» Openbaar » Verkeersbeleid Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 2  [ 89 berichten ]
TheHak
Respect
 Bericht 
Het gaat hier om een autoweg bibeko
Het A1 bord aan de rechterzijde dient m.i. voor de voorsorteerstrook.
Daarnaast ontbreekt het A1 bord aan de linkerzijde zoals die volgens "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens" Hoofdstuk 2 paragraaf 2 punt 11, wel aanwezig moet zijn. Deze tekst dus:

Bij gebruik op twee- of meerstrooks gedeelten van autosnelwegen en dubbelbaans autowegen worden de borden A1 en A4, C22, F 1 tot en met 4, J (alle), L5, L7 en L11 geplaatst aan beide zijden van de rijbaan waarop zij betrekking hebben.

Is er iemand die mij hier meer duidelijkheid over kan geven... ivm vage staandehouding door motoragent (+38)

Afbeelding

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
70, maar wel erg slecht aangegeven. 3 Rijstroken zou, naar mijn mening, ten minste dubbele bebording vereisen. Er zal maar net een vrachtwagen voor hebben gereden.

Rens
Master
 Bericht 
 
80 lijkt me, dat bord is iig niet voldoende.

EJvL
Master
 Bericht 
 
Rens schreef:
80 lijkt me, dat bord is iig niet voldoende.

Binnen bebouwde kom he.
Dus dan zou het 50 km/h zijn.

TheHak
Respect
 Bericht 
Hmmm, genoeg reden om (mede) verwarring mee te zaaien, lijkt me.

Daarnaast, of eigenlijk erboven, staat er ook een G3 (autoweg) verkeersbord zou het dan geen 100 moeten (mogen) zijn?

Masterdam
Master
 Bericht 
Bibeko nooit 100. Dus de snelheid is er 70 ivm de A01 en als je twijfelt (door het ontbrekende bord links) is het 50.

Sorry als ik je dag nu verpest. :aai:

Donald Duck
Master
 Bericht 
70 ivm binnenbebouwdekom en omdat dit soort borden altijd voor gaan op overige snelheidsbordaanduidingen geloof ik.

TheHak
Respect
 Bericht 
:cry:

Daar kun jij niks aan doen Masterdam, alleen is het allemaal nogal tegenstrijdig aangegeven.

Maar op een autoweg bibeko is het, zonder een 'afwijkend' A1 bord, altijd max 50 km/h? Waarom dan verwarring zaaien met het G3 bord?

Masterdam
Master
 Bericht 
Omdat je na een G03 niet mag (par)keren of met je tractor cruisen, of met je fiets rijden etc etc.

TheHak
Respect
 Bericht 
Dat is duidelijk Masterdam.

Dan nog een vervolgvraag ten behoeve van de toepassing van het G3 bord. Daar wordt het volgende gesteld:

1. De weg, waarop dit bord wordt geplaatst, voldoet aan de volgende eisen:
-de lengte van het als autoweg aangeduide weggedeelte bedraagt minimaal 2,5 km,
-de doorgaande rijbaan is aangewezen als voorrangsweg,
-de weg heeft geen uitritten,
-overpaden zijn slechts bij hoge uitzondering toegelaten en het gebruik is beperkt tot agrarisch verkeer,
-de breedte van de wegverharding bedraagt ten minste 7,00 m,
-bij kruispunten zijn opstelvakken voor linksafslaand verkeer aanwezig.

Houdt dit in dat
1) De lengte van het weggedeelte opnieuw ingaat na het kruispunt?
2) Als er voor het kruispunt een B1-bord (voorrangsweg) staat dit weggedeelte (de kruising) automatisch een stuk voorrangsweg is?

Aangezien dit stuk (vanaf het kruispunt) tot aan het plaatnaambord slechts 1.6 km is en vervolgens overgaat in autosnelweg, kan dit relevant zijn.

Masterdam
Master
 Bericht 
Verschillende rechters hebben al uitgesproken dat de uitvoeringsvoorschriften voor wegbeheerders zijn en ze niet bedoeld zijn om als weggebruiker je gelijk te halen. Na het passeren van het bord, heb jij je dus gewoon aan de regels te houden die voortvloeien uit het bord.

Bussloo
Master
 Bericht 
EJvL schreef:
Binnen bebouwde kom he.Dus dan zou het 50 km/h zijn

Lijkt mij ook. Tenzij TS de rechter kan overtuigen dat het er toch echt uitziet als een autoweg buiten de bebouwde kom. Dat er dan A7 op de borden staat en niet N7 kan helpen.

TheHak
Respect
 Bericht 
Bussloo schreef:
Lijkt mij ook. Tenzij TS de rechter kan overtuigen dat het er toch echt uitziet als een autoweg buiten de bebouwde kom. Dat er dan A7 op de borden staat en niet N7 kan helpen.


Scherp Bussloo, dat was me nog niet opgevallen. Is inderdaad een leuk punt om aanvullend te gebruiken. :thumb:

Rens
Master
 Bericht 
 
EJvL schreef:
Binnen bebouwde kom he.

:o Als je in een kilometers groot weiland onderweg bent zit je nog binnen de bebouwde kom tegenwoordig. 70 dus inderdaad.

TheHak
Respect
 Bericht 
Rens schreef:
Als je in een kilometers groot weiland onderweg bent zit je nog binnen de bebouwde kom tegenwoordig. 70 dus inderdaad.


Maar geldt dat dan ook voor een (op een snelweg lijkende) autoweg bibeko? Die na max 1,6 km overgaat in een werkelijke autosnelweg.
In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens is geen referentie naar een autoweg bibeko alleen bubeko en daar geldt de VMax van 100 km/h.

Sherlock
Master
 Bericht 
 
Als je het bord 70 niet hebt gezien, heb je het bord autoweg ook niet gezien toch?

Masterdam
Master
 Bericht 
Er reed toch een auto naast hem waardoor hij het onderste bord niet heeft kunnen zien. Lijkt me logisch, gebeurt mij namelijk ook altijd.

Sherlock
Master
 Bericht 
 
Ja, en dan is bord G3 nog geen H2 natuurlijk.

Masterdam
Master
 Bericht 
Exact. :thumb:

Masterdam
Master
 Bericht 
Rens schreef:
Als je in een kilometers groot weiland onderweg bent zit je nog binnen de bebouwde kom tegenwoordig.

Zou niet moeten kunnen:
Citaat:
De grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in het karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg.


fl
Master
 Bericht 
 
Bord 70 is bestemd voor verkeer dat van rechts de autoweg opkomt.

Staan ervoor of verderop geen herhalingsborden aan weerszijde van de weg dan heb je een punt

Sherlock
Master
 Bericht 
 
fl schreef:
Bord 70 is bestemd voor verkeer dat van rechts de autoweg opkomt.


Heb je 'm zelf neergezet?

TheHak
Respect
 Bericht 
Als ik beide nou gezien heb en uitleg dat mijn interpetatie is, dat het bord A1 geplaatst is voor de rechterbaan, de uitvoegstrook, zoals het ook beschreven is in "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens". Vervolgens, zeg ik, dat het G3 bord op alle 3 rijstroken van toepassing is, aangezien hier geen uitzondering/beschrijving van plaatsing bij aanwezig is.

Volgens mij mag ik daar dan 100. Ondanks dat ik bibeko rij en het H2 bord nog niet gehad heb. Er staat geen beperking op het G3 bord met betrekking tot bibeko, wel dat er op een autoweg beperkingen mogelijk (!) zijn, en wel van 60km/h en van 30 km/h, zonder daarbij in te gaan op het bi-/bubeko.

Ik snap het dubbele echter, er is sprake van een autoweg bibeko en dat is volgens de documenten op wetten.nl helemaal niet mogelijk.

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken :thumb: . Ik heb inderdaad te hard gereden maar zoek toch mogelijkheden om de pijn wat te verzachten :D

TheHak
Respect
 Bericht 
fl schreef:
Bord 70 is bestemd voor verkeer dat van rechts de autoweg opkomt.


Of juist voor het verkeer dat vaart moet minderen om uit te voegen....


fl schreef:
Staan ervoor of verderop geen herhalingsborden aan weerszijde van de weg dan heb je een punt


Verderop staan geen herhalingsborden. Voor de kruising (ca 300 mtr) staat nog wel een A1 bord. Daarna tot na de kruising het bewuste bord op de foto.

Masterdam
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
Ik snap het dubbele echter, er is sprake van een autoweg bibeko en dat is volgens de documenten op wetten.nl helemaal niet mogelijk.

Hoe kom je daarbij?

TheHak
Respect
 Bericht 
Omdat er op wetten.nl geen enkele relatie te vinden is tussen een autoweg die bibeko ligt.

Reglement-verkeersregels-en-verkeerstekens: Hoofdstuk 1, ,$8 Maximumsnelheid, Artikel 21
Verkeersborden-en-verkeersregels-januari-2013: Hoofdstuk 2, 2.8 Maximumsnelheid.

Daar lees ik niks over autowegen bibeko, dan wel de mogelijheid daartoe.


=================================================================
In beide gevallen wordt voorafgaand aan deze paragrafen wel gesproken over bibeko en wel als volgt:
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur;
2. op de rijbaan 45 km per uur;
c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

============================================================

Masterdam
Master
 Bericht 
En ook geen verbod.

TheHak
Respect
 Bericht 
Masterdam schreef:


Dat klopt ook. Ik zit te zoeken naar de maximumsnelheden op een autoweg bibeko, daar is geen informatie over te vinden. De enige informatie is dat de standaard VMax bijgesteld mag worden 60 dan 30 km/h, los van het feit dat dit bibeko of bubeko is.

EJvL
Master
 Bericht 
 
Je redenatie klopt ook niet, want binnen bebouwde kom mag je nooit 100 km/H.
Het zal 50 of 70 zijn of in geval van werkzaamheden 30.

Masterdam
Master
 Bericht 
Citaat:
Geen andere dan de volgende maximumsnelheden worden vastgesteld:
a. binnen de bebouwde kom:
- op wegvakken: 70, 30 km/h
- bij gevarenpunten: 30, 20 km/h;


Sherlock
Master
 Bericht 
 
EJvL schreef:
want binnen bebouwde kom mag je nooit 100 km/H.


Zal ik Feitelijks honneurs waarnemen dan?

Onder andere hier wel:

Streetview link


Kiwi45
Master
 Bericht 
EJvL schreef:
want binnen bebouwde kom mag je nooit 100 km/H.

Mwahh, op de A10 anders wel. Iets andere situatie natuurlijk, maar gewoon een snelweg min of meer dwars door de stad. Ik kan me voorstellen dat je dit ook gewoon als snelweg ziet, zeker met de aanduiding 'A7' groot op een bord.

TheHak
Respect
 Bericht 
Ik weet dat ik wat krom zit te redeneren, ik zit hier dan ook een beetje de advocaat van de duivel te spelen zodat ik tzt goed voorbereid voor de dag kan komen. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor de reacties tot nu toe. :thumb:
Probleem is, in mijn optiek, dat nergens vastgelegd is wat de VMax op een autoweg bibeko is. Daarnaast is de bebording ook niet duidelijk geplaatst (niet conform "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens").

Masterdam schreef:
Na het passeren van het bord, heb jij je dus gewoon aan de regels te houden die voortvloeien uit het bord.

Dat is dus min of meer mijn punt Masterdam, ik ben een G3 bord gepasseerd met een A1 bord eronder (voor de uitvoegstrook zoals ik het zie)


EJvL schreef:
want binnen bebouwde kom mag je nooit 100 km/H

ps. Als tegenargument dat je nooit 100km/h bibeko mag, ring A9 en A10 liggen ook bibeko (grotendeels) en daar is 100km/h toch ook de VMax.

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Ring A9? :roflol:
Ik weet dat de A9 her en der door de bebouwde kom heen ligt, maar om erop te komen moet je eerst de bebouwde kom uit. zeggggggg maaaaarrrrrrrrr gewoon dat die eroverheen of eronderdoor ligt...

TheHak
Respect
 Bericht 
Masterdam schreef:

Weet je zo waar deze informatie wegkomt? Ik heb namelijk alleen kunnen vinden : op wegvakken 60 en 30.
Daarnaast kan ik niks vinden over wat een wegvak is. Misschien een leuke discussie voor in een ander draadje.

@Sherlock en Kiwi45, dank voor de bijval. Het was in mijn opinie ook niet zo dat een VMax van 100km/h bibeko niet mogelijk was.

Even doorredenerend (of zeuren) op bibeko en alleen een G3 bord, dit zou dan altijd een VMax van 50 km/h opleveren? Dat zou dan in het voorbeeld van Sherlock inhouden dat hier de VMax 50km/h zou zijn door bibeko???? Puur en alleen doordat het nog steeds bibeko is.

TheHak
Respect
 Bericht 
Tsja zo bekend ben ik daar dan ook weer niet lacheisleuk :D

D'r gaat iets niet helemaal lekker met het quoten zie ik, excuus daarvoor

Gaiajohan
Master
 Bericht 
 
Ik rij er dagelijks, en sowieso is er 70 rijden erg lastig.. 80 is minimaal aanbevolen als je met het verkeer mee wilt. :lol:

TheHak
Respect
 Bericht 
Gaiajohan, kun je nagaan op zaterdagavond om 23:00 uur. :P

Gaiajohan
Master
 Bericht 
 
Dan is het juist makkelijker. Dan word je tenminste niet opgedrukt :x

TheHak
Respect
 Bericht 
:thumb_d:

:D

Masterdam
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
Weet je zo waar deze informatie wegkomt? Ik heb namelijk alleen kunnen vinden : op wegvakken 60 en 30.
Daarnaast kan ik niks vinden over wat een wegvak is. Misschien een leuke discussie voor in een ander draadje.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/g ... oofdstukII

Wegvak. Ik wil wikipedia allesbehalve ophemelen, maar ik zou zelf geen andere definitie kunnen bedenken.

WimLex
Master
 Bericht 
fl schreef:
Bord 70 is bestemd voor verkeer dat van rechts de autoweg opkomt.

Verkeer dat van rechts komt heeft de volgende bebording gepasseerd :
autosnelweg
autosnelweg - Vmax =100
einde autosnelweg - vmax =70
bebouwdekom - autoweg - vmax =70

Bord autoweg na of bij Bibeko bord ben ik niet 100% zeker van.

Masterdam
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
Dat is dus min of meer mijn punt Masterdam, ik ben een G3 bord gepasseerd met een A1 bord eronder (voor de uitvoegstrook zoals ik het zie)
Als ik rechter was, had ik jou gezegd dat je het spelletje gemeen probeert te spelen: jij vindt van twee borden op één paal dat het ene bord voor de toerit is en het andere bord voor de hoofdrijbaan? Dus 100 voor jou, en de 70 voor de toerit? Of de combinatie is voor jou en dus 70, of de combinatie is voor de toerit en dan mag jij dus 50. :dag:


Kiwi45 schreef:
Mwahh, op de A10 anders wel. Iets andere situatie natuurlijk, maar gewoon een snelweg min of meer dwars door de stad.
De A10 ligt bubeko.

WimLex
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
Ondanks dat ik bibeko rij en het H2 bord nog niet gehad heb.

Op het punt van je foto in de OP heb je vanaf de A28 reeds zo'n bord gespasseerd en vanaf Drachten ook reeds kilometers eerder.

TheHak
Respect
 Bericht 
Dank je Masterdam, ik meende 60, 30 gelezen te hebben, maar dat is alleen bibeko icm autoweg. Wegvak is m.i. niets wettelijks over vastgelegd. Op zich ook bijzonder.


WimLex, verkeer van rechts komt juist uit het centrum, vanaf een 50km/h weg inclusief het 50km/h A1 bord.

WimLex
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
Of juist voor het verkeer dat vaart moet minderen om uit te voegen....

er zit daar geen uitvoeger, wel enkele honderden meters verderop (afslag Helpman)

Masterdam
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
ik meende 60, 30 gelezen te hebben, maar dat is alleen bibeko icm autoweg.
Huh?


TheHak schreef:
Wegvak is m.i. niets wettelijks over vastgelegd. Op zich ook bijzonder.
Vind ik ook.

WimLex
Master
 Bericht 
TheHak schreef:
WimLex, verkeer van rechts komt juist uit het centrum, vanaf een 50km/h weg inclusief het 50km/h A1 bord.

Ah.....
Excuus, dacht dat het de ring de andere kant op was :fp:

Dan wordt het helemaal makkelijk, je komt namelijk uit de stad :thumb:

TheHak
Respect
 Bericht 
Dit is richting Drachten WimLex, bij de Martiniplaza langs.

Snap je redenering qua bebording Masterdam (en zou die van de rechter ook begrijpen). Echter, van het A1 bord is duidelijk hoe hij geplaatst had moeten zijn (zie OP) en daar hoef ik dan geen rekening mee te houden, zeker ook gezien de inrichting van de weg. Daarnaast is van het G3 bord (autoweg) niet vastgelegd dat die aan beide kanten geplaatst hoeft te worden en dat bord houd ik op dat moment dus wel rekening mee.

Ik vind dit wel logisch klinken, toch?

Vroeg op
Master
 Bericht 
Aan de andere kant van Groningen is het ook zo lekker duidelijk op de A/N7 Ri Hogezand.

Eerst kom je een bord 70 tegen (2) Iets verderop een bord Autoweg (2) Mag ik nou 70 of 100 na dat bord autoweg? Of heeft dat dan weer te maken met Bibeko of Bubeko? En iets verderop is het een Autosnelweg met 120.

Streetview klopt hier niet.

 Pagina 1 van 2 [ 89 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Tweebel en 4 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy