Je dient ingelogd te zijn op het achterliggende forum om een reactie achter te kunnen laten.

di 03 jan 2017, 12:10   IP:1b73ff7163
  

U mag een reactie achterlaten

Reacties zonder voldoende onderbouwing kunnen verwijderd of aangepast worden zonder overleg

di 03 jan 2017, 17:06   IP:9dcc61ae9b
  

Onvoorstelbaar, maar in de tweede kamer komen er nu ontevreden geluiden richting van der Streur, waarom hij nog altijd geen actie ondernomen heeft om een ander boetesysteem in te voeren. Men wil namelijk al een paar jaar dat de boetebedragen voor eerste boetes omlaag gaan en dat de boetes voor notoire hardrijders omhoog gaan. Tevens vraagt men deze ras incompetente minister waarvoor hij de trajectcontrolesystemen gebruikt; voor de verkeersveiligheid, of voor het spekken van het ministerie van justitie. Deze incompetent op justitie heeft al een paar jaar de tijd gekregen om hier actie op te ondernemen maar heeft tot op de dag van vandaag niets mee gedaan.

Wat wij als burgers hiervan merken is, wanneer er iets ten nadeel van burgers wat de staatskas ten goede komt of wanneer er een andere smerige privacy schendende maatregel doorgevoerd moet worden wij daar zeer snel de gevolgen van merken. Maar andersom is het een en al desinteresse, onwil en luiheid en geeft die incompetent niet thuis.

Ik kan niet wachten op 17 maart a.s.

do 19 jan 2017, 22:08   IP:3880419e24
  

Wat mij verteld is, is dat op de hoofdverkeersweg N278, die dwars op de nieuwe tunnel staat (J.F.Kennedysingel) inmiddels ook al camera's zijn gespot die de kentekens van alle auto's opnemen. Dat zou zowel gebeuren op uitvalswegen als op de hoofdverkeersweg in oostelijke en westelijk richting.