» Openbaar » Media » Politiek, economie en overheid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 66.8 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 7 van 7  [ 341 berichten ]
Kwibus
Master
 Bericht 
Pijn bij het zitten. Hoe vaak en hoe diep ook, het went nooit :x

Tweebel
Master
 Bericht 
Citaat:
Dankzij sportzomer geeft overheid meer geld uit aan NOS dan aan AIVD

Sportzomer, Pokemon. Allemaal leuk. Maar terreurbestrijding, is dat eigenlijk niet meer een taak van de overheid dan guitige tv? Dat zouden we denken. Laten we eens kijken waar de speerpunten van het huidige kabinetsbeleid liggen.

Het regeringsbeleid gaat uit van een afname de criminaliteit bij alle denkbare overtredingen, omdat door de vergrijzing de hoeveelheid jonge mannen krimpt. Dat is een wankele gedachte, want die afname wordt gecorrigeerd door migratie van nieuwe jonge mannen. Bovendien is de afname van de geregistreerde criminaliteit veel groter dan de afname van de genoemde groep, dus deze statistieken duiden eerder op een slechtere registratie van criminaliteit dan iets anders. In ieder geval gaan de beleidsmakers uit van de autochtone jonge man als aanjager van alle misdaad, dus diens verdwijnen rechtvaardigt een keihard bezuinigingsbeleid. Daar schreven we deze reeks over.
Uit de laatste regeringsverklaring blijkt dat veiligheid één van de posten is waar zwaar op gekort gaat worden. De AIVD is bijvoorbeeld opgedragen om € 68 miljoen te bezuinigen, een derde van het budget. Dat kan worden gerealiseerd door de werkplekken van medewerkers te versoberen en taken samen te voegen met ander binnen- en buitenlandse organisaties. Met het weghalen van de waterkoeler wordt maar een beperkt berdrag bespaard, dat realiseren de rekenmeesters in Den Haag zich ook. Daarom is het onmogelijk dat de bezuinigingen bij de AIVD geen negatief effect hebben op de veiligheid van de Nederlandse bevolking. Minister Ronald Plasterk erkent dat deze risico's bestaan, maar noemt de gevolgen voor die veiligheid 'aanvaardbaar'. De hele passage uit de Kamerbrief van drie jaar geleden (toen bestonden er ook jihadi's) staat helemaal onderaan deze pagina.

De bezuinigingen worden als reactie op de opmars van ISIS wel gedeeltelijk teruggedraaid, maar uit Kamerstukken mogen we opmaken dat een groot gedeelte van oorsponkelijke beoogde bezuiniging al is gerealiseerd. Ontslagen personeel mag dus weer terugkeren, een vreemde situatie die ook bij de politie zichtbaar is.
Dan de NOS. De zender leeft van een subsidie van OC&W, die fluctueert per jaar. Om het jaar zijn er 'Superevenementen', dat is vooral de zogeheten Sportzomer. In de jaren zonder Superevenement is de subsidie lager en wordt er geld opzij gezet voor het jaar waarin de NOS-redactie los mag gaan op handbaldames, sportblessures, voetbaltransfers en andere belangwekkende zaken.

2016 is zo'n jaar met veel Superevenementen, dus de uitgaven zullen ook hoger liggen. De jaarrekening is er natuurlijk nog niet, maar uit de cijfers van 2015 (en 2014) mogen op opmaken dat de extra stijging in de uitgaven worden gedekt met een lening bij NPO en een overdracht van 2015 naar 2016 via een bestemmingsreserve. Zonder die correctie bedroegen de uitgaven in 2014 € 203 miljoen, wat meer is dan waar de AIVD het mee moest doen.

De totale begroting van de NPO bedraagt ruim € 800 miljoen. Dat is vier keer zoveel als het budget van de AIVD, of zestien keer onze bijdrage aan de internationale vluchtelingencrisis via UNHCR.

Overigens krijgt de NPO ook nog eens een bedrag van € 102 miljoen per jaar aan organisatiekosten. Dat is dus een subsidie voor het uitdelen van subsidie, zo blijkt allemaal uit het jaarverslag dat gelukkig wel illustreert wat voor moois er van dat geld allemaal wordt geproduceerd. Daar mogen we naar veiligheid best een 'aanvaardbaar' beetje meer risico voor lopen, lijkt de gedachte te zijn.


http://925.nl/archief/2016/08/08/dankzi ... an-aivd-5/

Boralis
Master
 Bericht 
 
Iets met appels en peren ... ik kijk ook veel meer TV dan dat ik mogelijk met terreur in aanraking kom ...

200 miljoen voor NPO vind ik eigenlijk een schijntje voor wat je er voor terug krijgt. Tot 2000 had je overigens kijk en luistergeld (geen idee meer hoeveel dat was), verschoven naar belastingen (verhoging van 1,1 procent van de eerste schijf). Steeds meer macht door de politiek was toen al 1 van de waarschuwingen. Je ziet dat het wel redelijk die kant aan het op gaan is. Het echte belang van een goeie onafhankelijke publieke omroep gaat men pas weer erkennen als het al te laat is. Turkije bijvoorbeeld ...

Tweebel
Master
 Bericht 
Boralis schreef:
Het echte belang van een goeie onafhankelijke publieke omroep gaat men pas weer erkennen als het al te laat is. Turkije bijvoorbeeld ...


Een goede, onafhankelijke publieke omroep regel je niet per definitie door er maar meer geld tegenaan te smijten, maar door beter te definieren wat ze met dat geld moeten doen.
Ik vind persoonlijk de hoeveelheid geld die via de publieke omroep naar "financieel zelfstandige" sporten gaat, en daarmee dus subsidie is voor bv. voetbalmiljonairs, belachelijk. De publieke omroep zou wat mij betreft als publieke taak moeten hebben om journalistieke programma's te maken die anders niet worden gemaakt, zoals echt goede (en daarmee dure) onderzoeksjournalistiek en opinievrij nieuws. Niet als indirecte subsidieverstrekker, bouwer van glazen huizen, financier van snoepreisjes voor over het paard getilde presentatoren etc.
Als de publieke omroep niet mee zou bieden op sport etc, wordt dit ongetwijfeld door een andere partij gekocht en uitgezonden. Prima.

Ik vind dat de NOS/NPO eerder lui en gemakzuchtig wordt van al het gratis geld, dan beter. RTL Nieuws vind ik de laatste jaren vaak beter, neutraler en sneller. Terwijl de NOS het predikaat van "staatsomroep" steeds meer waarmaakt, met kritiekloze berichtgeving over bv. de EU en asielproblematiek, die rechtstreeks ingefluisterd lijkt te worden door de persvoorliegers van ministeries.

Dus laat er liever wetgeving komen waarin staat welk bedrag ze per jaar krijgen (bv een bepaald percentage vd begroting) zonder dat berichtgeving en onderwerpen verder gestuurd kunnen worden en stel (politiek) neutrale berichtgeving centraal.

Boralis
Master
 Bericht 
 
Laten nou net al die netmanagers aangesteld zijn om profielen en doelstellingen te bewaken. Wordt het niet veel beter van. Sport en dergelijke niet is best wat voor te zeggen, maar dat wordt wel een eindeloze discussie. Met dit soort budgetten (jij noemt het veel - ik vind het een schijntje) mag het van mij best gevarieerd zijn zoals nu. Op 1 punt heb je wel volledig gelijk: goeie onderzoeksjournalistiek en breder nieuws. Dat begint wel echt bedroevende vormen aan te nemen. Niet alleen bij de NPO, maar kranten en overige media in het algemeen.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Foutje! Nieuwe brug in Gelders park is 8 meter te kort

Afbeelding

Directeur Jan-Willem Kamerman van Park Lingezegen geeft het ruiterlijk toe. Door een fout van zijn organisatie is een wandelbrug besteld voor over de Linge, die bij levering acht meter te kort bleek. ,,We zijn uitgegaan van een tekening die eerder is gebruikt om een andere brug te bestellen'', zegt Kamerman tegen De Gelderlander.

De brug stond al klaar maar over het hoofd was gezien dat op de beoogde plek aan de Eerste Weteringsewal natuurvriendelijke oevers moesten komen. De brug kostte 40.000 euro.

Toch is de parkorganisatie dat geld niet kwijt, zegt de directeur. ,,We hebben de brug doorverkocht aan de gemeente Overbetuwe. Die legt de brug te zijner tijd neer aan de noordoostkant van de Wijk Westeraam, bij het helofytenfilter."

Waterplanten
Helofyten zijn waterplanten die op een natuurlijke manier water in de wijk filteren. De te korte brug is naar een opslag gebracht en ligt daar voorlopig nog.

Park Lingezegen heeft ondertussen een nieuwe brug besteld. Die komt in het najaar en completeert dan een wandelroute tussen Westeraam en parkgebied Het Waterrijk.


:fp: :loco: :fp: :loco:

Kwibus
Master
 Bericht 
Ach, gelukkig heeft de foute brug nog een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Spook
Master
 Bericht 
Maar wat hebben ze er voor neergeteld?

cocodee
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Maar wat hebben ze er voor neergeteld?

Ik denk 5K, en 10K in the pocket? :x

cocodee
Master
 Bericht 
Follow the money, welke betrokken ambtenaar heeft lopen hoeren en snoeren, en reed in veel te dikke auto's? O:)
Citaat:
Het ambitieuze duurzame investeringsfonds FEIST, dat door de overheid met miljoenen werd gesubsidieerd, is geflopt. De overheid wil haar geld terug :roflol: :roflol: , maar dat is foetsie :kniktja: :kniktja: . Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.

Het leek zo mooi. In 2009 werd het Fund for Energy, Innovation, Sustainability and Technology (FEIST) opgericht. Het fonds zou startende Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzame energie en technologie ondersteunen en begeleiden.

FEIST stond onder leiding van Henk Keilman, destijds een bekende investeerder in groene technologie. Eind 2012 stortte Keilmans zakenimperium ineen. In december vertrok hij ook als bestuurder van het duurzame fonds. Zijn plaats werd ingevuld door andere investeerders, onder wie Henny Pelsers (ex-VBird), Paul Smissaert (ex-TopTel) en Floor Mouthaan (ex-Greenfield Capital).
Vette overheidssubsidie

Ondanks Keilmans problemen wist FEIST in 2012 een vette overheidssubsidie binnen te hengelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een afdeling van het ministerie van Economische Zaken, maakte 2.375.000 euro over.

Met de subsidiemiljoenen en wat ander kapitaal nam het fonds in sneltreinvaart belangen in zes duurzame bedrijfjes, waaronder Flexsol en Vertec Clean Technologies. Daarbij werd echter véél meer geld uitgegeven dan beschikbaar was. Tegen de krap 4 miljoen euro in kas werd ruim 6 miljoen aan investeringen toegezegd. Na de eerste investeringsronde kon het fonds in 2014 zijn verdere toezeggingen niet meer nakomen. Bedrijfjes waarin FEIST investeerde, kwamen daardoor in de problemen.
RVO eist subsidie terug

De problemen drongen ook door tot subsidiegever RVO. Omdat het fonds zich niet hield aan de subsidievoorwaarden, vorderde de overheidsinstelling de miljoenen terug. Toen betaling uitbleef, legde RVO zomer vorig jaar beslag op de aandelenportefeuille van het fonds. Toen bleek dat de aandelen in de duurzame bedrijfjes vrijwel waardeloos waren, of al voor een appel en een ei waren verkocht.

Van het Fund for Energy, Innovation, Sustainability and Technology resteert niet meer dan een rokende puinhoop. De huidige fondsbestuurder, Floor Mouthaan, wikkelt de laatste zaken af. De kans dat de overheid nog iets terugziet van de teruggeëiste subsidiemiljoenen, is miniem.
Belastinggeld in rook op

Zo ging bijna 2,4 miljoen euro aan belastinggeld in rook op. Op dit moment heeft de Ondernemingskamer de Haagse jurist Bruno Tideman de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gang van zaken bij het fonds, op verzoek van een gedupeerde aandeelhouder en RVO.

Daarbij zal ongetwijfeld worden gekeken naar de financiering van het fonds. Volgens processtukken zouden de oprichters het benodigde aanvangskapitaal wel hebben gestort, maar zou dat geld direct na de oprichting aan het fonds 'onttrokken zijn, en als geldlening aan de oprichters verstrekt'. Ook is het de vraag of de andere aandeelhouders van het fonds hun toegezegde investeringen hebben voldaan. Onderzoeker Tideman zegt desgevraagd 'geen mededelingen' over het onderzoek te kunnen doen.
Onderzoek

Subsidiegever RVO bevestigt dat er 'een vermoeden is van oneigenlijk gebruik van de subsidie' en dat er een onderzoek loopt. RVO wil echter niet inhoudelijk op de zaak ingaan. "We doen nooit uitspraken over lopende zaken", aldus woordvoerder Tom Hoven. Fondsbestuurder Mouthaan was onbereikbaar voor commentaar.

Voormalig bestuurder Henk Keilman zegt niets van de problemen bij FEIST te weten. "Na mijn vertrek eind 2012 ben ik niet meer bij het fonds betrokken geweest. Ik heb het totaal niet meer gevolgd." Keilman zegt evenmin betrokken te zijn geweest bij de investeringen van FEIST. Het fonds heeft volgens hem ook geen geld gestoken in bedrijfjes waarin hij een belang had.

http://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/du ... ie-foetsie

Kwibus
Master
 Bericht 
cocodee schreef:
Subsidiegever RVO bevestigt dat er 'een vermoeden is van oneigenlijk gebruik van de subsidie'
Nou, ik kan ook bevestigen dat ik een vermoeden heb van oneigenlijk gebruik van de subsidie :fp:

basjuh1981
Master
 Bericht 
Scherp! :applaus: :lol:

Boralis
Master
 Bericht 
 
cocodee schreef:
Ondanks Keilmans problemen wist FEIST in 2012 een vette overheidssubsidie binnen te hengelen.


cocodee schreef:
Na mijn vertrek eind 2012


Lees "vertrek inclusief de doorgesluisde miljoenen" ....

GerbiE
Die hard
 Bericht 
volkskrant schreef:
90 procent schadevergoedingen Groningen gaat naar experts

Van het geld voor het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen wordt 10 procent daadwerkelijk besteed aan het herstellen van scheuren. Het meeste gaat op aan inspecties, experts, rapportages, contra-expertises en arbiters. Mede vanwege die hoge kosten kunnen eenvoudige schades vanaf volgend jaar per app worden afgehandeld.

De laatste drie maanden gaf de NAM 22,8 miljoen euro uit aan het afhandelen van 3.379 schadegevallen, blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Het gemiddelde schadebedrag was 656 euro. Slechts 2,2 miljoen euro, nog geen 10 procent van de totale kosten, wordt besteed aan herstelwerkzaamheden. Oftewel: het afhandelen van een gemiddelde schade van 656 euro kost gemiddeld 6.090 euro.

'Onvoorstelbaar', zegt Susan Top van belangenbehartigingsorganisatie Groninger Gasberaad. Zij spreekt van een 'schadecircus'. 'Dan hebben het nog niet eens over de psychische belasting van de aardbevingen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?'

Het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat namens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schades als gevolg van gaswinning afhandelt, onderkent het probleem. 'Er zijn procedures die maanden duren, veel geld kosten en waarbij de emoties hoog oplopen', zegt woordvoerder Arjen van de Leur.

Bij erkende bevingsschade wordt gemiddeld zo'n 1.500 euro uitgekeerd. Nu er minder bevingen zijn, worden schades vaker afgedaan als niet-aardbevingsgerelateerd. Daardoor neemt het aantal contra-expertises toe en stijgen de proceskosten. Van de Leur: 'We schieten er niets mee op als we alleen geld uitgeven aan experts.'

Het CVW wil de schadeafhandeling daarom vereenvoudigen. Vanaf volgend jaar kunnen mensen eenvoudige schades melden via een app. Een foto maakt inspectie overbodig en versnelt het proces, hoopt het CVW. Ook moet het aantal contra-expertises afnemen, zegt Van de Leur. 'Door snel te handelen, denken wij de maatschappelijke acceptatie van ons werk te vergroten.'

De vereenvoudiging gaat het Groninger Gasberaad niet ver genoeg. 'Het moet afgelopen zijn met de eindeloze discussie over oorzaken en gevolgen', zegt Susan Top. 'Niemand maakt moedwillig scheuren in zijn huis.'

Het Gasberaad voelt zich gesteund door recente uitspraken van de aardbevingsarbiters die Alders sinds dit jaar ingeschakelt bij onenigheid over een contra-expertise. In meerdere gevallen hebben deze rechters bepaald dat de NAM bij redelijke vermoedens aansprakelijk is voor schade, ook als dat niet bewezen kan worden.

Het afhandelen van 75 duizend Groningse schadeclaims die sinds augustus 2013 zijn ingediend, heeft tot nu toe 520 miljoen euro gekost. Gemiddeld uitgekeerde schadebedragen zijn niet over de hele periode beschikbaar. Onder politieke druk is er nu wel inzage in de kosten.


OK, toegeven dat het merendeel geld van de NAM lijkt te zijn, en geen belastinggeld.
Maar met 90% best een grote en hoge balk

ceriadwen
Master
 Bericht 
Als de nam en de staat nou eenmalig (tenen een ruime vergoeding) al die huizen opkopen kost het ze een keer een klap geld, maar kan er eindeloos gepompt worden en ben je van dit hele dure probleem af.

wellproc
Master
 Bericht 
GerbiE schreef:
Een foto maakt inspectie overbodig en versnelt het proces

Inspectie <> kijken naar een plaatje.
Bij een inspectie wordt veel meer bekeken dan alleen een scheur van enige afstand. En juist op die manier is al talloze keren helder geworden dat mensen proberen om hun oude krotten op kosten van de NAM te laten renoveren. Als ze dan geen gelijk krijgen van de expert doen ze een contra-expertise en nog meer geneuzel. Daardoor zijn de kosten zo hoog!

(Voor de zekerheid: ik ben niet een van de experts, maar ik ken ze wel. Eerlijke en betrokken mensen die deze dagen door de media (en al veel langer door de bewoners in Groningen) worden aangevallen, terwijl zij alleen een feitelijk beeld van de situatie schetsen. Te vaak blijkt uit de feiten dat schades niets met de aardbevingen te maken hebben en nu ligt dat niet aan de frauduleuze bewoners, maar aan de experts. :x )

Kwibus
Master
 Bericht 
Mooi man...

Omschrijving opdracht
Het project MijnOverheid voor Ondernemers MOvO heeft tot doel om:

- De effectiviteit van de digitale, zakelijke dienstverlening van ondernemers met de overheid te vergroten zodat dit leidt tot positieve baten voor de ondernemer
- Uitvoeringorganisaties stimuleren om hun diensten vaker digitaal, gestandaardiseerd en overzichtelijk aan te bieden aan de ondernemer.

Voor de start van dit project zoeken wij een ICT Architect. Je bent de ICT architect die samen met de betrokken overheidspartijen gaat zorgen voor een gedragen architectuur voor MijnOVerheid voor Ondernemers. Je gaat samen met de Enterprise/Project Architect en alle Architecten van de betrokken overheidsorganisaties werken om te komen tot een passende architectuur die MijnOverheid voor Ondernemers tot een succes maakt. Je bent sterk op het gebied van ICT-architectuur, communiceert goed én graag met alle lagen binnen de organisatie en met de betrokken overheidsorganisaties. Zowel schriftelijk als mondeling weet je een boodschap snel, helder en volledig over te brengen. Je weet te overtuigen en bent voldoende bestuurlijk sensitief. Je hebt diepgaande praktijkervaring op de gevraagde expertisegebieden.

Gevraagd is o.a.

Aantoonbare kennis van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met de functie van ICT Architect of Solution Architect en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met de Praktijktoepassing van IAM in een portaalomgeving en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met het leveren van expertise op het gebied van service-ontwerp en integratie technologieën en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) binnen het overheidsdomein en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met Architectuurontwikkeling op basis van onderdelen van de GDI en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: UWV
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: Belastingdienst
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: RDW
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: KVK
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: Logius
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: VNG-KING
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS)met API management in grootschalige omgevingen en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met architectuur ontwerpen van Identity & Access management (diepgaand) oplossingen en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring met Ontwerpen van Portaalwebsite architecturen bij voorkeur >5 jr
Minimaal 1 jaar ervaring met IAM oplossing zoals: Idensys
Minimaal 1 jaar ervaring met IAM oplossing zoals: DigiD
Minimaal 1 jaar ervaring met IAM oplossing zoals: eHerkenning

Kortom, gaat 'm helemaal worden, dit nieuwe overheids ICT project. Reserveren jullie vast een datum voor de parlementaire enquête?

GerbiE
Die hard
 Bericht 
RTV Utrecht schreef:
Milieuproject CargoHopper verdwijnt geruisloos

De CargoHopper in Utrecht is niet meer. Het milieuvriendelijke project is twee jaar geleden gestopt, zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan is gegeven. De CargoHopper was een elektrisch aangedreven wagentje dat door de binnenstad van Utrecht reed om winkels te bevoorraden.

Het project startte in 2009 en kreeg toen een stimuleringssubsidie van bijna €160.000 van de provincie Utrecht. De gemeente Utrecht won een prijs voor haar stadsdistributie en schonk een deel van dat geld aan CargoHopper, een bedrag van ruim €80.000.

De SP in Provinciale Staten is onaangenaam verrast door het oude nieuws. De partij zegt het merkwaardig te vinden dat de provincie ruim anderhalve ton in een project stopt en dan niets zegt als het project mislukt. Statenlid Bosman van de SP: "We hebben vandaag nog eens uitgebreid gezocht of wij in de Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het stopzetten van het project, maar we hebben niets kunnen vinden. En daar ben ik stomverbaasd over. Als je zo veel geld uitgeeft dan wil je dat wel weten."

Volgens een woordvoerder van de provincie heeft CargoHopper voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de subsidie en zijn de doelen bereikt.

MEER SUBSIDIE
Het bedrijf achter CargoHopper wilde eigenlijk nog veel meer subsidie krijgen. Bij de provincie werd een aanvullend verzoek gedaan voor een bedrag van ruim €283.000. Dat verzoek werd afgewezen. En ook de gemeente Utrecht wilde verder geen subsidie verstrekken.

CargoHopper zegt dat het mislukken van het project in Utrecht te wijten is aan een gebrek aan klanten en de te hoge kosten. De onderneming had te weinig volume om het project rendabel te maken. Wat er met de €160.000 provinciegeld gebeurd is kon een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen, maar hij meent dat alles netjes is verantwoord.

CargoHopper is ook actief in andere steden. In Amsterdam rijden meerdere wagentjes, het project in de hoofdstad wordt zwaar gesubsidieerd. Ook in Enschede rijdt een CargoHopper, ook daar heeft het project voor drie jaar subsidie gekregen. Het wagentje dat in Utrecht met overheidsgeld is gemaakt, rijdt nu dus waarschijnlijk in één van die steden.


Gelukkig is die €283.000 niet uitgekeerd :applaus:

zadkine
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
Gevraagd is o.a.


Dit klinkt naar een vacature waarvoor ze al een kandidaat hebben die precies aan al die voorwaarden voldoet maar ze wel verplicht zijn een sollicitatie procedure te starten.

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Nu.nl schreef:
Sylvana Simons krijgt beveiliging na bedreigingen

Er worden "zichtbare en onzichtbare maatregelen" getroffen om Sylvana Simons, van de politieke beweging Denk, te beschermen. Dat besluit is genomen vanwege concrete bedreigingen aan het adres van het kandidaat-Kamerlid.
Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu kondigde de maatregel dinsdag aan na een gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Openbaar Ministerie (OM).

Kuzu zegt zich "ernstige zorgen" te maken over de veiligheid van Simons. Hij verwijst onder meer naar een video van het carnavalsliedje Oh Sylvana, met beelden van het aspirant-Kamerlid.

Simons wordt in de videomontage afgebeeld als Zwarte Piet en een naakte Afrikaanse vrouw. Ook is haar hoofd geplakt in beelden die verwijzen naar de lynchpartijen van de Ku Klux Klan. "Er zijn concrete bedreigingen. Je hebt maar één persoon nodig die de daad bij het woord voegt", aldus de partijleider.

'Vijanddenken'
Kuzu spreekt van "vijanddenken". Hij roept politieke leiders op een daad te stellen. "In het bijzonder onze minister-president. Hij zou het land moeten laten weten dat dit echt niet kan, dat dit te ver gaat."

Vice-premier Lodewijk Asscher liet maandag al weten de beelden die bij het carnavalsnummer zijn gemonteerd ''weerzinwekkend'' en ''volkomen onacceptabel'' te vinden.

Asscher zegt zich goed te kunnen voorstellen dat Simons de clip als bedreigend ervaart. ''Ik vraag me af waar mensen die zo'n filmpje maken in hemelsnaam mee bezig zijn.''

Klimaat
Kuzu vindt dat er een "vijandbeeld" van Denk wordt gecreëerd. Door dat vijandbeeld ontstaat een klimaat waarin racistische uitingen en bedreigingen gemaakt kunnen worden.

"De afgelopen maanden is een beeld gecreëerd waarbij de situatie heftiger en heftiger wordt door een aantal politieke uitspraken. Maar ook door uitspraken van opiniemakers en mediaorganisaties, waardoor er een vijandbeeld wordt gecreëerd naar Denk en in het bijzonder naar Sylvana Simons."

Eerder vergeleek RTL-voetbalanalist Johan Derksen Simons met een aap en 3FM-dj Giel Beelen borduurde voort op die vergelijking.

Opgehangen
Intussen probeert het OM te achterhalen wie het filmpje bij het carnavalslied heeft gemaakt. Er circuleren meerdere filmpjes op internet, maar het gaat het OM om de versie waarin een foto van Simons is gefotoshopt in beelden van een lynchpartij. Op die beelden is te zien dat zwarte Amerikanen zijn opgehangen aan een boom.

Een woordvoerder van het OM in Amsterdam zei maandag dat het een onderzoek begon omdat Simons heeft laten weten dat ze aangifte wil gaan doen. Ook speelt mee dat Simons een publiek persoon is.


Kwibus
Master
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
Er worden "zichtbare en onzichtbare maatregelen" getroffen om Sylvana Simons, van de politieke beweging Denk, te beschermen.
Het wachten is op de eerste die de "grap" maakt over bedreigde diersoorten :nah:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Of over apekool-berichten

Tweebel
Master
 Bericht 
Enige wat bedreigend is voor denk-politici is het volume van het keiharde buldergelach in hun gezicht na het volgende onzinnige plan.

R
Master
 Bericht 
Nou, dit is in het voordeel van die 'ziejewelzedoenhetweer' soort mensen van Die denk.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Ze is aspirant-kamerlid, dus geen lid van de 2e kamer, heeft een grote smoel, discrimineert en dat gaan we beveiligen. :loco: :loco:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
dat gaan we beveiligen

Daarom: geld over de balk

WimLex
Master
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
Eerder vergeleek RTL-voetbalanalist Johan Derksen Simons met een aap

pertinente leugen

hij heeft gezegd dat ze zo trots als een aap rondliep.

Scaniafan
Master
 Bericht 
Ach, over een tijdje blijkt dat dit allemaal uit de koker van DENK aanhangers is gekomen om te kunnen schermen met ht "gedemoniseerd worden" ...

basjuh1981
Master
 Bericht 
WimLex schreef:
pertinente leugen hij heeft gezegd dat ze zo trots als een aap rondliep.

En zo wordt een leugen de waarheid.

maarten28
Die hard
 Bericht 
 
Afbeelding

Dit pareltje schijnt in Purmereutel gebouwd te zijn. Mag ik even nomineren?

Waarom die voetgangersbrug eroverheen? Is die sloot zo druk dat de draaibrug de helft van de tijd open staat?
Waarom moet het bewegende gedeelte ook in een hoek van 45 graden liggen? Misschien omdat het anders niet uit kwam met die overbodige voetgangersbrug, maar op die manier maak je dus wel een constructie die 40% te lang, te zwaar, te duur is.
En daarmee: wat een geweldige aanlanding dat je aan beide zijden een bocht van 135 graden mag maken. Geweldig voor de doorstroming, uiteraard zullen mensen de binnenbocht pakken met alle gevolgen van dien en in de winter zul je wel heel veel preventief moeten strooien om niet iedereen op zijn bek te moeten laten gaan.

:fp: :loco: ;(

Christafari
Master
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
"Er zijn concrete bedreigingen. Je hebt maar één persoon nodig die de daad bij het woord voegt", aldus de partijleider

Juist Kuzu. Daarom ook stoppen met moslimport.

TommyGun
Master
 Bericht 
maarten28 schreef:
Dit pareltje schijnt in Purmereutel gebouwd te zijn. Mag ik even nomineren?


Ziet er uit als iets dat ik in Cities of SimCity zou bouwen :P

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
AT5 schreef:
Bijna drie miljoen extra nodig voor vervanging computersysteem gemeen

De gemeente moet bijna drie miljoen extra uitgeven aan de vervanging van een computersysteem dat documenten doorzet die nodig zijn voor de besluitvorming. Dat schrijft het Parool.

Van het systeem, genaamd 'Andreas', was in 2013 al duidelijk dat het op zijn laatste benen liep. Toch is vervanging nooit goed van de grond gekomen, waardoor de geraamde 1 miljoen grotendeels verspild is dankzij intern gerommel.

Eind 2015 had er een nieuw systeem moeten zijn, maar van de drie fasen om het oude te vervangen is fase één nog niet eens afgerond. Het college moet nu zeker 2,7 miljoen uittrekken om het systeem alsnog te vervangen.


En de belastingbetaler moet het weer ophoesten. :boos: :boos:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Hopelijk alleen de Amsterdamse belastingbetaler.

cocodee
Master
 Bericht 
4.7 Miljard verspild aan de Betuwelijn, maar op elke rit moet weer toegelegd worden, de verwachting is ook dat het de komende decennia alleen maar geld kost. :fp:

zadkine
Master
 Bericht 
cocodee schreef:
4.7 Miljard verspild aan de Betuwelijn, maar op elke rit moet weer toegelegd worden, de verwachting is ook dat het de komende decennia alleen maar geld kost

Is dat toeleggen inclusief besparing op weg onderhoud omdat er een zware vrachtwagen minder over de wegen rijdt?
Of is dit weer hokjes denken mbt economisch nut.

Walker
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Is dat toeleggen inclusief besparing op weg onderhoud omdat er een zware vrachtwagen minder over de wegen rijdt?


Kom je wel eens op de A15? :x

cocodee
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Is dat toeleggen inclusief besparing op weg onderhoud omdat er een zware vrachtwagen minder over de wegen rijdt?

Is nix over gezegd, maar intussen heeft de exploitatie ook 300.000.000 gekost, als je het snel zegt, lijkt het niet veel maar toch...

Kwibus
Master
 Bericht 
NU.nl schreef:
Modernisering Basisregistratie gaat miljoenen extra kosten

De modernisering van de Basisregistratie Personen, voorheen het bevolkingsregister, verkeert in grote problemen. Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag bekendgemaakt.

Plasterk houdt rekening met een vertraging van vijftien maanden en 17 miljoen euro aan extra kosten en heeft voorlopig besloten tot ''een periode van bezinning''.

Aanleiding is onder meer een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het BIT vraagt zich af of de risico’s en kosten van de invoering van het BRP-systeem opwegen tegen de verwachte voordelen. Het BIT gaat zelf uit van nog meer vertraging en financiële tegenvallers; namelijk 33 maanden en 50 miljoen euro aan resterende kosten.


Walker
Master
 Bericht 
Hadden we geen "Overheid en ICT"topic?

Kwibus
Master
 Bericht 
Da's toch een subje hier :[

 Pagina 7 van 7 [ 341 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…