» Openbaar » Media » Politiek, economie en overheid    Pagina 1 van 1  [ 48 berichten ]
R
Master
 Bericht 
Jongeren geronseld voor prostitutie of drugshandel: hoe criminele bendes grip hebben op scholen in Nederland.

'Je ziet dat kinderen eraan gaan, je weet dat je nu moet ingrijpen en het gebeurt niet'

Schoolmeisjes worden geronseld voor prostitutie, jongeren ingezet als drugskoeriers: criminele bendes zijn actief op scholen. Maar veel van die scholen kijken weg.

Door: Pieter Tops en Jan Tromp 3 juni 2017, 02:00

'Laatst hadden we een schoolfeest. Een van onze bewakers kwam naar me toe, hij zei: 'Ik laat net een jongen binnen en die heeft een tiet met geld.' Het bleek dat de leerling bankbiljetten bij zich had in een grote rol, ongelofelijk was het, geld in een enorme bundel. Het was zoals je het in de film ziet. Maar dan in het echt. Een joch van 15, 16 jaar.'

We zitten op een zonnige namiddag op de kamer van de directrice van een vmbo-school in de provincie Utrecht. Specifieker, zo hebben we afgesproken, zullen we het niet opschrijven. In ruil voor anonimiteit zegt de directrice openhartigheid toe over een onderwerp dat voor elke school verwoestend kan zijn: hoe criminele bendes actief zijn op scholen in Nederland. Hoe schoolmeisjes worden geronseld voor de prostitutie, hoe drugsbendes jongeren werven voor koeriersdiensten. En hoe de betrokken scholieren aanvankelijk over duizenden euro's beschikken en al snel schaakmat worden gezet.

Ik kan niet voorkomen dat leerlingen worden geronseld, als koerier of als hoertje
Directrice middelbare school in Utrecht

De directrice weet er alles van. Ze is een vrouw met een lange staat van dienst. Je schuift haar niet zomaar opzij. En toch stond ook zij te kijken toen de scooters van de dealers op haar schoolplein verschenen. Alsof ze daar hoorden. Met behulp van de wijkagenten heeft zij de dealers verjaagd. 'Je moet eropaf', zegt ze. Het is alsof ze meer zichzelf toespreekt dan ons. 'Ook als ze aan de openbare weg staan, moet je eropaf. Je moet ze wegsturen. Nu zijn ze buiten ons gezichtsveld. Dat is nodig voor de school. Maar daarmee hebben we nog niet bereikt dat het niet meer gebeurt. Die illusie heb ik niet. Het verplaatst zich. Natuurlijk verplaatst het zich. Ik kan niet voorkomen dat leerlingen worden geronseld, als koerier of als hoertje.'

Een paar weken eerder waren we in een debatcentrum in de binnenstad van Tilburg. We waren uitgenodigd voor een discussiemiddag tussen mbo-scholieren. Een donkere zaal, half gevuld met ruim honderd jonge mensen; op de achterwand van het toneel is in grote letters de reden van de samenkomst geprojecteerd: 'De lokroep van het illegale geld.'
In de val

De opdrachtgever laat hem onderweg in elkaar slaan en het spul wordt gestasht
EeDzjie, 17 jaar

Van discussie is amper sprake. Sommigen leggen statements af die de anderen niet echt lijken te beroeren. 'Ik merk dat het taboe eraf is', had een begeleidende docente ons al gezegd. 'De laatste tijd zie ik dat leerlingen er gewoon open over zijn, over de drugsindustrie als interessante bron van bijverdiensten.'

We ontmoeten AJ, spreek uit EeDzjie, 17 jaar. 'Ik ga er niet al te diep op in', zegt hij ernstig, 'maar je mag gerust aannemen dat veel jongens erin worden geluisd. Een opdrachtgever stelt 10 duizend euro in het vooruitzicht. Het is voor één keer, zegt hij erbij. De jongen wordt met cocaïne op pad gestuurd, de opdrachtgever laat hem onderweg in elkaar slaan en het spul wordt gestasht. De jongen komt terug, vertelt dat hij is overvallen, de opdrachtgever zegt: jammer voor je, dit kost me duizenden euro's, zorg maar dat ik het terugkrijg. Dan zit je in de val, dan moet je wel blijven runnen, want anders zijn de gevolgen bloederig.'

Ouders hebben geen flauw benul als hun 12-jarig kind grof aan het bijverdienen is
Aïsha, 19 jaar

In het debatcentrum lopen we ook Aïsha tegen het lijf. Ze is klein en frêle. Ze studeert sociaal-cultureel werk op een mbo in Brabant. 19 is ze; toen ze 16 was, werd ze voor het eerst benaderd: 'Ik kende hem niet, hij zag eruit als een gewone jongen, een T-shirt, een spijkerbroek. Hij vroeg of ik een pakketje cocaïne van Tilburg naar een adres in Amsterdam kon brengen. Ik zou 2.000 euro krijgen. Het is heel verleidelijk, ik heb het niet gedaan.'

Aïsha heeft zich vastgebeten in de kwestie. Dat komt, zegt ze, doordat dealers haar verstandelijk gehandicapte broertje te grazen hebben genomen. Eerst hebben ze in het geniep zijn jaszakken volgestopt met wiet en daarna hebben ze hem geïntimideerd en bedreigd en hebben ze hem gezegd: je staat bij ons in het krijt.

Het heeft haar zo kwaad gemaakt dat ze nu bijna in haar eentje actie voert. Ze wil gastlessen geven op scholen. Ze verwijt scholen duikgedrag. Ze zegt: 'Scholen zwijgen, scholen kijken weg. Er is veel verzuim van leerlingen die op pad zijn, er wordt veel verdoezeld. Controles van kluisjes op drugs worden een week van tevoren aangekondigd. Logisch dat zo'n school naderhand kan zeggen: wij zijn clean. Ouders moeten ook veel alerter zijn. Ze zijn naïef. Ze hebben geen flauw benul als hun 12-jarig kind grof aan het bijverdienen is.'

Als ronselen zo'n wijd en zijd verbreide praktijk is, waarom horen we daar zo weinig van?

Het is een leerzame middag, maar intussen zitten we met tal van vragen. De belangrijkste is natuurlijk: als ronselen zo'n wijd en zijd verbreide praktijk is, door het gehele land, waarom horen we daar zo weinig van? Is het waar dat scholen duiken? Wat weet de politie? Wat weten burgemeesters? Zijn er cijfers, heeft iets of iemand een algemeen beeld?

De docente van de mbo-leerlingen praat met veel empathie over haar leerlingen. Ze zegt dat we ons niet kunnen voorstellen hoe kwetsbaar tegenwoordig opgroeiende kinderen zijn. Met een gemoed dat zweeft tussen hoop en wanhoop probeert ze de scholieren waakzaamheid bij te brengen. Ze weet waarover ze spreekt: 'Ik had op school een conflict met een meisje dat altijd te laat kwam. Ze was niet hygiënisch, ze leverde haar werk niet in. Op een gegeven moment werd ze heel boos op mij, ze schreeuwde: 'Jij weet niet hoe moeilijk ik het heb. Als ik gewoon over straat loop, kan ik een kogel door mijn kop krijgen.' De aap kwam uit de mouw. Ze werd serieus bedreigd. Ze had schulden, ze is cocaïne en wiet gaan rondbrengen, 17 was ze. Eerst kreeg ze goed betaald, daarna stopte de betalingen. Ze kon geen kant meer op, ze zat in de greep van de dealers.'

In Nederland zijn ook schoolkinderen in de greep van de georganiseerde criminaliteit

Verstrengeling
'Er zijn jongens van 16, 17 jaar die 10 duizend euro per maand te besteden hebben.'
'Er zijn jongens van 16, 17 jaar die 10 duizend euro per maand te besteden hebben.' © Robert G Fresson

De Achterkant van Nederland noemden wij het boek dat we een paar maanden geleden publiceerden. Het gaat over de toenemende verstrengeling van onder- en bovenwereld. We probeerden een werkelijkheid van Nederland te laten zien die naar ons idee nog veel te weinig onderkend wordt. De miljarden van de drugsindustrie corrumperen de maatschappelijke verhoudingen, veel meer dan we geneigd zijn aan te nemen. In volkswijken zijn criminelen de baas; de financiële, de economische en zelfs de bestuurlijke wereld worden geïnfiltreerd. Wie niet meebuigt, wordt bedreigd.

We dachten dat wij aan de argeloosheid voorbij waren. Totdat, weliswaar in fragmenten, maar voor ons onmiskenbaar kwam vast te staan dat in Nederland ook schoolkinderen in de greep zijn van de georganiseerde criminaliteit. We gingen verder op onderzoek. Vaker dan ons lief was liepen we tegen muren. Een landelijk beeld is er domweg niet, niet in het onderwijs en evenmin bij de politie. Tegelijk zijn er ernstige signalen en overrompelende verhalen die allemaal in een en dezelfde richting wijzen: criminele bendes zijn actief onder scholieren.

Iedereen weet wat hier speelt. Maar er wordt veel verzwegen in de hechte gemeenschappen
Luc Winants, burgemeester van Brunssum

We treffen op onze speurtocht de burgemeester van het Zuid-Limburgse Brunssum. Ooit was het een ijzersterke gemeente met de Hendrik en de Emma als staatsmijnen. Brunssum is de sluiting van de kolenmijnen ondanks de komst van een Navo-hoofdkwartier nooit echt te boven gekomen.

De burgemeester heet Luc Winants. Hij is een vat vol dadendrift. Hij gaat voorop in een ambitieus programma tegen jeugdcriminaliteit. Wake Up heeft hij het genoemd, wakker worden. Winants: 'Iedereen weet wat hier speelt. Iedereen weet dat kinderen worden geronseld. Maar er wordt veel verzwegen in de hechte gemeenschappen.'

Na een jaar voorbereiding was het begin januari Grote Klapdag in Brunssum. Met 250 man militairen, politie en recherche zijn ze binnengevallen op tal van adressen. Winants: 'Hoe vaak vanuit scholen niet tegen mij is gezegd: wij kunnen informatie niet met u delen vanwege de privacy van de kinderen. Dat ik dacht: sodemieter op, hoe kom je erbij, privacy van kinderen! Als ik drie keer een melding krijg dat kinderen aan het handelen zijn in kalasjnikovs, kinderen van 15 jaar, een ander hooguit 21, dan gaan toch alle bellen rinkelen. Dan zeg je toch: weg met je privacy, ik moet nu alle puzzelstukken hebben.'

Ouders vragen niet door. Ze lijken bang te zijn voor hun kinderen
Luc Winants, burgemeester van Brunssum

In Brunssum heeft de politie een groep van 75 jongeren in beeld gebracht. Er zijn lijnen naar motorclub Satudarah. 'Er gaat in die wereld gigantisch veel geld om', zegt de burgemeester. 'We treffen jonge jongens met grote stapels bankbiljetten in hun zakken. We zijn bijna kinderlijk naïef. We hebben vaak geen idee van wat er echt speelt. En we zijn geen geoefende tegenpartij. Dat is heel zorgelijk.'

Winants spreekt van een piramide: twintig scholieren in de top, de rest verleent hand- en spandiensten. Hij zegt: 'Ouders vragen niet door. Ze lijken bang te zijn voor hun kinderen. Vaak genoeg hoor ik ouders zeggen: als ik doorvraag, wordt hij zo kwaad - ik doe het maar niet. De scholen willen vaak de aap niet op de schouder hebben. Ze willen geen reputatieschade. Maar ik verlang betrokkenheid van iedereen, ook van de scholen.'
Generatie

We kweken een type scholier zonder intrinsieke wens om iets te bereiken
Mbo-docente, Tilburg

De burgemeester lijkt door roeien en ruiten te gaan. Dat heeft een reden, zegt hij: 'Vaak denk ik: hier gaat een generatie de vernieling in. Als wij niet met z'n allen de zaak oppakken en alle informatie die we hebben met elkaar uitwisselen, dan gaat deze generatie naar de mallemoer.'

In haar eigen woorden had de mbo-docente uit Tilburg ons eigenlijk al hetzelfde voorgehouden. Waar komt het vandaan, wat zegt het over deze tijd, vroegen wij. Ze zei: 'We kampen in het onderwijs met ongelofelijk moeilijke lichtingen van leerlingen. Je hoort het niet alleen op mbo's, ook op hbo's. Het lijkt alsof ze niet langer dan drie minuten kunnen luisteren. Ze zien niet in waarom ze in zichzelf zouden moeten investeren. We kweken een type scholier zonder intrinsieke wens om iets te bereiken. Het gaat alleen om uiterlijkheid. Ze hebben veel nodig. Het maakt ze tot een makkelijke prooi van dealers.'

We bellen lukraak met scholen. Zinloos tijdverdrijf. Directies laten weten dat het probleem zich op hun school niet voordoet. Ook noteren we als reactie dat men zich 'niet wil associëren met het onderwerp'. De VO-raad, koepel van het voorgezet onderwijs, is niet bekend met het fenomeen. De directeur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders spreekt van 'zeer serieuze problematiek. We zien kwetsbare kinderen met weinig zelfvertrouwen die op allerlei manieren beïnvloedbaar zijn.' Maar de vereniging heeft geen idee hoe wijdverbreid de greep van georganiseerde criminelen op leerlingen is. De stichting School en Veiligheid meldt dat het thema 'buiten onze scope' valt.

Een ander geluid komt van Ingrado, de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren. Voorzitter Roozemond zegt dat medewerkers van de vereniging signalen krijgen uit het land. 'Het staat absoluut vast dat er geronseld wordt onder scholieren', zegt ze. 'Ik weet dat honderd procent zeker.'

Een overzicht, een totaalbeeld heeft ook deze vereniging niet. De voorzitter: 'Ik weet dat er op veel scholen niet gemakkelijk over wordt gesproken. Toch pleit ik ervoor dat de directies het probleem gaan benoemen. Het is de enige manier om in samenwerking met gemeenten en politie deze naargeestige toestand te doorbreken.'

We hebben meegemaakt dat jonge kinderen, brugpiepers, op straat in elkaar werden gerost
Directeur scholengemeenschap in de Randstad

Chantage

We krabbelen voort. We treffen een directeur van een scholengemeenschap 'ergens in de Randstad'. Liever geen nadere aanduidingen. Hij vertelt hoe hij, pas begonnen als directeur, getroffen werd door bovenmatig veel scooters rondom zijn school. Hij had snel door dat het om drugs ging.

Zijn verhaal: 'Wat wij zien is dat jongens die niet ouder zijn dan 14, 15, 16 jaar jongere leerlingen ronselen. Ze zetten die jongere kinderen onder druk. Die moeten drugs gaan verhandelen, ze moeten koeriersdiensten gaan verrichten, ze moeten actief worden in het loverboycircuit of ze moeten van medeleerlingen dure spullen stelen zoals iPads en smartphones.

'Ze dreigen hen in elkaar te slaan. Soms doen ze dat ook daadwerkelijk. We hebben meegemaakt dat jonge kinderen, brugpiepers, op straat werden aangevallen, in elkaar werden gerost.

Alles brengen ze weg, pillen, cocaïne, crack. Zo blijven de dealers buiten beeld
Directeur scholengemeenschap in de Randstad

'Het gebeurt dat slachtoffers opdracht krijgen andere slachtoffers te maken. Meisjes die in de macht zijn van loverboys worden onder druk gezet om andere meisjes op school te ronselen. De jongens beschikken over foto's van het meisje, naaktfoto's. Als ze zou weigeren om andere meisjes te werven, worden die foto's als chantagemiddel ingezet.'

Hij ziet het onder zijn ogen gebeuren. Hij zegt de kwetsbare kinderen te herkennen. Als een nieuwe lichting binnenkomt, kan hij ze zo aanwijzen. Het zijn de meisjes die al redelijk volgroeid zijn. En onder de jongens zijn het de kleine guppies, die vol bravoure zijn. Die worden volgens de directeur eruit gepikt. 'Ze zijn geschikt omdat ze gemakkelijk beïnvloedbaar zijn; ze willen erbij horen.

'Wij krijgen nu signalen van basisscholen dat het steeds vroeger begint. Dan komen ze bij ons op school, in de brugklas, en dan zijn ze al geronseld. Voor koeriersdiensten. Alles brengen ze weg, pillen, cocaïne, crack. Zo blijven de dealers buiten beeld. En wie verdenkt nou een jong kind?'

De directrice van de vmbo school in de provincie Utrecht had ons al verteld geen greep te hebben op wat zich afspeelt buiten de hekken. Hetzelfde geldt voor deze directeur: 'Op wat er buiten de school gebeurt, hebben wij totaal geen vat. Ik maak me zorgen over de graad van organisatie onder de criminelen. Die wordt steeds beter, steeds professioneler. Het betekent dat wij er minder greep op krijgen, van jaar op jaar. Als school kun je het amper voorkomen. Er zijn zoveel contactmomenten tussen leerlingen. Ze wisselen telefoonnummers uit; als leerkracht kom je daar niet bij.

'Wij hebben in het team afgesproken dat we teruggaan naar waar wij als school voor bedoeld zijn. Terug naar de basis. Dat betekent goed onderwijs. Niet alleen didactisch, ook pedagogisch. We willen binnen de school rust, regelmaat en reinheid. Er zijn opstandjes geweest tegen die lijn. Er was een groep die als houding had: we zullen nog wel even zien wie hier de baas is. Dat hebben we achter de rug, lijkt het.'

Voor sommige kinderen begint hun criminele carrière al tussen de 10 en 12 jaar
Elly Blanksma, burgemeester van Helmond

We treffen nog een burgemeester die voorop gaat. 'Als jongeren liever als drugskoeriertjes rondknorren dan de vakken vullen, heb ik niet de luxepositie om weg te kijken.' Elly Blanksma is burgemeester van Helmond, industriestad van inmiddels 90 duizend inwoners.

'Voor sommige kinderen begint hun criminele carrière al tussen de 10 en 12 jaar. Die zitten nog op basisscholen. Het houdt me enorm bezig. Hoe kun je ingrijpen?

'Alles is drugsgerelateerd. Ze gebruiken. Ze dealen. En ze zijn koerier. Er zijn jongens van 16, 17 jaar die 10 duizend euro per maand te besteden hebben. Toen ik dat besprak met onze politiemensen zei een van hen: 'Met tien mille zit je echt aan de onderkant, er wordt veel meer verdiend.' Een jongen van 16 die meer dan een ton per jaar binnenhaalt zal niet denken: het is zaak dat ik mijn opleiding afmaak.'
Stigmatisering

De directeuren zeggen tegen mij: één negatief bericht betekent honderd aanmeldingen minder
Elly Blanksma, burgemeester van Helmond

De burgemeester is met drie schooldirecteuren, die meer dan tienduizend leerlingen onder zich hebben, aan tafel gaan zitten. Ze komt op voor de scholen. '90 procent, 95 procent gaat goed', zegt ze. 'Maar de rotte plekken moeten eruit.

'Die directeuren kunnen mij de namen noemen van ten minste tien gezinnen waar het fout gaat, want dat zie je gewoon, je voelt het als schooldirectie. Als wij die gegevens nu eens leggen naast een top-10 van onze kant, zouden we misschien een keer echt achter de voordeur kunnen komen. De wet verbiedt het delen van deze informatie. Dat is een probleem. Beeldvorming - ik laat mijn school niet zomaar stigmatiseren - is een volgend probleem. De directeuren zeggen tegen mij: één negatief bericht betekent honderd aanmeldingen minder. Maar dat we een groot probleem hebben, erkennen ze allemaal.'

Jongeren wisselen onderlinge informatie steeds vaker uit via games

Het geldt ook voor de politie. Wat is het beeld dat daar bestaat? Een politiechef uit de regio Zeeland West-Brabant schrijft ons: 'Ik maak me zorgen. Maar ik schrik er niet van, want het is herkenbaar. Ik herken het aan de verhalen van mijn wijkagenten die kinderen van 14 in extreem dure kleding zien rondlopen, in jassen van 900 euro.'

De teamchef haalt voor ons een aantal wijkagenten en jeugdrechercheurs bij elkaar. We zitten in een vergaderzaaltje op een bureau in Sprang-Capelle. De politiemensen vertellen dat jongeren onderlinge informatie steeds vaker via games uitwisselen. In gecodeerde vorm geven ze via het spel berichten door aan elkaar. Daar krijg je als wijkagent geen vinger achter.

Het probleem is dat het probleem van niemand is
Agent uit de regio Zeeland West Brabant

Op in beslag genomen telefoons zien de agenten hoe jongens van 15 elkaar berichten over een halve kilo coke, over een hele kilo coke. Vol trots wisselen ze beelden uit van wapens en van stapels geld.

Op papier houden politie, jeugdzorg, gemeenten en Openbaar Ministerie elkaar op de hoogte. In de praktijk is de materie weerbarstiger. 'Het probleem is', zegt een van de agenten, 'dat het probleem van niemand is. Het gebeurt maar zelden dat in het overleg met partners iemand de vinger opsteekt en zegt: oké, die zaak is van mij.'

De directrice van de vmbo-school in de provincie Utrecht had ons eerder hetzelfde voorgehouden: 'Ik maak herhaaldelijk mee dat we met tien, twaalf instanties om een tafel zitten. Er gebeurt niks. En waarom niet? Omdat niemand de regie neemt.

Je ziet dat kinderen eraan gaan, je weet dat je nu moet ingrijpen en je zit erbij en het gebeurt niet
Directrice VMBO school, Utrecht

Onmacht

'De een kijkt naar de ander en iedereen verschuilt zich achter de ander. Ik noem het altijd het gelulder-delulder aan zo'n tafel, je wordt er heel droevig van. Het vervelende is: als school ben je niet een instantie die zorg levert. Wij doen het onderwijs. Ik heb herhaaldelijk meegemaakt dat buurtteam naar zorgteam wijst en zorgteam wijst naar hulpteam en niemand zegt: nu is het afgelopen, nu gaan we dit probleem als volgt aanpakken.

'Ik sla dan met de vuist op tafel. Dan zeg ik: nu is het klaar, we hebben hier meisjes met stapels problemen, zo groot dat je je afvraagt hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat ze nog opgroeien. Het zijn kwetsbare kinderen, ongelofelijk kwetsbare kinderen. De gezinnen waaruit die meisjes komen krijgen hulp, zeker krijgen die hulp. Weet je van wie? Van de kant van de dealers, van de kant van criminelen.

'Hou toch op, jongens, hou toch op. Ik vind het zo lamlendig, zo verschrikkelijk lamlendig. Begrijp me goed, ik vind het van mezelf ook lamlendig. Je ziet dat kinderen eraan gaan, je weet dat je nu moet ingrijpen en je zit erbij en het gebeurt niet. Dan voel je heel sterk je eigen onmacht.'


Je kan bepaalde bevolkingsgroepen wel van alles de schuld geven maar hoe zit het met de Overheid die zoveel laat gebeuren dat het land afglijdt naar een samenleving die niet meer te repareren valt.

Als meer dan 90% denkt en handelt van het zal mij aan mijn reet roesten omdat als ik wegkijk, het mij niet zal overkomen en dat tientallen jaren lang. Zoiets als in dit artikel, ontstaat niet in een paar jaren. Het vormt zich in langere tijd.
Anarchie en wegkijken op Haagse VMBO scholen, dat zal ik eind vorige eeuw al gebeuren.

Onze eigen samenleving groeide op tot watjes in een veilige samenleving, na de 2e wereldoorlog. Wat hier later binnengekomen is, werkt en denkt op een andere manier. Zoals wij, honderden jaren geleden. Prooien en rovers.
Eten of gegeten worden.

zandbak
Master
 Bericht 
We volgen, met enige vertraging, de USA. Alles wat daar plaats vindt komt hier ook t.z.t. Leuk vooruitzicht :[
Gevangenisstraf daar helpt ook niet of nauwelijks, dus moeten we het hier maar met schoffelen proberen op te lossen.
Of de doodstraf invoeren.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Ons grootste goed mensenrechten, draait zich om en bijt ons in onze billen...

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
zandbak schreef:
Gevangenisstraf daar helpt ook niet of nauwelijks, dus moeten we het hier maar met schoffelen proberen op te lossen.
Het is bekend dat gevangenisstraffen niet werken. Sterker nog, een korte straf wordt zelfs al statussymbool gezien onder jongeren.

Het punt begint ook al grotendeels bij opvoeders. Er zijn genoeg ouders in Nederland die überhaupt niet geschikt zijn om op te voeden. Zij die dat wél zijn, zijn los van opvoeding nog druk met twee banen om de hypotheek en allerlei andere luxe te kunnen betalen: prioriteiten liggen regelmatig niet op het goede gebied. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de controlerende macht: de politie. Ook hun prioriteiten liggen verkeerd waardoor intensief en preventief straatwerk blijft liggen. Het is pappen en nathouden, als dat al lukt. Gevolg is dat voor jongeren niet alleen grenzen vervagen, maar ook consequenties en toezicht. Wanneer jongeren onvoldoende leren door ervaring en onvoldoende worden bijgestuurd, gaat het vanzelf mis. Wie kunnen dan ingrijpen? Ouders. Maar ik wens je succes om de eerste vinden die z'n baan opzegt om z'n kind bij te sturen.

hneel
Master
 Bericht 
Politie is er niet meer.
Vroeger zat er in elk dorp of in elke wijk wel een bureautje. Toen moesten de kleine gemeentes zo nodig samengevoegd worden en verhuisde de politie naar de hoofdkern. En nu is er alleen nog maar een bureau voor de hele regio. Die komen echt niet meer voor elk wissewasje aanrijden.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Jep. Maar dat is een gevolg van bezuinigingen en bureaucratie.

Kwibus
Master
 Bericht 
Drugs legaliseren. Allemaal. Gewoon gecontroleerd produceren en door de apotheek laten verkopen.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
Drugs legaliseren. Allemaal. Gewoon gecontroleerd produceren en door de apotheek laten verkopen.
Inderdaad, dat is vast de oplossing. Dan wordt het veel goedkoper, makkelijker toegankelijk en groeit het risico op verslaving. Plus, je zal altijd een schaduwmilieu houden dat goedkopere varianten aanbiedt, dus het probleem zal niet verdwijnen.

Kwibus
Master
 Bericht 
Studies hebben uitgewezen dat de toename in verslaving na een kleine initiële toename miniem zullen zijn. De overlast van verslaving zal vele malen minder zijn omdat er veel makkelijker/goedkoper aan te komen is en omdat de kwaliteit altijd gegarandeerd is. Maar als wij het enige land zijn dat het legaal maakt, dan krijg je wel een aanzuigende werking. Een schaduwmilieu zal niet ontstaan omdat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten. Het huidige drugsbeleid, wereldwijd, is gewoon failliet. Zoals we het nu doen werkt het gewoon niet. Kost de maatschappij miljarden en duizenden doden en verder verandert er niets. Ja, drugs zijn alleen maar goedkoper geworden en het geweld is alleen maar toegenomen.

Marten320TD
Master
 Bericht 
 
:cry: verontrustend verhaal zonder eenduidige, makkelijke, snelle oplossing(en).
Drugs legaliseren? Is een idee..... maar welke? En met welk doel?
Drugs die nóg heftiger zijn, maar nog gevaarlijker zullen in trek blijven bij sommigen. Moet je die ook maar bij de apotheek verstrekken? Anoniem, of met een pasje? Om drugs blijft (al dan niet terecht) een zweem van onaangepastheid hangen, dus lang niet iedereen zal zich pontificaal en in de openbaarheid melden bij de apotheek voor zijn pilletjes XTC of GHB.
Dan liever een anonieme dealer op straat.
Kortom: haken en ogen genoeg.

Zonder vraag geen aanbod. De minst gewelddadige manier om drugs gerelateerde misdaad op te lossen is dus de vraag te verminderen. Ook gezonder voor de bevolking.
Ik ben benieuwd naar de achtergronden (al dan niet "cultureel") van deze drugscriminelen. Niet "om grote Greet in de kaart te spelen" maar om meer gericht te kunnen rechercheren.

basjuh1981
Master
 Bericht 
Marten320TD schreef:
Zonder vraag geen aanbod. De minst gewelddadige manier om drugs gerelateerde misdaad op te lossen is dus de vraag te verminderen. Ook gezonder voor de bevolking.

Tja, de vraag is natuurlijk hoe je dat gaat realiseren. Daarbij bepaal ik zelf wat in mijn lichaam terecht komt in de vorm van eten, drugs of whatever. Dat is ook een reden dat ik moeite heb met al die anti-rookcampagnes.

Het is trouwens ook wel weer typisch om te lezen dat er 10 instanties om tafel zitten en er gebeurt gewoon geen ene reet. Wat dat betreft holt onze samenleving echt achteruit.

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Privacywetgeving is ook compleet doorgeslagen. Scholen en politie moeten informatie over probleemgevallen kunnen delen om effectief te kunnen zijn. En moeten vervolgens kunnen optreden. Waarna er ook daadwerkelijk vervolgd moet kunnen worden. Nog heel veel stappen (terug) te gaan.

Kwibus
Master
 Bericht 
Marten320TD schreef:
Zonder vraag geen aanbod.
De vraag zal er altijd zijn en men zal er alles aan doen aan die vraag te voldoen. Vandaar het failliet van het huidige drugsbeleid. Gewoon vrijgeven. Alles. Stel dat dat 1 extra dode per dag oplevert, dan nog staat dat niet in verhouding met de duizenden doden die er jaarlijks alleen al in Mexico vallen.

Griffin
Master
 Bericht 
Drugs legaliseren klinkt misschien wel als een aanvaardbare oplossing, maar welke drugs? Er zal altijd een categorie blijven die je als overheid echt niet wil aanbieden waar vervolgens de criminaliteit toch weer bovenop duikt.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Griffin schreef:
Drugs legaliseren klinkt misschien wel als een aanvaardbare oplossing, maar welke drugs? Er zal altijd een categorie blijven die je als overheid echt niet wil aanbieden waar vervolgens de criminaliteit toch weer bovenop duikt.

Die zou je dan in een "gebruikerscentrum" kunnen aanbieden en daar ook kunnen gebruiken. Zie het voor je als een asielzoekerscentrum, maar dan voor drugsgebruikers waar ze gelijk ook zich medisch kunnen laten verzorgen en een afkickprogramma aangeboden wordt voor die mensen die dat willen.

Ik ben echt een groot voorstander van legalisatie, gewoonweg omdat de gevaarlijkste en meest maatschappelijk geaccepteerde drug, die verantwoordelijk is voor het meeste sociale en maatschappelijke (zware) gevolgen zowel in persoon als financieel voor de maatschappij gewoon bij de appie te koop is......

Mensen willen dat niet zien, maar ondertussen zijn er al zoveel rapporten over en alcohol is samen met cocaine de grootste sloper.

Kwibus
Master
 Bericht 
Griffin schreef:
Drugs legaliseren klinkt misschien wel als een aanvaardbare oplossing, maar welke drugs?
Gewoon alles. Geen uitzonderingen.

basjuh1981
Master
 Bericht 
Griffin schreef:
Er zal altijd een categorie blijven die je als overheid echt niet wil aanbieden waar vervolgens de criminaliteit toch weer bovenop duikt.

Jij bent toch baas over je eigen lichaam? De overheid niet.
Daarom:

Kwibus schreef:
Gewoon alles. Geen uitzonderingen.


Griffin
Master
 Bericht 
ceriadwen schreef:
Die zou je dan in een "gebruikerscentrum" kunnen aanbieden en daar ook kunnen gebruiken.

Gaat voor allerlei partydrugs niet werken natuurlijk.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Marten320TD schreef:
verontrustend verhaal zonder eenduidige, makkelijke, snelle oplossing(en).

Bij veel dingen is het zo dat vroeg of laat het gezegde "de wal keert het schip" opgeld doet.
Te beantwoorden is het in dit stadium niet, maar de vraag is wanneer en wat het tij doet keren.
Wettelijk zal het teveel haken en ogen opleveren, maar als er een beeld is wie er aan de top staan, zou een speciale eenheid opgericht moeten worden die die mensen laat "verdwijnen" totdat er geen leiders meer overblijven die de zaak kunnen sturen.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Griffin schreef:
Gaat voor allerlei partydrugs niet werken natuurlijk.

Partydrugs zijn ook geen gevaarlijke drugs :D RIVM heeft daar een heel mooi onderzoek naar gedaan

R
Master
 Bericht 
Marten320TD schreef:
Ik ben benieuwd naar de achtergronden (al dan niet "cultureel") van deze drugscriminelen. Niet "om grote Greet in de kaart te spelen" maar om meer gericht te kunnen rechercheren.

Zolang de discussie almaar gaat om een persoon in de kaart te spelen, gaat het niet over de eigenlijke discussie; ziekte van deze tijd. (niet persoonlijk bedoeld)

Bijna al deze mensen hebben een allochtone achtergrond. Zolang schooldirecteuren, leraren, jongerenwerkers, politie, politiek enz. ieder een eigen agenda (of baanbehoud) heeft, wordt het allemaal niks.
Mijn betoog is dat het al twee generaties aan de gang is. De ouders van deze jongeren zijn vaker wel dan niet, schoon geweest in hun jeugd. Leven in een paralelle samenleving.

De problemen liggen dieper dan te bevatten voor velen. Ook niet in een paar zinnen samen te vatten.

hneel
Master
 Bericht 
Zo zie je maar weer dat het verbod op drugs tot veel grotere maatschappelijke problemen leidt dan de drugs zelf.

Griffin
Master
 Bericht 
Partydrugs als amfetamine niet gevaarlijk? Cocaïne, GHB, XTC...

Het probleem met die stoffen ligt niet bij een enkel keertje gebruiken maar sommige zijn aardig verslavend. Daarnaast vereist het maken van die rommel meer kennis dan het groeien van een paar plantjes - de georganiseerde misdaad heeft er een leuke inkomstenbron van.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Griffin schreef:
Partydrugs als amfetamine niet gevaarlijk? Cocaïne, GHB, XTC...

niks gevaarlijker als alcohol. Cocaine is geen partydrug, GHB eigenlijk ook niet, xtc is een echte partydrug.

en xtc op zichzelf is niet gevaarlijk in maar combinatie met de rest van de genoemden dodelijk, evenals alcohol dat is. En dan komen we weer uit op dat alcohol en cocaine de grootste slopers zijn op alle fronten, en XTC met wiet en paddo's ergens onderaan bungelen qua lichamelijke, psychische, qua verslavingsrisico, financieel, maatschappelijk en sociaal. GHB, Alcohol en Cocaine (speed ook) zijn de echte killers, heroine is bijvoorbeeld een drug die op zichzelf helemaal niet slopend is maar het is de levensstijl waar een verslaafde aan kapot gaat.

NoCashCow
Master
 Bericht 
 
Tja, ontkennen van kennelijke behoeftes van het volk en veel wegkijken en met de mantel der liefse bedekken. Zo kweek je een verrotte maatschappij.

Tweebel
Master
 Bericht 
R schreef:
Bijna al deze mensen hebben een allochtone achtergrond. Zolang schooldirecteuren, leraren, jongerenwerkers, politie, politiek enz. ieder een eigen agenda (of baanbehoud) heeft, wordt het allemaal niks.
Mijn betoog is dat het al twee generaties aan de gang is. De ouders van deze jongeren zijn vaker wel dan niet, schoon geweest in hun jeugd. Leven in een paralelle samenleving.


Dat valt in Brunssum en Helmond reuze mee.
Daar heb je hele (autochtone) wijken met endemische uitkeringsafhankelijkheid etc. Oude volksbuurten die een soort ghetto's zijn geworden. En die wijken liggen dan in regio's met sterk georganiseerde drugscriminaliteit. Ideale voedingsbodem voor dit soort ellende.

R
Master
 Bericht 
Ik ben wel benieuwd of die problematiek op scholen daar ook geldt, in het artikel wordt het wel genoemd. Brunssum heeft weinig allochtonen, Helmond een veel groter percentage.

Ik ken de situatie in grote steden, waar op vele VMBO's de schoolleiding en leraren allang niet meer echt de baas zijn, o.a. door de genoemde angst voor negatieve publiciteit als ze zaken zouden aanpakken. Die angst is wel universeel, d.w.z. geldt ook voor witte(re) scholen.

Een crimineel heeft een kind niet echt nodig om drugs te vervoeren, het artikel spreekt meer over afpersen.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
basjuh1981 schreef:
Het is trouwens ook wel weer typisch om te lezen dat er 10 instanties om tafel zitten en er gebeurt gewoon geen ene reet. Wat dat betreft holt onze samenleving echt achteruit.
Mja, ook dat is een gevolg van beleid. Behandelingen worden uitgeknepen, iedereen bewaakt z'n eigen eilandje en geld voor een zijweggetje is er niet, want dat valt buiten het protocol en buiten de vergoeding. Je hebt casusregisseurs die vooral overleggen plannen en daarna gaat iedereen z'n eigen weg. Intensieve aanpak is niet mogelijk, want geen geld. Preventie, wijkwerkers e.d. zijn wegbezuinigd want het effect is niet meetbaar.

Kwibus schreef:
Studies hebben uitgewezen dat de toename in verslaving na een kleine initiële toename miniem zullen zijn.
Het probleem is dat die studies grotendeels op fictie berusten. Het zijn 'wat als...' scenario's. Vergelijk het met alcohol: na de drooglegging in de USA nam het aantal zelfstokers enorm toe. Volgens de stelling hier zou dat komen doordat er een verbod is. Echter, sinds de boel weer gelegaliseerd is, zijn de problemen niet minder geworden. Sterker nog, alcohol is een serieus maatschappelijk probleem.

R schreef:
Ik ben wel benieuwd of die problematiek op scholen daar ook geldt, in het artikel wordt het wel genoemd. Brunssum heeft weinig allochtonen, Helmond een veel groter percentage.
Brunssum heeft inderdaad een laag percentage allochtonen. Maar Brunssum is dan weer zo'n vergeethoekje waar veel mensen terecht komen met een laag inkomen. Voor de gemeente moet dat ook wel een groot probleem zijn. Vergrijzing treedt op, voor jongeren is er weinig te doen, zie daar je recept.

Kwibus
Master
 Bericht 
Piet_Piraat schreef:
Sterker nog, alcohol is een serieus maatschappelijk probleem.
En wat denk je dat er gebeurt als we alcohol nu net zo zouden behandelen als drugs?

Mij interesseert een eventuele toename in overlast/verslaving niet. Die paar extra drugsverslaafden gaan niet opwegen tegen de ellende die drugs nu wereldwijd brengen omdat ze verboden zijn. Omdat men ooit besloten heeft dat drugs slecht zijn en dus verboden moeten worden vallen er dagelijks honderden slachtoffers. Te zot voor woorden. Geef die drugs gewoon vrij en Darwin doet de rest.

WimLex
Master
 Bericht 
ceriadwen schreef:
Partydrugs zijn ook geen gevaarlijke drugs :D

uhuh

https://www.thesun.co.uk/news/2682111/p ... -krokodil/

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Dat zijn geen partydrugs. Ik zie maar weinig heroïne of heroïne-substituutgebruikers op party's hoor. Het is nota bene een downer. Op een party wil je een upper zoals speed of coke, of anders iets van XTC voor je stemming. Of lachgas bijv.

Kwibus schreef:
En wat denk je dat er gebeurt als we alcohol nu net zo zouden behandelen als drugs?
Alcohol = drugs. En het gebruik van alcohol is vrijgegeven. De consumptie is er niet minder om geworden en de problemen ook niet.

Kwibus
Master
 Bericht 
Dat bedoel ik niet. Wat denk je dat er zou gebeuren als we alcohol nu zouden behandelen als drugs? Als in net zo vervolgen en vernietigen en verbieden als heroïne en cocaïne etc.

bruintje beer
Master
 Bericht 
Prohibition!
Heeft vele criminelen 'groot' gemaakt..

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
bruintje beer schreef:
Prohibition!
Heeft vele criminelen 'groot' gemaakt..
Precies, de maffia was de wetgever dankbaar voor het creeren van een "miljarden markt". Legaliseren van drugs is een prima oplossing voor veel problemen maar de kanttekening die ik er bij wil maken is dat criminelen dan wel weer iets anders vinden dat niet mag maar wel makkelijk geld oplevert. En helaas zijn er tegenwoordig veel potentiele criminelen in onze maatschappij.

Kwibus
Master
 Bericht 
Dikke Dakduif schreef:
criminelen dan wel weer iets anders vinden dat niet mag maar wel makkelijk geld oplevert.
Maar gaat dat dan ook zoveel doden kosten?

zadkine
Master
 Bericht 
Als ze goedkoop afval gaan dumpen (van mensen die voor afval wegbrengen niet de hoofdprijs willen betalen), wel.....omdat er dan af en toe ook gif gedumpt zal gaan worden.

(Denk aan gifschip....en iets met de Amsterdamse GL'er Marijke Vos die dat toestond)

hneel
Master
 Bericht 
En die andere mogelijkheden laten ze nu onbenut?

zadkine
Master
 Bericht 
Makkelijke winsten eerst lijkt me....

Darth_Android
Die hard
 Bericht 
Citaat:
De gezinnen waaruit die meisjes komen krijgen hulp, zeker krijgen die hulp. Weet je van wie? Van de kant van de dealers, van de kant van criminelen.

Nogal wiedes, dankzij de race to the bottom die globalistische partijen als VVD, CDA, D66 en PvdA graag aangrijpen om de lonen te drukken en hoge kosten van levensonderhoud (o.a. dankzij belastingen maar ook dankzij kunstmatige schaarste van bv. wooonruimte) is criminaliteit en prostitutie de enige optie voor te laag opgeleide (VMBO) mensen om nog een enigzins fatsoenlijk inkomen te verienen.

NoCashCow
Master
 Bericht 
 
Op zich waar, maar voor mensen met een middelbare opleiding is er toch best een aardig inkomen te verdienen.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Niet mee eens. Je kunt van een Nederlands salaris over het algemeen prima rondkomen, in mijn ogen. De arbeidsvoorwaarden hier zijn zéér oké. Het is echter prioriteren waar het geld heen gaat. Je kunt allerlei subsidies krijgen om het betaalbaar te houden, maar als je vervolgens de nieuwste telefoon wil hebben, een dikke LED-tv van >40", 's avonds 22 graden stoken om niet met een trui op de bank te zitten en het liefst met de scooter/auto ipv met de fiets naar je werk, tsja. Daar is niet tegenop te subsidiëren en dan is geen enkel inkomen hoog genoeg. Het kan echt wel, maar het is prioriteiten stellen. Of, of, of. Niet en, en, en.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Piet_Piraat schreef:
Niet mee eens. Je kunt van een Nederlands salaris over het algemeen prima rondkomen, in mijn ogen. De arbeidsvoorwaarden hier zijn zéér oké. Het is echter prioriteren waar het geld heen gaat. Je kunt allerlei subsidies krijgen om het betaalbaar te houden, maar als je vervolgens de nieuwste telefoon wil hebben, een dikke LED-tv van >40", 's avonds 22 graden stoken om niet met een trui op de bank te zitten en het liefst met de scooter/auto ipv met de fiets naar je werk, tsja. Daar is niet tegenop te subsidiëren en dan is geen enkel inkomen hoog genoeg. Het kan echt wel, maar het is prioriteiten stellen. Of, of, of. Niet en, en, en.

geloof me, kan zelfs jou gebeuren dat je plots morgen denkt, KUT en nu??

Ik zit midden in de armoedematerie, en de meeste mensen zijn niet door dat soort dingen in de problemen gekomen, Fouten van de belastingdienst EN zorgverzekeraar staan met stip op een, en dan echt fouten.... die mensen zijn letterlijk kapot gemaakt door de overheid

Walker
Master
 Bericht 
Onderstaand artikel zou je bij heel veel topics kunnen plaatsen. Maar dit is dus ons voorland:

http://nos.nl/artikel/2178423-duitse-ag ... maakt.html

Valt mij trouwens wel weer mee dat het zo door de NPO gepubliceerd wordt. Of het was nog erger, en is gecensureerd...

Kwibus
Master
 Bericht 
Maar wat voor hoer is ze dan wel? Dat staat er niet bij :huh:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Citaat:
...dat agenten niet optreden tegen de drugsdealers, maar wel verkeersboetes geven.
Klinkt bekend.
Citaat:
Als er een politievrouw een groep jongens haar wil oplegt gaan ze echt niet luisteren. Kom op zeg.
Nee je zou je eens aanpassen aan het land waar je woont. Kom op zeg.
Citaat:
Ze zijn gewend dat de politie hard optreedt en snel geweld gebruikt. Zo werkt het hier in Duitsland niet.
Misschien toch maar eens gaan doen.

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
Misschien toch maar eens gaan doen.

Wij zijn gewoon te lief. Geweld is het enige wat die rifapen begrijpen.

R
Master
 Bericht 
Politiemensen zouden veel vaker hun echte ervaringen aan ons burgers door moeten geven, o.a. op de manier van bovenstaand artikel.

ceriadwen
Master
 Bericht 
R schreef:
olitiemensen zouden veel vaker hun echte ervaringen aan ons burgers door moeten geven, o.a. op de manier van bovenstaand artikel.

agenten zouden gewoon de top eens moeten pakken daar waar het pijn doet, in de omzetcijfers.......... en van beneden naar boven je foute corrupte collega's aangeven.........

 Pagina 1 van 1 [ 48 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: VFred en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…