» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 421.5 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 38 berichten ]
Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
BELANGRIJKE aanpassing in WOB verzoeken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een serie uitspraken gedaan over de toepassing van de Wob m.b.t verkeersovertredingen. Een en ander kwam al aan de orde in topic: wob-helpdesk/geen-wob-maar-wahv-t85841.html.
De uitspraken m.b.t. misbruik van recht zijn minder belangrijk. Belangrijker is de uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:4262 van 26 november. (gaat niet over verkeersovertredingen maar specifiek over toepassing van de Wob)
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... 014%3a4262.

Deze uitspraak maakt een eind aan alle jurisprudentie die de CVOM thans tegenwerpt.
MITS in het verzoek wordt opgemerkt dat met het verzoek openbaarmaking in het algemeen belang[ wordt bedoeld.

De tekst van een Wob verzoek moet nu luiden: (in vet, de veranderingen)
Citaat:
Hierbij verzoek ik u mij ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 3, 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: de volgende documenten die betrekking hebben op beschikking <CJIB nummer> die klaarblijkelijk op mijn kenteken is uitgeschreven. Ik verzoek u deze documenten openbaar te maken in het algemeen belang omdat dit voor velen nuttig informatie bevat over de bewijslast bij verkeersovertredingen.
- opsomming van de verlangde documenten

De zin over het “algemeen belang” met het argument daarvoor is heel belangrijk.
Ook in lopende bezwaren tegen de door de CVOM aangehaalde jurisprudentie, moet worden verwezen naar de uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:4262 r.o 8 en 8.1 van 26 november 2014 van de Raad van State. Deze uitspraak geeft aan dat in een lopende procedure een Wob verzoek over de materie mag worden ingediend MITS het verzoek bedoeld is voor eenieder.
Dat in feite de Wob vooronderstelt dat openbaarmaking in het algemene belang is, mag zo zijn.
De Raad van State maakt een nuance dat uitdrukkelijk om openbaarmaking voor eenieder moet worden gevraagd. Het kan zelfs nog tijdens een zitting bij de bestuursrechter en zeg dan dat je de documenten graag op je Facebook pagina zet, zodat je vrienden er kennis van kunnen nemen. Per slot kan iedereen zoiets overkomen.

De toevoeging van artikel 3 is gedaan om in lijn te lopen met overige jurisprudentie.

Wijs iedereen op deze cruciale aanpassing!

Lubnan
Pro
 Bericht 
 
Interessante materie weer. Dank voor het delen.

snovvdog
Master
 Bericht 
Bedankt voor het delen inderdaad! :thumb:

300+
Weet de weg
 Bericht 
 
Documenten delen op Flitsservice.nl ! :glaasje:

hneel
Master
 Bericht 
Maar loop je dan niet de kans dat bepaalde informatie weggecensureerd wordt? Kentekens op foto's bijvoorbeeld.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Tot nu toe werden gegevens altijd onder de Wob openbaar gemaakt in het algemeen belang.
De Wob kende immers geen belang. Kentekens ed. werden nooit onzichtbaar gemaakt. Dus dat zal nu ook niet gebeuren. Zelf kun je je kenteken wel onzichtbaar maken. Maar waarom? Iedereen rijdt wel eens te hard!

De nieuwe aanpassing ook toepassen bij Wob verzoeken bij de politie. Zowel Mulder als strafrecht.

edjejanssen
Die hard
 Bericht 
Top, bedankt voor de info.

dikkydik
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
BELANGRIJKE aanpassing in WOB verzoeken


He's back, en hoe!! :thumb:

Guppenklup
Master
 Bericht 
Deze mag wat mij betreft direct naar de FP als sticky. Goed gedaan Barbertje :applaus:

juristje
Laat zich horen
 Bericht 
 
Barbertje schreef:
De nieuwe aanpassing ook toepassen bij Wob verzoeken bij de politie. Zowel Mulder als strafrecht.

Bij strafrecht zal men in beginsel geen stukken onder de Wob verstrekken (artikel 365 Sv, zie ABRvS 26 februari 2014, zaaknr. 201205723/2/A3).

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Guppenklup schreef:
Deze mag wat mij betreft direct naar de FP als sticky. Goed gedaan Barbertje :applaus:

Your wish is my command

ceriadwen
Master
 Bericht 
juristje schreef:
Bij strafrecht zal men in beginsel geen stukken onder de Wob verstrekken (artikel 365 Sv, zie ABRvS 26 februari 2014, zaaknr. 201205723/2/A3).

hmmz dat is toch een beetje ...... bijzonder?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
juristje schreef:
Bij strafrecht zal men in beginsel geen stukken onder de Wob verstrekken (artikel 365 Sv, zie ABRvS 26 februari 2014, zaaknr. 201205723/2/A3).

Bij strafrecht vraag je je dossier op bij de OvJ. Hier zitten geen ijkraport en certificaten in.
Deze Wob je op bij de betreffende politie-organisatie.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Even terug en dan meteen al naar de FP O:)

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
:applaus:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Het kan zelfs nog tijdens een zitting bij de bestuursrechter en zeg dan dat je de documenten graag op je Facebook pagina zet, zodat je vrienden er kennis van kunnen nemen.


Ik vraag mij af of dit slim is, het heeft de schijn van een persoonlijk belang om de documenten te verkrijgen en niet het algemene belang van openbaarheid voor een ieder (waar de Wob voor bedoeld is).

Zou gewoon helemaal geen belang aangeven (hoeft ook niet), enkel bij de rechtbank melden dat er bewust voor is gekozen om de aanvraag in te dienen met een beroep op de Wob, dat openbaarmaking voor een ieder is beoogd en verwijzen naar de uitspraak (4262).

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja dat kun je doen.
En als de rechter doorvraagt kun je alsnog aangeven dat je het openbaar wilt hebben voor iedereen omdat dit nuttige informatie bevat hoe de bewijslast bij verkeersovertredingen tot stand komt.

ArneL
Pro
 Bericht 
 
Barbertje schreef:
omdat dit nuttige informatie bevat hoe de bewijslast bij verkeersovertredingen tot stand komt.
Ik neem aan dat je 'het bewijs' bedoelt en niet 'de bewijslast'?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Bewijslast:
De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

ArneL
Pro
 Bericht 
 
Idd, de bewijslast volgt uit de wet/het ongeschreven recht. Waar hier steeds Wob-verzoeken voor worden gebruikt is het verkrijgen van bewijsstukken = het bewijs.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja, maar waar het hier om gaat is hoe uit de samenhang van gevraagde documenten blijkt hoe het OM
tot het bewijs komt.
Alleen een ijkrapport zegt nog niet veel over de overtreding. Echter in samenhang met de foto wordt meer bekend. De bewijsstukken vormen in onderlinge samenhang het bewijs. Dit proces is dus de bewijslast welke nuttige informatie bevat voor anderen.

Appeltje
Master
 Bericht 
 
Fijn dat we deze informatie krijgen! Momenteel (gelukkig) niet nodig maar in de toekomst vast nog wel een keertje...

TMFKAV
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
En als de rechter doorvraagt kun je alsnog aangeven dat je het openbaar wilt hebben voor iedereen omdat dit nuttige informatie bevat hoe de bewijslast bij verkeersovertredingen tot stand komt.


Als de rechter doorvraagt verwijs je hem/haar gewoon subtiel naar artikel 3, derde lid, van de Wob :kniktja:

Je hoeft geen belang te stellen bij het Wob-verzoek en dit belang behoort dus niet tot het toetsingskader van die zaak.

Zeker voor personen die geen/weinig ervaring hebben met zittingen bij de rechtbank lijkt mij dit verstandiger, niet in een discussie terechtkomen die je niet hoeft te voeren :wink:

Rechters zijn er tegenwoordig op uit om onder de Wob uit te komen en het BO te beschermen, spreken is zilver -> zwijgen is goud.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
TMFKAV schreef:

Als de rechter doorvraagt verwijs je hem/haar gewoon subtiel naar artikel 3, derde lid, van de Wob :kniktja:

Je hoeft geen belang te stellen bij het Wob-verzoek en dit belang behoort dus niet tot het toetsingskader van die zaak


Ik ben dit meer dan roerend eens met je :kniktja:
Maar wat zien we nu in de recente uitspraken van de Afdeling dat er wel getoetst wordt of de Wob dienstig is aan het doel.
Zie bv. de misbruik uitspraak 201311752/1/A3

Citaat:
Het bij brief van 9 december 2012 door [appellante] ingediende informatieverzoek, dat tot het beroep bij de rechtbank heeft geleid, is in de brief gebaseerd op de Wob. In de eerste alinea van de brief is echter vermeld dat met de brief beroep wordt ingesteld tegen het besluit van de officier van justitie op het administratief beroep tegen de aan [appellante] opgelegde verkeersboete. Deze omstandigheid en de aard van de gevraagde documenten wijzen erop dat [appellante] met het informatieverzoek niet heeft beoogd om de gevraagde documenten voor een ieder openbaar te laten zin, doch slechts om zelf in het bezit van die stukken te komen teneinde de verkeersboete op basis daarvan aan te kunnen vechten. Voorts heeft [appellante] ter zitting bij de Afdeling verklaard de betrokken documenten met dat doel te hebben opgevraagd. Artikel 7:18, vierde lid, van de Awb voorziet specifiek voor belanghebbenden in een recht om hangende administratief beroep de op de zaak betrekking hebbende stukken op te vragen bij het beroepsorgaan. Artikel 11, vierde lid, en artikel 19, vierde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (hierna: de Wahv) voorzien in een soortgelijk recht hangende beroep bij de kantonrechter, onderscheidenlijk hoger beroep in een procedure tegen een verkeersboete. Gelet hierop, is het de vraag of het verzoek van 9 december 2012 en de andere hiervoor onder 6.2 vermelde informatieverzoeken moeten worden aangemerkt als niet op de Wob , maar op artikel 7:18, vierde lid, van de Awb of voormelde Wahv-bepalingen gebaseerde verzoeken.

De Afdeling gaat hier op de stoel van de verzoeker zitten. Appellante maakt de fout om toe te geven dat ze het alleen zelf wilde hebben.
Had appellante aangegeven dat het openbaar moest zijn voor eenieder en/of inderdaad verwezen naar Wob art. 3 lid 3, dan was het totaal anders gelopen.
De verzoeker bepaalt zelf wel wat hij met de verkregen informatie doet. Het recht op openbaarmaking van informatie komt immers eenieder toe, of blijkbaar toch niet?

Het vervelende met de recente uitspraken van de Afdeling is dat er wel getoetst wordt aan de Wob en dat het uitgangsbeginsel van de Wob, openbaarmaking voor eenieder, niet zo maar opgaat.
Vandaar nu een Wob verzoek slechts alleen gebaseerd op de Wob en niet in het kader van een Wahv procedure.
Je moet dus aangeven dat je het openbaar wil hebben voor eenieder.
Een rechter kan een motivatie verlangen en daar heb ik argumenten voor aangegeven.

Rechters en zeker de RvS bedrijven rechtspolitiek en wekken de schijn van het beschermen van het BO.
Dat een machtspoliticus nu aan het hoofd staat van de RvS maakt het er niet beter op. :[

pevo
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Rechters en zeker de RvS bedrijven rechtspolitiek en wekken de schijn van het beschermen van het BO.


Zo klopt de zin beter (f) :duh:

Barbertje schreef:
Dat een machtspoliticus nu aan het hoofd staat van de RvS maakt het er niet beter op.


Dit is geheel in de lijn der verwachting toch !

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ja, dat is helaas zo. Ik vind het niet kies om zomaar iets te stellen. De "schijn wekken"" lijkt mij netter.

pevo
Master
 Bericht 
(f) :thumb:

dewaal
Pro
 Bericht 
 
zijn jullie ook op de hoogte van deze uitspraak http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... :2014:4548

WJM
Master
 Bericht 
 
dewaal schreef:
zijn jullie ook op de hoogte van deze uitspraak http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... :2014:4548


Citaat:
3. De politiechef betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat niet slechts het kenteken, maar de gehele foto een politiegegeven is en hij daarom terecht heeft geweigerd [appellant sub 2] de gevraagde foto’s te verstrekken. Voertuigkenmerken als merk, type en kleur kunnen in combinatie met de plek waar en het tijdstip waarop de overtreding is begaan, leiden tot identificatie van de bestuurder van het desbetreffende voertuig. Voertuigkenmerken worden daarom ook vermeld in opsporingsberichten.

Ter zitting van de Afdeling heeft de politiechef zijn betoog beperkt, in die zin dat de rechtbank volgens hem heeft miskend dat naast het kenteken ook het merk en type auto politiegegevens zijn.


Klein detail weliswaar: kleur en plek/tijdstip zijn blijkbaar niet meer relevant?
(als je louter zwart/wit foto's verstrekt sowieso niet, dat eerste)
(of de rechtbank (voorgaande instantie) heeft dat kats niet miskend, maar juist erkend?)


Aardige structurele kanttekening: dat hele verhaal van herkenbaarheid/identificeerbaarheid gaat *alleen* op bij natuurlijke personen.
Gegeven het feit dat er ook vele voertuigen rond rijden die zakelijk tenaam zijn gesteld, dient *eerst* worden onderzocht of het ueberhaupt wel een natuurlijke persoon betreft.
Alternatief vraag je naar veel meer dan die eerstvoorafgaande en eerstvolgende foto, namelijk juist al diegenenl, voorafgaand en volgend, die zakelijk tenaam gesteld zijn.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.


(andersom werkt het overigens weer negatief: onder WBP kun je, als rechtspersoon, weer niets (over jezelf) opvragen (zelfs niet als de naamgeving aan natuurlijke personen referereert, zoals BV Pietje-Jansen (jurisprudentie!))

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/R ... maken.aspx

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Plasterk wil misbruik Wet openbaarheid van bestuur voorkomen

Mensen die alleen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) doen om geld te krijgen, en het niet om informatie van de overheid te doen is, moeten gestopt worden. Deze valse Wob-verzoeken kosten de overheid jaarlijks tussen de 8 en 14 miljoen aan afhandeling. Dit bedrag staat nog los van verbeurde dwangsommen. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat een halt moet toeroepen aan het misbruik van de Wob.

Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag of bezwaar neemt, heeft de burger recht op een geldbedrag (Wet dwangsom). Dit kan oplopen tot 1.260 euro. Er zijn echter mensen en zelfs kleine bedrijfjes die hier misbruik van maken, door bijvoorbeeld een Wob-verzoek te verbergen in een open sollicitatiebrief, in de hoop dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en geld geïnd kan worden.

Met dit wetsvoorstel worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom. Dat betekent niet dat bestuursorganen niet meer op tijd hoeven te reageren op een aanvraag of bezwaar. Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek. Gebeurt dat niet dan blijft de mogelijkheid voor de burger bestaan om een rechtstreeks beroep te doen op de rechter.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/ni ... ingsnieuws

TMFKAV
Master
 Bericht 
Het evidente misbruik is al getackeld door de Afdeling, mosterd na de maaltijd .........

tamso1968
Pro
 Bericht 
 
Betekent dus dat alle wobverzoeken voor 7 juni 2016 nog vallen onder de oude regelgevingen.

Gemeente's zelf misbruik maken van het procesrecht.

De gemeente sneudal zelfs een dwangsombesluit willen voorleggen aan de raad van state,terwijl alle optie's zijn gebruikt om het tegen te houden.
Het betreft een beroepszaak in hoger beroep,waar het gaat om een heel ander beroep,dan de dwangsom.

Misbruik van procesrecht houd in,waarneer je moedwillig een zaak wilt aanspannen,wat bij voorbaat al kansloos is.

Dat hoor je weer niet over dat wob misbruik.

Wesje
Pro
 Bericht 
 
Maserati Teun schreef:
Er zijn echter mensen en zelfs kleine bedrijfjes die hier misbruik van maken, door bijvoorbeeld een Wob-verzoek te verbergen in een open sollicitatiebrief, in de hoop dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en geld geïnd kan worden.

Gewoon een kwestie van goed lezen toch? Laat die mensen daar maar eens werken, doen ze ook nog eens wat. De burger wordt al genoeg gepest, dan mogen wij best terugpesten.

TMFKAV
Master
 Bericht 
tamso1968 schreef:
Betekent dus dat alle wobverzoeken voor 7 juni 2016 nog vallen onder de oude regelgevingen.


Heeft de eerste kamer er dan ook al mee ingestemd?

tamso1968
Pro
 Bericht 
 
Citaat:
Heeft de eerste kamer er dan ook al mee ingestemd?


Ik dacht dat het om die aangepaste wob voorstel van de oppositie ging,om ermee accoord te gaan.
Het is nog geen definitief wetsvoorstel.

Mooi.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
Het evidente misbruik is al getackeld door de Afdeling, mosterd na de maaltijd .........

Er zijn een aantal vormen van evident misbruik getackeld door de afdeling. Het zijn echter heel creatieve mensen die proberen te leven van het indienen van WOB-verzoeken.

TMFKAV
Master
 Bericht 
ruitenheer schreef:
Het zijn echter heel creatieve mensen die proberen te leven van het indienen van WOB-verzoeken.


En juist dat wordt getackeld door de Afdeling.

Een bekende naam + misbruik verweer = NO

Voorheen was de combi met dwangsom bepalend, nu is dat ook al het verzoek om Pkv.

pevo
Master
 Bericht 
ruitenheer schreef:
Er zijn een aantal vormen van evident misbruik getackeld door de afdeling


En terecht voor wat betreft de verstopte verzoeken in lappen tekst en zogenaamde sollicitatiebrieven, maar het slaat een beetje door naar onderstaand:

TMFKAV schreef:
Een bekende naam + misbruik verweer = NO

Voorheen was de combi met dwangsom bepalend, nu is dat ook al het verzoek om Pkv.


En dat slaat nergens op !

 Pagina 1 van 1 [ 38 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy