» Juridisch » Overige boetes en EMA   

Postingstijd interval gedetecteerd van 118.6 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 16 van 18  [ 870 berichten ]
Rover
Master
 Bericht 
Dit topic woord ook door Google gevonden, als je dat niet wilt moet je het in off-topic zetten.
7 jaar is best veel garantie. De fabrikant wil het niet direct vervangen? (direct contact fabrikant werkt geregeld goed, scheelt gezeik met zo'n tussenhandelaar, welke er dan wel makkelijk vanaf komt.)

Spook
Master
 Bericht 
Het product is nu al een tijdje terug bij de winkel waar ik het gekocht heb. Ik ben een voorstander van garantie via de daadwerkelijke winkelier spelen. Met hen heb ik een overeenkomst, en niet met de fabrikant.

Wat de fabrikant precies tegen de winkelier heeft gezegd weet ik natuurlijk niet, maar wat naar mij is gecommuniceerd is dat het volgens de fabrikant niet kan worden gerepareerd of vervangen. Goed, dat is imo dan het probleem van de winkelier, en mag niet ten koste van mijn gaan. Ik heb recht op een kosteloze reparatie of vervanging.

De kern van het conflict is nu dat ze niet willen vervangen met het juiste alternatief omdat ze dat zelf voor meer in de shop hebben staan dan het originele product. Naar mijn mening is dat geen argument. De concurrentie biedt het voor minder aan en verdient daar nog steeds aan. Het lijkt wel alsof ze gewoon verdommen hun zelfverzonnen marge te slikken. Ik heb hun marge al bekostigd bij de aankoop van het originele product, dus daar heb ik naar mijn mening helemaal niks mee te maken.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Bank moet hoge beëindigingsvergoeding van € 450.000 betalen


Volgens de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen mag een Nederlandse financiële instelling per 7 februari 2015 geen vertrekvergoedingen meer toekennen die hoger zijn dan een jaarsalaris. Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2015 echter bepaald dat een beëindigingsvergoeding van € 450.000,00 aan een werknemer moet worden betaald, veel hoger dan toegestaan.

Vaststellingsovereenkomst
Werknemer was bij Rabobank in dienst als statutair directeur. Eind 2014 werd de samenwerking beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, gedateerd op 14 januari 2015. Daarin werd de werknemer een beëindigingsvergoeding toegekend van € 450.000,00, te betalen op 1 augustus 2015.

Vertrekregeling
Na het sluiten van deze overeenkomst trad met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking. Deze wet bepaalt o.a. dat vertrekregelingen worden gemaximeerd op een bruto vast jaarsalaris, veel meer dan de afgesproken € 450.000,00. Van de € 450.000,00 wilde Rabobank slechts het jaarsalaris van € 163.555,32 voldoen.

Kort geding
De werknemer vorderde in kort geding betaling van € 450.000,00, danwel herstel van de dienstbetrekking tot (tenminste) 21 maanden.

Sancties
Rabobank voerde o.a. aan dat als zij tot betaling zal overgaan, zij te maken zal krijgen met door de DNB op te leggen sancties en maatregelen en dat zij, zodra zij bekend werd met de nietigheid van de bedongen beëindigingsvergoeding, direct de werknemer hierover heeft geïnformeerd.

Rechtszekerheidsbeginsel
De voorzieningenrechter stelde voorop dat partijen er gezamenlijk van uit gingen dat de overeengekomen beëindigingsvergoeding niet strijdig was met de wet, maar als gevolg van de latere inwerkingtreding van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen wel met artikel 1:125 Wft.

Dat is een dwingende wetsbepaling. Zo’n artikel kan alleen buiten toepassing blijven als het artikel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en/of de terugwerkende kracht van dit artikel in dit geval in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Eigendom
Volgens de rechter heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Onder eigendom valt ook het recht op uitkering van een geldsom. Een inmenging door de overheid is aan regels gebonden. Omdat het wetgevingsproces van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen was vertraagd en pas op 7 februari 2015 met terugwerkende kracht in werking is getreden, was een in het wetsvoorstel opgenomen overgangsregeling niet aangepast.

Dat vond de rechter een ongewenst scenario. Om die reden moest het het huidige artikel 1:125 Wet financieel toezicht in dit geval buiten toepassing blijven. Dat Rabobank mogelijkerwijs te maken krijgt met door de DNB op te leggen sancties en maatregelen komt voor risico van Rabobank.

Rabobank werd veroordeeld om de € 450.000,00 te voldoen.

Bron: http://www.rechtblog.nl/2015/bank-moet- ... 0-betalen/

:respect: :respect: :respect: voor deze rechter. Hij parkeert de politiek even in de hoek. :thumb: :thumb:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
De pastoor zei dat ik mocht rijden

45 beklaagden hebben zich moeten verantwoorden in een speciale rechtbankzitting rond alcohol en drugs in het verkeer. Velen hadden een excuus klaar. "Zelfs meneer pastoor vond dat ik nog met de wagen mocht rijden."

Het is intussen voor de derde keer dat de Brugse politierechtbank een zitting in het teken van rijden onder invloed houdt. "We willen hiermee de aandacht trekken en mensen duidelijk maken dat drank en drugs in het verkeer niet samengaan", zegt politierechter Bart Vandamme. "Bij een eerste betrapping kan je er nog van afkomen met een boete van 1.200 euro en 30 dagen rijverbod. Maar wie dat nog eens doet, komt er niet met het dubbele van af. Het is ook niet toevallig dat we deze zitting tijdens de BOB-campagne doen."

Wat Jonas B. (27) uit Torhout had uitgestoken, spande de kroon. De man, die zijn kat stuurde naar de rechtbank, werd veroordeeld tot een levenslang rijverbod, 6 maanden cel en een boete van 6.400 euro. "Onder invloed van speed vluchtte hij weg van een politiecontrole. Bij onderschepping testte hij positief op speed, al voor de zesde of zevende keer. Deze man mag de weg niet meer op", sprak procureur Veerle Goeminne. Politierechter Bart Vandamme had daar oren naar en sprak bovendien een verbeurdverklaring van B.'s Yamaha-motor uit.

Relatieproblemen
Het ene excuus klonk al aannemelijker dan het andere gisteren in de politierechtbank. "Mijn taxi was niet komen opdagen, nadat ik op restaurant geweest was met vrienden. Na een uur wachten heb ik dan toch besloten om het risico te nemen, met alle gevolgen van dien", sprak John V. uit Oostkamp. Met 2,09 promille alcohol in het bloed veroorzaakte hij een verkeersongeval in zijn thuisgemeente, in maart vorig jaar. "In veertig jaar met de wagen rijden, is dit de eerste keer dat ik een ongeval meemaakte en betrapt ben", was zijn uitleg. Hij ging buiten met een boete van 1.200 euro en 75 dagen rijverbod.

"Mijn cliënt had een zware depressie door relatieproblemen en hing aan de fles", zei dan weer de advocate van een man uit Knokke-Heist. De man had 2,25 promille alcohol in het bloed en liep al vijf eerdere veroordelingen op voor rijden onder invloed. De laatste keer dat hij betrapt werd, gebeurde dat tijdens een rijverbod. Hij riskeert duizenden euro's boete en een levenslang rijverbod, het vonnis wordt uitgesproken op 15 januari. Wellicht zal de man medische en psychologische testen moeten afleggen en ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Vooral jonge bestuurders of recidivisten werden daartoe veroordeeld.

Vijf pintjes
Een andere advocaat kwam met deze originele uitleg op de proppen: "Om de pijn van zijn ongeval te verzachten, dronk mijn cliënt van de fles sterke drank die in zijn auto lag. Hij had niet veel gedronken voor hij in de wagen kroop. Of toch hoogstens vijf pintjes. Zelfs meneer pastoor, die op de drink aanwezig was, vond dat mijn cliënt nog in staat was om te rijden." Christian P. uit Sint-Kruis crashte vorig jaar in Damme met zijn auto, liep een tand- en schouderletsel op en weigerde een ademtest af te leggen. Pas in het ziekenhuis bleek dat hij te veel gedronken had.

De rechter wou dat de man zelf aanwezig was op de zitting en stelde de zaak uit. Van de veroordeelde beklaagden kwam uiteindelijk niemand weg met een boete van minder dan 1.200 euro en 30 dagen rijverbod.

Bron: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kort ... -a2558052/

Als dronken chauffeurs weer nuchter zijn, hebben ze gigantische smoezen om hun dronkenschap te rechtvaardigen.

Spook
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Zelfs meneer pastoor, die op de drink aanwezig was, vond dat mijn cliënt nog in staat was om te rijden."Ja, ga vooral af op het oordeel van iemand die beroepsmatig in sprookjes gelooft.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
ter leering ende vermaeck

Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

"Glas te veel op want ik zit in menopauze, meneer de rechter"
De 47-jarige F.J. uit Zottegem dong deze week mee naar de prijs voor het origineelste excuus in de politierechtbank. De vrouw moest zich voor de rechter van Oudenaarde verantwoorden nadat ze met een glas te veel op herrie maakte op enkele Zottegemse terrasjes. "De schuld van mijn menopauze", vertelde de dame, die werkt als poetshulp.

"Ik was bijzonder moe en werd 's nachts constant wakker. Uit miserie ben ik maar gaan drinken." Toen de rechter opmerkte dat ze toch niet te moe was om te roepen en zelfs te slaan, zei de vrouw dat ze het "gewoon is om te roepen tegen de oude mensen waar ik ga poetsen. Anders horen ze mij niet." F.J. kreeg een boete van 150 euro plus zo'n 100 euro gerechtskosten. (TVS)

"Als je met botsauto wil rijden, ga dan naar de kermis"
De 74-jarige Annie V. uit Gent moest zich in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden nadat ze in Zottegem een geparkeerd voertuig had aangereden en vluchtmisdrijf had gepleegd. "Mijn cliënte wou haar parkeerplaats verlaten, maar moest daarbij heel wat manoeuvreren", schetste haar advocaat de omstandigheden. "Daarbij zou ze een ander voertuig hebben geraakt, al heeft ze zelf niks gevoeld."

De politierechter liet hierop weten dat de feiten hem verontrusten. "Is het nog wel verantwoord dat je met de wagen rijdt?", richtte hij zich tot de dame. "Het lijkt me niet normaal dat je zoiets niet voelt. Het gaat hier niet om een klein krasje. Als je met een botsauto wil rijden, doe dat dan op de kermis. Je zal het maar tegenkomen als slachtoffer. Gelukkig waren er getuigen."

Hij legde de dame een effectieve geldboete van 750 euro op, maar daar komt nog zo'n 250 euro aan kosten bij. Tot slot kreeg ze ook vijftien dagen rijverbod. (TVR)

Fikse boete voor student: "Zoek vakantiejob"
Een 23-jarige student uit Wingene heeft in de Brugse politierechtbank 2 maanden rijverbod gekregen, nadat hij in Knokke-Heist betrapt werd met 2,55 promille alcohol in zijn bloed. Jean-Baptiste S. was op zondagmorgen 6 december op de terugweg naar huis na een nachtje stappen. In de buurt van het casino zag de politie hem met zijn wagen over de baan zwalpen.

"Het is zijn eerste alcoholzonde", pleitte zijn advocate. "Als hij uitgaat, laat hij zich voortaan voeren of hij drinkt niet meer als hij met de wagen is. Hij heeft het als student niet breed en wil zelf zijn boete betalen. Ik vraag u dus een milde straf of eventueel een werkstraf."

De rechter legde hem naast het rijverbod een boete van 1.200 euro op, weliswaar de helft met uitstel. "Je moet maar een vakantiejob zoeken", vertelde hij. (SDVO)

Vrouw (93) vlucht om geen file te veroorzaken
Een 93-jarige vrouw uit Sint-Martens-Latem moest zich verantwoorden in de Gentse politierechtbank omdat ze begin vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde. Op 13 maart reed ze in het Ingelandgat in Gent een spiegel af van een geparkeerde wagen. Ze had de aanrijding opgemerkt, maar reed door. "Ik wou geen verkeersinfarct in hartje Gent veroorzaken en merkte bovendien geen schade op aan mijn wagen."

Ondertussen laat de vrouw haar Smart helemaal aan de kant staan. Politierechter Chris De Roy legde haar voor de zekerheid het verbod op om ooit nog een motorvoertuig te besturen. De boete sprak hij met uitstel uit, uitzonderlijk wanneer iemand zich voor vluchtmisdrijf moet verantwoorden. (TVPG)

92 per uur in zone 50 "om plaats te hebben op begrafenis"
Een 84-jarige man uit Kortrijk heeft 15 dagen rijverbod gekregen nadat hij op 3 september van vorig jaar in Loppem geflitst werd met 92 km/u in een zone 50. "Ik moest om 9.30 uur op een begrafenis zijn in Loppem", was de uitleg van Hervé D.

"Ik had nog maar een half uurtje tijd en was bang dat ik geen plaats meer zou hebben. Daarom heb ik iets te hard op mijn gaspedaal gestaan." Naast het rijverbod legde de politierechter de bejaarde man ook een geldboete van 450 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk. (SDVO)

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland ... atesperdag

Ducantoni
Master
 Bericht 
In een zoektocht naar een wettekst over de inrichting van een bedrijfswagen stuitte ik op dit draadje: https://forum.flitsservice.nl/juridisch/gordels-in-een-oude-auto-t41163.html
Het juiste wetsartikel of eisen m.b.t. de inrichtingseisen kan ik (nog) niet vinden, wel een artikel binnen de wahv: N470b, zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2017-01-01#Bijlage maar dat lijkt meer betrekking te hebben op personenauto's.
Qua inrichtingseisen is dit het meest relevante artikel wat te vinden is: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2017-01-01#Hoofdstuk5_Afdeling3_Paragraaf9_Artikel5.3.47
(Artikel 5.3.47)
Waar het me vooral om te doen is: Ik bezit nu een bedrijfswagen met een TMM < 3500 kg waar geen gordels in aangebracht zijn. Als dat niet toegestaan zou zijn, was er uiteraard geen geldige APK voor afgegeven, maar is voornoemd wetsartikel hetgeen ik op kan vertrouwen?
Puntje is nl. of dit kan standhouden bij een ombouw naar een kampeervoertuig. Ben benieuwd of de wetgever de aanwezigheid van gordels vereist bij verandering/aanpassing van het kentekenbewijs. (aantekening kampeerauto) De datum eerste toelating van het voertuig in Nederland blijft wellicht leidend?

Griffin
Master
 Bericht 
Datum eerste toelating is inderdaad leidend. In mijn MGB zitten geen gordels, bouwjaar 1974. Geïmporteerd in 1999. Wel een opmerking in de kentekenregistratie dat gordels niet verplicht zijn in dit voertuig (officieel zijn gordels verplicht voor zitplaatsen aan een deur vanaf 1971 meen ik).

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Nieuwsblad.be schreef:
Vrouw krijgt parkeerboete omdat ze geldig ticket onder ruitenwisser steekt

Afbeelding

De bestuurster van een Porsche heeft in het centrum van Aalter een parkeeretributie gekregen, ook al had ze een ticket gekocht. Reden: het ticket lag niet achter de voorruit maar zat onder de ruitenwisser. En dat mag blijkbaar niet.
De vrouw parkeerde haar voertuig op 17 februari in het centrum van Aalter, zo schrijft ze op de Facebookpagina vanPolCon - Politiecontroles, waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen.

Ze kocht een parkeerticket van 1 euro aan de automaat . Toen ze terug aan haar auto kwam, vond ze niet meteen haar autosleutels. Omdat de vrouw blijkbaar nogal gehaast was, besloot ze het parkeerticket onder haar ruitenwisser te steken in plaats van het achter de voorruit te leggen.


Toen ze even later terugkeerde, vond ze een retributiebon onder haar ruitenwisser.

Vreemd genoeg had de parkeerwachter niet ontkend dat de dame wel degelijk betaald had want als vaststelling schreef hij: “Parkeerticket buiten aan het raam”.

Volgens het parkeerbedrijf Indigo, dat de door de stad is aangesteld, moet het ticket achter de voorruit zitten. Om misbruik te vermijden. “Met zou het anders, eens de parkeerwachter gepasseerd is, kunnen wegnemen en achter de ruitenwisser van een andere auto steken die nog niet werd gecontroleerd”, klinkt het.

De vrouw moet nu een retributie van 10 euro betalen.


Ben je in Nederland ook verplicht om het bonnetje achter de voorruit te leggen?

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Ben je in Nederland ook verplicht om het bonnetje achter de voorruit te leggen?
:kniktja: :kniktja: :kniktja:

zadkine
Master
 Bericht 
O4891R schreef:
Daarbij vind ik dat als je 's avonds rijd je best mag nadenken over eventuele mensen die van de kroeg naar huis fietsen... in plaats van elkaar allemaal de schuld geven zouden we een beetje op elkaar kunnen letten. Met een slokje op op de fiets is toch prima? Dat is naar mijn mening een hele verstandige keuze als je toch iets gaat drinken ergens.


Eer zijn landen waar doden wel gechecked worden....tot geluk van een oom van ons.
Een dronken man, voetganger, die enkele meters voor de auto omviel. Onverlicht , weg ook onverlicht en in donkere kleding. (Heel veel jaar terug al , in Polen.

Er zijn gewoon situaties waar je een ongeval met zo'n dronken idioot niet meer kunt vermiden zoals je ook niet kunt vermijden dat iemand jouw auto uitkiest om zelfmoord te plegen. Ook niet als je voorzichtig bent.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Jack.Ryan schreef:
post4332119.html#p4332119 schreef: Ben je in Nederland ook verplicht om het bonnetje achter de voorruit te leggen? :kniktja: :kniktja: :kniktja:


:schudnee:

Spook
Master
 Bericht 
Is een voorruit verplicht? Wat bij een geparkeerde cabrio? Als je wilt kun je daar ook het bonnetje pakken en bij een andere cabrio neerleggen.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Is een voorruit verplicht? Wat bij een geparkeerde cabrio?

Heb ik RVV 25 nog voor laten aanpassen. 8)

Ducantoni
Master
 Bericht 
Ondergetekende heeft eerder deze week zeer onaangename post ontvangen; een strafbeschikking met een stevige geldelijke sanctie. Over de inhoud hoef ik het niet te hebben, ben al voornemens in verzet te gaan. De vraag is: hoe druk heeft Justitie het op het moment, bestaat er een kans dat ik in het "vergeetboek" verdwijn? Anders gezegd, is er een wettelijke termijn waarbinnen de zaken afgehandeld moeten worden? (Meen ergens gelezen te hebben 4 jaar, maar hoor graag iets concreets waar ik houvast aan heb.)

Aanhanger
Master
 Bericht 
3 jaar. Doen en afwachten, iets anders zit er niet op.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Brief is onderweg. Welke datum is het uitgangspunt om te gaan tellen voor die 3 jaar?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Hun laatste actie

Ducantoni
Master
 Bericht 
Is het CJIB nu de weg ingeslagen van het gemak door geen acceptgiro meer aan hun brieven (sancties) toe te voegen?
Een vriend van me heeft twee brieven ontvangen en mag klaarblijkelijk zelf een overschrijvingskaart gaan aanmaken, terwijl in dit onderwerp nog wel afbeeldingen staan waar de tekst over een aangehechte acceptgiro vermeld staat.
Merkwaardige gang van zaken. :huh:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Man die gsm-codes niet aan speurders wil geven, krijgt vrijspraak: “Zwijgrecht”

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft vandaag een man vrijgesproken die weigerde de decodeercodes van zijn telefoon aan de speurders te geven.
Volgens zijn advocaat Johan Platteau kon deze zaak een gevaarlijk precedent scheppen, aangezien ze ingaat tegen het zwijgrecht dat een beklaagde heeft. “Iedereen heeft het recht te zwijgen, enkel producenten van software of hardware worden door de wet verplicht mee te werken met het gerecht.”

De man werd in het kader van een drugsdossier door een Mechelse onderzoeksrechter gevraagd de decodeercodes van zijn BlackBerry PSP te overhandigen, zodat deze kon worden uitgelezen. De man beweerde deze niet meer te kennen, waarop hij door de onderzoeksrechter in voorhechtenis werd geplaatst.

“Er is een Belgische wet die ‘derden’ verplicht mee te werken met het gerecht, maar daarmee bedoelt men producenten van software en hardware of operatoren”, zei Platteau. “Een inverdenkinggestelde mag zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht, dat is zo bepaald door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Blijkbaar wil een Mechelse onderzoeksrechter dit nu strafbaar maken, waardoor ook advocaten die hun cliënt aanraden zich op hun zwijgrecht te beroepen, medeplichtig kunnen worden aan een misdrijf.”

De aanklacht tegen de man luidde: “het weigeren van het ter beschikking stellen van info om computergegevens te decoderen”. Het Openbaar Ministerie had acht maanden effectieve celstraf gevorderd, maar de rechtbank meent dat de man het recht heeft medewerking te weigeren en sprak hem vrij.

“Het zwijgrecht maakt, samen met het recht om niet fysiek te moeten meewerken aan de eigen veroordeling, onderdeel uit van het non-incriminatiebeginsel”, klinkt het. Dat houdt in dat je er niet voor kan vervolgd worden en het moet de verdachte beschermen tegen ongeoorloofde dwang door de overheid in de zoektocht naar bewijsmateriaal. “Deze dwanguitoefening is gericht op het verkrijgen van zelf-incriminerend bewijs”, waarmee bedoeld wordt dat een verdachte niet kan verplicht worden bewijzen te leveren die zijn schuld bewijzen.


Ik ben heel benieuwd of dit ook in Nederland kan.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dezelfde regels gelden hier. :jaja:

Ducantoni
Master
 Bericht 
Even iets hypothetisch; een agent houdt iemand aan voor een misdrijf, bijv. een tasjesroof. De verdachte mag mee naar het bureau, waar ongetwijfeld een verhoor zal plaatsvinden. Enige tijd later (een week of een maand) betrapt dezelfde agent dezelfde persoon op een volgende misdaad. Uiteraard wordt dat wederom een gang richting het bureau, waar, naar we mogen aannemen, opnieuw een verhoor zal plaatsvinden.
Kan de agent dat tweede verhoor direct starten zonder opnieuw de cautie te geven?
Dit lijkt nogal ver van hetgeen Flitsservice voor opgericht is, maar ik gooi het desondanks hier maar even op het forum.
Zoals ik reeds schreef is dit puur hypothetisch, maar niet ondenkbaar, gezien het feit dat agenten hun pappenheimers wel kennen in de dagelijkse praktijk.

bruintje beer
Master
 Bericht 
Lijkt me niet, is een nieuw geval.
Als je argumentatie is dat de verdachte het al zou moeten weten, hoef je een platte smeris dus ook geen cautie te geven.

Plague
Die hard
 Bericht 
 
Nee dat kan zeker niet. Is immers een volkomen nieuw gepleegd feit en dientengevolge moet ook de cautie weer worden gegeven. Sterker nog: zelfs bij een tweede verhoor in dezelfde zaak moet de cautie worden gegeven. Nog sterker: zelfs in hetzelfde verhoor, wat bijvoorbeeld voor een sanitaire stop wordt onderbroken, moet na de stop opnieuw de cautie worden gegeven.

En die cautie is sinds maart 2017 nogal uitgebreid:

U bent niet tot antwoorden verplicht, u wordt verdacht van het overteden van *feit*, u heeft recht op bijstand voorafgaande en tijdens dit verhoor door een raadsman, het afstand doen van dat recht kan uw zaak mogelijkerwijs schaden, u heeft recht op inzage in de processtukken.

Het niet geven van de (volledige) cautie kan in het uiterste geval leiden tot uitsluiting van de verklaring en het tijdens die verklaring verkregen bewijs.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Een interessante opmerking op een ander forum:
Citaat:
BOA ben je met een bepaalde en beperkte bevoegdheid. Bijvoorbeeld het uitschrijven van een boete bij zwartrijden, dat gaat op ambtseed. Dat is trouwens iets wat een politieagent niet mag. Een politieagent mag bijvoorbeeld ook niet optreden bij milieudelicten bijvoorbeeld van lozingen. 1) Hij weet niet wat er geloosd wordt en 2) hij is niet bevoegd daartoe. Hij kan wel BOA op dat gebied worden, iets wat je op het platteland vaak ziet bij specifieke zaken als de Jachtwet, wetgeving op het gebied van landbouw e.d.


Nu heeft FS zijn bestaansrecht uiteraard aan andere dingen te danken, maar toch wilde ik deze in de groep gooien.
Het kan toch niet zo zijn als een agent een heterdaadje doet als er iemand chemisch afval in het bos achterlaat (actueel!) dat de boosdoener er met een opgeheven vingertje mee wegkomt.
OGV welk artikel mag er op zo'n moment dan wel opgetreden worden?

Ogre
Master
 Bericht 
Wetboek van Strafvordering 141 voor politie en 142 voor BOA's dacht ik. Met in 142 lid 2 de beperking voor BOA's (De opsporingsbevoegdheid strekt zich uit tot de in de akte of aanwijzing aangeduide strafbare feiten; de akte of aanwijzing kan bepalen dat de opsporingsbevoegdheid alle strafbare feiten omvat.)

Plague
Die hard
 Bericht 
 
Een agent is ALGEMEEN opsporingsambtenaar. Hij mag dus voor alles schrijven. Hij zal het echter niet snel doen. Want om een goed p.v. voor een milieudelict op te maken is kennis noodzakelijk. Kennis die vaak bij de milieuboa wel aanwezig is. Dus een slimme algemeen opsporingsambtenaar zal altijd een expert laten komen. Maar als die expert vervolgens een p.v. van bevindingen van die agent nodig heeft om het p.v. juridusch helemaal dicht te leggen (de boa heeft bijvoorbeeld de lozing zelf niet gezien) dan kan de agent dat gewoon doen. Geen enkel probleem.

Maar het is grote nonsens dat een agent er niet voor zou mogen schrijven :)

dwwolf888
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Kan ik hier ff een vraag stellen mbt ervaringen met kantonrechters ?
Gevalletje arbeidsrecht.
Is het gebruikelijk dat er geknipt en geplakt wordt met beschikkingen ?

Vrouwlief en collega onstslagen na arbeidsconflict met de werkgever. Gevalletje veel modder gooien en hopen dat de rechter vastloopt in de modderpoelen.
Uiteraard geslaagde oefening voor de werkgever.
Teksten 1:1 gekopieerd naar andere beschikking door de rechters en meerdere keren vergeten de naam van de gedaagde in de beschikking te veranderen. :oops:

Zorgvuldigheid ? :x

Spook
Master
 Bericht 
Vraagje: op de dag dat ik de sleutels inlever van een huurwoning, voor de middag, moet ik dan voor die dag nog huur en nuts (vastrecht) betalen? Ik heb die dag langer geen beschikking gehad over de woning dan wel.

Het gaat om een werkdag. Ik lees verschillende verhalen waaronder ook dat als ik de sleutels moet inleveren ik voor die dag niet hoef te betalen want het is mijn woning dan niet meer.

Spook
Master
 Bericht 
Niemand die dit weet?

ceriadwen
Master
 Bericht 
Knippen plakken doen rechters ook ;) ook met bizarre vonnissen ook tot gevolg... kennelijke misslag heet dat dan ;)

En elektra voor een woning van een dag... ik denk dat niemand daar antwoord op weet omdat niemand zich daar ooit druk om heeft gemaakt. Om daar een antwoord op te krijgen zal je dat zelf moeten uitprocederen denk ik

Walker
Master
 Bericht 
Vastrecht gaat per dag. Tot het moment van overdracht mag je nog steeds gebruik maken van elektriciteit. Dus gebruik je die dag ook het net.

Dus als het goed is heb je bij de ingebruikname betaald vanaf de dag nadat je de sleutels kreeg, en betaal je tot en met de dag waarop je ze inlevert. Of de netbeheerder kan per overdracht 1 dag extra factureren. Phoe, daar zullen ze rijk van worden.

Spook
Master
 Bericht 
Het gaat me voornamelijk om de huur. Een dag scheelt een slok op de borrel. Het punt is dat voor beide zaken de verhuurder zelf dingen aan het verzinnen is. Zoals alle kosten van de nuts doodleuk door te laten lopen tot de datum dat de leverancier een afrekening heeft gemaakt. Lang nadat ik de sleutels dus al had ingeleverd. En daar krijg ik dan de hele rekening van. Dat soort fratsen.

Mijn contractsvorm was vroeger anders dus ik kan helemaal niet vaststellen of ik pas vanaf dag 2 ben gaan betalen. En nadat ik de sleutels heb ingeleverd stonden de nieuwe bewoners al voor de deur. Heb ze nog succes gewenst. Die dag kregen zij de sleutels, en hebben dus gebruikgemaakt van de woning (huur) en de nuts. Of toch tenminste de verhuurder zelf dan tot de overdracht (verkoop woning). Ik heb de meterstanden, maar het vastrecht is nog een tijd op mijn conto doorgelopen, want dat ging via de verhuurder. En nu ga ik hem duidelijk maken dat ik daar niet voor ga betalen, maar de vraag is dus óf en zo ja welke zaken voor mijn rekening zijn op die dag. Vastrecht is klein bier, maar de huur is significanter. En aangezien er meer niet klopt en er gecentenneukt wordt, wil ik ook geen cent meer betalen dan strikt noodzakelijk.

Schoenzool
Master
 Bericht 
Toen ik huurde ging de dag in om 00:00 uur.
Dus had ik zondag 00:00 de sleutel in bezit betaalde ik voor maandag.
Stond meen ik ook zo in contract.

Walker
Master
 Bericht 
Datum einde huurcontract is de einddatum. Ga eens zoeken in het BW onder huurrecht.

Spook
Master
 Bericht 
Sorry, maar dat is voor mij nog niet duidelijk. Is die einddatum de dag dat de huur e.d. stopt, of is gestopt? Anders heb je de situatie dat voor een woning op de dag dat er wordt overgedragen tweemaal huur wordt voldaan. Eenmaal nog door de oude huurder, en eenmaal al door de nieuwe huurder, of eigenaar.

In het contract staat daar helemaal niets over.

Walker
Master
 Bericht 
De eigenaar betaalt geen huur, en vaak begint en eindig de huur gelijk aan de maanden. Dus jij levert de sleutels op 31-5 in, en de nieuwe huurder betaald de huur miv 1 juni. Hooguit krijgt hij/zij de sleutels ook al 31-5.

Spook
Master
 Bericht 
Ik heb de sleutels ergens halverwege de maand ingeleverd, en de woning is na mijn huur snel verkocht. De bewoners na mij zijn dus ook geen huurders. Echter is de datum van de eindafrekening nuts een stuk later dan de dag dat mijn overeenkomst stopte en ik de sleutels heb ingeleverd. Dat zal de datum van overdracht dan zijn. Dus wat de oude eigenaar, mijn verhuurder dus, afspreekt met de nieuwe eigenaren mbt eerder de sleutels krijgen zal me een worst zijn, maar voor de periode tussen dat ik de sleutels heb ingeleverd, en de nieuwe bewoners de woning betrekken danwel het koopcontract hebben getekend, ga ik geen geld ophoesten voor bv. vastrecht nuts. Ik zal dan die laatste dag de huur nog moeten voldoen. Jammer, aangezien ik al in de ochtend geen beschikking meer had over de woning. De optie om aan het eind van de dag de sleutels in te leveren was er niet. Ik vergelijk het maar met het huren van een aanhanger. Als ik die voor een paar dagen huur, en dan rond 10 uur inlever, en die middag wordt ie weer verhuurd voor een paar dagen aan een ander, dan vangt de verhuurder tweemaal voor die dag. Als die echter stelt dat het inleveren 's ochtends dient te gebeuren, is het niet mijn keuze geweest om de rest van die dag geen aanhager ter beschikking te hebben, ook al heb ik voor de hele dag voldaan.

Ogre
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Als die echter stelt dat het inleveren 's ochtends dient te gebeuren, is het niet mijn keuze geweest om de rest van die dag geen aanhager ter beschikking te hebben, ook al heb ik voor de hele dag voldaan.

Kennelijk heb je in dat geval gehuurd onder de voorwaarde dat je 's ochtends inlevert en daarmee is het tarief voor die huur ook tot dat moment van inleveren en niet voor de hele dag.

Ik heb de verkoopnota van mijn huis van vorig jaar er voor de aardigheid eens bij gepakt. Daar worden de zakelijke lasten verrekend vanaf datum overdracht. Dus ondanks dat de overdracht pas 's middags was betaalden die nieuwe eigenaren de lasten voor die dag. Maar in hoeverre dat met een huurovereenkomst te vergelijken valt ?

Voor wat betreft de nutskosten na (de dag van) inleveren sleutel heb je gelijk lijkt me. Ik begrijp dat het hier niet om een aansluiting gaat die op jouw naam staat ? Anders snap ik niet helemaal hoe dit probleem kan ontstaan.
Voor mij persoonlijk zou ik er niet zo veel moeite mee hebben trouwens, maar da's een ander verhaal. De dagelijkse kosten (leverings- en netbeheerkosten minus vermindering energiebelasting) is een negatief bedrag :roll: O:)

Spook
Master
 Bericht 
De analogie van de aanhanger is niet perfect. Ik kan natuurlijk jaren vantevoren niet weten wanneer de sleutels ingeleverd worden. In het huurcontract staat niets over dit soort dingen. De afhandeling van de oplevering zijn via een makelaar gelopen omdat het contact met de verhuurder niet goed was. Juist omdat hij steeds zelf dingen verzon die totaal geen wettelijke basis hadden. Die heeft een tijd afgesproken in de ochtend.

Maar goed, jammer dan. Een dag meer lappen.

De nuts stonden op naam van de verhuurder. Ik betaalde een voorschot en elk jaar werd er een eindafrekening gemaakt met bijbetalen of verrekening met het nieuwe voorschot.

bruintje beer
Master
 Bericht 
Ok, het volgende.
Red flags en alarmbellen all over the place, dus dat stukje kun je negeren.
De zoon van een kennis (knaap is een jaar of 17, 18) heeft z'n spelcomputer via marktplaats verkocht voor een paar tientjes. Heeft 'ie aan z'n moeder gevraagd of het geld naar haar rekening mocht worden overgemaakt, want zij zit bij dezelfde bank als de beoogde koper.
Heeft de flapdrol die spelcomputer nooit opgestuurd natuurlijk.
Vanochtend onze kennis helemaal in paniek; ze had een brief van de politie gekregen. Ze moet zich binnenkort melden op 't bureau en dan wordt ze gehoord en zullen haar vingerafdrukken worden genomen, omdat ze verdachte is.

Heeft dat enige juridische grond? Ik bedoel, zo kan ik ook wel een paar centen overmaken naar iemand waar ik de schurft aan heb, om dan na een week aangifte te doen. Lijkt me toch niet :loco:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Ja dat mag. Er is voor Sr 326 voorlopige hechtenis mogelijk en dan mag men vingerafdrukken nemen.

Plague
Die hard
 Bericht 
 
Haha wtf. Stuur die spelcomputer alsnog op of laat die zoon er voor straf een kopen en opsturen :P

bruintje beer
Master
 Bericht 
Dus
bruintje beer schreef:
zo kan ik ook wel een paar centen overmaken naar iemand waar ik de schurft aan heb, om dan na een week aangifte te doen.
?
:lol: :loco:

Spook
Master
 Bericht 
Vraag:

Ik had een huurcontract. Daarop mijn handtekening als huurder, en van de verhuurder en zijn vrouw als medeverhuurder.

Nu heb ik een overeenkomst om te vertrekken en daar staat een oprotpremie in genoemd. Met mijn handtekening en die van de verhuurder.

Nu het op betalen aankomt beroept de verhuurder zich op het feit dat de handtekening van zijn vrouw ontbreekt en dat hij doodleuk de oprotpremie niet hoeft te voldoen.

Kan ik stellen dat ik de overeenkomst met hem ben aangegaan en dat ik niks met zijn vrouw te maken heb. Of had zijn vrouw ook moeten tekenen als medeverhuurder op het contract waar deze overeenkomst effectief een beëindiging van is?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Kan ik stellen dat ik de overeenkomst met hem ben aangegaan en dat ik niks met zijn vrouw te maken heb.

Dat lijkt me wel.

Tita_NL
Pro
 Bericht 
 
Spook schreef:
Kan ik stellen dat ik de overeenkomst met hem ben aangegaan en dat ik niks met zijn vrouw te maken heb


Hangt toch ook af van de rechtsvorm? Wij hebben een VOF waarbij iedere vennoot zelfstandig bevoegd is tot €1000,-- en daarboven moeten beide tekenen. Op het moment dat ik een overeenkomst aanga van €1500,-- en mijn vennoot is hier niet mee akkoord zal dit bedrag volledig bij mij worden verhaald.

Staat er in het origineel contract iets over meerdere verhuurders gemeld?

Spook
Master
 Bericht 
Dit is particulieren onderling. In het originele contract staan gewoon hun namen als verhurende partij, en mijn naam als hurende partij.

bruintje beer
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Ik had een huurcontract. Daarop mijn handtekening als huurder, en van de verhuurder en zijn vrouw als medeverhuurder.
Nu heb ik een overeenkomst om te vertrekken en daar staat een oprotpremie in genoemd. Met mijn handtekening en die van de verhuurder.
Het lijkt me dat het huurcontract volledig los staat van de oprotovereenkomst. Het huurcontract is tussen jou en het echtpaar, de oprotovereenkomst tussen jou en hem. Als jij aan de voorwaarden voldoet moet hij gewoon dokken dus.

 Pagina 16 van 18 [ 870 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy