» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 7  [ 317 berichten ]
Furr
Master
 Bericht 
De Mulder van 24-10 lag net op de mat, gelijk ingescant en vanavond even 1e wobje al klaarmaken :)

Wordt vervolgd

sensation
Master
 Bericht 
kenteken even anonimiseren..

Furr
Master
 Bericht 
OK :)


Afbeelding

Furr
Master
 Bericht 
Citaat:
Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten. Met tenminste hierin begrepen kopieën van:

- Het brondocument;

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;

- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd;

- Een certificaat van de apparatuur;

- Een handleiding van de te gebruiken meetapparatuur;

- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de staande houding verricht zou hebben, op dat moment hiervoor bevoegd was;


Furr
Master
 Bericht 
Wob is al verstuurd, morgen even bezwaar de deur uit doen :)


Kan onderstaande zo weg :) lijkt me wel he?

Citaat:
De Officier van Justitie
Antwoordnummer 53043
3503 VB Utrecht

Almelo, 28-11-2007

Betreft: bezwaarschrift met beschikkingsnummer xxxxxxx.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik administratief bezwaar tegen uw beschikking met beschikkingsnummer xxxxxx.
Volgens deze beschikking zou ik op 24 oktober jongstleden op de Nieuwstraat zijn aangehouden in verband met geblindeerde ruiten.

Deze beschuldiging is echter onjuist. Ik wijs daartoe op het volgende:
Voor zo ver mij bekend is, heb ik niet meer de ruiten geblindeerd dan het maximale toegestane. Er zat een folie laag op van 15 %, metingen van de Tintman gaven een heel ander percentage aan. Dit was echter onjuist en ik heb de agent ook aangegeven dat de apparatuur onjuiste waarden aangaf.

Ik verzoek u daarom uitdrukkelijk om de volgende bewijsstukken:

- Het brondocument;

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;

- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd;

- Een certificaat van de apparatuur;

- Een handleiding van de te gebruiken meetapparatuur;

- De gemeten waarden van mijn ruiten;

- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de staande houding verricht zou hebben, op dat moment hiervoor bevoegd was;

Mocht een van deze documenten niet kunnen worden geproduceerd c.q. mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de overtreding is dan immers niet overtuigend geleverd.
Voor zo ver u de politie om nadere informatie vraagt dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zo ver u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).

Ten slotte verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan zal de beschikking vernietigd verklaard moeten worden.
Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast.
Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.

Ik hoop dat u wat met mijn bezwaar kunt en dat u beide sancties kunt seponeren, ik zie de bewijsstukken van uw kant graag tegemoet,


Met vriendelijke groeten,

Bijlage: Geen kopie van beschikking, nummer staat duidelijk vermeld.


OlieTankeR
Master
 Bericht 
 
Komt er dan nooit iemand op het idee dat je ook de barcode moet anonimiseren?

Volgens mij geeft de barcode alsnog je postcode + huisnummer weer en is voor de automatische sortering van de post.
oftewel, je adres staat er nog steeds op.

Furr
Master
 Bericht 
Doe ik dat de volgende keer, maar kan de brief zo weg>

Jurjen
FS medewerker
 Bericht 
OlieTankeR schreef:
Komt er dan nooit iemand op het idee dat je ook de barcode moet anonimiseren?

Volgens mij geeft de barcode alsnog je postcode + huisnummer weer en is voor de automatische sortering van de post.
oftewel, je adres staat er nog steeds op.


Ik kan dat niet lezen anders...

Furr
Master
 Bericht 
Had niet anders verwacht, maar heb dus niks ontvangen ;) wobje 1.1 dus de deur uit :D

Furr
Master
 Bericht 
Voor de kenners, het schoot me ineens te binnen dat de beschikking op de Vr-weg stond. Daar heeft een agent geconstateerd ( ZONDER TE METEN ) dat mijn ruiten te donker waren en mij dus naar de controle gestuurd op plaats B.

Daar zijn de ruiten gemeten en bekeurd.

Op de beschikking staat echter Vr-weg... is dat al reden tot vernietiging, want er mag immers niet meer op het blote oog gezegd worden of ruiten te donker zijn of niet.

Dat MOET gemeten worden met de tintman...

iemand suggesties

Furr
Master
 Bericht 
Nog iets moois, bezwaar gestuurd op 1-12-07 en krijg een ontvangsbevestiging van datum 30-10-2007, zo ook met het kenteken die wél op 29-10-2007 is verzonden en dus op de 30e is aangekomen. Heeft CVOM gewoon 30 nov boven gedrukt als verzenddatum, zaten beiden ook in 1 envelop!

Furr
Master
 Bericht 
Vandaag dikke envelop met de standaard brieven van politie etc en waarempel een zaakoverzicht. Meer niet beetje jammer, wordt vervolgd;)

Worf
Master
 Bericht 
Jurjen schreef:
OlieTankeR schreef:
Komt er dan nooit iemand op het idee dat je ook de barcode moet anonimiseren?

Volgens mij geeft de barcode alsnog je postcode + huisnummer weer en is voor de automatische sortering van de post.
oftewel, je adres staat er nog steeds op.


Ik kan dat niet lezen anders...


http://www.tntpost.nl/zakelijk/klantens ... /kIX_code/

nu wel denk ik

Yvesart
Master
 Bericht 
denk niet dat ze bij het CVOM de tijd hebben om je barcode na te zoeken.. ze hebben namelijk al niet eens de tijd om je brief te lezen.. O:) :roll: ..

:biertje:

Furr
Master
 Bericht 
haha idd :D

Furr
Master
 Bericht 
Een brief van de politie. Wob 1.0, 1.1 en 1.2 zijn allang de deur uit. Komt er post uit Enschede dat ze van CVOM een verzoek kregen van mij van 21-12-2007... zou niet weten welke brief dat was, denk de laatste maar lijkt me sterk.

Ze verdagen de termijn met 4 weken... beetje vreemd.

Furr
Master
 Bericht 
Het volgende:

Ook voor het gevaarlijke parkeren de zelfde brief ( overigens zonder kenmerk, die moet je er zelf maar bijzoeken!! )

brief van PG... beslissing op bezwaar.


De beslissing luidt als volgt:

Voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen het niet verstrekken van het door u gevraagde zaakoverzicht merkt het CPG op dat het CVOM inmiddels NA uw bezwaarschrift - te weten bij brief van 20 dec. - dit aan u heeft verstrekt.

Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de overige door u gevraagde stukken ( brondocument, pv en een certificaat ) merkt het CPG op dat deze stukken niet onder de CVOM berusten.
Om die reden is uw WOB verzoek door de CVOM doorgezonden aan de politie TWENTE.
Hierover bent u bij brief van 20 dec door de CVOM geinformeerd.
Uit het bezwaarbrief blijkt dat u van mening bent dat de CVOM verantwoordelijk is voor de uitvoering van uw WOB verzoek en - in andere woorden - niet met doorsturen van uw WOB verzoek had mogen volstaan.

Beslissing


Gelet op het bovenstaande acht het CPG het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.Wat moet ik daar nu weer mee, is dit nieuw of zow??

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
ff scannen. Beslissing onder artikel 3 neem ik aan. Beroepsclausule onder de handtekening. 6 weken bestuursrechter.

Meelezers uit Den Haag: Even letten op vette tekst in voetnoot TS.
HB Leeuwarden :kniktja: :wink:

Furr
Master
 Bericht 
Hier mijn schema...

Stap 1.0 verstuurd op 23-11-2007
- Bezwaarschrift 1 verstuurd op 29-11-2007 ( 16 weken )
- Ontvangstbevestiging gehad op 9-12-2007
Stap 1.1 verstuurd op 7-12-2007
Stap 1.2 verstuurd op 12-12-2007 (6 weken) ( 24-1 afloop)
- 22-12-2007 ontvangen onder de Wob, zaakoverzicht
- 4-1-2007 ontvangen antwoord Politie op WOB 2 weken verdaging
- College PG brief ontvangen niet-ontvankelijk stap 1.2en hier de 3 pagina's...

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja, dit verwachtte ik dus.

Ik ben het niet eens met de opmerking over Awb 1:3 en !:5 hier staat wel
bezwaar tegen open.
Je zou dus in beroep kunnen gaan tegen het feit dat ze het doorsturen naar de politie.
Maar dit ligt nu al onder de rechter en et is beter af te wachten hoe daarop de uitspraak zal zijn.

Graag anonimiteit in het hele document. Diegene die hier ondertekend is een BNer. Naam en handtekening graag even weg halen.

Overigens.
Je ziet dat hier dus een beslissing wordt genomen op het bestuursrechtelijke bezwaar.
Er is dus geen sprake meer van een 'fictieve weigering' en is dus de bezwaartermijn strikt 6 weken. Bij een 'fictieve weigering' is er geen strikte termijn van 6 weken.

Furr
Master
 Bericht 
Bezwaar ligt inderdaad bij de rechter, dus als dat ongegrond wordt kan ik altijd nog hierop in bezwaar gaan toch :)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja maar hou er rekening mee dat dit bezwaar voor het Wob gedeelte bestuursrecht is. En dat het bezwaar voor de geblindeerde ruiten onder de Mulderwet valt en dus voor de kantonrechter is.
Je kunt de Wob te hulp roepen bij je Mulderbekeuring.
De een is de bestuursrechter en de ander de kantonrechter.

Ze zijn er nu in Utrecht eindelijk achter.

Yvesart
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Hier mijn schema...

Stap 1.0 verstuurd op 23-11-2007
- Bezwaarschrift 1 verstuurd op 29-11-2007 ( 16 weken = ??)
- Ontvangstbevestiging gehad op 9-12-2007
Stap 1.1 verstuurd op 7-12-2007
Stap 1.2 verstuurd op 12-12-2007 (6 weken) ( 24-1 afloop)
- 22-12-2007 ontvangen onder de Wob, zaakoverzicht
- 4-1-2007 ontvangen antwoord Politie op WOB 2 weken verdaging
- College PG brief ontvangen niet-ontvankelijk stap 1.2en hier de 3 pagina's...

[s]
je hebt nog geen stap 2 (bezwaarschrift bij ovj) ingestuurd??

is die termijn dan niet verlopen? of wacht je tot de OvJ een beslissing neemt op je 1e WOB verzoek (stap 1.0)? :thumb: [/s]

sorry zie nu pas 'bezwaarschrift 1' staan.. ik neem aan dat je daarmee de stap 2 - bezwaarschrift ovj - bedoelt?

Furr
Master
 Bericht 
Nog geen stap 2 verstuurd, ik wacht eerst ff af wat ik ontvang, want van kenteken heb ik ook al een ongegrond verkalring, zelfde datum als deze verstuurd...

Stap 2 was toch als je documenten had verkregen? Ik heb maar 1 of 2 van de 8 ontvangen :P

Yvesart
Master
 Bericht 
stap 2 - bezwaarschrift bij de OvJ - kun je het beste versturen net voor het verstrijken van de bezwaartermijn van de beschikking..

indien je al te laat bent: gewoon afwachten.. dan had de OvJ maar ff een (standaard)briefje moeten sturen dat je de gronden van beroep niet aangegeven hebt in je 1e WOB verzoek (wat hij bevestigd heeft d.m.v. een ontvangstbevestiging van jouw 'bezwaarschrift' O:) )..stap 3 - beroepsschrift bij Kantonrechter - is dus nog niet aan de orde.. :koffie:

Furr
Master
 Bericht 
Ben idd al te laat voor meer bezwaarbrieven.

Hoe doe jij dat normaal dan, eerst zon wob + bezwaar brief in 1?

En later stap 2 dus?

Ik doe / deed altijd, eerst wobben, en voor het einde stap 1 versturen :) heb nog NOOIT wat ontvangen van geen gronden oid :)

Yvesart
Master
 Bericht 
ik hou normaal aan (zie ook [A58] en [Utrecht] in mijn onderschrift) :

- beschikking binnen :( ;) ..
- WOBje starten (stap 1.0 , 1.1 , 1.2 etc.. afh. v/d tijd)
- net voor einde bezwaartermijn: stap 2 opsturen..

- WOBjes lopen verder..

- afwijzing door Ovj (ga ik standaard vanuit :P )

- WOBjes lopen verder.. (ga ik ook standaard vanuit :P )

- nieuwe beschikking (na beslissing ovj) met nieuwe beroepstermijn..

- stap 3 de deur uit naar kantonrechter..

- WOBjes lopen verder en daardoor -> seponering door OvJ voordat ik bij de kantonrechter kom.. O:)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Furr schreef:
Ben idd al te laat voor meer bezwaarbrieven.

Hoe doe jij dat normaal dan, eerst zon wob + bezwaar brief in 1?

En later stap 2 dus?

Ik doe / deed altijd, eerst wobben, en voor het einde stap 1 versturen :) heb nog NOOIT wat ontvangen van geen gronden oid :)


Nee, je bent niet te laat voor meer bezwaarbrieven.
Een "Aanvullend" bezwaar mag ALTIJD worden gestuurd dus ook, na de officiële bezwaartermijn.

Stuur Stap 2 iig in. Geef aan WAAROM je het niet eens bent me de bekeuring
De OvJ moet een argument hebben om een onderzoek in te stellen.
Protesteer scherp tegen het feit dat je geen documenten hebt ontvangen.

Furr
Master
 Bericht 
Ah ok dan ga ik stap 2 nog opsturen :) you never know :D

Yvesart
Master
 Bericht 
noem hem duidelijk 'aanvullend bezwaarschrift' .. zodoende kan de ovj niet met een niet-ontvankelijk bezwaar wegens overschrijden termijn aankomen zetten.. (zie ook post Barbertje O:) )

Furr
Master
 Bericht 
Ok dan, maar 1 vraagje

Graag ontvang ik deze kopieën binnen de in de Wob genoemde termijn van veertien dagen. Deze documenten dienen als bewijs van de vermeende misdraging. Tenminste zijn hierin begrepen:Gaan we in stap 2 weeropnieuw wobben of zow???

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
JAZEKER :kniktja: :kniktja:

Furr
Master
 Bericht 
dus na 14 dagen WEER een wob 1.1 of blijft het bij stap 2?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Zou een beetje te veel over-kill zijn. Kan wel maar Stap 2 is voorlopig voldoende.

Furr
Master
 Bericht 
Stap 2 dus vorige week verstuurd.


Vandaag nog antwoord van de Politie Twente van de 4 weken verdaging:

Zie bijlage...

PV is weer eens hetzelfde als het brondocument EN de kopie van beschikking ... NOT!!!

En de TINTMAN is niet gecertificeerd en dus hebben ze er GEEN ijkrapport van... lees de brief even.
Mag er dan wel mee gemeten worden, er kunnen fouten in dat ding zitten!


Afbeelding
Brondocument is dan de kopie van beschikking toch?

Geen certificaat TINTMAN
Geen handleiding TINTMAN
Geen ijkrapport TINTMAN
Geen certificaat dat degene de TINTMAN mag gebruiken
Geen gemeten waardes
Geen PV
Geen brondocument

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Als leek zeg ik dat ze dan de apparatuur niet mogen gebruiken om een bekeuring uit te schrijven.

Als dit wel zou mogen, dan worden straks de lasers etc ook niet meer gecertificeerd.

Furr
Master
 Bericht 
Dat lijkt mij dus ook... er kunnen allerleid fouten in zon ding zitten ( wat ik dus ook denk bij mijn ramen ) Volgens de tintman 12 % lichtdoorlatend!!! Ik heb folie gebruikt waarbij ik rond de 50 a 60 % zou moeten zitten incl het al iets zonwerende glas.Stukje uit me bezwaar geeft ook duidelijk aan hoe ik er over denk:Deze beschuldiging is echter onjuist. Ik wijs daartoe op het volgende:

Voor zo ver mij bekend is, heb ik niet meer, de ruiten geblindeerd dan het maximale toegestane. Er zat een folie laag op van enkele procenten, metingen van de Tintman gaven een heel ander percentage aan. Dit was echter onjuist en ik heb de agent ook aangegeven dat de apparatuur onjuiste waarden aangaf. Ik ben echter van mening dat de agent niet goed gehandeld heeft met de Tintman en ook deze niet goed functioneert. Ik vraag u dan ook om een onderzoek in te stellen!


boersma
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Stap 2 dus vorige week verstuurd.


Vandaag nog antwoord van de Politie Twente van de 4 weken verdaging:

Zie bijlage...

PV is weer eens hetzelfde als het brondocument EN de kopie van beschikking ... NOT!!!

En de TINTMAN is niet gecertificeerd en dus hebben ze er GEEN ijkrapport van... lees de brief even.
Mag er dan wel mee gemeten worden, er kunnen fouten in dat ding zitten!


Afbeelding
Brondocument is dan de kopie van beschikking toch?

Geen certificaat TINTMAN
Geen handleiding TINTMAN
Geen ijkrapport TINTMAN
Geen certificaat dat degene de TINTMAN mag gebruiken
Geen gemeten waardes
Geen PV
Geen brondocument


Ik zie dat degene die heeft ondertekend lid is van de NPB.
Die staken toch?

Furr
Master
 Bericht 
Oplossing.

Totdat een gecertificeerd meetmiddel beschikbaar is, kan in beginsel met elk geschikt meetmiddel worden volstaan. Informatie over mogelijke meetfouten ontbreekt echter. Daarom dient bij inzet van niet gecertificeerde meetmiddelen nu nog rekening te worden gehouden met een ruime marge. Daardoor kan uitsluitend worden opgetreden tegen folie of coating als autoruiten overduidelijk niet aan de eisen voldoen, hiervan is in elk geval sprake als de lichtdoorlaatbaarheid minder dan 50 % bedraagt.CVOM site ergens

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Site OM.

Prima argumenten voor de kantonrechter.

Jurjen
FS medewerker
 Bericht 
Das mooi, ben ook nog met 1 bezig voor een kennis :thumb:

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Site OM.

Prima argumenten voor de kantonrechter.


DIt is een deel uit een brief van het CVOM naar alle politie korpsen... maar niet gecertificeerd betekend toch gewoon ONGELDIG?

MaGNeTiCBLue
Pro
 Bericht 
Ik geef TS helaas weinig kans:

www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AT3156
Citaat:
Uit het zaakoverzicht en de behandeling ter zitting is gebleken dat de betreffende ruit is gemeten met een speciaal daarvoor ontworpen meetmiddel (De TintMan). Voorts is gebleken dat dit meetmiddel voldoet aan de wijze van meten zoals in de Europese Richtlijn is voorgeschreven, maar dat dit meetmiddel niet is opgenomen in de Regeling meetmiddelen. De verbalisant heeft met dit meetmiddel de ruit op verschillende punten gemeten. Hierbij werden geen hogere percentages lichttransmissie gemeten dan 9%.
Nu met betrekking tot de onderhavige zijruit geen hogere percentage lichttransmissie werd gemeten dan 9%, terwijl de lichtdoorlating voor een zijruit niet minder dan 70% mag bedragen leidt dit tot de conclusie dat de aangebrachte folie het uitzicht naar buiten belemmert dan wel beperkt.

De kantonrechter is van oordeel dat een folie een ?onnodig voorwerp? is in de zin van het hiervoor aangegeven artikel van het Voertuigreglement.

De omstandigheid dat het onderhavige gebruikte meetmiddel niet voorkomt in de Regeling meetmiddelen, maar wel voldoet aan de wijze van meten zoals in de Europese Richtlijn is voorgeschreven brengt naar het oordeel van de kantonrechter niet mee dat het resultaat van de meting niet mag bijdragen tot het oordeel dat de gedraging is verricht.

De kantonrechter heeft in hetgeen betrokkene heeft aangevoerd onvoldoende concrete aanknopingspunten kunnen vinden om aannemelijk te achten dat de constatering van verbalisant onjuist is geweest.
Derhalve is de kantonrechter van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de gedraging is verricht.

Voor wat betreft de ijking gok ik dat de OvJ gaat zeggen: "Er is geen wet- of regelgeving die bepaalt dat een Tintman gecalibreerd/geijkt moet zijn".
Heeft de agent na jouw protest nog een vergelijkende meting gedaan om te checken dat de Tintman de niet-getinte ruiten wél goed vond?

tjappie (Guus)
Master
 Bericht 
Furr schreef:
(....)

(.......)
Stukje uit me bezwaar geeft ook duidelijk aan hoe ik er over denk:Deze beschuldiging is echter onjuist. Ik wijs daartoe op het volgende:

Voor zo ver mij bekend is, heb ik niet meer, de ruiten geblindeerd dan het maximale toegestane. Er zat een folie laag op van enkele procenten, metingen van de Tintman gaven een heel ander percentage aan. (......) te stellen!


ik zou het anders formuleren

Marcel
FS medewerker
 Bericht 
Hoe dan?

Furr
Master
 Bericht 
MaGNeTiCBLue schreef:
Ik geef TS helaas weinig kans:

www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AT3156
Citaat:
Uit het zaakoverzicht en de behandeling ter zitting is gebleken dat de betreffende ruit is gemeten met een speciaal daarvoor ontworpen meetmiddel (De TintMan). Voorts is gebleken dat dit meetmiddel voldoet aan de wijze van meten zoals in de Europese Richtlijn is voorgeschreven, maar dat dit meetmiddel niet is opgenomen in de Regeling meetmiddelen. De verbalisant heeft met dit meetmiddel de ruit op verschillende punten gemeten. Hierbij werden geen hogere percentages lichttransmissie gemeten dan 9%.
Nu met betrekking tot de onderhavige zijruit geen hogere percentage lichttransmissie werd gemeten dan 9%, terwijl de lichtdoorlating voor een zijruit niet minder dan 70% mag bedragen leidt dit tot de conclusie dat de aangebrachte folie het uitzicht naar buiten belemmert dan wel beperkt.

De kantonrechter is van oordeel dat een folie een ?onnodig voorwerp? is in de zin van het hiervoor aangegeven artikel van het Voertuigreglement.

De omstandigheid dat het onderhavige gebruikte meetmiddel niet voorkomt in de Regeling meetmiddelen, maar wel voldoet aan de wijze van meten zoals in de Europese Richtlijn is voorgeschreven brengt naar het oordeel van de kantonrechter niet mee dat het resultaat van de meting niet mag bijdragen tot het oordeel dat de gedraging is verricht.

De kantonrechter heeft in hetgeen betrokkene heeft aangevoerd onvoldoende concrete aanknopingspunten kunnen vinden om aannemelijk te achten dat de constatering van verbalisant onjuist is geweest.
Derhalve is de kantonrechter van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de gedraging is verricht.

Voor wat betreft de ijking gok ik dat de OvJ gaat zeggen: "Er is geen wet- of regelgeving die bepaalt dat een Tintman gecalibreerd/geijkt moet zijn".
Heeft de agent na jouw protest nog een vergelijkende meting gedaan om te checken dat de Tintman de niet-getinte ruiten wél goed vond?Jah omdat ik zei dat dat niet klopte deed die het op de voorruit, gaf die volgend mij 75 % aan, terwijl daar geen folie op zit.

Wat ik het belangrijkst vind, is dat er gemeten wordt met een niet gecertificeerd meetmiddel, lijkt mij toch dat zon ding flink fouten kan bevatten! En dat kaart ik straks ook aan in me beroep


Wat nog wel een goed punt is, is dat ik ben aangehouden op punt A, op het oog te donkere ramen, en gemeten op punt B met de tintman, maar geschreven op punt A door een andere politieman, onderling nummers uitgewisseld

tjappie (Guus)
Master
 Bericht 
Marcel schreef:
Hoe dan?


van een paar proenten.

Marcel
FS medewerker
 Bericht 
Bedtijd Guus, vervuil juridisch niet zo aub.

Furr
Master
 Bericht 
Hoe dat daar in stond heb ik toch al lang verstuurd dus kan niks meer aan veranderd worden Guus

Furr
Master
 Bericht 
Ik heb beide bonnen ff ingescand van die dag... wat valt men op aan de handtekening en beide nummers???


ZELFDE handtekening, andere verbalisantnummers... zelfde handschrift wist ik al...


MAG DIT??? Dit is toch onderling ruilen van naam enzo? Of telt dit weer eens niet omdat het op t gele papiertje staat :(


Wat me ook opvalt is dat het brondocument anders is als het geeltje wat ik kreeg... opmerkingen staan er bij op


Afbeelding

Afbeelding

 Pagina 1 van 7 [ 317 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy