» Openbaar » Media » Archief   

Postingstijd interval gedetecteerd van 943 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 3  [ 115 berichten ]
Kiwi45
Master
 Bericht 
Open brandbrief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Staat u mij een korte introductie toe over mijzelf. Mijn naam is Wim Dankbaar, 48 jaar, gehuwd, twee kinderen, zelfstandig ondernemer en publicist. Op dinsdag 27 april 2010, om 13:45 uur zal ik voor de voorzieningenrechter in de rechtbank Zutphen staan. Ik ben gedaagd door het Politiekorps Gelderland Noord-Oost, omdat ik weiger gehoor te geven aan de sommatie om te stoppen met het beschuldigen van een aantal politieagenten van dat korps, die ik beticht van onder meer liegen en het opmaken van valse processen verbaal met betrekking tot schrijfproeven in de zogeheten Deventer Moordzaak. Van mijn kant beroep ik mij op het aantonen van een ernstige misstand in het algemeen maatschappelijk belang. Tevens beroep ik mij op mijn plicht als burger en publicist. Ik stel zelfs dat de minister van Justitie in deze kwestie de kamer onjuist heeft geïnformeerd in antwoorden op vragen van het kamerlid Pechtold (D66). De heer Pechtold heeft zojuist nieuwe vervolgvragen gesteld. Ik raad u van harte aan deze vragen te bestuderen en zich desgewenst achter de heer Pechtold te stellen.

Dit is echter niet het onderwerp van mijn brief. Sinds twee weken heb ik mij ook verdiept in de moord op Marianne Vaatstra. Het beeld wat daarbij opdoemt, is zo mogelijk nog schokkender. Ik zie het als mijn plicht om u daarover te informeren als volgt:

Feiten in de moordzaak Marianne Vaatstra:

- Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, twee onafscheidelijke Koerdische, geweldadige, drugsgebruikende, getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het AZC Kollum. Feik was zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat later door hem zou worden verkracht.
- Feik en Ali bedreigden Marianne 2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster.
- Feik maakte daarbij een keeldoorsnijdend gebaar, non verbaal voor : Ik snij je strot door!
- De dienstdoende portier (getuige) heeft de kemphanen toen gescheiden.
- Feik is op jonge leeftijd ernstig sexueel misbruikt (volgens bronnen uit het voormalige AZC)
- Feik is samen met zijn vader, een Koerdische leider volgens bronnen uit het AZC, gehuisvest in één caravan op het AZC Kollum. Normaal gesproken zaten er 7 tot 8 asielzoekers in zo'n caravan. Hier lijkt het erop dat beiden een speciale behandeling genoten.
- Marianne werd vermoord in de nacht van Koninginnedag, vrijdag 30 april 1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal kilometers van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en an***) gewurgd en haar keel was doorgesneden. Op haar polsen zaten sporen van handboeien.
- Justitie beweerde van het begin af aan, in tegenstelling tot de verontwaardigde burgerij uit de omliggende dorpen, dat de daders niet in het AZC Kollum gezocht moesten worden.
- Feik verkrachtte eerder op die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij pas enkele dagen later aangifte, uit angst voor Feik.
- Deze aangifte van verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door OvJ Stoffel. Op zijn minst een zeer snelle conclusie, gezien het feit dat men toen nog niet “wist” dat Feik überhaupt verdwenen was!
- Gebruikte argumenten in het sepot: “Het 13 jarige meisje had mede haar eigen verkrachting uitgelokt”, en “zij had rekening moeten houden met "de culturele achtergrond" van de dader”.
- Spencer, de vriend van Marianne, heeft tegenover een getuige verklaard dat “zij” (Feik en Ali) zijn vriendin die avond “zouden pakken”.
- Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, die al jaren op het AZC in Kollum zaten, verdwenen uit het AZC, de DAG na de moord op Marianne. Het bebloede jack van Ali werd buiten het AZC aangetroffen. Het verdwijnt vervolgens uit de bewijsstukken van het rechercheteam!! Op het jack had ongetwijfeld DNA van slachtoffer en dader gezeten.
- Ali Hussein Hassan keerde niet meer terug, en Feik Mustafa werd op de eerste werkdag daarna (op maandag 3 mei 1999), in het diepste geheim weggevoerd naar AZC Musselkanaal, waarna hij via Schiphol onder strenge bewaking het land werd uitgezet.
- Ali blijkt op 5 mei in Noorwegen te zijn aangekomen als asielzoeker, nadat hij in Nederland geweigerd zegt te zijn.
- Aangezien een asielzoeker niet vrij kan reizen moet ook Ali door justitie begeleid zijn om uit Nederland weg te komen. Ali werd in Noorwegen al na enkele weken opgepakt wegens bedreiging van een vrouw omdat hij een “keeldoorsnijdend” gebaar naar haar zou hebben gemaakt.
- In 2006 kregen de ouders van Marianne een anonieme brief die gedetailleerd de geheime uitzetting van een AMOG asielzoeker (Met Onaangepast Gedrag) beschrijft.
- De AMOG asielzoeker zou volgens de brief in het land van herkomst (Turkije) gezocht worden voor meervoudige moord en verkrachting van vrouwen, waarbij hun keel was doorgesneden, evenals bij Marianne Vaatstra.
- De Tweede Kamer was destijds geschokt door de openbaarmaking van de brief en stelde vragen aan de Minister.
- Justitie, tot en met de Minister, ontkende de geheime uitzetting van een asielzoeker op 3 mei 1999. De brief werd zelfs "onzin" genoemd!
- Justitie misleidde het publiek door de mededeling dat het om de verwijdering van een asielzoeker op 18 mei 1999 zou gaan, ene Akbari, die niet is uitgezet maar enige tijd later weer is overgeplaatst naar een ander AZC.
- Justitie verzweeg en ontkende de geheime uitzetting, op 3 mei 1999, van Feik Mustafa via Schiphol.
- Justitie LOOG willens en wetens tegen de volksvertegenwoordiging.
- De uitzetting van 3 mei 1999 is nu ook bevestigd door oud-medewerkers van het AZC Kollum, die erbij waren toen de asielzoeker op de taxi werd gezet naar AZC Musselkanaal.
- De AMOG asielzoeker was niemand minder dan de bij hen en in het dorp Kollum bekende Feik Mustafa!!
- De bewakers vroegen aan de plaatsvervangend directeur ….: “Waarom moet Feik weg?” Het antwoord luidde : “Omdat hij zijn leven hier niet meer zeker is” !!!
- Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan zijn nooit als verdachten aangemerkt.
- Van Feik en Ali is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook niet, want zij waren direct na de moord verdwenen.
- Justitie beweert tot op de dag van vandaag dat Feik en Ali "niet interessant" zijn..
- Justitie stelt zelfs dat zij uitgesloten zijn op basis van DNA, wat helemaal niet waar kan zijn.Vragen aan u als Kamerlid en weldenkend burger:

Wie zijn, in dit overzicht, volgens u de meest voor de hand liggende moordenaars van Marianne Vaatstra?
Waarom hielp justitie Feik en Ali het land uit te komen?
Waarom werd de verkrachtingszaak tegen Feik (zo snel al) geseponeerd?
Wie had de macht, de middelen en het motief om Feik en Ali direct na de moord onder geheimhouding het land uit te laten loodsen?

Ik schrijf deze brandbrief voor elke Nederlander, maar vooral voor en in overleg met de ouders van Marianne Vaatstra. Wat is erger dan eerst door de nachtmerrie heen te moeten gaan van de brute, weerzinwekkende moord op je dochter, en vervolgens na 10 jaar te moeten ontdekken dat justitie voor de oplossing van de moord niet je vriend maar je vijand is geweest? De daders heeft geholpen te ontkomen in plaats van op te sporen. Waar moet je dan heen? Wie onderzoekt dan het Openbaar Ministerie?

De enige instantie die justitie ter verantwoording kan roepen en hopelijk kan corrigeren is de Volksvertegenwoordiging.

Stelling: Verantwoordelijke kamerleden die zich eerst voor laten liegen over een dusdanig schokkende zaak, en vervolgens over deze nieuwe feiten niet met spoed vragen gaan stellen, of niet op een parlementaire enquete willen aandringen, zijn geen volksvertegenwoordigers in de letterlijke betekenis van het woord.

Dit zijn de vragen die ikzelf aan de minister zou willen stellen, maar als gewoon burger niet kan stellen:

Met welke reden waren Feik Mustafa en zijn vader asielzoekers in Nederland?
Is het juist dat Feik in zijn land van herkomst gezocht werd voor moord en verkrachting?
Hoe, wanneer en waarom heeft Feik het AZC en het land verlaten?
Waarom is de aangifte van verkrachting door Feik van zijn 13 jarige vriendin op Koninginnedag 1999 geseponeerd?
Waar is Feik nu?
Hoe, wanneer en waarom heeft Ali Hussein Hassan het AZC en het land verlaten?
Waar is Ali nu?
Hoe zijn Feik en Ali eigenlijk uitgesloten als dader(s) van de moord op Marianne Vaatstra?
Hebben zij ooit formeel de status van verdachte gekregen van justitie? Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid een onderzoek te gelasten waarbij getuigen onder ede worden gehoord om vast te stellen of Feik op 3 mei 1999 in het diepste geheim is afgevoerd onder zogenaamde AMOG-status (Asielzoeker Met Onaangepast Gedrag) naar het AZC te Musselkanaal? Met andere woorden, bent u bereid om te laten onderzoeken of de Minister de Kamer onjuist heeft geïnformeerd met de stelling dat de anonieme brief over Feik Mustafa’s uitzetting niet op feiten berust?
Is er ooit DNA (celmateriaal) van Feik en/of van Ali afgenomen? Zo ja, wanneer, waarom en bij welke gelegenheid? Zo nee, waarom niet? En bent u bereid een (internationaal) opsporingsbevel uit te vaardigen om dit alsnog te bewerkstelligen?

Voor nadere informatie en/of staving van bovengenoemde feiten kunt u zich wenden tot dank@xs4all.nl

Tot slot doe ik een beroep op het geweten van alle overheidsdienaren die meer van deze feiten weten. Kom AUB naar voren! Anoniem of niet anoniem. Want zonder die paar dapperen , zoals de anonieme briefschrijver en de oud medewerkers van het AZC, waren deze feiten nooit aan het licht gekomen. Er zijn veel meer mensen die wat weten. Over zo'n misdaad mag je niet zwijgen. Stuur een (desgewenst anonieme) brief naar de ouders van Marianne. Gelukkig hebben zich reeds meer dan de genoemde getuigen gemeld , maar die worden niet aan justitie overgedragen zolang het duidelijk is dat justitie in deze zaak niet meewerkt, maar tegenwerkt.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Wim Dankbaar

Bron: http://forum.deventermoordzaak.com/phpB ... 261#p25261
---
Justitie is nog veel corrupter dan velen al weten. Helaas.

Guppenklup
Master
 Bericht 
Weerzinwekkend. We wisten al dat het OM volstrekt incompetent was, maar dat er willens en wetens verkrachters en moordenaars door justitie beschermd worden is onvergeeflijk. Dat het niet een op zichzelf staand geval is wordt mede aangetoond door Peter R de Vries, die aantoont dat Justitie Koos H de hand boven het hoofd gehouden heeft zodat hij verder kon gaan met zijn misdrijven.

Kiwi45
Master
 Bericht 
Tja, zo werkt het in Nederland.
Marianne is vermoord met medeweten van justitie. Wie was toen verantwoordelijk over die centra? Joris Demmink.


Nog een extra toevoeging:
Een getuige heeft in het weekeinde na de moord een groepje asielzoekers horen zeggen dat Feik en Ali betrokken waren bij de moord op Marianne. Zij heeft deze informatie aan de politie doorgegeven. Op 3 mei 1999 werd zij gebeld door Feik met de mededeling dat als ze niet ophield met praten, ze ook zou worden vermoord.

yup
Die hard
 Bericht 
 
Wat ik totaal niet begrijp is zijn deze idioten in de EU gewoon uitgezet? Het lijkt me toch vrij debiel dat ze het land uit moeten en daarna vrolijk naar Noorwegen ofzo mogen?

Als ik Noorwegen zou zijn, zou ik ze enkeltje Turkije geven. De Turkse justitie weet wel raad met zulke personen :honger:

Dit soort dingen maken mij kwaad en van mij mochten de ouders van Marianne echt het recht in eigen handen nemen. Sorry maar als justitie jou niet helpt, dan mag jij jezelf helpen.

Grande
Master
 Bericht 
ALS dit waar is....walgelijk! En dan verwacht ik stappen, tegen politie en justitie alsmede tegen de toenmalige minister van Justitie.

Elwood
Master
 Bericht 
Inderdaad ALS dit waar is dan is dit (wederom) een dieptepunt in het Nederlandse justitieel apparaat.

nicotdi
Die hard
 Bericht 
Er komen me vlagen van de uitzending van Peterrrr Rrrr naar boven...

Kiwi45
Master
 Bericht 
Justitie zit hier te diep in. Dit komt alleen maar in een doofpot, en nergens anders.

Elwood
Master
 Bericht 
Is eigen rechter ook een beroep overigens? :wink:

Spoortje
Pro
 Bericht 
Citaat:
- NIEUW TECHNISCH ONDERZOEK -

In mei 2007 volgt nieuw technisch onderzoek. De stormachtige ontwikkelingen op gebied van DNA onderzoek maken het mogelijk om de etnische achtergrond van een verdachte vast te stellen. Op basis van Y-chromosomaal onderzoek komt dan vast te staan dat de moordenaar van Marianne die sperma heeft achtergelaten op haar lichaam een man is afkomstig uit West Europa.

Van nu af aan kan de politie in deze zaak haar energie dus steken in uitsluitend blanke, West-Europese verdachten. Justitie kijkt momenteel naar mogelijkheden om aanvullend onderzoek in de zaak te doen en verwacht nog dit jaar nieuwe aanknopingspunten te vinden. Mogelijk dat een oplossing in deze slepende zaak dan heel dichtbij komt.Bron: peterrrrrrrr

Kiwi45
Master
 Bericht 
"tot de zaak-Vaatstra waar alles wijst op een geokestreerde -en mogelijk zelfs gefilmde- slachtpartij."
Dat er óók blanke-mannen sperma op het lijk wordt aangetroffen zegt niets over de (on-)schuld van de Koerden. Hooguit dat er sprake was van een snuff-movie. Zoals wel wordt gesuggereerd.

Sjonnie
Die hard
 Bericht 
Kiwi45 schreef:
Marianne is vermoord met medeweten van justitie. Wie was toen verantwoordelijk over die centra? Joris Demmink.


Die Demmink probeerde toch ook allerlei zaakjes in de doofpot te stoppen m.b.t. vermeende pedofiele handelingen van zijn kant?

Ascension
Master
 Bericht 
 
Kiwi45 schreef:
Justitie zit hier te diep in. Dit komt alleen maar in een doofpot, en nergens anders.


Ik snap dat nooit zo. Wat heeft Justitie te verbergen, is het alleen hun eigen onkunde of is er soms meer... :huh:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Kiwi45 schreef:
Justitie zit hier te diep in. Dit komt alleen maar in een doofpot, en nergens anders.

Hoe kijk je hier nu op terug? Beetje kort door de bocht gegaan?

Yootzin
Master
 Bericht 
Goeie schop Dave (op 2 manieren :[ ) :thumb:

Warmaster
Master
 Bericht 
En wat als die verdachte nu zegt dat hij vrijwillige seks met haar had gehad, en dat toen ze afscheid van elkaar hadden genomen ze nog in goede gezondheid verkeerde?

Sander
FS medewerker
 Bericht 
Warmaster schreef:
En wat als die verdachte nu zegt dat hij vrijwillige seks met haar had gehad, en dat toen ze afscheid van elkaar hadden genomen ze nog in goede gezondheid verkeerde?

Precies wat ik al de hele dag zit te denken.. Ze zeggen wel allemaal "we hebben de dader", maar als hij zo'n verhaal vertelt en verder z'n bek houdt (of het klopt echt, kan ook hè?) dan kunnen ze het echt niet rond maken...
Ik vrees dat er (veel) te vroeg wordt gejuicht... :(

red devil1
Master
 Bericht 
Warmaster schreef:
En wat als die verdachte nu zegt dat hij vrijwillige seks met haar had gehad, en dat toen ze afscheid van elkaar hadden genomen ze nog in goede gezondheid verkeerde?

even heel cru, maar dat kan. Dat het verstandig is om dat destijds niet te melden is een 2e. Zou dan wel sex met minderjarige ten laste gelegd kunnen worden.

Christafari
Master
 Bericht 
Deze man loopt al 13 jaar met dit geheim rond, ik denk dat dat zwaarder is dan wij misschien denken. Wellicht is dit een soort opluchting voor hem dat het nu bekend is en zal hij geen spelletje spelen. De tijd zal het leren...

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Christafari schreef:
Deze man loopt al 13 jaar met dit geheim rond, ik denk dat dat zwaarder is dan wij misschien denken.

Ja het zal best zielig zijn ja.

Sandeman schreef:
Ik vrees dat er (veel) te vroeg wordt gejuicht... :(

Gerucht gaat dat ie tijdens het inleveren van die DNA meuk geroepen heeft dat hij de moordenaar was maar dat hebben ze toen niet serieus genomen.

(was op 1 vandaag). Verder heeft hij een strafblad voor joyriding waar die zich achteraf ook 'niets meer van wist te herinneren'. Is dus in staat zich gewetenloos op te stellen.

Guppenklup
Master
 Bericht 
Warmaster schreef:
En wat als die verdachte nu zegt dat hij vrijwillige seks met haar had gehad, en dat toen ze afscheid van elkaar hadden genomen ze nog in goede gezondheid verkeerde?

Misschien vergezocht, maar niet helemaal onmogelijk.

scooby!!
Master
 Bericht 
kan aan mij liggen, maar ze hebben een DNA match,,
ja en?
Dat wil niet zeggen dat hij de dader is, maar alleen dat hij bij het slachtoffer is geweest, dat mag hij uitleggen.

Ze hebben een verdachte, meer niet.
Hij word nu al neergezet als dader.

Denk dat het zonder bekentenis nog moeilijk word voor een veroordeling voor moord

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Sandeman schreef:
Warmaster schreef:
En wat als die verdachte nu zegt dat hij vrijwillige seks met haar had gehad, en dat toen ze afscheid van elkaar hadden genomen ze nog in goede gezondheid verkeerde?

Precies wat ik al de hele dag zit te denken.. Ze zeggen wel allemaal "we hebben de dader", maar als hij zo'n verhaal vertelt en verder z'n bek houdt (of het klopt echt, kan ook hè?) dan kunnen ze het echt niet rond maken...
Ik vrees dat er (veel) te vroeg wordt gejuicht...


Doet mij denken aan de "sleep techniek" die in Puttense moordzaak op Christel Ambrosius.

Als deze verdachte niets bekend, dan hebben ze helemaal niets.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Het moet toch niet gekker worden hier.

(trouwens; https://twitter.com/loggies/status/2705 ... 01/photo/1 )

Sander
FS medewerker
 Bericht 
Dave schreef:
trouwens

Ik kijk teveel tv... Zoiets zou natuurlijk een geweldige voorbereiding kunnen zijn voor als hij ooit gepakt zou worden... :[

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Als deze verdachte niets bekend, dan hebben ze helemaal niets.

En terecht...

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Sandeman schreef:
Ik kijk teveel tv...

Zometeen Peter R.

Eens kijken wat die te vertellen heeft :thumb:

red devil1
Master
 Bericht 
Dave schreef:
Gerucht gaat dat ie tijdens het inleveren van die DNA meuk geroepen heeft dat hij de moordenaar was maar dat hebben ze toen niet serieus genomen.

als ik bij gemeente kom voor een rijbewijs en zeg dat ik een soa heb dan doen ze daar ook niks mee. Als je bij een doktersassistent komt en zegt dat je ene moord gepleegd hebt doen ze er waarschijnlijk evenveel mee. En in deze zaak zullen meer mensen zo'n opmerking gemaakt hebben, uit de lol

Christafari
Master
 Bericht 
Huh jij had of keek toch geen tv Dave?

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Christafari schreef:
Huh jij had of keek toch geen tv Dave?

Dat klopt. Heb nog steeds geen televisietoestel maar tegenwoordig wel een satbox met HD webstream (sinds EK voetbal afgelopen zomer eigenlijk). Vind het ideaal om belangrijke nieuwsontwikkelingen te volgen enzo. :thumb:

En ik kijk nu stiekem ook regelmatig EDL :oops: O:) (als ik de wedstrijdtijden niet vergeet).

Christafari
Master
 Bericht 
Ok. Nou, je hebt vanavond iig een alibi :[

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
:D

scooby!!
Master
 Bericht 
Peterrrrrrrrrrrrrrrr brengt alleen maar oud nieuws :zzz:

Christafari
Master
 Bericht 
Het is dan ook een herhaling...

Sander
FS medewerker
 Bericht 
Sowieso een beetje gênante (hé, is dat met een dakje, autocorrect?) tv tour van Peter de Vries...
Veel te hoog van de toren.. Verdachte jongens, verdachte. Het onderzoek begint nu pas (echt).

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Dan een reclame over ene Jasper precies in de uitzending over Marianne Vaatstra... Wat een randdebielen weer bij SBS6.

Kiwi45
Master
 Bericht 
Dave schreef:

Hoe kijk je hier nu op terug? Beetje kort door de bocht gegaan?

Ik heb destijds de brief van Wim Dankbaar geplaatst omdat die een héél andere kijk op de Vaatstra-zaak gaf. Die brief staat nog steeds wat mij betreft, er is nu alleen een andere verdachte opgedoken dmv DNA onderzoek, dat niet per definitie betrouwbaar is. Daar zijn ook genoeg voorbeelden van te vinden.

Ik hoop dat deze verdachte een duidelijke bekentenis zal gaan afleggen, maar voorlopig is het alleen nog maar een verdachte.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Is dit niet een pseudoniem van jezelf dan? :x

Johnt64
Die hard
 Bericht 
Tja, en toen bleek dat het niet een asielzoeker was, maar een Fries. Krijgen we nu dan ook van alle mensen die zo hard naar de asielzoekers gewezen hebben en beschuldigd hebben, zelfs bedreigd , een openbaar excuus ?? :thumb_d:

Het politiewerk was al om een puinhoop en de politie liet met een internationaal opsporingsbericht mensen aanhouden en terug naar Nederland sturen terwijl ze wisten dat deze onschuldig waren. Maar deden dit op om de zaak weer even te sussen en hun incompetentie te verdoezelen.
De Heer Peter R. de Vries met zijn grote bek wees ook van links naar rechts in het AZC. Ook vader Vaatstra liet zich niet onbetuigd om de vinger naar de asielzoekers te sturen. Achteraf dus een onzinnige hetze waar onschuldige mensen de dupe van zijn geworden :thumb_d:
Natuurlijk zijn er onder asielzoekers ook rotte appels, maar niet meer dan die ook onder Nederlanders te vinden zijn. 8)

Kiwi45
Master
 Bericht 
Dave schreef:
Is dit niet een pseudoniem van jezelf dan?

:lol: Je gaat me niet vertellen dat jij niet weet hoe Google werkt?
Kortom: nee. Ik ben op Internet of onder 'Kiwi' te vinden, of onder mijn eigen naam. That's it.

esgigt
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Als deze verdachte niets bekent, dan hebben ze helemaal niets.

Overigens vraag ik me af of de DNA-test en een bekentenis, zonder verder ondersteunend bewijs, voldoende grond voor een veroordeling zullen vormen.

Raymond
Master
 Bericht 
Johnt64 schreef:
Natuurlijk zijn er onder asielzoekers ook rotte appels, maar niet meer dan die ook onder Nederlanders te vinden zijn.

Hangt van je definitie van rotte appel af denk ik. Ik vertrouw er geen een. Maar ik mag aannemen dat men destijds die asielzoekers heeft laten gaan omdat het DNA uitwees dat het een Europese man betrof.

timleeuw
Master
 Bericht 
 
Raymond schreef:
Ik vertrouw er geen een


:roflol:

scooby!!
Master
 Bericht 
esgigt schreef:
Overigens vraag ik me af of de DNA-test en een bekentenis, zonder verder ondersteunend bewijs, voldoende grond voor een veroordeling zullen vormen.


lijkt mij niet, dan krijg je aanname's.
Het dna is er , dus hij heeft het gedaan, zo werkt het gelukkig niet.

Sander
FS medewerker
 Bericht 
Raymond schreef:
Maar ik mag aannemen dat men destijds die asielzoekers heeft laten gaan omdat het DNA uitwees dat het een Europese man betrof.

Volgens mij was die techniek toen nog helemaal niet beschikbaar..

esgigt
Master
 Bericht 
scooby!! schreef:
Het dna is er , dus hij heeft het gedaan, zo werkt het gelukkig niet.

Inderdaad, het plaatst de verdachte alleen bij het slachtoffer. De publieke opinie trekt doorgaans direct wel die conclusie.

MoneyPenny*
Master
 Bericht 
Warmaster schreef:
En wat als die verdachte nu zegt dat hij vrijwillige seks met haar had gehad, en dat toen ze afscheid van elkaar hadden genomen ze nog in goede gezondheid verkeerde?

Flippo. Enig idee wat er inwendig met een vrouwenlijf gebeurt als je verkracht wordt? :boos: Hoe ruig je het ook wil als dame, zoiets valt nevernooitniet onder 'vrijwillige seks'.

944 guy
Master
 Bericht 
esgigt schreef:
Overigens vraag ik me af of de DNA-test en een bekentenis, zonder verder ondersteunend bewijs, voldoende grond voor een veroordeling zullen vormen

Hij heeft hem er alleen in gehangen daags voor de moord. Ik heb me dat ook al afgevraagd 'hoe oud zou die kerel zijn?'. Zeker als het een leeftijdsgenoot betrof was het nog zeker geen 'smoking gun' (hoogstens een druipende #$%&& :x )
Maar gezien het leeftijdsverschil destijds (dat was iets van 15 jaar) kun je een mogelijke claim dat het vrijwillig zou zijn geweest in twijfel trekken.

esgigt
Master
 Bericht 
944 guy schreef:
Maar gezien het leeftijdsverschil destijds (dat was iets van 15 jaar)

Dat is mede afhankelijk van het psychologisch profiel van het slachtoffer. Voor veel meisjes/jonge vrouwen is een man met een duidelijk leeftijdsverschil een erg aantrekkelijk object.

Kiwi45
Master
 Bericht 
MoneyPenny* schreef:

Flippo. Enig idee wat er inwendig met een vrouwenlijf gebeurt als je verkracht wordt? :boos: Hoe ruig je het ook wil als dame, zoiets valt nevernooitniet onder 'vrijwillige seks'.

Het kan toch ook gewoon wél vrijwillige sex zijn geweest? Ze vrijen, allemaal leuk en aardig, niks aan de hand, hij gaat weg, zij wil naar huis fietsen en wordt dan aangesproken door de dader die geen verkrachter was, maar een lustmoordenaar.
Ver gezocht misschien, maar niet onmogelijk.

 Pagina 1 van 3 [ 115 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: OranjeBoven en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy