» Openbaar » Media » Politiek, economie en overheid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 144.1 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 3 van 4  [ 180 berichten ]
Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Met elk debat komen er vragen bij

Kamer is er zestien jaar na de ontnemingschikking met drugscrimineel Cees H. nog steeds niet op gerust dat de onderste steen boven is.

Noem het de wet van de Teevendeal: met elk debat komen er nieuwe vragen bij. Was de hoop dat na het tweede rapport van de commissie-Oosting het boek gesloten kon worden, na uren debatteren bleef de Tweede Kamer vanavond door oude en nieuwe rafelrandjes wederom achter met een onbevredigend gevoel.

Als chirurgen gingen de Kamerleden, inmiddels specialist in het detailrijke dossier, te werk in een uiterste poging om onduidelijkheden opgehelderd te krijgen bij premier Mark Rutte en minister Ard van der Steur van veiligheid en justitie. Gebrek aan herinneringen, opmerkelijke nieuwe details én gegroeide scepsis maken dat de Kamer er niet gerust op is dat de onderste steen nu boven is.

Geen bemoeienis of herinnering
Hoe kan het bijvoorbeeld dat Rutte beweert zich niet te hebben bemoeid met wie in 2014 de Teevendeal zou onderzoeken? Dat terwijl uit Oostings onderzoek blijkt dat destijds is gerapporteerd dat 2014 'na goed overleg met AZ/MP' (Algemene Zaken, minister-president) niet Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer maar oud-procureur-generaal Henk van Brummen hiervoor is gevraagd.

"Dan kan toch de enige uitleg zijn dat de premier er invloed op heeft uitgeoefend?", stelde D66-Kamerlid Kees Verhoeven. "Ik interpreteer dat zo dat wij geen bezwaar hebben gemaakt", zei Rutte, die zich niet kon herinneren dat meerdere namen de ronde deden. "Het lijkt alsof de premier achteraf een verklaring bij de passages heeft verzonnen", hoonde SP'er Michiel van Nispen.

Onduidelijkheid bleef er ook over de betrokkenheid van de toenmalige Kamerleden Van der Steur en Klaas Dijkhoff, nu bewindspersonen op veiligheid en justitie. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wilde weten of het klopt dat Rutte Dijkhoff op de dag van het aftreden van Opstelten en Teeven voor crisisberaad naar het ministerie heeft gestuurd. Rutte zei 'aan dat telefoongesprek geen concrete herinnering' te hebben.

Inzage in informatie
Daarnaast bleek dat Van der Steur als Kamerlid niet alleen conceptbrieven van minister Opstelten kon becommentariëren, hij kreeg ook inzage in informatie die nog niet naar de Tweede Kamer was gestuurd. Zoals in 2014 het rapport van Van Brummen. Op basis daarvan suggereerde Van der Steur - met succes - om in de brief te zetten dat betrokkenen 'onvoldoende herinneringen' hebben aan de afwikkeling van de schikking.

Het zorgde voor verbazing: als je zo actief meewerkt met de minister, maak je je als Kamerlid toch monddood? "Dan kun je hier toch niet onbevangen kritische vragen stellen?", vroeg ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. "Dat is toch niet bijdragen aan de informatiepositie van de Tweede Kamer?" Van der Steur erkende grenzen te hebben 'overschreden', maar voelde zich nooit in zijn parlementaire vrijheid beknot. "Ik kon doen en laten wat ik wilde."

Met zulke losse eindjes is het voor de Kamer moeilijk om een punt achter het slepende dossier te zetten. "Het blijft voor mij onbevredigend dat hoofdrolspelers op cruciale punten geen herinneringen hebben", besloot Van Nispen. "De vraag blijft: is dit het nou? Kan het boek dicht?" "Ik mag het hopen", verzuchtte Van Toorenburg. "Dit geeft geen prettige afdronk", aldus D66'er Verhoeven.

Het debat eindigde in stijl. Verhoeven had gevraagd of Van der Steurs emailaccount uit zijn tijd als Kamerlid heropend kon worden om aanvullende opmerkingen op Opsteltens conceptbrief op te duiken. Dat wordt moeilijk, meldde Kamervoorzitter Khadija Arib na navraag bij de Dienst Automatisering van de Kamer. "Drie maanden na het opzeggen van het account is er geen back-up meer mogelijk."

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek ... rouwnieuws

Ik voel nog een paar debatten aankomen.

Kami
Master
 Bericht 
De waarheid komt pas een keer naar boven als Rutte ergens in Brussel zit en Nederland nog meer naar de klote aan het helpen is.
Tot die tijd moet het kabinet blijven zitten, of in ieder geval tot aan de verkiezingen van volgend jaar.

zandbak
Master
 Bericht 
Goh, nog een andere doofpot bij justitie. Je verwacht het daar toch niet.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2597 ... ie___.html

WimLex
Master
 Bericht 
Kamerbrief Van der Steur toch bewaard in archief
Vandaag, 19:01

De technische dienst van de Tweede Kamer kan toch bij het mailarchief van minister Van der Steur uit de tijd dat hij nog Kamerlid was. Hij schreef mails aan toenmalig minister Opstelten over de Teevendeal met aanpassingen van brieven aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wilde die mails van Van der Steur inzien, om te beoordelen of hij zich als Kamerlid te veel met de gang van zaken rond minister Opstelten en de Teevendeal had bemoeid.

Kamervoorzitter Arib kreeg in eerste instantie te horen dat er geen back-ups meer waren, maar het blijkt nu mogelijk het account weer te activeren waardoor de mails weer te lezen zijn.

Arib heeft aan Van der Steur gevraagd hoe hij hier nu mee wil omgaan. Van der Steur had al in de Kamer gezegd dat als de mails gevonden zouden worden, hij geen bezwaar had tegen openbaarmaking.
http://nos.nl/artikel/2111318-kamerbrie ... chief.html

zandbak
Master
 Bericht 
Toch back-up mail Van der Steur

Den Haag - Aan het nieuws over ’het bonnetje’ en de Teevendeal lijkt maar geen eind te komen. Terwijl de VVD hoopte de pijnlijke episode te hebben afgesloten, komt er vandaag weer een nieuw bericht over de kwestie: er is meer bewijs te vinden van Ard van der Steurs bemoeienis met het dossier.

De minister van Veiligheid en Justitie schreef als Kamerlid tot in detail mee aan kabinetsbrieven over de Teevendeal. De liberaal schrapte tijdens dat proces ook in de informatievoorziening aan zijn collega-Kamerleden, in een conceptbrief werd door hem driftig gestreept.

De Kamer en de minister zelf concludeerden later dat dit over de grens was. De oppositie benadrukte dat Van der Steur als Kamerlid moest controleren, niet ambtenaar spelen. Bovendien was oud-minister Opstelten afgetreden vanwege slechte informatievoorziening aan de Kamer, nu bleek de nieuwe bewindspersoon onderdeel van dat apparaat.

Van der Steurs bemoeienis met één brief werd, inclusief 18 aantekeningen en meerdere wijzigingen, met het publiek gedeeld. Een andere mail met aantekeningen van Van der Steur werd niet geopenbaard omdat dat bericht zoek was. Bovendien zou het mailaccount van destijds voorgoed op slot zitten.
Brief Arib

Tweede Kamervoorzitter Arib heeft vandaag echter een brief gestuurd dat het oude mailaccount van Kamerlid Van der Steur toch te openen is, ondanks dat de ICT-dienst van de Kamer eerst beweerde dat er geen back-up was. De minister moet nog wel toestemming verlenen voor het openmaken van de account, eerder gaf hij aan dat te zullen doen.

Het nieuws komt voor Van der Steur op een ongemakkelijk tijdstip. Vandaag moet hij ook al met de oppositie het debat aangaan over de financiering van zijn ministerie. De oppositie eist daar miljoenen extra voor.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2601 ... eur__.html

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Mailaccount Van der Steur blijkt wel te activeren

Het mailaccount dat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) als VVD-Tweede Kamerlid gebruikte, is wel degelijk te activeren, zo concludeert Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib woensdag.

Vorige week tijdens het debat over het tweede onderzoeksrapport van de commissie-Oosting naar de omstreden Teeven-deal, zei Arib dat het mailaccount van Van der Steur niet meer te heropenen was.

Van der Steur beloofde tijdens het debat hierover op verzoek van D66 nog eens na te gaan of er een backup van zijn mails in de Tweede Kamer is te vinden. Normaliter wordt er van Tweede Kameraccounts drie maanden na het opheffen geen backup gemaakt, maar Arib kreeg "signalen uit de Kamer" dat er voorbeelden zijn waaruit blijkt dat dit niet altijd het geval is.

"Vandaag heb ik vernomen dat het mailarchief van het voormalig Kamerlid Van der Steur alsnog is aangetroffen, en dat het mogelijk is om zijn account te activeren", laat Arib in een verklaring weten. Ze heeft Van der Steur hiervan op de hoogte gesteld.

De bewindsman liet tijdens het debat al weten dat hij het geen enkel probleem vindt als zijn Tweede Kameraccount weer zou worden geactiveerd als dat mogelijk zou zijn.

Brief Teeven-deal
De kwestie kwam ter sprake omdat Van der Steur als Kamerlid had meegeschreven aan een conceptbrief die vanuit toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten naar de Kamer is verstuurd.

Van der Steur gaf de bewuste conceptbrief over de Teeven-deal vrij. Hieruit blijkt dat hij als VVD-Kamerlid behoorlijke invloed had gehad op de brief van zijn voorganger en partijgenoot Opstelten. "Daar komt hoe dan ook gedonder van" en "Waarom dit niet verwijderen?", schreef Van der Steur onder andere in de kantlijn. De Kamer vroeg daarop om alle conceptbrieven van Van der Steur over de Teeven-deal.

Kamerleden hebben als taak de regering te controleren, al is het niet ongebruikelijk dat regeringspartijen contact hebben en samenwerken met het ministerie waar zij het woord over voeren.

De Kamer vond in dit geval dat Van der Steur te ver ging tijdens het adviseren van Opstelten. De bewindsman erkende dit zelf overigens ook.

Bron: http://www.nu.nl/politiek/4278297/maila ... veren.html

Als je de goede IT'ers er maar op loslaat. :woop: :woop:

Nu de brief zelf nog even restoren.

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Als je de goede IT'ers er maar op loslaat.

dan kan je altijd de inhoud nog even ten gunste van de criminele kliek wijzigen (tijd zat gehad inmiddels).......of bedoelde je dat niet?

Wesje
Pro
 Bericht 
 
Zo hey, 3 dezelfde berichten 3 minuten achter elkaar. :lol:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
QuoteNet.nnl schreef:
Fred Teeven kocht nog meer criminelen af

Fred Teeven was vrijgevig voor criminelen. Niet alleen Cees Helman kon rechtsvervolging afkopen, ook Henk van de Meene voorkwam verdere strafrechtelijke vervolging in ruil voor betaling. Dat blijkt uit tot nu toe niet eerder aan het licht gekomen documenten die Nieuwe Revu in bezit heeft.
Van de Meene zat in 1996 gevangen vanwege deelname aan een criminele organisatie en witwaspraktijken. In februari 1996 legde het Openbaar Ministerie beslag op 2,6 miljoen gulden van Van de Meene. In een daaropvolgende rechtszaak in hetzelfde jaar, werd de drugshandelaar echter vrijgesproken en het Openbaar Ministerie gesommeerd dat bedrag (plus wettelijke rente) terug te storten.

Volgens bronnen van Nieuwe Revu is in 1997, in aanloop van het hoger beroep in dezelfde zaak, vervolgens een geheime deal gesloten met Van de Meene. Daarmee was in ruil voor een onbekend geldbedrag verdere strafrechtelijke vervolging van de baan. In de niet eerder gepubliceerde documenten wordt geschreven dat Van de Meene deze deal met toenmalig officier van justitie Fred Teeven sloot.

Ondanks de afspraken die de inmiddels overleden Van de Meene met de toenmalige officier van Justitie afsprak, was hij in 2008 toch het doelwit van een ontnemingszaak van de Belastingdienst. Volgens Van de Meene en zijn advocaat was dit onrechtmatig, vanwege de eerder gesloten schikking met Teeven. De Belastinginspecteur in kwestie reageerde echter dat de deal van Teeven geheel voor eigen rekening van de oud-staatssecretaris was en deze schikking de eigen bevoegdheid niet in de weg stond.

Vorig jaar diende Teeven zijn ontslag als staatssecretaris in, vanwege onduidelijkheid over een eerdere deal die hij sloot met crimineel Cees Helman. Daar was volgens Teeven zelf overigens niks mis mee. Teeven zou in een verzonnen verhaal zijn getrapt van Helman.

Helman lokte in 1995 toenmalig officier van justitie Fred Teeven met ‘een lulverhaal’ over een bedreiging naar hem toe. Helman zat destijds in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en wilde met Teeven in gesprek. Dat zei gewezen hasjhandelaar Johan Verhoek dinsdagochtend voor het gerechtshof Amsterdam.

Teeven sloot in 2000 met Cees Helman een voor Helman zeer gunstige deal over diens ontnemingsvordering. Johan Verhoek staat nu nog voor de rechter omdat hij een vraag van de Belastingdienst over zijn vermogen niet juist zou hebben beantwoord. De Belastingdienst heeft hem aangeslagen voor 123 miljoen euro, die Verhoek niet betaalde. Hij zegt dat hij uiteindelijk al zijn geld in de hasjhandel verloor door mislukte transporten.


Je verwacht het niet van een VVD-kamerlid. :thumb_d: :thumb_d:

basjuh1981
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Je verwacht het niet van een VVD-kamerlid OVJ. :thumb_d: :thumb_d:


Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
De Telegraaf schreef:
Van der Steur vindt omstreden brief in mail

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ook de tweede versie gevonden van de gewraakte brief aan de Tweede Kamer over de Teeven-deal, waaraan hij als Kamerlid had meegeschreven. Hij heeft de brief donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd, die erom had gevraagd.

Van der Steur heeft de brief teruggevonden in het mailaccount dat hij als VVD-Tweede Kamerlid in gebruik had. Hoewel eerder werd gedacht dat er geen back-up meer was, bleek dit later toch het geval.

Een andere versie van de brief was in juni al openbaar gemaakt. Dat leidde tot ophef omdat hieruit bleek dat Van der Steur in 2014 als Kamerlid behoorlijk had meegeschreven aan de brief van de toenmalige justitieminister Ivo Opstelten over de Teeven-deal. Dit terwijl het de bedoeling is dat Kamerleden de ministers juist controleren.

,,Daar komt hoe dan ook gedonder van'' en ,,Waarom dit niet verwijderen?'', waren opmerkingen die Van der Steur noteerde. In het donderdag vrijgegeven tweede concept staat onder meer: ,,Als je het dossier kent is dit geen slimme opmerking''.

Van der Steur, inmiddels zelf justitieminister, erkende in juni dat hij een grens had overschreden.

De Teeven-deal is de schikking die huidig VVD-Kamerlid Fred Teeven als officier van justitie trof met drugscrimineel Cees H. De nasleep van de zaak kostte minister Opstelten zijn baan, net als Teeven, die op dat ministerie inmiddels staatssecretaris was. Ze stapten op toen bonnetjes opdoken die bewezen dat de crimineel 4,7 miljoen gulden aan de deal overhield. Opstelten had een jaar lang volgehouden dat het om 1,2 miljoen gulden ging en dat het bonnetje onvindbaar was.


To be continued.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
NOS schreef:
Ard van der Steur loog tegen Kamer over bonnetjesaffaire

Met twee afgetreden bewindspersonen, een opgestapte Kamervoorzitter en twee onderzoeksrapporten van de commissie-Oosting, leek de bonnetjesaffaire over de Teevendeal definitief beëindigd. Maar nu blijkt dat de opvolger van Ivo Opstelten, minister Ard van der Steur, belangrijke informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Van der Steur deed dat als Kamerlid. Als minister loog hij er daarna over in de Tweede Kamer. Dat staat in het boek De rekening voor Rutte, waarin Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan de werkwijze van het kabinet-Rutte tijdens de affaire reconstrueert.

Gedonder
Het boek onthult een tot nu toe geheime e-mail van Van der Steur, waaruit blijkt dat hij de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Het gaat om de antwoorden op 99 Kamervragen over de Teevendeal, waaruit na commentaar van Van der Steur belangrijke informatie werd geschrapt.

Met toevoegingen als 'dit levert gedonder op, aanpassen', 'weghalen, nodigt uit tot discussie', greep Van der Steur in en zorgde ervoor dat in de uiteindelijke antwoorden aan de Kamer ook de passage met de bedragen uit de Teevendeal werd geschrapt.

Dat was cruciale informatie over de deal waarin Fred Teeven als officier van justitie miljoenen overmaakte aan drugscrimineel Cees H. en waar al jarenlang onduidelijkheid over bestond.

Bekijk hier de e-mail met de wijzigingen die Ard van der Steur als Kamerlid aanbracht.

Citaat:
Het ministerie van Algemene Zaken (Rutte) laat in een reactie weten dat ook AZ - net als Ard van der Steur - de concept-antwoorden met de herinneringen van Fred Teeven heeft ontvangen. Premier Rutte heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van de bedragen die Teeven zich herinnerde. AZ laat nu weten dat de concept-antwoorden weliswaar bij AZ aanwezig waren, maar nooit met Rutte zijn besproken.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten dat alle informatie bij de Commissie-Oosting bekend was, in zijn rapport vermeld staat en/of in het Kamerdebat aan de orde is geweest. 'De Commissie-Oosting heeft bij het verrichten van haar onderzoek de beschikking gehad over alle e-mails van het Kamerlid Van der Steur aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie inzake het dossier Cees H. Zo ook dit document.'


De bedragen die Teeven zich herinnerde, werden aan het begin van de affaire in een geheime gespreksnotitie opgeschreven. Die notitie verdween in een kluis van het kabinet. Het was precies die informatie waar de Tweede Kamer gedurende de hele Teevendeal-affaire bij herhaling om vroeg, maar nooit kreeg. Minister Opstelten hield al die tijd vol dat de informatie niet meer aanwezig was.

Zo zei Opstelten in maart 2014: "U moet het met deze informatie doen, dat is een kwestie ook van vertrouwen." In een brief liet Opstelten de Tweede Kamer weten dat ook Teeven 'onvoldoende herinneringen' had.

Ondertussen bleef de gespreksnotitie - gemaakt door een directeur-generaal van het ministerie - met daarin de bedragen zoals Teeven zich herinnerde, geheim. Behalve voor VVD-Kamerlid Van der Steur. Die kreeg die gegevens wél onder ogen, toen hij minister Opstelten adviseerde hoe hij de Tweede Kamer moest informeren.

Citaat:
Het was premier Mark Rutte zelf die er vorig jaar nog grappen over maakte: de neiging van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie om informatie achter te houden en de lange reeks incidenten waar hij al 'sorry' voor moest zeggen.

Rutte deed dat tijdens het Correspondents' Dinner toen hij sprak over de totstandkoming van zijn speech die avond. "Het was misschien geen goed idee om Ard van der Steur mijn tekst te laten schrijven." Waarop Rutte een e-mailtje met veel zwart weggelakte tekst omhoog hield.


In de concept-antwoorden aan de Kamer oordeelde Van der Steur dat het informeren van de Kamer over de herinneringen van Teeven de zaak 'zeer kwetsbaar' zou maken. En dus werd de informatie geschrapt in de uiteindelijke antwoorden aan de Kamer.

Van der Steur verzweeg zijn kennis voor de rest van de Kamer. En ook premier Rutte hield het gespreksverslag met de bedragen die Teeven zich herinnerde achter. Rutte ontkende zelfs het bestaan van dat gespreksverslag.

Tijdgebrek
Premier Rutte antwoordde in maart 2015 op vragen van D66-leider Alexander Pechtold: "Daarop kan ik antwoorden dat er geen verslag is van een gesprek van de directeur-generaal met de staatssecretaris. Er is alleen een persoonlijke aantekening van de directeur-generaal van zijn gesprek met de staatssecretaris en ik vind het ingewikkeld om zo'n persoonlijke aantekening openbaar te maken."

Het gespreksverslag - dat wel degelijk bestaat - werd door Rutte geheim gehouden, terwijl hij het nog geen uur eerder in zijn handen had. Dat blijkt pas ruim een half jaar later, na het onderzoek van de commissie-Oosting.

Rutte zegt dan - in december 2015 - in debat met de Kamer: "Hadden we meer tijd gehad, dan hadden we dat gespreksverslag in dat debat openbaar kunnen maken."
Integriteit

In datzelfde debat ging minister Van der Steur de fout in. Hij verzweeg niet alleen dat hij al tot in detail op de hoogte was gebracht van de inhoud van de gespreksnotitie, hij ontkent het zelfs. Sterker, minister Van der Steur beweert dan dat hij, om zijn integriteit te beschermen, geweigerd had om kennis te nemen van de informatie.

Van der Steur in december 2015: "Op enig moment kondigde de directeur-generaal aan dat hij de persoonlijke aantekeningen van het gesprek met de heer Teeven ging halen. Ik ben toen opgestaan en heb gezegd: het past mij niet als woordvoerder en Kamerlid om kennis te nemen van die informatie, omdat die informatie niet bekend is bij de Kamer."

Maar het was precies die informatie - die Van der Steur een dag eerder had gelezen - die hij in zijn adviezen aan Opstelten als 'zeer kwetsbaar' bestempelde om met de rest van Kamer te delen. Toch doet minister Van der Steur alsof hij van niets weet.

Ondertussen blijft Rutte volhouden dat er weliswaar fouten zijn gemaakt, maar dat dat nooit moedwillig is gebeurd. Zo zei hij eind 2015: "Er is echter op geen enkel moment een beleid geweest dat gericht was op het niet boven water krijgen van alle feiten. Dat zeg ik naar eer en geweten."

Adviezen
Eerder al eerder bood minister Van der Steur zijn excuses aan omdat hij als Kamerlid actief meeschreef aan brieven van minister Opstelten.

"Ik vind zelf dat ik die grens eerder had moeten trekken, en ik ben het ook eens met degenen die zeggen dat ik achteraf gezien mijn rol anders had moeten invullen. Voor de goede zuiverheid: het zijn alleen adviezen geweest. En het waren adviezen aan de minister hoe ik vond dat de Kamer zorgvuldig en juist kon worden geïnformeerd. Ik heb zelf toen, maar ook als ik terugkijk, nooit het gevoel gehad, bij welk advies dan ook, dat daardoor mijn vrijheid als Kamerlid zou zijn ingeperkt", zei Van der Steur in juni 2016.

Maar uit onderzoek van Bas Haan blijkt nu dat de door Van der Steur bewerkte antwoorden op Kamervragen veel verder gingen dan adviezen alleen: hij beantwoordde zijn eigen vragen én die van collega Kamerleden en schrapte cruciale informatie over de bonnetjesaffaire.


Ik ben benieuwd of Bartje eindelijk gaat hangen. :honger: :honger:

zandbak
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Ik ben benieuwd of Bartje eindelijk gaat hangen.

Natuurlijk niet. In deze bananenrepubliek kunnen ze zich inmiddels alles veroorloven.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Zeer bedenkelijk. Als je als burger een scheve schaats rijdt zal je hangen aan de hoogste boom en zij komen er mee weg. :thumb_d: :boos:

zandbak
Master
 Bericht 
Dat is toch met zoveel dingen? Functioneer als directeur niet goed, of als je weg moet om wat voor criminele reden dan ook dan krijg je nog een zak geld mee.
De gewone burger mag blij zijn als die nog WW krijgt.

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Glas, plas, was... :dag: :dag:

ceriadwen
Master
 Bericht 
Tweebel
Master
 Bericht 
Nou, tot zover deze incapabele VVD-minister. Who's next?

http://www.nu.nl/algemeen/4420899/minis ... redirect=1

zandbak
Master
 Bericht 
Rutte komt er mooi mee weg. Nog geen verkiezingen :x

Tweebel
Master
 Bericht 
ach, linksom of rechtsom, die verkiezingen waren nauwelijks eerder gekomen als de boel nu was geploft.
Nu zijn er wel nog 2 extra maandjes om te kijken of er nog stinkende bonnetjes zijn die aan teflon Mark blijven plakken.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Zo, weer een leugenaar weg. Nu Rutte nog om het Teevenfeest te volmaken.

Walker
Master
 Bericht 
Ik hoop echt dat de laatste 7 weken demissionair worden voor Rutte. Nog 50 dagen!

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
Dat die Rutte zelf niet zn conclusie trekt als hoofd van het kabinet en ook onmiddellijk oprot zegt zoveel over het gemis aan fatsoen van deze man, maar wel schijnheilig de fatsoensrakker uithangen met zijn opgeblazen kut verhaal over de toenemende verhuftering. Hij is zelf het grootste voorbeeld :fp:

zandbak
Master
 Bericht 
Fopspee(n) schreef:
Dat die Rutte zelf niet zn conclusie trekt als hoofd van het kabinet en ook onmiddellijk oprot zegt zoveel over het gemis aan fatsoen van deze man

Ik had ook geen moment gedacht dat het kabinet zou oprotten. Pvda draait er mooi onderuit nu er geen motie is ingediend. Hoeven ze weer geen kleur te bekennen.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Afbeelding

vw-driver
Master
 Bericht 
:lol:

Spook
Master
 Bericht 
Dat plaatje is ook witgewassen! Op meer dan één manier.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
NRC schreef:
Fred Teeven voorgedragen als lid van Raad van State

Oud-staatssecretaris Fred Teeven (58) wordt per 1 april staatsraad bij de afdeling die de regering adviseert over wetgeving en bestuur.

Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) is voorgedragen om in dienst te treden bij de Raad van State. De voordracht voor de functie van staatsraad bij het adviesorgaan van de regering gebeurt door de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

De ministerraad moet binnenkort formeel nog instemmen met de benoeming van Teeven. Volgens Haagse bronnen is het de bedoeling dat Teeven (58 jaar) per 1 april aan de slag gaat in zijn nieuwe functie. Bij het hoge college van staat is onder meer een vacature omdat de partijgenoot van Teeven, Jan-Kees Wiebenga, dit jaar voorzitter is geworden van de Kiesraad. Teeven wordt staatsraad bij de afdeling advisering die de regering aanbevelingen doet op het gebied van wetgeving en bestuur.

Fred Teeven laat desgevraagd weten geen commentaar te willen geven op het nieuws. Hij stapte in maart 2015 op als staatssecretaris omdat ‘zijn’ minister en partijgenoot Ivo Opstelten had besloten af te treden. Opstelten kwam ten val door de zogeheten bonnetjesaffaire. Hij had de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd over een schikking die het Openbaar Ministerie 15 jaar eerder had getroffen met crimineel Cees H. Die ‘Teevendeal’ was gesloten door Fred Teeven in zijn toenmalige functie van officier van justitie in Amsterdam. Teeven vond dat hij door het opstappen van Opstelten „niet meer geloofwaardig” kon functioneren.

Vorig jaar september maakte de Raad van State bekend vacatures te hebben voor staatsraden. Er was onder meer „behoefte aan het versterken van de deskundigheid” op het gebied van het strafrecht en strafprocesrecht. „Kennis van de constitutionele en bestuurlijke verhoudingen alsmede van het wetgevingsproces is onontbeerlijk”, aldus de Raad van State. Nieuwe krachten moeten ook „in staat zijn te werken in een juridische omgeving”.

In september vorig jaar maakte Teeven ook bekend zich niet meer herkiesbaar te stellen voor de Kamerverkiezingen. Eerder, in mei, zei hij nog zich wel opnieuw te hebben aangemeld voor de VVD-kandidatenlijst.


Teeven gaat de regering adviseren hoe je wel de bonnetjes kan laten verdwijnen. :fp:

ceriadwen
Master
 Bericht 
Echt he... heb je dan een bord voor je kop

zandbak
Master
 Bericht 
Die kliek houdt elkaar uiteraard de hand boven het hoofd en hebben pure schijt aan wat de rest van Nederland denkt.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
De ministerraad moet binnenkort formeel nog instemmen met de benoeming van Teeven.

Hij moet nog wel even een VOG inleveren.

Tweebel
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Volgens Haagse bronnen is het de bedoeling dat Teeven (58 jaar) per 1 april aan de slag gaat in zijn nieuwe functie.


wie weet...

Pita
Master
 Bericht 
 
Hij krijgt daar waarschijnlijk wel een nieuw notitieblokje

basjuh1981
Master
 Bericht 
:kniktja: Een schone lei.

ceriadwen
Master
 Bericht 
https://teevenongeschikt.petities.nl/

beter even tekenen voordat die crimineel bij de RvS wat te vertellen gaat krijgen

haringkje
Master
 Bericht 
ceriadwen schreef:
beter even tekenen voordat die crimineel bij de RvS wat te vertellen gaat krijgen

Slechts 850 mensen hebben ondertekend, het is slechts een druppel op een gloeiende plaat maar done.

ceriadwen
Master
 Bericht 
haringkje schreef:
Slechts 850 mensen hebben ondertekend, het is slechts een druppel op een gloeiende plaat maar done.

kijk over een uurtje maar :) ding is pas 3 uur online :D

nu 913 in 15 minuten tijd das 60+ in dat kwartiertje

ceriadwen
Master
 Bericht 
en de 1000 voorbij :)

033er
Pro
 Bericht 
 
1400 voorbij.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Inmiddels getekend. Deze oplichter mag nooit meer iets in de politiek doen,

ceriadwen
Master
 Bericht 
Gaat lekkah :D

CasB
Master
 Bericht 
Ook getekend. Het moet een keer klaar zijn met incompetente politici die na compleet falen ergens anders weer aan de bak komen met een royaal salaris.

zandbak
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Inmiddels getekend. Deze oplichter mag nooit meer iets in de politiek doen,

Droom rustig verder Teun. Dat gaat nooit gebeuren bij die kliek

Boralis
Master
 Bericht 
 
Getekend. Deze man hoort hier echt niet thuis.

GerbiE
Die hard
 Bericht 
Getekend, nu zo'n 2075 handtekeningen geplaatst

zandbak
Master
 Bericht 
Een druppeltje dus. Schiet ook niet op.

ceriadwen
Master
 Bericht 
Binnen 15 uur. Kan ik niet echt een slecht resultaat vinden. Mens en gaan het nu delen

zandbak
Master
 Bericht 
Hoeveel handtekeningen hebben ze nodig? Of gaan ze sowieso de papiervernietiger in. Kortom heeft het überhaupt effect :huh:

ceriadwen
Master
 Bericht 
zandbak schreef:
Hoeveel handtekeningen hebben ze nodig? Of gaan ze sowieso de papiervernietiger in. Kortom heeft het überhaupt effect :huh:

wat maaaaakt het uit, dit is jouw kans om te vertellen hoe jij erover denkt :D

zandbak
Master
 Bericht 
Ok, nutteloos dus

 Pagina 3 van 4 [ 180 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…