» Openbaar » Media Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 45.3 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 41 berichten ]
gurb
Master
 Bericht 
Maarliefst 46.000 Nederlanders hadden in 2015 meer dan tien boetes voor onverzekerde auto's opgespaard.

[Artikel bij De Correspondent, achter een betaalmuur, bezoek Decorrespondent.nl voor het hele artikel ]

Afbeelding


Spook
Master
 Bericht 
Geen artikel en geen plaatje. Tof topic :D

snovvdog
Master
 Bericht 
? Ik zie een plaatje, en het artikel is gewoon aan te klikken ( https://decorrespondent.nl/6661/het-abs ... 8-0a69a1a1 )Citaat:
Illustraties: Maus Bullhorst (voor De Correspondent)
‘Je begrijpt dat ik nu ook met mijn mond vol tanden sta.’

Ik heb zojuist een minutenlange monoloog gehouden tegen Marjan van Mierlo, persvoorlichter bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), over de boetes voor onverzekerde voertuigen die haar werkgever verstuurt en incasseert.

Al pratende maakte ik me alweer boos. En ik moet zeggen dat het me nog steeds een beetje verbaast dat ik mij zo druk kan maken over zo’n ogenschijnlijk obscuur onderwerp. Bekeuringen voor onverzekerde auto’s en brommers, allejezus wat doet het ertoe?

Nou, het doet ertoe.

De overheid legde de afgelopen vijf jaar zo’n 422 miljoen euro aan boetes voor onverzekerde voertuigen op, bevestigde Van Mierlo. Door een wetswijziging, waardoor boetes verdriedubbelen als je na drie maanden niet betaald hebt, kwam daar nog een bedrag van maar liefst 447 miljoen euro (!) aan boetes op boetes bovenop. Ter vergelijking: onverzekerde voertuigen veroorzaakten in dezelfde periode maar voor zo’n 44 miljoen euro aan schade.


Het zijn schokkende cijfers. Maar er zitten mensen achter die cijfers - iets wat je weet, maar niet altijd beseft. En ik heb die mensen gezien en gesproken.

Dat is waar ik Marjan over vertelde.

63.000 euro boetes voor auto’s die nooit rijden

Tot een paar jaar geleden was Harry nog directeur van een bedrijf met meer dan honderd werknemers, en woonachtig in een riante boerderij.

Ik zit met hem in zijn huurwoning, een voormalig wiethok. Hij vertelt over de onverwachte belastingaanslag, de vechtscheiding, de gedwongen verkoop van zijn woonboerderij, het verlies van zijn baan, en ja, die dertien oldtimers, want uiteindelijk zouden het die dekselse automobielen worden die hem nog de meeste ellende opleverden.

Hij restaureerde ze, gewoon voor de lol. De meeste waren al decennia niet meer op de openbare weg geweest, sommige lagen als schroot in de schuur. In ieder geval waren ze allemaal geschorst - dus geen verzekeringsplicht, geen apk vereist - maar schorsingen moet je wel verlengen. En net tijdens de scheiding liepen al die schorsingen af, dus kreeg hij dertien boetes voor onverzekerde voertuigen, dertien boetes voor voertuigen zonder apk.

‘Papa zat toen heel diep en opende de post niet meer,’ vertelt zijn dochter Emma me.

De teller eindigde pas op 47 boetes van bij elkaar zo’n 63.000 euro, zegt Harry. ‘Als bij de Rijksdienst voor Wegverkeer iemand de computers aanzette, kreeg ik weer een boete.’ Mocht je nu denken: ‘47 boetes voor auto’s die nooit op de weg kwamen, hallo héé!’ - dit geval staat niet op zichzelf. In een recent rapport noemen onderzoekers terloops iemand die maar liefst 173 boetes kreeg voor onverzekerde voertuigen.


De hele Tweede Kamer stemde voor deze wet

Hoe is het ooit zover gekomen? Om dat te begrijpen moeten we terug naar 2011. Toen besloot de overheid de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) onder te brengen in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), zelfs voor de Kamercommissie Verkeersveiligheid tamelijk saaie materie.

In het kort kwam het hierop neer: de overheid wijzigde de wet zodat er ‘honderdprocenthandhaving’ op onverzekerde voertuigen kwam. Elke vier maanden deed de RDW voortaan een check: staat een voertuig in het kentekenregister, maar niet in het verzekeringsregister? Hop! Een boete uit naam van ambtenaar ‘404040’ (dat klinkt als een computer, want dat is een computer).

Om ervoor te zorgen dat bekeurde burgers hun boetes op tijd betalen, verhoogde de wetgever ook de kosten bij te laat betalen. Daarover maakte geen Kamerlid zich tijdens de wetsbehandeling druk. Het parlement vroeg zich slechts af of er wel voldoende
Het schriftelijk overleg over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. ‘afschrikwekkende werking’ uitging van de nieuwe maatregel.

De volledige Tweede Kamer - van de SP tot de VVD -
De Tweede Kamer stemming over het wetsvoorstel. stemde uiteindelijk met het wetsvoorstel in. Een efficiëntere handhaving - wie kan daar ook tegen zijn?

Maar de wet schiet zijn doel voorbij

Mensen als Harry zijn door die wet enorm in de knel gekomen. ‘Je moet 400 euro boete betalen,’ vertelt hij. ‘Die kun je niet betalen, dan wordt het 600 euro, dat kan je ook niet betalen, dan komt er alweer een nieuwe boete van 400 euro, terwijl de oude boete inmiddels is opgehoogd naar 1.200 euro.’

Uit cijfers in een recent evaluatierapport blijkt dat het stapelen van bekeuringen heel vaak voorkomt. Bijna de helft van alle bekeurden is al eerder beboet voor onverzekerde voertuigen. Maar liefst 46.000 Nederlanders hadden eind 2015 zelfs al meer dan tien boetes voor onverzekerde voertuigen opgespaard. Dat zijn mensen die al diep in het schuldenmoeras zijn weggezakt. Die maken hun post vaak allang niet meer open.


Maar het zijn ook mensen die gevangen zitten in de regels van het register. De auto is bijvoorbeeld gesloopt of verkocht, zonder dat daar bewijs van is. Zonder zo’n bewijs mag de RDW je auto niet uit het register halen, waardoor het boetes blijft regenen.

Harry had ook twee van zulke auto’s waar hij met geen mogelijkheid meer van afkwam - schroot met een kenteken, maar volgens de RDW nog een auto. Schorsen kon wel, maar uitschrijven niet. ‘Die resten kun je natuurlijk niet naar de sloop brengen,’ vertelt Harry. Dat leverde alweer het volgende bureaucratische obstakel op. ‘Bij de gemeente zeggen ze dan: ‘Je hebt twee auto’s dus je krijgt geen uitkering’.’

Je zou zeggen: als je een boete krijgt voor schroot met een kenteken, stap dan naar de rechter! Maar het wordt nog gekker: beroep aantekenen kan alleen als je de boete al betaald hebt. In een artikel in vakblad Verkeersrecht meldt een raadsheer bij het gerechtshof in Leeuwarden dat rechters dikwijls een beroep moeten afwijzen om deze reden. ‘Het hof heeft vanaf augustus 2012 tot en met maart 2013 in totaal 414 zaken behandeld,’ schrijft hij. ‘In nog geen vijf zaken was het mogelijk de zaak inhoudelijk te beoordelen.’

De overheid gebruikt zwaar juridisch geschut

Bij het invorderen van boetes toonde het CJIB geen enkele coulance. De overheid mag om verkeersboetes te innen allerlei dwangmiddelen inzetten. ‘Je bankrekening wordt geblokkeerd. Je rijbewijs wordt een keer of twintig ingenomen. Dat soort gekkigheid,’ vertelt Harry. Regelmatig kwam er bij hem politie bij aan de deur, dan moest hij cash geven of meekomen om te pinnen.

Door de CJIB-boetes en het stopzetten van zijn uitkering kon hij ook de vaste lasten niet meer betalen. ‘In het eerste jaar dat ik ging studeren, zat ik in een huis zonder gas, water en licht,’ vertelt zijn dochter Emma. Het gezin moest tot twee keer toe gedwongen verhuizen, omdat het een betalingsachterstand had opgebouwd.

Tussen 2011 en 2015 verstuurde het CJIB ongeveer een miljoen boetes. In meer dan een kwart van de gevallen gebruikte de overheid zwaar juridisch geschut om mensen tot betaling te dwingen: van een eenvoudig deurwaardersbezoek tot een gevangenisstraf.


Wat leverde de wet op?

Zo blijkt een ogenschijnlijk kleine wetswijziging enorme gevolgen te hebben. En toch is de wet volgens minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie (VVD) een succes. ‘Het belangrijkste doel is bereikt,’ schreef de minister
De reactie op het evaluatierapport van minister Stef Blok (VVD). in reactie op een evaluatierapport in februari van dit jaar. Het aantal onverzekerde voertuigen liep sinds 2011 namelijk terug van zo’n 250.000 naar 50.000 - volgens de registers.

In werkelijkheid geven die cijfers een verkeerde indruk. Je zou verwachten: als er vijf keer minder onverzekerde voertuigen zijn, dan daalt ook de schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen met een factor vijf. Maar dat is niet het geval. De schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen is gedaald van zo’n 9,3 miljoen euro in 2011 naar 6,6 miljoen euro in 2015 (30 procent). Dus: 2,5 miljoen euro minder onverzekerde schade per jaar. En om dat te bereiken hebben ze de afgelopen jaren 869 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Hoe kan de onverzekerde schade zo weinig gedaald zijn? Daar is een verklaring voor. En die is doodeenvoudig: de meeste onverzekerde voertuigen reden allang niet meer. Het kentekenregister is dan ook een totaal onbetrouwbare basis voor het uitschrijven van boetes. De Rijksdienst voor Wegverkeer schreef het zelf: drie jaar voor de wetswijziging stonden er nog meer dan 270.000 auto’s in het kentekenregister die vermoedelijk niet meer op de weg kwamen.

Daar zijn tal van simpele redenen voor. Zoals Harry die vergat zijn schorsing te verlengen. Hij had wel iets anders aan zijn hoofd.

Wordt hier dan niks aan gedaan?

Toegegeven, er zijn wat dingen verbeterd. De RDW heeft nu een programma
Over het nieuwe RDW-beleid schreef ik eerder deze notitie. ‘maatschappelijk verantwoord handhaven.’ Ze probeert contact op te nemen met mensen die meer dan drie keer een boete hebben gekregen. Het CJIB treft betalingsregelingen en verzoekt minder vaak wanbetalers op te sluiten. En een team schrijnende gevallen kijkt naar de mogelijkheden om boetes kwijt te schelden.

Toch zijn er ook vorig jaar voor tientallen miljoen euro’s aan herhaalde boetes opgelegd. Een amendement om een einde te maken aan het verdriedubbelen van de boetes kreeg vorig jaar geen Kamermeerderheid. CDA, VVD, PVV, PvdA en ChristenUnie
Het amendement om iets aan het verdriedubbelen van verkeersboetes te doen. stemden tegen. En de minister negeerde een aanbeveling in een recent evaluatierapport om de wet nog eens te evalueren vanuit het oogpunt van de burger.

‘Er is al veel verbeterd,’ stelt woordvoerder Jaap Oosterveer van het ministerie van Veiligheid en Justitie in een reactie. ‘Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het individu om zelf in overleg te treden met het CJIB.’

Iemand van het team schrijnende gevallen bij het CJIB nam vorig jaar contact met Harry op. De ophogingen zijn inmiddels kwijtgescholden, maar de boetes zelf nog niet.

Maar het was allemaal veel te laat.

86 dagen in de cel... En nu?

Tienduizenden euro’s betaalde Harry aan het CJIB - maar dat mocht niet baten. In februari 2015 kwam de politie aan de deur om hem mee te nemen. Hij wilde niet betalen, vond het Openbaar Ministerie (OM), dus hij moest de gevangenis in. Zesentachtig dagen zat hij in de cel.


Nog zo’n probleem: je bijstandsuitkering wordt stopgezet als je in de gevangenis zit, want er is geen vaste woon- en verblijfplaats. Dus daar zaten ze, twee meisjes van achttien en twintig in een huis zonder vader, zonder inkomen, met alle vaste lasten.

Emma smeekte het CJIB haar te helpen. ‘Maar zo’n mevrouw zegt dan gewoon: ‘Had je vader het maar niet zover moeten laten komen’.’ Uiteindelijk probeerde ze het probleem zelf op te lossen. ‘Papa had een plastic tas vol ongeopende post,’ zegt ze. ‘Toen zat ik hier met carnaval - al die papieren op de grond om het allemaal uit te zoeken.’

Ze heeft er nog steeds last van. ‘Ik woon nu meer dan twee jaar op mezelf,’ vertelt ze me. ‘Maar als ik de brievenbus hoor klapperen, dan gaat mijn hartslag omhoog. Als de bel gaat denk ik: een deurwaarder, de politie.’

Emma en Harry vertellen nog meer, nog zoveel meer. Zijn uitkering werd eind vorig jaar stopgezet. Gemeenteambtenaren hadden namelijk een rapport van 27 pagina’s opgesteld waaruit zou blijken dat zijn vriendin bij hem woonde. Er stonden vakantiekiekjes van zijn Facebook in dat rapport, gemeenteambtenaren hadden in de bosjes gelegen om te tellen hoe vaak de auto van zijn vriendin langskwam, en ze waren op bezoek geweest om - letterlijk - het aantal tandenborstels te tellen.

‘Je lacht er nog bij,’ zeg ik op een gegeven moment tegen Emma.

Haar vader kijkt me indringend aan. ‘Je lacht er nog bij - wat moeten wij anders?’

Het is stil.

‘Wat moeten wij?’

‘Moet ik naar de schuur en me verhangen?’

Ik schrik - natuurlijk schrik ik. Ik ben dit niet gewend. Ik ben niks gewend eigenlijk. Ik heb me altijd beziggehouden met de abstractie, met het evaluatierapport ‘Vermuldering WAM art 30 lid 2.’ Je leest in paragraaf 3.7, tabel 20: ‘Toepassing gijzeling: 18.733.’ Nou, dat valt te behappen: 18.733 keer zijn mensen gevangengenomen.

Maar dan zit je daar tegenover één van die 18.733 - die tyfuszooi aan te horen.

De namen Harry en Emma zijn uit privacyoverwegingen gefingeerd en zijn bekend bij de redactie.

Korte versie met de politieke reactie?

De overheid verdient honderden miljoenen aan aanmaningen en onterechte boetes voor onverzekerde auto’s
De overheid legt boetes op voor onverzekerde auto’s die al sinds 1980 niet meer rijden. Uit mijn onderzoek blijkt dat de wet die dit mogelijk maakt de overheid bijna een miljard euro heeft opgeleverd aan boetes, maar het probleem van onverzekerde auto’s nauwelijks oplost.Best bizar overigens...

Signum
Master
 Bericht 
snovvdog schreef:
‘Maar zo’n mevrouw zegt dan gewoon: ‘Had je vader het maar niet zover moeten laten komen’


Afbeelding

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Compleet onbehoorlijke overheid.

R
Master
 Bericht 
Diegenen die dan oordelen dat het deze personen hun eigen schuld is, zijn of jong, of niet invoelend in andere mensen in deze of medewerker van het CJIB.

Ducantoni
Master
 Bericht 
snovvdog schreef:
Elke vier maanden deed de RDW voortaan een check: staat een voertuig in het kentekenregister, maar niet in het verzekeringsregister? Hop! Een boete

Uit eigen ervaring; op zondag ontdekken dat een schorsing op de dag ervoor afgelopen is. Heel "toevallig" ontdekt de computer/het systeem van de RDW dat op maandagnacht en dan is een nieuwe schorsing op maandag overdag dus al te laat. Een bezwaarschrift helpt niet en de rechter kent ook geen clementie. Dat je aan het restaureren bent en geen meter gereden kan hebben, dat maakt niet uit. Waar in Den Haag uitglijders met de mantel der liefde bedekt worden, kun je als burger de volle laag krijgen. :duh:

snovvdog schreef:
De overheid mag om verkeersboetes te innen allerlei dwangmiddelen inzetten.

Nog zoiets. Als het om de staatskas gaat, wordt geen enkel middel geschuwd. Ondertussen moet je als burger bij de zoveelste aangifte horen dat er te weinig capaciteit is om de misdaad op te lossen.

snovvdog schreef:
En de minister negeerde een aanbeveling in een recent evaluatierapport om de wet nog eens te evalueren vanuit het oogpunt van de burger.

De belangenorganisaties van klassiekerliefhebbers zijn al jaren aan het beijveren dat er een mogelijkheid geschapen wordt voor een langere schorsingstermijn, denk daarbij bijv. aan 5 jaar. Het blijft tot op heden akelig stil bij de betrokken bewindslieden. :roll:

Tja, zo'n gouden (melk)koe kun je niet laten lopen. :boos:

maarten28
Master
 Bericht 
 
Ducantoni schreef:
Dat je aan het restaureren bent en geen meter gereden kan hebben, dat maakt niet uit.
kan de overheid niet controleren.

Of wat wil je, dat ze bij elke melding gaan controleren of je een bak met bouten in je garage hebt staan? Natuurlijk kun je sommige dingen wel controleren, maar zaken als "ik heb die auto al 25 jaar niet meer" is niet te controleren. Voor hetzelfde geld staat die bij je buitenhuis in Spanje.

Spook
Master
 Bericht 
ANPR wordt al te pas en te onpas gebruikt. Waarom dan niet de status combineren met een hit? Bij gebrek daaraan is het ding blijkbaar niet op de openbare weg te vinden.

Als je auto ergens in een boomgaard in Spanje staat hoeft ie hier toch niet verzekerd te zijn en belasting te betalen?

Is het eigenlijk mogelijk om een kenteken van een auto in te trekken? Dus je koopt een barrel om op je landgoed rond te rijden. Komt nooit meer op de openbare weg. Imo is dat niet anders dan om het even welk stuk gereedschap je hebt staan. Ploeg. Kar. Barrel. Geen verzekering en belasting.

racefiets
Die hard
 Bericht 
Bij een vorige werkgever hadden we een pickup op de plant rond rijden zonder kenteken. Was afgesloten terrein en die wagen kwam daar nooit vanaf.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Kan prima. Heb op een camping al eens vier dezelfde auto's in één kleur gezien, als dienstwagentjes op het terrein. Er was één kenteken dat wisselend gebruikt werd op de auto's, zodat ze allemaal soms van het terrein af konden. Illegaal, wel slim.

Hoe dan ook: middel is in dit geval veel erger dan de kwaal. Al snap ik ook wel dat wanneer ze 'Ik heb 'm echt niet meer meneer!' als excuus gaan accepteren, het probleem op lange termijn alleen maar groter wordt.

Pietert
Master
 Bericht 
racefiets schreef:
hadden we een pickup op de plant rond rijden zonder kenteken.

1tje? Hier op de maasvlakte hebben ze complete vloten van auto's zonder kenteken. Wordt allemaal intern gebruikt. Honderden.

Dus: Ja, kan.

Bounty
Master
 Bericht 
 
Van de zotte dit. Lekker geld binnenharken door de overheid.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Bounty schreef:
Van de zotte dit. Lekker geld binnenharken door de overheid.

Tsja...

Citaat:
maar schorsingen moet je wel verlengen


Het is niet zo ingewikkeld.

snovvdog schreef:
Zoals Harry die vergat zijn schorsing te verlengen. Hij had wel iets anders aan zijn hoofd.


Jaja.

Denman
Master
 Bericht 
 
Ducantoni schreef:
De belangenorganisaties van klassiekerliefhebbers zijn al jaren aan het beijveren dat er een mogelijkheid geschapen wordt voor een langere schorsingstermijn, denk daarbij bijv. aan 5 jaar. Het blijft tot op heden akelig stil bij de betrokken bewindslieden.

Daar is wel over gesproken in de 2e Kamer (althans, er is een kamerstuk over te vinden):
Citaat:
Meerjarig schorsen

Voor voertuigen die niet actief op de weg worden gebruikt bestaat er de mogelijkheid om het kenteken te schorsen. Jaarlijks vinden er zo’n 410 000 schorsingen plaats en dit aantal neemt jaar op jaar toe. De afgelopen jaren was dit onder andere als gevolg van het invoering van de mogelijkheid om digitaal te schorsen en de vermuldering van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen en de honderd procent registercontrole als gevolg daarvan. Ook voor de toekomst wordt verwacht dat het aantal schorsingen zal toenemen, onder andere door de verslechterde economische omstandigheden, die ertoe leiden dat bepaalde voertuigen tijdelijk niet worden gebruikt. Als gevolg van het schorsen wordt het voertuig niet belast met de voertuigverplichtingen: motorrijtuigenbelasting, APK en verzekeringsplicht. In het huidige systeem is het alleen mogelijk om voor maximaal een jaar te schorsen. Na verloop van dat jaar moet de schorsing worden verlengd. In dit wetsvoorstel wordt het vaststellen van de maximale schorsingstermijn gedelegeerd naar het niveau van een ministeriële regeling. Het is op dit moment nog niet bekend hoe er precies vorm zal worden gegeven aan de maximale schorsingstermijn, dus is nog niet bekend wat precies de reductie in administratieve lasten zal zijn.


Echter:
Citaat:
Het invoeren van een mogelijkheid tot onbeperkt schorsen wordt niet wenselijk geacht. Schorsen is bedoeld om een eigenaar/houder van een voertuig voor een beperkte tijd te vrijwaren van de verplichtingen (APK-plicht, WAM-verzekeringsplicht en motorrijtuigenbelasting). Schorsen zonder eindtermijn is strijdig met de uitgangspunten van de WvW»94: houderschap in plaats van gebruik van een voertuig. Wordt er geen maximale termijn aangehouden, dan gaat het tijdelijke karakter van het schorsen verloren. Daarnaast kan dit (mede afhankelijk van het tarief) lichtzinnig schorsen in de hand werken. Het risico bestaat dat er een toename plaatsvindt van het aantal «wrakken» op het eigen terrein. Door in principe oneindig te kunnen schorsen verdwijnt de prikkel om het voertuig op de wettelijk voorgeschreven wijze over te dragen of uit de registratie te halen. Overdragen of het uit de registratie halen van het voertuig kan door het voertuig over te schrijven dan wel voor sloop of export aan te melden (de zogenaamde reguliere uitgangen uit het kentekenregister).

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33504-3.html

Pietert
Master
 Bericht 
Denman schreef:
Het risico bestaat dat er een toename plaatsvindt van het aantal «wrakken» op het eigen terrein.

Ja. Nou. En. Mijn terrein.

Ducantoni
Master
 Bericht 
maarten28 schreef:
Of wat wil je, dat ze bij elke melding gaan controleren of je een bak met bouten in je garage hebt staan?

Misschien zouden ze inderdaad beter wat aan waarheidsvinding kunnen doen dan hakken met de botte bijl.
Vaak is het prima aantoonbaar dat een voertuig gerestaureerd wordt.

Spook schreef:
Is het eigenlijk mogelijk om een kenteken van een auto in te trekken? Dus je koopt een barrel om op je landgoed rond te rijden. Komt nooit meer op de openbare weg. Imo is dat niet anders dan om het even welk stuk gereedschap je hebt staan. Ploeg. Kar. Barrel. Geen verzekering en belasting.

Ter keuring laten aanbieden om 'm als MMBS in te zetten? Kost nog wel wat geld, maar lijkt me nog het beste alternatief, de andere optie is kenteken inleveren en als gedemonteerd in het kentekenregister laten opnemen.

Denman schreef:
de prikkel om het voertuig op de wettelijk voorgeschreven wijze over te dragen

Misschien wil een eigenaar dat niet. Die zin komt eerder over als een afleidingsmanoeuvre om de werkelijke reden te verhullen:
Bounty schreef:
Lekker geld binnenharken door de overheid.

Dat is net zoiets als het niet nakomen van de afspraken omtrent de overgangsregeling van oldtimers wat betreft MRB.

Pietert
Master
 Bericht 
Ducantoni schreef:
Ter keuring laten aanbieden om 'm als MMBS in te zetten?

Dan kan ie niet zo hard meer.

Denman
Master
 Bericht 
 
Kenteken laten exporteren werkt ook prima.

Cweepz
Master
 Bericht 
Denman schreef:
Kenteken laten exporteren werkt ook prima.

Lijkt me een prima oplossing voor wagens die toch nooit meer de weg op gaan. :thumb:

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
Ducantoni schreef:
Ter keuring laten aanbieden om 'm als MMBS in te zetten?

Gaat niet meer lukken, MMBS-en moeten aan bepaalde eisen voeldoen. Één daarvan is dat hij wel degelijk een gebruiksdoel buiten de openbare weg moet hebben.

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Bekend patroon. Handhaving kan geautomatiseerd worden, "dader" is vaak een werkend persoon met een bankrekening waar wat op staat en het heeft met de fiscaal vogelvrij verklaarde automobiliteit te maken. En dan kan er wel een geolied systeem opgezet worden dat met zero tolerance uitgevoerd wordt. Waarom politie capaciteit inzetten voor moeilijke klussen (zoals een bekende dader van een mishandeling oppakken) als je ook in keurige wijken mensen van hun bed kan lichten omdat ze hun administratie niet perfect op orde hebben. Dat laatse is immers winstgevend, het eerste kost alleen maar geld.

Helaas vindt de kiezer het nog steeds wel best om de overheidsparasiet te blijven voeden dus gaat er niets veranderen.

snovvdog
Master
 Bericht 
Ik snap het systeem van schorsen niet, waarom niet automatisch verlengen elke maand of elk jaar en automatisch afschrijven?
Waarom niet idd voor 5 jaar kunnen schorsen?


Elke jaar handmatig verlengen is belachelijk.

Pietert
Master
 Bericht 
snovvdog schreef:
Waarom niet idd voor 5 jaar kunnen schorsen?

Denman schreef:
verdwijnt de prikkel om het voertuig op de wettelijk voorgeschreven wijze over te dragen of uit de registratie te halen.


snovvdog
Master
 Bericht 
En dat zou een probleem moeten wezen :loco: ?
Denman schreef:
Het risico bestaat dat er een toename plaatsvindt van het aantal «wrakken» op het eigen terrein.

Ofwel de netheidswaanzin van Hollanders, gestoorde redenering :loco: :loco: .

Als iemand op eigen terrein ''wrakken'' wil bewaren is dat niet het probleem van de overheid.

Het is allemaal schijn, het enige wat dit vertelt is dat ze alles doen, om inderdaad, meer geld binnen te kunnen harken, van de voorover gebukte autobezitter.

Achterlijk Kabinet kok 1 en achterlijke debielen die op de PvdA durfden te stemmen destijds.

Spook
Master
 Bericht 
Pietert schreef:
Dus: Ja, kan.


Dat gaat ws. om nieuwe auto's die nooit op kenteken zijn gezet. Ik heb het over een barrel dat jaren gewoon op de weg is gebruikt maar dan 'uit dienst' wordt gehaald om alleen nog op privéterrein rond te crossen. Je levert 'm dus niet in voor een vrijwaring, maar hij komt ook niet meer op de openbare weg.

hneel
Master
 Bericht 
Piet_Piraat schreef:
Al snap ik ook wel dat wanneer ze 'Ik heb 'm echt niet meer meneer!' als excuus gaan accepteren, het probleem op lange termijn alleen maar groter wordt.


Wat was ook alweer het probleem?

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Spook schreef:
Dat gaat ws. om nieuwe auto's die nooit op kenteken zijn gezet.
Op Tatasteel zijn er genoeg die wel een kenteken hebben, maar toch niet de "openbare" weg op mogen. Alleen een gedeelte van het terrein dat buiten de poort zit, maar formeel wel eigendom is van het bedrijf, daar mogen ze komen. Ze hebben zelfs voorrangsvoertuigen. En kijk naar de diverse voertuigen rondom Schiphol. Zitten er voldoende bij die toch echt af en toe de openbare weg op komen, maar geen kenteken hebben.

Spook
Master
 Bericht 
Maar wat is de status van die kentekens? Als het al reguliere NL-kentekens zijn? En dat laatste is ws. gedoogd maar niet legaal.

Blijft de vraag of er een een bestaand traject is om een uitgegeven kenteken permanent/tot nader order uit roulatie te halen, en daarmee een voertuig van de openbare weg te halen en legaal te onttrekken aan de belasting- en verzekeringsplicht voor gebruik op de openbare weg. Zonder te schorsen of te vrijwaren. Het is toch idioot dat er geen uitzondering mogelijk is en de overheid redeneert dat zodra een voertuig eenmaal deel heeft genomen aan het openbare verkeer, dat vervolgens de enige mogelijke manier is om de rest van het leven van dat voertuig te slijten. Zeker als de auto in kwestie oud genoeg is dat er bv. geen rest-bpm meer teruggevorderd kan worden oid.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Dikke Dakduif schreef:
Waarom politie capaciteit inzetten voor moeilijke klussen (zoals een bekende dader van een mishandeling oppakken) als je ook in keurige wijken mensen van hun bed kan lichten omdat ze hun administratie niet perfect op orde hebben. Dat laatste is immers winstgevend, het eerste kost alleen maar geld.

Nog zoiets. Ooit eens een verhaal aangehoord van een meisje dat in een winkel werkte en een overval te verduren kreeg. Ze had de tegenwoordigheid van geest om op zijn kleding en andere kenmerken te letten en zag enige tijd later een persoon in een naburig café zitten dat opvallende gelijkenis vertoonde met de overvaller. Helaas, men had geen tijd/interesse...

Dikke Dakduif schreef:
Helaas vindt de kiezer het nog steeds wel best om de overheidsparasiet te blijven voeden dus gaat er niets veranderen.

Of je nu links of rechts stemt, het maakt geen donder uit, beide kleden ons als autogebruiker met liefde uit. :boos:

3wieler
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Spook schreef:
Blijft de vraag of er een een bestaand traject is om een uitgegeven kenteken permanent/tot nader order uit roulatie te halen, en daarmee een voertuig van de openbare weg te halen en legaal te onttrekken aan de belasting- en verzekeringsplicht voor gebruik op de openbare weg. Zonder te schorsen of te vrijwaren.


Exporteren:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Uitvoeren.aspx

Spook
Master
 Bericht 
Exporteren is ergens anders importeren. En dat is dit niet. Daarbij is de status wellicht niet 'voorgoed'.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
hneel schreef:
Wat was ook alweer het probleem?
Dat daar misbruik van gemaakt gaat worden.

R
Master
 Bericht 
Ducantoni schreef:
Nog zoiets. Ooit eens een verhaal aangehoord van een meisje dat in een winkel werkte en een overval te verduren kreeg. Ze had de tegenwoordigheid van geest om op zijn kleding en andere kenmerken te letten en zag enige tijd later een persoon in een naburig café zitten dat opvallende gelijkenis vertoonde met de overvaller. Helaas, men had geen tijd/interesse...

Hé, als je overvallen bent maakt dat je nog geen politieagent!

nova_niek
Respect
 Bericht 
3wieler schreef:
Exporteren:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/ ... ]
Bij her-import krijg je zo'n smerige duplicaatcode op je kentekenplaat. Dat moet je maar net willen.

Het is pas een bocht als je banden gieren [THUMBS UP SIGN]

Alexander_B
Master
 Bericht 
Spook schreef:
ANPR wordt al te pas en te onpas gebruikt. Waarom dan niet de status combineren met een hit? Bij gebrek daaraan is het ding blijkbaar niet op de openbare weg te vinden.

Das ook niet heilig.. overige-en-niet-verkeer-gerelateerd/naheffing-rijden-met-geschorste-auto-t93512.html

Spook schreef:
Dat gaat ws. om nieuwe auto's die nooit op kenteken zijn gezet. Ik heb het over een barrel dat jaren gewoon op de weg is gebruikt maar dan 'uit dienst' wordt gehaald om alleen nog op privéterrein rond te crossen. Je levert 'm dus niet in voor een vrijwaring, maar hij komt ook niet meer op de openbare weg.

Je kan de kentekenplaten en papieren gewoon inleveren, export. Dan mag die auto niet meer de NL weg op, en kan je 't ding lekker rondrijden op eigen terrein.

Als je 'm daarna ooit weer de weg op wilt hebben, betaal je alleen de 140-ofzo euro voor de importkeuring en een paar tientjes voor de platen, of je sloopt 'm (gratis), of je exporteert 'm daadwerkelijk en dan mag iemand anders dat in z'n eigen land uitzoeken.

Spook schreef:
Exporteren is ergens anders importeren. En dat is dit niet. Daarbij is de status wellicht niet 'voorgoed'.

Nope, je hoeft niet op te geven waar ie naartoe gaat, alleen dat ie optyft van de nederlandse weg. En het is ook nog eens omkeerbaar, door 't ding weer bij de importkeuring bij de RDW aan te bieden.

Spook
Master
 Bericht 
ok

Wbt niet heilig: als de platen zijn ingeleverd valt er weinig te scannen.

ibizaking
Master
 Bericht 
 
is het zo ingewikkeld om elk jaar even een herinnering te sturen, of je je auto opnieuw wil schorsen, zoals je ook een herinnering voor de APK krijgt?

nova_niek
Respect
 Bericht 
ibizaking schreef:
is het zo ingewikkeld om elk jaar even een herinnering te sturen, of je je auto opnieuw wil schorsen, zoals je ook een herinnering voor de APK krijgt?


Die papieren herinnering krijg je (als het goed is) nog steeds, tenzij die in de post zoekraakt. Is mij al meerdere malen overkomen. Hierover is al eerder een verhitte discussie gevoerd hier (iets met eigen verantwoording en instellen van agenda's en wekkers) maar met de komst van mijnoverheid.nl en het gebruik van notificatie-emails moet dit probleem mijns inziens wel enigszins ondervangen zijn.

Persoonlijk blijf ik het jaarlijkse schorsen een k*tsysteem vinden, want je betaalt circa €25 per kenteken voor een geautomatiseerde administratieve handeling. :thumb_d:

Schrale troost voor de verzamelaars onder ons is dat je voor maximaal 5 kentekens schorsingskosten moet voldoen, alle extra kentekens zijn gratis. En daarbij maakt het niet uit of het een vrachtwagen, auto, motorfiets, bromfiets of een combinatie daarvan is.

Toontje
Pro
 Bericht 
 
Spook schreef:
Blijft de vraag of er een een bestaand traject is om een uitgegeven kenteken permanent/tot nader order uit roulatie te halen, en daarmee een voertuig van de openbare weg te halen en legaal te onttrekken aan de belasting- en verzekeringsplicht voor gebruik op de openbare weg. Zonder te schorsen of te vrijwaren. Het is toch idioot dat er geen uitzondering mogelijk is en de overheid redeneert dat zodra een voertuig eenmaal deel heeft genomen aan het openbare verkeer, dat vervolgens de enige mogelijke manier is om de rest van het leven van dat voertuig te slijten. Zeker als de auto in kwestie oud genoeg is dat er bv. geen rest-bpm meer teruggevorderd kan worden oid.

https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/ ... ruikt.aspx

Je kunt een registratie beeindigen door
- met een stuk van de auto waar de VIN instaat naar een RDW sloopbedrijf te gaan en alles inleveren en vragen of ze de registratie willen beeindigen omdat je die auto zelf gesloopt hebt. Dat jij daarna alles weer in elkaar hebt gezet en er vrolijk op eigen terrein weer mee rondrijdt lijkt mij geen probleem ;)
- Dat online formulier invullen dat je zelf de auto hebt gesloopt, maar dat je geen stukken met het VIN erop meer hebt en hopen dat de RDW jouw 'bewijs' accepteert.

Ik zie dat het allemaal wel lastiger geworden is...... Een paar jaar (max. 3 denk ik) terug was het nog toegestaan om voertuigen van 15 jaar of ouder zelf te slopen. Een brief naar de RDW met het kentekenbewijs en een verklaring dat je "het voertuig aan het verkeer onttrokken hebt" was voldoende.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Het is een kwestie van tijd tot elke Nederlander van dichtbij meemaakt hoe schandalig onze overheid werkt........ het komt wel goed, nog even doorbijten

 Pagina 1 van 1 [ 41 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy