» Juridisch » Overige boetes en EMA    Pagina 1 van 1  [ 15 berichten ]
Spiller
Pro
 Bericht 
Op de Dr Jan van Breemenstraat in Amsterdam heeft het revalidatiecentrum Reade jaren lang een openbare weg afgesloten door middel van hekwerk om parkeerruimte te creëren voor medewerkers.

Nu er na jarenlange leegstand een nieuwe invulling is gegeven aan een naburig pand zijn er bij de gemeente klachten binnen gekomen over het oneigenlijk gebruik door Reade. De gemeente Amsterdam heeft besluit genomen om een nieuwe invulling te geven aan de situatie.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... -1413.html
Citaat:
at Reade, de tussenliggende openbare straat, al jaren geleden voor eigen gebruik had afgesloten met hekken en als eigen parkeerterrein had ingericht;

dat tegen dit oneigenlijke gebruik niet gehandhaafd werd omdat daar geen directe aanleiding toe was;

dat vanaf de ingebruikname van het gebouw van De School het stadsdeel de straat wil betrekken bij de openbare ruimte vanwege ontsluitingen en beheer van het gebied en het nieuwe gebruik;

dat Reade protesteerde omdat zij een grote behoefte heeft aan parkeerplaatsen voor artsen en slecht ter been zijnde patiënten;

dat het stadsdeel in 2016 Reade is tegemoet gekomen met 22 parkeerplaatsen voor eigen gebruik voor de periode van 5 jaar in het nieuwe tijdelijke ontwerp van de Dr. Jan van Breemenstraat. Reade heeft dit aan bod geaccepteerd;

dat om deze redenen het dagelijks bestuur van West met Readeovereengekomen is om de 22 parkeerplaatsen te voorzien van E4 bebording inclusief onderbebording 'ma tot vrij, van 07.00 tot 19.00 uitsluitend bestemd voor Reade. Met deze oplossing is gewaarborgd dat voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is voor artsen en medewerkers van Reade. Vanwege de plannen voor woningbouw conform de uitgangspunten van de Strategienota stadstraat Jan Evertsenstraat 2016, onderdeel van Koers 2025, betreft het nadrukkelijk een tijdelijke situatievan 5 jaar;

dat dit aan de weggebruikers kenbaar gemaakt dient te worden;

dat hiertoe deze 22 parkeerplaatsen worden aangewezen voor de periode van 5 jaar als een parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor Raede, geldende van maandag tot en met vrijdag van 07.00-19.00 uur;

dat indien er gebruik word gemaakt van deze plaatsen de bestuurders een door Reade verstrekte kaart goed zichtbaar achter het raam dienen te leggen, zodat het herkenbaar is dat men parkeert t.b.v. Raede;


Oude situatie:
Afbeelding

Het hek geplaatst door Reade:
Afbeelding

Kan bij E4 een onderbord uitsluiten dat er enkel auto's die zijn toegewezen door in dit geval Reade mogen parkeren? En in hoeverre heeft de parkeerkaart van Reade enige juridische waarde - dit lijkt me geen geldige vergunning?

In andere woorden: wanneer iemand parkeerbelasting betaalt voor deze openbare weg, mag er op een van deze 22 parkeerplekken geparkeerd worden zonder toestemming te Reade?

basgitaar
Master
 Bericht 
Spiller schreef:
E4 bebording inclusief onderbebording 'ma tot vrij, van 07.00 tot 19.00 uitsluitend bestemd voor Reade.

De letterlijke betekenis van dit bord: Reade mag van 7 tot 5 niet parkeren op de rijbaan.

Het onderbord slaat immers op het bord erboven. Het parkeerverbod is volgens het onderbord uitsluitend bestemd voor Reade. Op de parkeervakken heeft het bord :E1: geen werking.

Feitelijk
Master
 Bericht 
E4 = :E4: (f)

basgitaar
Master
 Bericht 
Hmm was ik al wakker?


:fp:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Denk het niet. Maar nog even het antwoord.
Spiller schreef:
Kan bij E4 een onderbord uitsluiten dat er enkel auto's die zijn toegewezen door in dit geval Reade mogen parkeren?

Ja zie RVV artikel 24 .1.d.2

Aanhanger
Master
 Bericht 
Maar is dat nu gratis parkeren of niet?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Alleen met een kaart ma tot vrij 7-19

Feitelijk
Master
 Bericht 
Oh wacht.
Spiller schreef:
Met deze oplossing is gewaarborgd dat voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is voor artsen en medewerkers van Reade.


Nee dat wordt het natuurlijk niet. Geen categorie of groep voertuigen.

Spiller
Pro
 Bericht 
Dan ga ik maar gewoon een hek neerzetten.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Spiller schreef:
dat indien er gebruik word gemaakt van deze plaatsen de bestuurders een door Reade verstrekte kaart goed zichtbaar achter het raam dienen te leggen, zodat het herkenbaar is dat men parkeert t.b.v. Raede;


Men wil dus een parkeergelegenheid maken voor diegenen die een speciale kaart hebben.
Je zou denken dat de wetgever daar toch wel aan gedacht zou hebben toen ze de wetgeving opstelden. :roll:

:E9:

Ducantoni
Master
 Bericht 
Spiller schreef:
Reade


Spiller schreef:
Raede

Ze weten het zelf blijkbaar ook niet meer..

TMFKAV
Master
 Bericht 
Ma tot vrij is dus ma t/m do :wink:

Spiller
Pro
 Bericht 
Ducantoni schreef:
Ze weten het zelf blijkbaar ook niet meer..


TMFKAV schreef:
Ma tot vrij is dus ma t/m do :wink:


Jullie hebben je koffie al op zeker. Scherp hoor!
Ik zie mijzelf over 3 jaar al bij het kanton zitten O:)

Blaataap
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
Nee dat wordt het natuurlijk niet. Geen categorie of groep voertuigen.


Hoe zit het dan met de 'P - huisarts' bebording die ik regelmatig tegenkom?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Een huisarts is geen voertuigcategorie of groep voertuigen:

De bijsluiter bij artikel 24:
2002 schreef:
De in artikel 24 van het RVV 1990 aangebrachte wijzigingen houden met name verband met de hiervoor in het algemeen deel genoemde stroomlijning in de systematiek van de parkeerbebording. In de eerste plaats is het mogelijk geworden (zie het eerste lid, onderdeel d, ten 1e) om, behalve op of onder een parkeerbord een voertuigcategorie aan te geven, een groep voertuigen aan te geven. In de praktijk gebeurde dat reeds. Denk bijvoorbeeld aan bord E4 (Parkeergelegenheid) met een onderbord met de tekst «Politievoertuigen» of «Ambulances». Uit een oogpunt van handhaving en duidelijkheid voor de weggebruiker zal de wegbeheerder er voor moeten zorgen dat slechts uiterlijk herkenbare groepen voertuigen worden aangegeven. Zo zal een parkeergelegenheid voor politievoertuigen uitsluitend betrekking kunnen hebben op uiterlijk herkenbare politieauto's.

Voorts voorziet de wijziging erin (zie eveneens het eerste lid, onderdeel d, ten 1e), dat de voertuigcategorie of de groep voertuigen niet alleen onder maar ook op het bord kan worden aangegeven. Voor bord E8 was dat al het geval voor zover het een voertuigcategorie betrof. Nu deze mogelijkheid ook voor groepen bestaat, behoeft niet of slechts in uitzonderingsgevallen nog gebruik te worden gemaakt van onderborden om de categorie voertuigen of de groep voertuigen aan te geven.

Ook de wijze waarop geparkeerd dient te worden mag zowel op als onder het bord worden aangegeven (zie het eerste lid, onder d, ten 2e). Een wijze van parkeren die op het bord kan worden aangegeven is het in de praktijk reeds toegepaste bord waarbij wordt aangegeven dat met twee wielen op het trottoir mag worden geparkeerd.

Tot nu toe werd veelal aangegeven dat in de vakken moest worden geparkeerd. Een dergelijke aanduiding is in de toekomst niet meer nodig. In het vierde lid is thans opgenomen dat, indien een parkeergelegenheid is voorzien van vakken, in die vakken moet worden geparkeerd. Deze bepaling is alleen van toepassing bij parkeergelegenheden met toepassing van de borden E4 tot en met E8 of E10 tot en met E13. Indien op een weg parkeervakken zijn aangebracht zonder dat deze zijn aangeduid met een van de genoemde borden, geldt het vierde lid niet. Te denken valt aan vakken bij parkeermeters. Daar zal het niet in de vakken parkeren doorgaans op grond van de gemeentelijke parkeerregeling gesanctioneerd zijn. Anders dan bij de voertuigcategorie of de groep voertuigen die ook op het bord mogen worden aangeven, moet een tijdsduurbeperking altijd op een onderbord worden aangegeven. Artikel 24 kent in de nieuwe redactie een tweetal soorten tijdsduurbeperkingen: de dagen of uren waarop het parkeren is verboden (eerste lid, onderdeel d onder 3°) en de dagen of uren waarop de uit het bord voortvloeiende geboden of verboden gelden (tweede lid). Deze laatste beperking kan alleen betrekking hebben op de borden E4 tot en met E8, E12 en E13.

Doordat uit de tekst bij de borden E5, E7 en E8 de verbodsbepaling is komen te vervallen, moeten de verboden in het RVV 1990 zelf worden opgenomen. Voor handelen in strijd met bord E5 (Taxistandplaats) is het verbod thans opgenomen in artikel 24, eerste lid, onderdeel d onder 1°: parkeren op een taxistandplaats terwijl het voertuig niet tot de aangegeven groep voertuigen, te weten taxi's, behoort. Hetzelfde geldt voor het handelen in strijd met bord E8 (Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven). Een verbod om te parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders is opgenomen in onderdeel g. Het verbod te parkeren op een gelegenheid voor het onmiddellijk laden of lossen (bord E7), is in onderdeel f opgenomen.


En
2010 schreef:
Tot op heden kon het gebruik van een parkeerplaats enkel worden beperkt tot categorieën voertuigen, tijdstippen en wijzen van parkeren. In de praktijk bleek ook behoefte aan de mogelijkheid van een beperking aan de hand van bepaalde doelen, zoals het afzetten en ophalen van passagiers («kiss en ride») of het opladen van elektrische voertuigen. Met de toevoegingen «of het doel waarmee» en «of met een ander doel» in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, subonderdeel 2°, van het BABW respectievelijk artikel 24, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°, van het RVV 1990 wordt dit mogelijk gemaakt.

De toevoeging van bord G12a aan artikel 8, tweede lid, onderdeel e, van het BABW is abusievelijk achterwege gebleven bij de invoeging van dit bord in het RVV 1990.


Dit is een mooi voorbeeld van een doel:

Afbeelding

Parkeerplaats bij halte voor deze:
Afbeelding

 Pagina 1 van 1 [ 15 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…