» Openbaar » Media » Politiek, economie en overheid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 512 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 23 berichten ]
Tweebel
Master
 Bericht 
Nu.nl schreef:
Actiegroep Milieudefensie spant een rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan om de luchtkwaliteit. In heel het land moet die kwaliteit binnen zes maanden volgens de groep voldoen aan de Europese normen.
Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. Momenteel worden de normen nog op tientallen plaatsen overschreden door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide vooral afkomstig van het verkeer en de landbouwsector.

Volgens Milieudefensie komen als gevolg van de slechte luchtkwaliteit jaarlijks duizenden mensen eerder dan nodig om het leven. De eis volgt na het succes van actiegroep Urgenda. De Nederlandse overheid moest het klimaatbeleid aanscherpen nadat Urgenda naar de rechter was gestapt in 2015.

De jaarlijkse afname van de luchtverontreiniging in Nederland is volgens Milieudefensie geen reden om geduld te hebben. Ook nieuwe maatregelen zijn volgens de groep geen argument om te wachten. Een kilometerheffing noemt Anne Knol van Milieudefensie als een maatregel. Ook strengere richtlijnen voor houtkachels en het stimuleren van elektrische voertuigen zijn suggesties van de actiegroep.


Krijgen we deze ellende weer.

En altijd de pijlen richten op de automobilist. Het is een fundamentalistisch haatclubje.

jitzzzze
Master
 Bericht 
Daar gaan we weer.

Mattinus
Pro
 Bericht 
 
Pff.. milieudefensie.. [emoji40] [emoji35]
Net als het SWOV een van de meest nutteloze overheidsinstanties ooit.[emoji19]

Ik hoop toch echt dat ze dit niet gaan winnen.

Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk

Tweebel
Master
 Bericht 
MD is geen overheidsinstantie. Het is een rabiaat autohatend dramclubje dat met de vingers in de oren hetzelfde mantra schreeuwt, zonder verstand van zaken en zonder naar anderen te luisteren. Een soort milieu-ISIS.

snovvdog
Master
 Bericht 
Ze moeten weer wat te zeiken hebben, die milieuclubs zoud 'n moeten verdwijnen.

Morbid Angel
Master
 Bericht 
Mattinus schreef:
Ik hoop toch echt dat ze dit niet gaan winnen.

Ik vrees echter het ergste. Een soortgelijke rechtszaak vorig jaar (of zo) is ook gewonnen...

VTEC_Driver
Master
 Bericht 
Ze miken sterk op de 130 km/h op snelwegen. Dat zouden ze het liefst teruggebracht zien naar 80 km/h of iedereen met paard en wagen.

Tweebel
Master
 Bericht 
Morbid Angel schreef:
Ik vrees echter het ergste. Een soortgelijke rechtszaak vorig jaar (of zo) is ook gewonnen...


Alleen zit er wel een groot verschil in de rechtzaak van vorig jaar over CO2 en deze over fijnstof.

Over CO2 hebben we getekend voor 1 of ander verdrag dat we de uitstoot terugdringen.

Voor fijnstof zijn gezondheidsnormen/blootstellingslimieten. Daar wordt al vanalles aan gedaan met een duidelijk dalende trend, terwijl een heel groot deel van de fijnstofconcentratie achtergrond betreft uit buitenland of een natuurlijke oorsprong heeft. De overheid kan daar weinig aan doen. Maatregelen die effectief zijn in gebieden met veel overschrijding zouden eerder gericht moeten zijn op scheepvaart, luchtverkeer en bio-industrie dan op wegverkeer.

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Morbid Angel schreef:
Ik vrees echter het ergste. Een soortgelijke rechtszaak vorig jaar (of zo) is ook gewonnen...
Die rechter moeten ze inderdaad aan de hoogste boom hangen. MD hoopt natuurlijk dat ze nu ook weer een echte D66 rechter treffen die zijn/haar persoonlijke voorkeuren de boventoon laat voeren.

Kenji
Master
 Bericht 
Tweebel schreef:
Anne Knol van Milieudefensie

Afbeelding

vw-driver
Master
 Bericht 
Rechtbank geeft Milieudefensie ongelijk in bodemprocedure rond luchtkwaliteit 
27-12-2017


De rechtbank in Den Haag heeft woensdag in de bodemprocedure rond de luchtkwaliteit gesteld dat de Nederlandse Staat voldoende maatregelen neemt om luchtvervuiling terug te dringen, en dat geen verdere maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.   

De procedure tegen de staat was aangespannen door Milieudefensie. Volgens de organisatie maakt de overheid zich schuldig aan het schenden van de mensenrechten op gezondheid, en moet er meer aan worden gedaan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Veel Nederlanders zouden door het uitblijven van die pogingen ernstige gezondheidsschade oplopen.

De rechtbank wijst deze vorderingen nu af en stelt dat de Staat in het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit voldoende maatregelen neemt tegen luchtvervuiling. Wel moet de Staat ervoor zorgen dat de grenswaarden voor fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) zo snel mogelijk worden bereikt. Het gaat om richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die nog niet overal in Nederland zijn bereikt.

De rechtbank oordeelt dat de staat niet nu al of op korte termijn aan de WHO-richtwaarden moet voldoen. "Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht", motiveert de rechtbank.

Slachtoffers

"Ongezonde lucht zorgt op dit moment voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar", aldus Anne Knol van Milieudefensie. "Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. De overheid weet dit, maar kiest toch voor het toestaan van 130 kilometer per uur op snelwegen of vieze diesels in een stadscentrum. Daarmee wordt ons het recht op gezondheid ontnomen. Wij eisen dat dit zo snel mogelijk stopt."

Kort geding

Omdat de uitspraak in de bodemprocedure Milieudefensie en mede-eisers te lang duurde, spanden zij in september ook al een kort geding aan om de overheid te dwingen in elk geval aan de Europese luchtkwaliteitsnorm te voldoen. Toen bepaalde de rechter dat de staat een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat aan de regels voldoet. Het plan dat vervolgens door de staat werd gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie echter tekort.

Hoger beroep

Milieudefensie geeft aan "erg teleurgesteld" te zijn over het vonnis en overweegt hoger beroep, laat Knol in een reactie weten. "Het is allang bewezen dat mensen ziek worden door de slechte luchtkwaliteit. Dit vonnis staat lijnrecht tegenover uitspraken van andere Europese rechters. De rechter bevestigt wel opnieuw dat de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden en dat dit negatief is voor de gezondheid. Hoger beroep ligt voor de hand, maar moeten we verder bespreken met onze advocaat."

De organisatie gaat komend jaar aan de slag met zogenoemde Luchtwachters. Deze inwoners van grote steden gaan doorlopend controleren of hun gemeente snel en effectief werkt aan gezonde lucht.

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) blijkt uit de uitspraak van de rechter dat de Nederlandse staat op de juiste weg om onze luchtkwaliteit te verbeteren. "Met het Nationaal actieplan luchtkwaliteit zetten we in op het permanent schoner maken van onze lucht", aldus de bewindsvrouw. Eind volgend jaar presenteert ze het plan aan de Tweede Kamer.

Luchtkwaliteit

Uit de jaarlijks rapportage over de luchtkwaliteit in Nederland van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek eind oktober dat de luchtvervuiling door stikstofdioxide in 2016 iets hoger lag dan het jaar ervoor. De vervuiling voor fijnstof nam daarentegen iets af. Het RIVM voorspelt dat in 2020 de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden worden.

https://www.nu.nl/klimaat/5064812/recht ... iteit.html

snovvdog
Master
 Bericht 
Ah, dit is het correcte topic :lol: .

vw-driver
Master
 Bericht 
:jaja: :lol:

Ducantoni
Master
 Bericht 
vw-driver schreef:
Milieudefensie geeft aan "erg teleurgesteld" te zijn over het vonnis en overweegt hoger beroep

Het mag wat kosten, allemaal. De rechterlijke macht heeft toch al tijd te over. :roll:

Karbargenbok
Master
 Bericht 
RE: het hoger beroep: juridisch is Milieudinges dus op voorhand kansloos, maar we overleggen nog even of de publiciteit opweegt tegen de juridische kosten.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Nu.nl schreef:
Gezondheidsraad wil dat overheid meer doet voor schonere lucht

Het kabinet moet meer maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies over dit onderwerp.

De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert zouden moeten worden gehanteerd.

Dit zou betekenen dat grote vervuilers nog meer beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen door de overheid.

Nederland voldoet bijna aan de Europese randnormen. Maar luchtverontreiniging levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte in Nederland.

Prioriteit

Naar schatting gaat het om 12.000 sterfgevallen per jaar. Na roken vormt luchtverontreiniging een van de belangrijkste risicofactoren om ziek te worden of te overlijden in Nederland.

Het zou prioriteit moeten hebben van de overheid om de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Vooral dieselvoertuigen zouden sneller van de weg moeten verdwijnen. Ook het aanpakken van de uitstoot van ammoniak in de veehouderij moet voorrang krijgen in het overheidsbeleid, stelt de raad.
Mensenrecht geschonden

Milieudefensie kondigde dinsdag aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter vorige maand die de organisatie tegen de Nederlandse staat had aangespannen over schone lucht. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de vorderingen afgewezen moeten worden.

De milieuorganisatie eist - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat meer doet tegen luchtvervuiling en stelt dat momenteel het "mensenrecht op gezondheid" geschonden wordt.

Geen verdragsbepaling

De rechtbank oordeelde dat de Nederlandse staat niet nu al of op korte termijn aan de richtwaarden van Wereldgezondheidsorganisatie WHO moet voldoen. "Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht", aldus de motivatie van de rechter.

"Iedereen heeft het recht om gezonde lucht in te ademen. De Staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep", verklaart Anne Knol van de milieuorganisatie.


Hebben we die Knol weer met d'r autofetish. Schiphol en haven Rotterdam afschaffen, moet je eens zien hoe de lucht dan opklaart.

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
De gezondheidsraad heeft boter op zn hoofd. Laat hij eerst maar eens wat doen aan het gerotzooi met voedsel. Dat levert op termijn vele malen meer doden op dan dat geneuzel over een beetje fijnstof. Half NL loopt rond met een metabool syndroom, de mensen hebben een ernstig tekort aan essentiële nutriënten en worden vergiftigd met allerlei chemicaliën door hun eten. Dan begrijp ik wel dat je lichaam weinig weerstand heeft en dan vervolgens de luchtkwaliteit de schuld gaan geven :fp:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Volstrekt eens!

snovvdog
Master
 Bericht 
Ik ook, ik ga liever 50% minderen met vlees, en dan vooral rundvlees, dan dat ik ga minderen met vervoer. Waarom blijft de binnenvaart ongemoeid met milieu eisen, waar auto's al decennia verklooid worden met milieu eisen en software troep.

Al die stinkkoeien...

Pita
Master
 Bericht 
 
Een van de grootste sponsors van Milieudefensie is de Postcodeloterij !

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
rijden die niet met die grote verlichte stinkdieseltruck rond?

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Klopt en dat concept hebben ze nu geëxporteerd naar;

Citaat:
Novamedia currently runs six charity lotteries:

People's Postcode Lottery in Britain
Nationale Postcode Loterij in the Netherlands
Vrienden Loterij in the Netherlands
BankGiro Loterij in the Netherlands
Deutsche Postcode Lotterie in Germany
Svenska Postkod Lotteriet in Sweden


zat van de week naar een Engelse zender te kijken toen die reclameshit ook daar voorbij kwam. :dood:

IsIkke
Master
 Bericht 
Dave schreef:
zat van de week naar een Engelse zender te kijken toen die reclameshit ook daar voorbij kwam. :dood:

grappig, ik heb dat ook steeds.

Wat ik mij nu zit af te vragen, zouden ze intern alles aan elkaar gekoppeld hebben? Als in: zijn de trekkingen aan elkaar gekoppeld? (dus dan krijg je zo'n staatsloterij verhaal dat ze met de kansen sjoemelen)

 Pagina 1 van 1 [ 23 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy