» Juridisch » WOB helpdesk    Pagina 1 van 1  [ 35 berichten ]
Gendrikje
Master
 Bericht 
:dag:

Vandaag kreeg ik nav. een bezwaar op afwijzen van een WOB-verzoek, een nieuwe beslissing, waarin wordt aangegeven, dat de documenten alsnog worden openbaart.
De eerste beslissing is op foutieve gronden afgewezen na aanleiding van een IGB.

Nu wordt in het topic "wet dwangsom in werking getreden" besproken, dat de eerste beslissing komt te vervallen en daardoor alsnog een dwangsom wordt verbeurt, totdat de nieuwe beslissing is gedaan.

Nu heb ik flink gezocht in vonnissen en dit forum, maar ik kan niks vinden (of ik kijk er finaal overheen), waaruit dit zou blijken en dus op kan nemen in mijn bezwaarschrift.

Heeft iemand dit al eerder bij de hand gehad en hoe aangepakt?

Bedankt!

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
Dat volgt letterlijk uit de Awb, indien een besluit wordt herroepen heeft het nooit bestaan.

Gendrikje
Master
 Bericht 
Bedankt! Kun je aangeven waar dit (ongeveer) staat?

pevo
Master
 Bericht 
Sovereign schreef:
Citaat:
Het is in strijd met artikel 7:11 Awb om een enkele gegrondverklaring
van een bezwaar af te geven, zonder dat het primaire besluit wordt herroepen of
daarvoor een nieuw besluit in de plaats wordt gesteld. Zo’n besluit kan niet worden
aangemerkt als een besluit in de zin van 1:3 Awb. Door het college is derhalve niet
opnieuw beslist op het bezwaarschrift en het beroep van belanghebbende dient daardoor
te worden opgevat als een beroep tegen het uitblijven van een besluit op bezwaar.


Sovereign schreef:
Zie 7:11 Awb. Bezwaarschriftprocedure dient te eindigen met ofwel niet-ontvankelijkheid, of wel herroeping van het bestreden besluit en zo nodig het nemen van een nieuw besluit, of een ongegrondverklaring van het bezwaar.


Hideyoshi
Master
 Bericht 
Ik begrijp daarin ook iets niet helemaal.

Stel:

(1) Wob verzoek wordt gedaan
(2) men beslist binnen de 4-weeks termijn op het verzoek. Je hebt dan geen reden meer om in gebreke te stellen. Er is immers beslist.
(3) je maakt bezwaar tegen de beslissing van (2)
(4) je bezwaar wordt gegrond verklaard. Het besluit van (2) wordt herroepen en het nieuwe besluit komt daarvoor in de plaats. Maar dat besluit is veel en veel later genomen dan de 4-weeks termijn.

Hoe zit dat nu met de dwangsom? Je hebt immers niet in gebreke gesteld omdat dat niet kan (er is beslist). Voor de dwangsom is wel nodig dat in gebreke is gesteld.

Weet iemand dit?

pevo
Master
 Bericht 
In het bezwaar op de wob beslissing stel je ze in gebreke, en als je dit gemotiveerd doet ten aanzien van het genomen besluit is het terrecht. Helemaal als later de oorspronkelijk beslissing wordt herroepen O:)

Gendrikje
Master
 Bericht 
Bedankt ieder!

Ze zeggen: er is eerder beslist, dat het een foutieve beslissing is en we die bij deze wordt aangepast maakt niet uit.
Ze wijzigen op grond van 6:18 Awb.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Ok, dus in het bezwaarschrift dan tevens een igb meenemen. Maar volgens mij kan dat niet want er is beslist en men is dus niet meer in gebreke.

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
Citaat:
De art. 6:18 en 6:19 Awb geven gezamenlijk een regeling voor de situatie dat een bestuursorgaan hangende een bezwaar- of beroepsprocedure een besluit neemt tot wijziging of intrekking van het besluit dat voorwerp is van de bezwaar- of beroepsprocedure. Art. 6:18 Awb regelt wanneer een bestuursorgaan dat mag doen: het moet gaan om een herhaling van dezelfde bevoegdheid door hetzelfde bestuursorgaan op basis van dezelfde feitelijke grondslag. In beginsel mag het nieuwe besluit niet dezelfde inhoud of strekking hebben als het oorspronkelijke besluit. Art. 6:19 Awb treft een voorziening voor de processuele gevolgen van de omstandigheid dat het bestuursorgaan een nieuw besluit heeft genomen. Voorkomen moet immers worden dat door de intrekking of wijziging van het oorspronkelijke besluit rechtsbeschermingsmogelijkheden verloren gaan. Uitgangspunt is dan ook dat het bezwaar of beroep wordt geacht mede gericht te zijn tegen het nieuwe besluit.
Ingevolge art. 6:24 Awb gelden de art. 6:18 en 6:19 Awb ook voor de fase van hoger beroep.
De memorie van toelichting bij art. 6:18 Awb benadrukt dat het bestuursorgaan in die gevallen waarin daartegen geen bezwaar bestaat de vrijheid houdt om het bestreden besluit te wijzigen (PG Awb-I, p. 308). Dit uitgangspunt vinden we terug in het eerste lid: als er een bevoegdheid is om een besluit in te trekken of te wijzigen dan verhindert de omstandigheid dat bezwaar of beroep tegen dat besluit aanhangig is het bestuursorgaan niet van die bevoegdheid gebruik te maken. Lastig is wel dat in het bestuursrecht vaak onduidelijk is of een bevoegdheid tot intrekking of wijziging bestaat. Verder is in art. 6:18 lid 3 Awb bepaald dat na intrekking of wijziging niet een besluit van dezelfde inhoud of strekking als het oorspronkelijke besluit mag worden genomen. Dit is een rechtstreekse reactie van de wetgever op een geval uit de jurisprudentie (Vz. ARRvS 10 november 1981, AB 1982, 144), waarin een bestuursorgaan een besluit had inge trokken en vervolgens een identiek besluit nam, met het enkele doel om onder de tegen het oorspronkelijke besluit aangespannen procedure uit te komen (PG Awb-I, p. 308). Door de leden twee en vier van art. 6:18 Awb wordt ten slotte gewaarborgd dat de instantie waar het bezwaar of beroep aanhangig is in voorkomende gevallen zowel van het besluit tot intrekking of wijziging als van het nieuwe besluit op de hoogte is.


Hideyoshi
Master
 Bericht 
Ik lees daar niets over hoe met de dwangsom wordt omgegaan...

pevo
Master
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
Ok, dus in het bezwaarschrift dan tevens een igb meenemen. Maar volgens mij kan dat niet want er is beslist en men is dus niet meer in gebreke.


Het bestuursorgaan is wel ingebreke, want je gaat immers in bezwaar. Door in bezwaar te gaan geeft je aan dat je het niet eens bent met de genomen beslissing. Reden hiervan kunnen zijn dat ze niet alle relevante documenten hebben verstrekt etc. dan zijn ze dus ingebreke :wink:

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
Hideyoshi schreef:
Ok, dus in het bezwaarschrift dan tevens een igb meenemen. Maar volgens mij kan dat niet want er is beslist en men is dus niet meer in gebreke.

Ik ben het met je eens. Indien het BO een beslissing neemt na in gebreke te zijn gesteld en dat besluit is gebrekkig, dan zal de gegrondheid van het bezwaar en het nieuwe besluit een rol gaan spelen bij de hoogte van de dwangsom. Neemt het BO een beslissing voordat in gebreke kon worden gesteld, ongeacht de gebrekkigheid van het besluit, dan is een ingebrekestelling niet mogelijk. Er is immers beslist.

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
mwj schreef:
Het bestuursorgaan is wel ingebreke, want je gaat immers in bezwaar. Door in bezwaar te gaan geeft je aan dat je het niet eens bent met de genomen beslissing. Reden hiervan kunnen zijn dat ze niet alle relevante documenten hebben verstrekt etc. dan zijn ze dus ingebreke
Wet dwangsom ziet enkel op het niet tijdig nemen van een besluit, niet op het nemen van een gebrekkig besluit. Maar ik vind het een interessante vraag of je in je bezwaar een premature ingebrekestelling kan opnemen die, bij gegrondheid van het bezwaar en herroeping van het besluit in primo, effect sorteert. Volgens mij niet, maar ik laat me overtuigen met alle middelen rechtens. :lol:

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Sovereign schreef:
Wet dwangsom ziet enkel op het niet tijdig nemen van een besluit, niet op het nemen van een gebrekkig besluit. Maar ik vind het een interessante vraag of je in je bezwaar een premature ingebrekestelling kan opnemen die, bij gegrondheid van het bezwaar en herroeping van het besluit in primo, effect sorteert. Volgens mij niet, maar ik laat me overtuigen met alle middelen rechtens.

Dit houdt wetstechnisch geen stand want dan zou ieder BO bij een verzoek binnen een dag het verzoek afwijzen. Daarmee zou de dreiging van een dwangsom op safe zijn, die hoeft men dan nooit te betalen.

Later ziet men dan wel of bezwaar wordt gemaakt of niet...

Dit kan zo niet werken.

Furr
Master
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
Ok, dus in het bezwaarschrift dan tevens een igb meenemen. Maar volgens mij kan dat niet want er is beslist en men is dus niet meer in gebreke.

Een ingebreke kan altijd. Staat nergens dat je niet ingebreke kan stellen als er beslotern is.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Furr schreef:
Een ingebreke kan altijd. Staat nergens dat je niet ingebreke kan stellen als er beslotern is.

Ik heb al een aantal mooie op mn bureau gehad. Een ingebrekestelling na 9 dagen (van een jurist, die tellen de dagen kennelijk anders) en eentje nadat het besluit genomen is terwijl bij de invorderingswet de wet dwangsom niet geldt. Een dubbele afwijzingsgrond dus. Die laatste heeft inmiddels ook beroep aangetekend.

Furr
Master
 Bericht 
Zo is het natuurlijk wel weer geinig om dat ook eens te zien, van de andere kant :)

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Staat nergens dat je niet ingebreke kan stellen als er beslotern is.

Jawel want dan is iemand niet in gebreke.

Furr
Master
 Bericht 
Staat dus niet dat je het NIET kan sturen. Dat het niet in behandeling kan worden genomen is wat anders.

Er staat in de wet: een dwangsom is verschuldig als er een ingebreke is gestuurd. Er staat niet wanneer je deze kan sturen (ja na 4 weken bij WOB) maar er staat niet dat als er al beslist is op wob (welliswaar foutief), je deze igb niet kan sturen.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Staat dus niet dat je het NIET kan sturen.

Nee, ik kan ook mijn zwemdiploma insturen...

De ingebrekestelling treft geen doel als er beslist is -ongeacht wat die beslissing inhoudt- omdat iemand dan niet meer in gebreke is.

Furr
Master
 Bericht 
Maar voor de dwangsom is een igb nodig. Dus als je bzwaar maakt en deze is gegrond, is de 1e beslissing ongeldig, en heb je dus een igb gestuurd, waardoor je de dwangsom kan innen

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Dat klopt en dat is juist het punt waar mijn vraag over ging. Ik ga het nog eens navragen, want het is volstrekt onlogisch om een ingebrekestelling te zenden als iemand niet in gebreke is.

Furr
Master
 Bericht 
Dat dan weer wel, maja net wat je zei, is het heel onlogisch als een BO alles kan afwijzen, in de hoop dat er geen bezwaar wordt ingesteld. Vind ik ook erg vreemd.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Ik denk dat er ergens iets geregeld is, maar ik kan dat niet vinden. Ik heb Cygnum om hulp gevraagd!

pevo
Master
 Bericht 
Het ligt toch in het feit dat er bezwaar wordt aangetekend tegen een genomen besluit. Je tekent bezwaar aan tegen dat besluit omdat er waarschijnlijk informatie ontbreekt, of niet niet volledig is, of verkeerd is beslist. In ieder geval voldoet het genomen besluit niet aan de wensen van de verzoeker of zijn zijn verwachtingen niet voldaan. Dan kun je dus in bezwaar gaan met een gegronde motivatie en op grond daarvan tevens ingebreke stellen wegens het uitblijven van het door verzoeker verwachte antwoord.

Wordt er nadien opnieuw beslist op is het bezwaar gegrond, is er al ingebreke getseld en dus dwangsom geldig.

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
Hideyoshi schreef:
Later ziet men dan wel of bezwaar wordt gemaakt of niet...

Dit kan zo niet werken.

In de MvT bij de Wet Dwangsom wordt daarover nog enigszins vergelijkbaar opgemerkt dat:
Citaat:
Op het moment dat een ingebrekestelling wordt ontvangen, zou een bestuursorgaan, ter voorkoming van het moeten betalen van een dwangsom, snel en mogelijk niet goed onderbouwd een afwijzend besluit kunnen nemen. Hiermee wordt dan meteen de bezwaarfase gestart, waardoor het bestuursorgaan zichzelf als het ware meer tijd tot nadenken verschaft. Het risico van dergelijk vertragend en "calculerend" gedrag door bestuursorganen dient echter niet hoog te worden ingeschat. Men mag immers aannemen dat door deze wet de vertegenwoordigende lichamen (gemeenteraden, provinciale staten, enzovoorts) actief zullen gaan volgen hoe colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en dergelijke in de praktijk omgaan met het nemen van besluiten en het nakomen van beslistermijnen. Het is niet aantrekkelijk om veel dwangsommen te moeten betalen of om bij te verstrekken overzichten te moeten melden dat veel slecht gemotiveerde besluiten blijken te zijn genomen. Hierdoor zal, naast de financiële, er ook sprake zijn van een politieke prikkel om zowel binnen de wettelijke termijnen als ook zorgvuldig te beslissen.


dikkydik
Master
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
Ik begrijp daarin ook iets niet helemaal.


Je bent niet de enige:

CVOM topic

Ik vraag me ook af hoe het nu exact zit wanneer er foutief beslist is, en er nog geen igb verzonden is.

Cygnum
Die hard
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
Ik begrijp daarin ook iets niet helemaal.

Stel:

(1) Wob verzoek wordt gedaan
(2) men beslist binnen de 4-weeks termijn op het verzoek. Je hebt dan geen reden meer om in gebreke te stellen. Er is immers beslist.
(3) je maakt bezwaar tegen de beslissing van (2)
(4) je bezwaar wordt gegrond verklaard. Het besluit van (2) wordt herroepen en het nieuwe besluit komt daarvoor in de plaats. Maar dat besluit is veel en veel later genomen dan de 4-weeks termijn.

Hoe zit dat nu met de dwangsom? Je hebt immers niet in gebreke gesteld omdat dat niet kan (er is beslist). Voor de dwangsom is wel nodig dat in gebreke is gesteld.

Weet iemand dit?


Pfff, je maakt ze niet makkelijk!

Een ding staat vast: de Wet dwangsom ziet op niet tijdig beslissen, niet op onjuist gemotiveerde beslissingen. Zoals Sovereign de MvT al aanhaalde: de wetgever heeft zich de illusie gewaand dat het een politieke prikkel geeft wanneer grote hoeveelheden bezwaarschriften gegrond te zien worden verklaard. Er bestaat dus geen concrete regelgeving met betrekking tot een dwangsom bij ondeugdelijk beslissen.

Er zijn wel soortgelijke regelingen, maar die zijn allen op niet tijdig beslissen. Zo wordt het beroepschrift bij de rechtbank wegens niet tijdig beslissen gelijkgesteld aan een ingebrekestelling. Maar in dit geval is wel beslist. Daarom gaat voorgaande niet op.

Andere regel is dat wanneer het bestuursorgaan bewust ondeugdelijke beslissingen neemt, het handelt in strijd met een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur (met deugdelijke motivering als belangrijkste). Maar hier geldt: toon maar aan dat het bewust ondeugdelijk is geweest. Hooguit zou op grond van de schending van de abbb een schadevergoeding kunnen worden toegekend (alhoewel ik zo gauw niet weet of de Awb die mogelijkheid biedt), misschien gelijk aan de dwangsom.

Om even op mijn eerste alinea terug te komen: ik vind het eerlijk gezegd terecht dat de dwangsom alleen ziet op niet tijdig beslissen. Het doel van de Wet dwangsom was om bestuursorganen die (ernstig) nalatig zijn in hun communicatie naar de burger toe prikkels te geven wel tijdig te beslissen. Daarom is ook met invoering van de Wet dwangsom bijvoorbeeld de positieve fictieve beslissing toegevoegd aan de Awb. Het doel is niet om bestuursorganen die een besluit nemen, welke in bezwaar wordt vernietigd, te veroordelen omdat het bestuursorgaan tot nieuwe inzichten is gekomen. Dat is tenslotte de meest voorkomende reden waarom een beschikking in de bezwaarfase wordt herzien. Zolang het bewust nemen van een ondeugdelijke beschikking nog geen dagelijkse praktijk is, zie ik ook geen reden om een dwangsom voor dergelijke beschikkingen in te voeren. Daarvoor moet de weegschaal 'herzien wegens nieuwe inzichten/herstel bewust ondeugdelijke beschikking' eerst de andere kant uitslaan.

Ik heb gezegd. :biertje:

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
Cygnum (amice?), even terugkomend op de situatie bij Gendrikje. Een 6:18 Awb besluit waarbij het BO over gaat tot wijzigen van een besluit is zelf een besluit. Maar hoe verhoudt dit besluit zich tot de heroverweging en de herroeping van 7:11 Awb? Bij een 6:18 Awb besluit vindt zo begrijp ik geen herroeping plaats, leeft het primaire besluit dan door of gaat het besluit in primo op in het wijzigingsbesluit met latere datum? Of blijven ze naast elkaar bestaan? En hoe verhoudt het wijzigingsbesluit zich in dat geval tot de Wet dwangsom? Dan zou het namelijk verschil maken voor een dwangsom of het BO voor reparatie grijpt naar 6:18 Awb of een beslissing op bezwaar neemt ex art. 7:11 Awb.

Ik heb net even wat staan bladeren op Kluwer Navigator maar ik vind geen literatuur die op deze kwestie ingaat.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Nu concreet: ik heb een verzoek gedaan bij een BO waarin ik heb gevraagd om: "een kopie van door u ontvangen alsmede door u verzonden correspondentie".

Ik ontvang een brief waarin ter zake wordt beslist: "u verzoekt om inzage van de verzend- en ontvangstadministratie. CVOM beschikt daar niet over. Ik wijs uw verzoek af".

Of moet ik nu stug doorzetten en zeggen: wat dat voor brief is weet ik niet, maar niet een beslissing op mijn verzoek?!

pevo
Master
 Bericht 
Kopieen van ontvangen en verzonden administratie, is toch wat anders dan de verzendadministratie, dus er onjuist beslist. Nu dien je bezwaar in en stel je ze tevens ingebreke, kijken hoe ver je komt (f)

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Ik zou ook kunnen stellen (ik had nl. op die dag meerdere verzoeken gedaan): nooit een besluit ontvangen op dat bepaalde verzoek.

Sovereign
Die hard
 Bericht 
 
Hideyoshi schreef:
Ik zou ook kunnen stellen (ik had nl. op die dag meerdere verzoeken gedaan): nooit een besluit ontvangen op dat bepaalde verzoek.
Geen kenmerken gekoppeld in die brieven, of iets anders wat het besluit koppelt aan die bepaalde aanvraag? Wat zijn ze onzorgvuldig daar.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Sovereign schreef:
Geen kenmerken gekoppeld in die brieven, of iets anders wat het besluit koppelt aan die bepaalde aanvraag?

Nee. Niets van dat alles, althans in ieder geval totaal niet duidelijk.

Cygnum
Die hard
 Bericht 
Sovereign schreef:
Cygnum (amice?), even terugkomend op de situatie bij Gendrikje. Een 6:18 Awb besluit waarbij het BO over gaat tot wijzigen van een besluit is zelf een besluit. Maar hoe verhoudt dit besluit zich tot de heroverweging en de herroeping van 7:11 Awb? Bij een 6:18 Awb besluit vindt zo begrijp ik geen herroeping plaats, leeft het primaire besluit dan door of gaat het besluit in primo op in het wijzigingsbesluit met latere datum? Of blijven ze naast elkaar bestaan? En hoe verhoudt het wijzigingsbesluit zich in dat geval tot de Wet dwangsom? Dan zou het namelijk verschil maken voor een dwangsom of het BO voor reparatie grijpt naar 6:18 Awb of een beslissing op bezwaar neemt ex art. 7:11 Awb.

Ik heb net even wat staan bladeren op Kluwer Navigator maar ik vind geen literatuur die op deze kwestie ingaat.

Klopt Sovereign, mijn zoektocht naar relevante literatuur heeft evenmin duidelijkheid opgeleverd. Uit Tekst en Commentaar haal ik wel dat het bestuursorgaan kan beslissen de beschikking in te trekken en daar een andere beschikking voor in de plaats kan laten komen. Als de beschikking niet wordt ingetrokken blijft deze mijns inziens voortbestaan, waardoor twee beschikking naast elkaar leven. Overigens maakt het in de praktijk niet uit of een besluit wordt ingetrokken of niet: ook tegen in een ingetrokken beschikking kan men doorprocederen indien er een belang is (bijvoorbeeld schadevergoeding - een dwangsom is dat mijns inziens niet, want die ziet op niet tijdig beslissen. Hier is een beslissing genomen).

Het wezenlijke verschil is dat 7:11 ziet op de bezwaarschriftprocedure en 6:18 en 19 op zowel de bezwaar- als beroepschriftprocedure.

Tekst en Commentaar Awb zegt over 6:18:

Citaat:
Het artikel schept zelf geen bevoegdheid tot intrekking of wijziging van in geding zijnde besluiten. Die bevoegdheid bestaat alleen wanneer, de lopende procedure weggedacht, die bevoegdheid ook zou bestaan op grond van de wet of, bij het zwijgen van de wetgever, op grond van ongeschreven regels van bestuursrecht.


En over 7:11:

Citaat:
Het artikel vormt de materiële kern van de bezwaarschriftprocedure. Het regelt de verplichting tot heroverweging van het besluit in primo en bepaalt wat dient te geschieden indien bij heroverweging blijkt dat een ander besluit dan het besluit in primo aangewezen is. Heroverweging houdt in dat zowel op gronden van rechtmatigheid als, voor zover de wet daarvoor ruimte biedt, op grond van een belangenafweging tot een ander besluit gekomen kan worden.


Bij de bezwaarschriftprocedure moet het BO mijns inziens eerst via 7:11 gaan. Indien dat niet kan, kan pas 6:18 ingeroepen worden. Art. 7:11 Awb lijkt mij immers een lex specialis ten opzichte van 6:18.

Een ingetrokken beschikking heeft bestaan tot het moment van de intrekking. Ook bij een beslissing op bezwaar wordt de beschikking ingetrokken/herzien. Het besluit in primo gaat niet op in de nieuwe beschikking. Hij vervangt de oude. Bij wijziging blijft de initiële beschikking mijns inziens in stand, doch met wijzigingen.

Alleen de rechter kan een beschikking vernietigen. Dan is inderdaad nooit beslist. Maar indien de rechter vernietigt, geldt nog steeds dat om recht te hebben op een dwangsom een ingebrekestelling moet zijn verstuurd waarin staat dat niet tijdig een beslissing is genomen. En dat is niet mogelijk, nu niet bij voorbaat iemand in gebreke kan worden gesteld.

 Pagina 1 van 1 [ 35 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: AIVD, Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…