» Openbaar » Verkeersbeleid    Pagina 1 van 8  [ 393 berichten ]
Feitelijk
Master
 Bericht 
Bezwarensecretaris belde me net en het lijkt erop dat TomBord zijn jaarlijkse vergadering moet houden!

LinkZoals elk jaar doen we dat online, dus bij dezen:

- De jaarrekening is netjes op 0 uitgekomen evenals de tegoeden.
- Er zijn geen vacatures.

Tijd voor de rondvraag: hebben de leden nog iets op de lever?

Statuten: http://vtombord.petergeelhoed.nl/

racefiets
Die hard
 Bericht 
Je vergeet de mededelingen....

Feitelijk
Master
 Bericht 
Slordig, maar inderdaad:
-Het totaal aantal meldingen staat op 162: http://goo.gl/maps/LygGc

-Het laatste succesje was de gemeente zwijndrecht die na drie meldingen eindelijk hun kombord heeft teruggeplaatst, helaas wel onder de A1-060...
Afbeelding

zadkine
Master
 Bericht 
Da's geen zone A1...eerste de beste zijweg/kruising en dan mag je 80

Aanhanger
Master
 Bericht 
"We melden verkeerssituaties aan wegbeheerders die niet deugen" :lol: :fp:

Dat lijkt me wel een puntje voor de vergadering, ik hoop tenminste dat dat niet letterlijk in de statuten staat?

Scaniafan
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Tijd voor de rondvraag: hebben de leden nog iets op de lever?


Ja. Als je verenigingslid wil worden, heb je dan recht op een voertuig van de vereniging? Net zo als een Rode Kruisbus ofzo O:)

bert65
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Er zijn geen vacatures

jammer!

egeltjes
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Tijd voor de rondvraag: hebben de leden nog iets op de lever?


Wie zijn de leden?
Wanneer komt het verenigingsblad?
Komt er nog contributie verhogingen? Crisis en zo.

keokiracer
Master
 Bericht 
Aanhanger schreef:
"We melden verkeerssituaties aan wegbeheerders die niet deugen"

:lol: :lol:

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
Tijd voor de rondvraag: hebben de leden nog iets op de lever?

- Is er online een plaats waar de notulen van de afgelopen jaarvergaderingen te vinden zijn?
- Wie zijn de voorzitters van de vereniging?
- Wat is het resultaat van de laatste kascontrolecommissie?
- Hoeveel leden heeft vereniging TOMBORD momenteel?

shootme
Master
 Bericht 
Wat verdiende de voorzitter afgelopen jaar netto?

egeltjes
Master
 Bericht 
Hoe het met het onderhoud van het verenigingsgebouw?
En hoe is de KvK-inschrijving betaald?

viffer
Master
 Bericht 
lacheisleuk schreef:
Wie zijn de voorzitters van de vereniging?


Eéntje lijkt mij wel voldoende voor één vereniging.

salush
Master
 Bericht 
egeltjes schreef:
Hoe het met het onderhoud van het verenigingsgebouw?

Is het waterprobleem op het dak van de schuur al opgelost?

JayJay
Master
 Bericht 
 
Wat een hilarisch gesprek! Voor over de vereniging Tombord. Haha, heerlijk! Ik had denk ik na ongeveer 3 minuten onder tafel gelegen van het lachen.

keokiracer
Master
 Bericht 
salush schreef:
Is het waterprobleem op het dak van de schuur al opgelost?

:roflol: :roflol: :roflol:

Walker
Master
 Bericht 
salush schreef:

Is het waterprobleem op het dak van de schuur al opgelost?


Daar moet eerst over vergaderd worden met de overige leden van de VVE. :honger:

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
viffer schreef:
Eéntje lijkt mij wel voldoende voor één vereniging.
In de statuten wordt gesproken over 2 mensen.

roethof
Pro
 Bericht 
Mocht die persoonlijke titel nou daadwerkelijk een probleem worden zou je ze erop kunnen wijzen dat ze altijd al de brieven aan jou persoonlijk hebben geadresseerd.

Want tja, de vereniging als belanghebbende wordt problematisch. Toevallig net een tentamen daarover gehad, dus laat ik het maar even uiteenzetten.

De gemeente lijkt in haar vragen uit te gaan van de uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2008 waarin de volgende cumulatieve criteria staan:
Citaat:
dat:

1) er een ledenbestand moet zijn;
2) het om een organisatorisch verband moet gaan dat is opgericht voor een bepaald doel, zodat sprake moet zijn van regelmatige ledenvergaderingen, een bestuur en een samenwerking die op enige continuïteit is gericht;
3) de organisatie als een eenheid dient deel te nemen aan het rechtsverkeer.

Maar, zij vergeet dat daar een stap aan voorafgaat, namelijk dat deze criteria pas van belang zijn indien er geen vastgestelde oprichting of statuten zijn. Uit de uitspraak van 12 december 2007 bijvoorbeeld:
Citaat:
2.6.1. In 2002 heeft een aantal belangenorganisaties besloten tot de oprichting van een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid, genaamd Bewoners Overleg Maasvallei. Daartoe hebben de leden een bestuur gevormd en statuten vastgesteld. Dit blijkt uit het ongetekende verslag van de oprichtingsvergadering van 3 juli 2002. In correspondentie met derden, waaronder verweerders, is het Bewoners Overleg Maasvallei naar buiten toe opgetreden onder die naam.

2.6.2. Ten tijde van het nemen van de bestreden besluiten was er al een organisatorisch verband met een bestuur en leden, terwijl het te behartigen belang vastlag in een duidelijke doelomschrijving. Voorts is in voldoende mate komen vast te staan dat het Bewoners Overleg Maasvallei op kenbare wijze zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt. Anders dan het Consortium stelt, kan uit het vorenstaande, bezien in het licht van het bepaalde in artikel 3:37, eerste lid, in samenhang bezien met artikel 3:59 van het BW, genoegzaam worden geconcludeerd dat de meerzijdige rechtshandeling als bedoeld in artikel 2:26 van het BW destijds was voltooid. De vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid was daarmee opgericht.

En dus moet je betogen dat er een meerzijdige rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de vereniging is opgericht en de statuten zijn vastgesteld. Gelet op art. 3:37 lid 1 jo. 3:59 BW kan zo'n rechtshandeling in iedere vorm geschieden en dus ook via posts op een forum.

Vervolgens is er nog wel een ander probleem om als belanghebbende te worden aangemerkt en dat ligt in het derde lid van art. 1:2 Awb. De feitelijke werkzaamheden zijn daarbij het probleem ( :roflol: ). De eisen daarvoor zijn wat aangescherpt:
ABRvS schreef:
De Afdeling overweegt dat het louter in rechte opkomen tegen besluiten als regel niet kan worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Awb. Een andere uitleg zou betekenen dat voor de ontvankelijkheid van een bezwaar of beroep van een rechtspersoon, in een geval als hier aan de orde, in zoverre voldoende is dat hij dergelijke rechtsmiddelen pleegt aan te wenden. De uitleg van de criteria van artikel 1:2, derde lid, van de Awb zou er dan op neerkomen dat het beroepsrecht in feite voor een ieder open zou staan (actio popularis).

Naar het oordeel van de Afdeling kunnen evenmin als feitelijke werkzaamheden als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb gelden het indienen van verzoeken tot handhavend optreden en het naar voren brengen van zienswijzen over ontwerpbesluiten, nu beide dienen ter voorbereiding van het in rechte opkomen tegen besluiten.

Het vergaren van informatie ten behoeve van eventuele bestuursrechtelijke procedures, alsmede het mondeling en schriftelijk informeren van derden over aanhangige of afgeronde procedures, kan niet los worden gezien van deze procedures of de voorbereiding daarvan. De door de Stichting ingezonden brief die op de website van het Agrarisch Dagblad is geplaatst, kan, nu die betrekking heeft op een voorlopige voorzieningsprocedure hangende het bezwaar van de Stichting tegen de verlening van een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998, evenmin los worden gezien van een bestuursrechtelijke procedure. Hetzelfde geldt voor de onderzoeksopdracht in het kader van het beroep van de Stichting tegen de verlening van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, die ter zitting nog is genoemd. Van andere werkzaamheden is niet gebleken.


Feitelijk
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Da's geen zone A1...eerste de beste zijweg/kruising en dan mag je 80

Die staan er allemaal netjes. :kniktja:


JayJay schreef:
Wat een hilarisch gesprek!

Ze volhardde wel in stichting in plaats van vereniging. Daar moest ik me even inhouden. :lol:

egeltjes schreef:

Wie zijn de leden?
Wanneer komt het verenigingsblad?
Komt er nog contributie verhogingen?


-Feitelijk(voorzitter), Edje janssen (bestuur), Roethof, Flierefluiter, NooitTeSnel, Archiebald, GGeek, en een lid uit Oostvoorne dat anoniem wenst te blijven.
-Verenigingsblad komt wanneer we een redacteur gevonden hebben.
-Dit jaar geen contributie.

lacheisleuk schreef:

- Is er online een plaats waar de notulen van de afgelopen jaarvergaderingen te vinden zijn?
- Wie zijn de voorzitters van de vereniging?
- Wat is het resultaat van de laatste kascontrolecommissie?
- Hoeveel leden heeft vereniging TOMBORD momenteel?

- Nee
- 1 voorzitter, in deze vergadering wordt een (nieuw) bestuur ge-/herkozen
- Zie openingspost, verder inzicht is slechts voor leden.
- 8

egeltjes schreef:
Hoe het met het onderhoud van het verenigingsgebouw?
En hoe is de KvK-inschrijving betaald?

Geen gebouw en geen inschrijving, informele vereniging immers

Scaniafan schreef:

Ja. Als je verenigingslid wil worden, heb je dan recht op een voertuig van de vereniging?

Niet in de eerste 2 maanden. En daarna ook niet.
Aanhanger schreef:
"We melden verkeerssituaties aan wegbeheerders die niet deugen" :lol: :fp:

Dat lijkt me wel een puntje voor de vergadering, ik hoop tenminste dat dat niet letterlijk in de statuten staat?

Citaat:
Artikel 3:
1. De vereniging heeft ten doel de juiste toepassing van verkeersborden op de weg te laten bestaan.


JayJay
Master
 Bericht 
 
Ik vermoed dat aanhanger op de zinsbouw doelt Feitelijk...

Feitelijk
Master
 Bericht 
Ik zie er geen fout in hoor, je moest eens weten wat ze allemaal uithalen. O:)

Overigens heeft ze niet gemaild, en proberen ze dus nu, net als bij de E1 voor de berm, weer via het belanghebbenden geneuzel hun fouten te verdoezelen.

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Hoe kan je lid worden?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Volgens het Huishoudelijk Reglement beslist het bestuur en heeft het vooralsnog geen leden geweigerd. Al was er een lid uit flevoland die op het randje van zijn lidmaatschap balanceerde toen hij dit wel best vond.

keokiracer
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
toen hij dit wel best vond

Zo best vind ik dat niet...
Citaat:
We're sorry, an unexpected error occurred.


Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van vereniging TOMBORD. :wink:

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
keokiracer schreef:
Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van vereniging TOMBORD. :wink:

Me either! 8)

Feitelijk
Master
 Bericht 
keokiracer schreef:

Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van vereniging TOMBORD. :wink:

Op basis van je merites zullen we je minderjarigheid over het hoofd zien. Welkom aan bord. :cheer:

keokiracer
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Op basis van je merites zullen we je minderjarigheid over het hoofd zien. Welkom aan bord.

:respect: :D :lol:

PS: die minderjarigheid duurt nog maar 2 maanden :wink:

accoord
Pro
 Bericht 
 
wat is de voorkeursuitspraak van het woord "notulen" in het knusse Tombord-verenigingsverband?

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
Op basis van je merites zullen we je minderjarigheid over het hoofd zien. Welkom aan bord. :cheer:

En ik dan?

regiorunner
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
ie staan er allemaal netjes.

Tsja, ik ken de verkeer(d)kundige in dat dorp een beetje. Die is behoorlijk nauwkeurig en secuur. (f)

bert65
Master
 Bericht 
Kan ik mij aanmelden als lid voor het Anton Piekachtige Almere?

WJM
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
keokiracer schreef:

Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van vereniging TOMBORD.

Op basis van je merites zullen we je minderjarigheid over het hoofd zien. Welkom aan bord.


Wellicht een leuk idee om de contributie voor minderjaren op half-tarief te zetten?

En bij voldoende aanwas jongeren zelfs een onderafdeling, die bv. Madurodam om de zoveel tijd eens naloopt?

WJM
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:
Volgens het Huishoudelijk Reglement beslist het bestuur en heeft het vooralsnog geen leden geweigerd. Al was er een lid uit flevoland die op het randje van zijn lidmaatschap balanceerde toen hij dit wel best vond.


Is er trouwens een reglement van orde voorhanden die de royements-procedure en -voorwaarden beschrijft?

WJM
Master
 Bericht 
 
accoord schreef:
wat is de voorkeursuitspraak van het woord "notulen" in het knusse Tombord-verenigingsverband?


Neet lull'n.

WJM
Master
 Bericht 
 
keokiracer schreef:
Feitelijk schreef:
Op basis van je merites zullen we je minderjarigheid over het hoofd zien. Welkom aan bord.

PS: die minderjarigheid duurt nog maar 2 maanden


Net genoeg tijd om een jongerenafdeling op te zetten....:))

WJM
Master
 Bericht 
 
viffer schreef:
lacheisleuk schreef:
Wie zijn de voorzitters van de vereniging?

Eéntje lijkt mij wel voldoende voor één vereniging.


Redundantie is nooit weg bij entiteiten die met enige kwade wil als staatsgevaarlijk zouden kunnen worden omschreven.

Er zijn er om minder afgeluisterd en geframed.

Feitelijk
Master
 Bericht 
WJM schreef:
Redundantie is nooit weg

:nono: Waar denk je dat de R in Tombord voor staat?

lacheisleuk schreef:

En ik dan?

:thumb:
bert65 schreef:
Kan ik mij aanmelden als lid voor het Anton Piekachtige Almere?


regiorunner schreef:

Tsja, ik ken de verkeer(d)kundige in dat dorp een beetje. Die is behoorlijk nauwkeurig en secuur.

Bubeko is die weg van het waterschap. Maar voor Zwijndrecht op het lang duren van deze H2 na inderdaad geen klachten heeft nog steeds het record van 4 uur na de melding opgelost. :thumb:

Archiebald
Master
 Bericht 
Ben ik lid geworden door mn twitter relatie met de gemeente Weesp? :lol:

djroadstar
Master
 Bericht 
hoe zit het met de 'regeling duurzaam veilig' mogen of moeten gemeentes volgens deze richtlijnen werken. Daarnaast kom ik denk ik ook wel in aanmerking voor lidmaatschap.heb wel het e.e.a. Waarmee ik bezig ben bij gemeente bij mij

edjejanssen
Die hard
 Bericht 
Even antwoorden op de vragen die bij mij binnenkomen. Ik heb Feitelijk al aangegeven dit jaar van mijn bonus af te zien. Ben het eens met het voorstel de contributie voor leden t/m 18 jaar te halveren.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Het bestuur is ook weer herkiesbaar. zijn er nog leden die zich als tegenkandidaat willen opwerpen?

bert65
Master
 Bericht 
Ik ga er van uit dat het zittende bestuur herkozen zal worden.

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Ik stem op het zittende bestuur.

keokiracer
Master
 Bericht 
lacheisleuk schreef:
Ik stem op het zittende bestuur.

Mee eens :kniktja:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Neuh, ik maak me a) niet druk om verkeersborden en b) ik ben meer voor dictatoriale vormen.

Sherlock
Master
 Bericht 
 
Dat weten we. :lol:

Archiebald
Master
 Bericht 
Dave schreef:
dictatoriale


Wat een openbaring........ :duh:
lacheisleuk schreef:
Ik stem op het zittende bestuur.


Ik ook! (Lekker makkelijk)...

egeltjes
Master
 Bericht 
viffer schreef:
Eéntje lijkt mij wel voldoende voor één vereniging.


Minimaal 2 leden. De leden mogen bij elkaar ook 1 persoon èn 1 stichting wezen.

viffer
Master
 Bericht 
egeltjes schreef:
Minimaal 2 leden. De leden mogen bij elkaar ook 1 persoon èn 1 stichting wezen.


Dat is waar, maar de vraag was

lacheisleuk schreef:
- Wie zijn de voorzitters van de vereniging?


En daarvan is ééntje dan wel weer voldoende.

 Pagina 1 van 8 [ 393 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…