» Juridisch » Overige boetes en EMA Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 1  [ 10 berichten ]
Utumno
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Beste heren en dames,

Ik ben beboet voor het niet dragen van een gordel in de binnenstad van Leiden. Ik zat diep in de schulden, niet betaald, rechter uitspraak gedaan. Gerechtsdeurwaarder komt het geld opeisen voor geleverde diensten bij mijn werkgever. Niet slim uiteraard om het zover te laten komen, maar ik zat al als een kat in het nauw en dit had niet echt mijn prioriteit. Hieronder staat het verhaal in 4 mailings beschreven. Wie kan mij verder op weg helpen? Bij voorbaat dank..!

De eerste mail van het gerechtsdeurwaarderskantoor naar mijn werkgever:

Geachte dames/heren,

Hierbij verzoek ik u bijgaand formulier, aangevuld met de
gevraagde gegevens, aan mij te retourneren. Om u portokosten
te besparen stuur ik deze brief nogmaals per e-mail.

Ik ben in het bezit van een executoriale titel, waarbij
betrokkene is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag.

Ook verneem ik gaarne de juiste tenaamstelling en de
rechtsvorm van uw bedrijf.

Overeenkomstig de wet heb ik het recht u deze vragen te stellen.

U bij voorbaat dankend voor de door u te nemen moeite,

met vriendelijke groet,


Gerechtsdeurwaarderskantoor

Buik en Van der Horst

---------------------------------------------------------------------------------------
De reactie op het antwoord van het gerechtsdeurwaarderskantoor:

Geachte mevrouw ***,

bedankt voor uw reaktie.

U zegt, dat de heer *** contact heeft gehad met diverse instanties om zijn schulden te regelen.

Het dwangbevel in deze zaak is op 19 februari 2010 aan hem betekend, en daarna hebben we nog 3 aanmaningen verstuurd. De heer *** heeft nooit gereageerd naar ons, wel heeft hij op 24 maart de hoofdsom rechtstreeks aan het centraal justitieel incasso bureau overgemaakt. Daarna heeft hij weer een brief gehad, omdat de inmiddels gemaakte kosten nog openstonden. Omdat hij ook hierop niet heeft gereageerd ben ik nu voornemens beslag te leggen op zijn inkomsten. De hoge kosten die hieraan zijn verbonden (ca. € 200,--) komen mede voor zijn rekening.

Gezien uw mededeling over zijn ziekte zal ik de heer *** nog 5 dagen de kans geven om de vordering € 160,17 aan mij over te maken, bij gebreke waarvan ik beslag zal leggen. Ik hoop dat u deze informatie aan hem wilt doorgeven.Met vriendelijke groet,

Mevrouw ***

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Buik en Van der Horst.

-------------------------------------------------------------------------------------
Mijn reactie aan het gerechtsdeurwaarderskantoor:

Gaechte mevrouw ***,

Ik reageer naar aanleiding van onderstaande mailing tussen u en mijn werkgever. U zegt aanmaningen verstuurd te hebben, echter heb ik niet deze niet ontvangen. Heeft u deze aangetekend verstuurd?
Aangezien zelfs het dwangbevel niet aangetekend verstuurd is en niet persoonlijk aan mij is overhandigd, betwijfel ik dit en maakt het u nalatig.

Het bedrag wat de rechter geeist heeft heb ik over gemaakt zoals u hieronder stelt, dus ik begrijp uw probleem niet. Wilt u op basis van Voorwerk II vergoedingen krijgen? Ah, ik begrijp het opeens, ik verwarde uw instantie met een incassobureau, het zijn kosten die ik wettelijk verplicht ben om te betalen (art. 430 lid 3 Rv.). Mijn excuses daarvoor.

Echter, het bedrag wat u noemt klopt niet, want het tarief voor een niet-BTW plichtige instantie is:

Schuldeiser niet BTW-plichtig Hoofdsom € 168.75 Handelstransactie - Rente 0.79% € 1.34 Rapport voorwerk II (incl. BTW.) € 44.03
Totaal sommatie € 214.12 , waar uw sommatie € 222,63 is. Volgens mij heeft u de BTW dubbel berekend.
De explootkosten heb ik opgezocht op de tarieftabel van 2010 en blijken 71,12 Euro voor Betekening Titel te zijn en 13,51 Euro BTW, wat overeenkomt met uw berekening.

Aangezien u ook nalatig bent geweest, aangezien er ook in de wet staat dat u geen onnodige kosten mag maken; u had mij kunnen bellen, emailen of een aangetekende brief kunnen versturen. Ik wil aan u 84,63 Euro Explootkosten (incl. BTW) en 45,37 Euro Incassokosten (incl. BTW) betalen, binnen 10 werkdagen. Tenzij ik een fout in mijn berekening heb gemaakt, dan mag u mij hierover mailen. Mochten wij er op deze wijze niet uitkomen dan leg ik deze zaak voor aan een Tuchtrechter, waarvoor alle kosten voor uw rekening komen.

Met vriendelijke groet,
***
-------------------------------------------------------------------------------

En haar reactie op mijn reactie:

Geachte heer ***,

In antwoord op uw e-mail van 26-8-2010 bericht ik u het volgende.

Het dwangbevel is door de deurwaarder bij u bezorgd, en in een gesloten envelop bij u in de brievenbus achtergelaten, omdat er niemand thuis was. Dit is volgens de voorgeschreven regels gebeurd. Daarna heb ik u drie aanmaningen gestuurd, op 4 maart, op 27 maart en op 29 mei 2010. Deze brieven zijn per reguliere post verstuurd.

Wat betreft de gemaakte kosten: het Centraal Justitieel Incassobureau is wel BTW-plichtig, en alle verdere kosten zijn gemaakt volgens de voorgeschreven regels. Aangezien u niet in de door mij gehanteerde telefoongids staat vermeld en ook uw e-mail adres tot op heden niet bekend was heb ik u niet op een andere manier kunnen benaderen.

Ik verzoek u derhalve om thans binnen vijf dagen de openstaande vordering ad € 160,17 aan mij over te maken, bij gebreke waarvan ik beslag zal leggen onder uw werkgever. De hoge kosten hiervan ( ca. € 200,--) komen mede voor uw rekening. Ik neem aan, dat u het niet zo ver wilt laten komen.

Hopend u hiermede voldoende te hebben bericht,

Hoogachtend,
***

-------------------------------------------------------------------------------------
Volgens mij gaan we het niet eens met elkaar worden ;-). Ik zal het bedrag dan ook betalen waarschijnlijk om verdere maatregelen te voorkomen. Maar ik wil het hiet niet bij laten, heeft iemand een tip op basis van het bovenstaande?

Zelf wil ik graag de specificaties van het tot standgekomen bedrag van 160.17, wat ze niet heeft opgestuurd.

Daarnaast zou ik ook een klacht wil schrijven op basis van nalatigheid o.i.d., heeft iemand daar nog tips voor? Welke instantie aan te richten bijvoorbeeld..

Dit was de eerste keer dat ik met een gerechtsdeurwaarder in aanraking kwam op basis van een boete en heb er dus heel weinig ervaring mee.

Hartelijk dank alvast als u mij hier bij kan helpen of meer inzicht in kan geven..!

fb
Master
 Bericht 
Utumno schreef:
Daarnaast zou ik ook een klacht wil schrijven op basis van nalatigheid o.i.d.,
Nalatigheid? Waarin zijn ze dan nalatig geweest? De laatste reactie lijkt me heel erg duidelijk.
Misschien dat je nog iets onder het mom van de WOB kunt doen, maar een klacht wegens nalatigheid .... kweenie.

egeltjes
Master
 Bericht 
Maar wel in gesprek blijven met de deurwaarder.
Wellicht valt er nog een betalings-regeling met die deurwaarder te onderhandelen.

"Zeggen wat je doet - doen wat je zegt" mentaliteit tonen.

Niet in gesprek => bij voorbaat verloren.

Utumno
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Geachte mevrouw ***,

Uiterlijk de twaalfde van deze maand zal ik uw genoemde bedrag van ? 160,17 op uw bedrijfsrekening (ING: *678763216) storten, zodra mijn salaris overgemaakt is (uiterlijk de tiende van deze maand). Graag zou ik de specificaties van de rekening graag gemaild krijgen, omdat ik uw brieven die per reguliere post heeft verzonden niet ontvangen heb. Ik check mijn post adres wekelijks.

Met vriendelijke groet,

***

ArjenR
Master
 Bericht 
Ten eerste. Zo snel mogelijk betalen om verdere ellende te voorkomen. Of het terecht is of niet is iets dat je daarna kan uitzoeken en desnoods terugkrijgen.

Maar ik vind het raar dat ze incassokosten rekenen.

Maar je hebt dus niets ontvangen op het adres waar je staat ingeschreven? Vraag eens welk adres zij hanteren.

egeltjes
Master
 Bericht 
Desnoods langs gaan bij hun op kantoor.

Niet reageren? => meer betalen.

RAH
Master
 Bericht 
Vreemd dat veel mensen altijd met Rapport Voorwerk II op de proppen komen ingeval er reeds een executoriale titel is. Het Rapport Voorwerk ziet op werkzaamheden voor het gerechtelijk traject. Ik neem voor het gemak even aan dat het niet dragen van een gordel een Mulder gedraging is en bij niet betalen van de boete wordt door de Officier van Justitie een dwangbevel aangemaakt. Dit dwangbevel levert een executoriale titel op.

Blijkens de gevoerde correspondentie is de executoriale titel (het dwangbevel) aan de schuldenaar betekend en is er bevel tot betaling gedaan. Aan het bevel tot betaling is geen gevolg gegeven. Om alsnog betaling te verkrijgen kan er executoriaal beslag gelegd worden. Dat een deurwaarder geen onnodige kosten mag maken ziet op het leggen van beslag waarbij op voorhand al duidelijk is dat het beslag niet het beoogde effect zal hebben. En voor het sturen van sommaties, ook al heb je die nooit ontvangen, wat op mij wat ongeloofwaardig overkomt, moet je alleen maar dankbaar zijn. Het is geenszins verplicht en levert alleen maar extra werk en (porto)kosten op.

Mijns inziens heb je, gelet op de gevoerde correspondentie, nog mazzel gehad. Ik had al beslag onder je werkgever liggen. Zodra er een titel is moet je bij mij uit jezelf met hele goede voorstellen komen om de vordering te voldoen, reageer je pas als ik je werkgever heb achterhaald kun je bij mij elke regeling wel vergeten. Het is dan een race wie sneller is, ik met het maken en laten leggen van het beslag of jij met betalen van de volledige vordering. Nu is er wel een subtiel verschil tussen tussen de vonnissen die ik ter executie krijg (waarbij in het voortraject al meermaals is gesommeerd en de mogelijkheid tot verweer is gegeven bij de terechtzitting) en een door de Officier aangemaakt dwangbevel (ook al zijn daaraan voorafgaand ook meer dan voldoende sommaties verzonden).

Mijn advies, zo snel mogelijk betalen voor de kosten verder oplopen. Een loonbeslag komt op zo'n € 125.- en de daaraan verbonden overbetekening aan de schuldenaar op zo'n € 75.-. En vervolgens wordt er nog eens voor elke inhouding op het loon zo'n € 11.- gerekend. Verder geeft Egeltjes nog een goed advies, blijven communiceren, maar dan wel relevant communiceren (daarmee bedoel ik het treffen van een regeling).

ArjenR
Master
 Bericht 
Ik ging er eerst van uit dat er incassokosten werden gerekend, maar nu ik het nog eens lees is dat volgens mij wat TS er van heeft gemaakt en lijkt het erop dat de gerechtsdeurwaarder kosten heeft gemaakt die moeten worden betaald.

TS is ook niet helemaal duidelijk. Maar hij mag natuurlijk best vragen waar de kosten vandaan komen.

fb
Master
 Bericht 
RAH schreef:
relevant communiceren
Utumno schreef:
Graag zou ik de specificaties van de rekening graag gemaild krijgen, omdat ik uw brieven die per reguliere post heeft verzonden niet ontvangen heb. Ik check mijn post adres wekelijks.
Net een regeltje teveel dus.
Impliciet geef je hiermee aan niet op het postadres te wonen. Na 1 week hebben de meeste mensen een hele stapel post bestaande uit heeeeeel veel folders met zo af en toe een envelop er tussen. Je moet dan sterk in je schoenen staan om hard te maken dat de brieven niet verstuurd zouden zijn.

En dan de gerechtsdeurwaarder er van gaan beschuldigen dat hij/zij onnodig extra kosten maakt om contact met jou te krijgen terwijl je intussen wel weer eist dat aanmaningen aangetekend verstuurd hadden moeten worden (heeft toch ook weinig zin als je maar 1 keer per week op je postadres komt?) .... kweenie.
Als ik jou was zou ik het de volgende keer gewoon niet zover laten komen.

RAH
Master
 Bericht 
Op zich hoeft helemaal niet aangetoond te worden dat de brieven verstuurd zijn, er is een titel, die is betekend en er is geen gevolg gegeven aan het bevel tot betaling. De brieven hadden niet eens verstuurd hoeven worden. En het niet ontvangen van brieven is de meest gebruikte smoes die geen enkele deurwaarder meer gelooft. Er worden door deurwaarderskantoren dagelijks duizenden brieven verstuurd. Niet alleen naar schuldenaren maar ook aan opdrachtgevers. De brieven aan de opdrachtgevers komen in meer dan 99,9% van de gevallen aan. Bij brieven aan schuldenaren zakt dat percentage ineens onder de 50% :huh: En dat er dan drie brieven niet zouden zijn aangekomen...

 Pagina 1 van 1 [ 10 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy