» Juridisch » WOB helpdesk   

Postingstijd interval gedetecteerd van 36.3 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 2 van 4  [ 164 berichten ]

Master
 Bericht 
Ik zal er op letten, net van de week bezwaar ingediend per fax. Dus benieuwd waar ze nu mee aan komen zetten.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Die code stond de laatste keer er bij mij niet op kan ik mij herinneren, de laatste paar keer al niet. Als ik van de week ovb krijg per post maak ik even een foto van de enveloppe :)


FS Juridisch
 Bericht 
Juist die oranje code. Via TNT post kun je die code laten verifiëren.
Ik dacht ook dat er een conversietabel op internet staat. Google ff.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Wil iedereen hier melden als hij/zij van de CVOM post ontvangt zonder de KIX code (streepjescode die in de plaats is gekomen van het poststempel). Zo is de verzenddatum niet te controleren.

Goed punt, maar tot nu toe krijg ik gewoon totaal geen reactie op verzoeken, brieven met vragen, bezwaren en klachtenbrieven. Wat wel werkt is bellen, ik heb ze gebled en gevraagd welke post er voor het betreffende CJIB nummer geregistreerd is. Dan bevestigen dat ze een bezwaar van me gehad hebben op een bepaalde datum, dat gesprek zou je dus kunnen opnemen als extra ontvangstbewijs.

Als ik ergens een keer een antwoord krijg dan zal ik de code checken. Die moet onder het adres buitenop de envelop staan he?

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

FS Juridisch
 Bericht 
Volledige KIX code, de lange dus, geeft ook datum informatie. Is gelijk aan het oude poststempel.
Je kunt die bij TNT post laten controleren.

Het gaat om die oranje code op de envelop op de foto. :kniktja:


Master
 Bericht 
Hebbes, op mijn meest recente brief van 24-05 staat geen KIX code onder het adres. Envelop bewaar ik nooit, dus geen idee of ie daar wel op gestempeld staat. Op brieven van het CJIB staat de code trouwens wel gewoon onder het adres.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
paultjePS schreef:
Kunnen ze dan niet beweren dat er bijvoorbeeld op 20-5 een beslissing genomen is, en dat deze pas op 23-5 op de bus gedaan is? Telt het moment van beslissen, of het moment dat de brief bij hun de deur uit gaat?

Beslissen. Maar ze zijn zo gehaaid om geen beslis datum op de brief te zetten, en laten hem paar weken liggen en posten hem dan en zeggen: datum van ontvangst...blabla.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

FS Juridisch
 Bericht 
Ook zetten ze er een datum op van weken terug. Voorbeeld 14 april.
Die brief gaat dan zonder KIX code ter post op 9 mei. (ze gebruiken gewoon de frankeermachine even niet.) Je ontvangt die op 10 mei.
Hiermee wordt een termijn van de Wob of Wet dwangsom fictief ingekort. Jij kunt niet bewijzen dat die brief pas op 9 mei is gepost. De CVOM zal zeggen 15 april, zodat een Wet dwangsom termijn fictief drastisch is ingekort. Dat scheelt ze kapitalen !

Wet dwangsom zal nog door de tweede kamer worden geëvalueerd op ongewenste toepassing.
Deze mogen ze alvast noteren. Wij hebben de bewijzen.

TNTpost: Hoe goed is uw controle op ongefrankeerde post met frankeermachines ?


Master
 Bericht 
Mag je ze verzoeken het antwoord via fax of e-mail te sturen? Want dan lukt ze dat niet...


FS Juridisch
 Bericht 
Je mag het best vragen maar ze zullen het niet doen. Het computersysteem voorziet daar niet in.


Master
 Bericht 
*zucht* fijn zo'n systeem waar ze zich achter kunnen verschuilen. Gelukkig zijn ze ook zo dom om de inhoud van dat systeem door de telefoon voor te lezen als je daar om vraagt, dat geeft in ieder geval enige bevestiging van de ontvangstdatum als je die nodig hebt.


FS Juridisch
 Bericht 
Opnemen. Telefoon aan je geluidskaart koppelen. Windows gebruikers kunnen de geluidsrecoder toepassen. Heel simpel.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Daar is discussie over dacht ik? Je mag geen opnamen maken van een telefoongesprek van anderen, maar als jij zelf één van de twee gesprekspartners bent mag het dacht ik wel? Of was het nog iets krommer en moet je een vriend jou en de ander laten opnemen waarbij hij het aan jou kenbaar maakt?


FS Juridisch
 Bericht 
Uhm, jurisprudentie leert anders. Maar laat ze het maar weten :kniktja:


FS Juridisch
 Bericht 
NooitTeSnel schreef:
Daar is discussie over dacht ik? Je mag geen opnamen maken van een telefoongesprek van anderen, maar als jij zelf één van de twee gesprekspartners bent mag het dacht ik wel?

Dit klopt :kniktja:

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

FS Juridisch
 Bericht 
Gewoon doen dus !

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

FS Juridisch
 Bericht 
Citaat:
De monoloog

Laatst gewijzigd:06-06-2011 10:43 | Ferry Heijbrock |

Den Haag - Met Donner. Je wilde van mij weten waarom ik zo?n hekel heb aan de Wet openbaarheid van bestuur. Natuurlijk is het onzin dat die paar beroepen op de wet ambtenaren te veel tijd kosten.

Sinds we ook op mijn ministerie geautomatiseerd hebben, is het heel simpel geworden om 99 procent van die verzoeken af te wijzen met een van de tien standaardbrieven die we hebben ontwikkeld.

Nee dat is het dus niet. Maar die journalisten willen alles weten over onze declaraties. De publicaties daarover hebben ons inkomen al zwaar onder druk gezet. We verdienen nauwelijks iets, zeker in vergelijking met het bedrijfsleven. Dat geeft al behoorlijk scheve ogen onder politici. Als we dan ook nog nauwelijks meer kunnen declareren, dan gaat de lol er helemaal vanaf. Het heeft ambtenaren toen wel heel veel tijd gekost om iets te verzinnen waardoor veel grootverdieners in ieder geval niet meer dan de minister-president kunnen krijgen. Het geeft immers geen pas dat iemand die zich met sociale huisvesting bezighoudt, zijn zegeningen in de buurt komt uitdelen vanuit een Lamborghini.

Laatst had een aantal bouworganisaties nog het lef om te vragen naar cijfers over de effecten van het verlaagde btw-tarief. Ik kon naar eer en geweten zeggen dat we die niet hadden, want ik had ze nog niet gekregen. Dat ze zelf al hebben gekeken naar de effecten, daar kon ik gemakkelijk overheen stappen. Dat zijn eigen cijfers, dus lang niet zo betrouwbaar als overheidscijfers. Dat maakte niet verlengen van de regeling een stuk eenvoudiger.

Als jurist heb ik overigens ook nog een staatsrechtelijk argument dat ik in de Tweede Kamer kan gebruiken. Toen de grondlegger van de huidige democratie Thorbecke deze staatsvorm ontwierp, heeft hij bewust de openbaarheid van bestuur niet geregeld. Een bewijs uit het ongerijmde is dat als Thorbecke wel openbaarheid had gewild, hij het wel direct geregeld zou hebben. Dus moeten wij het nu ook niet willen. Het is voldoende dat het stemvee eens in de vier jaar de samenstelling van de Kamer mag bepalen, maar daar moet het bij blijven.

Je houdt je toch wel aan de afspraak dit niet openbaar te maken, toch??

Welke rechtgeaarde waakhond van de democratie houdt geen rotgevoel over aan zo?n monoloog.


bron:http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2011/06/04/de-monoloog

:roflol: :roflol:


FS Juridisch
 Bericht 
Citaat:
Vervelende burgers frustreren de overheid

Auteur Jos, 12 juni 2011 om 13:33

Met het vertrouwen van burgers in de overheid schijnt het nogal mee te vallen. Omgekeerd is het probleem misschien wel veel groter. Zo koestert minister Donner de ‘beleidsintimiteit’ en laat hij deze niet graag verstoren door al te opdringerige burgers die op grond van hun hun wettelijk recht informatie vragen over wat er daar achter die gesloten deur gebeurt. Dit liet hij weten in zijn nogal provocerende rede op de Dag van de Persvrijheid over aanpassingen van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). In de brief die hij een paar weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde over zijn plannen toont hij zich nog steeds zuinig en wantrouwend. Openbaarheid OK, maar “randvoorwaarde is een overheid met een verminderde capaciteit van het ambtenarenapparaat.” Wob-verzoeken die – in zijn ogen- “oneigenlijk” zijn mogen dit apparaat niet frustreren. En bij “veel te omvangrijke” verzoeken moet eenzijdig ingegrepen kunnen worden ter bescherming van de ambtenaren. In de brief worden allerlei mogelijkheden verkend om lastige “Wobbers” de deur te kunnen wijzen. Aan verbetering van de efficiëntie van het ambtenarenapparaat, een degelijk en professioneel beheer van documenten en aan de hier toch voor de hand liggende inzet van ICT besteedt Donner nauwelijks aandacht. Het probleem ligt vooral bij ons, burgers, en niet bij hem, de overheid.

Het ongenoegen van de minister over het “misbruik” van de Wob betreft vooral een dienst die geflitste automobilisten helpt om bezwaar te maken tegen de hen opgelegde boete. De geheel geautomatiseerde golf Wob-verzoeken van deze dienst is het antwoord op een geheel geautomatiseerd systeem van flitsboetes. En in dat systeem komen wel eens fouten voor en daar maken automobilisten graag gebruik van. Donner vindt dat zijn ambtenarenapparaat willens en wetens wordt gefrustreerd. Maar hij zou die frustratie ook kunnen voorkomen door geheel geautomatiseerd aan elke flits fatsoenlijke informatie te koppelen. Opvallend genoeg doet hij in zijn brief zelf ook al een voorstel daartoe. “Een succesvolle manier van omgaan met dergelijke Wob-verzoeken is het actief aanbieden van informatie in een boetevolgsysteem.” Eindelijk, denk je dan, hij ziet het licht. Is dit dan niet ook het antwoord op allerlei andere frustraties die de uitvoering van de Wob nu oplevert?

Helaas is het boetevolgsysteem het enige concrete voorbeeld van een maatregel die Donner voor zijn eigen apparaat voorstelt om fricties bij de uitvoering van de Wob op te lossen. Het grootste deel van zijn brief is gewijd aan maatregelen waarmee de overheid zich burgers van het lijf kan houden. “Vermoed wordt dat veel van deze Wob-verzoeken enkel ingediend worden om het politiekorps te frustreren uit ongenoegen voor een verkeersboete”. En “vermoed wordt dat het de verzoeker uitsluitend of met name te doen is om financieel gewin” (als de overheid faalt moet ze namelijk op grond van de Wet Dwangsom een boete betalen). Het wantrouwen druipt er van af, zonder dat er veel bewezen wordt. Weinig woorden worden daarentegen besteed aan de reden waarom de overheid er niet in slaagt te voldoen aan de wettelijk gegarandeerde openbaarheid van bestuur. Gebrekkige archiefvorming bijvoorbeeld. De minister erkent wel dat er sprake van is. “Zo wordt behoorlijk wat tijd besteed aan het zoeken naar informatie omdat niet duidelijk is waar deze binnen de organisatie aanwezig is of doordat informatie verzameld moet worden bij verschillende afdelingen. De informatie is er dus wel, maar moeilijk vindbaar.” Concrete maatregelen op dit gebied zijn met uitzondering van het genoemde boetevolgsysteem niet voorzien. Terwijl de oplossingen toch voor de hand liggen.

Actief informatie aanbieden, dat moet met de huidige technologie, toch niet zo ingewikkeld zijn? ICT-journalist en “Wobber” Brenno de Winter wijst in zijn blog op het voorbeeld van Noorwegen. Alle overheidsinformatie is in dat land bereikbaar via een site. Je kunt per bestuursorgaan zoeken naar alle documenten die ambtenaren hebben geproduceerd, tot en met emails. Volkomen transparantie. Het wordt dan misschien wat minder intiem dan Donner zich zou wensen, maar van al die vervelende, nieuwsgierige burgers is hij zo wel in één klap af.


Bron: http://www.geencommentaar.nl/2011/06/12 ... -overheid/
In het artikel wordt doorgelinkt naar FS.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
ICT-journalist en “Wobber” Brenno de Winter wijst in zijn blog op het voorbeeld van Noorwegen. Alle overheidsinformatie is in dat land bereikbaar via een site. Je kunt per bestuursorgaan zoeken naar alle documenten die ambtenaren hebben geproduceerd, tot en met emails. Volkomen transparantie. Het wordt dan misschien wat minder intiem dan Donner zich zou wensen, maar van al die vervelende, nieuwsgierige burgers is hij zo wel in één klap af.

:respect: :respect: :respect: Ik ga NU een mailtje sturen naar de partij waar ik lid van ben om te vragen waarom ze dit nog niet voorgesteld hebben voor Nederland :D

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

FS Juridisch
 Bericht 
Dit is alleen voor de SorteerMachine-Groot.
Wel moet op ieder stuk de SIX code staan.
In deze code zit een uniek nummer wat te herleiden is naar het sorteercentrum en datum.

Het postbedrijf SAND verstuurt poststukken zonder enige codering of poststempel.
Mag dat van de Postwet :huh:


Nieuwkomer
 Bericht 
 
Hoe kan ik dit herleiden Barbertje? Tnt post gebeld en deze vertelde me dat alleen adresgegevens in de streepjescode staan. Boven de oranjecode staat een leesbaar uniek nr I ND2PP
daarna de postcode en huisnr, daaronder de oranje streepjescode


Master
 Bericht 
Ik had geen stempel, alleen een oranje KIX code op de enveloppe.


FS Juridisch
 Bericht 
In de SIX code zit ook een uniek nummer.
Dit unieke nummer en het leesbare unieke nummer zijn uit te lezen bij de sorteercentra.

KIX code is die lange oranje code. Die is er nu niet meer.
Het is nu de kortere oranje SIX code.

Het punt waar het nu eigenlijk om gaat is de post zonder enige codering. Sand verstuurt post zonder codering.


FS Juridisch
 Bericht 
Brief Nederlandse Vereniging van Journalisten aan Donner

Citaat:
dinsdag 26 juli 2011 | ‘Het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigt de NVJ uit om te komen praten over de plannen van minister Donner met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Dat is hard nodig, vooral na de ondoordachte dagdromen, die minister Donner op 3 mei met ons deelde. Voordat we in gesprek gaan, willen we de minister op voorhand enkele dingen duidelijk maken.’

‘In zijn voorstellenbrief aan de Tweede Kamer stelt de minister namelijk wel erg gemakkelijk dat het in Nederland wel goed zit met de openbaarheid van bestuur. Onze indruk is juist dat ons land afzakt van gidsland naar middenmoter. Sinds de invoering van de Wob in 1980 is het aantal beperkingen alleen maar toegenomen.
Zijn nadruk op zogenoemde ‘bestuursintimiteit’ past in deze zorgelijke trend. Dat staat immers haaks op het wettelijke uitgangspunt dat de burger het recht heeft om bestuurlijke besluitvormingsprocessen te doorzien. Bepleiten dat openbaarheid beperkt moet worden tot alleen de uitkomsten van de besluitvormingsprocedure zou leiden tot de opvatting dat de Wob afgeschaft moet worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.
We zijn het wel met de minister eens dat problemen deels kunnen worden voorkomen doordat bestuursorganen hun informatie zelf zo toegankelijk mogelijk maken. Op het moment dat je je eigen huishouding op orde hebt, hoef je van Wob-verzoeken niet in de war te raken.
In de ogen van de NVJ is er een direct verband tussen de overlast van een Wob-verzoek en de kwaliteit van de archiefvoering. Inspirerend is om te zien wat in Noorwegen op landelijk niveau gebeurt. Daar kan iedereen door documenten zoeken via de website www.oep.no en vervolgens geautomatiseerd verzoeken om inzage in stukken. De lagere belasting van het ambtelijk apparaat en de betere dienstverlenging ogen als een droom voor iedere betrokkene.’
Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ

De brief aan Donner kwam tot stand in samenwerking van de Wob-commissie van de NVJ, waarin waarin Arthur Maandag, Brenno de Winter en Thomas Bruning zitting hebben


http://www.nvj.nl/nieuws/bericht/brief-aan-donner/


Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Sand verstuurt post zonder codering.

Ik krijg ze nog steeds van POST NL (TNT).


FS Juridisch
 Bericht 
Na opmerkingen hier is er verder geen ongecodeerde post meer ontvangen.


Master
 Bericht 
Staat wel code op hoor, daar niet van, maar niet van Sand. Krijg alles wel van TNT.


FS Juridisch
 Bericht 
De opmerkingen hier hebben dus geholpen dat er nu weer post verstuurd wordt via postbedrijven die een codering toepassen.


Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Inspirerend is om te zien wat in Noorwegen op landelijk niveau gebeurt. Daar kan iedereen door documenten zoeken via de website www.oep.no en vervolgens geautomatiseerd verzoeken om inzage in stukken. De lagere belasting van het ambtelijk apparaat en de betere dienstverlenging ogen als een droom voor iedere betrokkene.’

Dit zou ook voor Nederland de mooiste oplossing zijn. Als we dat combineren met het automatisch online beschikbaar stellen van dingen als het ijkrapport en andere relevante documenten bij een flitsboete dan kan iedere burger gewoon controleren of alles klopt zonder extra werkdruk voor de CVOM of de politie.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Klopt en CJIB... en CJIB weer naar politie, dus 3 tot 4 x zoveel beslissingen ipv dat ze goed zouden lezen!!!!!!!!!!!!!!!

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

FS Juridisch
 Bericht 
Overige discussie van mij in de sociale media:

Citaat:
De Wob te gebruiken om informatie op te vragen over het bewijs van een vermeende verkeersovertreding is volgens de stellingnemer per definitie: Zand in de juridische molen strooien.


De stelling:

Uiteraard is het legitiem om informatie te 'wobben' na een verkeersovertreding. De voornaamste reden om dat te doen was het vinden van informatie om aan een boete te kunnen ontkomen- met andere woorden, om zand in de juridische machine te strooien . Kan me zo voorstellen dat de mogelijkheid om via de Wet dwangsom de boete terug te verdienen langzaam maar zeker een tweede reden gaat worden. Als je die dwangsom binnen kunt halen, moet je dat als belanghebbende natuurlijk niet nalaten. Punt van de Roermondse uitspraak is echter dat de belanghebbende binnen zes dagen de gevraagde informatie kreeg, maar dat het college dit Wob-technisch niet juist deed. Dat lijkt me geen gebruikelijke gang van zaken, en dus geen reden voor schreeuwerige koppen over ?geld verdienen met boetes? zoals die 2 weken terug te zien waren.

Mijn reactie:

Is het opvragen van onderliggend bewijs over een vermeende verkeersovertreding d.m.v de Wob zand in de raderen strooien?

Men krijgt een acceptgiro, die moet je maar betalen, aan bewijsvoering wordt niet gedaan.
Wel kan men in bezwaar gaan tegen de opgelegde beschikking.
Wil je dat doen, dan zul je moeten weten wat het bewijs is.
Ken je de bewijsvoering dan kun je zien of de boete al dan niet terecht is en indien nodig je bezwaar met steekhoudende argumenten onderbouwen.
We zijn het eens dat wobben hier legitiem is. Maar is dat dan zand in de raderen
strooien?
Helemaal dus niet, het is je volste recht.

Hoe vaak heb ik nu al niet bij een gemeente het verkeersbesluit dat ten grondslag ligt aan de bebording opgewobt.?
Sprekend voorbeeld is hier de gemeente Aalsmeer.
Het verkeersbesluit toonde aan dat er totaal andere parkeerregels gelden dan waarvoor beboet werd.
De gemeente Aalsmeer zag zich genoodzaakt alle uitgeschreven bekeuringen in te trekken.
Hier overheen ligt nog een procedure tegen de geheven leges. Deze ligt nu voor behandeling in hoger beroep bij het Hof Amsterdam.

Informatie om aan een boete te ontkomen, zand in de juridische machine strooien??
Het is je volste recht!!
Werkt het bestuursorgaan te traag dan is de Wet dwangsom het middel om druk te zetten. Daar is die wet nu juist ook voor gemaakt!

Ik ben bang dat Donner te veel verhalen hoort over vermeend misbruik van de Wob terwijl dit helemaal niet het geval is.


Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
 Pagina 2 van 4 [ 164 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy