» Openbaar » Media » Politiek, economie en overheid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 31.1 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 37 van 39  [ 1914 berichten ]
Warmaster
Master
 Bericht 
Nou, nou, Nederland is de 7de grootste wapen exporteur van de wereld. https://nl.wikipedia.org/wiki/Defensie-industrie

zadkine
Master
 Bericht 
En je vergeet even het scheeps luchtafweer systeem , zelfs de Amerikanen gebruiken het Europese (nederlands - Zwitserse) goalkeeper systeem.

Aanhanger
Master
 Bericht 
Zeker weer zo'n starbucks constructie.

racefiets
Die hard
 Bericht 
zadkine schreef:
zelfs de Amerikanen gebruiken het Europese (nederlands - Zwitserse) goalkeeper systeem.

Je bedoelt de Amerikaanse Phalanx? Ontwikkeld door general dynamics......

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Pita schreef:
Daarom mag ik ook de eigengereidheid van de Fransen wel.

Waar waren die ook weer tijdens de 2e wereldoorlog? Ohja, nergens.

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Doet dat er nu nog toe? Wie vielen iedereen aan tijdens de tweede wereldoorlog? De Duitsers, niet de Russen. Times have changed.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Ja, nu is het de beurt aan de Fransen? Of wat bedoel je? Zal Napoleon tevreden stellen.

racefiets
Die hard
 Bericht 
lacheisleuk schreef:
De Duitsers, niet de Russen.


Nee dat klopt, die waren toen te druk bezig in Katyn.

djidee
Master
 Bericht 
racefiets schreef:
zadkine schreef:
zelfs de Amerikanen gebruiken het Europese (nederlands - Zwitserse) goalkeeper systeem.

Je bedoelt de Amerikaanse Phalanx? Ontwikkeld door general dynamics......

Goalkeeper = NL
Phalanx = VS

2 verschillende systemen met hetzelfde doel: Last line of defense tegen inkomende anti schip raketten.

Goalkeeper is prijziger, want geavanceerder (multi target), maar iets minder flexibel te plaatsen. Basis voor de Goalkeeper is een GAU-8 Avenger kanon. Ja, dezelfde als onder een A-10 :kniktja: . En daaraan hangt apperatuur van Thales (vroeger Holland Signaal Apparaten).
Phalanx is in de basis een Vulcan kanon
Maar zover ik weet is de Goalkeeper niet bij de VS in gebruik. Wel bij een hoop aantal andere landen. Hadden er meer kunnen zijn, maar de politieke druk van de VS om voor de Phalanx te kiezen was natuurlijk ook niet gering.

WimLex
Master
 Bericht 
djidee schreef:
Phalanx = VS

en je spreekt het uit als .... faalangst
aldus HSA medewerkers :lol:

zadkine
Master
 Bericht 
djidee schreef:
Maar zover ik weet is de Goalkeeper niet bij de VS in gebruik.


Klopt zo te zien....ten onrechte.

Had mogelijk iets te maken met inzet van Nederlandse luchtafweer fregatten in die tijd.

http://www.digibron.nl/search/detail/01 ... lkeeper-af

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goalkeeper

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA) over MH17-radargegevens die maar verdwenen blijven

'Welke acties gaat u ondernemen om radarbeelden alsnog boven water te krijgen?'

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de minister van Buitenlandse Zaken over het feit dat de OVV onderzoekers geen primaire radargegevens ontvangen hebben voor het onderzoek naar de MH17 van de Rusland, van Oekraine of van andere landen, terwijl ze daar wel om vroegen en landen verplicht zijn dit te verschaffen

1.
Klopt het dat de primaire ruwe radarbeelden van het neerschieten van de MH17 opheldering zouden kunnen verschaffen over
a. de baan die de raket heeft aangelegd, aangezien een deel van die baan zichtbaar zou kunnen zijn op de ruwe beelden?
b. of er wel of geen andere vliegtuigen in de buurt waren van de MH17, die bijvoorbeeld hun transponder hadden uitgeschakeld?
c. over de wijze waarop de MH17 uit elkaar gevallen is, aangezien de brokstukken ieder apart zichtbaar geweest moeten zijn?

2.
Klopt het dat landen volgens protocol 11 van ICAO verplicht zijn radargegevens van elk incident dat zich voordoet te bewaren en ter beschikking te stellen aan de onderzoekers?

3.
Klopt het dat Rusland, de VS, Groot Brittannië, Nederland en Oekraïne participerende landen waren in het OVV-onderzoek en dus heel goed wisten dat zij radargegevens van de MH17 crash dienden te bewaren en ter beschikking dienden te stellen aan de onderzoekers?

4.
Herinnert u zich dat in het rapport van eerste bevindingen van de OVV de volgende zinsnede stond: “De verkregen gegevens betroffen: primaire radar opgenomen door Russische stations”?

5.
Had de Russische federatie (ruwe of bewerkte) primaire radargegevens ter beschikking gesteld aan de OVV of niet? Kunt u zeer precies vertellen welke radar gegevens de OVV tot haar beschikking had?

6.
Bent u ervan op de hoogte dat de OVV in haar eindrapport concludeert dat Rusland ruwe primaire radarbeelden gemaakt heeft, maar dat zij ze tegen de regels van Annex 11 van ICAO gewist heeft en daarmee geen volledige medewerking verleend heeft aan het onderzoek?

7.
Op welk moment heeft de OVV de Nederlandse regering op de hoogte gesteld van het feit dat Rusland zich niet aan de ICAO regels gehouden heeft en de radarbeelden, naar eigen zeggen, vernietigd heeft?

8.
Heeft de OVV een formele klacht ingediend bij ICAO over het feit dat Rusland de radarbeelden wel beschikbaar had moeten stellen? Zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

9.
Heeft Nederland een formele klacht een formele klacht ingediend bij ICAO over het feit dat Rusland de radarbeelden wel beschikbaar had moeten stellen aan de OVV? Zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

10.
Bent u ervan op de hoogte dat Oekraine beweert dat het de primaire militaire radar had uitstaan en ook de primaire civiele radar, zodat het die gegevens niet kon overhandigen aan de Onderzoeksraad?

11.
Wanneer hebben de Oekrainse autoriteiten voor het eerst aan de Nederlandse autoriteiten meegedeeld dat zij geen enkele primaire radargegevens hebben van het neerhalen van de MH17?

12.
Zijn er afspraken over radargegevens of andere zaken gemaakt met Oekraine, toen Oekraine het onderzoek overdroeg aan Nederland en de OVV op 23 juli 2014?

13.
Bent u ervan op de hoogte dat de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, dhr. John Kerry het volgende gezegd heeft: “We saw the take-off. We saw the trajectory, we saw the hit. We saw this aeroplane disappear from the radar screens. So there is really no mystery about where it came from and where these weapons have come from.” (bron: VS regering.)

14.
Heeft de OVV of de Nederlandse regering ooit officieel de regering van de VS verzocht de radarbeelden over te dragen aan de OVV of aan het OM/JIT? Kunt u zeer gedetailleerd ingaan op de gelegenheden waarom dit gebeurd is?

15.
Bent u ervan de op de hoogte dat de NAVO net een militaire oefening had afgerond in de Zwarte Zee (bron: http://www.voanews.com/content/reu-nato ... 9529.html) en met AWACs, waarover u eerder vragen beantwoordde in het gebied was?

16.
Heeft de OVV of de Nederlandse regering ooit officieel aan de NAVO verzocht of zij radarbeelden van welke bron dan ook (dus niet alleen de twee AWACS waar eerder om gevraagd is) heeft en ter beschikking wil stellen voor het onderzoek van de OVV? Zo nee, wilt u dat dan alsnog doen?

17.
Herinnert u zich de veiligheidsraad resolutie 2166 over het neerhalen van de MH17 die unaniem is aangenomen op 21 juli 2014 in de veiligheidsraad van Verenigde Naties en die alle staten en actoren opriep volledig medewerking te verlenen aan de onderzoeken en die verder besloot dat de veiligheidsraad op de hoogte wenste te blijven van de ontwikkelingen?

18.
Bent u bereid de Veiligheidsraad op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen officieel mee te delen dat volgens de OVV ten minste een staat niet volledig volgens de ICAO regels heeft meegewerkt aan het onderzoek van de OVV? Kunt u het parlement een afschrift van dat officiële beklag bij de veiligheidsraad doen?

19.
Wat vindt u van het feit dat van het neerschieten van de MH17 in het jaar 2014 geen enkele primaire radarbeelden beschikbaar waren voor de onderzoekers, terwijl het neerschieten plaatsvond in een gebied waar een oorlog in de lucht plaatsvond, waar twee supermachten heel goed aan het meekijken waren en allebei publiekelijk aangegeven hebben dat ze de primaire radarbeelden hebben??

20.
Kunt u precies aangeven wanneer de OVV en de Nederlandse regering overlegd hebben over het al dan niet beschikbaar zijn van primaire radarbeelden van het neerhalen van de MH17 en wat de inhoud van die gesprekken was?

21.
Welke diplomatieke en politieke inspanningen heeft Nederland geleverd tussen 17 juli en nu om ervoor te zorgen dat de OVV over de radarbeelden van het neerhalen van de MH17 kon beschikken?

22.
Hoe vaak heeft de Tweede Kamer er bij de regering op aangedrongen dat de radarbeelden (en overigens ook de satellietbeelden) beschikbaar moeten zijn voor de MH17 onderzoeken?

23.
Herinnert u zich bijvoorbeeld de vraag op 25 juli, een week naar de ramp: “De VS en Rusland beschikken over satelliet- en radarbeelden. Als die laten zien waar gevuurd is, zijn we al een stuk verder, zeker nu de crashsite niet altijd intact is gelaten. Kan Nederland een appel doen op die landen om die beelden openbaar te maken?” en toen die vergeten werd: “De vraag over de openbaarheid ging over een zeer specifiek stuk, namelijk of de regering zich tot Rusland en de VS wil wenden om de satellietgegevens in ieder geval vertrouwelijk te krijgen, maar het liefst openbaar, zodat in de openbaarheid een discussie kan plaatsvinden over de toedracht. Op het moment dat de raket duidelijk zichtbaar is op satelliet- en radarbeelden, kan een heleboel discussie en kunnen een heleboel aluhoedjes, die nu allerlei andere dingen zeggen, in één keer uit de lucht gehaald worden. Ook dat is belangrijk voor het draagvlak van conclusies. Dat is de reden waarom ik die specifieke vraag stelde.”? En herinnert u zich dat miniser Opstelten antwoordde: “dit niet onze verantwoordelijkheid is. Wij treden niet in het onderzoek van de onderzoeksraad en ook niet – dat weet de heer Omtzigt als geen ander – in het verkeer tussen de veiligheidsdiensten als zodanig. De onderzoeksraad heeft zijn eigen werkwijze en doet dat internationaal met groot draagvlak. Vervolgens zal men de gegevens doorspelen aan het Openbaar Ministerie.” (Kamerstuk 33997, 12)

24.
Herinnert u zich dat de Tweede Kamer na het rapport van eerste bevindingen onder andere de volgende vragen stelde aan de regering:
(Vraag 33:
Welke radar- en satellietgegevens hebben de Russische autoriteiten ter beschikking gesteld? Zijn op de radar- en satellietbeelden die de Russische autoriteiten ter beschikking gesteld hebben, ook een of meerdere militaire toestellen te zien in de omgeving (max. 20 kilometer) van de MHI7 op het moment van het verlies van radiocontact?
Vraag 37:
Heeft de Onderzoeksraad ook de radargegevens ontvangen van het gebied onder FL320, dat gesloten was voor deze vlucht?)
en dat u deze niet wilde beantwoorden omdat het onderzoek een onafhankelijk onderzoek van de Onderzoeksraad was? (Kamerstuk 33997, nr. 21)

25.
Heeft de OVV het feit dat zij de primaire radargegevens niet kregen, aan de orde gesteld tijdens het gesprek dat de regering met de OVV gevoerd heeft naar aanleiding van het plenaire debat over de MH17 en het te laat sturen van de Kiev-memo? Zo ja, wat is er toen precies besproken?

26.
Welke acties gaat u verder ondernemen om ervoor te zorgen dat de radarbeelden van de omgeving van de MH17 ten tijde van het neerhalen van de MH17 boven water komen?

27.
Zijn er op enig moment door de Nederlandse regering en door de OVV afspraken gemaakt met landen over het wel of niet beschikbaar stellen van radargegevens aan de onderzoekers van de OVV? Zo ja, kunt u deze afspraken dan toelichten?

28.
Kunt u een opsomming geven van de inspanningen die de Nederlandse regering verricht heeft om de satellietbeelden (gewone satelliet en infraroodsatellieten) van het neerhalen van de MH17 openbaar te krijgen?

29.
Kunt u enig ander vliegtuigongeluk in Europa benoemen in de afgelopen 10 jaar waarbij de onderzoekers onder de regels van ICAO wel de primaire radargegevens wilden, maar ze niet kregen?

30.
Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?

Bron: http://politiek.tpo.nl/2015/11/19/kamer ... niet-zijn/

Ben benieuwd naar de antwoorden.

Middle
Die hard
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
30.
Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?


Tja, dan vraag je erom... :fp:

basjuh1981
Master
 Bericht 
Moet toch kunnen. Is maar 10 vragen per week. En vraag 30 is het antwoord een ja of een nee.

djidee
Master
 Bericht 
basjuh1981 schreef:
Moet toch kunnen. Is maar 10 vragen per week. En vraag 30 is het antwoord een ja of een nee.

En zo heeft hij nog tig vragenlijsten... De kamer stelt er ruim 2500 per jaar. Geen individuele vragen, maar dit soort opsommingen. Vaak ook vragen om het vragen

Broadie
Master
 Bericht 
NOS schreef:
Het aantal mensen dat in beeld is voor het neerhalen van vlucht MH17 is teruggebracht tot zo'n twintig Russische militairen. Zij weten wie van hen op 17 juli 2014 de Buk-raket afvuurde op het toestel van Malaysia Airlines.

Dat zegt Eliot Higgins, de oprichter van het internationale onderzoekscollectief Bellingcat in een interview met de NOS.
Nieuws van Bellingcat, ofwel Eliot Higgins, een werkloze inwoner van Leicester, die voorheen een evenzo drukke hobby had aan berichtgeving over Syrië. In dat opzicht lijkt hij op Rami Abdulrahman, die met zijn SOHR ook vanuit het veilige Engeland allemaal details wist te melden, die anderen schijnbaar ontgingen.

Higgins was van begin af aan heilig overtuigd van de schuld van de boze Russen in de MH17-kwestie.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van der Steur heeft weer veel uit te leggen

CDA en D66 willen binnen een week nieuwe antwoorden van justitieminister Ard van der Steur over de kwestie met patholoog-anatoom George Maat. Hij raakte afgelopen voorjaar in opspraak nadat hij een lezing had gehouden over zijn onderzoek naar de slachtoffers van de vliegramp MH17.

Daarop werd hij neergesabeld door Van der Steur en moest hij weg uit het onderzoeksteam. In het universiteitsblad Mare heeft Maat nu zelf opening van zaken gegeven, waaruit lijkt op te maken dat hij onterecht werd weggebonjourd.

Pieter Omtzigt van het CDA: ,,Het blijkt dat de politie stelde dat Maat ontslagen was zonder de feiten te kennen. Ook adviseerde de politie om de genomen maatregel te heroverwegen." Uiteindelijk is de politie echter met de informatie ,,steeds dichter naar Van der Steur gekropen'', zegt Maat in Mare.

’Relaas weggelaten’
Omtzigt en Sjoerd Sjoerdsma van D66 vinden het een slechte zaak dat de bewindsman bepaalde informatie over de kwestie niet openlijk met de Kamer heeft gedeeld. Dat had volgens de twee echt wel gemoeten. ,,Na de Teeven-deal heeft Van der Steur opnieuw heel wat uit te leggen. Het is zeer opmerkelijk dat deze minister passages die niet pasten bij zijn eigen relaas heeft weggelaten uit officiële Kamerbrieven. Excuses lijken hier op zijn plaats'', aldus Sjoerdsma.

De minister noemde de lezing destijds meteen ''buitengewoon ongepast en smakeloos'' en al snel verdween Maat ook uit het team. Daarna pas kwam er een onderzoek van de politie, maar een brief van de minister over de bevindingen was genoemde Kamerleden te summier. Na een WOB-verzoek kregen ze de onderzoekstukken, waarin zeer veel was weggelakt.

Vertrouwelijk
Na nader aandringen kwam het hele stuk, maar dan vertrouwelijk, zodat ze er niet over konden praten. Maar Maat schreef het stuk zelf met de hand over en is er nu in Mare mee naar buiten gekomen, waardoor de Kamerleden er toch mee aan de slag kunnen.

Het feitenrelaas pleit Maat vrij, aldus CDA en D66. Ook had Maat al eerder zulke lezingen gegeven en waren er geen richtlijnen voor. Maat had dus ook geen regels overtreden, concludeert Omtzigt.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/article24947882.ece

En weer ligt justitie onder vuur.

Walker
Master
 Bericht 
Niemand ambieert het meer om Minister van justitie te willen zijn, maar Van der Steur is zeker [x] ongeschikt. Wat dacht deze man toen ze hem dat baantje hebben aangeboden? :fp:

ceriadwen
Master
 Bericht 
Dat is de volgende die uitgezwaaid wordt :)

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Walker schreef:
Niemand ambieert het meer om Minister van justitie te willen zijn,

Oh jawel hoor.. Maar dan gaat echt de bezem erdoor en komt er een dagelijkse meldplicht voor iedereen die zich in het land bevindt. :x :lol:

Makkelijk te realiseren met apps, bioscan readers en internet tegenwoordig.

Walker
Master
 Bericht 
Jij bent echt eng :[

WimLex
Master
 Bericht 
Dave schreef:
een dagelijkse meldplicht

voor burgers ? of voor justitie medewerkers ?
Dat laatste lijkt me meer dan wenselijk namelijk ...

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Radarbeelden MH17 verloren door trage reactie

Een snelle reactie door de Nederlandse regering had kunnen voorkomen dat de radarbeelden van de raketaanslag op vlucht MH17 verloren gingen.

Dat zegt oud-luchtmachtgeneraal Steve Netto naar aanleiding van recente onthullingen in De Telegraaf over het ontbreken van de radargegevens. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) maakte eind december bekend dat Rusland én Oekraïne weigeren die data te verstrekken. Moskou beweert dat alle beelden “zijn gewist”, Kiev zegt dat bepaalde installaties uit stonden “vanwege onderhoud.”

Netto: “Als de autoriteiten in Den Haag onmiddellijk gespecialiseerde militaire en burgerluchtvaartexperts met beëdigde agenten van politie of marechaussee naar Oekraïne hadden gestuurd, hadden die experts bewijsmateriaal als radarbeelden onmiddellijk kunnen vergaren en veiligstellen.”

Talloze radars
Langs de grens met Oekraïne beschikt het Kremlin volgens de voormalige commodore en ex-jachtvlieger over talloze luchtverdediging- en rondzoek-radars. “Vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook omdat er in die tijd passagiersvliegtuigen vol Russische toeristen op weg naar landen als Turkije boven Oekraïne vlogen.”

Dat alle data uit de systemen zijn vernietigd, klopt volgens hem van geen kant. “Ik zeg het hard en zoals het is: de Russen liegen dat ze barsten. Dat één radarcentrale de beelden wiste, is denkbaar. Maar ze maken mij niet wijs dat dit met alle beelden gebeurde. Het Kremlin heeft geen zin om deze gegevens vrij te geven. Er zijn immers pro-Russische rebellen en Russische officieren als vermoedelijke daders bij justitie in beeld.”

Oekraïne kwam alleen aan met de zogeheten secundaire radarbeelden. Daarop zijn geen raketten en gevechtsvliegtuigen te zien. Ook Kiev maakt zich volgens Netto daarmee verdacht. “Het is vreemd dat dit land niet alle opnames afgeeft.”

Daarmee blijft het gissen naar de werkelijke aanwezigheid van burger- en legertoestellen in de lucht. Het eindrapport van de OVV vermeldt alleen drie andere vliegtuigen in de buurt van MH17; toestellen van Air India, Singapore Airlines en Eva Air.

Speculaties
Volgens Lennoc Flight Intelligence en Flightradar24 waren er tijdens de raketinslag echter meer vliegtuigen in de nabijheid. Het ging in ieder geval om een Russische Aeroflot-machine, op weg van Moskou naar Cyprus. Van meet af aan zijn er bovendien speculaties dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig pal achter MH17 kan hebben gevlogen waardoor de straaljagerpiloot probeerde onzichtbaar te blijven voor de radar.

Volgens Netto heeft de OVV kansen laten liggen, omdat ook andere landen en de NAVO over radardata kunnen beschikken. “Ten tijde van de MH17-ramp lagen er Amerikaanse marineschepen in de Zwarte Zee, niet ver van de zuidkust van Oekraïne. Zulke oorlogsbodems zijn eveneens uitgerust met zeer sterke radarinstallaties en moeten beelden hebben. Ook daar had de OVV dus kunnen aankloppen.”

De NAVO had op 17 juli 2014 in ieder geval twee AWACS-spionagevliegtuigen met zeer geavanceerde radarapparatuur in de lucht boven Oost-Europa. Volgens de Onderzoeksraad schreef de commandant van die eenheid in een brief dat MH17 wel was gedetecteerd, maar ‘dat die vlucht al voor de crash buiten ons bereik viel.’ Verdere AWACS-informatie, aldus de OVV, was volgens deze militair niet relevant. De vraag is of de raad dat heeft kunnen controleren.

Staatsgeheim
Beelden van satellieten zijn ingezien door twee leden van de Onderzoeksraad, maar worden niet openbaar omdat ze staatsgeheim zouden zijn.

Netto: “Waarom staatsgeheim? Het gaat om een ingezoomd beeld van 20 bij 30 kilometer rond het wrak van MH17. De oorlogssituatie in Oekraïne is sinds 17 juli vorig jaar aanzienlijk veranderd, die data zijn absoluut verouderd. Strategisch belang is er niet meer. Nagenoeg zeker zijn het Amerikaanse satellietbeelden die de OVV heeft. Mijn ervaring met de Amerikanen is dat zij satellietopnames in zo’n belangrijk onderzoek ongetwijfeld declassificeren als de raad daar om vraagt.”

Voor de onderbouwing en het verifieerbaar maken van de MH17-onderzoeken zijn de opnames volgens de defensiespecialist van groot belang.

“De kans is klein dat er satellietbeelden zijn van het neerschieten van MH17. Het zou een toevalstreffer zijn als juist op dat moment een satelliet boven het gebied hing. Maar in de uren erna zijn wel opnames van het rampgebied gemaakt. Als specialisten inzoomen op de satellietbeelden van die eerste uren, kunnen zij zelfs de schroeiplek van de afgeschoten raket terugvinden. Het spreek vanzelf hoe belangrijk dat is voor het achterhalen van de waarheid in deze zaak.”

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/article24963696.ece

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van der Steur ontsloeg zelf anatoom uit MH17-team

Justitieminister Ard van der Steur heeft persoonlijk de hand gehad in het wegsturen van ­anatoom George Maat uit het MH17-team. Hij greep in nog voordat een onderzoek was gestart naar de uitgelekte lezing van Maat. Dat onderzoek zou Maat later vrijpleiten. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend.

Tot vier keer toe vragen Kamerleden de afgelopen maanden naar het politieonderzoek over de lezing van anatoom George Maat. Maar ruim een half­jaar lang moeten ze het doen met halve antwoorden en zwartgelakte pagina's in een rapport. Ze willen weten wat er mis is gegaan rond de lezing die George Maat in april 2015 gaf in Maastricht: die lezing over MH17-slachtoffers lekte uit en leidde tot grote ophef. Minister van Justitie Ard van der Steur (VDD) noemde het optreden van Maat 'buitengewoon ongepast en smakeloos', maar was er wel iets misgegaan?

Inzage
Pas afgelopen december krijgen Kamerleden inzage in de politierapporten. Strikt vertrouwelijk, met een opgelegde zwijgplicht. Als delen van het rapport deze week via professor Maat openbaar worden, onder meer in deze krant, blijkt alsnog waarom de zaak zo gevoelig ligt: het politierapport trekt geheel andere conclusies dan de minister van Justitie.

Het advies in het rapport is om George Maat te rehabiliteren en hem niet 'op individueel niveau' te straffen. Maar dat meldt Van der Steur in juni niet aan de Kamer. Integendeel: hij suggereert in een brief aan de Kamer dat als gevolg van het politieonderzoek de samenwerking van Maat is beëindigd.

Dat is dan echter al lang en breed gebeurd: in april, daags na de uitgelekte lezing, heeft Van der Steur persoonlijk opdracht gegeven om de samenwerking met Maat te beëindigen.

'Barrières doorbroken'
,,Waar de minister de moed vandaan haalt om deze man op de vingers te tikken, is mij een raadsel," zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen. ,,Hij heeft niet alleen voor zijn beurt gesproken, hij heeft ook barrières doorbroken die wel van belang zijn voor de rechtsstaat."

Ook Kamerleden zijn hierover zeer verbaasd: sinds wanneer bemoeit de minister van Justitie zich met de inhuur van externe deskundigen in een politieonderzoek? Nu het rapport op straat ligt, kunnen ze alsnog kritische Kamervragen stellen aan de minister.

Uit het rapport blijkt ook dat Maats gewraakte lezing niet op zichzelf stond. Er waren al negen andere presentaties over de identificatie van MH17-slachtoffers gehouden. Een voor iedereen te gebruiken lezing stond bovendien klaar op de interne server van het onderzoeksteam. ,,Er moet uitleg komen waarom juist deze, voor Maat ontlastende conclusies, niet aan de Kamer zijn gemeld," zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

'Alles is gezegd'
Het ministerie van Justitie wil niet reageren, maar eerst de Kamervragen beantwoorden. Het liet eerder deze week weten dat de minister zich voor het ontslag heeft gebaseerd op een samenvattende brief van de korpschef van de politie en dat over de kwestie 'alles is gezegd'.

De oppositiepartijen willen daarom ook weten op welk moment Van der Steur het - voor Maat ontlastende - onderzoek wél heeft gelezen en of hij de topanatoom nu alsnog wil rehabiliteren.

Professor Maat zegt sinds de openbaarmaking van het politieonderzoek nog niets te hebben vernomen van Veiligheid en Justitie. ,,Het is geluid- en windstil. Het enige wat mij genoegdoening zou geven, is als de minister zegt: ik zat fout, het spijt mij zeer en ik bied volledig eerherstel aan."

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Rampvlucht ... team.dhtml

Van der Steur kan beter maandagmorgen naar de Koning gaan, gevolgd door de rest van de bedriegers.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van der Steur stelt reactie op kwestie MH17-patholoog-anatoom Maat uit

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft meer tijd nodig om met een reactie te komen op zijn rol in de kwestie rond de MH17-patholoog-anatoom George Maat.
Dat schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van der Steur zou uiterlijk dinsdag met een verklaring komen over zijn optreden in de affaire, maar belooft die nu later in de week tezamen met de antwoorden op Kamervragen naar de Kamer te sturen.

In de 42 vragen eisen CDA, D66, PVV, SP en GroenLinks opheldering van Van der Steur. Zij willen weten of Van der Steur informatie voor de Kamer heeft achtergehouden.

'Ongepast en onsmakelijk'
De forensisch expert raakte in opspraak nadat RTL Nieuws heimelijk opnames maakte van een lezing van Maat waarbij geanonimiseerde beelden van MH17-slachtoffers werden getoond. Kort daarna besloot de net aangetreden minister de samenwerking met de professor te beëindigen. Hij noemde het optreden van de specialist “buitengewoon ongepast en onsmakelijk”.

Sindsdien is Maat op zoek naar eerherstel. Hij vindt dat hij niets fout heeft gedaan en zich gehouden heeft aan de regels voor het geven van dergelijke lezingen.

Ook Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) lieten het er niet bij zitten. Zij eisten dat het politieonderzoek naar het handelen van Maat openbaar moest worden gemaakt.

Zwartgelakt
Op aandringen van de parlementariërs ging het rapport naar de Kamer, maar was meer dan de helft zwartgelakt. De Kamerleden konden het wel inzien, maar dan alleen vertrouwelijk. Dat betekent dat zij er niet in de openbaarheid over mogen praten.

Ook Maat mocht het politierapport inzien. Kopieën mocht hij niet maken, maar hij werd niet gehinderd toen hij het rapport met een potlood overschreef. Professor Maat publiceerde begin januari het geheime politierapport over de kwestie.

Hoor- en wederhoor
Een van de conclusies uit het rapport is dat Van der Steur te snel tot actie overging. “De genomen maatregelen […] hebben plaatsgevonden zonder goed inzicht in de feiten”, zo staat in het onderzoek. De onderzoekers raden Van der Steur bovendien aan altijd eerst een feitenonderzoek met hoor- en wederhoor te doen, voordat er wordt overgegaan tot maatregelen.

Ook staat in het onderzoek dat het tonen van de MH17-beelden niet enkel te wijten is aan Maat. Deze informatie is vervolgens niet met de Kamer gedeeld in de Kamerbrief over het politierapport.

De Kamer wil nu weten waarom Van der Steur het feitenonderzoek niet openbaar wilde maken en het uiteindelijk wel vertrouwelijk met de Kamer deelde. In de Kamervragen wijzen zij de minister op de informatieplicht die het kabinet naar het parlement toe heeft.

Ook eisen zij opheldering over de rol van Van der Steur in het ontslag van Maat.

Teevendeal
Het is niet de eerste keer dat de nieuwe minister van Justitie zichzelf in de problemen brengt. Eerder ging hij diep door het stof toen hij erkende dat hij fouten had gemaakt in de informatievoorziening naar de Kamer in de kwestie rond de foto van Volkert van der Graaf.

Onlangs moest hij opnieuw het boetekleed aantrekken. Dit keer over zijn rol in de nasleep van de Teevendeal. Dat er een beeld ontstaat van een minister die voor zijn beurt spreekt en de niet pro-actief is in de informatievoorziening richting de Kamer, weersprak Van der Steur dinsdag na afloop van het vragenuur. "Als dat zo is, kan ik er niks aan doen", aldus Van der Steur.

Van der Steur moet de vragen voor vrijdag hebben beantwoord. De Kamer debatteert volgende week over de kwestie.

Bron: http://www.nu.nl/politiek/4195852/van-s ... -maat.html

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Ard van der Steur wil MH17-professor in het geheim spreken

Maar daar heeft George Maat geen zin in - En dat had Van der Steur kunnen weten

Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) heeft patholoog-anatoom George Maat uitgenodigd voor een gesprek. Dat zou op het ministerie moeten plaatsvinden, buiten het oog van de pers. Dat meldt De Telegraaf.

Maat ziet zo’n heimelijke ontmoeting niet zitten. Hij wil dat Van der Steur publiekelijk zijn excuses maakt. Maat liet eerder ThePostOnline weten dat het om transparantie is te doen.

Maat kwam vorig jaar in opspraak nadat een besloten lezing die hij gaf over de identificatie van MH17-slachtoffers was uitgelekt. Van der Steur had direct zijn oordeel klaar: hij noemde de lezing ‘buitengewoon ongepast en onsmakelijk’ en liet de patholoog-anatoom van het onderzoek halen. Later bleek dat Maat niets te verwijten viel.

Lees ook Telegraaf – Minister wil Maat in het geheim spreken

Bron: http://politiek.tpo.nl/2016/01/13/ard-v ... m-spreken/

Hier gaat Van der Steur heel veel vrienden mee maken in de 2e-kamer.

Mr.Cabdriver
Die hard
 Bericht 
Stichting MH17 krijgt anoniem afdrukken van radarbeelden toegestuurd

http://nos.nl/artikel/2080317-stichting-mh17-krijgt-anoniem-afdrukken-van-radarbeelden-toegestuurd.html

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van der Steur maakt excuses aan MH17-onderzoeker

Minister Ard van der Steur (veiligheid en justitie) heeft excuses aangeboden aan patholoog-anatoom George Maat. De minister noemde het eerder 'buitengewoon ongepast en smakeloos' dat Maat een lezing met foto's had gehouden over zijn onderzoek naar de slachtoffers van MH17.

De minister beëindigde vorig jaar de samenwerking met de patholoog-anatoom, maar kwam daar later op terug. George Maat toonde onlangs aan dat hij eigenlijk niets fout had gedaan, nadat hij een politierapport over de kwestie in had mogen zien.

Van der Steur zei vandaag in een gesprek met de patholoog-anatoom dat hij zich in zijn eerste reactie 'achteraf bezien te veel door de emotie heeft laten leiden' en dat het beter was geweest als hij zich 'zakelijker had uitgelaten'. De minister benadrukte dat er veel waardering is voor de inzet en expertise van Maat, en dat de politie daar als het nodig is opnieuw een beroep op zal doen. Volgens een woordvoerder van Van Der Steur is de patholoog-anatoom hiertoe bereid en heeft hij de excuses van de minister aanvaard.

Juridische stappen
Geheel van harte lijken die excuses echter niet. George Maat dreigde vorige week nog met juridische stappen tegen Van der Steur als die zich niet zou verontschuldigen. Na lang aandringen mocht Maat in december het ongecensureerde politierapport over zijn lezing inzien. Juist in de passages die Van der Steur in oktober in de openbare versie had zwart gelakt, pleiten de onderzoekers Maat vrij, zo meent de anatoom. Hij schreef het rapport met potlood over en publiceerde het begin januari via het Leidse universiteitsblad Mare.

De politie uitte in het rapport weliswaar kritiek op Maat - hij had de presentatie met onherkenbaar beeldmateriaal van slachtoffers beter niet zo kort na de ramp kunnen geven - maar het ging de onderzoekers te ver om de patholoog-anatoom als grote zondaar af te schilderen.

Gebrek aan regels
'De hoofdoorzaak ligt opgesloten in het systeem en niet in de persoon van professor Maat', schreven ze aan korpschef Gerard Bouman. Ze doelden daarmee op het gebrek aan regels voor lezingen binnen de forensische wereld. 'Ons advies is maatregelen te nemen op systeemniveau en niet op individueel niveau.'

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen weten hoe de minister precies heeft gehandeld en waarom hij in een uitgebracht onderzoeksrapport zoveel onleesbaar heeft gemaakt. Van der Steur moet daar nog op antwoorden.

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek ... rouwnieuws

Ik hoop dat Maat de minister nog gaat aanpakken. Dat gedrag van de minister vind ik ongehoord.

WimLex
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Dat gedrag van de minister vind ik ongehoord.

+1

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van der Steur: Wie geen fouten maakt, maakt meestal niks

"Waar gehakt wordt, vallen spaanders en zoals mijn moeder zei: wie geen fouten maakt, maakt meestal niks." Zo reageerde minister Ard van der Steur (veiligheid en justitite) op het feit dat hij al drie keer excuses heeft moeten aanbieden omdat er dingen op zijn terrein verkeerd zijn gegaan.

Van der Steur verontschuldigde zich donderdag bij patholoog-anatoom George Maat, die hij onheus had bejegend nadat hij een lezing met foto's had gehouden over zijn onderzoek naar de slachtoffers van MH17.

Eerder ging de minister in de fout in de zaak van Volkert van der G.: in september informeerde hij de Kamer verkeerd over de geënsceneerde foto's van de Fortuyn-moordenaar. Vorige maand verontschuldigde Van der Steur zich voor zijn rol in de nasleep rond de Teevendeal. Als Kamerlid werkte hij op het ministerie mee aan het persbericht over de zaak. Die kwesties kwamen hem achtereenvolgens op een 'gele kaart' en een motie van afkeuring van de oppositie te staan.

"Ik had veel meer als minister moeten reageren", zei Van der Steur over de kwestie met George Maat. Hij hoopt dat Nederland toch een minister ziet 'die hard werkt en ervoor uitkomt als er fouten worden gemaakt.' Die kan hij voor de toekomst niet uitsluiten, al gaat hij zijn best doen om ze te voorkomen. "Ik blijf hakken."

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek ... rouwnieuws

Met deze dooddoeners moet hij volgende week in de 2e-kamer aankomen. Eens kijken hoe ze dan reageren.
VVD en PvdA zullen hem wel weer de hand boven het hoofd houden ipv hem de laan uit te sturen.

WimLex
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Hij hoopt dat Nederland toch een minister ziet 'die hard werkt en ervoor uitkomt als er fouten worden gemaakt.' Die kan hij voor de toekomst niet uitsluiten, al gaat hij zijn best doen om ze te voorkomen. "Ik blijf hakken."

zo gaat het in het echte leven, mijnheer de plucheplakkert
Citaat:
Blijft uw werknemer fouten maken of zich ongepast gedragen en bent u van mening, dat er sprake is van disfunctioneren? U moet uw werknemer dan de kans bieden zich te verbeteren. Daarbij speelt uw begeleiding een essentiële rol.

Eens per 2 of 3 weken moet u een gesprek voeren met uw werknemer. Leg alles wat u bespreekt vast in het dossier van uw werknemer. De duur van het verbetertraject hangt onder andere af van de functie en de mate van disfunctioneren, maar meestal duurt het traject minimaal 3 maanden.

Man man man wat leven die gasten in een schijnwereld :loco: :fp: :duh:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Gaat ie zn moeder erbij halen.

basjuh1981
Master
 Bericht 
Op school werd je dan keihard uitgelachen.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Even een kijkje in de Nederlandse fiscale keuken en MH17.

Rambam 17-02-2016 over de MH17

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Dit is de brief die de MH17-nabestaanden kregen over voortgang onderzoek

Radar- en satellietgegevens blijven heet hangijzer


RTL Nieuws meldde donderdag dat het Openbaar Ministerie (OM) in de zomer verwacht het strafrechtelijk bewijs rond te hebben met wat voor Buk-raket MH17 is neergeschoten, en wat de exacte plek was waar de raket is afgeschoten. Dit meldde hoofdofficier Fred Westerbeke in een brief aan nabestaanden. Minister van Veiligheid en Justie Ard van der Steur (VVD) heeft deze vrijdagavond ook naar de Tweede Kamer gestuurd. De volledige brief hier onder.

Geachte nabestaande(n),

In deze brief wil ik u graag informeren over de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerstorten van de MH17. Dit is een aanvulling op de berichten die het Joint Investigation Team (JIT) met enige regelmaat met de nabestaanden deelt via de Nederlandse familierechercheurs en hun internationale liaisons en tegelijk op de besloten website plaatst.

Onlangs heeft de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over radar- en satellietgegevens, het onderzoekcollectief Bellingcat en de vervolgingsmogelijkheden. Dezelfde onderwerpen zijn ook behandeld in een openbare hoorzitting in de Tweede Kamer. Ik heb gemerkt dat hier onder nabestaanden nog vragen over bestaan. In deze brief wil ik namens het JIT hierover nadere uitleg geven. Daarnaast zal er op korte termijn een informatiebijeenkomst plaatsvinden, waarop deze onderwerpen ook mondeling zullen worden toegelicht. Meer hierover leest u aan het einde van deze brief.

Verlenging JIT
Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland hebben uitgesproken om het JIT ook dit jaar voort te zetten. Daarvoor is de overeenkomst waarbij het JIT is opgericht verlengd. Alle partijen zijn onverminderd aan het werk met de uitvoering van dit complexe onderzoek..

Wapen
Van 22 november tot en met 10 december 2015 heeft in Nederland een forensische expertmeeting plaatsgevonden, waaraan experts afkomstig uit de landen van het JIT hebben deelgenomen. Hierbij is onderzoek verricht aan een aantal bijzondere delen dat is teruggevonden op de crashsite en dat mogelijk van het gebruikte wapen afkomstig is. Ook is onderzoek verricht aan materiaal dat is aangetroffen in de wrakdelen van het vliegtuig en dat mogelijk ook afkomstig is van de raket waarmee het vliegtuig is neergeschoten. Nader technisch onderzoek naar de bijzondere kenmerken van deze delen, waaronder verf- en metaalsamenstelling, vindt nu nog steeds plaats. Mede op basis van tussentijdse, voorlopige resultaten van het strafrechtelijk technisch onderzoek heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al eerder vastgesteld dat de MH17 met een BUK-raket is neergeschoten. In de tussentijd is het strafrechtelijk technisch onderzoek voortgezet. De eindresultaten daarvan worden voor de tweede helft van dit jaar verwacht. Dat moet sluitend bewijs opleveren, dat verkregen is volgens de voorgeschreven procedures en kan standhouden voor een rechter. Op basis daarvan verwacht het JIT ook strafrechtelijk bewijsbaar vast te stellen met wat voor raket de MH17 is neergeschoten.

Lanceerlocatie
Voor zover het JIT heeft kunnen nagaan, zijn er geen video- of filmbeelden beschikbaar van de lancering of baan van de raket. Wel zijn er reguliere radargegevens, maar die geven alleen informatie over bewegingen in het luchtruim. Deze zijn vooral van belang voor de vaststelling of zich nog andere vliegtuigen in de omgeving bevonden. Op de radarbeelden is geen raket te zien. Hoewel het JIT niet over ruwe primaire radardata beschikt, bieden de beschikbare (ruwe secundaire en verwerkte primaire en secundaire) radargegevens al voldoende informatie over het vliegverkeer.

Ruwe primaire radardata zouden mogelijk ook informatie kunnen geven over een raketbaan. Die data heeft het JIT nog niet. Het JIT heeft leden van de Oekraïense luchtverkeersleiding en een Oekraïense radartechnicus hierover ondervraagd. Zij hebben uitgelegd waarom er in Oekraïne geen primaire radardata zijn vastgelegd. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie (OM) ook aan de Russische Federatie om ruwe primaire radardata gevraagd. Tot op heden heeft het OM die niet ontvangen. Aan de OVV heeft de Russische Federatie gemeld dat die ruwe primaire data destijds wel zijn vastgelegd, maar niet zijn bewaard. Het OM is hierover in gesprek met de Russische autoriteiten.

Daarnaast zijn er ook satellietgegevens beschikbaar over de situatie op de grond. Het JIT heeft tot op heden geen satellietbeelden van de lancering van de raket. Vanwege bewolking zijn geen bruikbare beelden beschikbaar van de afvuurlocatie op het dagdeel waarin de MH17 werd neergeschoten. Wel zijn er beelden beschikbaar van vlak voor en na 17 juli 2014 die bijdragen aan het onderzoek.

De Amerikaanse autoriteiten beschikken over data, afkomstig van hun eigen veiligheidsdiensten, die mogelijk informatie zouden kunnen geven over een raketbaan. Deze gegevens zijn vertrouwelijk gedeeld met de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD en het OM onderzoeken nu in welke vorm de Amerikaanse staatsgeheime informatie gebruikt kan worden in het strafrechtelijk onderzoek en wat in een zogenaamd ambtsbericht aan het OM zal worden verstrekt. Dat ambtsbericht kan door het JIT als bewijs worden gebruikt.

Ruwe primaire radardata en Amerikaanse geheime informatie zijn slechts twee bronnen van informatie voor de bepaling van de lanceerlocatie. Er is nog veel meer. Zo verzamelt het JIT bewijs op basis van afgeluisterde telefoongesprekken, locatiegegevens van bepaalde telefoons, beeldmateriaal, getuigenverklaringen en technische berekeningen van de raketbaan. Die berekeningen worden gemaakt door het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium op basis van de locatie van de MH17, het schadepatroon op de wrakdelen en de bijzondere eigenschappen van de bewuste raket. Ook in dit opzicht maakt het JIT een verdiepingsslag ten opzichte van het onderzoek van de OVV. Op basis van deze andere bronnen krijgt het JIT steeds meer duidelijkheid over de exacte lanceerlocatie. Uitsluitsel wordt voor de tweede helft van dit jaar verwacht.

Daders
Als de gebruikte raket en de afvuurlocatie eenmaal strafrechtelijk zijn vastgesteld, kan een scherpere relatie worden gelegd met de daders. Het JIT heeft een grotere groep personen in beeld, die op één of andere wijze betrokken lijken te zijn geweest bij het neerschieten van de MH17. De taak van het JIT is om vast stellen wie zij zijn en wat hun rol precies was. Ook daarvoor is sluitend en onweerlegbaar bewijs nodig. Zoals ik in mijn vorige brief heb uitgelegd, kan het JIT hier niet veel informatie over delen. Dat zou het onderzoek frustreren en de daders in de kaart spelen.

Bij het onderzoek naar de daders zijn telecomgegevens, getuigenverklaringen en internetbronnen belangrijk. Met dat doel worden meer dan vijf miljard webpagina’s en meer dan een half miljoen foto-, audio- en video-bestanden onderzocht. Cyber specialisten van het JIT spelen hierin een belangrijke rol. Met geavanceerde zoekinstrumenten worden relevante data geselecteerd, waarvan vervolgens de herkomst wordt nagezocht en de betrouwbaarheid getoetst. Datzelfde gebeurt met informatie die door derden wordt aangedragen, zoals het internationale onderzoekcollectief Bellingcat.

Op 26 december 2015 heeft Bellingcat een concept-rapport verstrekt aan het JIT. Daarin is, op basis van sociale media en andere openbare internetbronnen, informatie opgenomen over leden van een Russische militaire eenheid die volgens Bellingcat mogelijk de BUK-raketinstallatie naar Oekraïne heeft getransporteerd. Veel bronnen waarop Bellingcat zich beroept, waren bij het JIT bekend. Daarnaast beschikt het onderzoeksteam nog over meer en andere informatie over dit onderwerp, die niet door Bellingcat wordt genoemd. Voor zover Bellingcat nieuwe bronnen heeft aangedragen, worden die bestudeerd en beoordeeld op bruikbaarheid voor het strafrechtelijk onderzoek. Uit het rapport van Bellingcat volgt geen bewijs voor directe betrokkenheid van individuele leden van deze eenheid bij het neerschieten van de MH17.

Aanhouding en berechtingAls eenmaal duidelijk is welke personen strafbaar betrokken zijn geweest bij het neerschieten van de MH17, moeten zij worden gevonden, aangehouden en (mogelijk) worden uitgeleverd aan het land of het tribunaal waar de berechting zal plaatsvinden. Ervaringen in soortgelijke zaken leren dat dit veel tijd kan kosten. In de Lockerbie-zaak bijvoorbeeld, het onderzoek naar de aanslag op Pan Am-vlucht 103 op 21 december 1988, duurde het bijna drie jaar voordat er twee arrestatiebevelen konden worden uitgevaardigd en nog eens ruim zeven jaar voordat de verdachten konden worden uitgeleverd.

Op dit moment zijn er twee reële opties voor vervolging en berechting: nationale vervolging door één van de JIT-landen of vervolging voor een internationaal tribunaal, op te richten door de JIT-landen. Voor een uiteindelijke keuze voor de ene of de andere optie zijn de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek van belang: dan zal duidelijk zijn waar verdachten verblijven, welke nationaliteit zij hebben en waar zij het beste kunnen worden berecht. Ook de positie van de nabestaanden speelt bij die keuze een belangrijke rol.

Hoewel het JIT alle zeilen bijzet en zo voortvarend mogelijk te werk gaat, is dit een onderzoek van de lange adem. Ik begrijp dat het tijdsverloop u zwaar moet vallen, maar ik wil geen verkeerde verwachtingen wekken. Het is een lange weg naar berechting, maar het JIT heeft het geduld en de volharding om de zaak tot een goed einde te brengen.

Conclusie
Voor de tweede helft van dit jaar verwacht het JIT het strafrechtelijk bewijs te kunnen leveren met welke type wapen en vanaf welke locatie de MH17 is neergeschoten. Daarover zal het JIT u vanzelfsprekend informeren. In diezelfde periode verwacht het JIT ook meer zicht te krijgen op mogelijke daders. Op welke termijn hun precieze betrokkenheid, identiteit en actuele verblijfplaats kunnen worden vastgesteld, valt nog niet aan te geven. Maar ook als het JIT zulke informatie verzameld heeft, kan er reden zijn om die nog niet direct met u te delen, om te voorkomen dat bewijs of de verdachten zelf verdwijnen. In zoverre zal ik uw geduld op de proef moeten blijven stellen. Hoe zwaar dat ook is, het is in het belang van de uiteindelijke berechting.

Informatiebijeenkomst
Ik kan mij voorstellen dat de informatie in deze brief nadere vragen oproept. Net als voorheen kunt u die altijd aan mij voorleggen via het centrale e-mailadres of telefoonnummer van de Nederlandse familierechercheurs en hun internationale liaisons. Gezien het tijdsverloop en de recente publieke aandacht in Nederland voor bepaalde onderwerpen (zoals internetonderzoek, radar- en satellietbeelden en vervolgingsmogelijkheden) wordt in Nederland een informatiebijeenkomst georganiseerd voor nabestaanden. Alle nabestaanden zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zal een nadere toelichting worden gegeven op de onderwerpen uit deze brief.. Voor de nabestaanden die hierbij niet aanwezig kunnen of willen zijn, zal een verslag van de bijeenkomst worden gemaakt, dat na afloop kan worden geraadpleegd.

De bijeenkomst wordt gehouden op 7 maart a.s. in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein. De inloop is vanaf 16.00 uur; het programma start om 17.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Er wordt gezorgd voor broodjes en snacks.

Nabestaanden die hierbij aanwezig willen zijn, wordt verzocht om zich vóór 26 februari aan te melden bij Slachtofferhulp Nederland via het e-mailadres (Verwijderd,TPO)

Indien verschillende nabestaanden tegelijk worden aangemeld, vraag ik u vriendelijk om daarvan de afzonderlijke namen in de e-mail op te nemen. Indien u specifieke vragen heeft, die u op de bijeenkomst zou willen stellen, kunt u die in dezelfde email alvast aan ons doorgeven. Tijdens de bijeenkomst kunnen wij daar dan zo goed mogelijk op inspelen.

Hoogachtend,

Namens het Joint Investigation Team

Australië

België

Maleisië

Oekraïne

Nederland

Bron: http://politiek.tpo.nl/2016/02/19/dit-i ... en-kregen/

Mr.Cabdriver
Die hard
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Vanwege bewolking zijn geen bruikbare beelden beschikbaar van de afvuurlocatie
:x

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
IK hoop dat ooit de beerput opengaat en dat Rutte er terstond in donder. Kan gelijk het deksel er weer op.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
De hofnar lacht alles weg.

Afbeelding

WimLex
Master
 Bericht 
3 uur 28 minuten geleden
Daders MH17 volgens Bellingcat: 3x2=1+1

Als je niets of niemand meer gelooft over MH17, stop dan met lezen. Maar je leest waarschijnlijk toch door, want het gaat hier om de onderste steen van MH17.

Over een paar maanden hoopt het Joint Investigation Team (JIT) de daders aan te wijzen. Bellingcat daarentegen houdt het er al lang op dat de schuldigen in Rusland bij de 53ste Luchtafweergeschutbrigade van Koersk gezocht moeten worden. Het claimt het gezicht, de naam en de toenaam van verdachte hoge en lage militairen te kennen.

Bellingcat
​Het platform van burgerjournalisten moet het hebben van online video- en foto-onderzoek. Dat is een schier onuitputtelijke, maar ook verraderlijke bron. Er kan flink gerotzooid zijn met het materiaal. Bellingcat stoelt de verdenking van verdachten uit Rusland met name op vier cruciale foto's en drie video's van een Russisch BUK-transport (inmiddels beter bekend als 3x2, de aanduiding op het verdachte BUK-voertuig) aan de frontlinies.

Bellingcat spoort in het rapport mogelijke verdachte militairen van de rakettenbrigade op en brengt de commandostructuur van het eerste, tweede en derde Bataljon overzichtelijk in kaart. Maar pas op! 'It should be noted that there is no direct evidence that any of these soldiers were involved in the downing of MH17', aldus het rapport. Dat wringt.

Citaat:
Bellingcat was vrij snel al zeker van zijn zaak. Het joeg na de aanslag op één BUK-transport, met vooral journalisten uit het westen juichend langs de kant.


Bellingcat was vrij snel al zeker van zijn zaak. Het joeg na de aanslag op één BUK-transport, met vooral journalisten uit het westen juichend langs de kant. Maar je wilt gaandeweg ook onderbouwing voor de gerede verdenking tegen Rusland. Uitsluitsel had meteen verstrekt kunnen worden door Oekraïne, Rusland of Amerika.

Maar nee, de oorlogspartijen weigerden primaire radardata te leveren en onze Amerikaanse Big Brother kneep in tweede instantie plots een oogje dicht. Dat doen partijen alleen als ze belang bij geveeg onder de mat hebben. Weg transparantie. De waarheid krijgt het benauwd van het gesluip van staten. Je vraagt je af of het JIT opgewassen is tegen de macht en het spel van internationale overheidsinstanties.

MH17 zou mijn dagtaak moeten zijn zolang de waarheid zoek is. Maar mijn journalistieke agenda is alweer volgelopen met de waan van de dag. Leg dat maar eens uit in relatie tot een onopgehelderde moordpartij waarbij bijna 300 mensen, waaronder bijna 200 Nederlanders, uit de lucht zijn geschoten. En ik maar druk doen. Gisteren carnavalsvierders, vandaag brandstichters en morgen asielzoekers. Je kunt het publiek niet kwalijk nemen dat ze een voorschot proberen te nemen op de waarheid. Noem het engagement.

Dus welkom burgerjournalistiek. Het is immers om moedeloos van te worden dat forensisch onderzoek pas kon beginnen vijf maanden na de crash in een oorlogsgebied en het antwoord op de schuldvraag mede daarom nog steeds uitblijft. Waarheid is in tegenstelling tot de leugen taai. Tijd werkt dus in het voordeel, maar juist op de lange baan loert de onverschilligheid. Over tot de orde van de dag.

Citaat:
De burgerjournalisten van Bellingcat groeiden uit tot MH17-agendasetters van de gevestigde (westerse) media. De gaten in de theorie namen we voor lief.


Bellingcat brengt MH17 even terug op de publieke en journalistieke agenda. Een burgerjournalistenplatform mag publiceren wat en wanneer dat maar wil, mag partijdig bij het leven zijn en onderzoek doen volgens, zoals het zelf zegt: het 'plausible-hypothesis principe'. Dus volgens het principe van: laten we aannemen 1 + 1 = 2. Prima, maar de vrijblijvendheid is meteen het probleem van het burgerengagement. Je kunt er alle kanten mee op.

Bellingcat schotelde ons al snel na de aanslag de sporen van een verdacht BUK-transport voor, terwijl geen enkele schakel in de keten van het BUK-transport boven alle twijfel is verheven. Toch zijn er aanvankelijk weinig vragen bij gesteld. De burgerjournalisten van Bellingcat groeiden uit tot MH17-agendasetters van de gevestigde (westerse) media. De gaten in de theorie namen we voor lief.

Neem de foto van Paris Match in Donetsk:
Citaat:
Afbeelding
Human Rights (HRI) ‎@HRIMark

Paris Match photo of BUK trailer, owner claims stolen by SDF http://www.parismatch.com/Actu/Internat ... les-577289


Het koningsstuk in de optelsom van Bellingcat – ook het JIT maakt er gebruik van in de video-oproep voor getuigen – verklapt geen publieke EXIFdata, waarmee de identiteit van een foto is vast te pinnen. Zonder EXIF kan er met schaduwen op een voertuig of het tijdstip van de foto gerommeld worden. Met andere cruciale foto´s van het transport is het niet anders: een journalist moet er twijfels bij hebben. Elke foto kan echt zijn, maar het hoeft niet. Het bewijs loopt zo als zand door de vingers.

Likely
In dit stadium zijn die vraagtekens van groot belang want we hebben nog geen hard bewijs tegen verdachten gezien. Als één of meerdere foto's en/of video's van het BUK-transport in Oekraïne of op weg daarnaartoe wegens manipulatie geschrapt moeten worden, komt een analyse van de sociale media van een raketbrigade nog meer op losse schroeven te staan. Hoe de verdachte BUK in Oekraïne beland zou zijn? Niemand die het zegt. Wat moet je dan met zo'n rapport?

De foto's van militairen uit de verdachte raketbrigade vertonen hetzelfde euvel als de BUK-transportbeelden. Bellingcat is niet zeker van zijn zaak en kan dat ook niet zijn. Liefst 119 keer neemt schrijver Daniel Romein, naar verluidt een Nederlandse IT-expert, zijn toevlucht tot een beproefd lapmiddel: '(un-)likely'. 'They likely all belong to the same unit'. 'Anton likely moved to the 2nd Batallion later'. 'If the crew of the Buk that downed MH17 came from Russia, they very likely were transported together with Buk 3x2 in the 23-25 June 2014 Buk convoy and were most likely soldiers of the 2nd Battalion'. Dat voorbehoud hapert steeds hinderlijker, zeker waar tegelijk wel met de beschuldigende vinger gewezen wordt.

Citaat:
De burgerjournalisten maken de president van Rusland als opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten eindverantwoordelijk.


Bellingcat neemt de identiteit van verdachte soldaat Anton nog wel in bescherming tegen het grote publiek, maar Vladimir moet eraan geloven. De burgerjournalisten maken de president van Rusland als opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten eindverantwoordelijk. Zo'n foto van een verdacht staatshoofd glimt in elk rapport.

Maar hoe zit het met de verdachten aan Oekraïense kant? Als ik optel wat Oekraïne nalaat om de daders van de moord op honderden mensen op te sporen, kan ik ook aannemen dat Oekraïne iets te verbergen heeft. Kiev heeft geen primaire radardata ter beschikking gesteld. Tal van getuigen zeggen dat ze een zilverkleurig jachtvliegtuig in de lucht hebben gezien rond het tijdstip van de crash. Nemen we even aan dat de jager niet heeft geschoten, dan nog zou het van medeplichtigheid beschuldigd kunnen worden. Het zou veel geheimzinnigheid van Oekraïne en bondgenoot Amerika kunnen verklaren, neem ik aan.

Als Bellingcat zo diep kan graven in de Vkontakte van een Russische kazerne in Koersk, waarom dan niet ook op bijvoorbeeld het sociale-mediagebruik gedoken van de Oekraïense luchtmachtbasis in Dnjepropetrovsk?

Citaat:
Bellingcat lijkt alleen te zoeken naar een deel van de waarheid, waarmee de hele zoektocht op de tocht komt te staan.


Maar Bellingcat heeft zich tot dusverre niet aan Oekraïense kant gewaagd, wat de geloofwaardigheid van de burgerjournalisten niet ten goede komt. Het lijkt alleen te zoeken naar een deel van de waarheid, waarmee de hele zoektocht op de tocht komt te staan. En dan te bedenken dat oorlogspartij Oekraïne als lid van het JIT achter de schermen over de schouders van de onderzoekers mag meekijken. Dat schuurt het rechtsgevoel.

Tribunaal
Tot de publicatie van het rapport van het JIT zullen we moeten gissen naar de waarde van het laatste Bellingcat-rapport. Maar ik gooi het nog niet weg. Stel dat het JIT met harde bewijzen komt dat de BUK is afgeschoten door een eenheid van de rakettenbrigade uit Koersk wordt dit rapport ineens van belang voor een mogelijk tribunaal. Want dan krijgt de rechter de identiteit van mogelijke verdachten op een presenteerblaadje aangereikt, wat de kans op vervolging aanmerkelijk zou vergroten.

We zitten nog midden in de strijd om de toedracht rond MH17 en ik heb geleerd dat de waarheid het eerste slachtoffer is van elke oorlog. Ik ben dus op mijn hoede. MH17: eind goed, nooit goed.

@JeroenAkkermans / RTL Nieuws

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Van der Steur heeft te veel gelakt in MH17-stukken

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft volgens de rechtbank in Utrecht te veel gegevens in overheidsstukken over de ramp met de MH17 zwart gemaakt zonder dat daarvoor goede redenen zijn aangevoerd.

In een tussenvonnis stelt de rechtbank vandaag dat het weglakken van informatie uit overheidsstukken over de vliegramp ,,niet berust op een deugdelijke motivering en niet zorgvuldig is voorbereid.'' Wel krijgt Van der Steur de gelegenheid de gebreken binnen acht weken te herstellen. De minister liet vrijdag weten binnen twee weken met een reactie te komen, zoals de rechtbank heeft gevraagd.

De rechtbank doet de uitspraak in een zaak die RTL Nieuws, NOS en de Volkskrant tegen het ministerie hebben aangespannen. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) vragen zij inzage in alle relevante stukken over de vliegramp, zoals die van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

Feiten
De rechtbank Midden-Nederland wijst na lezing van de door de genoemde media opgevraagde stukken op enkele tientallen passages die onleesbaar zijn gemaakt zonder dat goed gemotiveerd is waarom dat is gebeurd. Zo blijken veel zwarte passages volgens het ministerie persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren te bevatten, terwijl het volgens het tussenvonnis juist gaat om zelfstandig leesbare feiten.

Over andere documenten stelt de rechtbank vast dat het ministerie terecht heeft geweigerd die openbaar te maken.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein zegt op de website van RTL Nieuws verheugd te zijn over het tussenvonnis. ,,Het is goed dat de rechter nu ook duidelijk maakt dat het ministerie veel te enthousiast is geweest met de zwarte stift'', aldus Klein. ,,Ik hoop dat het ministerie deze kans aangrijpt om te laten zien dat er nu echt een andere wind waait wat het geheimhouden van cruciale informatie betreft.''

Eerste resultaten onderzoek
Vandaag werd ook bekend dat na de zomer de eerste resultaten worden gepresenteerd van het strafrechtelijk onderzoek naar de rampvlucht. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het dan om het wapen waarmee het passagiersvliegtuig in Oekraïne is neergeschoten en de exacte locatie vanwaar het wapen is afgevuurd.

Het onderzoek naar het wapen en de locatie waar het is gebruikt, is volgens het OM in een vergevorderd stadium. Toch kosten enkele zaken meer tijd dan verwacht. Zo moet het onderzoeksteam onder meer nog informatie uit Rusland krijgen over BUK-installaties, het wapen waarmee MH17 zou zijn neergeschoten.

Grote groep personen in beeld
In februari schreef hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke aan de nabestaanden dat de opsporing, arrestatie en berechting van de 'daders' van het neerschieten van vlucht MH17 nog lang kan duren. Hij coördineert het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp. Het onderzoeksteam heeft wel een ,,grote groep personen in beeld die op een of andere wijze betrokken lijken te zijn geweest bij het neerschieten van de MH17'', liet hij weten.

Het is een onderzoek van ,,de lange adem'' schreef Westerbeke. ,,Ik begrijp dat het tijdsverloop u zwaar moet vallen, maar ik wil geen verkeerde verwachtingen wekken.'' Het is volgens hem een lange weg naar de berechting, maar de hoofdofficier benadrukte dat het onderzoeksteam het geduld en de volharding heeft ,,om de zaak tot een goed einde te brengen''.

Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. De vlucht van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Rampvlucht ... portenshow

En het is weer de maffiaclub van Van der Steur. :thumb_d: :thumb_d:

Mr.Cabdriver
Die hard
 Bericht 
'Maleisie en Rusland starten eigen MH17-onderzoek'

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/06/oeps_alweer_een_pr_probleempje_voor_de_premier.html#comments

Uit een link van een reactie:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10742:ontmaskering-dader-mh17-door-aluhoedjes-blijkt-correct&catid=20:het-complot&Itemid=33

Citaat:
Een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigde aan de bekende journalist Robert Parry dat Rusland geheel onschuldig is aan de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 die neergeschoten werd boven Oekraïne in 2014.

Het toestel is eigenlijk per ongeluk naar beneden gehaald door een onderdeel van het Oekraïense leger met een link naar een oligarch, volgens deze bron.

Eén van de meest gerespecteerde onderzoeksjournalisten in Amerika is ongetwijfeld Robert Parry. De man heeft talloze onderscheidingen gekregen en is vooral bekend geworden destijds door zijn artikelen over de zogenaamde Iran Contra affaire als journalist voor Associated Press en Newsweek.

Robert Parry heeft echter ook uitstekende contacten binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten en uit die hoek komen een aantal zeer interessante zaken betreffende de ramp met MH17 naar boven.

Als hoofdredacteur van Consortium News heeft hij een artikel gepubliceerd waarin hij zijn visie geeft over de werkelijke gebeurtenissen met de rampzalige vlucht MH17.

De kern van zijn verhaal is dat de Amerikaanse overheid uiteraard weet dat de Russen en de separatisten niets te maken hebben met het neerhalen van MH17, maar dat de daaruit voortvloeiende propagandamogelijkheden in combinatie met de Europese sancties richting Rusland hen veel te goed uit kwam om de waarheid naar buiten te laten komen.
Via een bron weet Parry te vertellen dat analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten geen bewijs hebben kunnen vinden dat de Russen de rebellen hadden voorzien van een BUK systeem. Ook niet dat de Russen zelf een dergelijk systeem met bemanning de grens over gebracht hadden.

De bron vertelde Parry dat de analisten er in eerste instantie vanuit gingen dat het een losgeslagen actie was van een Oekraïense legereenheid.

Dan, pal daarna, krijgen we de grote leugenshow van John Kerry:


Verhaal gaat nog even verder en dan dit fimpje.
Kan iemand vertalen want de ondertiteling lijkt verdwenen..

Link


Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Zelf aanzetten bij Youtube. Maar aan de gelaatsuitdrukkingen is al te zien dat ie maar wat lult. Weet nergens van, wel multimiljonair.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
MH17-geheimen uit bankkluis

In de jacht op de massamoordenaars van de MH17-inzittenden heeft justitie in Zwitserland een bankkluis laten openen en beslag laten leggen op naar verluidt explosieve papieren van een privé-detective.

Het gaat om documenten van de Duitse privé-speurder Josef Resch waarmee het landelijk parket dichter bij de daders van de raketaanslag op de Boeing 777 van Malaysia Airlines hoopt uit te komen.

Resch zegt zelf voor een onbekende opdrachtgever naspeuringen te hebben gedaan. Die loofde liefst dertig miljoen euro uit voor de gouden tip en zou daadwerkelijk 17 miljoen aan iemand hebben betaald. De informatie lag in de bankkluis.

Tijdens een eerdere huiszoeking in de in het Duitse Bad Schwartau gelegen woning van Josef Resch stuitten de opsporingsdiensten in maart blijkens het Nederlandse rechtshulpverzoek op een factuur voor de huur van de kluis in de UBS Bank in Zürich.

Die werd afgelopen woensdag in het bijzijn van de Zwitserse politie en justitie open gemaakt. Wat er in lag, maakt het landelijk parket in Rotterdam nog niet bekend. „De Zwitserse rechter moet eerst beslissen of de inhoud aan ons ter beschikking wordt gesteld. Wanneer dat besluit valt, is nog niet bekend”, aldus een woordvoerder.

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/article25947147.ece

En Rutte maar zoeken naar de onderste steen. Ben benieuwd hoe diep hij al heeft gegraven.

Spook
Master
 Bericht 
Waarom huiszoeking en waarom kluis open laten maken? Kan dat zomaar?

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Rutte vraagt Porosjenko niet om radarbeelden

Premier Mark Rutte gaat de Oekraïense president Porosjenko zaterdag niet vragen naar de ruwe Oekraïense radarbeelden van de ramp met vlucht MH17. Die zouden meer duidelijk kunnen scheppen over de toedracht.

,,Wij vragen nooit als Nederlandse regering naar informatie in het kader van MH17, tenzij het Openbaar Ministerie ons dat eventueel zou verzoeken’’, zei hij vrijdag op de NAVO-top in Warschau. ,,Het kabinet wil geen politieke beïnvloeding van dit belangrijke strafrechtelijke onderzoek.’’

Wel gaat Rutte Porosjenko vragen om een antwoord op de brief van nabestaanden van slachtoffers van de ramp, zoals hij dinsdag aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. Daarin wordt wel gevraagd de radarbeelden te verstrekken. ,,Het gaat mij om de beleefdheid dat een brief wordt beantwoord'', aldus de premier. ,,Ik weet formeel niet eens wat erin staat.''

Politieke vingerafdruk
,,Het is absoluut geen diplomatieke poging de beelden toch te krijgen'', verzekerde Rutte. ,,Ik wil geen politieke vingerafdruk op het onderzoek, want dan zouden landen kunnen zeggen dat het niet deugt. En het belangrijkste is dat de daders voor de rechter komen.''

Het OM is wel naar Moskou geweest om extra radargegevens te verstrekken. ,,Als het OM het kabinet vraagt om contact op te nemen met wie dan ook, dan zijn we onmiddellijk beschikbaar’’, besloot de premier.


Wat een klootzak is die Rutte. Hij zou zorgen dat de onderste steen boven zou komen.

WimLex
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Het OM is wel naar Moskou geweest om extra radargegevens te verstrekken.

Waarom zou het OM beelden weggeven ? :huh:

djidee
Master
 Bericht 
Maserati Teun schreef:
Wat een klootzak is die Rutte. Hij zou zorgen dat de onderste steen boven zou komen.

Door de rechterlijke macht en de daarvoor bevoegde instanties optimaal te faciliteren.

Er een politiek feestje van maken heeft maar 1 effect: Een kleinere kans om op basis van feiten de waarheid te achterhalen.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Ik schat de kans op 0,0 in dat ooit de waarheid boven tafel zal komen.

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Nouja ik verbaas me sowieso weer dat er papieren bij een Zwitserse bankkluis liggen. Waarom :huh: :roll:

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Afbeelding
Poetin en meewerken. :fp:

 Pagina 37 van 39 [ 1914 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…