» Juridisch » Juridisch (Gesloten)   

Postingstijd interval gedetecteerd van 342.4 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 23 berichten ]
jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Na al het leesgenot is het dan zover.... ik heb een transactievoorstel ontvangen. Heb de foto opgevraagd en tot mijn verrassing bleek de omschrijving van het strafbaar feit: "Overschrijding maximum snelheid binnnen bebouwde kom, van 35 tot 40 km/h" niet te kloppen met de foto.

De overtreding zou best gemaakt kunnen zijn, maar de flitslocatie is BUITEN de bebouwde kom. Bij pleeglocatie staat Ringdijk in Zwijndrecht, deze bevindt zich deels binnen en deels buiten de bbk. Ahv details op de foto is precies vast te stellen vanwaar hij is genomen (wordt niet vermeld bij pleeglocatie: ringdijk), echter hoe moet ik nu handelen ?

Ik neem aan gewoon laten voorkomen, maar dan ? Hoe moet ik ter zitting bewijzen dat de plek daadwerkelijk buiten bbk is ? Videootje ? Overigens geldt ter plaatse van de foto ook een snelheidsbeperking van 50 km/h, enige waarop ik me kan beroepen is dat de foto [b:3ccecyx3]buiten[/b:3ccecyx3] bbk is terwijl omschrijving van het strafbare feit[b:3ccecyx3] binnen [/b:3ccecyx3]bbk is. Loop ik niet direct kans dan alsnog een boete te krijgen voor buiten bbk ?

Advies wordt zeer prijs gesteld in deze crisistijd.

salush
Master
 Bericht 
Heb je alleen een foto gekregen of heb je meer documenten ontvangen? Waar heb je allemaal om gevraagd?
Het is een transactabel feit, dit betekend dat zulke dingen een vormfout zijn en dus niet "zomaar" aangepast mag worden.

Als er op die plek een snelheidslimit van 50 was dmv een A1 bord (rond, wit, rode rand, zwarte tekst 50), dan is dat goed. De rechter zal hier de zaak waarschijnlijk niet over vernietigen.

Houd er rekening mee dat betalen betekend dat je schuld accepteert. Door niet te betalen krijg je vanzelf een uitnodiging voor de kantonrechter, hier kan je je verhaal kwijt.

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
De foto heb ik via internet al opgevraagd, daarnaast wil ik dit weekend de standaard brief sturen:

-----------------------------------------------
Geachte heer/mevrouw

Naar aanleiding van het door mij ontvangen transactievoorstel met nummer xxxxxxxxx,
overweeg ik een rechtsgang. Om mij op mijn verdediging voor te bereiden verzoek ik u
ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, mij mijn
dossier toe te sturen. Dit dossier dient tenminste te bevatten:

- Het zaakoverzicht van het CJIB.

- Een kopie van het op ambtseed gemaakte proces verbaal, zoals voorgeschreven in het Wetboek van Strafvordering Artikel 152 en 153;

- Het ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en een foto van de gemaakte overtreding, welke voorzien is van datum en tijdstip. Hierop moet duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn. Indien er meerdere voertuigen op de foto zichtbaar zijn,
moet er duidelijk zijn welk voertuig de overtreding zou hebben begaan

- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht ten tijde van de meting bevoegd was om gebruikte meetapparatuur te bedienen;

- Het kenteken en datum van APK keuring van het voertuig van waaruit de meting is verricht;


De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van twee weken.

Hoogachtend,

-------------------------------------------------

Zoals gezegd de foto had ik reeds (was via internet op te vragen). Waar het voor mij specifiek om gaat is dat in het transactievoorstel expliciet staat dat het een overtreding BINNEN de bbk betreft, de flitslocatie (en dus het strafbare feit) is echter BUITEN de bbk. Ter plaatse geldt echter wel een snelheidslimiet van 50km/h aangegeven door een A1 bord. (A1 Bord ca 200-300m voor flitslocatie, op dezelfde paal samen met het rechthoekige blauwe bord met diagonale witte strepen dat je de bbk verlaat).
Indien het transactievoorstel (300 euro) is gebaseerd op een overtreding binnen BBK mag ik aannemen dat een transactievoorstel buiten BBK lager zou uitvallen, immers bij hoogte van boetes wordt rekening gehouden met verschil binnen/buiten. Vraag blijft natuurlijk wat er eventueel op een zitting zou gebeuren, wordt het strafbare feit ineens aangepast, of wordt er opnieuw gedagvaard/transactievoorstel gestuurd?

Ik kan natuurlijk moeilijk schuld bekennen voor een feit dat zich niet heeft voorgedaan O:)

Natuurlijk heb ik niet betaald, ik was de bestuurder niet, maar zat misschien wel in de auto.

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
PS heb nog even in de Boetedatabase zitten kijken. Kom tot de conclusie dat ook de feitcode VA040 onjuist is (wordt gebruikt bij binnen bbk) had moeten zijn VG040 (overtreding max snelheid buiten bbk, max snelheid aangegeven door borden). Overtreding in het gebied tussen Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht

Transactievoorstel voor de twee zijn verschillend 300 om 270 euro , da's toch weer 10%, nog 90% te gaan!

Wat is reeel om te verwachten? Rechter kan m.i onmogelijk overgaan tot veroordeling, immers hij dient zich te buigen over de voor hem liggende zaak/feiten. Heb hier verder geen ervaring, iemand ?

salush
Master
 Bericht 
Citaat:
- Het ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en een foto van de gemaakte overtreding, welke voorzien is van datum en tijdstip. Hierop moet duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn. Indien er meerdere voertuigen op de foto zichtbaar zijn,moet er duidelijk zijn welk voertuig de overtreding zou hebben begaan


Er is geen foto, dus deze kunnen ze niet leveren. Dit valt onder het natte vingerwerk, dus gewoon een simpele "wij rijden achter iemand aan, wij gaan 140 op de teller, dus hij rijdt ook 140". Van die 140 gaan twee correcties af. IJktabel krijg je (via de ovj) van A de Jong TH uit Dordrecht.

Je vraagt dus alleen om het ijkrapport:

Citaat:
- Het ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd

-
Citaat:
- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht ten tijde van de meting bevoegd was om gebruikte meetapparatuur te bedienen;

Niet van toepassing dus, daar hebben ze geen cursus voor gehad (boordsnelheidsmeter aflezen ;))

Als je toch bezig bent, vraag gelijk op:
- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant;
- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant;

Meer is er niet.


Ik weet niet hoe streng de kantonrechter zal zijn met bibeko/bubeko verschil. Verschilt ook per regio en kantongerecht Dordrecht staat helaas niet bekend om de meest "regels zijn regels" uitspraken :thumb_d: . D.w.z. dat soms regels "gebogen" worden..

Je zou dit wel aan moeten geven, gevaarzetting was minder en natuurlijk is de prijs lager.

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Salush - wellicht heb ik zelf wat verwarring veroorzaakt, zal het nog kort samenvatten:

- ik heb een transactievoorstel met foutieve feitcode (VA040) en omschrijving (overschrijding 35-40km/h binnen bbk) ontvangen
- ik heb reeds foto opgevraagd en ontvangen, en ja mijn auto staat er keurig op (als enige)
- ik woon in de buurt en door de foto weet ik precies waar ze hebben staan controleren, uit de kenmerken op de foto valt de flitslocatie tot op 10-30cm te herleiden. Ik kan met mijn eigen camera precies dezelfde foto trekken.
- de brief wil ik gaan versturen om alle relevante info te verkrijgen, en hoop dat in het verbaal de exacte lokatie beter staat beschreven dan alleen "Ringdijk, Zwijndrecht". Heb de gevraagde punten/brief gevonden op dit Forum (WOB loket). Maar hier geldt natuurlijk beter een ding te veel dan een ding te weinig vragen. Ik kan dus nog wijzigingen aanbrengen
- bij een toepassing van juiste feitcode had ik een lager transactievoorstel moeten ontvangen bibeko/bubeko verschilt (bron website OM). Ik wordt onterecht beschuldigd van een ernstiger delict dan daadwerkelijk is begaan. Ik kan daar toch moeilijk schuld voor bekennen. De vraag blijft natuurlijk hoe daar op een zitting mee om wordt gegaan.
Prikt men overal doorheen en stelt men: er is te hard gereden en dan beschuldigen we u wel op een andere manier of kijkt de rechter sec naar de beschuldiging (te hard binnen bbk) en de bewijslast (geen foto voorhanden voor het tenlaste gelegde feit, wel van een ander strafbaar feit)

Je antwoord/ervaring met Dordt doet me het ergste vrezen

Lijkt mij toch dat het zorgvuldigheidsbeginsel hier met voeten wordt getreden.

javelin
Master
 Bericht 
Plattegrondje maken (met Google maps b.v.) met daarop aangegeven waar de controle stond en waar de borden einde bebouwde kom staan om aan de rechter te laten zien en niet reppen over het bord 50.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
jamare schreef:
ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, mij mijn dossier toe te sturen. Dit dossier dient tenminste te bevatten:

Wijzigen in:
Citaat:
ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, mij de volgende
documenten te sturen

Dit is een aanpassing in de brief die nog moet worden opgenomen. Een "dossier" is ietse pietsje te veel van het goede, maar op zich niet verkeerd.

Het is strafrecht en het moet dan exact zijn. Buiten de bebouwde kom is niet erbinnen en heeft consequenties voor het prijskaartje.
Jij moet dit aanvoeren en de OvJ dient het bewijs te leveren.

We hebben helaas onze ernstige zorgen over de rechtbank Dordrecht.

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Op het transactievoorstel vind ik geen adres OvJ. Aan wie moet ik de WOB brief sturen, alleen naar Politie ZHZ ?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Aan de politie en het CJIB.
Het CJIB is OM en die fungeert eventjes als OvJ.

MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Vraag ook om een exacte locatie van de opgestelde apparatuur.
Aan te geven met GPS dan wel grid coördinaten.

Het is strafrecht. Jij hoeft niets te bewijzen. Het OM moet bewijzen.

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Heb op het ingestuurde verzoek het volgende ontvangen:
- bevestinging ontvangst VHT politie ZHZ
- briefje CJIB dat zij geen informatie hebben en dat ze het verzoek hebben doorgestuurd naar arrondissement (Dordrecht)

Bijkomend heeft de bestuurder een bestuurdersverklaring ingestuurd naar het CJIB. CJIB heeft inmiddels naar bestuurder een nieuw transactievoorstel gestuurd (met dezelfde fout) en heeft eveneens reeds aan bestuurder een briefje gestuurd dat er geen verdere informatie bij CJIB aanwezig is en dat het WOB verzoek is doorgestuurd.
VRAAG : Het WOB verzoek is door kentekenhouder opgestart, Moet het WOB verzoek nu opnieuw worden opgestart (door bestuurder) of kan er voort worden geborduurd op mijn (kentekenhouder)reeds ingestuurde verzoek?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
De bestuurder doet nu een nieuw Wob verzoek aan de OvJ te Dordrecht.
Politie ZHZ stelt zich doorgaans op het (juiste) standpunt dat dit een zaak is voor de OvJ in Dordrecht.
Ook zij zullen zeggen dat je voor de Wob naar de OvJ moet.

Anyway zorg dat je foto´s hebt waarmee je bij de rechter kunt aantonen dat het BUITEN de bebouwde kom was.
Rechtbank Dordrecht staat niet zo goed bekend :[ )

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ha eindelijk het is zover, morgen voorkomen. FF een update na een jaar"
- geflitst met 35-40 km/h te hard
- verkeerde feitcode op transactievoorstel, er staatn Binnen bbk, daar waar locatie buiten bbk is. Dit is duidelijk zichtbaar op foto.
- er is geen A1 bord bij verlaten bbk H.I.Ambacht aanwezig alleen komborden. Je mag krachtens de borden dus 80 km/h. Bij het verlaten van Zwijndrecht staat wel een A1 bord. Een weg met een rijrichting afhankelijke max snelheid dus. Heb dit op camera vastgelegd in mrt/april 2009
- in aug stond er een BOA in de buurt te flitsen, na zijn dienst was ie zo vriendelijk om mee te rijden naar de bewuste flitslocatie van maart 2009. Hij bevestigde dat lokatie idd BUITEN bbk is, en dat er bij verlaten bbk bij H.I.Ambacht er idd geen bord aanwezig is. Je zou dus 80 mogen. Wel wees hij op 50km bord bij verlaten Zwijndrecht richting HIAmbacht. Ik gaf aan dat dat bord alleen waarde kan hebben indien je er idd langs komt. Indien je keert of gaat tanken en terugrijdt kom je echter niet langs dit bord en kun je nergens een snelheidsbeperking afleiden. BOA heeft naam en personeelsnummer gegeven, mocht ik gebruiken. Netjes!
- heb vandaag 15-3-2010 zeggggggg maaaaarrrrrrrrr jaar later nogmaals filmpje getrokken. Nog steeds geen A1 bord bij verlaten HIAmbacht, je mag er dus nog steeds 80km/h.

Zoals gezegd, foto's uitgeprint, filmpje op laptop en morgen naar rechtbank.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
jamare schreef:
BOA heeft naam en personeelsnummer gegeven, mocht ik gebruiken. Netjes!

Sterk :thumb: Geweldige BOA :thumb: :thumb:

Succes daar in Dordrecht :thumb: :thumb:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
jamare schreef:
filmpje op laptop en morgen naar rechtbank.

Vertel de beveiliging dat je de laptop nodig hebt omdat op de laptop het bewijs staat.
Zonder vooraf toestemming te hebben, mag een laptop niet de rechtszaal in :roll:
Bel bij voorkeur van te voren even en geef aan dat je die laptop nodig hebt in de zaak !

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
bedankt! dat wist ik niet. Filmpje staat overigens ook op mijn foto toestel. pleur het ook maar even op mijn telefoon!

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Zelfde gaat op voor fototoestellen, mogen de rechtszaal niet in.
Moet je bij de beveiliging inleveren.
Telefoons, mits uit, en zonder ingebouwde camera worden gedoogd.

Walker
Master
 Bericht 
Succes morgen / vandaag! (f)

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
pfff hehe klaar met printen van de screenshots, met name kombord zonder a1 bord; Google maps erbij et voila :lol:

Nou maar hopen dat er enige redelijkheid wordt toegepast.... mark my words zal wel iets worden in de trend van "ja meneer maar u heeft niet aangetoond dat er op tijdstip van overtreden geen A1 bord stond, uw tijdslijn loopt vanaf ontvangst bekeuring tot heden"

Nu maar hopen dat aantoonbaar afwezig zijn van een bord vanaf eind mrt 2009 t/m 16 mrt 2010 voldoende aannemelijk maakt dat het bord er op in feb 2009 ook niet stond.

jamare
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Nou weer wat geleerd.

Rechter/Griffier/OvJ namen fotomateriaal in ontvangst, beschuldiging opgelezen en woord aan dader gegeven. Dader geeft aan dat voorval buiten bbk heeft plaatsgevonden, zaak is aangehouden. Tja beschuldiging is gebaseerd op overtreding binnen bbk. Bijkomend PV nodig, verbalisant moet nader omschrijven waar er geflitst is. Gelukkig is flitsfoto zeer specifiek dus dat komt wel goed.

Zal jullie op de hoogte houden van vervolg (gaat 2 mnd duren). Inderdaad laptop is niet aangeweest. Moest vooraf worden aangegeven bij OvJ, zal dus bij volgende zitting gebeuren.
We hadden ook vandaag de camera weer in de aanslag, aangezien je weer langs flitslocatie komt, en (surpise, surprise) ook vandaag mag je er op grond van de borden 80km/h.....zucht.

Yvesart
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Moet je bij de beveiliging inleveren.
Telefoons, mits uit, en zonder ingebouwde camera worden gedoogd.

heb ik de laatste keer in Dordrecht niet hoeven doen hoor.. O:)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Regels voor de beveiliging zijn aangescherpt.
Waarschijnlijk bang voor een sappige tv uitzending bij SBS. O:)

Laatste keer dat ik bij de rechtbank Zwolle was, was er totaal geen beveiliging aanwezig. Je kon zo in en uit lopen.
Bij de rechtbank Alkmaar heb ik m'n schoenen moeten uittrekken. Poortje piepte op laaggedragen metaal. Spijkertjes in m'n schoenen :lol:
Bij de rechtbank Assen hebben ze een piepklein LED zaklantaarntje in de vorm van een klein kegeltje in beslag genomen. Zag er uit als een kleine kogel. Verboden wapenbezit. Nooit proces-verbaal voor gekregen maar het zaklantaarntje ook nooit teruggekregen.
Bij m'n thuisbasis, de rechtbank Almelo, kennen ze me ondertussen wel, moet daar alleen m'n laatste centen inleveren :lol: Mag zelfs m'n broekriem om houden. :thumb:

Voor audiovisuele apparatuur, w.o. laptops zijn regels. Daar moet je van te voren toestemming voor vragen.

Wil FS live verslag doen vanuit de rechtszaal met webcam dan kan dat na toestemming.
Verkeersovertredingen zijn geen gevoelige zaken en toestemming zal wel worden verstrekt.
Doe je dit met een educatief oogmerk dan zal het zeker toegestaan worden.

 Pagina 1 van 1 [ 23 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy