» Juridisch » Wet Mulder (M) boetes   

Postingstijd interval gedetecteerd van 580.9 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 2 van 2  [ 97 berichten ]
gizmo256
Weet de weg
 Bericht 
 
Wordt het brievenbuspakje van PostNL geaccepteerd als "verzend en bezorgbewijs" ? Er wordt weliswaar geen handtekening gezet voor de ontvangst maar je kunt er feitelijk wel mee aantonen dat het poststuk is bezorgd, of ?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Nog nooit problemen mee gehad ......... O:)

Alleen de status updates zijn ruk !! Vaak blijft de status nog twee dagen staan op "bezorger is onderweg" en de aflevering in de postbus wordt niet op de goede dag aangegeven.

Maar tijdige verzending en aflevering is uiteindelijk aan te tonen. En dat voor €3.50 ipv €7.95 :wink:

gizmo256
Weet de weg
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
Maar tijdige verzending en aflevering is uiteindelijk aan te tonen. En dat voor €3.50 ipv €7.95


Tijdige verzending is het belangrijkst toch ?

TMFKAV
Master
 Bericht 
gizmo256 schreef:
Tijdige verzending is het belangrijkst toch ?


Niet altijd ....... bij een aanvraag bijvoorbeeld niet.

gizmo256
Weet de weg
 Bericht 
 
Ah ok, gewoon ruim op tijd verzenden dus :kniktja:

Thx :thumb:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Nee, bij aanvraag is de ontvangst het belangrijkst ........

Brave Hendrik
Master
 Bericht 
De lol van een fax is er toch allang van af.
Toen er nog op thermisch papier werd afgedrukt, kon men een rol (loop) maken van pikzwart papier en die langdurig verzenden.
Volgens zeggen kon dan de faxmachine van de geadresseerde door oververhitting in de fik vliegen. O:)

Lastminuteguy
Master
 Bericht 
Misschien moeten we maar gewoon een landelijk dekkend koeriersdienst beginnen :wink:

gurb
Master
 Bericht 
Lastminuteguy schreef:
Misschien moeten we maar gewoon een landelijk dekkend koeriersdienst beginnen
Wel oppassen dat de koeriers niet te hard rijden, anders genereren ze hun eigen omzet. :wink:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Brave Hendrik schreef:
De lol van een fax is er toch allang van af.
Toen er nog op thermisch papier werd afgedrukt, kon men een rol (loop) maken van pikzwart papier en die langdurig verzenden.
Volgens zeggen kon dan de faxmachine van de geadresseerde door oververhitting in de fik vliegen. O:)


Als je dat als enig voordeel van een fax ziet ............ :fp:

944 guy
Master
 Bericht 
En ik me gister ook maar afvragen waarom faxen niet door kwamen :fp:
Wat een fucking achterlijke bananenrepubliek is dit toch!
"Schuldig tot het tegendeel bewezen is, en we houden alle kaarten, en we houden je op elk mogelijke wijze tegen als je die in wil zien"
20 jaar geleden was er alleen ouderwets geweld tegen flitspalen, met het afschaffen van alle correspondentie mogelijkheden is dat weer het enige!

dikkydik
Master
 Bericht 
944 guy schreef:
En ik me gister ook maar afvragen waarom faxen niet door kwamen :fp:

Fax van V&J proberen.
https://almanak.overheid.nl/11906/Minis ... 28VenJ%29/

mijngebruikersnaam
Nieuwkomer
 Bericht 
wat is een fax??

TMFKAV
Master
 Bericht 
mijngebruikersnaam
Nieuwkomer
 Bericht 
wow hartstikke bedankt !!!

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
"CVOM schaft fax af"

OK! Dan schaffen wij de CVOM af!

Volgens artikel 6 Wahv kan tegen de administratieve sanctie beroep worden ingesteld bij de officier van justitie in het arrondissement waar de gedraging is verricht. En dat gaan we doen! De CVOM is feitelijk enkel mandataris van de mandans - het arrondissementsparket. De mandans blijft ten allen tijde bevoegd om in plaatse van de mandataris te beslissen.

Ik zie de volgende voordelen:
- Faxen is mogelijk
- Het OM leert zich aan de wet te houden
- Ze zullen wel fouten maken met alle positieve gevolgen vandien :)

Het zou wellicht verstandig zijn om in het beroepschrift erop in te gaan waarom behandeling door het arrondissementsparket en niet door de CVOM is gewenst (schending hoorplicht etc.). Als gemachtigde zou men misschien moeten opletten in verband met 'misbruik van recht', maar voor de gewone indiener zie ik enkel voordelen.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Je vergeet m.i. dat het tegenwoordig Parket CVOM is ............

Citaat:
Als gevolg van de ontwikkeling van de CVOM tot een organisatieonderdeel met een duidelijke eigen taak, die deels moet worden uitgevoerd door officieren van justitie, in alle arrondissementen, voldoet de huidige positie als dienstonderdeel van het parket-generaal niet meer. Door de nieuwe positionering wordt de CVOM, zelf verantwoordelijk voor het afdoen van zaakstromen, in plaats van voor de arrondissementsparketten zaakstromen af te doen.


Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
Je vergeet m.i. dat het tegenwoordig Parket CVOM is ............

Dat doet niets ter zake. Zolang men art. 6 Wahv niet wijzigt blijven de arrondissementsparketten op grond van de Wahv als lex specialis bevoegd en treedt het Parket CVOM enkel als mandataris op. Maar het OM "Ik ben de wet" zal dat uiteraard anders zien! Op vragen dient men zich bij de kantonrechter wel voor te bereiden! Het idee om van de CVOM een parket te maken had volgens mij meer te maken met ambtenarenrecht en de wens om eigen officieren van justitie in dienst te mogen nemen. Dat men de Wahv niet heeft gewijzigd was in zoverre zeker een vergissing. :)

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Art. 10:7 Awb schreef:
De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

GH Leeuwarden 18-02-2004, ECLI:NL:GHLEE:2004:AO5518, r.o. 3.11. schreef:
Voor zover de kantonrechter de inleidende beschikking heeft vernietigd op grond van de omstandigheid dat de betrokkene "op een onjuiste wijze wordt gewezen op zijn beroepsmogelijkheden" is de beslissing onjuist, nu niet valt in te zien waarom de betrokkene, die zijn beroepschrift richt aan het op de inleidende beschikking vermelde adres en in zijn beroep wordt ontvangen zodanig wordt benadeeld, dat het gevolg zou moeten zijn, dat de inleidende beschikking wordt vernietigd. Opmerking verdient hierbij, dat het de betrokkene overigens vrijstaat om conform het bepaalde in art. 6 van de WAHV beroep in te stellen bij de officier van justitie in het arrondissement waar de gedraging is verricht, die dan ofwel ingevolge art. 10:7 Awb zelf op het beroep kan beslissen ofwel dit aan de mandataris kan overlaten.

Geen misbruik van recht dus! Het hof zelf heeft het indienen van beroepschriften bij de arrondissementsparketten goedgekeurd.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Leuk zo'n arrest van 2004 .........

Citaat:
De CVOM is 1 december 2005 opgericht en is daarmee jong te noemen.


Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
BVOM, CVOM - maakt het iets uit? Er was en is sprake van een mandaatverhouding - eerst tussen de arrondissementsparketten en de BVOM, later de CVOM en vandaag het Parket CVOM.

Of is er iemand die betwist dat het Parket CVOM op de beroepschriften ex artikel 6 Wahv als mandataris van de arrondissementsparketten beslist?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Of is er iemand die betwist dat het Parket CVOM op de beroepschriften ex artikel 6 Wahv als mandataris van de arrondissementsparketten beslist?


Citaat:
Voor het openbaar ministerie is het van belang dat de CVOM wordt ingebed in een
structuur die past bij het efficiënt en centraal afdoen van standaardzaken. De huidige
positie van de CVOM brengt met zich dat de taakuitoefening plaatsvindt op basis van
diverse regelingen waarin de hoofdofficieren van justitie bij de arrondissementsparketten
voor specifieke, veel voorkomende zaken mandaat verlenen aan de CVOM en de CVOM
vervolgens, namens de arrondissementsparketten, in die zaken optreedt. Het betreffen
immers allemaal zaken waarvan de rechtbanken kennisnemen en waarin de
arrondissementsparketten bevoegd zijn. Elke uitbreiding van taken en elke wijziging in
hogere regelgeving brengt met zich dat nieuwe mandaatregelingen moeten worden
opgesteld dan wel dat bestaande mandaatregelingen moeten worden gewijzigd. Het
actueel houden van de mandaatregelingen brengt inmiddels een aanzienlijke werklast
met zich mee. Door het openbaar ministerie is de wens uitgesproken de bureaucratie
rondom de mandaatregelingen terug te brengen. De wettelijke verankering van de CVOM
als onderdeel van het openbaar ministerie draagt bij aan heldere taakuitoefening,
alsmede aan een versterking en centralisering van besluiten en efficiëntie van
werkzaamheden.


Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Dat zegt het OM.. Zoals ik al zei, het OM zal er een andere visie op hebben! Met 'iemand' bedoelde ik de juridisch deskundigen hier bij FS! :) Vergeet niet dat het Parket CVOM veel meer is dan enkel "Mulder".

Ik lees er trouwens niets erover dat het Parket CVOM Wahv-beroepschriften niet langer als mandataris zal behandelen.

Wat wel tegen het bestaan van mandaatregelingen zou kunnen spreken is de nieuwe artikel 137a, vijfde lid, RO:
artikel 137a, vijfde lid, RO schreef:
De hoofdofficier van justitie, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, senior officieren van justitie A, senior officieren van justitie, officieren van justitie, substituut-officieren van justitie en plaatsvervangende officieren van justitie onderscheidenlijk officieren enkelvoudige zittingen en plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen zijn van rechtswege plaatsvervangend officier van justitie onderscheidenlijk plaatsvervangend officier enkelvoudige zittingen bij de arrondissementsparketten, bij het landelijk parket, bij het functioneel parket en bij het parket-generaal.

Door deze constructie worden dus CVOM-medewerkers plaatsvervangers bij de arrondissementsparketten. Of er vandaag gebruik van een mandaatregeling of van de nieuwe wettelijke regeling gebruik wordt gemaakt zou men moeten wobben.

Uiteindelijk lijkt het mij dat de betrokkene ook in het laatstgenoemde geval het beroepschrift naar het faxnummer van het arrondissementsparket mag sturen. Behandeling van het adm. beroepschrift zal dan op de voet van art. 137a RO door de plaatsvervangers van de officier van justitie bij het arrondissementsparket geschieden. De betrokkene is dan inderdaad weer 'thuis' bij het Parket CVOM, maar faxen blijft mogelijk.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Dat zegt het OM.. Zoals ik al zei, het OM zal er een andere visie op hebben!


Is als hamerstuk door de 1ste en 2de kamer gegaan.

Citaat:
De betrokkene is dan inderdaad weer 'thuis' bij het Parket CVOM, maar faxen blijft mogelijk.


Waarschijnlijk eenmalig.

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Zover ik kan zien blijft de officier van justitie bij het arrondissementsparket ook onder de nieuwe art. 137a RO in toekomst voor eenvoudige straf- en Wahv-zaken verantwoordelijk. Maar feitelijk zal het zo zijn dat 'standaardzaken' door de plaatsvervangers (in dienst bij het Parket CVOM) van de OvJ bij het arrondissementsparket zullen worden behandeld. Als de officier van justitie bij het arrondissementsparket een interne regeling treft om bepaalde zaken door een van zijn plaatsvervangers (bijvoorbeeld plaatsvervangers in dienst van het Parket CVOM welke werkzaam zijn op een andere locatie) te laten behandelen, dan spreekt er naar mijn inzicht niets tegen. Uiteindelijk blijft de officier van justitie bij het arrondissementsparket voor de behandeling van Wahv-beroepschriften verantwoordelijk.

Ik heb tot nu toe nog geen juridische argumenten tegen mijn oplossing gehoord. Artikel 6 Wahv werd door de 'Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking Openbaar Minister' immers niet veranderd..

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
Waarschijnlijk eenmalig.
Dat zullen we zien! Uitproberen dus! :D De arrondissementsparketten zouden inderdaad de fax kunnen 'afsluiten', maar voor het weigeren van per post ingezonden beroepschriften zie ik geen juridische grondslag.

Als het beroep tijdig is ingediend en er aan de andere formele aspecten is voldaan, is het beroep sowieso ontvankelijk.

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Citaat:
artikel 137a, vijfde lid, RO
Dat klopt natuurlijk niet. Ik wou artikel 137b, vijfde lid, RO citeren:
artikel 137b, vijfde lid, RO schreef:
De hoofdofficier van justitie, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, senior officieren van justitie A, senior officieren van justitie, officieren van justitie, substituut-officieren van justitie en plaatsvervangende officieren van justitie onderscheidenlijk officieren enkelvoudige zittingen en plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen zijn van rechtswege plaatsvervangend officier van justitie onderscheidenlijk plaatsvervangend officier enkelvoudige zittingen bij de arrondissementsparketten, bij het landelijk parket, bij het functioneel parket en bij het parket-generaal.
Artikel 136, vijfde lid, RO regelt de benoeming van plaatsvervangers van de arrondissementsparketten bij het Parket CVOM.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Dat zullen we zien! Uitproberen dus!


Eenmalig, zoals in één keer doorsturen en daarna niet meer. Het juiste adres staat op de beschikking CJIB ........

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Kan men art. 6 Wahv met art. 4 Wob vergelijken? Ik denk van niet! Er bestaat jurisprudentie over de mogelijkheid om bij de officier van justitie bij het arrondissementsparket het beroepschrift in te dienen. Men heeft immers belang bij een behandeling door het arrondissementsparket (bijv. naleving hoorplicht, grotere zorgvuldigheid, de mogelijkheid om in eigen omgeving naar de hoorzitting te gaan etc.) en het lijkt mij verstandig om dat belang duidelijk in het beroepschrift kenbaar te maken. Beroepsmatig gemachtigden zouden er verstandig aan doen om zich toch wat terug te houden.

Uitproberen.. maar niet voor gedragingen welke in het arrondissement Rotterdam zijn verricht. Kies en arrondissement met 'goede' kantonrechters..

TMFKAV
Master
 Bericht 
Beroepsmatig gemachtigden zouden er verstandig aan doen om zich toch wat terug te houden.


O:)

Uitproberen.. maar niet voor gedragingen welke in het arrondissement Rotterdam zijn verricht. Kies en arrondissement met 'goede' kantonrechters..


Buiten R'dam ken ik er nog wel een paar ......

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
O:)
Maar wat doe je in zo'n situatie? Cliënt op eigen naam adm. beroep laten instellen en de zaak eerst bij de kantonrechter overnemen?
TMFKAV schreef:

Buiten R'dam ken ik er nog wel een paar ......

Daar ben ik het met je eens, maar in Rotterdam heeft de betrokkene met zo'n beroep zeer, zeer slechte kaarten. Het is maar beter om in Rotterdam mijn experiment niet door te voeren om nadelige jurisprudentie te voorkomen.

Natuurlijk is dat een experiment - ik denk wel dat de merites hoog zijn. De/het CVOM is constant ermee bezig om het instellen van beroep, dan wel het opvragen van informatie te bemoeilijken en mensen te benadelen. In een situatie waar de tegenpartij enkel maar aan 'dirty' in plaatse van fair play doet is wat creativiteit best aan de orde - en creativiteit is wat een goede jurist kenmerkt! :P

TMFKAV
Master
 Bericht 
creativiteit is wat een goede jurist kenmerkt!


Tot op bepaalde hoogte, je kunt je als professioneel rechtsbijstandsverlener niet alles permitteren (je handelen wordt strenger beoordeeld). Lees de diverse misbruik uitspraken er maar op na .......

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Ik heb een manier gevonden om aangetekende brieven voor €4,55 te versturen zonder de deur uit te moeten. Besparing ten opzichte van PostNL: 43%!

Deze dienst levert uiteraard een track-and-trace functie met overhandiging van de zending enkel na handtekening van de ontvanger. Het enige nadeel is dat zendingen eerst na twee, in plaatse van één dag worden bezorgd. Als verzenddag van een IGS dient men dus "laatste beslisdag -1" aan te houden. Er dienen eerst nog proeven worden verricht voordat ik deze oplossing kan aanbevelen. Wie meer wil weten kan mij gerust een PB sturen en het wellicht eens uitproberen.

Daaaaag 'Parket' CVOM.. :dag: :dag:

olievetklepkeering
Weet de weg
 Bericht 
Waarom zo moeilijk doen??? Ik loop met m'n bezwaren en beroepen de rechtbank binnen met het verzoek om even binnen te mogen bij de griffie., geef daar mijn bezwaar/beroep af" laat vervolgens de boel kopiëren en stempelen met ingekomen op datum zus & me zo doe dit ook als ik op vakantie ga om m'n verhinder data door te geven en zo geen onverwachte zaken te missen. Werkt prima & nog gratis ook! scheelt me nog papier en printerinkt ook! en zie ik tevens nog wat van m'n duurbetaalde belastingcenten terug!
Grtz. olievetklepkeering.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Jij levert je beroep tegen de CJIB-beschikking (wat naar de CVOM moet) gewoon bij de lokale rechtbank af?

gino83
Weet de weg
 Bericht 
Dat kan toch alleen als je beroep tegen de CJIB-beschikking is doorgestuurd naar de rechter?


Is het faxen naar CVOM officieel afgeschaft? Bezwaar vanaf nu aangetekend dus.
De kantonrechter kunnen we nog wel faxen gelukkig.

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Weet iemand of de afdeling OvJ - zoals de afdeling Wob - van het 'Parket' CVOM nu over een ontvangstadministratie beschikt?

sak_sahin
Pro
 Bericht 
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/s ... g-verkeer/

misschien een optie? staat nergens dat we geen wob verzoeken per -online- formulier mogen indienen. en je krijgt een email bevestiging per email toegestuurd O:)

Ollie
Nieuwkomer
 Bericht 
Uit pure nieuwsgierigheid heb ik dit eens geprobeerd.

Heb gevraagd uit te zien naar mijn schriftelijke verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en een kopie van het schrijven 'slechts voor de volledigheid' toegevoegd. De ontvangst van de online vraag is in ieder geval schriftelijk bevestigd. :kniktja:

Scaniafan
Master
 Bericht 
Ollie, verder nog nieuws hierover? Ik heb er net eentje binnen van gecorrigeerd 4 km/h te hard, digitaal loket laat niets zien buiten een openstaande boete uit 2010 die betaald is volgens de detailinformatie :x

Bounty
Master
 Bericht 
 
Geregistreerd: di 20 sep 2011, 9:28
Laatst bezocht: di 17 okt 2017, 12:57

@Scaniafan ik zou het maar per post doen. Bezwaar (administratief beroep) kan nog wel per fax

Via CJIB site met digid kan je checken wat de status van je beschikking is.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Bounty schreef:
Bezwaar (administratief beroep) kan nog wel per fax


Welk nummer dan?

Scaniafan
Master
 Bericht 
Bounty schreef:
Via CJIB site met digid kan je checken wat de status van je beschikking is.


De nieuwe beschikking staat hier niet tussen. Wel een oude in een verrassende status, zie off-topic.

Bounty
Master
 Bericht 
 
Fax 088 - 699 0170

TMFKAV
Master
 Bericht 
Bounty schreef:
Fax 088 - 699 0170


Dat is geen nummer van de CVOM, wel van het Arrondissementsparket Midden-Nederland.

Bounty
Master
 Bericht 
 
Naar mijn weten Mogen alleen wobverzoeken niet meer per fax. Maar ik maak zelf al heel lang geen bezwaar meer. Daar zijn 'jullie' voor.

Lantaarnpaal
Nieuwkomer
 Bericht 
Administratief beroep dien ik gewoon in via het Digitaal Loket. Werkt prima, geen aangetekende post nodig en aan het eind kun je een bewijs downloaden van het inleveren.

Beroep kan nog niet, maar schijnt binnenkort te kunnen.

 Pagina 2 van 2 [ 97 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
cron