» Juridisch » Juridisch (Gesloten) Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 2  [ 61 berichten ]
confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Beste mensen,

Ik heb 12 Januari een Mulder boete binnengekregen voor 8 km te hard. Ik ben het natuurlijk niet eens met deze boete. Daarom ik bezwaar + een WoB verzoek gedaan. Op 12 februari krijg ik van de OvJ een brief wat op het volgende neer komt: Beroepschrift voldoet niet aan eisen omdat de gronden waarop deze berust niet zijn vermeld.

Nu heb ik contact gehad met het call center Mulder. De mevrouw aan de andere kant van de lijn vertelde mij het volgende:
- Het is zeer aan te raden uw gronden te vemelden aangezien anders het beroep ongeldig kan worden verklaard, want WoB en bezwaar zijn afzonderlijke procedures.
- WoB verzoek is in behandeling, onbekend hoe lang het nog duurt, waarscheinlijk deze maand krijgt u de stukken maar die twee weken halen we niet
- Nader termijn voor bezwaar zal niet toegestaan worden omdat deze wettelijk is vastgelegd.

Nu is mijn vraag aan jullie het volgende:
- Ze geven aan niet te kunnen voldoen aan art4 WoB die beschrijft dat toezending binnen twee weken moet plaatsvinden. Is het aan te raden nu direct een aanmaning WoB zoals op de site beschreven staat te sturen? En daarna een kortgeding aan te spannen? En wat kan dit helpen bij het aanvechten van mijn boete
- In principe kan ik de gronden pas verklaren als ik de gegevens via WoB ontvangen heb. Maar volgens hun moet ik mijn gronden bekend maken. Dat staat dus vast, want het beroep moet niet ongeldig verklaard worden. Wat kan ik het beste als bezwaar aangeven hier?

Alvast bedankt voor jullie reacties!


Afzender:
--
--
--

Aan:
Officier van Justitie
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Amstelveen 26 januari 2009

Betreft: Bezwaarschrift in 1e termijn en Wob-verzoek m.b.t. beschikking ---

Geachte heer/mevrouw,

Hierdoor maak ik bezwaar tegen beschikking met nummer ----. De
gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle
door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te
vragen documenten.

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid
1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende
documenten. Met ten minste hierin begrepen kopieën van:

- Het brondocument.

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document,
waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen.

- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is
geconstateerd, en dat op dat moment geldig was.

- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van
datum en tijdstip. Hierop moeten duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn en
dient een direct verband te worden gelegd met het geldende iikrapport. Indien er
verschillende voertuigen zichtbaar zijn, moet duidelijk zijn met welk voertuig de
overtreding zou zijn begaan.

De toezending dient te geschieden in overeenstemming met de in deze wet gestelde
termijn van twee weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit
verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar
de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde
verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is
voortgekomen uit ‘justitiële opsporing’. Daarom bent u als Officier van Justitie
verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep
en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.

Naar aanleiding hiervan verzoek ik u mij een nadere termijn voor het indienen van
deze gronden van bezwaar toe te staan.

Met vriendelijke groet,
----
Bijlage: Kopie beschikking.

Furr
Master
 Bericht 
confusion schreef:
Nu is mijn vraag aan jullie het volgende:
- Ze geven aan niet te kunnen voldoen aan art4 WoB die beschrijft dat toezending binnen twee weken moet plaatsvinden. Is het aan te raden nu direct een aanmaning WoB zoals op de site beschreven staat te sturen? En daarna een kortgeding aan te spannen? En wat kan dit helpen bij het aanvechten van mijn boete
- In principe kan ik de gronden pas verklaren als ik de gegevens via WoB ontvangen heb. Maar volgens hun moet ik mijn gronden bekend maken. Dat staat dus vast, want het beroep moet niet ongeldig verklaard worden. Wat kan ik het beste als bezwaar aangeven hier?


-1: Nee heeft helemaal geen nut om KG aan te spannen, want er staat helemaal geen straf op :(

-2: Voor de duizendste keer ;) wob is APART van de wahv ( bekeuring ). Je moet SOWIESO gronden aanvoeren!! DAT MOET volgens de wet. De WOb staat er buiten.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Ok dat is duidelijk. Maar stel ik krijg sommige gegevens niet, kan dit dan helpen mijn boete aan te vechten?
En wat zijn de meest succesvolle gronden om bezwaar aan te tekenen? Op de site staat een aantal aardige bezwaarschriften. Iemand nog meer tips?

