» Juridisch » Overige boetes en EMA Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 91.2 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 16 van 16  [ 770 berichten ]
Rover
Master
 Bericht 
Dit topic woord ook door Google gevonden, als je dat niet wilt moet je het in off-topic zetten.
7 jaar is best veel garantie. De fabrikant wil het niet direct vervangen? (direct contact fabrikant werkt geregeld goed, scheelt gezeik met zo'n tussenhandelaar, welke er dan wel makkelijk vanaf komt.)

Spook
Master
 Bericht 
Het product is nu al een tijdje terug bij de winkel waar ik het gekocht heb. Ik ben een voorstander van garantie via de daadwerkelijke winkelier spelen. Met hen heb ik een overeenkomst, en niet met de fabrikant.

Wat de fabrikant precies tegen de winkelier heeft gezegd weet ik natuurlijk niet, maar wat naar mij is gecommuniceerd is dat het volgens de fabrikant niet kan worden gerepareerd of vervangen. Goed, dat is imo dan het probleem van de winkelier, en mag niet ten koste van mijn gaan. Ik heb recht op een kosteloze reparatie of vervanging.

De kern van het conflict is nu dat ze niet willen vervangen met het juiste alternatief omdat ze dat zelf voor meer in de shop hebben staan dan het originele product. Naar mijn mening is dat geen argument. De concurrentie biedt het voor minder aan en verdient daar nog steeds aan. Het lijkt wel alsof ze gewoon verdommen hun zelfverzonnen marge te slikken. Ik heb hun marge al bekostigd bij de aankoop van het originele product, dus daar heb ik naar mijn mening helemaal niks mee te maken.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Bank moet hoge beëindigingsvergoeding van € 450.000 betalen


Volgens de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen mag een Nederlandse financiële instelling per 7 februari 2015 geen vertrekvergoedingen meer toekennen die hoger zijn dan een jaarsalaris. Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2015 echter bepaald dat een beëindigingsvergoeding van € 450.000,00 aan een werknemer moet worden betaald, veel hoger dan toegestaan.

Vaststellingsovereenkomst
Werknemer was bij Rabobank in dienst als statutair directeur. Eind 2014 werd de samenwerking beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, gedateerd op 14 januari 2015. Daarin werd de werknemer een beëindigingsvergoeding toegekend van € 450.000,00, te betalen op 1 augustus 2015.

Vertrekregeling
Na het sluiten van deze overeenkomst trad met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking. Deze wet bepaalt o.a. dat vertrekregelingen worden gemaximeerd op een bruto vast jaarsalaris, veel meer dan de afgesproken € 450.000,00. Van de € 450.000,00 wilde Rabobank slechts het jaarsalaris van € 163.555,32 voldoen.

Kort geding
De werknemer vorderde in kort geding betaling van € 450.000,00, danwel herstel van de dienstbetrekking tot (tenminste) 21 maanden.

Sancties
Rabobank voerde o.a. aan dat als zij tot betaling zal overgaan, zij te maken zal krijgen met door de DNB op te leggen sancties en maatregelen en dat zij, zodra zij bekend werd met de nietigheid van de bedongen beëindigingsvergoeding, direct de werknemer hierover heeft geïnformeerd.

Rechtszekerheidsbeginsel
De voorzieningenrechter stelde voorop dat partijen er gezamenlijk van uit gingen dat de overeengekomen beëindigingsvergoeding niet strijdig was met de wet, maar als gevolg van de latere inwerkingtreding van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen wel met artikel 1:125 Wft.

Dat is een dwingende wetsbepaling. Zo’n artikel kan alleen buiten toepassing blijven als het artikel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en/of de terugwerkende kracht van dit artikel in dit geval in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Eigendom
Volgens de rechter heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Onder eigendom valt ook het recht op uitkering van een geldsom. Een inmenging door de overheid is aan regels gebonden. Omdat het wetgevingsproces van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen was vertraagd en pas op 7 februari 2015 met terugwerkende kracht in werking is getreden, was een in het wetsvoorstel opgenomen overgangsregeling niet aangepast.

Dat vond de rechter een ongewenst scenario. Om die reden moest het het huidige artikel 1:125 Wet financieel toezicht in dit geval buiten toepassing blijven. Dat Rabobank mogelijkerwijs te maken krijgt met door de DNB op te leggen sancties en maatregelen komt voor risico van Rabobank.

Rabobank werd veroordeeld om de € 450.000,00 te voldoen.

Bron: http://www.rechtblog.nl/2015/bank-moet- ... 0-betalen/

:respect: :respect: :respect: voor deze rechter. Hij parkeert de politiek even in de hoek. :thumb: :thumb:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
De pastoor zei dat ik mocht rijden

45 beklaagden hebben zich moeten verantwoorden in een speciale rechtbankzitting rond alcohol en drugs in het verkeer. Velen hadden een excuus klaar. "Zelfs meneer pastoor vond dat ik nog met de wagen mocht rijden."

Het is intussen voor de derde keer dat de Brugse politierechtbank een zitting in het teken van rijden onder invloed houdt. "We willen hiermee de aandacht trekken en mensen duidelijk maken dat drank en drugs in het verkeer niet samengaan", zegt politierechter Bart Vandamme. "Bij een eerste betrapping kan je er nog van afkomen met een boete van 1.200 euro en 30 dagen rijverbod. Maar wie dat nog eens doet, komt er niet met het dubbele van af. Het is ook niet toevallig dat we deze zitting tijdens de BOB-campagne doen."

Wat Jonas B. (27) uit Torhout had uitgestoken, spande de kroon. De man, die zijn kat stuurde naar de rechtbank, werd veroordeeld tot een levenslang rijverbod, 6 maanden cel en een boete van 6.400 euro. "Onder invloed van speed vluchtte hij weg van een politiecontrole. Bij onderschepping testte hij positief op speed, al voor de zesde of zevende keer. Deze man mag de weg niet meer op", sprak procureur Veerle Goeminne. Politierechter Bart Vandamme had daar oren naar en sprak bovendien een verbeurdverklaring van B.'s Yamaha-motor uit.

Relatieproblemen
Het ene excuus klonk al aannemelijker dan het andere gisteren in de politierechtbank. "Mijn taxi was niet komen opdagen, nadat ik op restaurant geweest was met vrienden. Na een uur wachten heb ik dan toch besloten om het risico te nemen, met alle gevolgen van dien", sprak John V. uit Oostkamp. Met 2,09 promille alcohol in het bloed veroorzaakte hij een verkeersongeval in zijn thuisgemeente, in maart vorig jaar. "In veertig jaar met de wagen rijden, is dit de eerste keer dat ik een ongeval meemaakte en betrapt ben", was zijn uitleg. Hij ging buiten met een boete van 1.200 euro en 75 dagen rijverbod.

"Mijn cliënt had een zware depressie door relatieproblemen en hing aan de fles", zei dan weer de advocate van een man uit Knokke-Heist. De man had 2,25 promille alcohol in het bloed en liep al vijf eerdere veroordelingen op voor rijden onder invloed. De laatste keer dat hij betrapt werd, gebeurde dat tijdens een rijverbod. Hij riskeert duizenden euro's boete en een levenslang rijverbod, het vonnis wordt uitgesproken op 15 januari. Wellicht zal de man medische en psychologische testen moeten afleggen en ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Vooral jonge bestuurders of recidivisten werden daartoe veroordeeld.

Vijf pintjes
Een andere advocaat kwam met deze originele uitleg op de proppen: "Om de pijn van zijn ongeval te verzachten, dronk mijn cliënt van de fles sterke drank die in zijn auto lag. Hij had niet veel gedronken voor hij in de wagen kroop. Of toch hoogstens vijf pintjes. Zelfs meneer pastoor, die op de drink aanwezig was, vond dat mijn cliënt nog in staat was om te rijden." Christian P. uit Sint-Kruis crashte vorig jaar in Damme met zijn auto, liep een tand- en schouderletsel op en weigerde een ademtest af te leggen. Pas in het ziekenhuis bleek dat hij te veel gedronken had.

De rechter wou dat de man zelf aanwezig was op de zitting en stelde de zaak uit. Van de veroordeelde beklaagden kwam uiteindelijk niemand weg met een boete van minder dan 1.200 euro en 30 dagen rijverbod.

Bron: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kort ... -a2558052/

Als dronken chauffeurs weer nuchter zijn, hebben ze gigantische smoezen om hun dronkenschap te rechtvaardigen.

Spook
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Zelfs meneer pastoor, die op de drink aanwezig was, vond dat mijn cliënt nog in staat was om te rijden."Ja, ga vooral af op het oordeel van iemand die beroepsmatig in sprookjes gelooft.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
ter leering ende vermaeck

Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

"Glas te veel op want ik zit in menopauze, meneer de rechter"
De 47-jarige F.J. uit Zottegem dong deze week mee naar de prijs voor het origineelste excuus in de politierechtbank. De vrouw moest zich voor de rechter van Oudenaarde verantwoorden nadat ze met een glas te veel op herrie maakte op enkele Zottegemse terrasjes. "De schuld van mijn menopauze", vertelde de dame, die werkt als poetshulp.

"Ik was bijzonder moe en werd 's nachts constant wakker. Uit miserie ben ik maar gaan drinken." Toen de rechter opmerkte dat ze toch niet te moe was om te roepen en zelfs te slaan, zei de vrouw dat ze het "gewoon is om te roepen tegen de oude mensen waar ik ga poetsen. Anders horen ze mij niet." F.J. kreeg een boete van 150 euro plus zo'n 100 euro gerechtskosten. (TVS)

"Als je met botsauto wil rijden, ga dan naar de kermis"
De 74-jarige Annie V. uit Gent moest zich in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden nadat ze in Zottegem een geparkeerd voertuig had aangereden en vluchtmisdrijf had gepleegd. "Mijn cliënte wou haar parkeerplaats verlaten, maar moest daarbij heel wat manoeuvreren", schetste haar advocaat de omstandigheden. "Daarbij zou ze een ander voertuig hebben geraakt, al heeft ze zelf niks gevoeld."

De politierechter liet hierop weten dat de feiten hem verontrusten. "Is het nog wel verantwoord dat je met de wagen rijdt?", richtte hij zich tot de dame. "Het lijkt me niet normaal dat je zoiets niet voelt. Het gaat hier niet om een klein krasje. Als je met een botsauto wil rijden, doe dat dan op de kermis. Je zal het maar tegenkomen als slachtoffer. Gelukkig waren er getuigen."

Hij legde de dame een effectieve geldboete van 750 euro op, maar daar komt nog zo'n 250 euro aan kosten bij. Tot slot kreeg ze ook vijftien dagen rijverbod. (TVR)

Fikse boete voor student: "Zoek vakantiejob"
Een 23-jarige student uit Wingene heeft in de Brugse politierechtbank 2 maanden rijverbod gekregen, nadat hij in Knokke-Heist betrapt werd met 2,55 promille alcohol in zijn bloed. Jean-Baptiste S. was op zondagmorgen 6 december op de terugweg naar huis na een nachtje stappen. In de buurt van het casino zag de politie hem met zijn wagen over de baan zwalpen.

"Het is zijn eerste alcoholzonde", pleitte zijn advocate. "Als hij uitgaat, laat hij zich voortaan voeren of hij drinkt niet meer als hij met de wagen is. Hij heeft het als student niet breed en wil zelf zijn boete betalen. Ik vraag u dus een milde straf of eventueel een werkstraf."

De rechter legde hem naast het rijverbod een boete van 1.200 euro op, weliswaar de helft met uitstel. "Je moet maar een vakantiejob zoeken", vertelde hij. (SDVO)

Vrouw (93) vlucht om geen file te veroorzaken
Een 93-jarige vrouw uit Sint-Martens-Latem moest zich verantwoorden in de Gentse politierechtbank omdat ze begin vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde. Op 13 maart reed ze in het Ingelandgat in Gent een spiegel af van een geparkeerde wagen. Ze had de aanrijding opgemerkt, maar reed door. "Ik wou geen verkeersinfarct in hartje Gent veroorzaken en merkte bovendien geen schade op aan mijn wagen."

Ondertussen laat de vrouw haar Smart helemaal aan de kant staan. Politierechter Chris De Roy legde haar voor de zekerheid het verbod op om ooit nog een motorvoertuig te besturen. De boete sprak hij met uitstel uit, uitzonderlijk wanneer iemand zich voor vluchtmisdrijf moet verantwoorden. (TVPG)

92 per uur in zone 50 "om plaats te hebben op begrafenis"
Een 84-jarige man uit Kortrijk heeft 15 dagen rijverbod gekregen nadat hij op 3 september van vorig jaar in Loppem geflitst werd met 92 km/u in een zone 50. "Ik moest om 9.30 uur op een begrafenis zijn in Loppem", was de uitleg van Hervé D.

"Ik had nog maar een half uurtje tijd en was bang dat ik geen plaats meer zou hebben. Daarom heb ik iets te hard op mijn gaspedaal gestaan." Naast het rijverbod legde de politierechter de bejaarde man ook een geldboete van 450 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk. (SDVO)

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland ... atesperdag

Ducantoni
Master
 Bericht 
In een zoektocht naar een wettekst over de inrichting van een bedrijfswagen stuitte ik op dit draadje: https://forum.flitsservice.nl/juridisch/gordels-in-een-oude-auto-t41163.html
Het juiste wetsartikel of eisen m.b.t. de inrichtingseisen kan ik (nog) niet vinden, wel een artikel binnen de wahv: N470b, zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2017-01-01#Bijlage maar dat lijkt meer betrekking te hebben op personenauto's.
Qua inrichtingseisen is dit het meest relevante artikel wat te vinden is: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2017-01-01#Hoofdstuk5_Afdeling3_Paragraaf9_Artikel5.3.47
(Artikel 5.3.47)
Waar het me vooral om te doen is: Ik bezit nu een bedrijfswagen met een TMM < 3500 kg waar geen gordels in aangebracht zijn. Als dat niet toegestaan zou zijn, was er uiteraard geen geldige APK voor afgegeven, maar is voornoemd wetsartikel hetgeen ik op kan vertrouwen?
Puntje is nl. of dit kan standhouden bij een ombouw naar een kampeervoertuig. Ben benieuwd of de wetgever de aanwezigheid van gordels vereist bij verandering/aanpassing van het kentekenbewijs. (aantekening kampeerauto) De datum eerste toelating van het voertuig in Nederland blijft wellicht leidend?

Griffin
Master
 Bericht 
Datum eerste toelating is inderdaad leidend. In mijn MGB zitten geen gordels, bouwjaar 1974. Geïmporteerd in 1999. Wel een opmerking in de kentekenregistratie dat gordels niet verplicht zijn in dit voertuig (officieel zijn gordels verplicht voor zitplaatsen aan een deur vanaf 1971 meen ik).

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Nieuwsblad.be schreef:
Vrouw krijgt parkeerboete omdat ze geldig ticket onder ruitenwisser steekt

Afbeelding

De bestuurster van een Porsche heeft in het centrum van Aalter een parkeeretributie gekregen, ook al had ze een ticket gekocht. Reden: het ticket lag niet achter de voorruit maar zat onder de ruitenwisser. En dat mag blijkbaar niet.
De vrouw parkeerde haar voertuig op 17 februari in het centrum van Aalter, zo schrijft ze op de Facebookpagina vanPolCon - Politiecontroles, waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen.

Ze kocht een parkeerticket van 1 euro aan de automaat . Toen ze terug aan haar auto kwam, vond ze niet meteen haar autosleutels. Omdat de vrouw blijkbaar nogal gehaast was, besloot ze het parkeerticket onder haar ruitenwisser te steken in plaats van het achter de voorruit te leggen.


Toen ze even later terugkeerde, vond ze een retributiebon onder haar ruitenwisser.

Vreemd genoeg had de parkeerwachter niet ontkend dat de dame wel degelijk betaald had want als vaststelling schreef hij: “Parkeerticket buiten aan het raam”.

Volgens het parkeerbedrijf Indigo, dat de door de stad is aangesteld, moet het ticket achter de voorruit zitten. Om misbruik te vermijden. “Met zou het anders, eens de parkeerwachter gepasseerd is, kunnen wegnemen en achter de ruitenwisser van een andere auto steken die nog niet werd gecontroleerd”, klinkt het.

De vrouw moet nu een retributie van 10 euro betalen.


Ben je in Nederland ook verplicht om het bonnetje achter de voorruit te leggen?

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Ben je in Nederland ook verplicht om het bonnetje achter de voorruit te leggen?
:kniktja: :kniktja: :kniktja:

zadkine
Master
 Bericht 
O4891R schreef:
Daarbij vind ik dat als je 's avonds rijd je best mag nadenken over eventuele mensen die van de kroeg naar huis fietsen... in plaats van elkaar allemaal de schuld geven zouden we een beetje op elkaar kunnen letten. Met een slokje op op de fiets is toch prima? Dat is naar mijn mening een hele verstandige keuze als je toch iets gaat drinken ergens.


Eer zijn landen waar doden wel gechecked worden....tot geluk van een oom van ons.
Een dronken man, voetganger, die enkele meters voor de auto omviel. Onverlicht , weg ook onverlicht en in donkere kleding. (Heel veel jaar terug al , in Polen.

Er zijn gewoon situaties waar je een ongeval met zo'n dronken idioot niet meer kunt vermiden zoals je ook niet kunt vermijden dat iemand jouw auto uitkiest om zelfmoord te plegen. Ook niet als je voorzichtig bent.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Jack.Ryan schreef:
post4332119.html#p4332119 schreef: Ben je in Nederland ook verplicht om het bonnetje achter de voorruit te leggen? :kniktja: :kniktja: :kniktja:


:schudnee:

Spook
Master
 Bericht 
Is een voorruit verplicht? Wat bij een geparkeerde cabrio? Als je wilt kun je daar ook het bonnetje pakken en bij een andere cabrio neerleggen.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Is een voorruit verplicht? Wat bij een geparkeerde cabrio?

Heb ik RVV 25 nog voor laten aanpassen. 8)

Ducantoni
Master
 Bericht 
Ondergetekende heeft eerder deze week zeer onaangename post ontvangen; een strafbeschikking met een stevige geldelijke sanctie. Over de inhoud hoef ik het niet te hebben, ben al voornemens in verzet te gaan. De vraag is: hoe druk heeft Justitie het op het moment, bestaat er een kans dat ik in het "vergeetboek" verdwijn? Anders gezegd, is er een wettelijke termijn waarbinnen de zaken afgehandeld moeten worden? (Meen ergens gelezen te hebben 4 jaar, maar hoor graag iets concreets waar ik houvast aan heb.)

Aanhanger
Master
 Bericht 
3 jaar. Doen en afwachten, iets anders zit er niet op.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Brief is onderweg. Welke datum is het uitgangspunt om te gaan tellen voor die 3 jaar?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Hun laatste actie

Ducantoni
Master
 Bericht 
Is het CJIB nu de weg ingeslagen van het gemak door geen acceptgiro meer aan hun brieven (sancties) toe te voegen?
Een vriend van me heeft twee brieven ontvangen en mag klaarblijkelijk zelf een overschrijvingskaart gaan aanmaken, terwijl in dit onderwerp nog wel afbeeldingen staan waar de tekst over een aangehechte acceptgiro vermeld staat.
Merkwaardige gang van zaken. :huh:

Feitelijk
Master
 Bericht 
 Pagina 16 van 16 [ 770 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy