» Juridisch » Overige boetes en EMA Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 60.1 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 28 berichten ]
keviin
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Oktober 2016 gepakt met teveel alcohol op (805ugl)
onderzoek alcoholgebruik opgelegde gekregen waarvoor ik 14 dagen geleden ben geweest.

Inmiddels van jusititie een boete van €1000,- en 8 maanden rijontzegging waarvan 7 voorwaardelijk gehad.

Zojuist het rapport van de psychiater ontvangen met de samenvatting:

Samenvatting Laboratoriumonderzoek (8)

Laboratoriumonderzoek: geen aanwijzingen voor alcoholmisbruik.

* Met alcoholmisbruik wordt bedoeld 'alcoholmisbruik in ruime zin'. Onder 'alcoholmisbruik in ruime zin' wordt verstaan de psychiatrische diagnose, gebaseerd op alle relevante gegevens en/of de DSM-IV-TR classificatie alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid.

9. Inclusie en exclusie criteria (lichamelijk- en laboratoriumonderzoek)

9.1 Algemeen oriënterend internistisch onderzoek

Zijn er aanwijzingen voor alcoholmisbruik? Nee

Is hiervoor bij betrokkene een andere oorzaak aannemelijk dan het alcoholmisbruik? N.v.t.

9.2 Oriënterend neurologisch onderzoek

Zijn er aanwijzingen voor alcoholmisbruik? Nee

Is hiervoor bij betrokkene een andere oorzaak aannemelijk dan het alcoholmisbruik? N.v.t.

9.3 Laboratorium onderzoek

Zijn er aanwijzingen voor alcoholmisbruik? Nee

Is hiervoor bij betrokkene een andere oorzaak aannemelijk dan het alcoholmisbruik? N.v.t.

10. Classificatie DSM-IV-TR (alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik)

10.1 Is er sprake van afhankelijkheid van alcohol ? ........................................................ Nee

Een patroon van onaangepast alcoholgebruik, dat leidt tot significante beperkingen of lijden zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende criteria, die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van twaalf maanden* voordoen:

* voorafgaand aan de laatste aanhouding d.d.


13. Samenvattende beschouwing en psychiatrische diagnose

Misbruik van alcohol wordt doorgaans ontkend, zodat vooral op objectieven dient te worden gesteund bij deze diagnose.

Het gaat om een 24-jarige man, die volgens de vordering op oktober 2016 werd aangehouden met een alcoholpromillage van 1.852‰.

Uit de anamnese komt het volgende naar voren:

* Een aanhouding met een promillage van 1.852‰ en het tijdstip van de aanhouding zijn op zich aanwijzingen voor alcoholmisbruik in ruime zin.

* Beperkt verantwoordelijkheidsgevoel: onderzochte wist dat hij teveel had gedronken om te mogen rijden. Desondanks stapte hij in de auto en is gaan rijden en heeft daarmee de verkeersveiligheid in gevaar gebracht.

* Een aanhouding met het hoge promillage van 1.852‰ is op zich een aanwijzing voor alcoholmisbruik in ruime zin.

* Bij een alcoholpromillage van 1.8‰ of meer tonen de meeste niet tolerante individuen een ernstige intoxicatie. Bij onderzochte was gezien het promillage van 1.85‰ er sprake van tolerantie. Deze tolerantie is indicatief voor een voorafgaande periode van overmatig alcoholgebruik en daarmee een sterke aanwijzing voor alcoholmisbruik.

* Het drinkpatroon in het jaar voor de aanhouding: er is sprake van een discrepantie tussen het normale alcoholgebruik, onderzochte dronk sporadisch ongeveer 4-5 glazen op een avond en het feit dat hij met bovengenoemd promillage zich in staat voelde de auto te starten, weg te rijden en ongeveer 1 kilometer te rijden. Dit wijst op onderrapportage en een onbetrouwbare anamnese. Hierbij zij wel vermeld dat onderzochte een lichte amnesie heeft voor het gebeuren die avond.

* Het aantal glazen dat onderzochte dronk op de dag van aanhouding wijkt sterk af van het normale drinkgedrag, hetgeen een aanwijzing is voor binge drinking. Onderzochte was in staat in korte tijd veel alcohol te drinken, dit is een aanwijzing voor een aanwijzing is voor alcoholmisbruik. Dat iemand kan doorschieten binnen het sociale drinkpatroon kan gebeuren zonder dat er sprake is van alcoholmisbruik, echter in dit geval gaat het om > 2 maal de normale hoeveelheid die betrokkene drinkt, een exceptionele hoge consumptie, die een aanwijzing vormt voor alcoholmisbruik. Het is niet aannemelijk dat onderzochte eenmaal zover doorschiet.

* Onderzochte geeft aan zijn alcoholgebruik na de aanhouding gestaakt te hebben.

Op grond van de voorgeschiedenis bestaat argumentatie om te komen tot de diagnose alcoholmisbruik.

Het is dan ook de vraag of dit bevestigd kan worden bij het onderzoek.

Bij algemeen lichamelijk onderzoek vinden we hiervoor geen aanwijzingen.

Ook bij het neurologisch onderzoek doen zich geen bevindingen voor die hiervoor een indicatie kunnen vormen.

Bij laboratoriumonderzoek worden geen afwijkingen vastgesteld.

De cagescore is < 2, hetgeen verwachtbaar is gezien de lage sensitiviteit.

Destijds was er wel een verhoogde tolerantie.

Tenslotte kan men spreken over alcoholhoudende drankmisbruik op grond van de psychiatrische problematiek volgens de DSM-IV- Tr classificatie

Diagnostisch dient gesproken te worden van een volwassen antisociaal gedrag (V7101) gezien het met een ontoelaatbare hoeveelheid aan het verkeer deelnemen.

13.2 Psychiatrische diagnose

Resumerend valt te concluderen tot de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin ten tijde van de aanhouding als men het totaal aan gegevens overziet, waarbij het aannemelijk en aantoonbaar is dat onderzochte na de aanhouding op oktober 2016 met misbruik van alcohol is gestopt.

ik vrees voor een jaartje fietsen. :huh:

Aanhanger
Master
 Bericht 
Dat is redelijk standaard bij een onderzoek, je moet een dusdanig hoog promillage hebben voor een onderzoek dat dat bijna per definitie tot conclusie misbruik leidt.
Al zijn er hier in het afgelopen jaar een aantal gevallen voorbij gekomen waarbij geen misbruik werd geconcludeerd. Maar dat zijn de uitzonderingen.

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Eerste keer hang je nagenoeg altijd. Als je rijontzegging vanuit het om voorbij is mag je wel gewoon een bromfietsrijbewijs aanvragen (mocht je een hekel aan fietsen hebben/grote afstanden moeten overbruggen).

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Dit is nonsens met hang je nagenoeg altijd, ligt er wel aan wat de situatie was, de meeste gevallen die het niet halen zijn of al een keer eerder met alchohol gepakt. De mensen die er positief doorheen komen krijgen immers nu naast het onderzoek ook een ema opgelegd wat weer bijna 1000 euro is voor het cbr, ik ken er zat die de eerste keer er doorheen kwamen, ook mensen die met 2 promille zijn gepakt.

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Techno12 schreef:
Dit is nonsens met hang je nagenoeg altijd, ligt er wel aan wat de situatie was, de meeste gevallen die het niet halen zijn of al een keer eerder met alchohol gepakt. De mensen die er positief doorheen komen krijgen immers nu naast het onderzoek ook een ema opgelegd wat weer bijna 1000 euro is voor het cbr, ik ken er zat die de eerste keer er doorheen kwamen, ook mensen die met 2 promille zijn gepakt.


hoe is die van jou afgelopen techno?

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Ik hoor het over 2 weken maar het rapport van de psych was positief,geen kwalificatie volgens de dsm 4, wel misbruik maar voor een korte periode die avond, iig geen vernietigend rapport voor het cbr,alles sprak in mijn voordeel. Wat nu rest is wachten op uitslag en dan nog Ema.

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Techno12 schreef:
Ik hoor het over 2 weken maar het rapport van de psych was positief,geen kwalificatie volgens de dsm 4, wel misbruik maar voor een korte periode die avond, iig geen vernietigend rapport voor het cbr,alles sprak in mijn voordeel. Wat nu rest is wachten op uitslag en dan nog Ema.


Klinkt iig goed. Zou schelen als je niet in de 10 jarige molen komt.

Een wijze les geleerd voor +/-3000e.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Idd, en heb ook nog wat nagevraagd over die ema cursus hoe dat zit als ik positief door het onderzoek kwam, ik krijg als ik positief word bevonden door cbr gelijk mijn rijbewijs terug voordat ik de ema mag doen, die cursus ga ik in termijnen betalen namelijk dus eer dat ik die heb afgerond zitten we bijna in 2018, heb helaas geen geldboom.anders had ik daar wat voor geregeld om die ook in een keer te betalen.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Ik denk dat je rijbewijs terugkrijgt maar alleen een ema moet volgen omdat je volgens de dsm 4 goed scoort.als er daar wel aanwijzingen waren dan was je het bokkie geweest

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Techno12 schreef:
Ik denk dat je rijbewijs terugkrijgt maar alleen een ema moet volgen omdat je volgens de dsm 4 goed scoort.als er daar wel aanwijzingen waren dan was je het bokkie geweest


Binge drinking, onderrapportage, alcoholmisbruik in ruime zin, tolerantie en volwassen anti sociaal gedrag.

Zeer onwaarschijnlijk dat je hiermee ''geschikt'' bevonden wordt.

Maargoed, jaartje en langer om tot bezinning te komen en uiteindelijk dankbaar te zijn dat je deze waarschuwing hebt gekregen zonder al te ingrijpende gevolgen.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Ik ken gevallen ook hier die er door kwamen en geschikt werden geacht serieus

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Techno12 schreef:


Vast, maar niet met bovenstaande peilers.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
I was stopped by police 21.06 this year with promilles: 2.04. In court I get 6 months on 2 years proof time but I has to make an medical exams for CBR and... I did...

All the questions that I recived during conversation with doctor are positively considered.

This are my blood restults:
1. Laboratoriumonderzoek:
Hb: 9.3 mmol/l norm: 8.5-11.0
Ht: 0.43 l/l norm: 0.40-0.50
erytrocyten: 5.00 x 10E12/L norm 4.50-5.50
MCV: 87 fL norm 80-100
GammaGT H: 58 U/L norm <55
ASAT: 26 U/L norm <35
ALAT: H 49 U/L norm <45
CDT (N-Latex): 1.3% CDT norm <2.2

And some psychiatrical diagnosis:

Psychiatrische diagnose en samenvattende beschouwing
Betrokkene is 26 en werd op 21-06-2015 aangehouden met een promillage van 2,047 jaar dagen Betrokkene vertelt dat er in het jaar voorafgaande aan de laatste aanhouding gemiddeld 3 in het jaar alcohol gedronken werd, 2 tot 4 AE per keer. De uitschieter in hoeveelheid, zoals op de dag van de aanhouding, kan niet verklaren. Betrokkene geeft aan dat hij helemaal dronken was. Betrokkene begon op 18-jarige leeftijd met zijn normale gebruik. Na de laatste aanhouding is het alcoholgebruik van betrokkene on Betrokkene heeft sinds de aanhouding niet meer gedronken.
Bij huidig onderzoek werden de volgende bevindingen vastgesteld:
-Het opgegeven alcoholgebruik ten tijde van de laatste aanhouding is niet in overeenstemming met de AAG/BAG. Er is sprake van onderrapportage van het alcoholgebruik 28,4 kgm wat kan passen bij chronisch
-Betrokkene heeft een verhoogd BMI van overmatig alcoholgebruik maar wat ook door een aantal andere redenen verhoogd kan
-Betrokkene heeft een licht verhoogd Gamma-GT en ALAT van respectievelijk 58 U/L en 49 en een aanwijzing kan zijn voor overmatig Dergelijke waarden dienen echter met terughoudendheid geinterpreteerd te worden. Aangezien het geen afwijkingen t zien, kan men er in dit geval niet vanuit gaan dat deze verhoging veroorzaakt is door bovenmatig alcoholgebruik.
-Bij het psychiatrisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden.

And on the end is something like this:

Beschouwing:
Beschouwend kan er naar onze mening gesteld worden dat er onvoldoende aanwijzingen aanwezig zijn om te kunnen concluderen dat er ten tijde van de laatste aanhouding d.d. 21-06- 2015 sprake was van alcoholmisbruik volgens de DSM-IV-TR, maar dat wel op basis van alle relevante gegevens de psychiatrische diagnose alcoholmisbruik in ruime zin gesteld kan worden.
Alcoholmisbruik gestopt?
Gezien de zeer forse alcoholinname (bijna 20 glazen, binnen 5 uur bij een man van 92 kg dit promillage op), de onderrapportage, en deze inname die niet past bij de reguliere is alcoholinname gezien de a niet waarschijnlijk dat het alcoholmisbruik gestoptResultaat bij deze was als volgt RIJBEWIJS TERUG en EMA VOLGEN!!

IK BEDOEL MAAR.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Is 20 glazen binnen 5 uur dan geen binge drinking?? Schiet mij dan maar lek. Ik heb 8 glazen gedronken op een tijdsbestek tussen 14 uur in middag tot 22 uur in de avond wat neerkomt op 1 glas per uur omgerekend, wat psychiater raar vond en ik ook dat op moment van blazen en dat was omstreeks 0:00 en daarna naar bureau moest voor ademanalyse ik aan 645 ugl kwam, of ik dat kon verklaren???

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Techno12 schreef:
Is 20 glazen binnen 5 uur dan geen binge drinking?? Schiet mij dan maar lek. Ik heb 8 glazen gedronken op een tijdsbestek tussen 14 uur in middag tot 22 uur in de avond wat neerkomt op 1 glas per uur omgerekend, wat psychiater raar vond en ik ook dat op moment van blazen en dat was omstreeks 0:00 en daarna naar bureau moest voor ademanalyse ik aan 645 ugl kwam, of ik dat kon verklaren???


Die kerel had zelfs afwijkende bloedwaarden die kunnen duiden op alcoholmisbruik. Geloof me nou maar dat dat echt een uitzonderlijke situatie was en niet de standaard.

Voor een zon voorbeeld zijn er 10 voorbeelden waarbij het ''alcoholmisbruik in ruime zin, onderrapportage, game over'' is. Ik gun iedereen die ervan geleerd heeft het beste en dat hij als een schuld berouwende man weer verstandig mag deelnemen aan het verkeer. Maar zie het somber voor jullie in.

Je begint knijp te krijgen Techno, we zullen zien.

Mijn jaar zit er bijna op. Ik heb al knijp voor de volgende keer :D

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Tuurlijk knijp ik m,cbr beslist uiteindelijk, niet die psychiater, maar ik kan mij niet vergelijken met desbetreffende persoon, ten eerste waren mijn bloedwaarden normaal

Asat/alat 15
Gamma gt 11
Cdt 1.7
Mcv 87

En ik heb geen binge drinking,wat ik al zei en dat vond de psychiater ook vreemd dat op moment van ademanalyse mijn ugl nog 645 was omdat ik mijn laatste glas om 22 uur genuttigd had. Daar had en heb ik geen verklaring voor, zijn woorden waren ook het lijkt op een eenmalig incident, alles sprak daar ook in mijn voordeel. Alleen kon hij mij niet zeggen wat de consequenties waren want cbr trekt natuurlijk aan de touwtjes en zij beslissen.

Voor de duidelijkheid nog maar even kort... op dag van ongeluk heb ik in de middag 4 blikken gladiator gekocht. Begon om 14 uur en mijn laatste was om 22 uur in de avond. Bij politie is alleen bekend dat het om bier ging en niet wat voor bier. Denk dat het hoge ugl gehalte te wijten is aan het speciaal bier.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Beschouwing:
Beschouwend kan er naar onze mening gesteld worden dat er onvoldoende aanwijzingen aanwezig zijn om te kunnen concluderen dat er ten tijde van de laatste aanhouding d.d. 21-06- 2015 sprake was van alcoholmisbruik volgens de DSM-IV-TR, maar dat wel op basis van alle relevante gegevens de psychiatrische diagnose alcoholmisbruik in ruime zin gesteld kan worden.
Alcoholmisbruik gestopt?
Gezien de zeer forse alcoholinname (bijna 20 glazen, binnen 5 uur bij een man van 92 kg dit promillage op), de onderrapportage, en deze inname die niet past bij de reguliere is alcoholinname gezien de a niet waarschijnlijk dat het alcoholmisbruik gestopt.Bij een classificatie volgens DSM-IV ben je het bokkie en je rbw kwijt voor een jaar, daarna opnieuw onderzoek. In het laatste geval (geen classificatie, wel zorgelijke signalen) denk ik dat een EMA eerder aan de orde is.

Amen!!!

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
En van die 10 voorbeelden die jij dan noemt zitten er ook weer 7 gevallen bij die of al eerder in aanraking geweest zijn met het cbr, het zij met een ema of inmiddels voor de 3e keer gepakt zijn met drank, geeft een hoop verschil.dat je dan het bokkie bent ja logisch,

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
En Jan klaasen jou promillage was ook 2.1 toen de mijne 1.49 ik las ook.althans dat had je opgeschreven 1 keer per week 8 bier normaal, heb je dat ook gezegd tegen de psychiater?? Vind het een beetje vreemd als een psychiater op voorhand al tegen jou gaat zeggen zonder in gesprek te gaan je al afkeurt en het gooit op binge drinking bla bla.

Ik heb daar verkondigd dat ik 3 a 4 keer per jaar drink 3 a 4 glazen .verder geen problemen in de relationele sfeer, niet in aanraking geweest met Justitie eerder inzake alchohol, (uberhaupt) nog nooit met justitie te maken gehad inzake rijbewijs.

Hier zit een heel groot verschil in lijkt mij, over sommige dingen heb ik daar uit mijn duim gezogen maar de instinkers heb ik allemaal goed beantwoord zeggggggg maaaaarrrrrrrrr.

keviin
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Nou vandaag de voorlopige uitslag van het cbr ontvangen niet rijgeschikt bevonden volgens de psychiatrische diagnose lichamelijk en medisch onderzoek waren wel in orde.

krijg wel een kans voor een 2de keuring a €710,- is dit de moeite waard of weggegooid geld?

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Het is een dure gok die je waagt;

Als je er door komt ben je 710e + de ema kosten kwijt (nog eens 800?).

Wel bespaar je je een hoop zeik. Je voorkomt nog minstens 4 eigen verklaringen, 4 onderzoeken a 250e en 4 tijdelijke rijbewijzen aanvragen bij de gemeente. Elke keer weer bloedprikken.

Na een jaar (en 3 maanden administratieve tijd)mag je echter weer rijden als je met dezelfde bloeduitslagen verschijnt. De herkeuringen zijn dan minder pijnlijk imo.

Ik heb ervoor gekozen om het tweede onderzoek achterwegen te laten. Ons rapport was nagenoeg identiek. Zou me nieteens verbazen als we dezelfde psychiater hebben bezocht.

Er zijn gevallen waarbij het tegenonderzoek alsnog goed uitpakt. De vraag is wil je de financieele gok wagen?

keviin
Nieuwkomer
 Bericht 
 
ik zou de gok best durven wagen.

maar mag ik voor het tweede onderzoek ook zelf een psychiater kiezen of word die door het cbr toegewezen?

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
keviin schreef:
maar mag ik voor het tweede onderzoek ook zelf een psychiater kiezen of word die door het cbr toegewezen?


Volgens mij krijg je er weer een toegewezen (iig een andere).

Mocht je er door komen scheelt het je een hoop zeik voor de komende 10 jaar.
Goodluck iig, hou ons op de hoogte.

keviin
Nieuwkomer
 Bericht 
 
dan zie ik er denk vanaf want dan zal ik waarschijnlijk naar brk of rijbewijsbelang gestuurd worden.

Plague
Die hard
 Bericht 
 
Lijkt me dat je bij een second opinion zelf mag kiezen? Dat is het hele idee van een second opinion...

Janklaassen30
Weet de weg
 Bericht 
 
Bel even naar het cbr. Dan weet je het zeker.

Techno12
Laat zich horen
 Bericht 
 
Voor een second opinion mag je zelf er een uitkiezen, als ik je een tip mag geven, de heer hazewinkel en Mathijs van Loenen, goede psychiaters, bij laatst genoemde ben ik geweest.

keviin
Nieuwkomer
 Bericht 
 
heb inmiddels een second opinion gedaan, ben benieuwd naar de uitslag van deze psychiater.

 Pagina 1 van 1 [ 28 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy