Privacy policy van forum.flitsservice.nl


Deze privacy policy geldt voor iedereen die ons forum bezoekt. Flitsservice vindt privacy en bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zullen dan ook te allen tijde zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens van al haar bezoekers en leden omgaan!

Opslag gegevens


Flitsservice slaat gegevens die bezoekers invoeren op het persoonlijke profiel op haar servers op. Bezoekers kunnen op hun eigen profiel aangeven of de ingevulde informatie voor iedereen, alleen vrienden, alleen partyflockleden of alleen henzelf zichtbaar is.

Beveiliging


Het Flitsservice forum werkt met een zogenaamd secure server. Dit kan de bezoeker zien aan de url waarin https vermeld staat. Dit staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Dit is een uitbreiding op het http-protocol waarbij alle gegevens worden versleuteld en niet zonder meer door derden zijn op te vragen of in te zien.

Cookies


Het Flitsservice forum maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij voornamelijk om het onthouden van specifieke instellingen die men heeft aangegeven in het persoonlijk profiel. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Gegevens verstrekking aan derden


Gegevens die door bezoekers aan het Flitsservice forum zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken,
wanneer je inlogt op het Flitsservice forum met een Facebook, Instagram of Google profiel. Specifieke informatie hierover vindt je verderop in deze privacy policy.

Anonimisering gegevens


Een lid kan zijn profiel niet verwijderen, er is echter altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om identificerende gegevens die leiden tot een uniek persoon dusdanig aan te passen dat dit niet meer mogelijk is. Het gaat hierbij om echte namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Facebook, Instagram en Google privacy policy


Bij het inloggen op het Flitsservice forum kan een bezoeker kiezen om dit met het Facebook, Instagram of Google profiel te doen. Als hiervoor wordt gekozen, wordt op het Flitsservice forum met de (openbare) gegevens van het Facebook, Instagram of Google profiel een Flitsservice forumprofiel aangemaakt.

Bij het inloggen via een van eerder genoemde social media word de bezoeker via een popup aangegeven dat men gegevens zal gaan delen met het Flitsservice forum en er wordt expliciet toestemming gevraagd. Het Flitsservice forum vraagt toestemming voor onderstaande gegevens om specifieke redenen:

Openbaar profiel


Hier gaat het alleen om gegevens die de bezoeker zelf openbaar heeft staan op het Facebook, Instagram of Google profiel. Dit zijn de naam en profielfoto. Het Flitsservice forum gebruikt van deze gegevens de naam en profielfoto om een profiel aan te maken op het Flitsservice forum. Dit profiel kan te allen tijde gewijzigd worden op het Flitsservice forum zelf.

E-mailadres


Het Flitsservice forum gebruikt het e-mailadres waarmee het Facebook, Instagram of Google profiel is geregistreerd om een automatische check te doen in de eigen ledendatabase. Is er reeds een profiel aanwezig op het Flitsservice forum dat met het e-mailadres aangemaakt is, dan krijgt de bezoeker de optie om dat reeds bestaande profiel te koppelen aan het Facebook, Instagram of Google profiel.

Wordt er een nieuw Flitsservice forumprofiel aangemaakt dan vult het Flitsservice forum dit e-mailadres ook in bij dat profiel. Dit om later eventueel een wachtwoord in te kunnen stellen of anderszins weer beschikking te kunnen krijgen over je profiel.

Het e-mailadres van leden wordt verder aan niemand verstrekt.

Disclaimer


Het Flitsservice forum is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen


Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij onderstaand emailadres;


Laatst gewijzigd op 3 December 2017
privacy policy