen te knipperen?
Volgens de uitspraak waar jpl1982 eerder uit citeert heeft de betrokkene om soortgelijke reden gelijk gekregen (LJN AE7519)
Los hiervan, weet iemand hoe ze de hoogte van de boete bepalen?
Het ministerie van justitie bepaalt in samenspraak met het ministerie van verkeer en waterstaat de hoogte van de administratieve sancties. De hoogte is afhankelijk van de mogelijke gevaarzetting, hoe gevaarlijker, hoe duurder. De minister van justitie legt de bedragen, mede namens de minister van verkeer en waterstaat, voor aan de koningin, die ze dan 'goedvindt'.
Komt het tot een rechtszaak dan is de eis van het openbaar ministerie gelijk aan het sanctiebedrag (bij Mulder overtredingen). De rechter bepaalt dan hoe hoog de boete werkelijk wordt, alles tussen 0 en dat bedrag is dan in principe mogelijk. Dat doet hij op grond van het verhaal van de officier van justitie en dat van jou.

Ter aanvulling aan de discusie:
Citaat achterkant beschikking CJIB, De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint te lopen op de dag na de verzenddatum van de beschikking. Dus als je de acceptgiro thuis hebt gekregen.
Klopt, meestal, mits er geen vertraging in de post is. Binnen die zes weken moet je gronden aangeven waarom je het niet met de beschikking eens bent. Met een beetje geluk kun je met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur voor die tijd documenten in je bezit krijgen die je kunnen helpen bij het aangeven van gronden van bezwaar (steeds vaker lijkt dat net niet te lukken, begin dus zo snel mogelijk met WOBben).

paulde2e
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Bedankt voor je reactie, heb nog wel een vraag n.a.v. je reactie.

Je kan stukken opvragen van WoB, ookwel WoBb-en, wat voor stukken zijn dat percies, en hoe kan je deze stukken opvragen?

Ga in elk geval beroep aantekenen, lijkt mij dat ik een grote kans maak, heb foto's gemaakt van de situatie en voeg deze toe aan mijn beroep, en blijkt wel heel duidelijk dat de betreffende agent nooit goed de situatie kon overzien vanuit zijn dienstwagen, stond namelijk achter een elektriciteitshuisje (voor de locals, zeggggggg maaaaarrrrrrrrr).

Je hoor het resultaat van mij, zeker omdat deze site super is!!

Paul

salush
Master
 Bericht 
Een paar berichten erboven zijn er voorbeelden van de de documenten gepost.
Volg: http://www.flitsservice.nl/juridisch/ht ... enplan.htm
Vraag om:

-brondocument
-ambtsedig proces-verbaal
-akte van beëdiging van de verbalisant
-akte van aanstelling van de verbalisant
-volledig CJIB zaakoverzicht

cleancorsa
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
ik kreeg vandaag een acceptgiro in bus terwijl ik dus niet staande ben gehouden of wat dan ook heb gezien :o

Furr
Master
 Bericht 
ja en dus? Start even je eigen topic ;)

cabriocruiser
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Rondom de overweglichten, mij is hetzelfde overkomen bij Moordrecht en ik moet 17 maart voorkomen. 3 juni een bekeuring van 150 euro gekregen voor het rode overweglichten negeren bij moordrecht op 3 april. Op 3 juni wist ik natuurlijk niet meer precies wat ik 2 maanden tevoeren allemaal precies gedaan had. Volgens mij kon ik niet meer remmen en ben ik doorgereden toen de lichten net begonnen te branden. De bekeuring geeft echter aan dat ze al 3 seconden aan stonden. Ik denk een sterk argument te hebben omdat A. Ze de verkeerde rijrichting genoteerd hebben (namelijk richting zevenhuizen, terwijl ik rond die tijd altijd richting moerkapelle rij), de situatie daar onoverzichtelijk is en ze onvoldoende tijd en afstand hebben kunnen schatten (wat wel blijkt uit de verkeerde rijrichting), er nu wel een stoplicht staat 5 meter voor de stopstreep die eerst een oranje licht afgeeft op het moment dat de rode lichten beginnen te knipperen en vervolgens op rood gaat. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik niet bewust na 3 seconden de overweglichten genegeerd heb met 2 van mijn kinder achterin. Koppen met een intercity, dat lijkt me onverstandig en probeer ik dus ook nooit. (maar goed daar heeft de rechter natuurlijk weinig aan)

Wie heeft eerder met een soortgelijk bijltje gehakt en heeft ervaring waar de rechter gevoelig voor is???

Groet,

Edmund

 Pagina 2 van 2 [ 76 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy