» Openbaar » Verkeersbeleid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 325.7 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 8 van 8  [ 393 berichten ]
Karbargenbok
Master
 Bericht 
Correctie. Het zijn toch gewoon vluchthaven-borden. Ging meteen weer van het ergste uit. Toch een halfleeg-karakter ;)

Feitelijk
Master
 Bericht 
Karbargenbok schreef:
Toch een halfleeg-karakter

Ik niet! Helemaal goed!

https://drive.google.com/open?id=0BxJHQ ... tTbXVDNEk4

Feitelijk
Master
 Bericht 
Citaat:
Uw melding
Link


Drie maanden geleden beloofde u de borden A1-90 op A16 Li km 22,150u te verwijderen. Vandaag staan ze er nog steeds. Vindt u het met mij net zo belachelijk dat dit al een melding (130311-000168) van ]11 maart 2013 is?Onze reactie

Helaas is ten onrechte toegezegd dat de borden op locatie A16 Links ter hoogte van hectometerpaal 22.150U verwijderd moeten worden. De borden hebben wel degelijk een functie.

De U-baan van de A16 gaat hier de bebouwde kom van Rotterdam in. De rijsnelheid van maximaal 100 km/h op de hoofdrijbaan van de A16 wordt in stappen afgebouwd naar 50 km/h in de bebouwde kom. Dit afbouwen gebeurt op autosnelwegen in de regel in stappen van 20 km/h (100-90-70-50). De stap van 90 is op wegen waarbij het zicht goed is optioneel. Echter de beperking van 70 km/h ligt hier vlak na een bocht een viaduct, waardoor de 90 km/h beperking hier wellicht als overbodig gezien kan worden, maar zeker niet als nutteloos. Wij zijn van mening dat dit bord op de genoemde locatie bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,Hoe leg je die knuppels uit dat 90 op een niet-auto(snel)weg niet kan?

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Hoe leg je die knuppels uit dat 90 op een niet-auto(snel)weg niet kan?
Nou gewoon zeggen dat 't knuppels zijn (f)

Feitelijk
Master
 Bericht 
Jack.Ryan schreef:
Nou gewoon zeggen dat 't knuppels zijn

Tweeënhalf jaar :boos:

Ik heb zojuist een Louis van Gaaltje gedaan...

basjuh1981
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Ik heb zojuist een Louis van Gaaltje gedaan...

Je hebt een bus gebouwd?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Ik heb de vraag gesteld waar we het referentiepunt op de intelligentieladder moeten leggen.

Jack.Ryan
FS Meldingen
 Bericht 
Feitelijk schreef:
k heb de vraag gesteld waar we het referentiepunt op de intelligentieladder moeten leggen.
2e sport van onderen (f)

Parkeervak
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Hoe leg je die knuppels uit dat 90 op een niet-auto(snel)weg niet kan?

Bestaat/heeft men daar wel een verkeersbesluit voor genomen dan ?
Anders kan je de motivatie voor plaatsing er misschien nog bij lezen. :[

Feitelijk
Master
 Bericht 
Eind 2008 is er een :G2: geplaatst, dat weten ze zelf niet meer ook niet na 'onderzoek'

Maar wij hebben betere onderzoekers.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Goed nieuws en een groot succes voor Tombord: Vandaag, na 4 jaar melden en wegbeheerders irriteren zijn dan toch eindelijk :B1: na de kruising op de Laan der Verenigde Naties in Dordt verwijderd.
Ik moet nog controleren of deze ook weg is (Ziet er ook wel uit als bebouwde kom niet?). Want op die weg met 54@50 geflitst worden met een B1 na de kruising op de achtergrond heeft wel wat natuurlijk!

Weer eens tijd voor de jaarvergadering?
Als de leden de agenda's even willen checken voor een handige datum.

bert65
Master
 Bericht 
De eerste van de volgende maand? :wink:

Masterdam
Master
 Bericht 
Is de vergadering openbaar? Ben ik er tenminste ook weer eens uit.

Kwibus
Master
 Bericht 
Ik neem aan dat de hapjes deze keer beter worden verzorgd dan de vorige keer?

Archiebald
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
Ben ik er tenminste ook weer eens uit.


Geloof me, je blijft liever thuis hoor! :zzz: :[

Feitelijk
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
Ik neem aan dat de hapjes deze keer beter worden verzorgd dan de vorige keer?

Pietert de krokettenbakkert heeft het op zijn review flink te verduren gehad ja.

basgitaar
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
Ik neem aan dat de hapjes deze keer beter worden verzorgd dan de vorige keer?

Wat aardig dat je je aanbiedt als hapjesvrijwilliger.

Hoe word ik lid?

Kwibus
Master
 Bericht 
basgitaar schreef:
Wat aardig dat je je aanbiedt als hapjesvrijwilliger.
Helaas, ik breng de humor al mee 8)

Masterdam
Master
 Bericht 
^^ Die heb je een jaar lang opgespaard?

(f)

Kwibus
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
Die heb je een jaar lang opgespaard?
Nee, juist niet. Ik ben continue op zoek naar nog meer plekken om vreugde te brengen :lol:

Masterdam
Master
 Bericht 
Aan de instelling ligt het niet. :thumb:

Feitelijk
Master
 Bericht 
bert65 schreef:
De eerste van de volgende maand? :wink:

Nou.. nog nieuws?

bert65
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Nou.. nog nieuws?

Ik had deze dag vrij gehouden maar niemand reageerde O:)

bruintje beer
Master
 Bericht 
Grapje zeker?

Kwibus
Master
 Bericht 
IK heb ook weinig vreugde over kunnen dragen vandaag :(

Feitelijk
Master
 Bericht 
Nou ja zeg!
Ben ik nou zo gek? Tien weken?

En nu? Gewoon de dwangsom afdwingen met IGB 14 feb?

Afbeelding

Citaat:
AWB 7:10
Artikel 7:10
1. Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of – indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 is ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
2. De termijn wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
3. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.
4. Verder uitstel is mogelijk voor zover:
a. alle belanghebbenden daarmee instemmen,
b. de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of c. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.
5. Indien toepassing is gegeven aan het tweede, derde of vierde lid, doet het bestuursorgaan hiervan schriftelijk mededeling aan belanghebbenden.


Feitelijk
Master
 Bericht 
De slapende hond is wakker dus de verdaging is er ook. Zouden ze dan de dwangsom laten vollopen?

Afbeelding

Ton.
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
En nu? Gewoon de dwangsom afdwingen met IGB 14 feb?


:kniktja:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dan kondig ik voorzichtig alvast een halvering van de contributie voor 2017 aan.
Stemmen we over op de ALV.

pevo
Master
 Bericht 
Die 10 weken zal wel een kennelijke verschrijving zijn ipv 12 weken ;)

Ton.
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Dan kondig ik voorzichtig alvast een halvering van de contributie voor 2017 aan.
Stemmen we over op de ALV.


Extra schaal bitterballen op ALV lijkt me ook prima.

Feitelijk
Master
 Bericht 
pevo schreef:
Die 10 weken zal wel een kennelijke verschrijving zijn ipv 12 weken ;)

Als ze een commissie ingesteld hadden dan hadden ze me dat schriftelijk moeten melden toch?


Hmmm bij naderinzien... ergens verstopt in het ontvangstbevestigingetje:
"We hebben uw bezwaarschrift in handen gesteld van de Commissie behandeling bezwaren ..


Doh!

pevo
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Als ze een comissie ingesteld hadden dan hadden ze me dat schriftelijk moeten melden toch?


Een commissie wel (f)

:kniktja: :kniktja:

Anders gewoon zes weken, als de verdaging na deze zes weken heeft plaats gevonden is deze ongeldig ;)

EDIT: ja stiekem je post aanvullen :duh: :lol:

Kwibus
Master
 Bericht 
Beter dat dan dat de bitterballen niet worden aangevuld :honger:

Pietert
Master
 Bericht 
Waar is de mosterd?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Haha. Meelezers. Krijg een brief met excuses voor de verkeerde termijn en een nieuwe beslissingsdatum.

pevo
Master
 Bericht 
:lol:

Pietert
Master
 Bericht 
:dag: Hallo Mr. P.J.M. Boussen

Of is dat niet handig voor de google-indexatie-robot-dinges?

roethof
Pro
 Bericht 
Heb je wel gecheckt of die opschorting van de termijn terecht is geweest? Dat opschorten mag alleen maar als er sprake is van een verzuim, zoals opgesomd in art. 6:6 Awb. Dat mag niet zomaar omdat ze "aanvullende gegevens" hebben opgevraagd. In dit geval kan de opschorting volgens mij alleen maar als je naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit of de gronden van het bezwaar ontbraken. Dat laatste dekt alleen maar het volledig ontbreken van de gronden, niet het nader moeten 'verduidelijken' o.i.d.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Ze wilden vooral dingen over tombord weten. Statuten enzo.

En ze beweerden dat een bezwaar op papier moest ipv pdf email. Klopt ook niet toch?

roethof
Pro
 Bericht 
Opvragen van statuten zou volgens mij niet tot opschorting moeten kunnen leiden, tenzij als voorwaarde voor het indienen van een bezwaar namens een rechtspersoon is gesteld dat de statuten moeten worden meegestuurd (wat volgens mij hier niet het geval is).

Maar ze hebben wel degelijk gelijk dat het bezwaar op papier moest. Als PDF bijlage bij een e-mail is het versturen "langs elektronische weg" en dat kan alleen maar als het bestuursorgaan heeft aangegeven dat dit mogelijk is (art. 2:15 Awb). Anders kunnen ze een bezwaar per e-mail weigeren, maar pas nadat ze een mogelijkheid hebben gegeven tot herstel daarvan binnen een bepaalde termijn (ar. 6:6 sub b Awb; herstel is dan het alsnog op papier toesturen). Daarbij kunnen ze dan de beslistermijn opschorten totdat de papieren versie is ontvangen. Als begin van de termijn telt dus wel de datum van de e-mail, maar in de tussentijd is de termijn dan wel even opgeschort geweest (als ze dat zelf in de brief ook inderdaad ook hebben aangegeven).

Feitelijk
Master
 Bericht 
roethof schreef:
Daarbij kunnen ze dan de beslistermijn opschorten totdat de papieren versie is ontvangen

Dat hebben ze dan gedaan. Vreemd want ik heb ze al een paar keer elektronisch kunnen bereiken (WOB) en ik heb een ontvangstbewijs van het elektronische bezwaar. Dan hadden ze dat daarin toch wel kunnen melden?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Mja, resultaat bereikt, maar geen sjoege van argumenten uit het bezwaar.
Afbeelding

En voor het wegbeeld:
Afbeelding

Afbeelding
Afbeelding

Grappig ook dat hetzelfde waterschap elders deze argumentatie voert:

http://www.pzc.nl/bevelanden/nassauweg- ... ~a2588cbf/
Citaat:
's-HEERENHOEK - Attentieborden en een adviessnelheid van 30 kilometer. Dat kan waterschap Scheldestromen de bewoners van de Nassauweg in 's-Heerenhoek bieden. Een officiële 30 kilometerzone wordt het niet omdat die oplossing juist tot meer ongelukken kan leiden.


De Nassauweg bij 's-Heerenhoek is een typische polderweg waar zestig kilometer gereden mag worden. De bewoners van buurtschap Rijkebuurt lang die weg pleiten al geruime tijd voor een dertig kilometerzone bij hun huizen, maar die komt er niet.
Politie

Mede op verzoek van de politie komen er geen 30 kilometerzones op polderwegen. ,,De politie is er op tegen'', zegt waterschapsbestuurder Rian de Feijter. ,,Als zij willen handhaven moet de weg ook ingericht zijn als 30 kilometerweg, mét wegversmallingen.'' En juist die wegversmallingen blijken voor ongelukken te zorgen.

Daarom blijven de maatregelen voor de Rijkebuurt beperkt tot een adviessnelheid van 30 kilometer, een bord 'denk aan onze kinderen' en strepen op de weg waardoor de automobilisten snelheid minderen.


 Pagina 8 van 8 [ 393 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…