» Juridisch » Overige boetes en EMA   

Postingstijd interval gedetecteerd van 488.5 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 37 berichten ]
Cweepz
Master
 Bericht 
M'n broer maakte het volgende mee:

Citaat:
Donderdag is bij Jacqueline (zijn vrouwtje) d’r tijdelijke fiets haar remmen afgebroken.

Toch maar even kijken of we misschien geen andere fiets kunnen vinden.
Na wat zoeken op Marktplaats komen we een fiets tegen die wel heel erg op haar gestolen fiets lijkt.
Andere dag toch maar even kijken.
Kan toch niet waar zijn, staat bij een fietsenwinkel xxxx in Bergen op Zoom.

Zaterdag morgen toch maar even gaan kijken, gelijk geen twijfel mogelijk en ook het frame nummer klopt.
Jacqueline houd de dame aan de praat terwijl ik buiten de politie bel.

En wat denk je, ik mag blij zijn dat ze geen andere melding hebben gehad, anders had ik langer kunnen wachten.
Na de eigenaresse ermee geconfronteerd te hebben dat we de gestolen fiets terug willen, is ze van geen kwaad bewust.
Wel mogen we de fiets meenemen, later verteld de politie agent ons dat we blij moeten zijn dat de winkel de fiets wil afgeven, anders hadden we hem niet mee mogen nemen ?????.

Het zou kunnen zijn dat ze ter goede trouw is, wel opvallend dan dat de fiets niet in de showroom staat maar achterin het magazijn, en pas sinds een paar weken op marktplaats staat terwijl de fiets in Mei is gestolen en sinds die tijd ook in haar bezit is.


later verteld de politie agent ons dat we blij moeten zijn dat de winkel de fiets wil afgeven, anders hadden we hem niet mee mogen nemen ?????.

Kan iemand me vertellen hoe dat zit?

Overigens wel cool dat poltie BoZ binnen 15 minuten er waren om m'n broer te helpen :thumb: Wel weer jammer van die " ik mag blij zijn dat ze geen andere melding hebben gehad, anders had ik langer kunnen wachten." natuurlijk :fp:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Cweepz schreef:
later verteld de politie agent ons dat we blij moeten zijn dat de winkel de fiets wil afgeven, anders hadden we hem niet mee mogen nemen ?????.

Totdat het tegendeel bewezen is, is het bezit de meest volkomen vorm van eigendom.

EddyHH
Master
 Bericht 
Het enige waardoor ik denk dat de winkel weet dat de fiets gestolen is is omdat ze hem zo hebben teruggegeven, mits de fiets nog een aardige waarde heeft uiteraard. Anders doe je dat m.i. niet. Je broer kan volgens mij nergens mee aantonen dat het zijn fiets is.

Cweepz
Master
 Bericht 
Originele aankoop bon waar het chassisnummer op staat. Maarja, bij overdracht wordt dat nummer natuurlijk nergens geregistreerd.

EotS
Master
 Bericht 
Als de winkelier de fiets niet afstaat (ofwel afstand doen van het goed), zal deze ter plekke in beslag worden genomen door de politie. De winkelier had hem dus sowieso niet mogen "houden". Een officier van justitie (tegenwoordig ook de hulpofficier) zal dan beslissen om de fiets retour eigenaar te doen.

Opties bij inbeslagname zijn: retour eigenaar, onttrekken aan het verkeer of verbeurd verklaren

red devil1
Master
 Bericht 
Cweepz schreef:

later verteld de politie agent ons dat we blij moeten zijn dat de winkel de fiets wil afgeven, anders hadden we hem niet mee mogen nemen ?????.

de politie had hem wel in beslag kunnen nemen. Dan had je tot uitspraak van de rechter moeten wachten of je hem terugkrijgt. Dus dat bedoelde hij denk ik. Als politie zou ik toch even een rondje doen door magazijn om te checken of er niet meer gestolen exemplaren staan (f) Daar is nu genoeg aanleiding voor

EddyHH
Master
 Bericht 
EotS schreef:
Als de winkelier de fiets niet afstaat (ofwel afstand doen van het goed), zal deze ter plekke in beslag worden genomen door de politie.

Dus als ik morgen naar een fietsenzaak ga en wijs een willekeurige 2ehands fiets aan en zeg dat dat de mijne is wordt deze door de politie inbeslag genomen? Dat kan ik moeilijk geloven.

EotS schreef:
Een officier van justitie (tegenwoordig ook de hulpofficier) zal dan beslissen om de fiets retour eigenaar te doen.

Ik ben dan heel benieuwd hoe wordt vastgesteld wie de eigenaar is.

red devil1
Master
 Bericht 
frame nummer??? en aankoopbon?

The Driver
Master
 Bericht 
 
De fiets wordt natuurlijk pas in beslag genomen, als jij de originele aankoopfactuur met daarop het framenummer kan laten zien.

EotS
Master
 Bericht 
The Driver schreef:
De fiets wordt natuurlijk pas in beslag genomen, als jij de originele aankoopfactuur met daarop het framenummer kan laten zien.
:kniktja: :thumb: Of middels andere unieke kenmerken of bewijsmiddelen kan aantonen dat dit jou fiets is zoals foto's bijvoorbeeld. Vandaar dat het zo belangrijk is met een aangifte ook aan de kleinste details te denken. Die kunnen op zo'n moment dus van pas komen.

Laguna
Master
 Bericht 
 
verder zou een fietsenwinkel vls mij een aankoopregister moeten hebben waaruit de herkomst van de fiets in kwestie uit zou moeten blijken....vaag dat niemand daar naar heeft gevraagd of verwezen.

Cweepz
Master
 Bericht 
red devil1 schreef:
Als politie zou ik toch even een rondje doen door magazijn om te checken of er niet meer gestolen exemplaren staan


Dat hebben ze niet gedaan. Of in ieder geval niet direct, wellicht kan de fietsenhandelaar binnenkort een bezoekje verwachten?

Kijvie
Pro
 Bericht 
Helaas ligt het allemaal wettelijke gezien iets gecompliceerder en is er geen sprake van geluk gehad hebben.. Alle antwoorden die betrekking hadden op het strafrecht (in beslag name door (h)ovj ed kloppen helaas niet. Ook had de politie niet meer voor je kunnen doen dan een aangifte van heling opnemen, echter, daarmee krijg jij je fiets niet terug. Het terugstelen van je eigen fiets is dus niet altijd waarheid. Je zult eerst moeten nagaan of de derde toevallig derdenbescherming geniet, die de wet de derde geeft. In gevallen kan er dus sprake zijn van diefstal van je eigen fiets. Als een derde derdenbescherming geniet, dan is hij eigenaar van jou fiets geworden. Dit lijkt heel erg verwarrend, maar ik ga het proberen uit te leggen. We maken een uitstapje naar het goederenrecht..

Het recht op de gestolen fiets op te eisen heet revindicatie (artikel 5:2 BW). Revindicatie is het recht van de eigenaar van een roerende zaak (of een onroerende zaak) om de zaak bij eenieder die het zonder recht onder zich heeft, op te eisen.

De fiets kan door de eigenaar worden opgeëist. De fietsenwinkel kan namelijk geen derdenbescherming inroepen. Het gaat hier om een roerende zaak (een fiets), waarvan de eigenaar het eigendom is kwijtgeraakt door diefstal (in casu het geval), In dat geval wordt de fietsenwinkel NIET beschermd tegen een revindicatie-vordering van de eigenaar van de fiets (artikel 3:86 BW). De revindicatie-vordering moet wel binnen 3 jaar na de dag van diefstal worden ingesteld (artikel 3:86 lid 3 BW). De fietsenzaak is dus bezitter ter goeder trouw van de fiets. De fietsenwinkel zou een beroep kunnen doen op vergoeding van gemaakte kosten (artikel 3:120 BW), maar aangezien deze een tijd lang in het magazijn heeft gestaan, lijkt me dat niet aan de orde.

Maar.. Wat nu als de fietsenwinkel de fiets had verkocht aan een particulier en je had de fiets daar terug willen eisen? Wat dan.. Dan ligt de revindicatie-vordering een stuk gecompliceerder. Een derde kan wel een beroep op derdenbeschermin g (artikel 3:86 lid 1 BW) doen als hij ter goeder trouw was (dus niet wist dat fiets was gestolen), de fiets anders dan om niet (niet gratis) heeft verkregen en de derde heeft de fiets in de normale handel (winkel, warenhuis, groothandel, etc) gekocht heeft. wel een beroep op artikel 3:86 lid 1 BW kan gedaan worden door de verkrijger mits hij te goeder trouw was, het niet om niets verkregen heeft, en hij het hij het gestolen goed in de normale handel (winkel, warenhuis ed) gekocht heeft. (art. 3:86 lid 3 sub a) Daarnaast is voor een geslaagd beroep op derdenbescherming een twee vereiste. De derde moet tot drie jaar na de aankoop per omgaande gegevens verschaffen over de persoon van wie hij de fiets heeft verkregen, dan wel gegevens verschaffen om deze te kunnen traceren. Voldoet de derde hier niet aan, dan heeft de derde alsnog geen recht op derdenbescherming. Dit noemt de wet de wegwijspicht en is te vinden in art. 3:87 lid 1 BW.

Ben er dus bewust van dat, wanneer je tweedehands iets koopt, je altijd de gegevens (naam, adres, etc.) van de verkoper kent. Dit kan je achteraf een hoop gelazer schelen. Echter als je op straat een fiets koopt van een junk, dan is kans dat je je überhaupt op derdenbescherming kan beroepen al erg klein.

EotS
Master
 Bericht 
De politie treed alleen op indien er sprake is van strafrecht. In dit geval was de fiets gestolen en deed de fietsenhandelaar er vrijwillig afstand van. Mutatie maken en case closed, tenzij er tegen de fietsenhandelaar aanwijzingen zijn dat er vaker gestolen fietsen opduiken....

Op het gebied van Burgerlijk wet doet de politie niets, kan ook niet echt. De inspanningen dienen door de burger zelf worden verricht zoals de revindicatie.

Zodra er een aangifte wordt gedaan ivm de diefstal / heling, vervalt het BW, strafrecht prevaleert immers....

Kijvie
Pro
 Bericht 
EotS schreef:
Op het gebied van Burgerlijk wet doet de politie niets, kan ook niet echt.

Dat klopt helemaal. De hoofdtaken van de politie zijn: hulpverlening, preventie, handhaven van orde en rust, oplossen van misdrijven en opsporen van daders. Deze taken zijn beschreven in de politiewet. Het terughalen van een fiets (roerende zaak) is geen taak van de politie en de politie kan alleen een bemiddelende rol spelen in een dergelijke kwestie.

EotS
Master
 Bericht 
Kijvie schreef:
Het terughalen van een fiets (roerende zaak) is geen taak van de politie en de politie kan alleen een bemiddelende rol spelen in een dergelijke kwestie.
Nee dus ..... In dit geval was de fiets van diefstal afkomstig dus wel degelijk een zaak voor de politie.
Je zegt het zelf al:
Kijvie schreef:
oplossen van misdrijven en opsporen van daders

Diefstal is nog steeds geregeld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht en niet in het Burgerlijk Wetboek ....

"Ignoratio exustat exustat neminem"

Cweepz
Master
 Bericht 
Thanks voor alle feedback, weer wat geleerd!

Kijvie
Pro
 Bericht 
EotS schreef:
Nee dus ..... In dit geval was de fiets van diefstal afkomstig dus wel degelijk een zaak voor de politie.
Je zegt het zelf al:

De diefstal van de fiets is een zaak voor de politie. Het terughalen van de fiets is een burgerlijke aangelegenheid, daar kan de politie alleen in bemiddelen. Tenzij je kunt aangeven waar in artikel 310 ev WvSr is geregeld dat een gestolen goed altijd teruggaat naar de rechtmatige eigenaar. Dat is noch in Strafvordering (dat bepaalt de wijze van straffen e.d.) noch in Strafrecht (dat bepaalt de hoogte van de straf) geregeld.

MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Kijvie schreef:
.... waar ... is geregeld dat een gestolen goed altijd teruggaat naar de rechtmatige eigenaar Dat is noch in Strafvordering... geregeld.

O?

Art. 116 lid 2 Sv: Indien degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen ten overstaan van de rechter-commissaris, de officier van justitie of een opsporingsambtenaar schriftelijk verklaart afstand te doen van het voorwerp, kan de hulpofficier van justitie of het openbaar ministerie:
a. het voorwerp doen teruggeven aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt

Art. 353 lid 2 Sv: De rechtbank gelast, onverminderd artikel 351,
b. de teruggave van het voorwerp aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt

Ik vrees dat EotS het bij het rechte eind heeft.
De politie, i.c. de hovj, is bevoegd de fiets terug te geven aan de rechtmatige eigenaar als degeen onder wie de inbeslagneming heeft plaatsgehad afstand doet.

EotS
Master
 Bericht 
Goed, heb je die plaat altijd al gehad of issie net aan komen waaien met die storm ???? .... Ik heb al antwoord gegeven gisteren maar als je alles wilt weten, pak een paar bakken koffie en Google dat de volgende artikelen;

Artikel 94 Wetboek van Strafvordering
Artikel 116 ,, (zie 2e lid onder a)
Artikel 117 ,,
Artikel 118 ,,
Artikel 353 ,, (zie 2e lid onder b)

En lees het Besluit Inbeslaggenomen voorwerpen ....

Kijvie schreef:
Dat is noch in Strafvordering (dat bepaalt de wijze van straffen e.d.)

.... Blijf je bij deze mening ... ???? ......

Onthoud: strafvordering regelt de procedure (formeel recht) en strafrecht geeft aan wat strafbaar is (materieel recht). Strafvordering bepaalt dus niet de wijze van straffen, ook dit staat in strafrecht ("hij die .... wordt gestraft met ...").

Met vriendelijke groet, Mr. E. OTS

ps: dit had je zelf natuurlijk ook kunnen vinden ....

Zie net dat MofkaP me al voor was .....

Kijvie
Pro
 Bericht 
Die mr. titel heb ik dan niet voor mijn naam staan, maar ik ben van mening dat een dergelijke kwestie onder het burgerlijke recht wordt uitgevochten en niet onder het strafrecht... Dat zul je met me eens zijn. Anders flikker het burgerlijk wetboek maar in de prullenbak en dan vooral artikel 3:86 BW schrappen.. Waarom nemen we anders in het BW artikelen op die de revindicatie na diefstal regelen..

En inderdaad, dat onderscheid tussen strafvordering en strafrecht had ik moeten weten, dat is een kwestie van te snel antwoorden en te weinig onderzoeken (een hbo'er is te praktisch en trek te snel een conclusie, is waar..)..

En ik zei ook waar het staat dat het altijd (!) zo is.. Dat het mogelijk is dat het gebeurd zal best, maar het gebeurd niet altijd.. 99 van de 100 gevallen zullen onder het burgerlijke recht moeten worden beslecht..

Maar laten we vooral op goede voet met elkaar leven en iedereen zit er wel eens naast.. Maar waarom zou de teruggave van de fiets plaatsvinden onder het strafrecht en niet onder het burgerlijk recht? De politie gaat je echt niet helpen hoor als je fiets is gestolen en je wilt hem terug hebben. Je zult zelf een revindicatie-vordering moeten instellen, desnoods bij de burgerlijke rechter.. Een derde wordt zelfs beschermd tegen een revindicatie-vordering als hij voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 3:86 en 3:87 BW. En voor heling zullen ze opzet of schuld (kwader trouw) moeten aantonen..

Daar heeft ook de RC of de HOVJ niets tegen in te brengen. Als ik een fiets koop in een winkel, tegen een normale prijs en ik kan verstellen van wie ik de fiets heb gekocht.. De politie houd mij vervolgens staande en een HOVJ bepaalt voorts dat hij de fiets in beslag neemt en teruggeeft. Prima. Dan beroep ik mij op artikel 3:86 BW en 3:87 BW. Ik koop de fiets in een winkel (vereiste 1 derdenbescherming, tegen een normale prijs (ik hoef niet te twijfelen aan de beschikkingsbevoegdheid en ben dus ter goeder trouw), en ik vertel van wie ik de fiets heb gekocht (wegwijsplicht).. Voila.. Ik ben eigenaar van de fiets geworden op grond van derdenbescherming uit BW..

Leg mij nu eens uit, wat daaraan fout is..

EotS
Master
 Bericht 
A: heb ik al gedaan
B: bemoeit de politie zich (nogmaals) niet met BW aangelegenheden
C: wordt je bij aantreffen van een gestolen goed niet staande gehouden maar ex artikel 27 Wetboek van strafvordering aangehouden en als zodanig behandeld. Nogmaals: het strafrecht prevaleert boven het BW.. Op het moment dat de politie in beeld komt kan er dus uitsluitend op strafrechtelijke wijze mee omgaan.
Kijvie schreef:
De politie gaat je echt niet helpen hoor als je fiets is gestolen en je wilt hem terug hebben
... Dus wel ...
Kijvie schreef:
Je zult zelf een revindicatie-vordering moeten instellen, desnoods bij de burgerlijke rechter..
... Niet nodig, zie de hiervoor genoemde artikelen...
Kijvie schreef:
En voor heling zullen ze opzet of schuld (kwader trouw) moeten aantonen..
... Dat klopt, dus zit je met een strafrechtelijk onderzoek...

Maar goed, die mr. titel heb ik dan niet voor mijn echte naam. Dat doet echter niets af aan het feit dat deze materie de basis van mijn inkomen vormt... Ik mag dus zeggen dat ik weet hoe het werkt... Daarmee heb ik (maar ook MofkaP) je getracht uit te leggen hoe het werkt. Kennelijk begrijp je het dus niet of wil je het niet begrijpen.

Het is een internetforum en je bent vrij je mening te ventileren hier (is geregeld in het EVRM, ter info). Maar op dit forum zijn ook een aantal experts aanwezig om hier en daar toch uitsluitsel te geven om oeverloze discussies te vermijden.... Laat ik het dan hier bij houden...

Kijvie
Pro
 Bericht 
Jep.. Duidelijk EotS.. Laten we de fictieve strijdbijl begraven :-D..

Bond James Bond
Laat zich horen
 Bericht 
Er is ook nog een verschil in het in beslag nemen, en een beslag opleggen.
Ik heb mee gemaakt dat de nieuwe eigenaar van mijn eigendom geen afstand deed en dat
de politie het niet mee nam, maar in overleg met de ovj beslag legde zodat hij het dus niet kan verkopen tot de zaak is uitgezocht.

basgitaar
Master
 Bericht 
Cweepz schreef:
later verteld de politie agent ons dat we blij moeten zijn dat de winkel de fiets wil afgeven, anders hadden we hem niet mee mogen nemen ?????.

Kan iemand me vertellen hoe dat zit?

Is gewoon derde persoon enkelvoud, dus stam plus t, dus "vertelt".

huffie
Die hard
 Bericht 
Wat zou er gebeuren als je een proefrit op de fiets zou doen ,vervolgens lekker naar huis gaat met de fiets.
Je hebt zelf namelijk de aankoopbon en het bewijs dat de fiets van jezelf is.

Met andere woorden gewoon je eigen fiets terugstelen is dus beter.
Je kunt niks stelen wat al van jezelf is.

Bond James Bond
Laat zich horen
 Bericht 
huffie schreef:
Wat zou er gebeuren als je een proefrit op de fiets zou doen ,vervolgens lekker naar huis gaat met de fiets.
Je hebt zelf namelijk de aankoopbon en het bewijs dat de fiets van jezelf is.

Met andere woorden gewoon je eigen fiets terugstelen is dus beter.
Je kunt niks stelen wat al van jezelf is.


De verkoper heeft bewijs; een foto van marktplaats en waarschijnlijk een framenummer om aan te tonen dat hij de fiets in bezit had.
Of hij rechtmatig eigenaar was wordt bij beslag uitgezocht.
Als iederéén met een bon van een fiets die hij later verkocht heeft hem direct weer terug kan krijgen...

Hoe zou het gaan als je je eigen fiets terug koopt en je er dus meteen over kan beschikken?
Je hebt dan een verkoopbon met framenummer als bewijs, je zal dan later je geld terug moeten halen.

vent
Respect
 Bericht 
 
Maarre, politie gaat niet eens het magazijn van die fietsenhandel bekijken ? Fietsenhandelaar hoeft ook niet te vertellen hoe ze aan die fiets komt ?

ChristiaanMulder
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Cweeps,

Eergisteren is mijn Gazelle Primeur van het NS station in Bergen op Zoom gestolen.

Ik heb hiervan aangifte gedaan, maar voor dat een fiets in het Fietsdiefstalregister staat duurt weer een tijd...
(en op basis van je verhaal wordt dat blijkbaar ook niet gecheckt)

Anyway, ik vind het wel bizar dat de fiets niet in de showroom staat maar achterin het magazijn, en pas veel later op marktplaats staat terwijl de fiets in Mei was gestolen en sinds die tijd ook in haar bezit was. Zit een luchtje aan...

Niet dat ik meteen de fietsenwinkel binnen zal stormen, maar kun je me vertellen om welke winkel het ging?
Ik wil toch eens kijken of ik mijn fiets daar toevallig zie staan.

Alvast bedankt!!!

GGeek
Die hard
 Bericht 
 
Zow, dat is dan wel weer de kick van het jaar denk ik.
Een 15 maanden oud topic omhoog schoppen omdat je fiets is gestolen ChristiaanMulder.


Ik denk niet dat Cweepz de naam publiekelijk gaat plaatsen. Als daar noodzaak toe was, was dat wel in de initiële post gebeurd.

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
Het is een relevante post in dit topic, denk ik?

ChristiaanMulder
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Gezien het feit dat dit topic in 15 maanden niet is verwijderd, denk ik dat het wel kan.

tjappie (Guus)
Master
 Bericht 
NS station in Bergen op Zoom gestolen


Rijd naar de V en D en zit hem in de bewaakte fietsenstalling aldaar. Is maar 500 meter lopen dan, nu verder (f) Tip voor de volgende keer.

GGeek
Die hard
 Bericht 
 
Martijn schreef:
Het is een relevante post in dit topic, denk ik?

Zij stapje even, dus als mij ergens op de zelfde locatie het zelfde overkomt als iemand anders op een andere datum (geflitst) dan zullen we ook maar in het topic verder gaan.

Topickicker is een eendagsvlieg, heeft 1 post en kickt een topic van 15maanden oud.
Zelfs de overeenkomsten dat zijn fiets ook in Bergen op Zoom is gejat, vind ik niet voldoende om dan een kick van het topic te maken.

De kicker had daarentegen ook via PB kunnen proberen in contact te komen met TS.


Nu om naast mijn kritiek in deze post toch nog bij te dragen,

Het fietsdiefstal register wordt online gehouden door de vrienden van het RDW en is door een ieder te raadplegen.
De url is: https://fdr.rdw.nl/

RDW schreef:
Sinds januari 2008 zijn alle 25 politiekorpsen aangesloten op het landelijke fietsdiefstalregister. Vanaf dat moment is elke aangifte van een gestolen fiets automatisch geregistreerd. Dat geldt overigens alleen voor de aangiftes van na 1 januari 2008. Aangiftes van vóór 1 januari 2008 zijn slechts beperkt verwerkt in het register.

Nog een quote van de RDW site:
RDW schreef:
Wel of niet gestolen

Om te controleren of een fiets als gestolen staat geregistreerd heeft u een combinatie van het framenummer en het merk van de fiets nodig. Een andere mogelijkheid is met behulp van het fietschipnummer, ook wel diefstalpreventiechip (dpc) of protagtor. Als de fiets als gestolen staat geregistreerd is het antwoord ja.

Staat de fiets niet als gestolen geregistreerd dan is het antwoord nee. Echter, bij een negatief antwoord kan de fiets nog steeds uit diefstal afkomstig zijn. Op dit moment wordt slechts in 15% van de gevallen van fietsdiefstal aangifte gedaan bij de politie. Als er geen aangifte wordt gedaan, is uw fiets niet herkenbaar als gestolen.

Het kan ook zijn dat de aangifte nog niet is verwerkt in het fietsdiefstalregister. De politie heeft maximaal 10 dagen de tijd om te controleren of een aangifte voorzien is van de juiste gegevens zoals framenummer en/of chipnummer. Pas daarna wordt de fiets als gestolen geregistreerd.


ChristiaanMulder, je kan dus zelf controleren of jouw fiets al is opgenomen. Dit zou direct na je aangifte moeten gebeuren. Een fatsoenlijke fietsenhandelaar (een met winkel) zou je van mogen verwachten dat ze het fietsdiefstalregister raadplegen alvoren een fiets op te kopen.

Het ter goeder trouw kopen van een gestolen fiets wordt zo dus wel makkelijk onderuit te schoffelen, zeker wanneer deze van particulier op particulier gaat via verkoop aan huis.
Het junk verhaal kan nooit geloofd worden (ooit een junk legaal een 'goede' fiets zien verkopen voor 20 euro? Klinkt eerder dat hij weer een shot nodig heeft).

GGeek
Die hard
 Bericht 
 
Volgens mij gaat er iets niet helemaal 100% met het forum, mijn reactie van 18:28? Toen was ik aan het eten (al zeker 20 minuten).

En een reactie er tussen nog om 17:54?
Gezien het feit dat dit topic in 15 maanden niet is verwijderd, denk ik dat het wel kan.


Maar goed, dat een topic niet verwijderd is, wil niet per definitie zeggen dat alles maar omhoog gehaald moet worden. Het verwijderen van informatie vind ik dan ook ronduit slecht. Misschien dat er maar een moderator lock dan moet komen, om posts met zo'n grote interval op relevantie te screenen. ;)

Er zijn andere wegen om informatie te bemachtigen. Stuur eens een PB want grote kans dat dit topic niet eens meer in de 'abonnementen lijst' staat van TS.

viffer
Master
 Bericht 
GGeek schreef:
Volgens mij gaat er iets niet helemaal 100% met het forum, mijn reactie van 18:28?


ucp.php?i=165

Heb je de zomertijd nog aan staan?

En verder; waar je je al niet druk om kunt maken :biertje:

shootme
Master
 Bericht 
GGeek schreef:
Topickicker is een eendagsvlieg, heeft 1 post en kickt een topic van 15maanden oud.
Zelfs de overeenkomsten dat zijn fiets ook in Bergen op Zoom is gejat, vind ik niet voldoende om dan een kick van het topic te maken.


Dus iemand overkomt iets, hij/zij gaat googlen en vind een soortgelijk topic.
Jij vind dat die persoon niet het recht heeft om daarin te posten? :duh:

viffer schreef:
En verder; waar je je al niet druk om kunt maken

:thumb:

 Pagina 1 van 1 [ 37 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…