Furr
Master
 Bericht 
Jah zeker, want zonder die documenten kun jij je onschuld niet aantonen :)

Ik gebruik altijd heel simpel dat ik daar niet geweest ben ( 1.0 ), daarna in stap 2 heb ik meestal de foto wel en zeg ik van: goh ja nu herinner ik het me weer, maar wacht eens even, ik heb daar zelfs nog onder de snelheid gehouden, DUS het moet een defect zijn aan de apparatuur, is deze wel geijkt, en is deze wel goed uitgelijnd? Dat wil ik eens even onder ambtseed zien. Ik verwacht dus ook een onderzoek dat er wordt ingesteld.
Soms doen ze dat, soms niet :) maja, 11 van de 14 boetes nu gewonnen ( soms geluk, soms heel veeeel geluk, maar soms ook echt terecht!).

Maak er altijd iets leuksvan, let op: je mag liegen he ;)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Nog een keer heel duidelijk:

De Wob is HULPrecht.
Het ontslaat je niet van je plicht om onder de Mulderwet (Wahv) binnen de bezwaartermijn een inhoudelijk bezwaar in te dienen. Ook als je nog geen documenten hebt ontvangen.
Omdat de CVOM in Utrecht is vastgelopen zul je de documenten ook niet op tijd krijgen.

Zorg er dus voor dat je Stap 2 beslist voor het einde van de bezwaartermijn opgestuurd hebt.
Protesteer hier scherp tegen het feit dat je nog geen documenten hebt gehad. Zo wordt je geschaad in je bezwaar.

De stap naar de bestuursrechter of eventueel een "Voorlopige Voorziening" (soort KG) zijn voorlopig opgeschort.
Over deze materie wordt al druk geprocedeerd.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Beste mensen nog even een vraagje. Ik heb inmiddels een deel van de middels WOB opgevraagde gegevens binnen. Maar het ijkrapport ontbreekt echter. Wel staat in de ambtseet dat deze naar behoren geijkt is. Maar nu vroeg ik me af wat kan ik hier mee?

PS. Ik ga sowieso alle gegevens die ik heb ontvangen nog even scannen en hier posten.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Wat ik hieruit opmaak is dat je het zaakoverzicht hebt ontvangen. In een zaakoverzicht staat doorgaans
dat het onder ambtseed is. Maar dat is het doorgaans niet !
Wat je nu hebt, heb je dat van de politie gekregen ?

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
De OvJ heeft mijn aanvraag doorgestuurd naar politie groningen. de politie heeft denk ik het zaakoverzicht + foto terug gestuurd want ik kreeg het hele pakket met brieven en gegevens van het CVOM.

Wat ik heb ontvangen is:
- Het zaakoverzicht. Daar zit een pagina in met de titel "toelichtingen" Echter staat hierbij Eed/Belofte Ambtenaar: BELOFTE!!!! Dit is dus geen ambtseed!
- Foto. Deze foto is snachts gemaakt, en is buitengewoon donker, kenteken niet direct leesbaar. Echter zit bij de pagina erachter een uitvergroting van mijn kenteken. Even het sjabloon opgelegd en de plaats van de auto klopt. Geen andere auto's op de foto en geen rare dingen in beeld.

Wat ik dus niet ontvangen heb nu is:
- het ijkrapport
- de ambtseed

Tevens moet ik de gronden van mijn bezwaar nog difineren. Hiervoor heeft OvJ mij 4 weken de tijd gegeven. Iemand nog goeie ideen? Ik kan moeilijk ontkennen dat ik er geweest ben want het staat op foto. Maar ik vind het lariekoek om een overtreding van een paar km te hard te gaan betalen. Dus alle goede iedeen zijn welkom!

Furr
Master
 Bericht 
confusion schreef:
hierbij Eed/Belofte Ambtenaar: BELOFTE!!!! Dit is dus geen ambtseed

Komt op het zelfde neer, maakt niks uit dus.

Furr
Master
 Bericht 
Gronden van bezwaar

Jij twijfelt zeer sterk aan de apparatuur aangezien jij daar helemaal niet zo hard heb gereden. Je zag de foto en herinnerde je alles weer. je reed zelfs nog ONDER de v max want dat is veel veiliger aldus Koos.

En nu ze het ijkrapport niet sturen worden je twijfels bevestigd. Waarom stuurt de OVJ geen ijkrapport? hebben ze wat te verberegn ;)

Nou zoiets

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Je hebt tot nu toe alleen van de CVOM het zaakoverzicht en de foto gekregen.
De rest krijg je nog van de politie.

Ambtseed en gelofte is juridisch hetzelfde.
Er zijn mensen die vanuit hun geloofsovertuiging geen eed mogen afleggen.
Zij doen een gelofte. Dat komt op hetzelfde neer.

Bing
Weet de weg
 Bericht 
 
confusion schreef:
Beste mensen nog even een vraagje. Ik heb inmiddels een deel van de middels WOB opgevraagde gegevens binnen. Maar het ijkrapport ontbreekt echter. Wel staat in de ambtseet dat deze naar behoren geijkt is. Maar nu vroeg ik me af wat kan ik hier mee?

PS. Ik ga sowieso alle gegevens die ik heb ontvangen nog even scannen en hier posten.


Heb de ervaring dat Politie Groningen uiterst correct de opgevraagde gegevens verstuurd.
Zelfs het pv. In tegenstelling tot Drenthe dat zich keer op keer aan valsheid in geschrifte schuldig maakt (het achteraf met balpen wijzigen van radarstaat e.d.). Probeer zoveel mogelik op het forum te lezen; je kunt heel veel info oppikken.

Furr
Master
 Bericht 
Drenthe zijn oplichters 8) :[

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
ok Ik heb inmiddels post van politie groningen.

1. Brondocument
2. Process-verbaal
3. ijkrapport
4. de foto

Ik vraag me ffe dit afL Wat betekenen al die nummers op me foto. Ik neem aan serienummer, snelheid etc. Want op me ijkrapport staat bij foto-eenheid nummer: 2085, Dit zie ik nergens terug op de foto.

De orginele foto is: Dermate donker afgedrukt dat ik de informatie rechts boven in de hoek (dus boven de nr;s, de geschreven informatie, niet kan lezen)
Orginele foto is kenteken niet leesbaar. Zit echter een uitvergroting bij van het kenteken (digitaal opgewerkt ofzo)

Ik zou graag het ijk rapport willen linken aan de foto, maar dat is me tot nu toe dus nog niet gelukt :S

Furr
Master
 Bericht 
Ff scannen kijken we erna

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Beste mensen ik heb de WOB reactie met alle gegevens even geupload en deze is te vinden hier:
<a href="http://www.xs4all.nl/~braker/Wob_reactie.pdf">klik hier voor het PDF bestand</a>

Er vallen mij de volgende zaken op:
- Ik kan het ijkrapport op geen enkele manier linken aan de foto. Want het geschreven deel is niet leesbaar
- het kenteken is op de orginele foto niet leesbaar maar is wel digitaal opgewerkt op een uitvergroting
- Verder valt mij op in het processverbaal: Daar staat bij soort weg: x-x-3-x Maar onderaan de brief bij Soort weg staat:
3. Andere weg, niet zijnde een autoweg of autosnelweg. uitsluitend toepassen bij stelheidscontroles op wegen buiten de bebouwde kom. waar de toegestane max. snelheid 80 km p/u is. Wordt er een lagere max. snelheid aangegeven gebruik dan code 5.

Bij de weg waarop ik bekeurd ben was de max snelheid echter 60 km p/u. Had er dan geen 5 moeten staan ipv 3?

heeft iemand naar aanleiding van de gescande gegevens een advies/ reactie op het bovenstaande?

Alvast bedankt allemaal !

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
oh ik dacht dat dit forum html ondersteunde. iig is dit de link: http://www.xs4all.nl/~braker/Wob_reactie.pdf

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
iemand die weet wat ik kan met de onderstaande zaken?

1. foto te donker om geschreven gegevens te lezen.
2. Kan het ijk rapport niet linken aan de foto doordat gegevens niet leesbaar zijn
2. Soort weg op process verbaal is niet juist

Heeft iemand overgens een document waar precies in staat wat alle gegevens op de foto betekenen?

Furr
Master
 Bericht 
check het topic, WAT OP TE VRAGN BIJ WOB in WOB HELPDESK

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Ja ik heb het gelezen, Ik zou dus nog kunnen opvragen:

- Radarverzamelstaat

- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting

- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant.

- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant

- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was. (ik heb nu alleen een verklaring ontvangen)

- Het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximum snelheid

De rest van de gegevens heb ik al:

1. brondocument
2. process verball
3. ijkrapport (enkel de verklaring)
4. Foto van de overtreding

OvJ heeft mij meegedeeld dat ik binnen vier weken de gronden van mijn bezwaar moet definieren. Ik ga sowieso de ontbrekende gegevens nog opvragen. Maar nu blijft mijn vraag wat ik kan met de gegevens die ik al heb ontvangen (zie http://www.xs4all.nl/~braker/Wob_reactie.pdf) waar naar mijn idee de volgende dingen niet aan kloppen:

- Ik kan het ijkrapport op geen enkele manier linken aan de foto. Want het geschreven deel is niet leesbaar
- het kenteken is op de orginele foto niet leesbaar maar is wel digitaal opgewerkt op een uitvergroting
- Verder valt mij op in het processverbaal: Daar staat bij soort weg: x-x-3-x Maar onderaan de brief bij Soort weg staat:
3. Andere weg, niet zijnde een autoweg of autosnelweg. uitsluitend toepassen bij stelheidscontroles op wegen buiten de bebouwde kom. waar de toegestane max. snelheid 80 km p/u is. Wordt er een lagere max. snelheid aangegeven gebruik dan code 5.

Bij de weg waarop ik bekeurd ben was de max snelheid echter 60 km p/u. Had er dan geen 5 moeten staan ipv 3?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Proces-verbaal lijkt opgemaakt door Anneke Kedde met verbalisantnummer 3337.
Zaakoverzicht maakt gewag van verbalisant 4870.
Dat klopt dus niet.

Dit is een flitspaal.
Om foto-ijkrapport te controleren is nu de FIP meetlijst nodig.
Deze direct opwobben.

Foto zelf is voldoende voor 's avonds.

Proces-verbaal geeft idd. soort weg niet aan.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
die nummers van de verbalisanten horen toch gelijk te zijn ? Kan ik dit aanvoeren als bezwaar?

Mijn conclusie is dat er juist een verkeerd soort weg is aangegeven (3 ipv 5) kan ik hier nog wat mee voor me bezwaar?

Ik ga zowieso nog wat gegevens opwobben^^

Ik ben bezig mijn bezwaar te definieren (moet deze week opgestuurd worden) Ik zal hem strax ffe posten. Ik weet dus alleen nog niet hoe ik mijn bezwaar vorm ga geven met de verschillende verbalisant nummers

Furr
Master
 Bericht 
Jeps, want dit duidt erop dat er mee geknoeid is ;)

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
IK ben me ffe aan het afvragen hoe ik dit moet omschrijven in mijn bezwaar:

Proces-verbaal lijkt opgemaakt door Anneke Kedde met verbalisantnummer 3337. Het zaakoverzicht maakt echter melding van verbalisant met nummer 4870. Hieruit leid ik af dat tenminste een van beide documenten om deze rede onjuist is. Verder constateer ik dat het soort weg op het process-verbaal staat omschreven als type drie. Type drie is echter alleen toegestaan op wegen met een max snelheid van 80 km p/u. Voor wegen met een lagere snelheid dient type vijf gebruikt te worden. Het process-verbaal is daarom onjuist. Ik verzoek u daarom deze beschikking te vernietigen.

zoiets?

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Deze brief heb ik geschreven en wil ik morgen gaan versturen. Wellicht hebben mensen nog commentaar/kritiek hierop. Dan hoor ik dat graag!

Afzender:
xxx
xxx
xxx

Aan:
Officier van Justitie
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ UtrechtAmstelveen 2 maart 2009

Betreft: Beschikking: xxxxxxxx, Kenmerk: xxxxxxxx, Verstrekking ontbrekende gegevens, nieuw WOB verzoek, Bezwaarschrift
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw brief daterend 12 februari 2009 met als kenmerk C75480 doe ik u de onderstaande ontbrekende gegevens toekomen:
- Gronden waarop het beroepschrift berust
De gronden waarop mijn beroepschrift berust zal ik verderop in deze brief vermelden.
Op 28 februari 2009 heb ik naar aanleiding van mijn verzoekschrift d.d. 26 januari 2009 de volgende gegevens van de Politie Groningen ontvangen:
1. Het brondocument
2. Het process-verbaal
3. NMI certificaat
4. De foto van de overtreding
Ik verzoek hierbij de bovenstaande documenten toe te voegen aan het dossier aangaande de betreffende beschikking met nummer xxxxx omdat deze gegevens direct betrekking hebben op deze beschikking.
Verder doe ik bij deze een nieuw WOB verzoek: Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten. Met ten minste hierin begrepen kopieën van:


- Radarverzamelstaat

- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting

- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant. (Gezien het feit dat er twee verschillende verbalisanten betrokken lijken te zijn in mijn zaak wil ik dit document voor beide verbalisanten ontvangen, zie verderop in deze brief bij bezwaar punt3)

- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant (Gezien het feit dat er twee verschillende verbalisanten betrokken lijken te zijn in mijn zaak wil ik dit document voor beide verbalisanten ontvangen, zie verderop in deze brief bij bezwaar punt3)

- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was. (ik heb nu alleen een verklaring ontvangen) inclusief de FIP meetlijst.

- Het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximum snelheid
De toezending dient te geschieden in overeenstemming met de in deze wet gestelde termijn van twee weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is voortgekomen uit ?justitiële opsporing?. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.

Mocht een van deze documenten niet kunnen worden geproduceerd c.q. mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet overtuigend geleverd.

De gronden waarop mijn beroepschrift berust luiden als volgt:

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beschikking met beschikkingsnummer xxxxxx.
Volgens deze beschikking zou ik op 9 december 2008 op de N360 Garmerwolde 71 km/u hebben gereden waar 60 was toegestaan.

1. Voorzover het om dit voertuig mocht blijken te gaan, dan is de geconstateerde overschrijding van de maximum snelheid in ieder geval onjuist. Uit eigen wetenschap weet ik immers dat ik aldaar nimmer harder rijd dan de toegestane snelheid zodat ervan uit moet worden gegaan dat dat ook het geval was op het in de beschikking genoemde tijdstip. Ik veronderstel dan ook dat dit is te wijten aan een defect c.q. onzorgvuldigheid van de gebruikte radarapparatuur c.q. de wijze waarop de radarapparatuur is gebruikt c.q. de wijze waarop de meting is gebeurd.

2. Gelet op het voorgaande dient te worden aangenomen dat de radarapparatuur niet op de juiste wijze was geijkt, c.q. deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften werd bediend c.q. deze radarapparatuur niet door een gekwalificeerde ambtenaar werd bediend c.q. deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften stond uitgelijnd c.q. deze radarapparatuur stond opgesteld in een bocht c.q. deze radar stond opgesteld op een zachte ondergrond en was verzakt (zodat een deugdelijke meting niet mogelijk was). Ook dien ik er voor het moment van uit te gaan dat er ook andere wagens op de foto staan die, anders dan mijn voertuig, wel te hard gingen c.q. dat de foto zodanige gebreken vertoont dat een deugdelijke meting niet mogelijk was.

3. Mijn bovenstaande vermoedens worden versterkt door het volgende: Proces-verbaal lijkt opgemaakt door Anneke Kedde met verbalisantnummer 3337. Het zaakoverzicht maakt echter melding van verbalisant met nummer 4870. Hieruit leid ik af dat tenminste een van beide documenten om deze rede onjuist is. Verder constateer ik dat het soort weg op het process-verbaal staat omschreven als type drie. Type drie is echter alleen toegestaan op wegen met een max snelheid van 80 km p/u. Voor wegen met een lagere snelheid dient type vijf gebruikt te worden. Het process-verbaal is daarom onjuist. Daarom dient deze beschikking vernietigd te worden

Verder verzoek ik de u het volgende:

1. Voor zo ver u de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie vraagt dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zo ver u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).

2. Ten slotte verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.

Met vriendelijke groet,

xxx
xxx
xxx

Bijlage:
1. Het brondocument
2. Het process-verbaal
3. NMI certificaat
4. De foto van de overtreding
5. Kopie beschikking

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
confusion schreef:
inclusief de FIP meetlijst.

Je hebt de FIP meetlijst toch niet :huh:
Dan nu de FIP meetlijst opvragen
Het ijkrapport heb je al.

confusion schreef:
- Het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximum snelheid

Hier niet naar vragen.

Op het eind toevoegen:
Citaat:
Voorts verzoek ik u het inzagerecht te laten plaatsvinden bij de Officier van Justitie behorende bij mijn woonplaats.
Tevens, indien het bezwaar door u onverhoopt ongegrond zou worden verklaard, het beroep hiertegen in te kunnen stellen bij de kantonrechter behorende bij mijn woonplaats En indien een geschil ontstaat betreffende de Wob, het beroep te laten plaatsvinden bij de bestuursrechter behorende bij mijn woonplaats.

Hoogachtend,


confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
bedankt barbertje, goed advies! Ik ga het aanpassen!

Denk je dat dit bezwaar kans van slagen heeft ?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Zeker wel. Maar ik geef geen garantie.
Blijf volhouden !

Furr
Master
 Bericht 
1 jaar garantie op WOB verzoeken bij Barbertje, bon meenemenMoehaha O:) :lol:

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Ik ben werkelijk met stomheid geslagen hoe justitie de plank nu mis slaat.

Ik ontvang op 12 februari 2009 een brief aangaande mijn bezwaar waarin staat dat ik binnen vier weken de gronden van mijn beroep moet defineren. Vandaag is die brief (zie post van 2 maart + aanpassingen) op de post gegaan.

Ik kom echter terug thuis en tot mijn stomme verbasing ligt hier al de beslissing van de officier van justitie met de mededeling dat ze onderzoek heeft gedaan naar de meting en dat mijn bezwaar ongegrond is verklaard. Maar ik heb nog niet eens gronden gedefineerd! Waar haald OvJ deze onzin vandaan?

Ik heb al contact gehad met de CVOM helpdesk en die zeiden dat het idd raar is dat OvJ een beslissing heeft genomen zonder gronden. OvJ die gaat mij binnen vier dagen hierover terugbellen.

Volgens de brief van 12 feb heb ik gewoon vier weken de tijd om mijn gronden te definieren!

Justitie slaat hier de plank wat mij betreft volledig mis! Ik wacht het telefoontje van de OvJ af. Maar als die niet bereid is om de beslissing terug te draaien stap ik gelijk naar de kantonrechter, want hier is sprake van juridische dwaling!

Furr
Master
 Bericht 
Ah das leuk voor in je beroep :D Je had niet moeten bellen :(

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Dwaling CVOM ? Hoe kan dat nou ? :lol:

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
ja furr dat realiseerde ik me later ook! Maarja nu nix meer aan te doen helaas :( Officier van justitie gaat mij bellen aangaande deze zaak binnen 4 dagen. maar mijn eerste gedachte was bellen... want ik dacht als je dan gebeld hebt dan heb Jij iig alles gedaan om de fout op te lossen. Reageerd OvJ niet of onverschillig etc dan gaat het sowieso naar de kanton rechter!

Maar misschien is dit wel een intressante truc om gronden te creeeren om de boete te laten vervallen in het vervolg
- teken bezwaar aan + doe een WOB verzoek
- je ontvangt een brief met de mededeling dat je binnen 4 weken je gronden bekend moet maken (dat heb je in de eerste brief echter niet gedaan)
- wacht daarna een drie weken voor je de gronden stuurt. En met een beetje mazzel sturen ze je dus al een afwijzing

Furr
Master
 Bericht 
heb al vaker afwijzingen gehad, kom ik voor ( zie topic: heft iemand nog een uitsrpaak voor me ), wil de corrupte rechter de zaak niet behandelen...

beetje flauw soms.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
jij hebt toch het RECHT die beslissing aan te vechten ?

javelin
Master
 Bericht 
Als je (aantoonbaar) op tijd bent met je inhoudelijk bezwaar dan wel ja.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
ja dat kan ik aantonen !

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
zelfs justitie is corrupt! het begint alles weg te krijgen van een politiestaat hiero in NL!

Furr
Master
 Bericht 
Ach dat wist ik al langer :D

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Nieuwe Ontwikkelingen:

De officier van justitie is duidelijk niet van plan te praten met mij. Op 2 maart 2009 de cvom helpdesk gebeld ivm met de vervroegde beslissing van OvJ. Deze zou mij binnen 4 dagen terug bellen. Dit is nu ruimschoots overschreden, en ik denk dat ik alles heb gedaan om de normale procedure te volgen. Ik heb inmiddels een nieuwe acceptgiro ontvangen. Ik kan schriftelijk beroep aantekenen bij de kantonrechter.

Uiteraard wil ik beroep aantekenen. Er is hier immers sprake van een juridische dwaling omdat de OvJ te vroeg een beslissing heeft genomen zonder mijn gronden gelezen te hebben en praktisch zelf gronden te "verzinnen".

Nu is de vraag: Wat nu? Wat adviseren jullie. Wat mij betreft gaan de gronden van mijn bezwaar nu enkel een juridische dwaling worden. Kan iemand mij helpen met hoe ik dit bezwaar moet vormgeven en hoe ik dit moet aanpakken? Want ik ben niet van plan me nu al gewonnen te geven voor die graaiers!

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Stap 3, het beroepschrift voor de kantonrechter is nu aan de beurt.
http://www.flitsservice.nl/juridisch/ht ... enplan.htm

Geef hier alles aan wat er niet klopt.

Heb je nog niet betaald, dan moet je dat nu doen om 'ontvankelijk' te zijn voor de kantonrechter.
Win je de procedure, dan krijg je dit bedrag vanzelf teruggestort.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Ik ben nu bezig met mijn schriftelijk bezwaar bij de kantonrechter. Ik heb hier echter een paar vragen over:
- Moet ik hiervoor griffierecht betalen? Zo ja hoeveel?

Bezwaren
- In mijn geval is er dus sprake van een juridische dwaling (zie vorige post) Tevens heeft OvJ verzuimt na telefonisch contact met CVOM hierover enig bericht te doen richting mij. Nu is mijn vraag: op grond van welke wet is OvJ in overtreding geweest toen ze na drie weken al een beslissing nam zonder mijn gronden gelezen te hebben? En praktisch zelf gronden verzind!
- Tevens corresponderen de nrs van de ambtenaren niet tussen PV/zaakoverzicht. Op grond van welke wet is de beschikking dan ongeldig?
- Ook klopt het type weg niet op de PV, Op grond van welke wet is de PV dan ongeldig?
- Oh en als ik voor 21 maart geen nieuwe WOB gegevens heb ontvangen, wordt dat punt vier van mijn bezwaar!

Ik wil namelijk de wetten noemen die overtreden zijn, en de wetten op grond waarop dat de beschikking vernietigd moet worden!Dit om mijn bezwaar sterker te maken. Kan iemand hierbij helpen? Alle hulp is welkom, want ik wil echt een goeid bezwaar opstellen voor de kantonrechter. Uiteraard als ik success heb in deze zaak zal ik de hele gang van zeken incl alle correspondentie posten hiero!

Hieronder nog een kort overzicht van het verloop van mijn zaak:

- 12 jan - Ontvangst Beschikking
- 26 jan - bezwaar zonder gronden + WOB verzoek
- 4 Feb - Ontvangstbevestiging Bezwaar OvJ
- 12 feb - Officieer van justie maakt bekend dat het bezwaar gronden moet bevatten en dat ik hiervoor 4 weken de tijd heb
- 18 Feb - Aanmaning WOB
- 2 Maart - Verstuur ik de gronden naar OvJ + een nieuw WOB verzoek
- 2 Maart - later die dag -Onvangst afwijzing bezwaar (EEUUUUHHHMMM waar heeft OvJ vandaan gehaald op welke gronden er bezwaar is gemaakt? Gronden verzonnen dus!) Ernsige juridische dwaling!
- 8 Maart - Onvangst nieuwe acceptgiro

Dingen die nog gaan gebeuren:

-17 Maart - Aanmaning nieuwe WOB
-21 Maart - Schriftelijk bezwaar bij kantonrechter

javelin
Master
 Bericht 
confusion schreef:
Moet ik hiervoor griffierecht betalen?
Nee, alleen zekerheid stellen ter hoogte van het boete bedrag. Win je, dan krijg je dat terug.

confusion schreef:
op grond van welke wet is OvJ in overtreding geweest toen ze na drie weken al een beslissing nam zonder mijn gronden gelezen te hebben?
Artikel 3:2 Algemene Wet Bestuursrecht
Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3:46 Algemene Wet Bestuursrecht
Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Artikel 3:47 Algemene Wet Bestuursrecht
1. De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit.

confusion schreef:
Tevens corresponderen de nrs van de ambtenaren niet tussen PV/zaakoverzicht. Op grond van welke wet is de beschikking dan ongeldig?
Wederom
Artikel 3:46 Algemene Wet Bestuursrecht
Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Zulks ter beoordeling aan de kantonrechter.

confusion schreef:
Ook klopt het type weg niet op de PV, Op grond van welke wet is de PV dan ongeldig?
Geen, kennelijke vergissingen worden bij Mulder overtredingen simpelweg gecorrigeerd.

confusion schreef:
Oh en als ik voor 21 maart geen nieuwe WOB gegevens heb ontvangen, wordt dat punt vier van mijn bezwaar!
Dat heeft niet veel zin, daar beslist de kantonrechter niet over. De WOB gebruik je alleen maar als hulpmiddel om te proberen de documenten te verkrijgen. Dat heeft niets met de WAHV (wet Mulder) te maken. Voor dat bezwaar zou je naar de bestuursrechter moeten. Dat kost wel geld, veel tijd en goede wetskennis. Niet iets om zonder ondersteuning aan te beginnen.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Justitie slaat de plank volledig mis hier! Mijn verhaal wordt nog erger!

Jullie kennen inmiddels allemaal de laatste drie dingen die zijn gebeurd aangaande de behandeling van mijn bezwaar

- 2 Maart - Verstuur ik de gronden naar OvJ + een nieuw WOB verzoek
- 2 Maart - later die dag -Onvangst afwijzing bezwaar (EEUUUUHHHMMM waar heeft OvJ vandaan gehaald op welke gronden er bezwaar is gemaakt? Gronden verzonnen dus!) Ernsige juridische dwaling!
- 8 Maart - Onvangst nieuwe acceptgiro

Helaas is het een nog grotere puinhoop bij justitie geworden:

22 Maart - bevestiging van ontvangt bij kantonrechten

WTF WTF WTF! Ik heb nog niet eens bezwaar gemaakt bij de kantonrechter! Behalve dat OvJ dus op 2 maart een beslissing heeft genomen zonder mijn gronden te lezen (omdat die immers diezelfde dag binnen termijn verzonden waren), heeft Ovj de gronden van mijn bezwaar dood leuk doorgestuurd naar de kantonrechter!!!!!!

Wat is dit voor organisatie..Kort samengevat:

- Ovj heeft tevroeg beslissing genomen over mijn bezwaar (de gronden niet gelezen)
-OvJ heeft vervolgens de gronden van mijn bezwaar doorgestuurd naar de kantonrechter... terwijl die hoorde bij de oorspronkelijke beroepsprocedure

Ik heb nog niet eens wat naar de kantonrechter verzonden!!! Er wordt gewoon keihard gefraudeerd daar!

Wat moet ik nu doen??????
- De kantonrechter gaat mijn gronden lezen als bezwaar maar dat is niet de bedoeling want de brief voor de kantonrechter moet ik nog maken! Die Ovj kwam er achter... Kut tevroeg een beslissing genomen na laat ik maar doorsturen naar kantonrechter! WTF

het gevolg van dit alles is nu dus dat de verkeerde brief bij de kantonrechter ligt! Wat moet ik nu doen. Ik heb op 2 maart al de cvom helpdesk gebeld, maar de Ovj weigert mij terug te bellen... en de kantonrechter heeft de verkeerde brief omdat die idioten er een zootje van maken en frauderen?

de grote vraag is nu natuurlijk

WAT MOET IK NU DOEN?

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
Oh ja en verder wil ik nog even de nutteloze reactie geven dat ik kwaad ben! :boos:

salush
Master
 Bericht 
Als een ongegrond verklaring de printer uitrolt, alle brieven die daarop volgen worden ingeboekt als kantonrechter zaken.
De CVOM helpdesk klinkt leuk, maar telefonisch proberen ze altijd mensen te lozen "hij belt je terug hoor, egggt waar!".
Houd het dus per post, ook al is het een rommeltje. Er is altijd een kans dat die éne persoon bij het CVOM die zijn werk wel serieus neemt je brief vind en er iets aan doet.

Beste is om naar de kantonrechter te gaan en te vragen waarop de OvJ de kantonrechter behandeling op baseert?

Lastige zaak zo.. puinhoop bij het CVOM idd :thumb_d:

Furr
Master
 Bericht 
dit is toch misbruik van procesrecht?? Vraag barbertje ff :D

salush
Master
 Bericht 
Misbruik van het CVOM ja.
Als ze brieven niet lezen, daar kun jij niks aan doen.

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
het enige dat ik dus kan doen is naar de sectie kanton alsnog mijn bezwaar sturen wat ik van plan was. Tevens voorzien van informatie over de hele gang van zaken denk ik? Telefonisch kom ik niet veel verder dus. Maar wat kan ik nu doen als ze daar bij CVOM alsnog de plank misslaan en het bezwaar ongegrond verklaren ? Want de manier alleen al waarop dit is afgehandeld, is op meerdere punten rede om de beschikking te vernietigen!

confusion
Weet de weg
 Bericht 
 
thanks furr ik ga barbertje ffe vragen!

 Pagina 1 van 2 [ 61 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy