» Juridisch » Overige boetes en EMA   

Postingstijd interval gedetecteerd van 86.1 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 2  [ 69 berichten ]
Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Beste fs lotgenoten,

Ik heb vandaag een aangetekende brief ontvangen van een advocaat dat ik Q-Park schade vergoeding verschuldigd ben van een bedrag van €300 per overtreding omdat het middels ‘treintje rijden’ verlaten van de parkeeraccomodatie van Q-Park onrechtmatig is. Waardoor Q-Park hierdoor schade lijdt, en dat ik niet heb voldaan aan de jegens Q-Park bestaande betalingsverplichting.

Het brief ziet er als volgt uit:

Geachte heer, mevrouw _____,

Tot mij wendde zich Q-park Operations NL 111 BV, (hierna te noemen: ‘Q-Park’), gevestigd en kantoorhoudende te (6211 BT) Maastricht aan het adres Stationsplein 12 E, met het verzoek haar belangen te behartigen.
Het parkeermamangementsysteem alsmede camera’s van Q-Park hebben geregistreerd dat met onderstaan voertuig gebruik is gemaakt van onderstaande parkeeraccomodatie(s) van Q-Park en dat het voertuig de betreffende parkeeraccomodatie(s) op onderstaand(e) datum(s) en tijdstip(pen) op onrechtmatige wijze en zonder te betalen is uitgereden door bumperklevend achter een voorganger langs c.q. onder de slagboom bij de uitritterminal van Q-Park te rijden (het zogenoemde ‘treintje rijden’):
Automerk/type Kenteken Locatie Plaats Pleegdatum Tijdstip
___ ____ Schiecentrale Rotterdam 20151026 +/- 1543 uur
Het middels ‘treintje rijden’ verlaten van de parkeeraccomodatie(s) van Q-Park is onrechtmatig. Q-Park lijdt hierdoor schade. Daarnaast is niet voldaan aan de jegens Q-Park bestaande betalingsverplichting(en).
Voornoemd kenteken stond op voornoemd(e) tijdstip(pen) op uw naam geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). U bent om die reden op grond van de algemene voorwaarden van Q-Park schade vergoeding verschuldigd ad € 300,00 per overtreding, alsmede het in uw geval geldende ‘tarief verloren kaart’ ad (totaal) € 48,00.*
______________________________
* Het tarief verloren kaart kan per parkeeraccomodatie verschillen

In totaal dient u thans aan Q-Park te betalen het bedrag ad € 348,00.
Ik sommeer u hierbij en voor zover nodig stel ik u hierbij in gebreke het bedrag ad € 348,00 binnen 16 dagen na heden te betalen op IBAN: _________ BIC:___________ ten name van _________, onder vermelding van kenmerk: ‘______________’, bij gebreke waarvan Q-Park onverwijld en zonder nadere aankondiging, sommatie of ingebrekestelling zal overgaan tot dagvaarden en de vordering daartoe uit handen zal geven aan Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht.
Indien het door u verschuldigde bedrag niet binnen 16 dagen na dagtekening van deze brief is bijgeschreven op IBAN: _________ BIC:___________ ten name van _________, onder vermelding van kenmerk: ‘______________’, dan bent u naast de hoofdsom een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en de grondslag die wettelijk is vastgelegd in artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis hiervan dient u alsdan aan incassokosten het bedrag ad € 52,20 te betalen. Deze incassokosten worden op grond van artikel 6:96 lid 2 BW niet verhoogd met een percentage ad 21% aan omzetbelasting, aangezien Q-Park btw-plichtig is en het btw-bedrag kan worden verrekend op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Naast de verschuldigde hoofdsom en incassokosten zal Q-Park tevens proceskosten vorderen.

Hoogachtend,
___________


Ik heb inderdaad 'treintje gereden' valt er nog bezwaar tegen te maken of gewoon dokken?

Alexander_B
Master
 Bericht 
Heb je je kaartje wel betaald, of ben je gewoon zo naar buiten gescheurd?

fahrvergnuegen
Pro
 Bericht 
Zoek even in dit forum naar Q-park en treintje, er is net een heeel uitgebreide discussie over geweest waar je al je antwoorden in kan vinden.

fahrvergnuegen
Pro
 Bericht 
Er zijn inmiddels meerdere Q-park discussies actief zie ik. Het gaat om deze: https://forum.flitsservice.nl/overige-en-niet-verkeer-gerelateerd/gedagvaard-door-qpark-t88002.html

Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb het kaartje niet betaald,

Ik heb dit forum goed doorzocht, er zijn totaal 2 topics geweest over het treintje rijden. Maar bij de een is er geen antwoord meer uitgekomen, en bij de ander is het de persoon zelf niet geweest waardoor het is vrijgesproken.

Vandaar dat ik een nieuwe topic ben gestart

riedje
Weet de weg
 Bericht 
Ondertussen is er (sinds de eerdere discussies) een uitspraak over gepubliceerd.

... De kantonrechter stelt vast dat er een overeenkomst met Q-Park tot stand komt op het moment van het passeren van de slagboom bij de ingang van de parkeergarage. De voorwaarden en tarieven van Q-Park waren toen kenbaar en zijn door in te rijden, en de uitrijkaart te accepteren, aanvaard. ...

Je zou eens kunnen kijken of de voorwaarden en tarieven in die specifieke garage ook zo aangegeven staan.

Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Dat zal ik vanmiddag direct doen. Ik neem aan dat deze direct bij de slagbomen moeten staan?
Had ik geweten dat dit in de algemene voorwaarden zouden staan, had ik het natuurlijk nooit gedaan. En wat nou bv als ik het niet eens was met hun algemene voorwaarden en daarom eruit ben gereden?

Ik heb 2 algemene voorwaarden van hun gevonden, waarin staat in de algemene voorwaarden van Januari-2015 staat: 6.3 Het zogenaamde “treintje rijden” d.w.z. met twee
voertuigen snel achter elkaar onder de slagboom door de
parkeerfaciliteit verlaten met betaling van slechts eenmaal
parkeergeld, is ten strengste verboden. De parkeerder
is alsdan een direct opeisbare boete verschuldigd van
€1.000,- , onverminderd het recht van Q-Park om de
werkelijke schade te vorderen.

en in de nieuwe algemene voorwaarden per oktober-2015 staat:

6.3 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde
parkeergeld met het voertuig verlaten van de
parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het
zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct
achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is
onder geen beding toegestaan.
De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de
betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren
kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit
bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende
dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende
schadevergoeding ad €300,- en zulks onverminderd
de rechten van Q-Park tot het vorderen van overige
daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor
genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht
van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten
in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het
tarief “verloren kaart”.

chopmax
Respect
 Bericht 
 
riedje schreef:
Ondertussen is er (sinds de eerdere discussies) een uitspraak over gepubliceerd.


Leuk vonnis!

Citaat:
De kantonrechter 5.1. wijst de vorderingen van Q-Park af, 5.2. veroordeelt Q-Park in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Autoradam begroot op € 200,00.


Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Klopt heb het vonnis gelezen, maar daar was er sprake van een ander bestuurder en daarom is de vordering afgewezen. :/

KanarieVW
Master
 Bericht 
Er staat toch bij elke qpark tegenwoordig bij de ingang dat treintje rijden bestraft wordt? Tenminste, dat valt me op de laatste tijd.

riedje
Weet de weg
 Bericht 
Als ik zo naar streetview kijk, is de parkeergarage afgesloten met hekken. Er is dus duidelijk een fysieke scheiding tussen openbare ruimte en de parkeergarage. Om de garage in te rijden zul je met de auto voor het hek moeten wachten totdat deze is geopend. Je kan dus niet 'per ongeluk' in de parkeergarage terechtkomen. Je doet dit dus ook alleen als je van plan bent gebruik te maken van de parkeergelegenheid.

Ik weet niet of het juridisch stand houdt, maar je zou kunnen stellen dat jij door het inrijden van de parkeergarage (het passeren van de buitenste hekken) hun aanbod van parkeergelegenheid hebt aanvaard en dus een overeenkomst bent aangegaan. Dat Q-Park vervolgens pas bij de hefboom de voorwaarden plaatst waarin staat dat de overeenkomst pas ingaat na het passeren van de hefboom en het aannemen van een ticket is dan mosterd na de maaltijd en lijkt mij niet rechtsgeldig.

Remo
Master
 Bericht 
Een rechter is niet achterlijk, het is algemeen bekend en gebruikelijk dat men dient te betalen voor het parkeren in een parkeergarage. Of die voorwaarden nou aan de buitenkant hangen of binnen, het zijn geen voorwaarden die je ernstig kunnen benadelen en je dus voor het inrijen gelezen moet hebben.

Gegokt en verloren. Je kunt hooguit vragen om de boete te matigen, of op een of andere manier aan een (betaalde) parkeerkaart zien te komen.

riedje
Weet de weg
 Bericht 
Remo schreef:
Een rechter is niet achterlijk, het is algemeen bekend en gebruikelijk dat men dient te betalen voor het parkeren in een parkeergarage.

Lijkt me wel voor de hand liggend :) Ik doelde eigenlijk meer op de esoterische bepalingen, zoals vergoeding van € 1000,- voor onrechtmatige wijze verlaten e.d.

Kwibus
Master
 Bericht 
Remo schreef:
of op een of andere manier aan een (betaalde) parkeerkaart zien te komen.
dan nog zullen vast wel videobeelden hebben waarop het treintje rijden is vastgelegd

Feitelijk
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
dan nog zullen vast wel videobeelden hebben waarop het treintje rijden is vastgelegd:kniktja:
Link


chopmax
Respect
 Bericht 
 
Dat is geen treintje rijden, maar gewoon een auto die laag genoeg is.

keokiracer
Master
 Bericht 
"Auto" :[

Kwibus
Master
 Bericht 
Wat ik me nou wel afvraag. Stel Feitelijk "controleert" z'n kaartje nou nog eens een keer, inmiddels op 16K of zo, rijdt onder boom door en wordt dan aan buitenzijde door Qpark tot stoppen gedwongen. Betalen mannetje! etc. etc. Zou nog wel eens een leuke zaak kunnen worden :lol:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Feitelijk heeft het kaartje dat die dag getrokken is wel gewoon betaald hoor. :wink:

Citaat:
"20141205" "P Gezondheidspark DORDRECHT NLD" "NL05INGB*******5" "" "BA" "Af" "1,30" "Betaalautomaat" " Pasvolgnr:*** 05-12-2014 10:35 Transactie:1****4 Term:8T****2"


Remo
Master
 Bericht 
Ha, zo'n kaartje met een dergelijk saldo heb ik ook nog. Die is van 2,5 jaar geleden, vlak voor het afrekenen ging het brandalarm af in de parkeergarage en gingen alle slagbomen automatisch omhoog :lol:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Deze groeit met 3652,50 euro per jaar 8)

Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Remo schreef:
Ha, zo'n kaartje met een dergelijk saldo heb ik ook nog. Die is van 2,5 jaar geleden, vlak voor het afrekenen ging het brandalarm af in de parkeergarage en gingen alle slagbomen automatisch omhoogHahaha lol..

Bedankt voor de tips tot nu toe, heb vandaag helaas niet langs kunnen rijden.. Ik ga morgen sowieso even langs de juridisch loket, kijken of ze mij met een mooi briefje kunnen helpen om het boetebedrag te matigen ofzo(aangezien k maar een arm studentje ben).. Ik heb het 'treintje rijden' vaker geflikt en zit nu op een bedrag van €1032 ( heb vandaag nog 2 bedragen binnen gehad van de advocaat ). Heb inmiddels mijn lesje geleerd. :kniktja:

JBHC
Master
 Bericht 
 
Hoe komt Q-Park eigenlijk aan de gegevens van de bestuurder?

Black98
Master
 Bericht 
Jordie schreef:
aangezien k maar een arm studentje ben

Maar wel 1 met een auto :roll:

Als je geen zin hebt om te betalen voor je parkeerkaartje moet je een gratis plek zoeken. Je kiest nu voor het gemak van een parkeergarage, waarschijnlijk dichtbij je bestemming, en daar hangt een prijskaartje aan. Je hebt blijkbaar dus al meerdere malen gegokt en verloren, nu dus niet gaan huilen.

Just my 2ct

SuperChinees
Die hard
 Bericht 
Black98 schreef:
Maar wel 1 met een auto :roll:

Als je geen zin hebt om te betalen voor je parkeerkaartje moet je een gratis plek zoeken. Je kiest nu voor het gemak van een parkeergarage, waarschijnlijk dichtbij je bestemming, en daar hangt een prijskaartje aan. Je hebt blijkbaar dus al meerdere malen gegokt en verloren, nu dus niet gaan huilen.

Just my 2ct
+1

riedje
Weet de weg
 Bericht 
JBHC schreef:
Hoe komt Q-Park eigenlijk aan de gegevens van de bestuurder?

Volgens Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 mogen o.a. advocaten en gerechtsdeurwaarders deze informatie opvragen.

JBHC
Master
 Bericht 
 
riedje schreef:
olgens Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 mogen o.a. advocaten en gerechtsdeurwaarders deze informatie opvragen.


Is dat zo?

Citaat:
Artikel 2
De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt, onverminderd het derde lid, slechts voor de volgende doeleinden:

C. wat betreft gerechtsdeurwaarders: ten behoeve van de voorbereiding van dagvaardingen in civielrechtelijke procedures waarbij motorrijtuigen zijn betrokken en waarin sprake is van wegrijden zonder te betalen na het tanken van motorbrandstof, zulks overeenkomstig een door of namens de tankstationbranche vast te stellen en door de Minister van Verkeer en Waterstaat goed te keuren protocol,


Het lijkt mij geen tanken zonder te betalen.

riedje
Weet de weg
 Bericht 
Citaat:
b. wat betreft de advocatuur: ten behoeve van eigendomsgeschillen omtrent motorrijtuigen of aanhangwagens alsmede gerechtelijke procedures en de voorbereiding daarvan,

Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat de brief van een advocaat afkomstig is. Volgens de brief zal de vordering worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder als TS niet dokt. Die heeft de gegevens dan al gekregen en hoeft niet zelf te wroeten in de RDW database (wat ie ook niet mag in dit geval)...

Rover
Master
 Bericht 
er staat geen komma in die tekst, wel een voorwaarde waar aan moet worden voldaan zoals ik het lees.

Dofolo
Respect
 Bericht 
 
Iets met billen en blaren ...

gurb
Master
 Bericht 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... 2015:11753
Nieuwe uitspraak: Boetebeding in de algemene voorwaarden van Q-park is nietig...

Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Bedankt,

Heb m gelezen en zie dat het bij die zaak om een bedrag van €1000,- ging wat in de voorwaarden stond, dat is inmiddels sinds oktober veranderd naar €300.

apenkool
Laat zich horen
 Bericht 
 
Maar als men in de voorwaarden de hoogte van de boete wat lager stelt en dit bedrag ook bij de rechter eist zou men er wellicht nog mee weg komen.

Tommie
Master
 Bericht 
 
Sterker nog: dat is precies wat de kantonrechter vertelt. Zo te zien is Eu 365,- een redelijk bedrag in de ogen van de rechter.

De redeneertrant van de rechter vond ik wat lastig te volgen in de uitspraak. Omdat QPark niet de volle EU 1000,- eist, is (zo zegt de kantonrechter) *dus* dat bedrag onredelijk.

Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ja ik snap er eerlijk gezegd ook niet veel van

Aanhanger
Master
 Bericht 
De rechter moet oordelen of het boetebeding in de algemene voorwaarden eerlijk is of niet. Qpark toont hier zelf aan dat het bedrag daarin niet eerlijk is waardoor het boetebeding in zijn geheel buiten werking komt te staan. Uit jurisprudentie blijkt immers dat het niet aan de rechter is om het bedrag te matigen.
Je hebt kans dat als qpark de volle mep van 1000 euro had gevraagd ze wel gelijk hadden gekregen. In dat geval was het aan de gedaagde om aannemelijk te maken dat dat bedrag niet redelijk is. Nu heeft qpark dat zelf gedaan doornhet bedrag te verlagen.

gurb
Master
 Bericht 
Precies. De rechter kan een beding in algemene voorwaarden niet aanpassen, alleen nietig verklaren (aan/uit). Q-park heeft zelf aangetoond dat 1000 Euri onredelijk is, daarom was het beding nietig.


Vraag: Wat waren de algemene voorwaarden op het moment van jouw overtreding? 1000,- of 300,- ? Die voorwaarden zijn voor jouw zaak elevant.
Als dat 1000,- was, kun je deze uitspraak gebruiken, de rechter heeft het beding met 1000,- namelijk nietig verklaard.

Jordie
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Hi gurb,

Op moment van mijn overtreding stond het bedrag van 300,- in de algemene voorwaarden.

Close Encounter
Master
 Bericht 
JBHC schreef:
Het lijkt mij geen tanken zonder te betalen.


Nee inderdaad maar het gaat om een brief van de advocaat...
Citaat:
2. De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt, onverminderd het derde lid, slechts voor de volgende doeleinden:

b. wat betreft de advocatuur: ten behoeve van eigendomsgeschillen omtrent motorrijtuigen of aanhangwagens alsmede gerechtelijke procedures en de voorbereiding daarvan,

Dit zal ongetwijfeld gezien worden als voorbereiding tot..

Ik heb een vermoeden dat q park het nu wel voor elkaar heeft.... en dat het treintje rijden je aardig wat centjes gaat kosten! De brief is een "vorm" van aanmaning.

JBHC
Master
 Bericht 
 
Als ik lid b goed lees dan gaat dit toch echt over gerechtelijke procedures mbt eigendomsgeschillen.

riedje
Weet de weg
 Bericht 
JBHC schreef:
Als ik lid b goed lees dan gaat dit toch echt over gerechtelijke procedures mbt eigendomsgeschillen.

'alsmede' is een nevenschikkend voegwoord, 'eigendomsgeschillen' en 'gerechtelijke procedures' zijn gelijkwaardig: 'gerechtelijke procedures' is niet beperkt tot/ondergeschikt aan 'eigendomsgeschillen'. Maar ik ben geen neerlandicus, dus met 100% zekerheid kan ik het je ook niet zeggen :)

Aan de andere kant, de advocaat van Q-Park heeft op de een of andere manier toch de NAW gegevens in handen gekregen zonder dat men moord en brand is gaan schreeuwen...

Aanhanger
Master
 Bericht 
Gaat waarschijnlijk op dezelfde manier als de procedure voor pomphouders bij tanken-zonder-te-betalen.

Toofle
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Ik heb dezelfde brief ontvangen. Alleen zat ik op de motor en ben ik gewoon naast een auto gaan staan en eerder uitgereden. Zoals motoren dat ook bij een stoplicht doen.

Dat staat niet gelijk aan bimperkleven en achter een auto naar buiten rijden.

Kan ik daar iets mee?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Toofle schreef:
Zoals motoren dat ook bij een stoplicht doen.

/triggert


Je hebt dan ook geen prent voor bumperkleven gekregen maar voor het niet betalen. Aso! :nothanks:
Link


Rambam
Laat zich horen
 Bericht 
Echt irritant als je uit wilt rijden en er plotseling iemand door de open poort glipt, dan gaan de hekken namelijk ook weer dicht en is het betaalde kaartje niet meer geldig.

Kap er effe mee.

R
Master
 Bericht 
Is je vast al meermalen overkomen. :devil:

Monkey_See
Nieuwkomer
 Bericht 
Zelf ben ik ook meervoudig gegijzeld door Q-Park in Amersfoort, ten noorden van het CS. Als je dan weer een kwartier voor nop staat te wachten terwijl je naar de kinderopvang moet een uur rijden verderop rij je er uit zodra je kunt.

Ik had een abonnement en de slagboom was vaak stuk, dan wacht je nogal. En de klantenservice wil wel helpen maar als de boom niet opengaat kan je ook niks dan de boom erafhalen. Zo ben ik er veelvuldig uitgereden zonder af te de kaart in het toestel te steken. Nooit wat van gehoord.

Q-Park, wat een :thumb_d: bedrijf!

chopmax
Respect
 Bericht 
 
Monkey_See schreef:
Ik had een abonnement

Staat op dat abonnement niet je kenteken vermeldt? Dan is een procedure vrij kansloos aangezien je aantoonbaar betaald had.

TommyGun
Master
 Bericht 
Jordie schreef:
Had ik geweten dat dit in de algemene voorwaarden zouden staan, had ik het natuurlijk nooit gedaan


Bijzonder (onzin) argument, je weet toch dat je moet betalen voor het parkeren? Daar heb je toch geen voorwaarden voor nodig?

Heb jij thuis ook voorwaarden voor de inbrekers zodat ze weten dat inbreken niet toegestaan is? :nono:

scriba
Pro
 Bericht 
Citaat:
Echt irritant als je uit wilt rijden en er plotseling iemand door de open poort glipt, dan gaan de hekken namelijk ook weer dicht
en is het betaalde kaartje niet meer geldig.

Kap er effe mee.
Citaat:
:thumb: :thumb: :thumb:
Helemaal mee eens, zwaar irritant, kan jij weer naar de servicedesk en je verhaal doen, je bent zo 10 min. verder...." !!

idem
Citaat:
Zoals motoren dat ook bij een stoplicht doen.
:nono: :nono:
net zo irritant.

 Pagina 1 van 2 [ 69 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…