» Juridisch » Wet Mulder (M) boetes   

Postingstijd interval gedetecteerd van 32 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 2  [ 64 berichten ]
TommyGun
Master
 Bericht 
:fp: Hoe ik deze gemist kan hebben... helaas ook niet bij FS gemeld ;(

Afbeelding
Afbeelding

Maar ik zou dus met 100 km/h rechts ingehaald hebben... Lijkt me sterk O:)

Is hier wat te behalen gezien de opstelling en aantal voertuigen?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Ja :kniktja:

Jouw auto is die geheel links op de foto?

Citaat:
Een deel van het voertuig wordt door een verticale lijn gesneden, die in het midden door de foto wordt aangegeven.


Niet dus ...... de auto in het midden van de foto is gemeten.

TommyGun
Master
 Bericht 
Ik verwacht dat dit de lokatie is; https://goo.gl/maps/qGpj2V43y6n

Ik ben de geheel rechtse auto.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Dan ben jij gemeten.

TommyGun
Master
 Bericht 
Oke... is wat hier staat nog actueel om alle gegevens op te vragen? http://www.flitsservice.nl/juridisch/ht ... enplan.php

Ik heb nog nooit met dit bijltje gehakt namelijk.

Bedankt!

TMFKAV
Master
 Bericht 
Wat je aan zou kunnen voeren is dat de aanduiding "lane 1" niet klopt, dat is de eerste rijbaan.

TommyGun
Master
 Bericht 
Maar dat is pas na het ontvangen van de stukken bij het CVOM toch?

TMFKAV
Master
 Bericht 
TommyGun schreef:
Maar dat is pas na het ontvangen van de stukken bij het CVOM toch?


Nee, binnen 6 weken na dagtekening beschikking. Of pro-forma beroep indienen .....

Van CVOM krijg je niet meer dan het zaakoverzicht (+ wat je nu al hebt).

TommyGun
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Nee, binnen 6 weken na dagtekening beschikking. Of pro-forma beroep indienen .....

Van CVOM krijg je niet meer dan het zaakoverzicht (+ wat je nu al hebt).


I'm lost, hoe kom ik nu aan het ijkrapport en dergelijke? En wanneer moet ik mijn verhaaltje doen?

Dit klopt dan niet? http://www.flitsservice.nl/juridisch/ht ... php#item-2

wet-mulder-m/onterechte-boete-rood-licht-t92727.html#p4264458 hier zie ik soortgelijke verwarring.

TMFKAV
Master
 Bericht 
TommyGun schreef:
ijkrapport


https://www.politie.nl/wob/oost-brabant ... atuur.html

16-8-16 nog geijkt .....

TommyGun
Master
 Bericht 
Dus niks doen? :cry:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Lijkt mij ook geen optie, dan krijg je een verhoging van 50% O:)

TommyGun
Master
 Bericht 
:duh:

Frits
Pro
 Bericht 
Radarinstallaties kunnen geen onderscheid maken tussen meerdere bewegende voorwerpen op de foto. Wanneer het openbaar ministerie gebruik wil maken van bijzonder eigenschappen van apparatuur alleen beschreven in de handleiding van de fabrikant, dan dient hij deze eigenschap tijdig kenbaar te maken aan de verdediging. M.i. is tijdig in dit geval de inleidende beschikking. Zojuist onderstaande brief geschreven aan de officier:

Geachte Officier van justitie

Inmiddels in algemeen aanvaard, dat een radarinstallatie geen geldige registratie kan doen, als er sprake is van meerdere bewegende voorwerpen in de radarbundel. Op bijgevoegde foto zijn gemakkelijk zes bewegende voorwerpen aan te wijzen. In bijgevoegd arrest krijgt de advocaat generaal de gelegenheid met een verklaring te komen, waaruit blijkt, dat een dergelijke installatie wel onderscheid kan maken tussen meerdere bewegende voorwerpen in de bundel. Hij heeft dit stuk niet weten te produceren.

In Rotterdam CJIB-nummer 188577187 einduitspraak 4 mei 2016 besluit de rechtbank mijn beroep gegrond te verklaren. Dat nadat de officier van justitie niet in staat was gebleken na aanhouding van de zaak, een stuk te produceren waaruit zou kunnen blijken, dat er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor het arrest niet geldig zou zijn.

Wanneer het openbaar ministerie zou overwegen eigenschappen te gebruiken van apparatuur alleen beschreven in de handleiding van de fabrikant, dan dient de verdediging daar tijdig van op de hoogte gebracht te worden, opdat deze zich kan beraden over de rechtsgeldigheid daarvan. Onder tijdig zou ik hier verstaan, dat zulks vermeld dient te worden op de inleidende beschikking.

Over de zaak is uitvoerig gecommuniceerd op internet. De heer ...., die onder ambtseed heeft verklaard, dat de registratie heeft plaatsgevonden op de voorgeschreven wijze is daar ongetwijfeld van op de hoogte. Zo niet dan zou hij ander werk moeten zoeken. Het gebruik van dit soort apparatuur voor snelheidsbepalingen is nauwelijks zinvol en zou beter beëindigd kunnen worden.

Hoogachtend

TMFKAV
Master
 Bericht 
Frits schreef:
Hoogachtend


Handleiding Multaradar CT al eens doorgelezen?

Tevens deze :wink:

Frits
Pro
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Handleiding Multaradar CT al eens doorgelezen?

Tevens http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2016:3930 :wink:


Dat is precies wat ik bedoel met de kreet:

Wanneer het openbaar ministerie zou overwegen eigenschappen te gebruiken van apparatuur alleen beschreven in de handleiding van de fabrikant, dan dient de verdediging daar tijdig van op de hoogte gebracht te worden, opdat deze zich kan beraden over de rechtsgeldigheid daarvan. Onder tijdig zou ik hier verstaan, dat zulks vermeld dient te worden op de inleidende beschikking.

De handleiding van Multiradar staat niet in het meetmiddelen besluit en mag dus niet gebruikt worden voor metingen, tenzij...

Je kunt als rechtzoekende handleidingen en andere kreten op foto's gewoon negeren. Het openbaar ministerie is gebonden aan het meetmiddelen besluit. Als ze dat anders willen, dan zullen ze het moeten toevoegen. Dat gaat wel een paar jaartjes duren.

dikkydik
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:

Werd er niet altijd geroepen dat het sjabloon niet toepasbaar was op de digitale Gatso (D-RCS)?

TMFKAV schreef:
Handleiding Multaradar CT al eens doorgelezen?

Nee, maar nu wel. :D

Terug naar de foto van TS en voorbeeld 6 uit de handleiding.

Handleiding schreef:
Een meting is niet geldig:
een tweede voertuig, dat op de aangrenzende rijstroken indezelfde rijrichting rijdt, mag zelfs niet deels in het evaluatiegebied aanwezig zijn.

Kan iemand evaluatiegebied (Hfst 11, Beoordelen) definiëren?
Wie kan op grond van deze zwarte foto garanderen dat er zich geen auto in de schaduw (letterlijk) van de auto van TS begeeft, en de virtuele verticale lijn snijdt?

Frits
Pro
 Bericht 
Volgens het meetmiddelenbesluit dient de foto aan bepaalde eisen te voldoen. Omgeving en omstandigheden moeten zichtbaar zijn. Het is voorgekomen, dat de verdediging een foto toegestuurd kreeg van aanmerkelijk minder kwaliteit, dan die in het dossier van de officier en de rechter zaten. Op dat moment is het goed om de rechter te wijzen op zijn primaire taak: Het evenwicht te bewaren tussen de partijen.

De handleiding praat over evaluatiegebied. Het meetmiddelenbesluit niet. Het meetmiddelenbesluit is bepalend. De virtuele verticale lijn is een begrip van deze fabrikant bij dit apparaat. Het begrip komt niet voor bij dit meetmiddel. De zondaar is niet tijdig ingelicht over het gebruik van deze eigenschap. Bijgevolg kan deze eigenschap om te bepalen, welke van meerdere auto's op de foto de snelheid heeft overtreden, niet gebruikt worden in de rechtszaal.

Volgens mij is deze hele kwestie: Appeltje, eitje.

TommyGun
Master
 Bericht 
Ik heb uiteindelijk bezwaar gemaakt op de volgende 3 punten;

meerdere voertuigen (2 hoofdrijbaan, 1 ventweg), opstelling (ventweg + hoek) en de weginrichting (m.i. onterecht geldende Vmax van 70 km/u, is ingericht voor 80)

Wat betreft dat laatste punt; een collega van me, die iemand kent bij de politie, had het over de V95 regel ("95% van het verkeer houdt zich aan de maximum snelheid") maar dat in dit geval de weginrichting dusdanig is dat harder rijden uitgelokt wordt en dus daar niet aan voldoet. Ik heb er nog nooit van gehoord maar hij zegt dat dit een interne regel is dus ik heb 'm maar opgevoerd. Geen idee in hoeverre dit bekend is (bij jullie)? Via Google werd ik er niet veel wijzer van...

Afwachten...

Frits
Pro
 Bericht 
TommyGun schreef:
Ik heb uiteindelijk bezwaar gemaakt op de volgende 3 punten;

meerdere voertuigen (2 hoofdrijbaan, 1 ventweg), opstelling (ventweg + hoek) en de weginrichting (m.i. onterecht geldende Vmax van 70 km/u, is ingericht voor 80)

Wat betreft dat laatste punt; een collega van me, die iemand kent bij de politie, had het over de V95 regel ("95% van het verkeer houdt zich aan de maximum snelheid") maar dat in dit geval de weginrichting dusdanig is dat harder rijden uitgelokt wordt en dus daar niet aan voldoet. Ik heb er nog nooit van gehoord maar hij zegt dat dit een interne regel is dus ik heb 'm maar opgevoerd. Geen idee in hoeverre dit bekend is (bij jullie)? Via Google werd ik er niet veel wijzer van...

Afwachten..


Zelf maak ik altijd bezwaar op puur technische gronden. De zachte regels waar je het over hebt gelden intern bij de politie. Niet in de rechtszaal. De interne regels van de politie zijn belangrijk voor de vraag, waar en op welke wijze door hen gecontroleerd wordt. D.w.z. voor de toekomst. Je moet praten als brugman om iets wat nergens op papier staat aanvaard te krijgen door de kantonrechter. De rechter is nogal letterlijk. Je kunt alleen succes hebben met borden VMax, als deze ontbreken. Het verschijnsel weginrichting is moeilijk. Je kunt het gebruiken bij het bestrijden van de eventuele verhoging voor bebouwde kom.

Meerdere voertuigen op de foto zijn dodelijk voor de rechtsgeldigheid. De gebruikte apparatuur is niet in staat om onderscheid te maken tussen meerdere bewegende voorwerpen in de bundel. Zie arrest. Het enige dat kan gebeuren is, dat de zaak aangehouden wordt om de officier in de gelegenheid te stellen een stuk te produceren, waar uit zou kunnen blijken, dat de apparatuur wel onderscheid kan maken tussen meerdere bewegende voorwerpen. Dat is geen enkele officier gelukt in de afgelopen vijf jaar. Dus waarom zou het deze officier wel lukken ?

De slechte leesbaarheid van de foto is een minder belangrijk punt. Tenzij blijkt tijdens de rechtszitting, dat de foto in het dossier aanmerkelijk beter is, dan die de verdediging onder ogen heeft gekregen. De rechter zou dan kunnen overwegen in te grijpen op basis van gelijke behandeling van de partijen. Meestal komt dan het repliek, dat de betrokkene in de gelegenheid was het dossier in te zien. Wanneer je nadrukkelijk gevraagd hebt om een leesbare foto en je hebt hem niet gekregen, dan kun je aanvoeren, dat gezien het niet ontvangen van de foto, je ervan uit kon gaan, dat hij niet bestond. Bijgevolg was je niet in de gelegenheid een optimale verdediging te voeren.

In de rechtszaal is het altijd een beetje hakketakken met de officier. Dus daar moet je lol in hebben. Hij gaat een arrest niet aanvechten. Hij gaat wel zeggen, dat de situatie hier heel anders is, dan in het arrest. Dat weerspreek je, want het arrest is zeer algemeen gesteld en de rechtmatigheid kwestie is gewonnen. Concentreer op de belangrijke punten. Er is maar maximaal tien minuten beschikbaar voor een Mulder zaak bij de kantonrechter.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Frits schreef:


:glaasje:

TommyGun
Master
 Bericht 
Frits schreef:
In de rechtszaal is het altijd een beetje hakketakken met de officier. Dus daar moet je lol in hebben. Hij gaat een arrest niet aanvechten. Hij gaat wel zeggen, dat de situatie hier heel anders is, dan in het arrest. Dat weerspreek je, want het arrest is zeer algemeen gesteld en de rechtmatigheid kwestie is gewonnen. Concentreer op de belangrijke punten. Er is maar maximaal tien minuten beschikbaar voor een Mulder zaak bij de kantonrechter.


Kan ik jou inhuren als 't zo ver komt? ;)

Frits
Pro
 Bericht 
Voorbeeldtekst van beroep bij de kantonrechter.

Edelachtbare

Andermaal een officier van justitie, die een arrest meent te kunnen negeren bij zijn beslissing. Ik heb hem de volledige tekst van het arrest plus de foto bij de beschikking doen toekomen. Uit deze foto en het arrest blijkt overduidelijk, dat het versturen van de beschikking onrechtmatig was.

Samenvatting: De advocaat generaal kreeg in dit arrest de gelegenheid met een stuk te komen, waaruit zou kunnen blijken, dat de gebruikte apparatuur in staat is onderscheid te maken tussen meerdere bewegende voorwerpen in de bundel. De advocaat generaal wist dit stuk niet te produceren alsmede elke volgende officier van justitie, die dit verzoek kreeg. Zolang geen enkele officier van justitie een stuk weet te produceren voornoemd, is het gebruik van deze apparatuur onder deze omstandigheden niet toegelaten.

Ik heb hem er tevens op gewezen, dat de tekst van het arrest algemeen bekend is. Hij is meerdere malen gepubliceerd op het internet. Een verbalisant, die onder ambtseed anders verklaard, zou moeten overwegen een andere baan te zoeken.

Ter zitting komen officieren met:
• Omstandigheden zijn anders, dan in het arrest.
• Apparatuur heeft bijzondere eigenschappen.

Vastgesteld moet echter worden, dat het arrest in zeer algemene bewoordingen is gesteld. Er wordt geen enkele bijzondere eigenschap van de apparatuur of omstandigheid genoemd.

Het enige relevante stuk in de rechtszaal is het meetmiddelen besluit. Alle eigenschappen van de apparatuur, die niet genoemd worden in dit besluit hoeven en kunnen niet bekend zijn bij de verdediging. Gebruikte eigenschappen dienen jaarlijks geijkt te worden.

Het type van de apparatuur wordt niet genoemd op de beschikking. De handleiding van de apparatuur is geen openbaar stuk. Als het openbaar ministerie bijzondere eigenschappen van de apparatuur zou willen gebruiken, dan dient de verdediging daarvan tijdig op de hoogte te worden gebracht. M.i. is tijdig in dit geval de inleidende beschikking.

Hoogachtend

Masterdam
Master
 Bericht 
TommyGun schreef:
Wat betreft dat laatste punt; een collega van me, die iemand kent bij de politie, had het over de V95 regel ("95% van het verkeer houdt zich aan de maximum snelheid") maar dat in dit geval de weginrichting dusdanig is dat harder rijden uitgelokt wordt en dus daar niet aan voldoet. Ik heb er nog nooit van gehoord maar hij zegt dat dit een interne regel is dus ik heb 'm maar opgevoerd. Geen idee in hoeverre dit bekend is (bij jullie)? Via Google werd ik er niet veel wijzer van...

Snap ik! Die regel bestaat namelijk niet. De V85 is een verkeerskundig bekende term en zal in de handhaving vast ook wel gebruikt worden (en die is natuurlijk makkelijk om te buigen naar een V95 als je dat per se wil).

https://www.wegenwiki.nl/Maximumsnelheid#V85

Feitelijk
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
De V85 is een verkeerskundig bekende term

Hij bestaat zelfs in de wetgeving hoor.

Uitvoeringsvoorschriften BABW
Citaat:
Een zebra wordt slechts toegepast:

- op wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h of 50 km/h en;
- op wegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h mits de naderingssnelheid van minimaal 85% van de motorvoertuigen lager is dan 50 km/h.

Mooie regel wel, V85 <50 bij max 30....

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Frits schreef:
Ik heb hem er tevens op gewezen, dat de tekst van het arrest algemeen bekend is.
Waar kunnen we dit arrest vinden? Ik ben recentelijk samen met een onverantwoordelijke snelheidsmaniak op de foto gegaan (mij treft geen enkele blaam O:) ) en wil dit onrecht graag bestrijden.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Het gaat hier om een "algemeen bekend arrest" waarbij betrokkene het voordeel van de twijfel heeft gekregen, omdat de AG niet tijdig met een reactie/nadere stukken kwam. Casuïstische uitspraak, maar Frits heeft imo oogkleppen als schuurdeuren en denk dat er staande jurisprudentie is ontstaan.

Frits
Pro
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Het gaat hier om een "algemeen bekend arrest" waarbij betrokkene het voordeel van de twijfel heeft gekregen, omdat de AG niet tijdig met een reactie/nadere stukken kwam. Casuïstische uitspraak, maar Frits heeft imo oogkleppen als schuurdeuren en denk dat er staande jurisprudentie is ontstaan.


Soortgelijke arresten zijn eerder ontstaan. Maar deze zijn vergeten resp. onvindbaar. Toevallig heb ik een paar jaar van mijn leven besteed aan het uitvechten van het arrest, dat nu aan de orde is. Juristen kunnen soms dingen formuleren op een wijze, dat iedereen begrijpt waarover het gaat zonder dat ze in details hoeven te gaan over technische zaken. Zo'n formulering als: 'Ik heb niet kunnen vaststellen, omdat ik geen stuk heb mogen ontvangen' is meesterlijk. De raadsheer hoeft dan niet te zeggen, dat de betreffende apparatuur niet in staat is om de geëiste prestatie te leveren. Hij heeft simpelweg erop gewezen, dat op zijn verzoek geen antwoord is gekomen. Voor normale mensen, die graag dingen wit/zwart zien, is een dergelijke formulering lastig te begrijpen. Maar voor juristen is het zo klaar als een klontje. Zonder iets te begrijpen van de achterliggende techniek een absoluut heldere en duidelijk uitspraak doen.

Zolang het openbaar ministerie niet in staat is een stuk te leveren, waaruit blijkt dat de apparatuur in staat is om onderscheid te maken tussen meerdere bewegende voorwerpen in de radarbundel, is de betreffende apparatuur niet toegelaten voor een dergelijke situatie !!!

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Masterdam
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Hij bestaat zelfs in de wetgeving hoor.

Uitvoeringsvoorschriften BABW

Oh grappig. Kan je ook een citaat aanhalen waarin 'V85' genoemd wordt? Kon ik namelijk niet vinden.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
Kon ik namelijk niet vinden.

Komt omdat jij ctrl+f gebruikt en ik de Cerebral Cortex hash. (f)

Masterdam
Master
 Bericht 
Masterdam schreef:
Kan je ook een citaat aanhalen waarin 'V85' genoemd wordt?


Feitelijk
Master
 Bericht 
Ai, jezelf blijven herhalen. Dat zijn de eerste tekenen he...

Masterdam
Master
 Bericht 
Het lukt niet he. :aai:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Mwoah, ik denk dat het aardig slaagt! :lol:

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Frits schreef:
Zolang het openbaar ministerie niet in staat is een stuk te leveren, waaruit blijkt dat de apparatuur in staat is om onderscheid te maken tussen meerdere bewegende voorwerpen in de radarbundel, is de betreffende apparatuur niet toegelaten voor een dergelijke situatie !!!
Bedankt Frits, volgens mij kan ik hiermee wel een poging wagen. De foto's, het ijkcertificaat en alle andere wob-bare zaken heb ik al op het digitale loket gevonden maar uit niets blijkt dat de radar ook bij 2 auto's de juiste waarneming doet. Als ik er mee aan de slag ga, zal ik een eigen topic starten.

Masterdam
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Mwoah, ik denk dat het aardig slaagt! :lol:
Oh. Weet je wat, dan herhaal ik mezelf even want het lukt je nog niet zo best het hier openbaar te maken. :wink:
Masterdam schreef:
Kan je ook een citaat aanhalen waarin 'V85' genoemd wordt?


peternofx
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Hoi,

Al wat gehoord van je bezwaar? (heb je die gewoon digitaal op www.om.nl/verkeer ingediend?)

Ik heb namelijk precies hetzelfde: zie topic: flitsfoto met 3 auto's.
Verschil is dat op mijn foto 2 lanes staan beschreven en bij jou 1 lane.

Ben zeer benieuwd

TommyGun
Master
 Bericht 
Nee, nog niet. Maar ik was ook de machtiging van de leasemaatschappij vergeten dus het duurt even wat langer.

TommyGun
Master
 Bericht 
Bijna een maand geleden de machtiging opgestuurd, maar tot heden heb ik nog niets vernomen van de officier. Wat te doen? Wachten?

Pietert
Master
 Bericht 
peternofx schreef:

(f)

TommyGun
Master
 Bericht 
TommyGun schreef:
Bijna een maand geleden de machtiging opgestuurd, maar tot heden heb ik nog niets vernomen van de officier. Wat te doen? Wachten?


Iemand? :(

TMFKAV
Master
 Bericht 
Even bellen of ze die ontvangen hebben (088-6996666) ....... of aangetekend verstuurd?

TommyGun
Master
 Bericht 
Ah, zo simpel kan het zijn :) Is 23 januari ontvangen... dus het loopt nog.

TommyGun
Master
 Bericht 
Ik ben gebeld door de verbalisant, gisterenavond terwijl ik uit eten was :duh: Aangezien ik enigszins overrompeld werd heb ik er niet al te veel woorden aan vuil gemaakt.

De OvJ had hem gevraagd om naar mijn bezwaar te kijken, maar hij was er stellig van overtuigd dat de meting correct was. Hij kwam aanzetten met lijntjes over de foto die aangeven dat ik gemeten ben, alsmede dat de andere auto's geen negatief effect op het radarbeeld gehad kunnen hebben. Ook de afstand tussen de opstelling en de gemeten rijbaan was geen probleem aangezien hij de meting had ingesteld op een meter of 5 (?) vanaf de opstelling.

Ik had hem nog verteld dat de foto enigszins suggereert dat ik rechts ingehaald zou hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn volgens hem. De andere partij zou namelijk NOG harder gereden kunnen hebben dan ik. Hij wist te vertellen dat 'ie die dag zo'n 700 a 800 voertuigen (of foto's? ik weet het niet meer zeker) gezien heeft dus de details waren enigszins vervaagd (lijkt me aannemelijk, ook gezien de tijd die sindsdien verstreken is) en hij kon helaas niet vertellen wat die auto linksachter mij 'deed' of dat 'ie ook bekeurd was.

Hoe dan ook, hij gaat terugkoppelen naar de OvJ (ik krijg schrijven en evt. belt de OvJ mij nog) maar ik vermoed dat ze dit keihard afwijzen. En dan zou ik het volgens hem nog enkel voor kunnen laten komen.... ;(

Hoe gaan jullie om met dit soort gesprekken? Het probleem is dat ik niet zeker weet of ik inderdaad zo hard gereden heb (dashcambeelden had ik niet meer toen ik de bekeuring kreeg) dus bij alles wat ik zeg weet ik niet of ik de waarheid spreek of lieg (inderdaad zo hard gereden? rechts ingehaald?) en ik wil ook niets zeggen tijdens zo'n gesprek wat weer tegen me gebruikt kan worden.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Naar mijn mening klopt het dat jij gemeten bent, snijlijn midden foto raakt jouw voertuig en niet tevens een ander voertuig.

Wat je nog wel aan zou kunnen voeren is dat de apparatuur (voor een nauwkeurige meting) horizontaal uitgelijnd dient te worden. Aan de lantaarnpaal te zien is dat niet gebeurd.

TommyGun
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Wat je nog wel aan zou kunnen voeren is dat de apparatuur (voor een nauwkeurige meting) horizontaal uitgelijnd dient te worden. Aan de lantaarnpaal te zien is dat niet gebeurd.
Nu nog? Of na bericht?

Ogre
Master
 Bericht 
TommyGun schreef:
Ik ben gebeld door de verbalisant

Dus verbalisant heeft jouw nummer opgezocht, gebeld, gaat gezellig met jou bomen over de situatie en daar een (aanvullend) PV over schrijven ? Mag dat voor een Muldertje ?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Ogre schreef:
Dus verbalisant heeft jouw nummer opgezocht, gebeld, gaat gezellig met jou bomen over de situatie en daar een (aanvullend) PV over schrijven ? Mag dat voor een Muldertje ?


Dat zijn imo. geen opsporingshandelingen ..... ik vindt het wel vreemd.

Frits
Pro
 Bericht 
De gebruikte apparatuur mag niet gebruikt worden, tenzij de officier aantoont, dat de apparatuur onderscheid kan maken tussen meerdere bewegende voorwerpen in de radarbundel. Kletsverhalen over meetlijnen, meetvlakken, etc. zijn kletsverhalen. Er is een uitspraak in hoger beroep, meerdere malen genoemd. Wanneer je je daarop beroept, dan is de officier kansloos in de rechtszaal.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Wie is hier nu kansloos?

 Pagina 1 van 2 [ 64 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…