» Openbaar » Media » Politie   

Postingstijd interval gedetecteerd van 70.6 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 2 van 2  [ 80 berichten ]
jack19
Master
 Bericht 
 
Plaatsvervangende schaamte.

JBHC
Master
 Bericht 
 
Maserati Teun schreef:
Ik gok dat er straks een gigantische beerput opengetrokken gaat worden.

:roflol: :roflol: :loco: :roflol: :roflol:

WimLex
Master
 Bericht 
nos schreef:
Oud-topambtenaar leidt onderzoek naar declaratieschandaal politie
Vandaag, 18:39

Oud-topambtenaar Maarten Ruys gaat het onderzoek leiden naar het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie. Hij moet van minister Van der Steur onder meer de rol van voormalig korpschef Bouman en oud-minister Opstelten onderzoeken.

Spil in het schandaal is ex-COR-voorzitter Frank Giltay. De huidige korpschef Akerboom heeft aangifte tegen hem gedaan vanwege valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting. Giltay zou voor tonnen hebben gerommeld met declaraties. Hij had binnen de politie de bijnaam de zonnekoning.

Persoonlijke lening?
Toenmalig korpschef Bouman zou een oogje hebben dichtgeknepen in ruil voor steun van de COR bij de grootscheepse reorganisatie die hij moest doorvoeren. De commissie zal ook nagaan of het klopt dat ​Bouman een persoonlijke lening heeft verstrekt aan Giltay, zoals ​De Telegraaf eerder meldde.

Ruys begint op 1 december. Hij was jarenlang secretaris-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en was in 2014-2015 ​interim-voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Citaat:
Onderzoeksvragen van de commissie:

1) Wat is de betrokkenheid van de voormalig korpschef geweest bij beslissingen ten aanzien van en het houden van toezicht op de financiën van de Centrale Ondernemingsraad?

2) Heeft de handelwijze van de voormalig korpschef inzake de financiën dan wel anderszins in zijn relatie tot de (voorzitter van de) COR invloed gehad op de besluitvorming c.q. advisering door de COR en zo ja, welke?

3) Welke kennis en rol hadden de (voormalig) minister van Veiligheid en Justitie en/of zijn departement ten aanzien van het onder A en B genoemde? Over welke kennis behoorde de (voormalig) minister van Veiligheid en Justitie vanuit zijn verantwoordelijkheid te beschikken?


WimLex
Master
 Bericht 
nos schreef:
D66: Van der Steur blundert opnieuw
Vandaag, 13:10

D66-Kamerlid Verhoeven is boos over uitspraken van minister Van der Steur in het AD. Hij vindt dat Van der Steur het declaratieschandaal bij de ondernemingsraad van de Nationale Politie bagatelliseert.

Van der Steur zegt in een interview dat de 1,5 miljoen euro die verkeerd zou zijn besteed, "wel even in perspectief" moet worden gezien. Hij wijst erop dat er komende week in de Tweede Kamer over een investering van 5,5 miljard euro in begroting wordt gesproken. Ten opzichte van dat bedrag "is het misschien wel iets minder geld", zegt hij. "Maar het is goed dat we alles uitzoeken."

Nieuwe blunder
Verhoeven vindt dat Van der Steur daarmee "opnieuw" een blunder begaat. "Hij doet nu net of het minder erg is, omdat het 'maar' om 1,5 miljoen gaat. In elk normaal bedrijf is diefstal van 10 euro uit de kassa reden tot ontslag op staande voet."

Het D66-Kamerlid vindt dat de uitspraken getuigen van wereldvreemdheid. "Politie en de aanpak van terrorisme zijn serieuze zaken, die niet laconiek schouderophalend mogen worden benaderd."


Tweebel
Master
 Bericht 
WimLex schreef:
Oud-topambtenaar leidt onderzoek naar declaratieschandaal politie


Ik las elders dat die ambtenaar ook weer een PvdA'er is... De politieke rugdekking zal alweer geregeld zijn.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
WimLex schreef:
Van der Steur zegt in een interview dat de 1,5 miljoen euro die verkeerd zou zijn besteed, "wel even in perspectief" moet worden gezien. Hij wijst erop dat er komende week in de Tweede Kamer over een investering van 5,5 miljard euro in begroting wordt gesproken. Ten opzichte van dat bedrag "is het misschien wel iets minder geld", zegt hij. "Maar het is goed dat we alles uitzoeken."

Goed te weten. Ik zal er rekening mee houden bij mijn belastingaangifte over 2016. :woop: :woop:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
NU.nl schreef:
Politiemedewerker krijgt waarschuwing na COR-kwestie nationale politie

Een politiemedewerker die ondersteunende werkzaamheden uitvoerde voor de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen.

Dat is de uitkomst van het eerste van drie interne onderzoeken naar de bestedingen van de COR. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot het nemen van disciplinaire maatregelen, aldus de politie maandag. Met die medewerker heeft een lid van de korpsleiding een gesprek gevoerd over het handelen in de kwestie.

Van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro van de COR werd een flink deel uitgegeven aan etentjes, feesten en partijen en het inhuren van bijvoorbeeld imagocoaches, bleek uit eerder onderzoek. COR-voorzitter Frank Giltay zou de vrije hand hebben gekregen van toenmalig korpschef Gerard Bouman.

Twee andere interne onderzoeken lopen nog. Los van de interne politieonderzoeken doet voormalig topambtenaar Maarten Ruys onafhankelijk onderzoek naar de geldverkwisting.


bruintje beer
Master
 Bericht 
Oei, stevige maatregelen :[

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
BN DeStem schreef:
Politie moet OR-feesten nog betalen

De politie heeft de rekeningen van de omstreden feestjes van de Centrale Ondernemingsraad (COR) nog niet betaald. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20.000 euro. Evenementenorganisator De Jong Boekingen spant daarom een kort geding aan, meldt de NOS.

Eigenaresse Claudia de Jong organiseerde de feesten in het Amstel Hotel en op een boot in Rotterdam. ,,Dat wij die feestjes achteraf buitensporig vinden, is aan de politie te wijten en niet aan deze ondernemer. De COR heeft haar ingehuurd om deze feestjes te regelen en daar is niet voor betaald'', aldus haar advocaat Geert-Iem Roos

De politie zegt dat alle openstaande rekeningen wel degelijk zijn betaald en twijfelt daarom aan de claim van De Jong.


Wie liegt er?

djee
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
De politie heeft de rekeningen van de omstreden feestjes van de Centrale Ondernemingsraad (COR) nog niet betaald

Tja, als het budget op is.

Pita
Master
 Bericht 
 
Of diegene die moet tekenen de laan is uitgestuurd.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
de Telegraaf schreef:
Oud-korpschef wraakt onderzoekscommissie cor

Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie schort zijn medewerking op aan het onderzoek naar uitgaven van en beïnvloeding door de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie. Hij wraakt een van de commissieleden wegens vooringenomenheid.

Bouman heeft dat minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) woensdagochtend laten weten. Hij vraagt de bewindsman om in te grijpen. Reden voor hem is de vraagstelling van een van de leden van de commissie die onderzoek doet naar het toezicht op het budget van de cor van de politie en naar eventuele beïnvloeding van de advisering aan de korpsleiding.

De oud-korpschef is onderwerp van onderzoek in verband met wat zijn opvolger Erik Akerboom „ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven” van de cor noemde. Zo zijn er vragen over dure feesten en partijen van de cor in het Amstel Hotel en aan boord van het ss Rotterdam en de rol van voormalig cor-voorzitter Frank Giltay.

’Waanzin’
Tijdens een verhoor op 23 februari zou commissielid Sylvie Bleker-Van Eyk (hoogleraar compliance en integriteitsmanagement aan de VU Amsterdam) de verhoging van de limiet op de creditcard van Giltay naar 10.000 euro als „waanzin” hebben betiteld.

Bouman antwoordde in dat verhoor: „Als we nu in een rechtszitting zouden zitten, dan zou ik u nu wraken.” Commissievoorzitter Maarten Ruys probeerde de boel te redden door te zeggen: „..even zonder waardeoordelen...” Naderhand zijn verontschuldigingen aangeboden, maar die zijn niet aanvaard. „Je kunt wel excuses maken voor de uitlating, maar niet voor de vooringenomenheid”, vindt Bouman.

’Geen enkel vertrouwen’
Hij zegt zonder ingrijpen „geen enkel vertrouwen meer te hebben in de uitkomst van het rapport.” Hij stelt voor om onafhankelijke derden, bij voorkeur leden van de rechterlijke macht, zijn bezwaar tegen de vooringenomenheid te laten beoordelen. „Dan zet ik mijn medewerking zonder problemen hebben voort en aanvaard ik de uitkomst.”

Hij wees een voorstel van commissievoorzitter Ruys af om de kwestie van eventuele vooringenomenheid te toetsen na het verschijnen van het eindrapport. „Dat is mosterd na de maaltijd.” Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de brief van Bouman te hebben ontvangen en die te zullen beantwoorden.


Ik denk dat Bouman bang aan het worden is.

boersma
Master
 Bericht 
Los van het feit heeft ieder recht op een eerlijk proces zonder vooringenomenheid.
Dus op zich niet erg als dat nu wordt onderzocht.
Gaat nog lang verhaal worden denk ik.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
De Telegraaf schreef:
Geen bewijs voor omkoping door politiebaas

Voormalig politiebaas Gerard Bouman is nalatig geweest in de geldsmijtrel rond de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. Snoeiharde bewijzen voor omkoping om beleidsbeslissingen erdoor te jagen zijn daarbij niet gevonden. Toch wekten de omstandigheden wel de schijn van belangenverstrengeling.

Volgens bronnen rond het onderzoek is dat een van conclusies van de commissie die onder leiding van Maarten Ruys onderzoek heeft gedaan naar de affaire rond voormalig COR-voorzitter Frank Giltay. Ruys presenteert zijn rapport dinsdag in Den Haag.

Enorme uitgaven COR
Het rapport bevestigt het beeld van de enorme uitgaven van het bestuur van de COR, het hoogste medezeggenschapsorgaan van de politie. Zo werd er met geld gesmeten voor diners, exorbitante feestjes in onder meer het Amstelhotel en snoepreisjes naar de Antillen.

Korpschef Erik Akerboom liet zich daar eind vorig jaar al in vernietigende bewoordingen over uit: „Deze evenementen waren doelmatig noch doeltreffend: ze hebben geleid tot schaamte en conflict in plaats van teamgeest en inhoudelijke verdieping.” Akerboom deed aangifte bij het OM.

Spil in de affaire is de inmiddels geschorste oud-COR-voorzitter Frank Giltay. Naar hem loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Geldverkwisting toegestaan
De commissie-Ruys onderzocht de afgelopen maanden onder meer of Gerard Bouman, de voorganger van Akerboom, de geldverkwisting toestond om de loyaliteit te kopen van de COR als inspraakorgaan. Bouman legde Giltay geen strobreed in de weg toen begin 2016 meldingen binnenkwamen van torenhoge overschrijdingen van het COR-buget.

LEES OOK: Hoe een zonnekoning onder vuur kwam te liggen

Privé lening
Bouman verschafte Giltay privé zelfs een geldlening en liet hem in functie nadat de COR-baas een nacht in de cel doorbracht nadat hij zijn vrouw had geslagen.

Volgens ingewijden vermeldt het rapport ook dat Bouman een moeizame verstandhouding had met toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Bouman moest het huis van de nieuwe Nationale Politie bouwen, maar vond dat hij te weinig bouwstenen kreeg van Opstelten.


Geen bewijzen gevonden wil nog niet zeggen dat er goed gezocht is. Denk maar aan het bonnetje van Teeven.

Dit is Maarten Ruys.

Spook
Master
 Bericht 
http://www.nu.nl/binnenland/4904840/oud ... tslag.html

Citaat:
De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, Frank Giltay, krijgt onvoorwaardelijk ontslag wegens "zeer ernstig plichtsverzuim". Hij zou misbruik hebben gemaakt van het budget van de COR.

De korpschef van de politie, Erik Akerboom, heeft het strafontslag in juli in een brief aan Giltay gemeld, schrijft NRC.

De Nationale Politie kon het bericht vrijdagavond laat niet bevestigen. Ook de huidige COR-voorzitter kon niet op het bericht ingaan.

Het vertrouwelijke schrijven van twintig pagina's bevat de resultaten van een langdurig integriteitsonderzoek naar de handel en wandel van de oud-voorzitter. Hij werd een jaar geleden al geschorst na een oriënterend onderzoek.

Giltay mag nog schriftelijk bezwaar maken tegen zijn ontslag.
Prosecco

Tegen hem is ook aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping. Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk in oktober bekend of hij zal worden vervolgd.

Giltay zou als COR-voorzitter onder meer grote hoeveelheden alcohol hebben genuttigd op kosten van de politie. Hij declareerde bijvoorbeeld rekeningen voor diners met negen eters, waar acht flessen wijn werden genuttigd.

Op een andere gelegenheid bestelde Giltay zonder verklaring 198 flessen prosecco, die werden bezorgd aan zijn echtgenote, en gaf hij 5.000 euro uit aan onder andere theaterkaartjes en een golfclinic op een veiling.
Creditcard

Ook zou de Giltay oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van een creditcard, die hem door de politie was verschaft. Hoewel het pinnen van contant geld hem was verboden, nam hij binnen een jaar 14.000 euro op. Hij kon veel van die uitgaven niet verantwoorden en vroeg verkopers om facturen aan te passen.

Het ministerie van Justitie heeft een onderzoekscommissie aangesteld. Die bekeek het uitgavenpatroon bij de COR, die een jaarlijks budget van ongeveer 1,5 miljoen euro had. Het onvermogen van de politietop en het departement om daar iets aan te doen is ook onder de loep genomen.

De zogeheten commissie Ruys presenteert haar bevindingen op 12 september. Eigenlijk zou dat al eerder gebeuren, maar de presentatie werd uitgesteld nadat oud-korpschef Gerard Bouman in de zomer een zware hartaanval kreeg, waaraan hij op 31 juli overleed.
Te druk

Bouman heeft in het integriteitsonderzoek van de politie verklaard dat hij het te druk had om de uitgaven van de centrale ondernemingsraad in de gaten te houden.

Wel gaf hij toe de oud-voorzitter persoonlijk 4.000 euro te hebben geleend om hem te helpen bij het aflossen van zijn twee hypotheken. Toen Giltay in 2015 werd gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vrouw, verzekerde Bouman hem dat hij voorzitter van de COR kon blijven. Vlak voordat Bouman begin 2016 vertrok bij de Nationale Politie, liet hij Giltay van schaal 9 naar schaal 11 bevorderen wegens bijzondere verdiensten.

Giltay zou de vrije hand hebben gekregen van Bouman. De suggestie werd zelfs gewekt dat die veel door de vingers zag in ruil voor Giltays steun.


Waakzaam en dienstbaar. Vooral naar zichzelf.

no justice
Master
 Bericht 
Rot tot op het bot net als de overheid.

zandbak
Master
 Bericht 
Ach die komt wel weer ergens anders aan een leuk baantje. De corrupte zooi houdt elkaar wel in stand

no justice
Master
 Bericht 
'Politietop liet gedrag COR-voorzitter Frank Giltay toe'

De politietop wist van het buitensporige declaratiegedrag van voorzitter Frank Giltay van de ondernemingsraad en kneep bewust een oogje toe. Dat blijkt volgens het AD uit verschillende geheime documenten.

In de stukken die de krant heeft ingezien zou blijken dat het gat in de hand van Giltay meermalen met hem is besproken, zonder dat daar consequenties aan werden verbonden. Ook al verbraste Giltay vele tienduizenden euro's van de politie aan onder meer feestjes en luxe etentjes, hij werd daar nooit voor berispt.

De inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman wordt letterlijk geciteerd met de woorden: "Niet ik, maar de politie heeft er belang bij. Dat is zo klaar als een klontje."

'Meegaan in ideeën'

Bouman zou verder gezegd hebben dat de politie belang had bij een Centrale Ondernemingsraad (COR) 'die meegaat in de ideeën.'

De korpschef heeft altijd ontkend dat hij een oogje zou hebben dichtgeknepen en de buitensporige declaraties goedkeurde in ruil voor de steun van de COR bij de grote reorganisatie die de Nationale Politie doormaakte. Voor die beschuldiging is tot nu toe ook geen bewijs gevonden.

Luxe restaurants

Giltay declareerde als voorzitter van de COR enorme bedragen. Vergaderingen van de COR werden in luxe restaurants gehouden in plaats van in een vergaderzaal op het politiebureau. Feesten en zakenlunches gebeurden in de duurste hotels en restaurants en ook privé hij gaf hij flinke bedragen uit met zijn creditcard van de politie.

Boumans opvolger bij de politie Erik Akerboom, maakte bij zijn aantreden snel korte metten met het 'zonnekoninggedrag' van Giltay. Hij deed aangifte tegen hem en ontsloeg hem wegens ernstig plichtsverzuim. De ontslagbrief die Giltay kreeg besloeg liefst 20 kantjes waarin al zijn misstanden worden opgesomd.

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nederland/poli ... giltay-toe

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
no justice schreef:
Boumans opvolger bij de politie Erik Akerboom, maakte bij zijn aantreden snel korte metten met het 'zonnekoninggedrag' van Giltay. Hij deed aangifte tegen hem en ontsloeg hem wegens ernstig plichtsverzuim. De ontslagbrief die Giltay kreeg besloeg liefst 20 kantjes waarin al zijn misstanden worden opgesomd.
Akerboom is een lul met vingers maar dit heeft hij wel goed gedaan.

Blijft natuurlijk het feit dat de politie een sterk naar binnen gekeerde organisatie is waar de veiligheid en het rechtsgevoel van de burger niet hoog op het prioriteitenlijstje staan.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Vrij spel in de politietop voor 'zorgenkindje' Giltay

RECONSTRUCTIE Drankmisbruik, geldsmijterij en vriendjespolitiek. Frank Giltay groeide uit tot 'zorgenkindje' van de politietop. Hoe kon de voorzitter van de centrale ondernemingsraad zolang aanblijven? Dankzij de steun van de top, blijkt uit vertrouwelijke stukken die deze krant heeft ingezien.

In juni 2015 zit Frank Giltay flink in de financiële problemen. Hij heeft net een nieuw huis in Almere gekocht, maar is zijn oude woning nog niet kwijt. De dubbele woonlasten (totale hypotheekwaarde: 814.500 euro) kan hij niet ophoesten. Ten einde raad klopt hij aan bij zijn hoogste baas, korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie. Giltay vertelt dat hij 4.000 euro nodig heeft en het nergens anders kan lenen. Zonder aarzeling maakt Bouman het geld over, zo blijkt uit geheime documenten.

De privélening tekent de nauwe band tussen de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) en de politiebaas. Giltay en Bouman trekken veelvuldig samen op tijdens de grootste overheidsreorganisatie ooit: de vorming van één landelijk politiekorps. Ze dineren samen. Niet zelden zijn andere cor-leden verrast als Giltay ineens instemt met een voorstel van de politietop, zonder dat eerst te hebben overlegd.

Wijkagent
Er is een tijd dat Frank Giltay voor een bescheiden salaris als wijkagent rondloopt in Amsterdam. Maar als hij toetreedt tot de medezeggenschapsraad in Amsterdam, ruikt de politieman aan luxe vergaderlocaties en copieuze diners. Die way of life pakt hij op als hij in 2012 voorzitter wordt van de cor.

De documenten tonen dat de cor smijt met geld, juist in een tijd dat de politie aan alle kanten moet bezuinigen. Vergaderen op een politiebureau is Giltay te min. Zijn thuishavens zijn BoatHouse en HarborHouse, op een steenworp afstand van zijn nieuwe woning in Almere. Cor-leden komen er regelmatig vergaderen. Een kerstfeest in HarborHouse kost ruim 19.500 euro. Maar er wordt ook gefeest in het Amstel Hotel, inclusief champagneontbijt.

Bij veel van de cor-bijeenkomsten wordt stevig ingenomen. Giltay heeft een handig trucje om dat te maskeren. Hij laat gespecificeerde bonnen vervangen door handgeschreven bonnen, met slechts het eindbedrag en de omschrijving: 'conform afspraak'.

Op een benefietveiling van Muziekids in Almere maakt Giltay een aangeschoten indruk. Hij biedt namens de politie onder meer op kaarten van Tineke Schouten en een golfclinic. Als hij zelf zijn hoogste bod overbiedt, heeft hij dat niet eens door. Een anonieme bron zegt: ,,Giltay werd steeds minder geschikt voor zijn positie. Hij geloofde te veel in zichzelf en zijn drankgebruik begon op te vallen."

Giltay laadt de verdenking van belangenverstrengeling op zich. De stuurse cor-voorzitter huurt steeds lokale ondernemers in, die opvallend genoeg vrijwel altijd adverteren in het magazine Almere Bruist van zijn vrouw Brenda. Met haar gaat hij ook naar een medium, waar hij de cursus 'snuffelen aan intuïtie en mediumschap' volgt. De politie betaalt de rekening van 200 euro. Ook het medium adverteert in Almere Bruist.

Zonnekoninggedrag
Cruciale vraag is: wat krijgt de korpsleiding mee van het zonnekoninggedrag van Giltay? Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat de politieleiding van meerdere zaken op de hoogte was. Zo was Bouman 'een keer of zes' naar restaurant BoatHouse gekomen en was hij zich bewust van de discussie dat de cor beter op een politielocatie zou kunnen vergaderen.

De commissie-Ruys, die de relatie tussen de cor en de korpsleiding heeft onderzocht, komt morgen met haar bevindingen naar buiten. Een van de conclusies is dat er geen hard bewijs is dat Bouman tijdens de vorming van de Nationale Politie steun heeft 'gekocht' bij de cor. Maar de feiten en omstandigheden roepen een andere vraag op. De korpsleiding wist wel degelijk dat Giltay een 'zorgenkindje' was, met privéproblemen en een gat in zijn hand. Waarom werd hij zolang in het zadel gehouden?

Vlak voordat de bom barstte rond het exorbitante uitgavenpatroon van Giltay, bevorderde Bouman de cor-voorzitter. Giltay ging van schaal 9 naar schaal 11. Ook daar was consensus over binnen de korpsleiding. Als het aan Boumans plaatsvervanger Ruud Bik had gelegen, had Giltay er nóg een schaal bij gekregen.

Tweede Kamerleden willen weten of er, hoewel niet via directe omkoping, misbruik is gemaakt van Giltays zwakke positie. ,,Mogelijk is er morele corruptie gepleegd", zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Dit is zeker niet het laatste onderzoek naar deze affaire." Verschillende Kamerleden zinspelen op een parlementair onderzoek. De advocaat van Giltay wil niet inhoudelijk reageren zolang de ontslagprocedure van Giltay nog loopt. Morgen komt de commissie-Ruys met een eindrapport over de geldsmijtrel.


bruintje beer
Master
 Bericht 
Beetje mosterd na de maaltijd, maarruh:
bruintje beer schreef:
Die vent moet ook onderzocht worden.


Pita
Master
 Bericht 
 
Gelukkig zitten de media en andere baantjesjagers er nu bovenop en komt alles in de openbaarheid. Dat uitgavenpatroon zal vroeger niet anders geweest zijn. Ik kan mij herinneren dat vroeger de allerhoogste politiechef gewoon met dienstauto en chauffeurpolitieagent naar prive-aandeelhoudersvergaderingen gingen. Topje van de ijsberg.

Signum
Master
 Bericht 
Is dit de nieuwe tactiek van de politie om meer Marokkanen in dienst te krijgen?

Kami
Master
 Bericht 
Beetje krom is het wel.
De COR kan invloed uitoefenen op beslissingen van de organisatie, maar de organisatie financiert het COR dan weer.
Dus als daar een mannetje zit dat lekker meewaait en als tegenprestatie een paar flessen wijn declareert vindt iedereen het een win-win natuurlijk.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Politie.nl schreef:
Onderzoek Commissie COR politie aangeboden

Nederland - Er is geen bewijs dat voormalig korpschef Gerard Bouman adviestrajecten van de COR oneigenlijk heeft beïnvloed. Dat is de belangrijkste conclusie van de Onderzoekscommissie COR Politie. De ‘Commissie Ruys’ verrichtte in opdracht van de minister onderzoek naar beslissingen van de voormalig korpschef in relatie tot de COR en heeft vandaag haar rapport aangeboden aan minister Blok.

De publicatie van het rapport van de Onderzoekscommissie COR Politie stond eind juni gepland, maar werd uitgesteld vanwege het hartinfarct dat Gerard Bouman kort ervoor trof. Op 31 juli overleed de voormalig korpschef. Erik Akerboom: 'Ten aanzien van mijn voorganger wil ik benadrukken dat zijn hele leven in het teken heeft gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ondanks tegenwind en met veel strijd, de organisatie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor.'

Reactie korpschef
Korpschef Erik Akerboom zegt over het rapport: 'De commissie heeft gedegen onderzoek gedaan, de onderzoeksvragen zijn beantwoord. De commissie is kritisch, maar duidelijk: er is geen bewijs gevonden van oneigenlijke beïnvloeding. Binnen de context van een immense opgave met grote financiële druk en tijdsdruk is het toezicht vanuit het korps tekortgeschoten.'

Het rapport sluit daarmee voor een groot deel aan bij constateringen die de korpschef eerder deed. De commissie stelt vast dat de cyclus van begroting en verantwoording ten aanzien van de financiën van de COR niet functioneerde. Er werd onvoldoende opgetreden tegen budgetoverschrijdingen en het niet nakomen van afspraken en niet naleven van voorschriften. Erik Akerboom: 'Er is geld verspild en dat heeft de reputatie van de COR en het korps beschadigd. Dit is pijnlijk en dit raakt alle medewerkers van de politie hard.'

Reactie huidige voorzitter COR
Ook Rob den Besten, de huidige voorzitter van de COR, reageert op het rapport: 'Wij moeten enerzijds vaststellen dat er dingen zijn gebeurd die niet passen bij de medezeggenschap van de politie. Dat doet pijn. Op deze punten moet het recht z’n loop hebben. Tegelijkertijd voelt de COR zich gesterkt door de conclusie van de onderzoekscommissie dat het besluitvormingsproces goed is verlopen, dat er geen sprake was van beïnvloeding van de centrale medezeggenschap en dat de COR kwalitatief goede adviezen heeft afgeleverd.' Lees ook de volledige reactie van de COR.

Grote financiële druk en tijdsdruk
In haar rapport gaat de Commissie Ruys ook in op de context. De commissie constateert dat de vorming van één korps onder grote financiële druk en tijdsdruk tot stand kwam. Financieel beheer en controle had gezien alle opgaven geen prioriteit, niet op politiek en niet op bestuurlijk niveau.

Omgangsvormen
De commissie doet tot slot enkele meer algemene, uitspraken over omgangsvormen binnen de politie. Het onderling aanspreken op (normoverschrijdend) gedrag bij de politie is zwak ontwikkeld en verdient expliciete aandacht. Verzakelijking van onderlinge relaties moet leiden tot handhaving van interne regels en procedures. Zo uit de commissie kritiek op een persoonlijke lening aan en de bevordering van de toenmalig voorzitter van de COR.

De korpschef: 'Met de aanbevelingen van de commissie zijn we volop bezig. Het is cruciaal dat we bij de politie openhartig met elkaar spreken over het gedrag van jezelf en je collega’s. Dat we elkaar aanspreken. Onder meer onze Leiderschapsdagen dragen bij aan de gewenste verandering. Tijdens speciale bijeenkomsten stellen we binnen de politietop thema’s als integriteit, diversiteit en de dialoog met je medewerkers nadrukkelijk en kritisch aan de orde. Integriteit vormt sinds dit jaar een vast onderdeel van het functioneringsgesprek dat leidinggevenden met hun medewerkers voeren. Het oordeel van de commissie dat de ingezette maatregelen vol moeten worden voortgezet, beschouw ik als een waardevolle steun in de rug.'

Maatregelen
De korpschef benadrukt dat ook concrete maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Zo hebben drie interne onderzoeken naar plichtsverzuim plaatsgevonden. De uitkomsten van een van deze onderzoeken heeft geleid tot een aangifte.

'Procedures, taken en rollen rondom het proces van begroten, besteden en verantwoorden van de COR zijn grondig tegen het licht gehouden en op belangrijke punten aangepast en aangescherpt,' zegt Akerboom. 'De financiële huishouding, waaronder het begroten, besteden en verantwoorden van het COR-budget, is op orde gebracht.'

Verder heeft de korpschef een vergelijkend onderzoek laten instellen naar de faciliteiten van de medezeggenschap in andere organisaties. De uitkomsten hiervan laten zien dat de voorzieningen bij de politie relatief ruimhartig zijn. Deze bevinding wordt meegenomen bij het maken van nieuwe afspraken met de COR.

Audit
Bij de nieuwe afspraken worden ook aanbevelingen meegenomen uit een audit naar de totstandkoming van afspraken over faciliteiten voor de COR en de naleving daarvan. De interne audit is uitgevoerd in opdracht van de korpschef en wordt vandaag openbaar gemaakt.

Akerboom: 'De audit laat zien dat afspraken niet duidelijk waren en de administratieve verwerking niet goed op orde was. Ook zijn een aantal gevallen regels en afspraken onjuist toegepast. Per geval zal bekeken worden welke vervolgactie nodig is. Een goed functionerende medezeggenschap heeft faciliteiten nodig om deze rol te kunnen vervullen. Deze faciliteiten moeten vastgelegd zijn in ordentelijke, transparante en heldere afspraken.'

De huidige voorzitter van de COR, Rob den Besten, heeft inmiddels aan de korpschef laten weten dat ook hij de aanbevelingen omarmt. 'Ik heb samen met de korpsleiding geconstateerd dat de huidige overeenkomst enkele onduidelijke teksten kent. Daarom gaan we samen aan een nieuwe werken. Ik vind dat leden van de COR een voorbeeldfunctie hebben en zal mensen blijven aanspreken op dingen die niet goed zijn. Ik verwacht dat dit ook naar mij toe gebeurt. Alleen zo kunnen we met elkaar de cultuur in ons korps echt veranderen, zoals ook de commissie Ruys concludeerde.'

Oriënterend onderzoek
De uitkomsten van het vorig jaar oktober afgeronde oriënterend onderzoek naar de bestedingen van de COR zijn ingebracht in een strafrechtelijk onderzoek. Daarmee zijn die uitkomsten deel gaan uitmaken van het strafrechtelijk onderzoek en kan de politie dat onderzoeksrapport nog niet openbaar maken.


Forza!
Master
 Bericht 
Let maar op, nou gaan de gewone agenten bonnen geven aan die lui :)

Je zal er maar werken...

sjakuuse
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Politie : valt toch onder 'criminele organisatie' ?

basjuh1981
Master
 Bericht 
Nee, dat is de belastingdienst.

Spook
Master
 Bericht 
Afbeelding

sjakuuse
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Tja , of je nu door de hond gebeten wordt of door de kat gekrabd wordt het is beiden blauw.

 Pagina 2 van 2 [ 80 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…