» Openbaar » Media » Politiek, economie en overheid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 66.8 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 7 van 8  [ 369 berichten ]
Kwibus
Master
 Bericht 
Pijn bij het zitten. Hoe vaak en hoe diep ook, het went nooit :x

Tweebel
Master
 Bericht 
Citaat:
Dankzij sportzomer geeft overheid meer geld uit aan NOS dan aan AIVD

Sportzomer, Pokemon. Allemaal leuk. Maar terreurbestrijding, is dat eigenlijk niet meer een taak van de overheid dan guitige tv? Dat zouden we denken. Laten we eens kijken waar de speerpunten van het huidige kabinetsbeleid liggen.

Het regeringsbeleid gaat uit van een afname de criminaliteit bij alle denkbare overtredingen, omdat door de vergrijzing de hoeveelheid jonge mannen krimpt. Dat is een wankele gedachte, want die afname wordt gecorrigeerd door migratie van nieuwe jonge mannen. Bovendien is de afname van de geregistreerde criminaliteit veel groter dan de afname van de genoemde groep, dus deze statistieken duiden eerder op een slechtere registratie van criminaliteit dan iets anders. In ieder geval gaan de beleidsmakers uit van de autochtone jonge man als aanjager van alle misdaad, dus diens verdwijnen rechtvaardigt een keihard bezuinigingsbeleid. Daar schreven we deze reeks over.
Uit de laatste regeringsverklaring blijkt dat veiligheid één van de posten is waar zwaar op gekort gaat worden. De AIVD is bijvoorbeeld opgedragen om € 68 miljoen te bezuinigen, een derde van het budget. Dat kan worden gerealiseerd door de werkplekken van medewerkers te versoberen en taken samen te voegen met ander binnen- en buitenlandse organisaties. Met het weghalen van de waterkoeler wordt maar een beperkt berdrag bespaard, dat realiseren de rekenmeesters in Den Haag zich ook. Daarom is het onmogelijk dat de bezuinigingen bij de AIVD geen negatief effect hebben op de veiligheid van de Nederlandse bevolking. Minister Ronald Plasterk erkent dat deze risico's bestaan, maar noemt de gevolgen voor die veiligheid 'aanvaardbaar'. De hele passage uit de Kamerbrief van drie jaar geleden (toen bestonden er ook jihadi's) staat helemaal onderaan deze pagina.

De bezuinigingen worden als reactie op de opmars van ISIS wel gedeeltelijk teruggedraaid, maar uit Kamerstukken mogen we opmaken dat een groot gedeelte van oorsponkelijke beoogde bezuiniging al is gerealiseerd. Ontslagen personeel mag dus weer terugkeren, een vreemde situatie die ook bij de politie zichtbaar is.
Dan de NOS. De zender leeft van een subsidie van OC&W, die fluctueert per jaar. Om het jaar zijn er 'Superevenementen', dat is vooral de zogeheten Sportzomer. In de jaren zonder Superevenement is de subsidie lager en wordt er geld opzij gezet voor het jaar waarin de NOS-redactie los mag gaan op handbaldames, sportblessures, voetbaltransfers en andere belangwekkende zaken.

2016 is zo'n jaar met veel Superevenementen, dus de uitgaven zullen ook hoger liggen. De jaarrekening is er natuurlijk nog niet, maar uit de cijfers van 2015 (en 2014) mogen op opmaken dat de extra stijging in de uitgaven worden gedekt met een lening bij NPO en een overdracht van 2015 naar 2016 via een bestemmingsreserve. Zonder die correctie bedroegen de uitgaven in 2014 € 203 miljoen, wat meer is dan waar de AIVD het mee moest doen.

De totale begroting van de NPO bedraagt ruim € 800 miljoen. Dat is vier keer zoveel als het budget van de AIVD, of zestien keer onze bijdrage aan de internationale vluchtelingencrisis via UNHCR.

Overigens krijgt de NPO ook nog eens een bedrag van € 102 miljoen per jaar aan organisatiekosten. Dat is dus een subsidie voor het uitdelen van subsidie, zo blijkt allemaal uit het jaarverslag dat gelukkig wel illustreert wat voor moois er van dat geld allemaal wordt geproduceerd. Daar mogen we naar veiligheid best een 'aanvaardbaar' beetje meer risico voor lopen, lijkt de gedachte te zijn.


http://925.nl/archief/2016/08/08/dankzi ... an-aivd-5/

Boralis
Master
 Bericht 
 
Iets met appels en peren ... ik kijk ook veel meer TV dan dat ik mogelijk met terreur in aanraking kom ...

200 miljoen voor NPO vind ik eigenlijk een schijntje voor wat je er voor terug krijgt. Tot 2000 had je overigens kijk en luistergeld (geen idee meer hoeveel dat was), verschoven naar belastingen (verhoging van 1,1 procent van de eerste schijf). Steeds meer macht door de politiek was toen al 1 van de waarschuwingen. Je ziet dat het wel redelijk die kant aan het op gaan is. Het echte belang van een goeie onafhankelijke publieke omroep gaat men pas weer erkennen als het al te laat is. Turkije bijvoorbeeld ...

Tweebel
Master
 Bericht 
Boralis schreef:
Het echte belang van een goeie onafhankelijke publieke omroep gaat men pas weer erkennen als het al te laat is. Turkije bijvoorbeeld ...


Een goede, onafhankelijke publieke omroep regel je niet per definitie door er maar meer geld tegenaan te smijten, maar door beter te definieren wat ze met dat geld moeten doen.
Ik vind persoonlijk de hoeveelheid geld die via de publieke omroep naar "financieel zelfstandige" sporten gaat, en daarmee dus subsidie is voor bv. voetbalmiljonairs, belachelijk. De publieke omroep zou wat mij betreft als publieke taak moeten hebben om journalistieke programma's te maken die anders niet worden gemaakt, zoals echt goede (en daarmee dure) onderzoeksjournalistiek en opinievrij nieuws. Niet als indirecte subsidieverstrekker, bouwer van glazen huizen, financier van snoepreisjes voor over het paard getilde presentatoren etc.
Als de publieke omroep niet mee zou bieden op sport etc, wordt dit ongetwijfeld door een andere partij gekocht en uitgezonden. Prima.

Ik vind dat de NOS/NPO eerder lui en gemakzuchtig wordt van al het gratis geld, dan beter. RTL Nieuws vind ik de laatste jaren vaak beter, neutraler en sneller. Terwijl de NOS het predikaat van "staatsomroep" steeds meer waarmaakt, met kritiekloze berichtgeving over bv. de EU en asielproblematiek, die rechtstreeks ingefluisterd lijkt te worden door de persvoorliegers van ministeries.

Dus laat er liever wetgeving komen waarin staat welk bedrag ze per jaar krijgen (bv een bepaald percentage vd begroting) zonder dat berichtgeving en onderwerpen verder gestuurd kunnen worden en stel (politiek) neutrale berichtgeving centraal.

Boralis
Master
 Bericht 
 
Laten nou net al die netmanagers aangesteld zijn om profielen en doelstellingen te bewaken. Wordt het niet veel beter van. Sport en dergelijke niet is best wat voor te zeggen, maar dat wordt wel een eindeloze discussie. Met dit soort budgetten (jij noemt het veel - ik vind het een schijntje) mag het van mij best gevarieerd zijn zoals nu. Op 1 punt heb je wel volledig gelijk: goeie onderzoeksjournalistiek en breder nieuws. Dat begint wel echt bedroevende vormen aan te nemen. Niet alleen bij de NPO, maar kranten en overige media in het algemeen.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Foutje! Nieuwe brug in Gelders park is 8 meter te kort

Afbeelding

Directeur Jan-Willem Kamerman van Park Lingezegen geeft het ruiterlijk toe. Door een fout van zijn organisatie is een wandelbrug besteld voor over de Linge, die bij levering acht meter te kort bleek. ,,We zijn uitgegaan van een tekening die eerder is gebruikt om een andere brug te bestellen'', zegt Kamerman tegen De Gelderlander.

De brug stond al klaar maar over het hoofd was gezien dat op de beoogde plek aan de Eerste Weteringsewal natuurvriendelijke oevers moesten komen. De brug kostte 40.000 euro.

Toch is de parkorganisatie dat geld niet kwijt, zegt de directeur. ,,We hebben de brug doorverkocht aan de gemeente Overbetuwe. Die legt de brug te zijner tijd neer aan de noordoostkant van de Wijk Westeraam, bij het helofytenfilter."

Waterplanten
Helofyten zijn waterplanten die op een natuurlijke manier water in de wijk filteren. De te korte brug is naar een opslag gebracht en ligt daar voorlopig nog.

Park Lingezegen heeft ondertussen een nieuwe brug besteld. Die komt in het najaar en completeert dan een wandelroute tussen Westeraam en parkgebied Het Waterrijk.


:fp: :loco: :fp: :loco:

Kwibus
Master
 Bericht 
Ach, gelukkig heeft de foute brug nog een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Spook
Master
 Bericht 
Maar wat hebben ze er voor neergeteld?

cocodee
Master
 Bericht 
Spook schreef:
Maar wat hebben ze er voor neergeteld?

Ik denk 5K, en 10K in the pocket? :x

cocodee
Master
 Bericht 
Follow the money, welke betrokken ambtenaar heeft lopen hoeren en snoeren, en reed in veel te dikke auto's? O:)
Citaat:
Het ambitieuze duurzame investeringsfonds FEIST, dat door de overheid met miljoenen werd gesubsidieerd, is geflopt. De overheid wil haar geld terug :roflol: :roflol: , maar dat is foetsie :kniktja: :kniktja: . Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.

Het leek zo mooi. In 2009 werd het Fund for Energy, Innovation, Sustainability and Technology (FEIST) opgericht. Het fonds zou startende Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzame energie en technologie ondersteunen en begeleiden.

FEIST stond onder leiding van Henk Keilman, destijds een bekende investeerder in groene technologie. Eind 2012 stortte Keilmans zakenimperium ineen. In december vertrok hij ook als bestuurder van het duurzame fonds. Zijn plaats werd ingevuld door andere investeerders, onder wie Henny Pelsers (ex-VBird), Paul Smissaert (ex-TopTel) en Floor Mouthaan (ex-Greenfield Capital).
Vette overheidssubsidie

Ondanks Keilmans problemen wist FEIST in 2012 een vette overheidssubsidie binnen te hengelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een afdeling van het ministerie van Economische Zaken, maakte 2.375.000 euro over.

Met de subsidiemiljoenen en wat ander kapitaal nam het fonds in sneltreinvaart belangen in zes duurzame bedrijfjes, waaronder Flexsol en Vertec Clean Technologies. Daarbij werd echter véél meer geld uitgegeven dan beschikbaar was. Tegen de krap 4 miljoen euro in kas werd ruim 6 miljoen aan investeringen toegezegd. Na de eerste investeringsronde kon het fonds in 2014 zijn verdere toezeggingen niet meer nakomen. Bedrijfjes waarin FEIST investeerde, kwamen daardoor in de problemen.
RVO eist subsidie terug

De problemen drongen ook door tot subsidiegever RVO. Omdat het fonds zich niet hield aan de subsidievoorwaarden, vorderde de overheidsinstelling de miljoenen terug. Toen betaling uitbleef, legde RVO zomer vorig jaar beslag op de aandelenportefeuille van het fonds. Toen bleek dat de aandelen in de duurzame bedrijfjes vrijwel waardeloos waren, of al voor een appel en een ei waren verkocht.

Van het Fund for Energy, Innovation, Sustainability and Technology resteert niet meer dan een rokende puinhoop. De huidige fondsbestuurder, Floor Mouthaan, wikkelt de laatste zaken af. De kans dat de overheid nog iets terugziet van de teruggeëiste subsidiemiljoenen, is miniem.
Belastinggeld in rook op

Zo ging bijna 2,4 miljoen euro aan belastinggeld in rook op. Op dit moment heeft de Ondernemingskamer de Haagse jurist Bruno Tideman de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gang van zaken bij het fonds, op verzoek van een gedupeerde aandeelhouder en RVO.

Daarbij zal ongetwijfeld worden gekeken naar de financiering van het fonds. Volgens processtukken zouden de oprichters het benodigde aanvangskapitaal wel hebben gestort, maar zou dat geld direct na de oprichting aan het fonds 'onttrokken zijn, en als geldlening aan de oprichters verstrekt'. Ook is het de vraag of de andere aandeelhouders van het fonds hun toegezegde investeringen hebben voldaan. Onderzoeker Tideman zegt desgevraagd 'geen mededelingen' over het onderzoek te kunnen doen.
Onderzoek

Subsidiegever RVO bevestigt dat er 'een vermoeden is van oneigenlijk gebruik van de subsidie' en dat er een onderzoek loopt. RVO wil echter niet inhoudelijk op de zaak ingaan. "We doen nooit uitspraken over lopende zaken", aldus woordvoerder Tom Hoven. Fondsbestuurder Mouthaan was onbereikbaar voor commentaar.

Voormalig bestuurder Henk Keilman zegt niets van de problemen bij FEIST te weten. "Na mijn vertrek eind 2012 ben ik niet meer bij het fonds betrokken geweest. Ik heb het totaal niet meer gevolgd." Keilman zegt evenmin betrokken te zijn geweest bij de investeringen van FEIST. Het fonds heeft volgens hem ook geen geld gestoken in bedrijfjes waarin hij een belang had.

http://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/du ... ie-foetsie

Kwibus
Master
 Bericht 
cocodee schreef:
Subsidiegever RVO bevestigt dat er 'een vermoeden is van oneigenlijk gebruik van de subsidie'
Nou, ik kan ook bevestigen dat ik een vermoeden heb van oneigenlijk gebruik van de subsidie :fp:

basjuh1981
Master
 Bericht 
Scherp! :applaus: :lol:

Boralis
Master
 Bericht 
 
cocodee schreef:
Ondanks Keilmans problemen wist FEIST in 2012 een vette overheidssubsidie binnen te hengelen.


cocodee schreef:
Na mijn vertrek eind 2012


Lees "vertrek inclusief de doorgesluisde miljoenen" ....

GerbiE
Die hard
 Bericht 
volkskrant schreef:
90 procent schadevergoedingen Groningen gaat naar experts

Van het geld voor het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen wordt 10 procent daadwerkelijk besteed aan het herstellen van scheuren. Het meeste gaat op aan inspecties, experts, rapportages, contra-expertises en arbiters. Mede vanwege die hoge kosten kunnen eenvoudige schades vanaf volgend jaar per app worden afgehandeld.

De laatste drie maanden gaf de NAM 22,8 miljoen euro uit aan het afhandelen van 3.379 schadegevallen, blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Het gemiddelde schadebedrag was 656 euro. Slechts 2,2 miljoen euro, nog geen 10 procent van de totale kosten, wordt besteed aan herstelwerkzaamheden. Oftewel: het afhandelen van een gemiddelde schade van 656 euro kost gemiddeld 6.090 euro.

'Onvoorstelbaar', zegt Susan Top van belangenbehartigingsorganisatie Groninger Gasberaad. Zij spreekt van een 'schadecircus'. 'Dan hebben het nog niet eens over de psychische belasting van de aardbevingen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?'

Het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat namens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schades als gevolg van gaswinning afhandelt, onderkent het probleem. 'Er zijn procedures die maanden duren, veel geld kosten en waarbij de emoties hoog oplopen', zegt woordvoerder Arjen van de Leur.

Bij erkende bevingsschade wordt gemiddeld zo'n 1.500 euro uitgekeerd. Nu er minder bevingen zijn, worden schades vaker afgedaan als niet-aardbevingsgerelateerd. Daardoor neemt het aantal contra-expertises toe en stijgen de proceskosten. Van de Leur: 'We schieten er niets mee op als we alleen geld uitgeven aan experts.'

Het CVW wil de schadeafhandeling daarom vereenvoudigen. Vanaf volgend jaar kunnen mensen eenvoudige schades melden via een app. Een foto maakt inspectie overbodig en versnelt het proces, hoopt het CVW. Ook moet het aantal contra-expertises afnemen, zegt Van de Leur. 'Door snel te handelen, denken wij de maatschappelijke acceptatie van ons werk te vergroten.'

De vereenvoudiging gaat het Groninger Gasberaad niet ver genoeg. 'Het moet afgelopen zijn met de eindeloze discussie over oorzaken en gevolgen', zegt Susan Top. 'Niemand maakt moedwillig scheuren in zijn huis.'

Het Gasberaad voelt zich gesteund door recente uitspraken van de aardbevingsarbiters die Alders sinds dit jaar ingeschakelt bij onenigheid over een contra-expertise. In meerdere gevallen hebben deze rechters bepaald dat de NAM bij redelijke vermoedens aansprakelijk is voor schade, ook als dat niet bewezen kan worden.

Het afhandelen van 75 duizend Groningse schadeclaims die sinds augustus 2013 zijn ingediend, heeft tot nu toe 520 miljoen euro gekost. Gemiddeld uitgekeerde schadebedragen zijn niet over de hele periode beschikbaar. Onder politieke druk is er nu wel inzage in de kosten.


OK, toegeven dat het merendeel geld van de NAM lijkt te zijn, en geen belastinggeld.
Maar met 90% best een grote en hoge balk

ceriadwen
Master
 Bericht 
Als de nam en de staat nou eenmalig (tenen een ruime vergoeding) al die huizen opkopen kost het ze een keer een klap geld, maar kan er eindeloos gepompt worden en ben je van dit hele dure probleem af.

wellproc
Master
 Bericht 
GerbiE schreef:
Een foto maakt inspectie overbodig en versnelt het proces

Inspectie <> kijken naar een plaatje.
Bij een inspectie wordt veel meer bekeken dan alleen een scheur van enige afstand. En juist op die manier is al talloze keren helder geworden dat mensen proberen om hun oude krotten op kosten van de NAM te laten renoveren. Als ze dan geen gelijk krijgen van de expert doen ze een contra-expertise en nog meer geneuzel. Daardoor zijn de kosten zo hoog!

(Voor de zekerheid: ik ben niet een van de experts, maar ik ken ze wel. Eerlijke en betrokken mensen die deze dagen door de media (en al veel langer door de bewoners in Groningen) worden aangevallen, terwijl zij alleen een feitelijk beeld van de situatie schetsen. Te vaak blijkt uit de feiten dat schades niets met de aardbevingen te maken hebben en nu ligt dat niet aan de frauduleuze bewoners, maar aan de experts. :x )

Kwibus
Master
 Bericht 
Mooi man...

Omschrijving opdracht
Het project MijnOverheid voor Ondernemers MOvO heeft tot doel om:

- De effectiviteit van de digitale, zakelijke dienstverlening van ondernemers met de overheid te vergroten zodat dit leidt tot positieve baten voor de ondernemer
- Uitvoeringorganisaties stimuleren om hun diensten vaker digitaal, gestandaardiseerd en overzichtelijk aan te bieden aan de ondernemer.

Voor de start van dit project zoeken wij een ICT Architect. Je bent de ICT architect die samen met de betrokken overheidspartijen gaat zorgen voor een gedragen architectuur voor MijnOVerheid voor Ondernemers. Je gaat samen met de Enterprise/Project Architect en alle Architecten van de betrokken overheidsorganisaties werken om te komen tot een passende architectuur die MijnOverheid voor Ondernemers tot een succes maakt. Je bent sterk op het gebied van ICT-architectuur, communiceert goed én graag met alle lagen binnen de organisatie en met de betrokken overheidsorganisaties. Zowel schriftelijk als mondeling weet je een boodschap snel, helder en volledig over te brengen. Je weet te overtuigen en bent voldoende bestuurlijk sensitief. Je hebt diepgaande praktijkervaring op de gevraagde expertisegebieden.

Gevraagd is o.a.

Aantoonbare kennis van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met de functie van ICT Architect of Solution Architect en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met de Praktijktoepassing van IAM in een portaalomgeving en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met het leveren van expertise op het gebied van service-ontwerp en integratie technologieën en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) binnen het overheidsdomein en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met Architectuurontwikkeling op basis van onderdelen van de GDI en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: UWV
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: Belastingdienst
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: RDW
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: KVK
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: Logius
Minimaal 1 jaar ervaring Architectuurontwikkeling bij of met: VNG-KING
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS)met API management in grootschalige omgevingen en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring (EIS) met architectuur ontwerpen van Identity & Access management (diepgaand) oplossingen en bij voorkeur >5 jr
Minimaal 3 jaar ervaring met Ontwerpen van Portaalwebsite architecturen bij voorkeur >5 jr
Minimaal 1 jaar ervaring met IAM oplossing zoals: Idensys
Minimaal 1 jaar ervaring met IAM oplossing zoals: DigiD
Minimaal 1 jaar ervaring met IAM oplossing zoals: eHerkenning

Kortom, gaat 'm helemaal worden, dit nieuwe overheids ICT project. Reserveren jullie vast een datum voor de parlementaire enquête?

GerbiE
Die hard
 Bericht 
RTV Utrecht schreef:
Milieuproject CargoHopper verdwijnt geruisloos

De CargoHopper in Utrecht is niet meer. Het milieuvriendelijke project is twee jaar geleden gestopt, zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan is gegeven. De CargoHopper was een elektrisch aangedreven wagentje dat door de binnenstad van Utrecht reed om winkels te bevoorraden.

Het project startte in 2009 en kreeg toen een stimuleringssubsidie van bijna €160.000 van de provincie Utrecht. De gemeente Utrecht won een prijs voor haar stadsdistributie en schonk een deel van dat geld aan CargoHopper, een bedrag van ruim €80.000.

De SP in Provinciale Staten is onaangenaam verrast door het oude nieuws. De partij zegt het merkwaardig te vinden dat de provincie ruim anderhalve ton in een project stopt en dan niets zegt als het project mislukt. Statenlid Bosman van de SP: "We hebben vandaag nog eens uitgebreid gezocht of wij in de Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het stopzetten van het project, maar we hebben niets kunnen vinden. En daar ben ik stomverbaasd over. Als je zo veel geld uitgeeft dan wil je dat wel weten."

Volgens een woordvoerder van de provincie heeft CargoHopper voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de subsidie en zijn de doelen bereikt.

MEER SUBSIDIE
Het bedrijf achter CargoHopper wilde eigenlijk nog veel meer subsidie krijgen. Bij de provincie werd een aanvullend verzoek gedaan voor een bedrag van ruim €283.000. Dat verzoek werd afgewezen. En ook de gemeente Utrecht wilde verder geen subsidie verstrekken.

CargoHopper zegt dat het mislukken van het project in Utrecht te wijten is aan een gebrek aan klanten en de te hoge kosten. De onderneming had te weinig volume om het project rendabel te maken. Wat er met de €160.000 provinciegeld gebeurd is kon een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen, maar hij meent dat alles netjes is verantwoord.

CargoHopper is ook actief in andere steden. In Amsterdam rijden meerdere wagentjes, het project in de hoofdstad wordt zwaar gesubsidieerd. Ook in Enschede rijdt een CargoHopper, ook daar heeft het project voor drie jaar subsidie gekregen. Het wagentje dat in Utrecht met overheidsgeld is gemaakt, rijdt nu dus waarschijnlijk in één van die steden.


Gelukkig is die €283.000 niet uitgekeerd :applaus:

zadkine
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
Gevraagd is o.a.


Dit klinkt naar een vacature waarvoor ze al een kandidaat hebben die precies aan al die voorwaarden voldoet maar ze wel verplicht zijn een sollicitatie procedure te starten.

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Nu.nl schreef:
Sylvana Simons krijgt beveiliging na bedreigingen

Er worden "zichtbare en onzichtbare maatregelen" getroffen om Sylvana Simons, van de politieke beweging Denk, te beschermen. Dat besluit is genomen vanwege concrete bedreigingen aan het adres van het kandidaat-Kamerlid.
Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu kondigde de maatregel dinsdag aan na een gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Openbaar Ministerie (OM).

Kuzu zegt zich "ernstige zorgen" te maken over de veiligheid van Simons. Hij verwijst onder meer naar een video van het carnavalsliedje Oh Sylvana, met beelden van het aspirant-Kamerlid.

Simons wordt in de videomontage afgebeeld als Zwarte Piet en een naakte Afrikaanse vrouw. Ook is haar hoofd geplakt in beelden die verwijzen naar de lynchpartijen van de Ku Klux Klan. "Er zijn concrete bedreigingen. Je hebt maar één persoon nodig die de daad bij het woord voegt", aldus de partijleider.

'Vijanddenken'
Kuzu spreekt van "vijanddenken". Hij roept politieke leiders op een daad te stellen. "In het bijzonder onze minister-president. Hij zou het land moeten laten weten dat dit echt niet kan, dat dit te ver gaat."

Vice-premier Lodewijk Asscher liet maandag al weten de beelden die bij het carnavalsnummer zijn gemonteerd ''weerzinwekkend'' en ''volkomen onacceptabel'' te vinden.

Asscher zegt zich goed te kunnen voorstellen dat Simons de clip als bedreigend ervaart. ''Ik vraag me af waar mensen die zo'n filmpje maken in hemelsnaam mee bezig zijn.''

Klimaat
Kuzu vindt dat er een "vijandbeeld" van Denk wordt gecreëerd. Door dat vijandbeeld ontstaat een klimaat waarin racistische uitingen en bedreigingen gemaakt kunnen worden.

"De afgelopen maanden is een beeld gecreëerd waarbij de situatie heftiger en heftiger wordt door een aantal politieke uitspraken. Maar ook door uitspraken van opiniemakers en mediaorganisaties, waardoor er een vijandbeeld wordt gecreëerd naar Denk en in het bijzonder naar Sylvana Simons."

Eerder vergeleek RTL-voetbalanalist Johan Derksen Simons met een aap en 3FM-dj Giel Beelen borduurde voort op die vergelijking.

Opgehangen
Intussen probeert het OM te achterhalen wie het filmpje bij het carnavalslied heeft gemaakt. Er circuleren meerdere filmpjes op internet, maar het gaat het OM om de versie waarin een foto van Simons is gefotoshopt in beelden van een lynchpartij. Op die beelden is te zien dat zwarte Amerikanen zijn opgehangen aan een boom.

Een woordvoerder van het OM in Amsterdam zei maandag dat het een onderzoek begon omdat Simons heeft laten weten dat ze aangifte wil gaan doen. Ook speelt mee dat Simons een publiek persoon is.


Kwibus
Master
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
Er worden "zichtbare en onzichtbare maatregelen" getroffen om Sylvana Simons, van de politieke beweging Denk, te beschermen.
Het wachten is op de eerste die de "grap" maakt over bedreigde diersoorten :nah:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Of over apekool-berichten

Tweebel
Master
 Bericht 
Enige wat bedreigend is voor denk-politici is het volume van het keiharde buldergelach in hun gezicht na het volgende onzinnige plan.

R
Master
 Bericht 
Nou, dit is in het voordeel van die 'ziejewelzedoenhetweer' soort mensen van Die denk.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Ze is aspirant-kamerlid, dus geen lid van de 2e kamer, heeft een grote smoel, discrimineert en dat gaan we beveiligen. :loco: :loco:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
dat gaan we beveiligen

Daarom: geld over de balk

WimLex
Master
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
Eerder vergeleek RTL-voetbalanalist Johan Derksen Simons met een aap

pertinente leugen

hij heeft gezegd dat ze zo trots als een aap rondliep.

Scaniafan
Master
 Bericht 
Ach, over een tijdje blijkt dat dit allemaal uit de koker van DENK aanhangers is gekomen om te kunnen schermen met ht "gedemoniseerd worden" ...

basjuh1981
Master
 Bericht 
WimLex schreef:
pertinente leugen hij heeft gezegd dat ze zo trots als een aap rondliep.

En zo wordt een leugen de waarheid.

maarten28
Master
 Bericht 
 
Afbeelding

Dit pareltje schijnt in Purmereutel gebouwd te zijn. Mag ik even nomineren?

Waarom die voetgangersbrug eroverheen? Is die sloot zo druk dat de draaibrug de helft van de tijd open staat?
Waarom moet het bewegende gedeelte ook in een hoek van 45 graden liggen? Misschien omdat het anders niet uit kwam met die overbodige voetgangersbrug, maar op die manier maak je dus wel een constructie die 40% te lang, te zwaar, te duur is.
En daarmee: wat een geweldige aanlanding dat je aan beide zijden een bocht van 135 graden mag maken. Geweldig voor de doorstroming, uiteraard zullen mensen de binnenbocht pakken met alle gevolgen van dien en in de winter zul je wel heel veel preventief moeten strooien om niet iedereen op zijn bek te moeten laten gaan.

:fp: :loco: ;(

Christafari
Master
 Bericht 
DikkeDiesel schreef:
"Er zijn concrete bedreigingen. Je hebt maar één persoon nodig die de daad bij het woord voegt", aldus de partijleider

Juist Kuzu. Daarom ook stoppen met moslimport.

TommyGun
Master
 Bericht 
maarten28 schreef:
Dit pareltje schijnt in Purmereutel gebouwd te zijn. Mag ik even nomineren?


Ziet er uit als iets dat ik in Cities of SimCity zou bouwen :P

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
AT5 schreef:
Bijna drie miljoen extra nodig voor vervanging computersysteem gemeen

De gemeente moet bijna drie miljoen extra uitgeven aan de vervanging van een computersysteem dat documenten doorzet die nodig zijn voor de besluitvorming. Dat schrijft het Parool.

Van het systeem, genaamd 'Andreas', was in 2013 al duidelijk dat het op zijn laatste benen liep. Toch is vervanging nooit goed van de grond gekomen, waardoor de geraamde 1 miljoen grotendeels verspild is dankzij intern gerommel.

Eind 2015 had er een nieuw systeem moeten zijn, maar van de drie fasen om het oude te vervangen is fase één nog niet eens afgerond. Het college moet nu zeker 2,7 miljoen uittrekken om het systeem alsnog te vervangen.


En de belastingbetaler moet het weer ophoesten. :boos: :boos:

DikkeDiesel
Master
 Bericht 
Hopelijk alleen de Amsterdamse belastingbetaler.

cocodee
Master
 Bericht 
4.7 Miljard verspild aan de Betuwelijn, maar op elke rit moet weer toegelegd worden, de verwachting is ook dat het de komende decennia alleen maar geld kost. :fp:

zadkine
Master
 Bericht 
cocodee schreef:
4.7 Miljard verspild aan de Betuwelijn, maar op elke rit moet weer toegelegd worden, de verwachting is ook dat het de komende decennia alleen maar geld kost

Is dat toeleggen inclusief besparing op weg onderhoud omdat er een zware vrachtwagen minder over de wegen rijdt?
Of is dit weer hokjes denken mbt economisch nut.

Walker
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Is dat toeleggen inclusief besparing op weg onderhoud omdat er een zware vrachtwagen minder over de wegen rijdt?


Kom je wel eens op de A15? :x

cocodee
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Is dat toeleggen inclusief besparing op weg onderhoud omdat er een zware vrachtwagen minder over de wegen rijdt?

Is nix over gezegd, maar intussen heeft de exploitatie ook 300.000.000 gekost, als je het snel zegt, lijkt het niet veel maar toch...

Kwibus
Master
 Bericht 
NU.nl schreef:
Modernisering Basisregistratie gaat miljoenen extra kosten

De modernisering van de Basisregistratie Personen, voorheen het bevolkingsregister, verkeert in grote problemen. Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag bekendgemaakt.

Plasterk houdt rekening met een vertraging van vijftien maanden en 17 miljoen euro aan extra kosten en heeft voorlopig besloten tot ''een periode van bezinning''.

Aanleiding is onder meer een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het BIT vraagt zich af of de risico’s en kosten van de invoering van het BRP-systeem opwegen tegen de verwachte voordelen. Het BIT gaat zelf uit van nog meer vertraging en financiële tegenvallers; namelijk 33 maanden en 50 miljoen euro aan resterende kosten.


Walker
Master
 Bericht 
Hadden we geen "Overheid en ICT"topic?

Kwibus
Master
 Bericht 
Da's toch een subje hier :[

Black98
Master
 Bericht 
Citaat:
Eekhoornbrug wacht nog steeds op eerste eekhoorn
2 uur geleden
OTTERLO - De twee eekhoornbruggen, die boven de doorgaande weg in Otterlo zijn gebouwd, zijn na een jaar tijd nog geen één keer gebruikt door eekhoorns. De bruggen werden gebouwd met als doel om de populaties aan beide zijden van de Arnhemseweg met elkaar te verbinden. Het AD meldt dat dat met de twee touwconstructies, die samen 12.000 euro kostten, tot nu toe nog niet is gelukt.

In maart 2016, toen de brug net hing, werd er een eekhoorn gespot. Er werd gezegd dat het project een succes was, maar dat bleek te vroeg gejuicht. „Eén keer is een eekhoorn tot twee meter de brug op gegaan, om daarna weer om te keren”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Over het uitblijven van de dieren maakt Ede zich overigens geen zorgen, zegt de woordvoerder. „Dieren doen er soms lang over om nieuwe verblijfplaatsen of passages te ontdekken. Zo gebruiken vleermuizen een nieuw aangelegde vleermuiskelder soms pas na vijf jaar.”

Vilma Dijkstra van de Zoogdierenvereniging, die bij de aanleg van de brug betrokken was, kijkt niet op van het nieuws. „Er zijn veel factoren die een rol spelen. Maar het kan uiteindelijk ook dat ze niet op de juiste plek hangen. En toch: uiteindelijk zijn alle eekhoornbruggen die zijn aangelegd, wel gebruikt.”
Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/2854 ... eeg__.html

Een eekhoornbrug :fp:

TommyGun
Master
 Bericht 
Black98 schreef:
Dieren doen er soms lang over om nieuwe verblijfplaatsen of passages te ontdekken


Hebben ze wel borden geplaatst? :[

Scaniafan
Master
 Bericht 
Ik vind het geld uitgeven aan een natuurbrug niet eens zo verkeerd. Dat het een tijd duurt voor er gebruik van gemaakt wordt is nou eenmaal zo.

Ik ben absoluut geen groene boomknuffelaar, maar als je bijvoorbeeld ziet hoe iets "simpels" als het terugplaatsen van wolven in Yellowstone (https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q) postieve impact heeft op natuur, dan ben ik wel van mening dat we ons best moeten doen om natuur ruimte te geven in / op / rond onze projecten.

Bij ons komt een nieuw dak op het huis. Er komen echter wel een paar dakpannen (bewezen) geschikt voor gierzwaluwen. Boom kappen in de tuin doen we als zodra het nest verlaten is. Stuk tuin waar we nu nog niets mee doen laten we gecontroleerd verwilderen.

Kwibus
Master
 Bericht 
Het is ook geen eekhoornbrug, maar een eenhoornbrug! En die voldoet met nul passages tot nu toe gewoon aan de verwachtingen :kniktja:

TommyGun
Master
 Bericht 
Scaniafan schreef:
Ik vind het geld uitgeven aan een natuurbrug niet eens zo verkeerd


Mee eens, doodzonde hoeveel natuur er verloren gaat. En dan heb ik het niet over van die weilandjes in de Randstad.

Kwibus
Master
 Bericht 
Oeh, laat Snovvdog je maar niet horen :o

TommyGun
Master
 Bericht 
:D

Scaniafan
Master
 Bericht 
Zelfde als in België de discussie over het "Essersbos".

Groot transportbedrijf dat een stuk bos aan het perceel heeft grenzen wat qua ecologische hoofdstructuur belangrijk is. Onafhankelijk onderzoek heeft allang aangetoond dat juist vanwege de ligging van het transportbedrijf en de snelweg / provinciale weg, water zich daar op een manier verzamelt die belangrijk is voor de grondwaterstand in de omgeving.

4 kilometer naar het noordoosten ligt een nieuw industriegebied waar 2x zoveel ruimte braak ligt. Met industriebestemming en alles al in orde. Maar nee, transportbedrijf wil hoe dan ook dat ene stuk bos opofferen.

Black98
Master
 Bericht 
Ik zeg ook niet dat geld uitgeven aan natuur verkeerd is, maar als ik €12.000 zie voor een stukje touw gaan mijn nekharen overeind staan ;)
Dat natuur beschermen noodzakelijk is kan en wil ik niet ontkennen, maar hier heeft iemand leuk aan verdiend.

Maar goed, de volgende fail komt nu net online, en die is iets duurder: 105 miljoen het putje in :o
Citaat:
BIT liquideert BRP
Afrekening in het bestuurlijke circuit

Nederland krijgt géén nieuwe bevolkingsadministratie. Na zeven jaren en drie mislukte pogingen om een systeem te bouwen, deelt demissionair minister Plasterk de Kamer mee dat Operatie BRP wordt ‘getemporiseerd’. Plasterk baseert zijn besluit op een vernietigend advies van het Bureau Ict Toetsing (BIT). Maar in haar enthousiasme bevestigt het BIT ook dat de Kamer vier jaar lang door de minister is misleid en dat adviesbureau Gartner veel heeft uit te leggen.

Kent u die scene uit de film ‘A Few Good Men’ waarin advocaat Tom Cruise topmilitair Jack Nicholson zo op de huid zit dat deze over de rooie gaat en bekent een misdrijf te hebben gepleegd? ‘Did you order a code red?’ Welnu, zo voelde ik mij toen ik de brief (plus bijlage met BIT-advies) las die minister Plasterk op 27 juni de Kamer toezond.

Want wat de Kamer nu te horen krijgt, is ongelooflijk. Minister Plasterk meldt na vier jaar mooi weer spelen dat de bouw van de Basisregistratie Personen (BRP) totaal is mislukt en er ondertussen 105 miljoen euro is stukgeslagen. Daar blijft het niet bij. Werkend krijgen van de software die een paar maanden terug nog bijna gereed was, gaat nu opeens vijftig miljoen euro vergen, stukken meer nog dan de complete bouwbegroting uit 2010. En mocht de volgende minister zo dwaas zijn om door te gaan met de BRP: de implementatie van de BRP is nu herbegroot op 134 miljoen euro. Die hele BRP gaat Nederland meer dan een kwart miljard euro kosten en dan is het volgens Plasterk/BIT niet eens zeker of de software ooit gaat werken.

Onderzoek van Gartner
Zelfs hier houdt het niet op. Het besluit van Plasterk in 2013 om door te gaan met de BRP was gebaseerd op een onderzoek van Gartner dat beweerde dat 32 procent van de BRP-software gereed was. ‘Niets van waar’, constateert Plasterk nu. ‘Die software kan in de prullenbak.’ Plasterks kritische beslissing om door te gaan met de BRP is dus gebaseerd op een fake-rapport van Gartner.

Het wordt nóg erger. Eind vorig jaar ontdekten wij, Ockham, dat net als eerder in 2013 een herstart is gemaakt met de BRP, maar nu in het geniep. Het werkend krijgen van softwaregeneratoren was mislukt en vervolgens was de gegenereerde software verwijderd en handmatig herschreven. Een ‘skelettransplantatie’ noemden wij dat. ‘Welnee,’ beweerde Plasterk op Kamervragen, ‘die generatoren hadden voor een versnelling in het ontwikkelproces gezorgd en waren nu overbodig geworden.’

Deze bizarre bewering wordt ook door het BIT afgeserveerd: de BRP-generatoren hebben nooit gewerkt, de herschreven software is niet onderhoudbaar en de ontwikkelproductiviteit ligt stukken lager dan bij vergelijkbare ict projecten. Er staat nog net niet dat Plasterk keihard heeft lopen liegen tegen de Kamer.

Zo ongeveer alles dat ik sinds 2013 over dit ontspoorde en op onderdelen frauduleuze overheidsproject heb geschreven, wordt nu bevestigd in ongebruikelijk heldere ambtelijke stukken. Nog nooit heb ik zoiets meegemaakt. Hier wordt niet alleen afgerekend met een ontspoord ict-project maar met de verantwoordelijke minister zelf – en dat in een brief aan de Kamer met de ministers eigen handtekening eronder.

In mootjes
De liquidatie van het BRP-bouwprogramma – want dat is wat er hier gebeurt – is een onderwerp waarover veel te schrijven valt. Dat ga ik echter hier niet doen. Voor wie geïnteresseerd is in de manier waarop de BRP nu in mootjes wordt gehakt door het BIT heb ik een uitgebreide analyse online staan. Warm aanbevolen natuurlijk. En wie de trieste geschiedenis van de BRP wil nalezen, verwijs ik naar de lijst met BRP-publicaties die Computable heeft gemaakt toen het duidelijk werd dat de BRP naar de afgrond ging.

Ik heb de laatste vier jaar meer gedaan dan kritische stukken schrijven over het mGBA/BRP-programma. Ik heb gesproken met Kamerleden en journalisten. Ict-dingen uitgelegd. Rampen voorspeld. Vragen beantwoord. Kamerleden van CDA (Mona Keizer, Mustafa Amhaouch) en VVD (Roald van der Linde, Ingrid de Caluwé) hebben als relatieve ict-leken hun nek uitgestoken voor dit hardcore ict-dossier. Ik heb als lid van de externe klankbordgroep van de Commissie Elias uitgelegd hoe en waarom het BRP-programma was ontspoord en waarom het nooit meer goed kon aflopen. Alles zonder zichtbaar effect. En dan opeens wordt die hele BRP tot de grond toe afgebrand, nota bene door datzelfde ‘onafhankelijke’ BIT dat eerder gepleit had voor meer tijd en geld.

Afrekening
Waarom opeens zo’n afrekening? Een paar verklaringen dringen zich op.

De eerste verklaring is dat de publiciteit over de derde, geheime herbouwronde in 2016 – de ‘skelettransplantatie’ – bij veel betrokkenen de ogen heeft geopend. De ‘motorblokpartijen’ CDA en VVD willen de volgende minister niet opzadelen met dit ondertussen gevaarlijke ict-dossier.

De tweede verklaring is dat minister Plasterk straks weer ambteloos grachtengordelburger wordt en de Kamer die vol zit met newbies na het zomerreces mag gaan praten met zijn opvolger. Daarop is ook ingezet door de vernietigende Kamerbrief kort voor ingang van de zomervakantie naar de Kamer te sturen. Gelukkig blijkt dat een misrekening. CDA en VVD willen een debat met Plasterk voor hij afzwaait. Dat debat is op 5 juli ’s avonds – vandaag dus.

Meer speculatief geef ik als derde verklaring dat minister Plasterk zichzelf misleid voelt door programmamanager Cor Franke, die al een tijdje terug zijn LinkedIn CV BRP-vrij heeft gemaakt. Tijdens het meest recente BRP-overleg maakte de minister voor het eerst ook een aangeslagen indruk: ‘De BRP komt af, maar ik weet niet wanneer.’ Plasterk heeft duidelijk geen zin meer in het verdedigen van dit ict-programma.

Maar dit alles laat nog steeds onverklaard waarom men nu zo ver gaat om de Kamer te vertellen dat er zeventig miljoen is verspild aan een nep-rapport van Gartner, waarom de softwaregeneratoren een totale flop waren en waarom het BRP-systeem, mocht het ooit afkomen, niet te implementeren valt bij de gemeenten. Voor het antwoord daarop moeten we kijken naar de bestuurlijke wereld. Want daar lijkt het oorlog.

Suikeroomproject
De BRP is een systeem voor de gemeenten maar wordt betaald door het ministerie van BZK, oftewel een ‘suikeroomproject’. De gemeenten, vertegenwoordigd door de VNG, hebben dus helemaal geen financieel belang bij het stoppen met de BRP. Misschien is mede daarom het besef nog niet doorgedrongen dat de BRP technisch een fiasco is. Wat we nu zien in het BIT-advies is een poging van de ambtenaren van BZK om voor honderd procent zeker te stellen dat de VNG-lobby richting de Kamer niet leidt tot wéér een nieuwe ronde van BRP-geldsmijterij. Uiteraard is daarbij niet het geld het probleem maar de toenemende politieke risico’s.

Natuurlijk speelt deze strijd zich achter gesloten deuren af. De VNG gaat tactisch akkoord met de ‘bezinningsperiode’ die Plasterk voorstelt. De invloedrijke Vereniging van Burgerzakenambtenaren (NVVB, hoofdsponsor PinkRoccade) is wel eerlijk en vindt dat het programma ‘op volle kracht’ had moeten worden voortgezet. Dat wordt dus een lange lobbyzomer. Het vernietigende BIT-advies moeten we lezen als een vernietigend openingssalvo in een ambtelijke stammenstrijd.

Een heel opvallend front in de stammenstrijd is dat tussen de bouwers van de BRP en de toekomstige beheerder, het RvIG. Het BIT suggereert dat de samenwerking niet bepaald goed loopt. Bijzonder is dat de beheerders volgens het BIT nog niets hebben gedaan om hun eigen systemen BRP-gereed te maken. Is dit een onderdeel van een ambtelijke oorlog of vertikte de beheerclub om geld uit te geven voor een BRP waarvan men wist dat die er niet zou komen? Beide verklaringen zijn intrigerend.

En het BIT? Leent zij zich voor dit soort spelletjes? Absoluut. Het BIT is er niet voor de gemeenten. De eindbaas van het BIT heet Ronald Plasterk. Het BIT doet alles om te overleven. Dat de harde oordelen van het BIT over de BRP overwegend juist zijn, maakt het BIT nog niet betrouwbaar. Ze vallen onder Plasterk en hebben nu twee tegenstrijdige adviezen over de BRP gegeven. Die inconsistentie is een extra reden om er nu met gestrekt been in te gaan.

Faalorganisaties
In veel opzichten is het BRP-fiasco niets anders dan de zoveelste overheidsfaal op ict-gebied en lang niet de grootste. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, Defensie, V&J – de lijst van één-miljard-faalorganisaties is lang. Wat de BRP anders maakt, is de relatieve zichtbaarheid van de mislukking. Omdat de bevolkingsadministratie de moeder van alle overheidsadministraties is, bestaat er ook meer belangstelling voor dan voor, zeg, een uitkeringssysteem bij de SVB. Ook bijzonder is dat het project zich gemakkelijk laat onderzoeken: in 2013, 2014, 2015 en 2017 heeft de Kamer informatie gekregen waarvan het BIT nu meldt dat die volstrekt onjuist was. Tenzij het programmamanagement zaken heeft verdonkeremaand, beschikken we over zeven jaar versies van software en documentatie. De BRP is daarmee een goudmijn voor (forensisch) onderzoekers met een politicologie- of ict-achtergrond.

Het eerste rokende pistool is de melding aan de Kamer in 2013 dat de BRP voor 32 procent gereed was, waar dat getal ongeveer nul had moeten zijn. Hoe kon het dat Plasterk begin 2013 te horen kreeg dat het budget op was terwijl er nog lang geen systeem was? Heeft onderzoeker Gartner echt naar de code gekeken of klopt het verhaal dat ze slechts de ontwikkelaars hebben geïnterviewd? Zou Gartner zijn misleid door het programmamanagement? Zou ongeacht wat er is gebeurd een schadeclaim bij Gartner ter hoogte van de schade van doorgaan met de BRP, circa zeventig miljoen euro, niet op zijn plaats zijn?

Dan komt in 2014 de commissie-Elias met een rapport ‘Naar Grip op ICT’ waarin Operatie BRP er fors van langs krijgt. BZK en de Kamer doen er niets mee. Wat zegt zoiets over het zelfreinigend vermogen van onze overheid als het om ict gaat? Zou enige introspectie niet op zijn plaats zijn?

In 2015 ontdekken wij, Ockham, dat de opzet van de BRP-code dramatisch is – de generatoraffaire. Plasterk wuift het in de Kamer weg in een een-tweetje met Ton Elias, die van de gelijknamige ict-commissie. Vervolgens legitimeert Elias’ geesteskind het BIT het mislukte project door te adviseren om er nog meer geld en tijd aan te spenderen. Dat advies heeft de belastingbetaler heel veel geld gekost. Hoe hebben de hazen toen gelopen? Was het alleen coalitiebelang of speelde er meer bij de handelwijze van Elias?

Eind 2016 ontdekken wij dat de BRP opnieuw is herstart omdat de generatoren zoals voorspeld niet werken – de skelettransplantatie-affaire. Begin 2017 eist de Kamer dan een planning, waarna het kaartenhuis snel ineen stort. Sinds 2015 toetst KPMG de BRP-software. Het kan niet anders dan dat KPMG geweten heeft dat ze software beoordeelden die nooit zou gaan werken. Anders dan Gartner is KPMG vermoedelijk niet juridisch aan te pakken op wanprestatie, maar dat KPMG is ingehuurd om doormodderen met de BRP te legitimeren, is nu wel duidelijk. De landsadvocaat op Gartner afsturen en KPMG tijdelijk uitsluiten van adviesopdrachten (‘past performance’) zal een heilzame werking hebben op de kwaliteit van de adviezen van dit soort bureaus.

En onder dit alles ligt vermoedelijk het lucratieve (zelf)bedrog van de mensen die het programma leidden: programmamanager Cor Franke en lead architect Jeanot Bijpost. De eerste staat bij diverse ministeries op de managementshortlist en dat zal net als elders niet veranderen. En de tweede heeft in ruim zeven jaar tijd meer dan twee miljoen euro in rekening mogen brengen voor zijn prestaties. Hem daarop aanspreken heeft geen zin want van resultaatverplichtingen waarin de aanbesteding in 2010 voorzag, is niets terechtgekomen, ondanks een Kamermotie in 2011. Falen in opdracht van de overheid loont als vanouds.

Laten we kijken wat de huidige Kamer met al deze smoking guns gaat doen. Grijpt de Kamer nu eens echt in, dan zullen individuen en bedrijven rekening gaan houden met een ‘pakkans’. Laat de Kamer het er weer bij dan is de boodschap ook duidelijk: jezelf verrijken door te falen en te misleiden mag.

Wijze mannen
Misschien doet de Kamer wat minister Plasterk weer eens nalaat: de stekker finaal uit de BRP trekken. Misschien mag het project nog een aantal maanden dooretteren, maar dat de BRP in liquidatie is, staat buiten kijf. Plasterk wil ‘wijze mannen’ inschakelen om na te denken hoe verder en de Operatie BRP ondertussen ‘temporiseren’. Het zal allemaal nu of later dit jaar uitlopen op een einde aan het huidige programma en een beetje verstandige minister zal niet snel een herstart maken. Ondanks dat de huidige GBA-systemen verouderd zijn en de markt vergaand is verziekt, is bezinning - maar dan echte - noodzakelijk. Meer dan honderd miljoen euro schade vraagt om een diepgaand onderzoek, misschien wel een parlementaire enquête. Een bevolkingsadministratie die geschikt is voor een steeds mobielere EU-bevolking vraagt om een ander soort systeem dan de bestaande GBA-systemen uit de vorige eeuw. Idem voor de voorziene BRP die alleen technische vernieuwing zou hebben gebracht. En de overheid moet bewust kiezen tussen uitvoering door de markt (zoals nu) of door de overheid zelf (maar dan ook volledig). Als gemeentelijke ict aan de markt wordt overgelaten, dan mag dat niet meer het huidige kostbare en instabiele Pink-Centric-duopolie zijn.

En misschien wel het belangrijkste: als het de volgende keer weer mis gaat, dan moeten de gemeenten het leeuwendeel van de rekening betalen. Dat de Operatie BRP nadat duidelijk was dat het project was ontspoord nog vier jaar lang mocht doorlopen, komt niet alleen door een zwakke minister, een incompetent adviesbureau, een ict-geile programmamanager en een ongeïnteresseerde Kamer, maar eerst en vooral doordat ook na het BRP-fiasco iedereen weer eens schadevrij de dans ontspringt.
https://www.computable.nl/artikel/opini ... e-brp.html


 Pagina 7 van 8 [ 369 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy