» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 44 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 2  [ 52 berichten ]
boersma
Master
 Bericht 
Dag,

Ik heb een Beslissing van de officier van justitie gekregen maar daar staat helemaal geen beslissing in!
Er staat namelijk:

"De officier van justitie heeft naar aanleiding van uw beroep de volgende beslissing genomen:
De officier van justitie heeft op het beroep, ingesteld tegen bovengenoemde beschikking, beslist. Voor de inhoud en motivering van de beslissing wordt verwezen naar de door de officier van justitie afzonderlijk verzonden motivering."

Bovenstaande brief is op 4 juli verzonden maar de beslissing is niet verzonden (althans niet aangekomen).
Dan staat eronder dat je moet betalen en als je het er niet mee eens bent een beroep in kunt stellen bij de Kantonrechter.

Ik wil nu dus Stap 3 uit doen van het WOB stappenplan, wat vinden jullie?

Ik wilde in Stap 3 dan ook de 1e alinea op deze wijze aanpassen:
-------------------------------------------------------------------------
"Hierbij stel ik beroep in tegen de beslissing van de Officier van Justitie d.d.
4 juli 2009 met betrekking tot beschikkingsnummer XXXXXXXXX, waarvan een kopie is bijgevoegd, en waarin geen beslissing werd genomen.
-------------------------------------------------------------------------

Furr
Master
 Bericht 
Jeps doen he ;)

boersma
Master
 Bericht 
(net nog even wat toegevoegd in mijn eerste bericht)

boersma
Master
 Bericht 
En halverwege heb ik nog deze alinea aangepast (omdat hij geen beslissing genomen heeft) :

Gezien het bovenstaande is het onverklaarbaar dat de Officier reeds op 04 juli 2009 geen beslissing nam op het ingestelde beroep met een in een geautomatiseerd proces vervaardigde standaardbrief. Daarin wordt inhoudelijk niet ingegaan op mijn beroep en is sprake van een ondeugdelijk gemotiveerd antwoord. Niet goed valt in te zien waarom de Officier geen beslissing heeft genomen, wellicht omdat hij niet in het bezit was van alle bewijsstukken.


Kan ik die alinea op deze manier ombouwen?

Furr
Master
 Bericht 
Ja hoor geen probleem :)

Aanhanger
Master
 Bericht 
boersma schreef:
"De officier van justitie heeft naar aanleiding van uw beroep de volgende beslissing genomen:
De officier van justitie heeft op het beroep, ingesteld tegen bovengenoemde beschikking, beslist.


Heh?
er staat toch tot 2x toe heel duidelijk in dat de OvJ een beslissing genomen heeft? Dat ze hem niet aan je toegestuurd hebben/kenbaar gemaakt is iets anders.

boersma
Master
 Bericht 
ja misschien wel beslist dat ie geen beslissing neemt??
ik ken de beste man of vrouw niet... dus kan alleen afgaan op wat ik (niet) toegestuurd krijg.
Daarna staat dat als ik het er niet mee eens ben in bezwaar/beroep kan bij de kantonrechter, maar als ik de beslissing niet eens weet wordt dat wel een rare zitting!
Als ik niks doe (niet naar de kantonrechter) kom ik de beslissing misschien wel nooit te weten?

Furr
Master
 Bericht 
Das gewoon standaard hoor dat wat je hebt gekregen ;) die krijg ik ook zo vaak.

Das wel een goede:

Ik ga in beroep maar waartegen weet ik niet :P

Ogre
Master
 Bericht 
boersma schreef:
kom ik de beslissing misschien wel nooit te weten

Je kan natuurlijk ook ff een belletje doen dat je die motiverings-brief mist. Misschien ligt die wel simpelweg (met dank aan de postbode) bij de buren in de bus...

Furr
Master
 Bericht 
Nee die brief hoort er gewoon bij te zitten! Die sturen ze veel vaker niet!

boersma
Master
 Bericht 
Ik heb van 1 zaak nu alleen het zaakoverzicht van CJIB en de foto gekregen, voor de rest nog niks.
Dus dat wordt 1 voor de Kantonrechter zonder dat ik zijn beslissing weet, ik ga daar natuurlijk niet achteraan bellen en slapende OvJ's wakker maken!

Nu heb ik NOG een zaak lopen (van dezelfde collega hehe... die had z'n dag niet) waarvan ik eenzelfde brief heb gekregen.
Overigens zit hier ook GEEN beslissing van de OvJ bij!

Daarnaast heb ik van deze tweede zaak tegelijkertijd een envelop met de WOB-stukken gekregen.
Daarin staat dat Het Brondocument = Zaakoverzicht, is dat zo?
Ook staat er: NMI-certificaat = IJkrapport.
Dit ijkrapport (verklaring van het NMI) vermeldt een onderzoeksdatum van 3 maart 2009.
Vermeende overtreding vond plaats op 3 mei 2009 (ijking lijkt dus in orde).
Echter: In het PV van de politie staat dat de Keuring tot 5 maart 2009 liep.
Het PV is opgemaakt op 6 mei 2009 (twee maanden later dus).
Vraag: waarom staat in het PV niet de Keuringsdatum 3 maart 2010 ?
Is de ijking nu in orde? Lijkt me haast wel omdat er op 3 maart (twee dagen voor de ijking verliep) een herkeuring heeft plaatsgevonden.

Als laatste staat er: "Het is bij uitspraak van de Raad van State, 200900119/1/H3, 17-06-2009 niet langer mogelijk inzage te verkrijgen in de certificaten van bekwaamheid van de snelheidswaarnemer, aangezien de overtreding door een geautomatiseerd systeem is waargenomen."

Furr
Master
 Bericht 
boersma schreef:
Nu heb ik NOG een zaak lopen (van dezelfde collega hehe... die had z'n dag niet) waarvan ik eenzelfde brief heb gekregen.
Overigens zit hier ook GEEN beslissing van de OvJ bij!

Daarnaast heb ik van deze tweede zaak tegelijkertijd een envelop met de WOB-stukken gekregen.
Daarin staat dat Het Brondocument = Zaakoverzicht, is dat zo?

nee, foto is brondocument!

Ook staat er: NMI-certificaat = IJkrapport. klopt
Dit ijkrapport (verklaring van het NMI) vermeldt een onderzoeksdatum van 3 maart 2009.
Vermeende overtreding vond plaats op 3 mei 2009 (ijking lijkt dus in orde).
Echter: In het PV van de politie staat dat de Keuring tot 5 maart 2009 liep.
Het PV is opgemaakt op 6 mei 2009 (twee maanden later dus).
Vraag: waarom staat in het PV niet de Keuringsdatum 3 maart 2010 ? geen idee, stel dat in je stap 3 straks ;)
Is de ijking nu in orde? Lijkt me haast wel omdat er op 3 maart (twee dagen voor de ijking verliep) een herkeuring heeft plaatsgevonden.
ijking klopt wel

Als laatste staat er: "Het is bij uitspraak van de Raad van State, 200900119/1/H3, 17-06-2009 niet langer mogelijk inzage te verkrijgen in de certificaten van bekwaamheid van de snelheidswaarnemer, aangezien de overtreding door een geautomatiseerd systeem is waargenomen." onzin, onder WOB mag je alles inzien en KRIJGEN


boersma
Master
 Bericht 
Oke, dus die tweede zaak kan ik ook rustig onder de Kantonrechter brengen, ondanks dat de ijking in orde lijkt?
Moet ik het dan op het laatste gooien (de al dan niet bekwaamheid van de waarnemers?) en op het feit van het PV? Nml:
als ik ENKEL het PV toon aan de rechtbank, dan kun je er alleen maar uithalen dat de ijking zou zijn verlopen, dus zonder die herijking erbij.
Het PV geeft namelijk de datum van 5 maart 2009 aan en de vermeende overtreding is daarna waargenomen (3 mei 2009).
Of is dat kansloos?

Furr
Master
 Bericht 
Die tweede zaak inderdaad onder aandacht brengen zonder ijkrapport :D dan staat er doodleuk dat de ijking is verlopen. Echter kan de OVJ de zaak aanhouden en zelf het ijkrapport vragen. Als hij daarover begint om het rapport op te vragen, roep dan gelijk dat volgens de Hoge Raad niet toegestaan is omdat het ijkrapport geen deel uitmaakt van het dossier ;) (zeggen ze zelf ook altijd ;) )

Maar er komen vast nog wel meer foutjes ;)

boersma
Master
 Bericht 
Even wachten:
Bij de eerste zaak heb ik GEEN ijkrapport, enkel zaakoverzicht en foto.
Bij de tweede zaak heb ik wel een ijkrapport maar een vreemd PV waarin de ijking lijkt te zijn verlopen.

Zal ik BEIDE zaken bij de Kantonrechter aanhangig maken?

Furr
Master
 Bericht 
Tuurlijk! ik stuur ALLES na de rechter, in 50% van de gevallen krijg ik brief van de officier of ik AJB de zaak in wil trekken ;)

Gok dat 1 van de 2 ook vroegtijdig geseponeerd wordt ;) als je maar goede en slimme bluf brief maakt

boersma
Master
 Bericht 
tja... bluf brief... ik ga mijn best maar eens doen, de standaard Stap 3 brief is niet genoeg dan denk ik?
Meer inhoudelijk op de fouten wijzen dan? (ontbreken van stukken) of geef ik daarmee de OvJ de kans de boel te herstellen voor de zitting?

Furr
Master
 Bericht 
Standaard 3 brief altijd aanpassen hoor :) kijk die lui zien die brieven 1000 x per dag voorbij komen... ;)

Dus iets erin dat de ijking niet klopt enzo ;) gewoon klein verhaaltje erin verwerken. Dat doe ik altijd :)

boersma
Master
 Bericht 
Thanks ga ik mee aan de slag!
En bij die andere dat het allemaal niet kan kloppen maar dat ik dat niet kan bewijzen bij gebrek aan stukken, met verwijzing naar die andere zaak waar de ijking ook al niet klopt hehe en dan dat de OvJ niet eens een beslissing heeft genomen maar mij wel dwingt naar de Kantonrechter te gaan... zoiets.

Furr
Master
 Bericht 
Maak ze maar en zet ze hier neer :D

boersma
Master
 Bericht 
Oke, nr. 1 is deze:

Hierbij stel ik beroep in tegen de ?Beslissing van de Officier van Justitie? d.d.
4 juli 2009 met betrekking tot beschikkingsnummer XXXXXXXX, waarvan een kopie is bijgevoegd, en waarin <ul>geen beslissing</ul> werd genomen.

Volgens deze beschikking zou ik DATUM uur te PLAATS op de LOKATIE een overtreding hebben gepleegd.
Ik verzocht om wettig en overtuigend bewijs dat ik de vermeende overtreding zou hebben begaan.

In mijn brieven van 04 juni 2009 en 18 juni 2009 vroeg ik onder de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van met name:

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;
- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was;
- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht/ingelezen ten tijde van de meting/inlezing bevoegd was om de gebruikte (meet)apparatuur te bedienen;
- Een verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst en bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;
- Indien de vermeende overtreding is waargenomen vanuit een motorvoertuig; de exacte locatie van dit voertuig, het kenteken en de datum van de APK- keuring.

Ik wees erop dat ik bovengenoemde documenten nodig heb om mij te kunnen verdedigen tegen de beschuldiging. Volledigheidshalve wijs ik in dit verband op de rechten die mij toekomen op grond van artikel 6 EVRM, in het bijzonder het 3e lid.
Aangezien ik de betreffende documenten tot op heden niet heb ontvangen, word ik nadrukkelijk geschaad in mijn mogelijkheden om mij te verdedigen.
Waar de Officier, daar waar relevant, geen onderliggende documentatie beschikbaar heeft gesteld, moet ervan uit worden gegaan dat er geen bewijs voorhanden is, zodat de Officier ten onrechte geen beslissing heeft genomen.

Wellicht ten overvloede wijs ik op de verplichting conform de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 7.1a en 7.2 bij zaken die buiten de directe werkingsfeer liggen van de Wahv.
Hierbij verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de zaak 200405147/1 (LJN 7485) van 15 juni 2005.
En aanvullend hierop naar de uitspraak van Kantonrechter Eindhoven (Rechtbank 's-Hertogenbosch), zaaknr. 431925, MU 641/05, CJIB 84479671, d.d. 7 juni 2006: "De officier heeft geen andere gegevens verstrekt, zodat diens standpunt omtrent het verzoek van appellant niet bekend is geworden. (...) Omdat niet is voldaan aan het verzoek om te rapporteren zal de beschikking ambtshalve worden vernietigd. (...) Alsmede de beschikking waarbij de sanctie werd opgelegd."
Rechtbank Assen sector Bestuursrecht bevestigde in zaak 06/1392 WOB op 21 februari 2007 dat de Officier, zo nodig op straffe van een dwangsom, verplicht is binnen de wettelijke termijnen te reageren op een bezwaarschrift naar aanleiding van een niet ingewilligd Wob-verzoek.

In mijn Bezwaarschrift onder Bestuursrecht van 23 juni 2009 heb ik dan ook formeel bezwaar gemaakt tegen de weigering tot toezending van de gevraagde documenten. Tot op heden mocht ik geen bevredigende reactie van het OM ontvangen en zijn, in strijd handelend met de Wob, de volledige documenten niet toegestuurd.

<b>Gezien het bovenstaande is het onverklaarbaar dat de Officier reeds op 04 juli 2009 geen beslissing nam op het ingestelde beroep met een in een geautomatiseerd proces vervaardigde standaardbrief. Daarin wordt inhoudelijk niet ingegaan op mijn beroep en is sprake van een ondeugdelijk gemotiveerd antwoord. Niet goed valt in te zien waarom de Officier geen beslissing heeft genomen, wellicht omdat hij niet in het bezit was van alle bewijsstukken.
Wellicht is de reden hiervan dat de ijking van de apparatuur is verlopen, net als dat dit bij andere camera?s in Groningen het geval is. Ik voeg als bijlage een PV toe van een andere vermeende overtreding waaruit blijkt dat ook van die camera de ijkdatum was verlopen. Ik ben er namelijk zeker van dat ik ter plaatse de wettelijk toegestane maximum snelheid niet heb overschreden, dit heb ik de OvJ in eerder stadium ook al laten weten en daarbij verzocht om het wettelijke bewijs. Dit heb ik dus na herhaald verzoek niet ontvangen.</b>

Daarmee handelt de Officier in strijd met de ?Algemene beginselen van behoorlijk bestuur? zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, met name het zorgvuldigheids- (art. 3:2) en motiveringsbeginsel (art. 3:46 en 3:47), het verbod van detournement de pouvoir (art. 3:3) en het rechtszekerheidsbeginsel. Gelet op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het immers van belang dat de Wahv door de bij de uitvoering van deze wet betrokken instanties op uniforme wijze wordt toegepast.

Het niet voldoen aan de Wob en de jurisprudentie ter zake door het OM klemt te meer, omdat de Officier een voorbeeldfunctie bekleedt als het gaat om het respecteren van wetgeving en rechtspraak. Bovendien stelt de dubbelfunctie van de Officier als bestuursorgaan én beroepsorgaan extra hoge eisen aan het op een juiste wijze volgen van de voorgeschreven termijnen en procedures.

Waar de Officier besloten heeft om nadere informatie in te winnen bij een ander bestuursorgaan of dit naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluit, dient dit binnen vier weken te zijn ontvangen, overeenkomstig de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238 en 2005A008 d.d. 12 april 2005 Stcrt. 2005, 83 op basis van artikel 3, lid 4 Wahv). Indien dit niet het geval mocht zijn, dan verzoek ik u hieraan het in de aanwijzing genoemde gevolg te verbinden.

Mocht de Officier naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de reeds betaalde 128 euro zekerheidsstelling.
Voor zover dit beroepschrift gegrond wordt verklaard, doe ik een beroep op een vergoeding voor de mijnerzijds gemaakte kosten in deze (voor)zaak als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Voorts verzoek ik u het beroep in te kunnen stellen bij de kantonrechter behorende bij mijn woonplaats.

Hoogachtend,


--------------------------
Gaat dan vooral ook om het stukkje dat ik vet wil afdrukken (staat nu tussen <b>...</b>)

boersma
Master
 Bericht 
En hier brief 2 (de andere zaak):

Hierbij stel ik beroep in tegen de “Beslissing van de Officier van Justitie” d.d.
4 juli 2009 met betrekking tot beschikkingsnummer XXXXXXX, waarvan een kopie is bijgevoegd, en waarin geen beslissing werd genomen.

Volgens deze beschikking zou ik DATUM om TIJD uur te PLAATS op de LOKATIE een overtreding hebben gepleegd.
Ik verzocht om wettig en overtuigend bewijs dat ik de vermeende overtreding zou hebben begaan.

In mijn brieven van 04 juni 2009 en 18 juni 2009 vroeg ik onder de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van met name:
- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen.
- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht/ingelezen ten tijde van de meting/inlezing bevoegd was om de gebruikte (meet)apparatuur te bedienen.
- Een verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst en bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting.

Ik wees erop dat ik bovengenoemde documenten nodig heb om mij te kunnen verdedigen tegen de beschuldiging. Volledigheidshalve wijs ik in dit verband op de rechten die mij toekomen op grond van artikel 6 EVRM, in het bijzonder het 3e lid.
Aangezien ik enkele van deze betreffende documenten tot op heden niet heb ontvangen, word ik nadrukkelijk geschaad in mijn mogelijkheden om mij te verdedigen. <ul>Temeer omdat uit het Proces Verbaal blijkt dat de apparatuur gekeurd was tot 05-03-2009 terwijl de vermeende overtreding plaatsvond op DATUM.</ul>
Uit een dergelijk Proces Verbaal kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de de Officier ten onrechte geen beslissing heeft genomen danwel mij daarvan niet op de hoogte heeft gebracht.

Wellicht ten overvloede wijs ik op de verplichting conform de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 7.1a en 7.2 bij zaken die buiten de directe werkingsfeer liggen van de Wahv.
Hierbij verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de zaak 200405147/1 (LJN 7485) van 15 juni 2005.
En aanvullend hierop naar de uitspraak van Kantonrechter Eindhoven (Rechtbank 's-Hertogenbosch), zaaknr. 431925, MU 641/05, CJIB 84479671, d.d. 7 juni 2006: "De officier heeft geen andere gegevens verstrekt, zodat diens standpunt omtrent het verzoek van appellant niet bekend is geworden. (...) Omdat niet is voldaan aan het verzoek om te rapporteren zal de beschikking ambtshalve worden vernietigd. (...) Alsmede de beschikking waarbij de sanctie werd opgelegd."
Rechtbank Assen sector Bestuursrecht bevestigde in zaak 06/1392 WOB op 21 februari 2007 dat de Officier, zo nodig op straffe van een dwangsom, verplicht is binnen de wettelijke termijnen te reageren op een bezwaarschrift naar aanleiding van een niet ingewilligd Wob-verzoek.

In mijn Bezwaarschrift onder Bestuursrecht van 23 juni 2009 heb ik dan ook formeel bezwaar gemaakt tegen de weigering tot toezending van de gevraagde documenten. Tot op heden mocht ik geen bevredigende reactie van het OM ontvangen en zijn, in strijd handelend met de Wob, de volledige documenten niet toegestuurd.
Sterker nog: ik heb een formele weigering ontvangen omdat het volgens korpschef E. van Zuidam niet langer mogelijk zou zijn inzage te verkrijgen in de documenten!

<b>
Gezien het bovenstaande is het onverklaarbaar dat de Officier reeds op 04 juli 2009 geen beslissing nam op het ingestelde beroep met een in een geautomatiseerd proces vervaardigde standaardbrief. Daarin wordt inhoudelijk niet ingegaan op mijn beroep en is sprake van een ondeugdelijk gemotiveerd antwoord. Niet goed valt in te zien waarom de Officier geen beslissing heeft genomen, wellicht omdat hij niet in het bezit was van alle bewijsstukken.
Wellicht is de reden hiervan dat de <ul>ijking van de apparatuur is verlopen.</ul> Ik ben er namelijk zeker van dat ik ter plaatse de wettelijk toegestane maximum snelheid niet heb overschreden, dit heb ik de OvJ in eerder stadium ook al laten weten en daarbij verzocht om het wettelijke bewijs. Dit heb ik dus na herhaald verzoek niet ontvangen.
</b>

Daarmee handelt de Officier in strijd met de ‘Algemene beginselen van behoorlijk bestuur’ zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, met name het zorgvuldigheids- (art. 3:2) en motiveringsbeginsel (art. 3:46 en 3:47), het verbod van detournement de pouvoir (art. 3:3) en het rechtszekerheidsbeginsel. Gelet op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het immers van belang dat de Wahv door de bij de uitvoering van deze wet betrokken instanties op uniforme wijze wordt toegepast.

Het niet voldoen aan de Wob en de jurisprudentie ter zake door het OM klemt te meer, omdat de Officier een voorbeeldfunctie bekleedt als het gaat om het respecteren van wetgeving en rechtspraak. Bovendien stelt de dubbelfunctie van de Officier als bestuursorgaan én beroepsorgaan extra hoge eisen aan het op een juiste wijze volgen van de voorgeschreven termijnen en procedures.

Waar de Officier besloten heeft om nadere informatie in te winnen bij een ander bestuursorgaan of dit naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluit, dient dit binnen vier weken te zijn ontvangen, overeenkomstig de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238 en 2005A008 d.d. 12 april 2005 Stcrt. 2005, 83 op basis van artikel 3, lid 4 Wahv). Indien dit niet het geval mocht zijn, dan verzoek ik u hieraan het in de aanwijzing genoemde gevolg te verbinden.

Mocht de Officier naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de reeds betaalde 120 euro zekerheidsstelling.
Voor zover dit beroepschrift gegrond wordt verklaard, doe ik een beroep op een vergoeding voor de mijnerzijds gemaakte kosten in deze (voor)zaak als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Voorts verzoek ik u het beroep in te kunnen stellen bij de kantonrechter behorende bij mijn woonplaats.

Hoogachtend,


-----------------------------

Maandag wilde ik ze eigenlijk versturen, lukt het je om nog voor die tijd mij van advies te voorzien??

Furr
Master
 Bericht 
boersma schreef:
Oke, nr. 1 is deze:

Hierbij stel ik beroep in tegen de ?Beslissing van de Officier van Justitie? d.d.
4 juli 2009 met betrekking tot beschikkingsnummer XXXXXXXX, waarvan een kopie is bijgevoegd, en waarin <ul>geen beslissing</ul> werd genomen.

Volgens deze beschikking zou ik DATUM uur te PLAATS op de LOKATIE een overtreding hebben gepleegd.
Ik verzocht om wettig en overtuigend bewijs dat ik de vermeende overtreding zou hebben begaan.

In mijn brieven van 04 juni 2009 en 18 juni 2009 vroeg ik onder de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van enkele stukken.

Ik wees erop dat ik deze documenten nodig heb om mij te kunnen verdedigen tegen de beschuldiging. Volledigheidshalve wijs ik in dit verband op de rechten die mij toekomen op grond van artikel 6 EVRM, in het bijzonder het 3e lid.
Aangezien ik de betreffende documenten tot op heden niet heb ontvangen, word ik nadrukkelijk geschaad in mijn mogelijkheden om mij te verdedigen.
Waar de Officier, daar waar relevant, geen onderliggende documentatie beschikbaar heeft gesteld, moet ervan uit worden gegaan dat er geen bewijs voorhanden is, zodat de Officier ten onrechte geen beslissing heeft genomen.

Wellicht ten overvloede wijs ik op de verplichting conform de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 7.1a en 7.2 bij zaken die buiten de directe werkingsfeer liggen van de Wahv.
Hierbij verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de zaak 200405147/1 (LJN 7485) van 15 juni 2005.
En aanvullend hierop naar de uitspraak van Kantonrechter Eindhoven (Rechtbank 's-Hertogenbosch), zaaknr. 431925, MU 641/05, CJIB 84479671, d.d. 7 juni 2006: "De officier heeft geen andere gegevens verstrekt, zodat diens standpunt omtrent het verzoek van appellant niet bekend is geworden. (...) Omdat niet is voldaan aan het verzoek om te rapporteren zal de beschikking ambtshalve worden vernietigd. (...) Alsmede de beschikking waarbij de sanctie werd opgelegd."
Rechtbank Assen sector Bestuursrecht bevestigde in zaak 06/1392 WOB op 21 februari 2007 dat de Officier, zo nodig op straffe van een dwangsom, verplicht is binnen de wettelijke termijnen te reageren op een bezwaarschrift naar aanleiding van een niet ingewilligd Wob-verzoek.

In mijn Bezwaarschrift onder Bestuursrecht van 23 juni 2009 heb ik dan ook formeel bezwaar gemaakt tegen de weigering tot toezending van de gevraagde documenten. Tot op heden mocht ik geen bevredigende reactie van het OM ontvangen en zijn, in strijd handelend met de Wob, de volledige documenten niet toegestuurd.

Gezien het bovenstaande is het onverklaarbaar dat de Officier reeds op 04 juli 2009 geen beslissing nam op het ingestelde beroep met een in een geautomatiseerd proces vervaardigde standaardbrief. Daarin wordt inhoudelijk niet ingegaan op mijn beroep en is sprake van een ondeugdelijk gemotiveerd antwoord. Niet goed valt in te zien waarom de Officier geen beslissing heeft genomen, wellicht omdat hij niet in het bezit was van alle bewijsstukken.
Wellicht is de reden hiervan dat de ijking van de apparatuur is verlopen. Ik ben er namelijk zeker van dat ik ter plaatse de wettelijk toegestane maximum snelheid niet heb overschreden, dit heb ik de OvJ in eerder stadium ook al laten weten en daarbij verzocht om het wettelijke bewijs. LEG UIT WAAROM JE DE SNELHEID NIET HEBT OVERSCHREDEN Dit heb ik dus na herhaald verzoek niet ontvangen.</b>

Daarmee handelt de Officier in strijd met de ?Algemene beginselen van behoorlijk bestuur? zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, met name het zorgvuldigheids- (art. 3:2) en motiveringsbeginsel (art. 3:46 en 3:47), het verbod van detournement de pouvoir (art. 3:3) en het rechtszekerheidsbeginsel. Gelet op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het immers van belang dat de Wahv door de bij de uitvoering van deze wet betrokken instanties op uniforme wijze wordt toegepast.

Het niet voldoen aan de Wob en de jurisprudentie ter zake door het OM klemt te meer, omdat de Officier een voorbeeldfunctie bekleedt als het gaat om het respecteren van wetgeving en rechtspraak. Bovendien stelt de dubbelfunctie van de Officier als bestuursorgaan én beroepsorgaan extra hoge eisen aan het op een juiste wijze volgen van de voorgeschreven termijnen en procedures.

Waar de Officier besloten heeft om nadere informatie in te winnen bij een ander bestuursorgaan of dit naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluit, dient dit binnen vier weken te zijn ontvangen, overeenkomstig de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238 en 2005A008 d.d. 12 april 2005 Stcrt. 2005, 83 op basis van artikel 3, lid 4 Wahv). Indien dit niet het geval mocht zijn, dan verzoek ik u hieraan het in de aanwijzing genoemde gevolg te verbinden.

Mocht de Officier naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de reeds betaalde 128 euro zekerheidsstelling.
Voor zover dit beroepschrift gegrond wordt verklaard, doe ik een beroep op een vergoeding voor de mijnerzijds gemaakte kosten in deze (voor)zaak als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Voorts verzoek ik u het beroep in te kunnen stellen bij de kantonrechter behorende bij mijn woonplaats.

Hoogachtend,


Furr
Master
 Bericht 
boersma schreef:
En hier brief 2 (de andere zaak):

Hierbij stel ik beroep in tegen de “Beslissing van de Officier van Justitie” d.d.
4 juli 2009 met betrekking tot beschikkingsnummer XXXXXXX, waarvan een kopie is bijgevoegd, en waarin geen beslissing werd genomen.

Volgens deze beschikking zou ik DATUM om TIJD uur te PLAATS op de LOKATIE een overtreding hebben gepleegd.
Ik verzocht om wettig en overtuigend bewijs dat ik de vermeende overtreding zou hebben begaan.

In mijn brieven van 04 juni 2009 en 18 juni 2009 vroeg ik onder de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van enkele documenten.

Ik wees erop dat ik deze documenten nodig heb om mij te kunnen verdedigen tegen de beschuldiging. Volledigheidshalve wijs ik in dit verband op de rechten die mij toekomen op grond van artikel 6 EVRM, in het bijzonder het 3e lid.
Aangezien ik geen enkele van gevraagde documenten tot op heden heb ontvangen, word ik nadrukkelijk geschaad in mijn mogelijkheden om mij te verdedigen.
Temeer omdat uit het op ambtsedig Proces Verbaal blijkt dat de apparatuur gekeurd was tot 05-03-2009 terwijl de vermeende overtreding plaatsvond op DATUM. Dit wil zeggen dat de radarset (?) niet geijkt was op het moment van de overtreding. De verbalisant schrijft dit onder ede.
Uit het Proces Verbaal kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de de Officier ten onrechte geen beslissing heeft genomen danwel mij daarvan niet op de hoogte heeft gebracht.

Wellicht ten overvloede wijs ik op de verplichting conform de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 7.1a en 7.2 bij zaken die buiten de directe werkingsfeer liggen van de Wahv.
Hierbij verwijs ik naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de zaak 200405147/1 (LJN 7485) van 15 juni 2005.
En aanvullend hierop naar de uitspraak van Kantonrechter Eindhoven (Rechtbank 's-Hertogenbosch), zaaknr. 431925, MU 641/05, CJIB 84479671, d.d. 7 juni 2006: "De officier heeft geen andere gegevens verstrekt, zodat diens standpunt omtrent het verzoek van appellant niet bekend is geworden. (...) Omdat niet is voldaan aan het verzoek om te rapporteren zal de beschikking ambtshalve worden vernietigd. (...) Alsmede de beschikking waarbij de sanctie werd opgelegd."
Rechtbank Assen sector Bestuursrecht bevestigde in zaak 06/1392 WOB op 21 februari 2007 dat de Officier, zo nodig op straffe van een dwangsom, verplicht is binnen de wettelijke termijnen te reageren op een bezwaarschrift naar aanleiding van een niet ingewilligd Wob-verzoek.

In mijn Bezwaarschrift onder Bestuursrecht van 23 juni 2009 heb ik dan ook formeel bezwaar gemaakt tegen de weigering tot toezending van de gevraagde documenten. Tot op heden mocht ik geen bevredigende reactie van het OM ontvangen en zijn, in strijd handelend met de Wob, de volledige documenten niet toegestuurd.
Sterker nog: ik heb een formele weigering ontvangen omdat het volgens korpschef E. van Zuidam niet langer mogelijk zou zijn inzage te verkrijgen in de documenten!

Gezien het bovenstaande is het onverklaarbaar dat de Officier reeds op 04 juli 2009 geen beslissing heeft genomen op het ingestelde bezwaar met een in een geautomatiseerd proces vervaardigde standaardbrief. Daarin wordt inhoudelijk niet ingegaan op mijn beroep en is sprake van een ondeugdelijk gemotiveerd antwoord. Niet goed valt in te zien waarom de Officier geen beslissing heeft genomen, wellicht omdat hij niet in het bezit was van alle bewijsstukken.
Wellicht is de reden hiervan dat de ijking van de apparatuur is verlopen. Ik ben er namelijk zeker van dat ik ter plaatse de wettelijk toegestane maximum snelheid niet heb overschreden, VERTEL WAAROM NIET, DUS TOM TOM AAN OF SLINGENDE VRACHTWAGEN VOOR JE OID dit heb ik de OvJ in eerder stadium ook al laten weten en daarbij verzocht om het wettelijke bewijs. Dit heb ik dus na herhaald verzoek niet ontvangen.

Daarmee handelt de Officier in strijd met de ‘Algemene beginselen van behoorlijk bestuur’ zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, met name het zorgvuldigheids- (art. 3:2) en motiveringsbeginsel (art. 3:46 en 3:47), het verbod van detournement de pouvoir (art. 3:3) en het rechtszekerheidsbeginsel. Gelet op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het immers van belang dat de Wahv door de bij de uitvoering van deze wet betrokken instanties op uniforme wijze wordt toegepast.

Het niet voldoen aan de Wob en de jurisprudentie ter zake door het OM klemt te meer, omdat de Officier een voorbeeldfunctie bekleedt als het gaat om het respecteren van wetgeving en rechtspraak. Bovendien stelt de dubbelfunctie van de Officier als bestuursorgaan én beroepsorgaan extra hoge eisen aan het op een juiste wijze volgen van de voorgeschreven termijnen en procedures.

Waar de Officier besloten heeft om nadere informatie in te winnen bij een ander bestuursorgaan of dit naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluit, dient dit binnen vier weken te zijn ontvangen, overeenkomstig de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238 en 2005A008 d.d. 12 april 2005 Stcrt. 2005, 83 op basis van artikel 3, lid 4 Wahv). Indien dit niet het geval mocht zijn, dan verzoek ik u hieraan het in de aanwijzing genoemde gevolg te verbinden.

Mocht de Officier naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de reeds betaalde 120 euro zekerheidsstelling.
Voor zover dit beroepschrift gegrond wordt verklaard, doe ik een beroep op een vergoeding voor de mijnerzijds gemaakte kosten in deze (voor)zaak als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Voorts verzoek ik u het beroep in te kunnen stellen bij de kantonrechter behorende bij mijn woonplaats.

Hoogachtend,


-----------------------------


boersma
Master
 Bericht 
oke! zal het aanpassen, dank je!

boersma
Master
 Bericht 
Update:
Voor beide bezwaren geldt exact hetzelfde:


Op 13 juli 2009 heb ik de brief aan de Kantonrechter verstuurd met 7 bijlagen (alle briefwisselingen e.d.).
Verbazend genoeg heb ik enkele dagen later - maar met datum van 09 juli 2009 erop - een ontvangstbevestiging gekregen. Onderwerp van de brief is:
"Ontvangstbevestiging beroep op de kantonrechter" met daarbij het betreffende beschikkingsnummer.
Raar natuurlijk dat die datum van voor mijn verzending is, maar dat doen ze wel vaker (datum terugzetten).

Dan hoor ik een hele tijd niks tot ik op 29 september 2009 een brief krijg van het CVOM met stempel KANTON erop met als onderwerp "Ontbrekende gegevens" en in de brief: "Een inhoudelijke onderbouwing van uw beroep ontbreekt."

Het is vreemd dat dit zo is omdat ik het wel zeker opgestuurd heb met alle bijlagen en hiervan een ontvangstbevestiging heb gekregen die weliswaar in datum ervoor ligt.
Verder staat hierin dat uiterlijk 4 weken na dagtekening van deze brief (4 weken na 29 sept. 2009) de ontbrekende gegevens in hun bezit moet zijn.

Omdat ik dit zo vreemd vond heb ik hier achteraan gebeld.
De telefoniste zou het uitzoeken en ik moest er weer over terugbellen.
Een week later weer gebeld en ze wisten het nog niet, dus nog een week wachten.
Op 14 oktober weer gebeld waarna men mij aanraadde om het nòg een keer op te sturen!
Ik mocht het ook faxen wat ik dus gedaan heb op 14 okt. naar 030-2903870.
Dit is dus BINNEN de termijn van 4 weken na 29 sept. 2009.

Op 16 nov. 2009 kreeg ik een oproep voor de kantonrechter om op 11 jan. 2010 te verschijnen.
Dit geldt voor beide bezwaren.
De zitting konden we niet bij aanwezig zijn en omdat het schriftelijk goed gemotiveerd was leek me dit geen probleem.
Echter !!
Op 21 januari 2010 ontvang ik de beslissing van de Kantonrechter waarin staat:

Verloop van de procedure
Bij fax van 14 oktober 2009, blijkens de ontvangststempel ontvangen op 22 oktober 2009, heeft betrokkene beroep ingesteld tegen de beslissing van de OvJ....

De beoordeling
De kantonrechter oordeelt als volgt,
- zekerheid is gesteld maar ingevolge art.14 eerste lid WAHV ? moet beroep binnen 6 weken ingesteld worden na de dag waarop een afschrift van de bestreden beslissing aan betrokkene is toegezonden.
- Op de beschikking van het CJIB staat dat het beroepschrift uiterlijk op 15 augustus 2009 moet zijn ingediend. Het beroepschrift is blijkens de faxgegevens op 14 oktober 2009 verzonden en op 22 oktober 2009 binnengekomen bij het CVOM.
- (Dan nog een stukje over de termijn dat die een week na afloop van de termijn nog meetelt indien het schriftelijk is verzonden maar dat dat hier niet opgaat omdat het is gefaxt).

Beslissing
De kantonrechter verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Hiertegen kan hoger beroep aangetekend worden door binnen 6 weken na 21 januari 2010 een beroepschrift in te dienen bij dit gerecht. De procedure verloopt schriftelijk tenzij u dit uitdrukkelijk verzoekt mondeling te willen toelichten.


KORTOM:
Ik heb op tijd beroep ingesteld bij de kantonrechter, hiervan een ontvangstbevestiging gekregen. Vervolgens een brief dat het inhoudelijk niet gemotiveerd is, en daarop heb ik (nogmaals) binnen de gestelde termijn per fax alles aangeleverd.
Nu gaat de Kantonrechter alleen van de datum van de fax uit, zonder de voorgaande correspondentie erbij te betrekken!

Ik moet nu voor 4 maart 2010 Hoger Beroep instellen.
Wie kan me daarbij helpen?
Het bedrag van de boetes is 120 en 128 euro.


Dan nog een vraag: stel dat in Hoger Beroep het toch ontvankelijk is.
Gaat het dan weer terug naar de kantonrechter en volgt er dan weer een zitting?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Waarom kom je hier zo laat mee. Het is nu al 15 februari :[
Maar je kunt het best zelf :kniktja: :thumb:
Schrijf een duidelijke brief met een duidelijk overzicht per datum.
Doe er alle relevante kopieën bij.
Toon aan dat de uitspraak van de kantonrechter geen stand kan houden omdat de zaak "kennelijk ontvankelijk" is.

Noem je brief: Beroepsschrift t.b.v hoger beroep.
Stuur de brief naar de griffier van de kantonrechtbank van de uitspraak en vraag de griffier of hij namens jou hoger beroep wil instellen bij het Hof van Leeuwarden.

Dat de zaak terug gaat, bij constatering "ontvankelijk" , naar de kantonrechter is zeer wel mogelijk

Yvesart
Master
 Bericht 
sorry kan geen antwoord op je vragen geven.. heb namelijk tijdens mijn kantonzaak een niet-ontvankelijkheid op basis van een niet ontvangen bezwaarschrift onder uit gekregen door mijn 'zorgvuldig samengestelde dossier waarin de juiste termijnen gebruikt zijn".. :koffie:

als ik je topic zo lees, kan je het de OvJ wel redelijk moeilijk maken, maar hou er rekening mee dat die gaat roepen dat het je eigen verantwoordelijkheid is.. voor de rechter is het dan van groot belang hoeveel moeite (en bewijs daarvan) je gedaan hebt om (nogmaals) je beroep in te dienen..

boersma
Master
 Bericht 
@Barbertje: dankjewel.
Deze twee beslissingen waren helaas blijven liggen bij mijn collega omdat 'het toch afgewezen was'...
Het meest belangrijke lijkt mij:

- Brief van 9 juli waarin ontvangstbevestiging is van mijn beroep bij de Kantonrechter.
- Brief van 29 september waarin om aanvullende info gevraagt wordt.
- Mijn reactie met alle stukken die ik op 14 okt. gefaxt heb.

Als ik die drie stukken erbij doe, is dat compleet genoeg?
Inhoudelijk over het achterwege laten van een deugdelijke beslissing van de OvJ hoeft hier niet he (niet inhoudelijk maar nu puur procedureel om de WEL-ontvankelijkheid aan te tonen).
- Moet ik het aangetekend verzenden? Op de Beslissing staat dat het naar het correspondentieadres (= postbus) verzonden dient te worden en dat het dan wordt behandeld door het gerechtshof.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Stuur de brief van 13 juli met de inhoudelijke gronden mee.
Dat de ontvangstbevestiging daarvan op 9 juli is gekomen moet je aanmerken als kennelijk foutief gedateerd. Laat dat de Advocaat Generaal (=OvJ) in hoger beroep maar uitzoeken.
Aantekenen hoeft niet, maar is aan te bevelen. (kun je altijd aantonen dat je het verzonden hebt)
Zelf afgeven bij de griffie van de rechtbank is ook een optie. Vraag om een ontvangstbevestiging.

boersma
Master
 Bericht 
Ga ik doen (aangetekend), ik zal hier morgen of overmorgen het concept even neerzetten.

boersma
Master
 Bericht 
Hieronder een concept (ik heb niet alle data bij de hand dus moet die nog invullen).
Gaarne jullie commentaar!
Alvast 1 opmerking: de eerste zin schrijf ik dat IK hoger beroep instel maar aan het eind vraag ik of de griffier dat voor me wil doen... wat is het beste?

-----------------------------------------------------------------------

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stel ik hoger beroep in tegen de ?Beslissing van de kantonrechter? d.d. 15 januari 2010 met betrekking tot Zaak\rolnummer (uw kenmerk): NUMMER (CJIB-nummer NUMMER), waarvan een kopie is bijgevoegd (1).

Onterecht heeft de kantonrechter op 15 januari het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Terecht staat in de ?beslissing? dat er voor [datum] beroep bij de kantonrechter moet worden ingesteld. Dit heb ik bij brief van 13 juli 2009 gedaan (2).
Van dit beroep heb ik een (kennelijk foutief gedateerde) ontvangstbevestiging ontvangen (3).
Vervolgens heb ik op [datum] een schrijven ontvangen van het CVOM waarin mij werd verzocht binnen 4 weken na dagtekening inhoudelijke gronden aan te leveren voor het beroep bij de kantonrechter (4).

Hierop heb ik telefonisch contact opgenomen omdat mijn beroep (2) voorzien is van inhoudelijke gronden.
Omdat ik hiervan een ontvangstbevestiging (3) heb ontvangen mag ik er gevoeglijk van uitgaan dat deze inhoudelijke gronden bekend zijn. Wellicht dat er sprake was van een misverstand.
De telefoniste gaf aan dat zij dat niet wist en het zou uitzoeken. Op 14 oktober 2009 heb ik wederom gebeld en werd mij aangeraden het beroep nogmaals per post te sturen of te faxen. Dit heb ik op 14 oktober 2009 (5) gedaan zoals de kantonrechter heeft opgemerkt in haar ?beslissing?.
Echter gaat de kantonrechter er aan voorbij dat ook deze fax binnen de daartoe gestelde termijn (4) van 4 weken is verzonden en ontvangen.
Derhalve kan gelet op de ontvangstbevestiging (3) gedateerd op 9 juli 2009 en de fax van 14 oktober 2009 (5) er dan ook geen sprake zijn van niet-ontvankelijkheid.

Om bovenstaande redenen verzoek ik u hierbij vriendelijk om namens mij hoger beroep in te stellen bij het Hof van Leeuwarden.

Hoogachtend,

NAAM

Bijlagen:
(1) Beslissing kantonrechter 21 januari 2010
(2) Beroep tegen beslissing Officier van Justitie 13 juli 2009
(3) Ontvangstbevestiging van beroep Kantonrechter 9 juli 2009 (foutieve datum)
(4) Verzoek tot aanlevering ?inhoudelijke gronden? datum
(5) Eerste pagina van fax 14 oktober 2009

-----------------------------------------------------------------------

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
boersma schreef:
Alvast 1 opmerking: de eerste zin schrijf ik dat IK hoger beroep instel maar aan het eind vraag ik of de griffier dat voor me wil doen... wat is het beste?

1e zin moet zijn: Beroepschrift t.b.v. hoger beroep.

Hierbij geef ik aan dat ik hoger beroep wil instellen tegen de uitspraak van de kantonrechter .........d.d................
Ik verzoek de griffier dit hoger beroep voor mij aanhangig te maken bij het Gerechtshof.

Laatste zin moet zijn:
Ik verzoek u daarom de beschikking in geding te vernietigen.

Rest is okay.

boersma
Master
 Bericht 
Mijn dank is groot!
Waar kan de fles wijn heen?
(geintje, dat doet die collega maar ;-) ).

boersma
Master
 Bericht 
Beide lopende zaken heb ik in 1 envelop aangetekend verzonden naar de rechtbank met het verzoek het door te sturen naar Leeuwarden voor het hoger beroep.
Het was een gok om beide stukken in 1 envelop te doen ipv twee afzonderlijke stukken.

Vorige week een ontvangstbevestiging gekregen van ... slechts 1 zaak!
De tekst is:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Naar aanleiding van het door u op 18 februari 2010 ingestelde hoger beroep deel ik u mee dat het dossier op 24 februari 2010 voor verdere behandeling is doorgestuurd naar het gerechtshof te Leeuwarden, Postbus .... enz.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van deze ontv.bev. heb ik gebeld met de contactpersoon die op deze brief stond.
Stuk 2 was niet aanwezig bij hun ?? Vermoedelijk heeft de postkamer dit aangezien als een in tweevoud verzonden stuk.... en deze weggegooid!
Lekker is dat!
Omdat ik hier al bang voor was had ik meteen al de stukken van de tweede zaak nogmaals per gewone post toegezonden en die hadden ze net ontvangen, gelukkig nog net op tijd (2 maart ontvangen en dit moest voor 4 maart 2010. Maar zo heel nauw komt dat ook niet omdat je nog een week uitloop hebt die je nog krijgt voor per-post-verzonden-stukken).

Het loopt dus en ik wacht wel af.

boersma
Master
 Bericht 
Weer nieuwe ontwikelingen:
Eerst een brief dat ze 2 weken uitstel willen en nu een brief dat het inderdaad WEL ontvankelijk is en dat ze het terug willen verwijzen naar de Kantonrechter.
Eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin meer in en wil een vernietiging van alles (gaat om 2 nagenoeg dezelfde vermeende overtredingen).

Kan ik nu ook binnen deze twee weken vragen om GEEN terugverwijzing naar de Kantonrechter maar een beslissing van het Hof dat ze het allemaal vernietigen?

Hieronder de brieven:

Eerst de brief met het verzoek om 2 weken uitstel:

Afbeelding

Dan de brief (is 1 brief maar heb het in verschillende groottes gescand per ongeluk) van 12 april waarin staat dat het beroep gegrond is (dus het bezwaar WEL ontvankelijk is) en het verzoek om het terug te brengen onder de Kantonrechter.
Ik mag dus binnen twee weken na 12 april hier weer een reactie op geven.
Wat is aan te raden?

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Zo (druk meelezende) CVOM die zit ! :roll:
Waar blijft nou die borging van kwaliteit ???

Dank aan de AG voor het uitzoeken :thumb:

Je kunt nu binnen 2 weken en brief aan het Hof sturen waarin je verzoekt om een inhoudelijke uitspraak
in de zaak te doen en de zaak niet terug te verwijzen naar de kantonrechter.

boersma
Master
 Bericht 
Is dit een goede brief?

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van Uw brief d.d. 12 april 2010 waarin U schrijft dat ik binnen twee weken na dagtekening (12 april 2010) een reactie kan geven op het verweerschrift, schrijf ik U.

In mijn bezwaarschrift en vervolgens in mijn beroepschrift heb ik aangetoond dat er geen sprake kan zijn van een overtreding.
Hierbij heb ik eveneens de Officier van Justitie verzocht om bewijs aan te dragen waaruit het tegendeel zou blijken. Dit heeft de Officier van Justitie zelfs na veelvuldige schriftelijke verzoeken van mijn kant tot op heden niet gedaan. De Officier van Justitie heeft zelfs niet de moeite genomen om haar beslissing te motiveren danwel aan te geven wàt haar beslissing is.
Het heeft helaas zelfs zover moeten komen dat mijn bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard.

Ik vind het erg kwalijk dat ik bijna een jaar lang brieven moet schrijven om mijn ongelijk aan te tonen. Brieven die ik gestuurd heb waar inhoudelijk niet op gereageerd wordt door de Officier van Justitie. Brieven die door de Officier van Justitie kwijt zijn geraakt. En als laatste zelfs bezwaren die ten onrechte niet-ontvankelijk worden verklaard.

Dit allemaal in ogenschouw nemende wil ik U hierbij vriendelijk doch dringend verzoeken om een inhoudelijke uitspraak in de zaak te doen en de zaak niet terug te verwijzen naar de kantonrechter.


Hoogachtend,

Walker
Master
 Bericht 
Iets scherper:

boersma schreef:
een inhoudelijke uitspraak in de zaak te doen door de sanctie te vernietigen en de zaak niet terug te verwijzen naar de kantonrechter.


Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
een inhoudelijke uitspraak te doen en daarmee de beschikking te vernietigen en de zaak niet terug te verwijzen naar de kantonrechter.

boersma
Master
 Bericht 
Oke brief is nu weg!

Yvesart
Master
 Bericht 
hopelijk gaat mijn HB ook zo.. ik ben nu ook een jaar verder sinds de dag van staandehouding.. :roll:

Furr
Master
 Bericht 
Valt nog mee toch O:) mijne is van 17 okt 2007, uitspraak 30 april 2010 :D

boersma
Master
 Bericht 
werken hun op Koninginnedag?

Furr
Master
 Bericht 
Blijkbaar...

RAH
Master
 Bericht 
Ik lees nu pas de updates, maar volgens mij wil je juist je gelijk aantonen, en niet je ongelijk.

boersma schreef:
Ik vind het erg kwalijk dat ik bijna een jaar lang brieven moet schrijven om mijn ongelijk aan te tonen.


boersma
Master
 Bericht 
hmm dom ja, verschrijving!
Kan ik middels een fax maandag nog oplossen eventueel...

boersma
Master
 Bericht 
En wederom een brief ontvangen:

'de advocaat-generaal heeft aan het hof medegedeeld dat het openbaar ministerie inzake de door u ingediende nadere toelichting op het beroepschrift geen reactie indient. Het hof zal op basis van de voorliggende stukken een beslissing nemen. De beslissing wordt uitgesproken op een openbare zitting. Zo spoedig mogelijk na die zitting ontvangt u een afschrift van de uitspraak.'

Furr
Master
 Bericht 
Officier zoals dat daar heet advocaat generaal dient GEEN verweerschrift in!

boersma
Master
 Bericht 
Wat bedoel je precies Furr?

 Pagina 1 van 2 [ 52 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy