» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 65.8 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 2  [ 83 berichten ]
GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Hi,

21 mei (dus al bijna 4 weken geleden) heb ik de WOB-brief uit stap 1 verstuurd. Op 6 juni kreeg ik een brief van de OvJ met de volgende tekst:

Citaat:
Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw verzoek om één of meerdere stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), deel ik u het volgende mede.
Wij zijn niet in het bezit van de door u gevraagde stukken. Derhalve hebben wij uw verzoek doorgezonden naar de instantie die daar wel over beschikt, te weten: Politie Drenthe C.V.E.

Hopende...bla bla bla


en een dag later op 7 juni de volgende (waarop trouwens een datum van 25 mei staat vermeld... Volgens de OvJ is deze brief dus 13 dagen onderweg geweest. Uh-huh... :huh: én mijn naam verkeerd staat gespeld, een e ipv een z - foutje van de OCR scanner? :nono:)
Citaat:
U heeft een beroepschrift ingediend tegen een aan u opgelegde administratieve sanctie met het bovenstaande beschikkingsnummer. Hierbij deel ik u mede dat uw beroep door mij in behandeling is genomen onder bovenvermeld registratienummer. U wordt verzocht bij eventuele correspondentie dit nummer te vermelden.

Mocht de termijn van 16 weken, waarbinnen volgens de Algemene wet bestuursrecht het beroepsorgaan een beslissing dient te nemen, worden overschreden, bericht ik u hierbij dat dan de beslissingstermijn met 8 weken wordt verlengd.

Bij het beroep van de officier van justitie behoeft geen zekerheid te worden gesteld. U hoeft de administratieve sanctie dus nog niet te betalen.

De officier van Justitie.


Klopt dat wel? Ik heb toch nog helemaal geen beroep aangetekend?

Wat moet ik nu doen? Gewoon naar stap 1.1 gaan?

Copaloca
Laat zich horen
 Bericht 
:kniktja:

Yvesart
Master
 Bericht 
helaas weet de OvJ (of juist gelukkig) nog steeds niet hoe hij jouw (en van vele anderen) brieven moet inboeken in het systeem..

standaard optie = bezwaar aangetekend.. maar zoals je weet: je hebt nog geen inhoudelijk bezwaar aangetekend, maar puur gevraagd om de documenten.. pas na ontvangst van de documenten wil je een inhoudelijk bezwaar indienen..

O ja, ik waarschuw je vast: je inhoudelijk bezwaar zal de OvJ waarschijnlijk als beroep indienen :roll: geldt namelijk hetzelfde verhaal voor als hierboven -> het systeem is niet berekend op burgers die willen weten of de politie/justitie zijn papieren op orde heeft..

:koffie: :koffie:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
GerritE schreef:
Hi,

21 mei (dus al bijna 4 weken geleden) heb ik de WOB-brief uit stap 1 verstuurd. Op 6 juni kreeg ik een brief van de OvJ met de volgende tekst:

Citaat:
Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw verzoek om één of meerdere stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), deel ik u het volgende mede.
Wij zijn niet in het bezit van de door u gevraagde stukken. Derhalve hebben wij uw verzoek doorgezonden naar de instantie die daar wel over beschikt, te weten: Politie Drenthe C.V.E.

Hopende...bla bla bla


en een dag later op 7 juni de volgende (waarop trouwens een datum van 25 mei staat vermeld... Volgens de OvJ is deze brief dus 13 dagen onderweg geweest. Uh-huh... :huh: én mijn naam verkeerd staat gespeld, een e ipv een z - foutje van de OCR scanner? :nono:)
Citaat:
U heeft een beroepschrift ingediend tegen een aan u opgelegde administratieve sanctie met het bovenstaande beschikkingsnummer. Hierbij deel ik u mede dat uw beroep door mij in behandeling is genomen onder bovenvermeld registratienummer. U wordt verzocht bij eventuele correspondentie dit nummer te vermelden.

Mocht de termijn van 16 weken, waarbinnen volgens de Algemene wet bestuursrecht het beroepsorgaan een beslissing dient te nemen, worden overschreden, bericht ik u hierbij dat dan de beslissingstermijn met 8 weken wordt verlengd.

Bij het beroep van de officier van justitie behoeft geen zekerheid te worden gesteld. U hoeft de administratieve sanctie dus nog niet te betalen.

De officier van Justitie.


Klopt dat wel? Ik heb toch nog helemaal geen beroep aangetekend?

Wat moet ik nu doen? Gewoon naar stap 1.1 gaan?


Dit is gewoon een automatisch door de computer vervaardigde
ontvangstbevestiging.
Ga verder met Stap 1.1 :thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
OK thanx allemaal,
1.1 is inmiddels verstuurd, 1.2 en 2 zijn al voorbereid en klaar om ook te versturen. 8)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
:thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Hooggeëerd publiek,

Ik kreeg gisteren weer post van de OvJ:

Citaat:
Tegen de beschikking met bovenvermeld nummer waarbij u wegens een verkeersovertreding een administratieve sanctie werd opgelegd, hebt u beroep ingesteld.

In strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 en/of artikel 8 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en/of onder artikel 2:1 lid 2 Algemene Wet Bestuursrecht hebt u verzuimd bij te voegen:

- in het beroepschrift niet de gronden waarop het berust vermeld

Ik stel u in de gelegenheid de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken en deze samen met deze brief aan mij toe te sturen. Uiterlijk veertien dagen na dagtekening van deze brief dienen de stukken in mijn bezit te zijn.
Het niet (tijdig) verstrekken van de gevraagde gegevens kan leiden tot het niet ontvankelijk verklaren van het ingestelde beroep!

De Officier van justitie,

namens deze,

H.T.J.C.M. Faber


Tijd voor Stap 1.2?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja, stap 1.2 en volg ook de Wob helpdesk, daar staat op pagina 3 een brief die je nu ook moet versturen naar aanleiding van bovenstaande brief.

Citaat:
Geachte heer/mevrouw,

Uit uw bovengenoemd schrijven maak ik op dat ik volgens u een ‘beroepschrift’ zou hebben ingediend. Dit is echter niet juist.
In de termen van de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’ (Awb) bevind ik mij niet in de beroepende
doch in de bezwarende fase.
Ik verwijs u hierbij naar de hoofdstukken ‘Bezwaar en Beroep’ van de Awb.

Als u uitgaat van ‘beroep’ dan zou dit slechts alleen kunnen als er op een ‘beslissing op bezwaar’
een ongegrond verklaring zou zijn genomen.
De ‘beslissing op bezwaar’ met een ongegrond verklaring is echter nimmer van u, door mij ontvangen.
Daarom is het onmogelijk dat ik mij zou hebben beroepen, middels een ‘beroepschrift’ op een
ongegrond verklaring in een ‘beslissing op bezwaar’.

Uw schrijven is mij dan ook niet recht duidelijk.
Al helemaal onduidelijk in uw brief is de vermelding van het Awb artikel 2:1 lid 2.
Dit artikel handelt over : het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde.

Ik moet u er echter erop wijzen dat ik mijn belangen niet door een gemachtigde laat behartigen.
Als uw organisatie mocht oordelen dat ik niet zelf mijn belangen mag behartigen, dan verzoek ik u de gronden hieromtrent aan mij kenbaar te maken.
Uiteraard behoud ik mij het recht voor om hiertegen bezwaar in te dienen.

Het zal u duidelijk zijn dat uw schrijven mij zeer onduidelijk overkomt en kan ik u, de door u
verlangde gegevens dan ook niet toesturen, daar zij niet kunnen bestaan.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

:lol: :lol:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Eerbiedwaardige Barbertje, geachte forumleden,

OK, stap 1.2 has left the building (fax). :thumb:
De genoemde brief ook trouwens...

Heeft het nog invloed dat ik de 'oude' stap 1 brief ("Ik overweeg...") heb gebruikt?

Stap 2 moet volgens mij ook deze week de deur uit, aangezien de beroepstermijn eindigt op 30 juni. Toch?

Gr.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Niet al te erg.
Stap 2 voor 30 juni op de post. :thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Ik heb gisteren een brief van de politie gekregen naar aanleiding van mijn WOB verzoek. Daarbij hebben ze een aantal documenten ingesloten, namelijk:
    een afschrift van de combibon met het zaaknummer ****;
    een afschrift van het zaaksoverzicht registratienummer *****;
    een geanonimiseerd afschrift van de laatste akte van wijziging van de rechtspositie van de verbalisant met het nummer 756;

Omdat het gaat om een staandehouding nav niet-handsfree bellen, had ik gevraagd om het pv.
Heeft het nu nog zin om stap 2 van het WOB stappenplan te versturen of moet ik nu gewoon mijn inhoudelijke bezwaar indienen?

AUB met enige spoed, aangezien vandaag de bezwaartermijn afloopt...

Bij voorbaat dank.

PS ik zal proberen de stukken even in te scannen en mee te sturen.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Anyone? :huh:

Flep9
Master
 Bericht 
Er moet veel meer in het dossier zitten dan de drie dingen die ze nu hebben gestuurd. Iig het PV waar je letterlijk om gevraagd hebt. Pas dus even je stap 2 erop aan.

Inhoudelijk bezwaar dus even aanpassen en versturen. Ze voldoen nog steeds niet volledig aan je WOB verzoek, dus gewoon doorgaan richting BoB.

#André M#
FS Juridisch
 Bericht 
en let op dit niet naar de politie sturen, maar naar het CVOM. Die @##*& zijn verantwoordelijk voor het dossier. Als het goed is reageren ze hier niet op, (of je krijgt een brief van een PG die aanneemt dat je bezwaar had tegen doorzending) dat in opdracht van de PG's. Indien ze hier dus niet op reageren start je uiteindelijk je BoB en sleep je het CVOM voor de rechter, het CVOM zal niet naar de rechter durven komen aangezien ze er een potje van maken en de OvJ voor zijn verantwoordelijkheid wegloopt.

(trouwens met walging die brief van die idioot van een korpshef gelezen. "Ik besluit..." Bakker je bent maar een korpschef, je hebt niks te besluiten, dat doet een OvJ!)

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Dus die combibon is niet het PV? Heeft iemand een voorbeeld van hoe zo'n PV er dan wel uitziet?

Ok dan zal ik vandaag alsnog stap 2 op de fax doen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Dus je laat die korpschef links liggen. De politie valt onder Binnenlandse zaken en daar hebben we niets mee te maken. We hebben bij vervolging
van een bekeuring te maken met de Officier van JUSTITIE.

Een PV ziet eruit als een getypt vel papier met daarop beschreven hoe
de gedraging is waargenomen en/of hoe de apparatuur van waarneming werd gebruikt. Een Procesverbaal heeft ook een uniek PVnummer.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Ok bedankt voor de toelichting!

Ik heb stap 2 verstuurd met een aantal bijlagen (vorige brieven). Ik had 'm op zaterdag moeten faxen maar heb thuis geen fax. Heb 'm uiteindelijk maandag (2 dagen na einde bezwaartermijn :oops: ) op de fax gedaan.

Hoop niet dat ze daarover gaan zeiken :schudnee:

I'll keep y'all posted! :thumb:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Nee, het is een "aanvullend" bezwaar en zoiets mag ook later dan de absolute datum.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Dus als ik het goed begrijp is het nu afwachten tot de OvJ een beslissing stuurt? (dat begrijp in tenminste uit Stap 3 van het WOB stappenplan)

En dan, als het een ongegrond- of niet ontvankelijk verklaring is, een brief naar de kantonrechter dus?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Goed begrepen :thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Vandaag kreeg ik van het CVOM:

Afbeelding
Afbeelding

Dit is toch simpelweg afschuiven? Het OM moet toch juist een dossier hebben waarin PV en dat soort zaken staan?!
Moet ik hierover ook weer een protestbrief sturen? Blijkbaar is de OvJ nog steeds niet van plan een uitspraak te doen... :nono:

Tips zijn welkom :dag:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Je hebt helemaal gelijk, de OvJ moet documenten vergaren en aan dossiervorming doen om aan te kunnen tonen dat jij een overtreding hebt begaan. Dit heet vervolging en is binnen het OM zo geregeld dat dit een
absolute taak is van de Officier van Justitie.

We zijn hier in rechtszaken over bezig met het College van procureurs generaal.

Dus voorlopig maar even laten gaan zo.

Het wordt absoluut een hard item in een bestuursrechtszaak als je BoB
afgelopen is.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Gisteren kreeg ik de beslissing (ongegrondverklaring) :thumb_d: van de OvJ:

Afbeelding

Mij denken het tijd voor stap 3 worden. Ugh!

Flep9
Master
 Bericht 
Hoera. Die OvJ gaat problemen krijgen voor de bestuursrechter. PB Barbertje even als je naar de bestuursrechter moet (stap 3)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Nog te vroeg voor de bestuursrechter. BoB is van 25 juni.
Nu wel Stap 3 het kantonrechtersberoep. :thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Ik zit net de boel nog eens door te lezen om stap 3 klaar te maken, merk ik ineens dat er nog een hele grove fout is gemaakt door de sterke hand... :nono:

Er staat als pleegdatum dinsdag 17 april 2007 :schudnee: (op alle documenten), terwijl ik op woensdag 18 april ben aangehouden.
Dat staat zowel op de geschreven bon als op de beschikking als op het zaakoverzicht van de pliesie.

Ik kan bewijzen dat ik op de genoemde datum ergens anders was (ondernemersbijeenkomst van de Belastingdienst in Emmen). O:)

Kan ik hier nog iets mee?

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Er staat in de brief Stap 3 van het WOB stappenplan onderaan de brief een stukje over restitutie van de zekerheidsstelling, maar daar wordt toch pas om gevraagd ná de verzending van deze brief? :huh:

Moet ik daar gewoon het sanctiebedrag invullen?

SSG
Master
 Bericht 
GerritE schreef:
Ik zit net de boel nog eens door te lezen om stap 3 klaar te maken, merk ik ineens dat er nog een hele grove fout is gemaakt door de sterke hand... :nono:

Er staat als pleegdatum dinsdag 17 april 2007 :schudnee: (op alle documenten), terwijl ik op woensdag 18 april ben aangehouden.
Dat staat zowel op de geschreven bon als op de beschikking als op het zaakoverzicht van de pliesie.

Ik kan bewijzen dat ik op de genoemde datum ergens anders was (ondernemersbijeenkomst van de Belastingdienst in Emmen). O:)

Kan ik hier nog iets mee?


Ik heb er niet echt verstand van, maar het lijkt me dat je behalve het WOB traject, nu ook nog een andere reden hebt, want jij was daar helemaal niet op 17-04. Juist, omdat jij daar niet was, wil je toch al die documenten die je vraagt onder de WOB? O:)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
GerritE schreef:
Ik zit net de boel nog eens door te lezen om stap 3 klaar te maken, merk ik ineens dat er nog een hele grove fout is gemaakt door de sterke hand... :nono:

Er staat als pleegdatum dinsdag 17 april 2007 :schudnee: (op alle documenten), terwijl ik op woensdag 18 april ben aangehouden.
Dat staat zowel op de geschreven bon als op de beschikking als op het zaakoverzicht van de pliesie.

Ik kan bewijzen dat ik op de genoemde datum ergens anders was (ondernemersbijeenkomst van de Belastingdienst in Emmen). O:)

Kan ik hier nog iets mee?


Dit wordt een gevalletje stil houden. 8)

De Mulderwet zit zo in elkaar dat dit soort fouten gewoon aangepast
kunnen worden.
Dus je zegt er nu helemaal niets van.

Pas als je bij de kantonrechter bent en de OvJ is uitgesproken (!) (!) (!)
tover jij het bewijs uit de mouw dat je die dag bij de ondernemersclub
bij de Belastingdienst was. Resultaat zal zijn dat de bekeuring onderuit gaat.
(!)(!)(!) Pas als de OvJ uitgesproken is. Want hij kan ter zitting de boel nog even aanpassen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
GerritE schreef:
Er staat in de brief Stap 3 van het WOB stappenplan onderaan de brief een stukje over restitutie van de zekerheidsstelling, maar daar wordt toch pas om gevraagd ná de verzending van deze brief? :huh:

Moet ik daar gewoon het sanctiebedrag invullen?


Zelf invullen? 0 Euro. :wink:

Je krijgt idd. een nieuwe brief uit Leeuwarden om zekerheid te stellen,
dan binnen 14 dagen.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
In de voorbeeldbrief staat:
Citaat:
Mocht de Officier naar aanleiding van dit beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de reeds betaalde BEDRAG euro zekerheidsstelling.


Moet dat gedeelte er nu al wel in staan, aangezien ik nog niks betaald heb?

Kan er ook gewoon van maken:
Citaat:
...tot restitutie van de betaalde zekerheidsstelling.


PS my lips are sealed O:)
:x :x :x

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Beiden zijn goed :thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Ik geloof dat ik dubbel begin te zien.
Ik krijg nogmaals hetzelfde toegestuurd van de pliesie (zaakoverzicht en copie combibon). :nono:

Maar ff afwachten tot de 6 weken na 25 juni zijn afgelopen, lijkt me.
Ben wel benieuwd of en zo ja wanneer ik een reaktie van de OvJ krijg over mijn Stap 3 brief.

Van de week maar even naar de belastingdienst geweest voor mijn bewijsvoering. O:)

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Afbeelding

De bijlagen van de brief zijn (op het ontbreken van de akte van wijziging na) exact hetzelfde als die in de vorige, maar nu heeft oom agent de formulering van de brief maar iets aangepast, zodat het lijkt of ik precies heb gekregen waar ik om had gevraagd.

:nono: foei, oom agent...

De deadline van 6 weken na 25 juni begint te naderen... :zzz:

Scaniafan
Master
 Bericht 
Zou je de eerste brief in het kader van het Wob hier (geanonimiseerd uiteraard) willen posten? Heb ik een voorbeeld hoe mijn brief eruit komt te zien (welke dingen ik wel en niet kan vragen).

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
GerritE schreef:
Afbeelding

De bijlagen van de brief zijn (op het ontbreken van de akte van wijziging na) exact hetzelfde als die in de vorige, maar nu heeft oom agent de formulering van de brief maar iets aangepast, zodat het lijkt of ik precies heb gekregen waar ik om had gevraagd.

:nono: foei, oom agent...

De deadline van 6 weken na 25 juni begint te naderen... :zzz:


Hier zie je dus de onzin over de bezwaar-regeling waar je onder de politie
onder valt. Je moet je bezwaar richten aan de Korpschef.
Maar...........de politie en dus zeer zeker die korpschef valt onder de Minister van Binnenlandse Zaken.
Echter de BoB is gericht aan de OvJ, dus de minister van Justitie.

Binnenkort gaan dus Guusje ter Horst en Ernst Hirsch Ballin met elkaar op de vuist in de ministerraad."Jij vuile afschuiver.......":lol:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Scaniafan schreef:
Zou je de eerste brief in het kader van het Wob hier (geanonimiseerd uiteraard) willen posten? Heb ik een voorbeeld hoe mijn brief eruit komt te zien (welke dingen ik wel en niet kan vragen).


@Scaniafan,

De eerste brief (stap 1 uit het WOB stappenplan) bevat geen inhoudelijke zaken. Waar ik om gevraagd heb is het complete dossier, met daarin in ieder geval het zaakoverzicht van de OvJ en het PV.

In het Aanvullend Bezwaarschrift heb ik wel een aantal inhoudelijke punten genoemd, maar die zijn natuurlijk heel anders dan jouw geval.

Maar ik zal wel eens even kijken of ik ze een dezer dagen even in kan scannen en plaatsen.

"Ter leeringh ende vermaeck" zullen we maar zeggen (met een hele vette :wink: naar een beroemde FS'er...

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Barbertje schreef:
Hier zie je dus de onzin over de bezwaar-regeling waar je onder de politie
onder valt. Je moet je bezwaar richten aan de Korpschef.
Maar...........de politie en dus zeer zeker die korpschef valt onder de Minister van Binnenlandse Zaken.
Echter de BoB is gericht aan de OvJ, dus de minister van Justitie.


Negeren als een baksteen met een contactstoornis dus? :dag:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Hee allemaal.

De termijn van zes weken in inmiddels (ruim) voorbij.
Wat moet ik nu doen? :huh:

JBHC
Master
 Bericht 
 
Kantonrechter :thumb:

Maar hoe dat werkt moet je aan Barbertje of misschien Tukker Pat vragen.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Deze week kreeg ik een beschikking van de rechtbank Assen, waarin staat dat ik, ondanks herhaald verzoek, de zekerheidsstelling niet zou hebben betaald en dat daarom het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Deze uitspraak is gedaan op 26 november, maar ik heb 24 september al betaald!

En daarbij komt nog dat ik nooit een herhaald verzoek heb gehad...

Zie hier voor de brief

Wat moet ik doen? In hoger beroep gaan bij de rechtbank? :huh:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Oh ja, voordat ik het vergeet, dit was een brief van de kantonrechter. Hoe zit het eigenlijk met de bestuursrechter ivm mijn WOB verzoek?
Moet ik daar zo langzamerhand ook niet eens achteraan?

gummetje
Pro
 Bericht 
 
dit komt mij bekend voor! Barbertje denk aan de zaak B.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Zaak staat niet op zich zelf.
Er zijn meer van dit soort gevallen.

In geval van hoger beroep zal het resortsparket te Leeuwarden deze zaak
naar alle waarschijnlijkheid sepotneren.

Neem PB even contact met me op.

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Het hoger beroep is gewonnen! Dikke :thumb_d: voor de kantonrechter.
Dikke :thumb: voor het gerechtshof te Lwd en voor Barbertje natuurlijk voor de hulp.

Nu de zaak zelf nog natuurlijk...

Oh ja, hier is de brief van de rechtbank :dag:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van Harte Gefeliciteerd :thumb: :thumb: :thumb:


Weer een overwinning voor het Juridische Team Van Flitsservice.nl :thumb:

GerritE
Nieuwkomer
 Bericht 
Thanx Teun!

Iemand enig idee hoe dit nu verder gaat?
De bal ligt nu weer bij de kantonrechter begrijp ik, maar hoe lang mag dat duren en wanneer kan ik weer iemand aan z'n toga trekken omdat ik de info in het kader van mijn WOB verzoek nog steeds niet heb :nono: ?

Furr
Master
 Bericht 
HUH als je hoger beroep wint, heb je je zaak toch gewonnen?

Yvesart
Master
 Bericht 
nee is terugverwezen naar de kantonrechter.. O:)

die moet van de advocaat-generaal nu de zaak opnieuw bekijken.. dus de uiteindelijke winst duurt nog even.. :x

 Pagina 1 van 2 [ 83 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy