» Openbaar » Media » Archief   

Postingstijd interval gedetecteerd van 914.3 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 2 van 2  [ 97 berichten ]
caféracer
Respect
 Bericht 
Citaat:
Nee, die avatar van jou, die ziet er lekker uit


kan die kop zelf eigenlijk ook niet meer aanzien

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
Opzouten dan met die griezel

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Fopspee(n) schreef:
Opzouten dan met die griezel
AdBlockPlus helpt bij al uw avatar problemen O:)

caféracer
Respect
 Bericht 
Was hij in real life ook maar zo makkelijk te verwijderen :roll:

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Citaat:
Fitch waardeert Spanje en Italie af

LONDEN - Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn waarderingen van de staatsschulden van Spanje en Italie vrijdag verlaagd. Het bedrijf wees in beide gevallen op de gevaren van de schuldencrisis.

De rating van Spanje ging met twee stappen omlaag van AA+ naar AA-. De kredietbeoordeling van Italie ging met een stap omlaag, van AA+ naar A-.

De vooruitzichten van beide landen zijn volgens Fitch negatief, wat betekent dat er in de komende tijd een nieuwe afwaardering kan volgen.

In het geval van Spanje wees Fitch, naast de escalatie van de schuldencrisis, op het risico dat regionale overheden hun bezuinigingsdoelstellingen niet halen. Daarnaast denkt het dat de groei van de Spaanse economie lager uitvalt dan eerder gedacht. Tot 2015 zal die groei niet hoger zijn dan 2 procent, voorspelde het bedrijf.

Italie is volgens Fitch door de hoge staatsschuld en de zwakke economische vooruitzichten bijzonder kwetsbaar voor economische schokken.

De kredietbeoordelaar was positief over de recent aangenomen bezuinigingsmaatregelen, maar bekritiseerde de moeizame manier waarop de politieke besluiten tot stand kwamen.


Bron

Het weekend dat de wintertijd weer in gaat lijkt mij een mooie voor de herintroductie van de Gulden. Hebben ze een uurtje extra om de geldautomaten te vullen.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Neuh we gaan nu Spanje en Italië ook laten delen in onze welvaart want het is toch zoóóó gezellig in de groep. :duh:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Citaat:
Spaanse rente loopt stevig op

De rente op 10-jarige Spaanse staatsobligaties is donderdagochtend flink gestegen. In de aanloop naar een veiling van nieuwe 10-jarige leningen later op de dag, liep het rendement op bestaande obligaties op tot het hoogste niveau sinds het begin van de euro.

De Spaanse rente klom tot 6,66 procent, tegen 6,43 procent een dag eerder. Een week geleden bedroeg het rendement nog circa 5,8 procent. Spanje wil donderdag 3 tot 4 miljard euro ophalen met nieuwe 10-jarige obligaties.

De rente op Italiaanse obligaties liep ook verder op, tot 7,15 procent. Woensdag lag het rendement op 10-jarige Italiaanse leningen rond 7,05 procent.

Duitsland en Frankrijk

Het renteverschil tussen Duitse en Franse obligaties nam eveneens toe. Het rendement op Frans 10-jarig staatspapier lag 199 basispunten (1,99 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse obligaties. Dat is het grootste verschil sinds de invoering van de euro.

Frankrijk gaat donderdag de markt op in een poging 6 tot 7 miljard euro aan vers kapitaal op te halen.

Wolfgang Schäuble

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble waarschuwde donderdagochtend voor de risico's van de schuldencrisis voor de economie. Volgens hem moet worden voorkomen dat de crisis ook de banken en verzekeraars besmet.

Volgens Schäuble is het duidelijk dat de schuldenproblemen voor veel onzekerheid zorgen bij investeerders. De hoge rentes op Europese staatsobligaties zijn volgens hem echter moeilijk te rechtvaardigen.


bron: http://www.bnr.nl/feeds/anp/880842-1111 ... -stevig-op

Citaat:
Werkloosheid stijgt fors naar niveau februari 2010

Het aantal werklozen is in oktober met 17.000 gestegen tot 455.000. Dat betekent dat inmiddels 5,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag gemeld. Het is al de vierde maand op rij dat het aantal werklozen sterk stijgt, zowel onder mannen als onder vrouwen. De sterkste toename is te zien bij de 25-45-jarigen.

De werkloosheid onder 25-65-jarigen is inmiddels hoger dan begin vorig jaar. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar ligt nog wel onder het niveau van ruim anderhalf jaar geleden.

Steeds meer Nederlanders denken dat de komende twaalf maanden de werkloosheid zal toenemen, aldus het CBS. Zeven op de tien mensen verwachten een stijging en maar 6 procent denkt dat het aantal werklozen zal dalen. Begin van dit jaar maakten consumenten zich nauwelijks zorgen over de werkloosheid.


bron: http://www.rtl.nl/components/financien/ ... stegen.xml

---
Nee gaat echt lekker. Misschien moeten we de zuidelijke landen nog even een berg miljarden toestoppen. (f)

18vti
Master
 Bericht 
Dave schreef:
Nee gaat echt lekker. Misschien moeten we de zuidelijke landen nog even een berg miljarden toestoppen.


Ik deel je zorgen Dave! (f)

Ik ben erg benieuwd hoe slecht dit gaat aflopen, USA met 15 triljoen schuld zonder plan van aanpak....Italie en nu ook Spanje op en over de kritische 7% rente. Frankrijk is next, als Belgie niet tussen nu en half december aan de bel trekt....

Heb alvast mijn ouders en broertje met gezin op de hoogte gesteld dat we met z'n allen makkelijk in mijn blokhut kunnen wonen als de nood echt hoog gaat worden..

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Dat geval in Lichtenvoorde wat drie keer overprijst is? :lol:

18vti
Master
 Bericht 
Dave schreef:
Dat geval in Lichtenvoorde wat drie keer overprijst is?

3x :kniktja:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
(f)

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
ABN AMRO: HOE 9 TON BIJNA EEN MILJOEN WERD

Als Gerrit Zalm eenmaal benoemd is tot beoogd voorzitter van de nieuwe, kleinere ABN Amro Bank, moet hij op zoek naar een nieuwe raad van bestuur. Ambtenaren van het ministerie van Financiën stellen toenmalig minister Wouter Bos voor in te stemmen met een totale maximale beloning voor bestuurders van de nieuwe bank van 1,2 miljoen euro. Tegelijkertijd doen ze het voorstel om Zalm en overheidscommissaris Michael Enthoven voorlopig te vragen om bij hun zoektocht naar nieuwe bestuurders het bedrag van 9 ton als maximale beloning te hanteren. Ze schrijven dit in een notitie van 17 december 2008.

Plan Zalm 'heeft geen onderbouwing'
Op 19 februari 2009 dient Zalm een beloningspakket in voor bestuursleden dat bestaat uit een vaste vergoeding van 600.000 per jaar, een kortetermijnbonus van 125.000 euro per jaar en een langetermijnbonus van omgerekend 250.000 euro per jaar, waardoor de totale bezoldiging uitkomt op 975.000 euro per jaar. Dat is ruim 8 procent hoger dan de ambtenaren van Bos adviseerden, maar bijna 19 procent lager dan het door diezelfde ambtenaren genoemde maximum. Toch zijn ze kritisch, want Zalm heeft geen onderbouwing van het bedrag en de samenstelling ervan verstrekt.

ABN wil maximumbeloning
ABN Amro laat het ministerie weten dat bewust is afgezien van een dergelijke onderbouwing, een zogenoemde peer-groupanalyse of marktvergelijking, omdat het de bedragen die het ministerie van Financiën heeft genoemd als normatief heeft beschouwd. Met andere woorden: omdat Financiën heeft aangegeven dat bestuurders bij ABN Amro rond de 9 ton mogen verdienen, heeft de bank de beloningen op iets meer dan 9 ton gemaximeerd, los van de vraag hoe dit bedrag en de samenstelling ervan zich verhoudt tot de beloningspakketten bij vergelijkbare banken.

Vaste salarissen relatief hoog
Het valt de ambtenaren verder op dat de vaste salarissen, 6 ton, naar verhouding hoog zijn. De matiging die bij ABN Amro gerealiseerd wordt ten opzichte van het verleden zit met name in de variabele bestanddelen. Onduidelijk is of de ambtenaren zich realiseren dat die variabele bestanddelen de komende jaren toch al laag zullen zijn, omdat ze afhangen van prestaties en de financiële crisis er nu juist voor zorgt dat die prestaties tegenvallen. De in theorie haalbare bonussen worden dan weliswaar verlaagd, maar in praktijk zouden deze zeer waarschijnlijk toch al niet worden uitgekeerd.

Geen instemming met variabele beloning
Bos stemt naar eigen zeggen op dat moment alleen in met de vaste beloning van 6 ton. Instemming met de variabele beloning wil de minister pas geven nadat hij de beschikking heeft over een uitgewerkt beloningsbeleid, iets dat hij op 20 oktober 2009 ‘nog steeds’ niet heeft. Het enige waar Bos dan over kan beschikken is een power point presentatie van 13 kantjes die een dag later, op 21 oktober, besproken gaat worden met vertegenwoordigers van ABN Amro.

Bos wil eigenlijk helemaal geen bonus
Bos wil eigenlijk met ABN Amro afspreken dat, zolang er sprake is van bijzondere steun, helemaal geen bonus wordt toegekend aan de leden van de raad van bestuur. Maar dat durven de ambtenaren van Financiën kennelijk in het overleg met ABN Amro niet in te brengen. De bank zelf stelt voor dat als over een jaar geen winst wordt geboekt, ook geen kortetermijnbonus zal worden toegekend. Maar die belofte betreft niet meer dan tien personen, laat de langetermijnbonus buiten beschouwing en laat bovendien allerlei reorganisatie- en integratiekosten buiten beschouwing, waardoor de bank eerder winst maakt en die winst eigenlijk kunstmatig hoog is, met als gevolg dat ook de bonussen kunstmatig hoog zijn.
Door dit laatste: het buiten beschouwing laten van reorganisatie- en integratiekosten, zet het ministerie op 19 december 2009 een streep.

Bron http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/18/verrijkingsonderdelen/abn-amro-02.xml


==========


ABN AMRO: HOE GERRIT ZALM UITZICHT KREEG OP NOG EENS 7,5 TON

Toen Gerrit Zalm werd gevraagd om ABN Amro te gaan leiden, moest een beloningspakket voor hem worden uitonderhandeld. De vorige baas van ABN Amro, Rijkman Groenink, kreeg een vast salaris van 933.000 euro, maar dat was gebaseerd op de strategie van ABN Amro om tot de top van de internationale bankwereld te horen. De bonus die Groenink daarnaast kon verdienen, varieerde van 0% tot 200% van dat vaste salaris. Groenink kon zo maximaal 2,8 miljoen euro per jaar verdienen.

Beloning voor Zalm
Voor Zalm werd een vast salaris van 750.000 euro vastgesteld. Hoe men tot dit bedrag kwam, is uit de documenten niet af te leiden. Met Zalm werd verder afgesproken dat hij geen kortetermijnbonus zou kunnen verdienen, maar alleen een langetermijnbonus. Deze zou worden toegekend op het moment van de verkoop van ABN Amro en de hoogte ervan zou worden bepaald aan de hand van de verkoopopbrengst van de bank. Hierbij was het uitgangspunt dat, voor elke miljard euro winst voor de belastingbetaler, Zalm 100.000 euro bonus op zou mogen strijken.

Maximale bonus verdubbeld
Aanvankelijk werd de langetermijnbonus gemaximeerd op één keer het vaste jaarsalaris, dat wil zeggen: 750.000 euro. Maar op 19 november 2008 worden naar aanleiding van overleg met minister Bos en op verzoek van Zalm nog enkele wijzigingen en enkele toevoegingen gedaan. Zo wordt de langetermijnbonus gemaximeerd op twee jaarsalarissen, in plaats van op één. Het betekent dat Zalm aan een succesvolle verkoop van ABN Amro niet maximaal 7,5 ton kan overhouden, maar 1,5 miljoen euro. Daar tegenover staat dat een eventuele verkoopbonus niet meteen definitief is, maar voorwaardelijk wordt toegekend. Pas als de overheid heeft vastgesteld dat de verkoop van ABN Amro uit maatschappelijk oogpunt duurzaam is gebleken, kan Zalm de bonus definitief bijschrijven.

Aankoopwaarde vastgesteld
Op wiens verzoek nu precies wat is toegevoegd en wat gewijzigd, is uit de documenten niet op te maken. Wel is duidelijk dat er in de contracten met Zalm een 'aankoopwaarde' van ABN Amro is opgenomen, zodat voorkomen wordt dat in de toekomst discussie ontstaat over op basis waarvan de verkoopwinst voor de overheid –en dus de bonus van Zalm– is bepaald. Hoe hoog deze aankoopwaarde is, is dan weer niet duidelijk.

Bron http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/18/verrijkingsonderdelen/abn-amro-01.xml

Als ik dit lees, dan is de bankencrisis kennelijk voorbij, ware het niet dat ABNAMRO het afgelopen kwartaal een verlies had van bij een half miljard Euro.

FFocus-power
Die hard
 Bericht 
 
Ook de Amerikanen krijgen het nu voor de kiezen. Hun bezuinigingen stellen niets voor.

http://xandernieuws.punt.nl/?id=645448& ... _archief=&

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Citaat:
Rabobank rating omlaag naar AA bij S&P

Dow Jones & Company, Inc. VANDAAG 07:31( LAATSTE UPDATE: VANDAAG 07:31 )

Standard & Poor's Ratings Services heeft Rabobank (RBK.YY) dinsdag als 1 van 15 internationale banken een neerwaartse bijgestelde rating gegeven, als onderdeel van een aanpassing van de ratingmethodiek.

S&P had Rabo als enige op zijn lijst met een AAA-status staan, maar die rating gaat nu met 2 stappen omlaag naar AA.

Andere banken die een neerwaartse bijstelling van de rating kregen zijn de 4 grootste Amerikaanse banken JP Morgan Chase & Co (JPM), Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C) en Wells Fargo & Co (WFC).

De aangepaste ratingmethodiek van S&P heeft niet alleen te maken met de financiele positie van de banken zelf, maar ook van de landen, waarin ze gevestigd zijn. De verwachting is dat meer banken hiervan effect zullen ondervinden.


O... M... G...

Poep gaat nu echt de ventilator raken. En dat voor de Rabobank, die had ik toch als een van de betere banken aangeschreven staan.

edit...

oh wacht..

Citaat:
Lagere rating Rabobank door nieuwe rekenmethode

(Novum/AP) - Ratingbureau Standard & Poor's heeft de Rabobank door een nieuwe rekenmethode een lagere waardering gegeven. De Rabobank gaat terug van AAA naar AA. ING behoudt zijn rating.

Door de nieuwe rekenmethode zijn de ratings van de 37 grootste financiële instellingen ter wereld aangepast. Bij de nieuwe methode wordt ook rekening gehouden met verschuivingen in de wereldwijde financiële sector en macro-economische trends.

De Rabobank benadrukt dat zij van de 37 beoordeelde banken de hoogste rating heeft gekregen, net als Moody's, Fitch en DBRS. De bank spreekt van een herbevestiging van haar stabiliteit en sterke kredietwaardigheid.

In de Verenigde Staten kregen onder meer de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo en JP Morgan Chase een lagere rating. In het Verenigd Koninkrijk waren dat Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group en The Royal Bank of Scotland.

Naast de rating van ING bleven in Europa de ratings van Credit Suisse, Deutsche Bank en Société Générale ongewijzigd.


Niets aan de hand, nieuwe rekenmethode. Gewoon doorlopen :fp:

Citaat:
ECB-bestuurder: Europa nu echt in crisis

ANP VANDAAG 07:00( LAATSTE UPDATE: VANDAAG 07:00 )

De situatie in Europa en in de wereld is de afgelopen weken aanzienlijk verslechterd, wat een bedreiging is voor de wereldwijde financiële markten. Dat heeft Christian Noyer, president van de Franse centrale bank en ECB-bestuurder, woensdag gezegd op een conferentie in Singapore. Hij stelde echter erop te vertrouwen dat de eurozone sterker uit de crisis zal komen.

,,We hebben nu te maken met een echte financiële crisis, dat is een veelomvattende ontwrichting van financiële markten'', aldus Noyer.

,,In een periode van intense marktverstoring, is het essentieel om ervoor te zorgen dat het monetaire beleidsmechanisme echt werkt. Het kan gaan om tijdelijke en uitzonderlijke interventies op die marktsegmenten waar disfuncties het meest zichtbaar zijn," aldus Noyer. Hij wilde niet verder over het onderwerp uitweiden.

Noyer sprak overigens van een financiële crisis en niet van een monetaire. De bestuurder benadrukte zijn vertrouwen in de euro. ,,Het vertrouwen in de euro is even sterk als altijd'', zo wist hij.


salush
Master
 Bericht 
Snap er geen zak van al die ratings. Die site is ook zo onduidelijk als het maar kan zijn (ook als je inlogt). Moet ik mijn spaarrekening al plunderen van de Rabobank of kan ik nog wachten?

Superkoe
Master
 Bericht 
Iedereen brengt zijn geld naar de Rabobank (ook internationaal). Tenzij je het in een oude sok wilt stoppen, zou ik het daar laten. Maar, zodra we hyperinflatie krijgen, moet je alle geld wat je hebt en wat je kunt lenen, uit gaan geven aan duurzaam spul.

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
Als je een stuk land hebt, met wat dieren, zoals koeien, kippen, Groentetuintje erbij, zal je geen crisis ondervinden.

Kiwi45
Master
 Bericht 
Martijn schreef:
Als je een stuk land hebt, met wat dieren, zoals koeien, kippen, Groentetuintje erbij, zal je geen crisis ondervinden.

:thumb: Vooral ook een beetje blikvoer bewaren en wat gouden en zilveren munten. En als het even kan een schietijzer met munitie, in tijden van crisis is lood soms meer waard dan goud.
Dan ben je goed voorbereid.

Maar goed, dat is hooguit een half procentje van de bevolking.

TuxX
Master
 Bericht 
Rabo zal niet vallen. De nieuwe rekenmethode van S&P klopt wel hoor. Hoewel ik het liever zou zien dat ze S&P zelf opdoeken :thumb_d:

esgigt
Master
 Bericht 
+1

Weg met die "discrediet"-veroordelaar-bureaus...

Kiwi45
Master
 Bericht 
Boodschappers vermoorden, zou dat een goede strategie zijn?

esgigt
Master
 Bericht 
link : http://www.nu.nl/economie/2681486/regel ... uropa.html
Citaat:
'Regelrechte vertrouwenscrisis in Europa'
Laatste update: 30 november 2011 12:00
info

BRUSSEL - De problemen met overheidsschulden in Europa hebben zich volgens Europees president Herman Van Rompuy tot een regelrechte vertrouwenscrisis ontwikkeld.

Sommigen leggen de schuld daarvan bij de wispelturige financiële markt, maar het is een feit en we moeten er wat aan doen, aldus Van Rompuy woensdag in Brussel.

Hij sprak over een crisis van het totale systeem die een navenante aanpak vereist. Van Rompuy vindt dan ook dat er een wezenlijke stap moet worden gezet naar een werkelijke economische unie die past bij de al bestaande muntunie.

Fiscale unie


De oproep weerspiegelt signalen uit Duitsland en Frankrijk om sneller en vastberadener tot een volledigere fiscale unie te komen van de 17 eurolanden, zodat er meer controle komt op de begrotingen. Daarvoor zou wel een wijziging van Europese verdragen nodig zijn.

Een dergelijke stap vereist dat lidstaten offers brengen, benadrukte Van Rompuy. ''Of er nu een verdragswijziging komt of niet: het gaat in beide gevallen om het opgeven van soevereiniteit om de economische en monetaire unie van een structurele geloofwaardigheid te voorzien.''

Het is weer duidelijk dat hier de "vlucht naar voren" wordt gepropageerd. Van Rompuy heeft in een ding zeker gelijk: de vertrouwenscrisis binnen de muntunie. Ik denk alleen niet dat het verstandig is om daarom het gerezen wantrouwen terzijde te schuiven met een (voor vele landen) onconstitutionele vlucht naar voren.

Kiwi45
Master
 Bericht 
Herman van Rompuy. Wie heeft er op die man gestemd, dat hij daar eindbaas mag spelen?

[yhq]http://www.youtube.com/watch?v=dranqFntNgo[/yhq]

18vti
Master
 Bericht 
Ach.....laten we gewoon AL het geld van de hele EU direct naar Brussel storten, dan zijn we klaar :[
Dan kunnen ze het daar mooi per land verdelen zodat de EU al wat sneller in de status komt waar Brussel al jaren naar toe lijkt te werken

esgigt
Master
 Bericht 
Een soort "Heilstaat Europa" dus...

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
Kiwi45 schreef:
wat gouden en zilveren munten.


Bij hongersnood heb je helemaal niets aan goud of zilver. Wat lood lijkt me dan inderdaad handiger

Kiwi45
Master
 Bericht 
Martijn schreef:
Bij hongersnood heb je helemaal niets aan goud of zilver.

De lokale boer ziet je graag komen hoor, met je gouden munten.
Daarvoor wil hij jou wel een mud aardappelen verkopen. Die vent met die Euro-biljetten wordt met de riek van het erf gejaagd.

Entropie
Master
 Bericht 
Kiwi45 schreef:
Maar goed, dat is hooguit een half procentje van de bevolking.

En de rest (en dan vooral de stedelijke bevolking) zal als the walking dead het platteland afstruinen op zoek naar voedsel. :[

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Ik zit er zwaar over te piekeren om mijn Euro's deels om te zetten in andere valuta. Ik vertrouw het hele zooitje niet meer.

liquid_force
Master
 Bericht 
@Teun: ik heb nog goede kontakten bij een aantal prive-banken hier in CH ... als je een introductie nodig hebt om dingen snel te regelen dan weet je me wel te bereiken ;)

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Thanks L-F :thumb:

944 guy
Master
 Bericht 
En vandaag heeft het IMF de europese banken gestut, de global community heeft hun voet in de deur! :thumb_d:
Anderzijds (voor zij die het interesseren): Atlas Shrugged part 1 (de film dus) staat (naar mijn weten) eindelijk een keer in fatsoenlijke kwaliteit op bittorrent :thumb:

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
Kiwi45 schreef:
Boodschappers vermoorden, zou dat een goede strategie zijn?


+1

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Inbrekers stelen 80.000 euro uit huis

Uit de woning van schrijfster Patricia Vlasman en haar echtgenoot Jaafar Zahraoui is vorige week een kluis met 80.000 euro gestolen. De schrijfster zegt dat ze na de bankencrisis in 2011 besloten om hun spaargeld voortaan zelf te bewaren. Extra beveiliging was er niet.

Vlasman vertelt in het Parool dat inbrekers vorige week maandag de cilinder uit het slot van hun woning aan de Bijlmerdreef in Amsterdam hebben gebroken. Ze was op het moment van de inbraak slechts een half uurtje van huis om haar zoon van school te halen.

De schrijfster en haar man bewaarden het geld thuis na de bankencrisis in 2011. "Nadat er de afgelopen jaren diverse banken omvielen, raakten we ons vertrouwen in banken kwijt. We hebben al het geld van onze rekeningen gehaald. We dachten: 'Zolang het slecht gaat, hebben we het liever bij ons'", vertelt Jaafar Zahraoui."

De kluis stond in de kledingkast, extra beveiliging was er niet. "In de hele flat hangen camera's, de inbrekers staan op de beelden", vertelt de gedupeerde. "Inmiddels heeft de politie een harde schijf met die beelden, maar om onbekende redenen is die schijf gecrasht en kunnen ze er vooralsnog niet veel mee."

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/2269 ... len__.html

Geld in huis blijft gevaarlijk. :kniktja:

Harde schijf bij politie en crasht. :fp:

esgigt
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Harde schijf bij politie en crasht.

De reden van zo'n crash is 10 tegen 1 incompetentie, daarom zal ik ze ook nooit vrijwillig geavanceerde apparatuur afstaan...

Sander
FS medewerker
 Bericht 
Eerst een backup maken. Dat zou ik tenminste doen.

Walker
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
We dachten: 'Zolang het slecht gaat Zolang de belastingdienst er geen weet van heeft, hebben we het liever bij ons'", vertelt Jaafar Zahraoui."


80 mille in huis hebben... Dat is ook de goden verzoeken! Volgens mij is er ook geen inboedelverzekering die dit dekt.

NB: zorg dat je een kluis hebt, maar verstop het geld niet daarin maar in een brandvrij geldkistje ergens op zolder. :x

Kiwi45
Master
 Bericht 
Je huis hebben staan op
Maserati Teun schreef:
de Bijlmerdreef in Amsterdam

dát is pas de goden verzoeken.
Dit moet overigens haast wel een gevalletje familie/bekenden/vrienden zijn die wisten dat de kluis er was, en wat er ongeveer in lag.

Walker
Master
 Bericht 
Kiwi45 schreef:
Je huis hebben staan op
Maserati Teun schreef:
de Bijlmerdreef in Amsterdam

dát is pas de goden verzoeken.


Iedere makelaar roept: Lokatie, lokatie, lokatie.... Maar waarom hebben ze er dan huizen neergezet? :[

Outback
Master
 Bericht 
 
Wanneer ben je er voor het laatst geweest?
Wij hebben er in 14 maanden tijd ongeveer 280 woningen verkocht aan niet typische bijlmerbewoners.

Ik denk inderdaad eerder
Kiwi45 schreef:
Dit moet overigens haast wel een gevalletje familie/bekenden/vrienden zijn die wisten dat de kluis er was, en wat er ongeveer in lag


esgigt
Master
 Bericht 
Telegraaf schreef:
Effect ingreep ECB beperkt
Van onze redactie
AMSTERDAM -

De extra maatregelen die ECB-president Mario Draghi donderdag heeft aangekondigd hebben in diezelfde namiddag nauwelijks enig effect gesorteerd. De opwaartse koersontwikkeling van beurzen en het verval de euro werden weer beperkt.


Om te voorkomen dat de eurozone in een deflatiespiraal terecht komt, heeft Draghi extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd, zoals een nieuwe LTRO-programma van €400 miljard. De ECB maakte vanmiddag verder bekend de rente te verlagen van 0,25% naar 0,15%. De rente die banken moeten betalen om geld bij de ECB te stallen wordt negatief.

De zogeheten depositorente voor banken was 0% en is nu verlaagd naar -0,1%. Eerder maakten landen als Zwitserland en Denemarken hun depositorente ook negatief.

Alle ogen waren gericht op deze vergadering van het ECB-bestuur. President Mario Draghi had er al meermaals op gehint dat de centrale bank in juni tot actie zou overgaan.

In een persbericht kondigt de ECB aan dat later deze middag 'verder beleidsmaatregelen' zullen worden aangekondigd.


Inflatie

De inflatie in de eurozone is al een tijdje heel laag. Deze week werd bekend dat de inflatie in mei verder is afgenomen tot 0,5%. In april was de gemiddelde prijsstijging nog 0,7%.

Veel economen waarschuwen al een tijdje voor het gevaar van te lage inflatie of zelfs van deflatie. Draghi stelde steeds dat de inflatie op middellange termijn weer in de buurt van het doel van net onder de 2% zal komen. Tegelijkertijd hield hij de mogelijkheid om met onconventionele maatregelen te komen open.
Reactie

Het is de vraag hoe effectief de rentestappen zijn. Econoom Guntram Wollff van de Brusselse denktank Bruegel twitterde meteen na het besluit: 'De renteverlaging zelf zal niet veel opleveren, maar het zou wel slecht zijn als de rente niet was verlaagd.' Financiële markten rekenden al op deze stap.Inmiddels werkt de EU-propaganda machine weer op volle toeren door te melden dat deze puur cosmetische (schijn)"actie" van de ECB helpt de inflatie te bestrijden en goed is voor de consument.

De andere kant van de medaille is echter dat het bedrijfsleven hierdoor GEEN extra investeringen zal doen en ook de consument niet aangespoord wordt tot meer uitgaven.

basjuh1981
Master
 Bericht 
En sparen wordt op deze wijze er ook niet aantrekkelijker op.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
esgigt schreef:
De rente die banken moeten betalen om geld bij de ECB te stallen wordt negatief.

Volgens RTL-Z stallen de banken allang geen geld bij de ECB. Deze maatregel is pure show.

esgigt
Master
 Bericht 
Klopt... rente stond al op NUL... heeft dan ook helemaal geen zin. kun je het net zo goed aan een waslijn hangen...

Walker
Master
 Bericht 
Als de banken geen geld kunnen stallen bij de ECB, kunnen ze het misschien wel uitlenen aan bedrijven... Die er vervolgens mee kunnen investeren om, na aftrek van rente en inflatie, daadwerkelijk iets van waarde toe te voegen.

esgigt
Master
 Bericht 
ja, moeten de bedrijven er EERST een gat in zien om te investeren. Die banken houden dat geld dan dus gewoon in kas of zoeken er een ander "profijtelijke" bestemming voor.

Bramdaman
Master
 Bericht 
basjuh1981 schreef:
En sparen wordt op deze wijze er ook niet aantrekkelijker op.


Sparen dat schiet al jaren niet op. De AEX daar en tegen staat weer een stuk hoger vandaag. (Spinters BEST Long)

 Pagina 2 van 2 [ 97 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy