» Openbaar » Verkeersbeleid    Pagina 2 van 2  [ 81 berichten ]
Okkie68
Master
 Bericht 
laurens93 schreef:
De kans dat een "ambtenaar" om 9:00 al aan het werk is, is uitgesloten.. Laat staan om 22:17 nog aan het werk


Ga er maar niet van uit.. Het is een zone vlak bij een treinstation, dus was populair bij forensen om daar gratis te parkeren. Genoeg bonnetjes gezien in die tijd.

Maar dit klokkie maakt van 22:17 braaf 22:30, waarna mijn parkeertijd afloopt op 0:30. Om 9:00 moet mijn auto dus echt weg zijn. Gelukkig kan ik niet meer liegen dat ik pas om 9:00 begon te parkeren. Het zou wat zijn zeg, dat ik de geest van de wet volg in plaats van de letter...

Feitelijk schreef:
post4370462.html#p4370462 schreef: Letterlijk mag ik er na 9:00 geen seconde meer staan
Nee hoor want je mag in een blauwe zone niet langer staan dan ... en die zone was er pas om 09:00


Feitelijk schreef:
het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen


Dus. Het parkeren is begonnen om 22:17 de avond ervoor. Ergo, 9:00 is niet de tijd die mijn schijf mag weergeven.

Feitelijk
Master
 Bericht 
En als je nou eens heel letterlijk RVV 25 leest? Staat er dan in dat je niet langer dan de aangegeven tijd mag parkeren?

Okkie68
Master
 Bericht 
ZIe ninja-edit.. Maar ik ga RVV 25 er ook even bij halen.

Edit:
Citaat:
Artikel 25
1.
Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

Ehh.. die hele schijf is niet nodig?

Edit zoveel... die maxim site laat alleen lid 1 zien als je art 25 aanklikt:

Citaat:
2.
Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
3.
Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
4.
Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
5.
Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.


Ik zie niet dat ik om 22:17 mag parkeren en dan 9:00 mag instellen. Of dat ik de 2 uur beginnend bij 9:00 mag beginnen te tellen.

Spook
Master
 Bericht 
Als je vergeet dat je in een blauwe zone staat, vergeet je wellicht ook dat je parkeertijd beperkt is en blijf je langer weg. Er is wel iets te zeggen voor een bewuste handeling van het instellen van de kaart. Net als dat je iets beter onthoudt wanneer je het opschrijft. Misschien moeten ze maar een versie maken die een timer-app op je telefoon heeft die je een kwartier vantevoren waarschuwt.

Okkie68
Master
 Bericht 
<kwartje valt>

Okkie68 schreef:
Ik zie niet dat ik om 22:17 mag parkeren en dan 9:00 mag instellen. Of dat ik de 2 uur beginnend bij 9:00 mag beginnen te tellen.


Ah.. de schijf op 22:30 instellen is prima. Parkeerwachter zal alleen de uren tellen in de tijd dat de zone geldig is, bij het bepalen van de parkeerduur.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Okkie68 schreef:
Ik zie niet dat ik om 22:17 mag parkeren en dan 9:00 mag instellen

Dat mag ook niet.

Maar ik lees nergens dat je er maar een bepaald aantal uren (onderbord) mag staan. Uit de toelichting blijkt dat wel duidelijk maat daar heeft Masterdam geen boodschap aan.

Masterdam
Master
 Bericht 
Toelichting? Daar heeft nog nooit iemand (die niet in mijn vijandenlijst staat) me op gewezen.

WNS2.0D
Master
 Bericht 
Okkie68 schreef:
Ah.. de schijf op 22:30 instellen is prima. Parkeerwachter zal alleen de uren tellen in de tijd dat de zone geldig is, bij het bepalen van de parkeerduur.

Volgens mij ben je dan om 9:01 al in overtreding. Op dat moment geldt de beperking en sta je meer dan twee uur geparkeerd.

Feitelijk
Master
 Bericht 
WNS2.0D schreef:
Op dat moment geldt de beperking en sta je meer dan twee uur geparkeerd.


Feitelijk schreef:
Nee hoor want je mag in een blauwe zone niet langer staan dan ... en die zone was er pas om 09:00


Masterdam
Master
 Bericht 
En vanaf dát moment mag je er niet langer dan 2u gestaan hebben. Dus om 9:01 een boete.Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik voed alleen maar in de hoop overtuigd te worden. :wink:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
En vanaf dát moment mag je er niet langer dan 2u gestaan hebben.

Waar staat dat?

Ah ik zie het al lid 4. Maar dat geldt niet buiten de tijden van het onderbord. Dus ja...

Masterdam
Master
 Bericht 
Precies. Dus voordat de tijd op het onderbord ingaat mag je er 3 of 4u gestaan hebben. Na die tijd is dat beperkt tot 2u na tijd van aankomst. De parkeerduur start niet op 9u. Slechts de handhaving​ op die 2u.

JBHC
Master
 Bericht 
 
2 pagina's over een parkeerschijf....
:Facepalm

basjuh1981
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
Precies. Dus voordat de tijd op het onderbord ingaat mag je er 3 of 4u gestaan hebben. Na die tijd is dat beperkt tot 2u na tijd van aankomst. De parkeerduur start niet op 9u. Slechts de handhaving​ op die 2u.

Dus zet je de parkeerschijf op 9:00 uur :[

Masterdam
Master
 Bericht 
Natuurlijk doe je dat. Maar het mag niet. :wink:

basjuh1981
Master
 Bericht 
Er mag zo veel niet ;)

boersma
Master
 Bericht 
En toen was de batterij leeg... en dan?

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
boersma schreef:
En toen was de batterij leeg... en dan?

Pech (f)

boersma
Master
 Bericht 
Nou... ik denk: een bon, maar dat is idd dan pech.

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
boersma schreef:
Nou... ik denk: een bon, maar dat is idd dan pech.

Zie je? Had ik toch weer gelijk :lol: :lol:

Boralis
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
Claims dat het allemaal ok is, maar iemand die dat kan bevestigen? Ik zie gewoon een "schijf" die niet voldoet aan het besluit parkeerschijf


Ik denk het inmiddels wel.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 7-181.html

Citaat:
Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde».

2. In het derde lid wordt de eerste volzin vervangen door: Op de parkeerschijf staat aan de getoonde zijde slechts één cijferreeks, die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen.

....
Met deze wijziging van het RVV 1990 wordt het afzonderlijke Besluit parkeerschijf, een ministeriële regeling, overbodig gemaakt. Dat gebeurt door de wezenlijke eisen die men aan een parkeerschijf moet stellen over te brengen naar het RVV 1990 en de mogelijkheid van een ministeriële regeling te schrappen. Het model van de parkeerschijf is daarmee niet meer exact voorgeschreven, maar de betekenis van dat model was toch al beperkt. Dat komt doordat alle modellen die elders in de Europese Unie zijn of worden voorgeschreven ook in Nederland geldig zijn.


Boralis
Master
 Bericht 
 
Dan nog even qua tijden. Niet het volgende vergeten:

Citaat:
Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.


Bij bord zelf:

Citaat:
Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegevenHoewel je dit inderdaad wel degelijk kunt lezen als "0.000 s na tijdstip", kan hier ook aan voldoen, is het zeer onwaarschijnlijk dat de wetgever die intentie er mee heeft gehad. Volgens mij is dit te lezen als (en is dit ook zo bedoeld), dat vanaf het begin van de tijd de maximaal toegestane parkeerduur opnieuw begint te lopen. Het blijft interpretatie, maar volgens mij gaat het vooral om "geparkeerd + parkeerduur" vanaf "start tijdstip" zoals bij de betekenis van het bord hoort. Klein detail om mee te nemen in de verdediging van deze stelling: betekenis bij bord spreekt over "wordt geparkeerd", de "wordt geparkeerd" binnen de geldigheid van het bord begint in principe opnieuw en staat los van de "is al geparkeerd" voor dat tijdstip.

bruintje beer
Master
 Bericht 
Boralis schreef:
die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen
Ik zie mogelijkheden: de tijdzone wordt niet benoemd :devil:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dan is het UTC :jaja:

Existenz
Die hard
 Bericht 
Maar ik kijk altijd gewoon naar een aantal geparkeerde auto's naast mij als ik niet weet of het betaald of parkeerschijf is

Dat doen de Duitsers die massaal bij mij in de straat parkeren ook altijd. Zien mijn (Duits-gekentekende) voiture staan, loeren door de ruit, zien geen bonnetje en kopen er zelf ook geen. Hilarische taferelen (door mij aanschouwd vanaf de balustrade) wanneer zij met de parkeermeneren conclaaf gaan waarom zij wél en die andere auto géén naheffingsaanslag heeft ontvangen.

Existenz
(heeft abonnement en de controleurs werken met scanners, derhalve geen bonnetje nodig)

BLikent
Master
 Bericht 
Je parkeerschijf hoef je (echt bijna) nooit op 09:00 als begintijd te zetten.

Volgens art 25 lid 4 mag je de schijf op het volgende (hele) uur zetten. Vergeet dat half uur, dat is nooit in je voordeel. Het is ook niet verplicht om in te stellen welke eerst komt. Het mag altijd het volgende hele uur zijn.

Tenzij je precies om 09:00:00 aanvangt met parkeren, dan kan je 09:00 aanhouden; Dan moet ook de controleur precies om 09:00:00 constateren (en niet 08:59:59 of 09:00:01) dat je er al staat. Die constatering om 08:59:59 is dan weer onzinnig, omdat dat geen parkeerschijf vereiste tijd is, en dus geen overtreding. Alleen precies om 09:00:00 kan een controleur constateren dat de tijd verkeerd is ingesteld op bv 10:00:00. Één seconde later is 10:00:00 toegestaan.

Als je 09:00:01 en later aanvangt mag je 10:00 op de schijf instellen.

Dit leidt dan tot de conclusie dat controleren pas zin heeft om 11:00:01 voor schijven ingesteld op precies 09:00:00 en eigenlijk pas echt zin heeft vanaf 12:00:01 voor schijven ingesteld op 10:00:00.
Voor half-uur instellingen veranderen de voorbeeldtijden een beetje.

bruintje beer
Master
 Bericht 
BLikent schreef:
Vergeet dat half uur, dat is nooit in je voordeel.
Artikel 25 lid 4 schreef:
Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
:roll: Zou dat gaan lukken? Je gaat dan 'of' anders uitleggen dan hier bedoeld..

TommyGun
Master
 Bericht 
Ik was onlangs in Kranenburg (Duitsland) en daar stond een bordje (maar dan in het Duits dus) met daarop "Parkeerschijf niet vergeten?".

Verder geen max. tijd, blauwe belijning of wat dan ook. Hoe zit dat dan? Ik heb de parkeerschijf maar ingesteld, mede omdat ik dat bij andere auto's ook zag, maar hoe lang had ik er mogen staan? :huh:

Die ... hebben geen streetview dus kan 't niet opzoeken :slotje:

Masterdam
Master
 Bericht 
BLikent schreef:
Volgens art 25 lid 4 mag je de schijf op het volgende (hele) uur zetten. Vergeet dat half uur, dat is nooit in je voordeel. Het is ook niet verplicht om in te stellen welke eerst komt. Het mag altijd het volgende hele uur zijn.

Probeer jij het anders ff. Horen we het wel van je okee?

BLikent
Master
 Bericht 
bruintje beer schreef:
Je gaat dan 'of' anders uitleggen dan hier bedoeld
Dat kan niet; er staat wat er staat. Anders uitleggen dan bedoeld... Dan moeten ze het maar anders opschrijven. Of laat je de keuze om het eerste of het tweede te kiezen. Zoals in betekenis 1.1 van het online woordenboek.

Masterdam schreef:
Probeer jij het anders ff. Horen we het wel van je okee?

Ik doe m'n hele leven al niet anders (als het zo uitkomt), nog nooit een boete gehad in een blauwe zone.

Citaat:
Betekenis ' of '
Je hebt gezocht op het woord: of.

1 of (voegwoord; nevenschikkend)
1 uitsluitend tegenstellend: ja of nee
2 gelijkstellend: een adverbium of bijwoord

2 of (voegwoord; onderschikkend)
1 voorwaardelijk: ik doe het, of je het nu goedvindt of niet
2 vergelijkend: het is of je doof bent - alsof
3 verbindend: ik vroeg hem of hij kwam

3 of
1 bevestigend, toestemmend: wil je mee? En of! heel graag!
Bron: Van Dale

Kwibus
Master
 Bericht 
Hij heeft een punt. Afronden op het eerstvolgende halve of hele uur kun je inderdaad uitleggen dat je de keuze hebt tussen het eerstvolgende halve of hele uur. Dat ze bedoelen dat je moet afronden naar wat het eerst komt, dat is een tweede. Moeten ze dat maar maar beter omschrijven.

 Pagina 2 van 2 [ 81 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: MarcoV, Maserati Teun en 4 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…