» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 35 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 18 berichten ]
Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
Goedenavond allemaal,

Ik kreeg gistermiddag een CJIB envelop.
In die envelop stond een beschikking van 99 euro (90 + 9 adminkosten) wegens met een stilstaand voertuig niet de rijbaan gebruiken??.
Datum was 23 februari in Tilburg (opsporingsinstantie is Gemeente Tilburg, ??).

Ik heb geen bonnetje ontvangen, Mijn busje is te groot voor een parkeervak, er was paar cm (ca 5cm) op stoep. Het is gewoon flauwe mierenneukerij door ene ambtenaartje ;)

Nu wil ik een bezwaar maken en alle bewijzen (door een middel van WOB) opvragen. Er stond op CJIB alleen mijn kenteken maar normaal gesproken zou er automerk en kleur van auto vermelden? (2 jaar geleden laatst cjib brief en die stond automerk en kleur).

Ik heb 2 bezwaarbrieven gemaakt, zijn ze goed of moet ik ze wat aanpassen?:

Gemeente Tilburg
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Tilburg, 20 maart 2016

Betreft: Verzoekschrift beschikking NAW


Geachte heer/mevrouw,

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op CJIB nummer: NAW betrekking hebbende documenten. Met tenminste hier inbegrepen kopieën van:

- Het brondocument;
- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;
- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip;
- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;
- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was;
- De FIP meetlijst;
- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant;
- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant;
- Radarverzamelstaat / mutatierapport
- Een verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst en bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft.

Met vriendelijke groet,


NAW

Bijlage: Kopie beschikking niet nodig, aangezien CJIB nummer duidelijk is vermeld

Officier van Justitie
Centrale verwerking openbaar ministerie
Unit Mulder
Posbus 50000
3500MJ UtrechtTilburg, 20 maart 2016


Betreft: Bezwaarschrift in 1e instantie en Wob-verzoek


Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik een aankondiging van beschikking ontvangen met feitcode R315B, CJIB nummer NAW. Hierbij maak ik bezwaar tegen bovenvermelde beschikking.
De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen:

- Het zaakoverzicht.

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is voortgekomen uit justitiële opsporing. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.

Met vriendelijke groet,


NAW

TMFKAV
Master
 Bericht 
Wob CVOM moet naar PB 8533 en kan dus niet in het adm. beroep.

Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
Officier van Justitie
Centrale verwerking openbaar ministerie
Unit Mulder
Posbus 8533
3500MJ Utrecht

Bedoel je?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Nee.

Adm. beroep naar PB 50.000 (afd. Mulder)
Wob naar PB 8533 (sectie Wob).

bert65
Master
 Bericht 
Stond je in een parkeerhaven cq. -vak? Deze horen niet bij de rijbaan...
Hoelang is je bus trouwens?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Franske84 schreef:


- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;
- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was;
- De FIP meetlijst;
- Radarverzamelstaat / mutatierapport
- Een verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst en bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;


Denk je dat dat voor deze overtreding van toepassing is?

Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
@TMFKAV

Officier van Justitie
Centrale verwerking openbaar ministerie
Sectie WOB
Posbus 8533
3500MJ Utrecht

@Bert65

Ik heb Citroen Jumpy dubbel cabine, is 5,14 meter lang en 2,19cm breedte.
Nee parkeervakken naast rijbaan. Niet bij haven helaas.

@Feitelijk,

Hmm, dit brief had ik in 2011 gestuurd met wob en wilde nu weer doen dus wist niet of het ondertussen veel veranderd is. Vandaar mijn voorbeelden :)
Zal 5 punten weghalen. ;)

-----------


Na tijdje rondkijken met deze forum kwam ik net achter dat mijn wob brief naar CVOM verouderd is en tekst moet even aanpassen naar:

Hierbij verzoek ik u mij ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 3, 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: de volgende documenten die betrekking hebben op beschikking <CJIB nummer> die klaarblijkelijk op mijn kenteken is uitgeschreven. Ik verzoek u deze documenten openbaar te maken in het algemeen belang omdat dit voor velen nuttig informatie bevat over de bewijslast bij verkeersovertredingen.

- opsomming van de verlangde documenten

Klopt dit of was mijn bovenstaande brief voor CVOM al in orde?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Adm. beroep (bezwaar):

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Wob-verzoek:

Parket CVOM
Sectie Wob
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Niet in één brief dus.

Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
Hierbij gecorrigeerde brieven:

Gemeente Tilburg
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Tilburg, 21 maart 2016

Betreft: Verzoekschrift beschikking CJIB nummer


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik u mij ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 3, 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: de volgende documenten die betrekking hebben op beschikking <CJIB nummer> die klaarblijkelijk op mijn kenteken is uitgeschreven. Ik verzoek u deze documenten openbaar te maken in het algemeen belang omdat dit voor velen nuttig informatie bevat over de bewijslast bij verkeersovertredingen.

- Het brondocument;
- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;
- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip;
- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant;
- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant;


De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft.

Met vriendelijke groet,


NAW

Bijlage: Kopie beschikking niet nodig, aangezien CJIB nummer duidelijk is vermeld

---------------------

Officier van Justitie
Centrale verwerking openbaar ministerie
Sectie Wob
Postbus 8533
3503 RM Utrecht


Tilburg, 20 maart 2016


Betreft: Bezwaarschrift in 1e instantie en Wob-verzoek


Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik een aankondiging van beschikking ontvangen met feitcode R315B, CJIB nummer NAW. Hierbij maak ik bezwaar tegen bovenvermelde beschikking.
De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.

Hierbij verzoek ik u mij ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 3, 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: de volgende documenten die betrekking hebben op beschikking <CJIB nummer> die klaarblijkelijk op mijn kenteken is uitgeschreven. Ik verzoek u deze documenten openbaar te maken in het algemeen belang omdat dit voor velen nuttig informatie bevat over de bewijslast bij verkeersovertredingen.

- Het zaakoverzicht.

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is voortgekomen uit justitiële opsporing. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.

Met vriendelijke groet,

NAW

Zijn ze correct of moet ik wat aanpassen?
Het faxnummer van het cvOM te utrecht is 030-290 38 70, geldt dit nog?
Faxnr van gemeente Tilburg is 013-5429337

TMFKAV
Master
 Bericht 
:fp:

Is lezen echt zo moeilijk?

Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
Ik begreep je niet helemaal wat je bedoelde maar uiteindelijk snap ik het en heb bezwaar weggehaald en alleen wob verzoek gedaan voor CVOM.

Ik heb beide wobjes met fax gestuurd naar gemeente Tilburg en CVOM. Vandaag kreeg ik brief van gemeente dat ze wob alleen in behandeling nemen die via post verstuurd zijn....
Morgen of vrijdag ga ik naar stadswinkel om de hoek om brief afgeven bij receptie en ontvangstbevestiging laten ondertekenen :lol:

Ik denk dat CVOM fax verzoeken ook niet accepteren :duh:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Franske84 schreef:
Ik denk dat CVOM fax verzoeken ook niet accepteren


Volgens mij heeft de CVOM geen fax meer, sinds begin december '15

dikkydik
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Adm. beroep (bezwaar):

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Wob-verzoek:

Parket CVOM
Sectie Wob
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Niet in één brief dus.

En 2 brieven (wob en bezwaar) naar postbus 8533? Mag dah?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Ik waag mij er (als rechtsbijstandverlener) niet aan.

Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
Hier ben ik weer, nu is 5 mei, ik heb 1 april jl wob verzoek gestuurd naar CVOM en gemeente. Ik kreeg al snel reactie van gemeente Tilburg maar nog geen reactie van CVOM. Ik ga nu in gebreke stellen briefje maken. Ik ben wel weekje te laat, is dat probleem of kan ik gewoon in gebreke stellen briefje maken?

Hierbij briefje:

Officier van Justitie
Centrale verwerking openbaar ministerie
Sectie Wob
Postbus 8533
3503 RM Utrecht


Tilburg, 5 mei 2016

Betreft: Ingebrekestelling Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Op 1-4-2016 heb ik een WOB verzoek ingediend bij het CVOM met een verzoek voor toezending van een aantal documenten inzake een mogelijke overtreding onder beschikkingsnummer xxxx xxxx xxxx xxxx

Aangezien de wettelijke termijn van vier weken wachttijd, gerekend vanaf 1-4-2016(de datering van de verzendbevestiging) zijn verstreken, en ik geen beslissing noch een verdagingverzoek heb ontvangen van u, ontvangt u bij deze de ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen van mijn WOB verzoek.

Ik wil u er bij deze op wijzen dat u vanaf dagtekening van dit bericht nog twee weken (tot en met 19-05-2016) de tijd hebt voor het toezenden van alle opgevraagde documenten van het WOB verzoek van 1-4-2016.

Er vanuit gaande u voldoende te hebben geïnformeerd, en in afwachting van uw antwoord verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

TMFKAV
Master
 Bericht 
Termijnen gaan lopen vanaf de datum van ontvangst door het BO.

Verdagingsverzoek = verdagingsbericht :wink:

Franske84
Weet de weg
 Bericht 
 
Oke, blijkbaar heb ik gister een briefje gekregen van CVOM.
Die verwees me door naar CJIB. Met bijlage briefje naar CJIB. Hebben ze mijn wob beslist? Dat lijkt me niet dus kan ik gewoon in gebreke briefje sturen?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Franske84 schreef:
Hebben ze mijn wob beslist?


Waarschijnlijk wel, maar dat hangt van de tekst van die brief af.

Zat het zaakoverzicht erbij?

 Pagina 1 van 1 [ 18 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy