» Openbaar » Media Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 1  [ 18 berichten ]
gurb
Master
 Bericht 
artikel achter betaalmuur.


Feitelijk
Master
 Bericht 
Goed topic!
Bedoelde je dit?

Citaat:
Na twee uur praten duizelt het me. Huib Struycken (67) komt met het ene na het andere voorbeeld van mensen die om bizarre redenen door de overheid werden beboet, nog eens beboet en gegijzeld (lees: opgesloten in de gevangenis).

De advocaat wisselt juridisch jargon af met frasen die je in Vak410 van de Amsterdam ArenA verwacht. Zoals: ‘Waar zijn we godverdomme mee bezig? We criminaliseren mensen die een boete niet kunnen betalen!’

Nu sprak ik wel vaker advocaten die een beetje van het padje af zijn. Je herkent ze aan hun bombastische taalgebruik en veelvuldig beroep op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Struycken leek weer zo’n geval.

De lezer die me op Struyckens spoor bracht, waarschuwde me al: ‘Hij houdt er een wat complotterige kijk op de rol van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) op na.’ Dat blijkt: we zijn pas even op weg als het CJIB een ‘criminele organisatie’ is genoemd, de Raad van State ‘corrupt’ en rechters ‘klootzakken.’

Struycken is boos. Heel boos. Dat schrikt af. Maar lees zijn mailverkeer, dagvaardingen en uitspraken en je kunt er niet omheen: hij heeft een punt. De overheid maakte van boetes een verdienmodel en schiep daarmee een monster.
De man die moest vluchten voor de overheid

Hier een bloemlezing van vijftien jaar boete-ellende uit de mails van een van Struyckens cliënten (laten we hem Bram noemen).

‘Elke vrijdagavond of zaterdagochtend kwamen er agenten aan mijn deur.’
‘Bij de geboorte van m’n dochter zat ik in de Bijlmerbajes.’
‘Ik werkte voor mezelf, maar was daarna alles kwijt. Mijn relatie liep op de klippen. Mijn rijbewijs is ingenomen. Mijn auto’s in beslag genomen.’
‘Ik slik nog steeds zestien pillen per dag en slaap twaalf tot veertien uur.’
‘Meer dan vijftien jaar heb ik geen normaal leven en geen normaal werk gehad.’
‘Ik vluchtte naar Colombia. Door mijn problemen kon ik niet meer terug. Mijn twee zussen en mijn broer overleden, maar ik kon er niet bij zijn.’

Wat had Bram misdaan om zoveel ellende over zich af te roepen?

Het antwoord: niets.

‘De redeneringen die ik ontmoet in dit soort zaken, daar zakt je broek van af’

In 1998 nam het ministerie van Justitie twee van zijn auto’s in beslag, blijkt uit openbare rechtbankdocumenten. Twee jaar later kon hij de auto’s weer komen ophalen. Dat was vrij zinloos, want ze waren inmiddels minder waard dan wat het ophalen zou kosten. De cliënt liet de auto’s dus maar vernietigen.

Einde verhaal zou je zeggen.

Maar in de vijftien jaar daarna achtervolgde het Centraal Justitieel Incassobureau hem met een eindeloze stroom boetes voor onverzekerd rijden en rijden zonder apk. De auto’s stonden namelijk nog altijd geregistreerd in het kentekenregister.

Ook al had hij brieven van de Belastingdienst dat de auto’s vernietigd waren, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) wilde de auto’s niet uit zijn kentekenregister schrappen. In totaal betaalde de man ruim 35.000 euro aan boetes voor auto’s die niet bestonden.

‘En denk maar niet dat ik hier iets aan kon doen,’ zegt advocaat Struycken tegen me.

In december 2011 wist Bram eindelijk de kentekens uit het register te laten halen. Maar de opgelopen boetes vervielen daarmee niet, want de aanpassing gold niet met terugwerkende kracht. Dat zou namelijk ‘de zuiverheid van het register’ aantasten, zo redeneerde de RDW.

Toen Struycken twee jaar later naar de rechter stapte, was het te laat. De bezwaartermijn was verlopen. En hoe zat het dan met de briefjes van de Belastingdienst? Die nieuwe informatie vond de rechter irrelevant. ‘Informatie van de Belastingdienst is niet leidend voor de registratie van de RDW,’
De uitspraak van de Raad van State in de zaak-MZN.
was het antwoord.

Struycken: ‘De redeneringen die ik ontmoet in dit soort zaken, daar zakt je broek van af.’
Hoe Huib Struycken kennismaakte met de boetebusiness

Het was midden jaren negentig toen Struycken voor het eerst kennismaakte met de kafkaëske problematiek rond verkeersboetes. Hij trad indertijd op als advocaat in wat - zelfs binnen dit genre - een van de bizarste zaken in de Nederlandse rechtsgeschiedenis mag heten: de zaak-Romet.

Tijdens een avondje stappen in september 1995 verloor Steven Romet zijn rijbewijs. Dat verlies bleef onopgemerkt. Tot enige tijd later de Sociale Dienst plotseling Romets uitkering stopzette. ‘Hij had 200 auto’s op zijn naam staan, dus ja, dan heb je geen uitkering nodig,’ verklaart Struycken. Criminelen bleken allerlei auto’s op zijn naam in te schrijven. ‘Toen heb ik meteen aangifte gedaan van identiteitsfraude, daarna is het auto-aantal nog opgelopen tot 1737.’

Al snel regende het brieven in huize Romet. ‘Als ik mijn brievenbus ging legen, nam ik een vuilniszak mee,’
Het artikel in Vrij Nederland over ‘de man met 1737 auto’s.’
vertelt Romet later aan Vrij Nederland. ‘Aanslagen, boetes, aanmaningen, apk-keuringen, verkeerscontroles, brieven van het Centraal Justitieel Incassobureau, motorrijtuigenbelasting, de Rijksdienst voor het Wegverkeer – ik kon alle muren van mijn flat wel behangen met die papierzooi.’

De politie hield Romet continu staande. Er zouden nog verkeersboetes openstaan. Romet zat in 1998 zelfs maandenlang vast in de Rotterdamse gevangenis.

Het lukte de advocaat maar niet om de RDW het kentekenregister aan te laten passen. Opnieuw beriep de dienst zich op ‘de zuiverheid van het register.’ De rechter deed ook niks, want een correctieverzoek moest je bij de RDW indienen.

Uiteindelijk werd uit ‘coulance’ de incasso van ruim een miljoen euro aan opgelegde boetes en achterstallige belastingen ‘opgeschort.’ Daarmee leek de zaak afgedaan. Tot Romet in 2004 moest getuigen in een burenruzie en opeens bleek dat er nog negentig gijzelingsbevelen voor hem lagen te wachten op het politiebureau. Opnieuw verdween hij drie weken achter de tralies.

Struycken bracht zijn zaak in 2012 naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Lees hier de uitspraak van het Europees hof in de zaak-Romet.
Daar won hij – eindelijk. De overheid had het ‘recht op een privéleven’ geschonden door niet onmiddellijk het rijbewijs te schorsen toen Romet aangaf dat het gestolen was tijdens een avondje uitgaan. Na maanden in de gevangenis te hebben gezeten en jaren geen uitkering te hebben ontvangen, kreeg Romet 9.000 euro schadevergoeding.

‘Je wint, maar wat is de winst?’ vraagt Struycken. ‘Er wordt vastgesteld dat je op deze wijze niet met persoonsgegevens om mag gaan. Dan krijg je een volgend geval, maar dat is weer allemaal anders zeggen ze dan.’
De wet die de overheid miljoenen opbrengt

De vraagt dringt zich op: zijn dit niet slechts incidenten? Dit kan toch niet veel vaker voorkomen? De verhalen die Struycken vertelt, zijn zo bizar dat je geneigd bent ze te relativeren.

Maar niet alleen Struycken heeft het probleem van boetes voor niet-bestaande voertuigen aangekaart. Toen de Nationale Ombudsman twee jaar geleden een rapport schreef over dit soort onterechte gijzelingen, gaven rechters en politiechefs aan dat ze het regelmatig tegenkwamen.

Het is allemaal een logisch gevolg van een overheid die uit efficiëntie-oogpunt steeds minder gecontroleerd wenst te worden. Aan het opleggen van boetes voor onverzekerd rijden komt nauwelijks meer een mens te pas. Een computer vergelijkt elke drie maanden het kentekenregister met het verzekeringsregister en daar rollen volautomatisch bekeuringen uit.

Het rechterlijke toezicht op die boetes is ondertussen steeds verder afgezwakt. In de jaren tachtig kreeg je eerst nog een betalingsvoorstel. Reageerde je daar niet op, dan moest je voor de rechter komen. De rechter hield, kortom, een oogje in het zeil.

Eerder kon je niet reageren en moest de overheid bewijzen dat jij schuldig bent, nu reageer je niet en is bewezen dat je schuldig bent

De Wet Mulder uit 1989 maakte van verkeersovertredingen een bureaucratische aangelegenheid. Dat wil zeggen: je krijgt een boete plus zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Teken je geen bezwaar aan, dan moet je sowieso betalen. Het is daarmee eigenlijk omgedraaid: eerder kon je niet reageren en moest de overheid bewijzen dat jij schuldig bent, nu reageer je niet en is
In dit artikel heeft de vice-president van de rechtbank in Leeuwarden ook kritiek op dit aspect van de Wet Mulder.
daarmee bewezen dat je schuldig bent.

Teken je wel bezwaar aan, dan heeft dat ook niet altijd zin. Eerst krijg je een standaardafwijzing van een juridisch medewerker, dan kan je naar de rechter. ‘En die heeft er helemaal geen problemen mee dat mensen bekeurd worden op basis van de administratieve fictie van het kentekenregister,’ aldus Struycken.

Voor de BV Justitie is dit alles in ieder geval een uitstekend verdienmodel. In 1995 verdiende de overheid zo’n 110 miljoen euro aan Mulder-boetes, in 2015 was dat maar liefst 684 miljoen euro. De cliënten van Struycken zijn collateral damage van deze boetemachine.
De overheid dwingt, controleert en wenst zelf geen rekenschap af te leggen

Ik ben inmiddels een paar maanden bezig mensen te spreken die verstrikt raakten in de Nederlandse schuldenindustrie. Eén ding is me duidelijk: dit zijn geen incidenten binnen het systeem, dit is het systeem. Bij de overheid is er sprake van een vergeldingscultuur.

Vadertje Staat bedient zich van juridisch zwaar geschut om mensen tot betaling te dwingen: het verdriedubbelen van boetes, het intrekken van rijbewijzen, het wegslepen van voertuigen, het opsluiten van mensen. Terwijl de controle en dwang naar de burger groeit, neemt de controle op die dwang alleen maar af.

Struycken begint alweer aan het volgende bizarre voorbeeld. Dit keer van een familie die hij bijstaat waarbij een oom zijn zieke nicht helpt met boodschappen doen. Lang verhaal kort: de politie slaat beiden in de boeien en sleept de auto van de nicht weg vanwege de boetes van de oom. ‘Helpt met de boodschappen doen, godverdomme!’ duidt Struycken.

Nog één: ‘Ik had iemand die het touw al had hangen. Eerst volkomen getraumatiseerd door de Servische oorlog. Toen niet verzekerd voor auto’s die niet bestonden!’

De advocaat is enorm gefrustreerd door de bureaucratische muur waar hij continu tegenaan loopt. En Bram, die na vijftien jaar achtervolging, op zestien pillen per dag naar Colombia vluchtte? Struycken was er nog druk mee, tot de man drie dagen voor de zitting in februari bezweek aan een hartinfarct.

‘Niemand zal je op een briefje geven dat langdurige stress tot mijn situatie heeft geleid,’ mailde Bram aan Struycken in november. ‘Maar het viel allemaal niet mee deze vijftien jaar.’

Dat geldt ook voor Struycken zelf. Mijn eerste e-mail beantwoordde hij met: ‘Bel, ik ben bijkomende van een hartinfarct.’ Aan de telefoon blijkt daar niks van gelogen. Kuchend en rochelend slaat hij zich door ons gesprek heen. Soms denk ik dat ik hem een tweede hartinfarct aan het bezorgen ben.

‘Kijk, ik heb dit niet los willen laten,’ verzucht Struycken. ‘Ik heb hard gewerkt. Misschien te hard.’

In een reactie laat de RDW weten dat het oude kwesties betreft. ‘De door Struycken geschetste situatie geeft ons inziens geen goed beeld van de manier waarop de betrokken instanties nu te werk gaan,’ aldus de woordvoerster. Sinds 2015 heeft de RDW een programma ‘maatschappelijk verantwoord handhaven’ dat nog tot eind 2017 loopt. Daarbij probeert de RDW eerder in contact te komen met overtreders, zodat ook sneller duidelijk wordt of voertuigen al dan niet bestaan.


flaskk
Master
 Bericht 
Tijdje geleden was er een verhaal doordat haar man in een vof hoop schulden had gemaakt en daarna het huwelijk op de klippen was gelopen werd zij persoonlijk failliet verklaard.

Ze probeerde al een aantal jaar in de schuldsanering te komen, maar omdat ze een verkeersboete had gekregen nadat de faillissement uitgesproken was, had ze door haar eigen fout extra schulden gemaakt. En dan mag je niet in de schuldsanering komen.

Behalve als ze de boete afrekende dan kwam ze in aanmerking voor schuldsanering, maar er was beslag gelegd op haar inkomen dus dat ging niet werken...

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
En de politiek maar klagen over de verhuftering van de maatschappij....en dan als overheid vervolgens zelf het voorbeeld geven :fp:

Dit land is door en door ziek :kniktja:

Superkoe
Master
 Bericht 
Niet alleen een verkeersboete. Ik ben heel blij met mijn boekhouder die wel de juiste ingang bij de belastingdienst kent. BTW een keer onder een verkeerd nummer betaald en de brieven stromen binnen. Bezwaar maken helpt niet, de volgende brief komt ook gewoon weer. En dan ben ik dus heel blijf met mijn boekhouder die wel even een spaak in het wiel weet te steken.

Spook
Master
 Bericht 
Is er een samenvatting?

udo
Master
 Bericht 
 
Spook schreef:
Is er een samenvatting?

Pardon?!
Als je er zo inzit heb je ook niet de energie je te verweren tegen het onderwerp van de teksten.

bernardo A.
Master
 Bericht 
 
http://nieuws.tpo.nl/2017/04/14/nieuw-b ... pgesloten/

De poldergestapo faalt ook hier weer.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Spook schreef:
Is er een samenvatting?

Het gaat voornamelijk over wat er kan gebeuren als je je verbeurd verklaarde auto's niet ophaalt of als je slachtoffer wordt van identiteitsfraude vanwege een gestolen rijbewijs. Maar het is wel erg veel tekst voor mensen met een korte aandachtsspanne, eens.

gurb
Master
 Bericht 
Nee, Dave. Het gaat over hoe een systeem is ingericht om zo veel mogelijk efficiëntie te bereiken, zonder rekening mee te houden met de menselijke maat.

jack19
Master
 Bericht 
 
Vergeet vooral te vermelden dat je 2 jaar lang hebt verzaakt voor een boete omgaat in een gijzeling. Tal van opties om dat te voorkomen, maar mensen met schulden laten het te vaak op hun beloop. Ik heb 4 jaar lang het contact met gesignaleerden mogen leggen en onderhouden en weet wat er mogelijk is als je zelf meteen aan de bel trekt. Veel van dit soort gijzelingen komen voort uit boetes voor het niet in stand hebben van een verzekering, en dat begint vaak bij het niet meer betalen van de verzekering.... Na 3 maanden volgt de 1e boete. Dan kun je 2 dingen doen. Alles regelen of het op zijn beloop laten. De zielige verhalen in de krant kozen optie 2.

R
Master
 Bericht 
jack19 schreef:
Tal van opties om dat te voorkomen, maar mensen met schulden laten het te vaak op hun beloop. Ik heb 4 jaar lang het contact met gesignaleerden mogen leggen en onderhouden en weet wat er mogelijk is als je zelf meteen aan de bel trekt.

Zal allemaal best want je hebt er ervaring mee maar je gaat aan wat punten voorbij;
eentje ervan is dat een betalingsregeling (tot voor kort) niet nooit never mogelijk was en boetes op mongoloïde wijze vele malen verhoogd worden in korte tijd -wat verder niemand en geen enkel bedrijf of ander deel van de overheid mag of kan doen zonder door de rechter te worden teruggefloten. Speelt bij mensen van vlees en bloed (en geestelijk minder sterke mensen dan jij, echt wel meer mee dan jouw pragmatische aanpak.

Ik geloof wel dat jij denkt dat je nooit in een dergelijke positie zal komen maar

gurb schreef:
Het gaat over hoe een systeem is ingericht om zo veel mogelijk efficiëntie te bereiken, zonder rekening mee te houden met de menselijke maat.

Uitzonderingen over het algemeen uitgesloten!!!


Ook zielige verhalen mensen hoeven niet te worden buitengesloten door het systeem. (jamaar het is hun eigen schuld.) Zie hierboven bij Flaskk.

Zoek zelf eens actief naar de schrijnende gevallen en bedenk je of dit op een manier te voorkomen zou zijn.
En ja, mensen kunnen door omstandigheden in een situatie komen waardoor dit soort zaken door de mensen zelf niet goed worden aangepakt; misschien zal (empathische) levenservaring je in de toekomst ook die kant laten zien.

R
Master
 Bericht 
Of reageer inhoudelijk op de beweringen in de Openingspost.

Sylvana is roetzwart, ik melkwit maar het leven kent nuanceringen.

wellproc
Master
 Bericht 
jack19 schreef:
De zielige verhalen in de krant kozen optie 2.

Ik moet zeggen dan ik lang jouw mening heb gedeeld.
Tegenwoordig denk ik dat je het anders zou moeten verwoorden. 'Kiezen' is nl. iets wat je bewust doet en dat doen deze mensen niet. Ze zijn doorgaans niet in staat (te dom, niet opgeleid, geen stabiel leven) om actie te ondernemen (optie 1) en dus vervallen ze in de situatie van optie 2.
En dan is er wat mij betreft gedeelde schuld.
De overheid is te automatisch (graaiende boetemachine in een verstikkend stelsel van wetjes en regeltjes). De burger is te laks.

Als je dan als burger in actie komt (alsnog, veel te laat, maar je probeert het), dan zou de overheid recht moeten doen. Niet regeltjes volgen, maar recht doen. Dat is moeilijk en dus worden regels gevolgd. En dat lost het probleem niet op en zorgt ook niet voor voldoen aan de regels. Ofwel: niemand wint, iedereen verliest.

Het verkeersbeleid (met regeltjes over snelheid die geen recht doen) is een groot voorbeeld en dat kennen we hier maar al te goed.
Het verzekeringsbeleid is eigenlijk gewoon hetzelfde. Je bent verplicht tot een hoop en je wordt volautomatisch daar op gecontroleerd. En wij maar doen alsof '1984' mooie fictie is. :x

fb
Master
 Bericht 
wellproc schreef:
Ze zijn doorgaans niet in staat (te dom, niet opgeleid, geen stabiel leven) om actie te ondernemen
Wat een onzin elke keer weer: wel slim genoeg / financieel in staat om een rijbewijs te halen en een auto te kopen maar niet om de boete te betalen / verzekering te regelen?

Is echt alleen maar (verkeerde) prioriteiten stellen, niets anders....

En dan is het prima dat de overheid vasthoudt aan de regeltjes. Over het algemeen zijn die 'domme, niet opgeleide, instabiele' anders namelijk prima in staat een loopje te nemen met die regeltjes (ten koste van degenen die wel meteen betalen).

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Oneens. Het vereist planning en vooruit denken. Dat kunnen veel mensen niet. Mensen zijn vaak al kwetsbaar, want weinig reserves. Is het verkeerde prioriteiten stellen? Ja, absoluut. Maar de mensen zijn niet in staat om de gevolgen van hun handelen te overzien.

Waar jij en ik in staat zijn even afstand van een onderwerp te nemen, e.e.a. rustig te overzien en vervolgens informatie te gaan zoeken over hoe dingen aan te pakken, kunnen deze mensen dat niet. Wellicht omdat onze financiële situatie minder nadeel ondervindt van een boete van 200 euro dan iemand die het met 1500 euro bruto per maand moet doen. Zij zijn boos en blijven boos. Zeker als het onterecht blijkt. En in plaats van in bezwaar te zijn, betalen zij uit nijd niet. Of kunnen ze gewoon niet betalen. En ja, als jij dan met alle maandelijkse kosten erbij netaan een klein oud autotje kunt rijden, dan is een boete van 200 euro een hoop geld, zeker op een bruto salaris van 1500 euro. En dat voor een moment onoplettendheid, want waarvoor krijg je 200 euro? 15 te hard op de snelweg? Daarbij zijn dit soort mensen vaak al murw geslagen door de instanties. Want ze hebben recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, etc, maar moeten zich daarvoor telkens verantwoorden. Op gegeven moment gaan mensen zich gedragen als een junk. Alleen maar voor die korte termijn kick leven en niet meer nadenken over hoe je de rest van de week door komt*.

En dan zijn onze systemen niet echt meer bedoelt om de mens te dienen. De mens is in een aantal gevallen een dienaar van het systeem geworden. De menselijkheid is weg. Bij niet betalen is er geen rechter die ernaar komt kijken, maar krijg je van het systeem verhoging op verhoging op verhoging. Als je in bezwaar gaat en niet weet dat de OvJ alles standaard af wijst, dan zet je ook niet door na een afwijzing. Een betalingsregeling is standaard niet mogelijk. En dan las ik vandaag in de krant dat ook de rechtspraak deels geautomatiseerd gaat worden, een robot die op trefwoorden in alle jurisprudentie gaat zoeken en de uitspraken gaat vergelijken met de huidige case.

* Ik heb het in de korte tijd dat ik op deze aardkloot sta, inmiddels meermaals zien gebeuren. De klasgenoot die het hardst moest werken om zijn studie te betalen, ondanks dat hij thuiswonend was, maakte ook de slechtste keuzes. Die had op gegeven moment als enige 3 auto's, 2 brommers en een motor. En ging vervolgens in het weekend naar de Ring, om in de week daarop volgend weer te gaan werken in plaats van naar school te gaan, want hij was blut. En dat is niet de enige. Iemand die iedere maand ieder dubbeltje moet omdraaien, wat doet die? Die koopt een kat. Waarom?

Dan hebben we ook nog het fenomeen elektronisch geld. Je hebt er geen gevoel bij. Als je iedere maand je salaris in een zakje krijgt, zoals vroeger, en daarmee alles moet betalen, dan weet je wanneer het op is. Dan moet je fysiek actie ondernemen om geld bij te lenen. Tegenwoordig is dat allemaal ook maar makkelijk. Het besef van waarde is ook weg.

Eigenlijk zijn een heleboel mensen maar net wel handelingsbekwaam, zo lang het ze voor de wind gaat.

jack19
Master
 Bericht 
 
wellproc schreef:
De overheid is te automatisch (graaiende boetemachine in een verstikkend stelsel van wetjes en regeltjes). De burger is te laks.
.

Eens. En natuurlijk ben ik het er ook helemaal mee eens dat het volstrekt debiel is dat je zulk idiote verhogingen krijgt, en ik denk ook niet dat de huidige vorm van gijzeling altijd handig is. Vaak genoeg meegemaakt dat iemand eindelijk een baan, dus inkomen had en opgehaald werd, 3weken gegijzeld was, boete nog altijd niet betaald en zijn baan was uiteraard weer opgezegd... Vicieuze cirkel van heb ik jou daar... Maar inderdaad, om dat op te lossen is een ijverige burger en een ijverige diender en het liefst iemand van de reclassering of schuldsanering nodig die samen afspraken op papier zetten en dat bij het cjib droppen... En zelfs dan is het soms moeilijk.

fb
Master
 Bericht 
lacheisleuk schreef:
Die had op gegeven moment als enige 3 auto's, 2 brommers en een motor.
Precies wat ik bedoel. Niet die boete van €200,- is het probleem. Bij de aanschaf van de auto('s) gaat het al mis. En om dan huiliehuilie te gaan doen dat de overheid je leven kapot maakt omdat je een boete niet wilt / "kunt" betalen (ondanks de pittige waarschuwing die op elke boete staat) ...

lacheisleuk schreef:
De klasgenoot die het hardst moest werken .... maakte ook de slechtste keuzes.
Precies: ook al doe je dingen onbewust of heb je het gevoel dat je niet anders kunt, het leven is een aaneenschakeling van keuzes. En een keuze in een eerder traject in je leven kan inderdaad hele grote gevolgen voor je verdere bestaan hebben. Positief en negatief.

 Pagina 1 van 1 [ 18 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy