» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 10  [ 485 berichten ]
Furr
Master
 Bericht 
Ik zie heel vaak de vraag wat er nu opgevraagd kan worden bij een beschikking?

Wel, dat is het volgende bij een flitsboete/radar:

- Het brondocument (=foto bij flitser);

- Het CJIB zaakoverzicht (= 5 pagina's);
AfbeeldingAfbeelding
Pagina 1, hierop staan jou eigen gegevens vermeld. Rechtsonderaan is wel belangrijk. Het PV nummer is de datum incl stamnummer van de politie. Hiermee kun je controleren of de desbetreffende ambtenaar wel een PV heeft gemaakt, of het (onterecht) aan iemand anders heeft overgelaten! Verder bestaat een zaakoverzicht uit 5 pagina's en niet 1 zoals politie of justitie vaak wil doen geloven!

AfbeeldingAfbeelding
Pagina 2 van het zaakoverzicht. Hierin staan de gegevens van de auto vermeld. Wat ook belangrijk is, is onderaan de verklaring. Geef nooit een verklaring! Bijna altijd staat er dat de snelheid is gemeten met een geijkte meter en dat er een testfoto is gemaakt. Eigenlijk zouden die testfoto's vermeld moeten staan in de radarverzamelstaat. Dit is in mijn zaak niet het geval! Let hier op, wat een rechter ervan zou zeggen is nog onbekend!

AfbeeldingAfbeelding
Pagina 3. Let op wat er staat bij betalingen, in dit geval heb ik DIRECT een Mulder betaald (een Transactie NOOIT betalen als je voor wil komen!!), en staat er openstaand bedrag 0 euro.
Toch kan het dan zo zijn, bij het indienen van stap 3 (=beroepsschrift bij kantonrechter), dat je een standaardbrief ontvangt van de Officier (OVJ) dat je nog geen zekerheid hebt betaald terwijl dit wel zo was!. Stuur dan "stap 3A" de onzorgvuldigheidsbrief, hier heb ik al eens een zaak mee gewonnen (brief staat helemaal onderaan als quote!).
Let op: brief geeft geen garantie dat je hem daadwerkelijk wint!

Let er ook op dat art. 11 van de WAHV aangeeft, dat de OVJ de zaak die je hebt ingediend (stap 3) binnen 6 weken bij de kantonrechter moet liggen (+4 weken). Dit betekend dat binnen 10 weken de zaak bij de kantonrechter gemeld moet zijn. Echter gebeurd dit zelden. Misschien te druk in Utrecht? :colaatje: . Na 10 weken kun je OM te Utrecht eens bellen of de zaak al is voorgelegd bij de rechter. Is dit niet zo, kun je een gokje wagen door "stap 4" te versturen. Deze stap staan ook onderaan bij de onzorgvuldigheidsbrief.
Ook bij deze geldt: geen garantie. Zelfs bij de rechtzaken vertelde de OVJ dat dit maar een simpele richtlijn is en geen wet! Echter is het een artikel uit de wet en heeft de OVJ zich hier aan te houden. Immers, art. 11 zegt ook dat je binnen 2 weken na het instellen van beroep, zekerheid moet stellen. Als je dit niet doet, wordt je bezwaar gewoon niet-ontvankelijk verklaard.
Ik moet er bij zeggen dat ik een zaak van een collega met stap 4 heb gewonnen, € 137 back :kniktja: .


AfbeeldingAfbeelding
Pagina 4. Hierin staat weinig boeiende informatie.

AfbeeldingAfbeelding
Pagina 5. Hierin staat weinig boeiende informatie.

- Radarverzamelstaat;
Afbeelding
Let hier goed op alle ingevulde velden WAT er precies is vermeld. Spreekt er iets elkaar tegen? Zoals bij mijn voorbeeld spreekt de desbetreffende ambtenaar ( stamnummer ) tegen met de foto en andere documenten die ik heb ontvangen! Dat kan dus niet. Dit moet overeen komen.
Dit document is een verzamelstaat van een verbalisant en hoeft derhalve niet gegeven te worden onder de WOB


- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;
AfbeeldingAfbeelding
Dit is dan eigenlijk alles waar het om draait. Een proces verbaal, oftewel PV! Hierin moeten bepaalde zaken omschreven staan, zoals wat er is gepleegd, hoe het is waargenomen o.i.d.. Ook moet dit onder amtseed zijn, want anders kan een agent alsnog liegen in een PV. Dit PV krijg je normaal gesproken bij een Mulder niet! Echter is er een manier om hem wél te krijgen.
Opvragen met een WOB verzoek en beroep je op het materiele gelijkheidsbeginsel. Want andere korpsen verstrekken hem ook wel eens, dus wil jij hem ook. Simpel zat.


- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;
Afbeelding
Hier staat de naam van de ambtenaar op vermeld + stamnummer. In het voorbeeld is het weggehaald door de politie. Er is twijfel over of dit mag of niet. Er valt nu immers niks te controleren :thumb_d:

- Het complete ijkrapport (= 1 of 2 pagina's, staat rechtsboven in);
Afbeelding
Hier staan alle gegevens van de set op. Dit staat ook rechtsboven op de radarverzamelstaat! Dit moet matchen met elkaar. Ook onderaan de foto moet het nummer overeenkomen met de ijkingsset!
Let er bij het ijkrapport op dat de ijking niet is verlopen! "Het onderzoek werd verricht op 27 maart 2008", betekend dat er t/m 27 maart 2009 mee geflitst mag worden.


- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant;
AfbeeldingAfbeelding
Het formulier is er in verschillende stylen en lettertypes. Waar het om gaat is of de beste man wel beedigd is bij de politie. Dit valt te zien aan de datum. Mocht deze in het verleden liggen, betekend dit dat de agent niet beedigd was! Ook hier weer opletten op het stamnummer of deze overeen komt!

- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant;
Afbeelding
Hier staat op wanneer de agent is aangesteld door het korps. Ook staat hier het personeelsnummer op, dit moet hetzelfde zijn als op alle andere documenten EN proces verbaal.

- Een verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst en bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;
AfbeeldingAfbeelding
Met deze verklaring heb jij zwart op wit dat een set wel is uitgelijnd en bediend is door een gecertificeerd medewerker. Of je zaak geseponeerd wordt zonder deze verklaring, durf ik niet te zeggen. Een rechter gaat al snel van een zaakoverzicht uit en daarin staat hetzelfde. Alleen niet onder ambtseed!

- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip.
Afbeelding
Op de foto staan allerlei gegevens. Linksboven staat het filmnummer. Deze moet ook weer met alles overeen komen. Dus OOK op de paarse CJIB brief. Rechts moeten de getallen/stamnummers overeen komen met alle andere documenten. Anders is er misschien wel mee gesjoemeld.
Onderaan staan alle belangrijke gegevens, zoals snelheid en vooral niet te vergeten, de set die gebruikt is. Alles spreekt voor zich.
Bij een GATSO, zoals deze foto, kun je bij meer dan 1 auto het sjabloon gebruiken ( zie juridisch ).
Staat er maar 1 auto op de foto, dan is de foto eigenlijk altijd goed, ook bij een GATSO.
Staan er 2 of meer auto's op de foto ( inclusief tegenovergesteld verkeer ( inclusief snelweg met gescheiden rijbanen, een radarstraal kan hier door heen gaan!! )), gebruik dan de Sjabloon en kijk of de foto goed is!


En bij een 'afwijkende' Vmax (dus geen 50@bibeko, 80@bubeko, of 120@snelweg) ook:
- het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximum snelheid
Voor elke afwijkende maximum snelheid moet een verkeersbesluit genomen worden, meestal door de gemeente en soms door de provincie. Ik weet niet of je er een boete mee wegpoetst, want ook als het besluit niet op juiste wijze tot stand is gekomen, moet je je er nog wel aan houden (daar is al vaak genoeg over geklaagd op dit forum).
Hier heb ik geen voorbeeld van, als iemand hem heeft, zet hem dan even in dit topic, dan verwerk ik hem


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat is het volgende bij een flitspaalboete:

- Het brondocument (= foto bij een flitspaal);

- Zaakoverzicht van het CJIB;


- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was;

- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip;
AfbeeldingAfbeelding
Bij deze flitspaal is een collega gepakt. Deze flitspaal maakte 3 foto's. Alledrie met andere informatie. De cijfertjes moeten overeenkomen met de FIP lijst en het ijkrapport. Het is vrij ingewikkeld bij een flitspaal.

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;
AfbeeldingAfbeelding
Ook bij een flitspaal hoort raar maar waar een Proces verbaal. Vraag deze dus ook altijd op! Dit PV is een los voorbeeld. Hierin wordt het een en ander beschreven, lees het dus aandachtig door. Betrap een agent op fouten, bijvoorbeeld een datum wat niet klopt o.i.d..

- De FIP (Fixed Installed Post) meetlijst;
AfbeeldingAfbeelding
Dit eerste voorbeeld is een lussenpaal en bestaat uit 1 A4'tje. De cijfers en getallen horen overeen te komen bij de foto's en ijkrapport(en). Even bestuderen dus.

AfbeeldingAfbeelding
Dit tweede voorbeeld is een radar flitspaal geweest en deze FIP lijst bestaat ook uit 1 A4'tje.
Let ook hier goed op de datum en keuring e.d..Bij bovenstaande radarpaal: Let ook goed op de positie: RB-LB-MB-TB, Rechterberm, linkerberm, middenberm, tussenberm. Klopt dat wel met de werkelijke situatie ? In de bovenstaande lijst staat LB linkerberm. Dat is niet juist, want op de Ceintuurbaan in Zwolle staan ze op de middenberm. Als daar staat LB linkerberm, deugt de uitlijning niet want hij staat in de middenberm. Dag bekeuring :dag:. Het jammere ervan is dat ze dan de palen niet aanpassen, maar gewoon door blijven flitsen!


En bij een 'afwijkende' Vmax (dus geen 50@bibeko, 80@bubeko, of 120@snelweg) ook:
- het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximum snelheid
Voor elke afwijkende maximum snelheid moet een verkeersbesluit genomen worden, meestal door de gemeente en soms door de provincie. Ik weet niet of je er een boete mee wegpoetst, want ook als het besluit niet op juiste wijze tot stand is gekomen, moet je je er nog wel aan houden (daar is al vaak genoeg over geklaagd op dit forum).
Hier heb ik geen voorbeeld van, als iemand hem heeft, zet hem dan even in dit topic, dan verwerk ik hem


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat is het volgende bij een neheffingsaanslag/parkeerboete:

- Het brondocument;

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;

- Het besluit dat ten grondslag ligt aan de plaatsing van de borden en/of het instellen van een parkeerzone;

- De geldige akte van beëdiging van de dienstdoende controleur;

- Actueel, gedateerd en ondertekend mandaat van de gemeente betreffende de betrokken parkeerbelasting en -vergunningen, -tarieven en –locatie;

- Een document waaruit blijkt wie de heffingsambtenaar is die bezwaarschriften af-/ goedkeurt;

- De onderbouwde berekening die ten grondslag ligt aan de aanslagkosten groot bedrag X;

- De onderbouwde berekening die ten grondslag ligt aan de kosten naheffingsaanslag groot bedrag X;

- De onderbouwde berekening die ten grondslag ligt aan het bedrag parkeerbelasting groot € 2.-;

- Het mandaatbesluit waaruit blijkt dat de ambtenaar die de naheffing oplegde, gemandateerd was om als heffingsambtenaar op te treden;

Het verschil tussen een naheffingsaanslag en fout parkeren ( Wet Mulder ) is dat een NHA gegeven wordt door de desbetreffende gemeente en je dáár in bezwaar moet gaan. Betaal je boete wel op tijd, want in bezwaar gaan schort de werking niet op!
Bij een parkeerboete onder de Wet Mulder kun je niet de documenten opvragen als bij een NHA, zie hiervoor, staandehouding/bijzondere boete.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat is het volgende bij een staandehouding/bijzondere boete:

- Het brondocument;
AfbeeldingAfbeelding
Hier 2 voorbeelden van een staandehouding. Een voor het voeren van een amerikaanse plaat voor en 1 voor het blinderen van de ramen.
Het brondocument is niks minder dan het "geeltje". Deze is NIET onder ambtseed en zoals velen denken, wat er op gezet wordt is niet altijd wat je krijgt. Met andere woorden: als een agent feitcode N420B erop zet en het moest A zijn, veranderen ze dat doodleuk bij het CJIB. Ga je er achteraan bellen, bedanken ze je en sturen ze je een goede toe. Bij een Mulder mag alles achteraf aangepast worden. Foute straatnaam? Geen reden tot bezwaar! Foute naam? Geen reden!

De politie wil je ook graag laten geloven dat dit brondocument een proces-verbaal is! Dat is dus absoluut niet zo, zie voorbeeld van een PV. Ook zeggen ze dat de aankondiging van beschikking, het PV is, dit is ook onzin.


AfbeeldingAfbeelding
Hier een volledige kopie van het brondocument.

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;

Bovenstaande twee ALTIJD opvragen, de rest aanvullen met opvragingen van bovenstaande documenten!

Mocht er meer bijkomen of heeft iemand nog andere documenten, post ze hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Stap 3A, Onzorgvuldigheidsbrief:

Citaat:
De Officier van Justitie
Antwoordnummer 53043
3503 VB Utrecht

Plaats en datum

Betreft: AANVULLEND BEROEPSSCHRIFT
Beschikkingsnummer: xxxx

Geachte heer, mevrouw,

Op donderdag 10 april 2008 heb ik van de Officier van Justitie een brief ontvangen, waarin de Officier mij door middel van een standaard brief wijst op het feit dat ik de zekerheidsstelling voor bovengenoemde zaak nog niet voldaan heb en dat mijn beroep op de kantonrechter daardoor niet ontvankelijk kan worden verklaard.

Bij deze wijs ik u er op dat het gebrek aan zorgvuldigheid van de Officier van Justitie mij nu al meermalen noodzaakt tot het schrijven van een reactie, welke bij een juiste uitvoering van de wettelijke bepalingen en procedures zoals onder meer vastgelegd in de WOB en WAHV, niet nodig zouden zijn geweest. De ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’ zoals vastgelegd in de Awb en dan met name het beginsel van zorgvuldigheid (art. 3:2) worden dan ook meermalen door de Officier ter zijde gelegd.

De reden dat ik u hierop wijs ligt in het feit dat onderstaande reeds op 28 januari 2008 op eigen initiatief de zekerheidsstelling voldaan heeft en zodoende aan zijn verplichtingen. Dit is ook te zien op het zaakoverzicht van het CJIB.

Mocht de Officier van Justitie naar aanleiding van dit aanvullend beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de zekerheidsstelling.

Voor zover dit beroepschrift gegrond wordt verklaard, doe ik een beroep op een vergoeding voor de mijnerzijds gemaakte kosten in deze (voor)zaak als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Hoogachtend,

NAW
"Stap 4, 6 weken stap":


Citaat:
De Officier van Justitie
Antwoordnummer 53043
3503 VB Utrecht

Betreft: In gebreke blijven
Nummer: xxxxxxxx

Datum en plaats

Geachte meneer, mevrouw,

Recentelijk heb ik van u een beschikking ontvangen voor het overschrijden van de maximum snelheid met beschikkingsnummer xxxxxxxxxxx.
Hierna heb ik alle documenten onder de Wet Openbaarheid van Bestuur opgevraagd en na zeer veel moeite ontvangen.

Na deze stap heb ik officieel een beroepsschrift ingediend bij de kantonrechter, aangezien de constatering fout is in mijn ogen.

( U heeft mij daarop een verzoek gedaan tot zekerheid stellen op 08-4-2008. Deze zekerheidsstelling had ik allang betaald, namelijk op 28-1-2008 al! ) ( Kan erbij in als je ook de zekerheidsstellingbrief hebt gehad van de OVJ )

De WAHV geeft veel rechten en plichten, waaronder art. 11, lid 1, om een zaak binnen 6 weken na het betalen van de zekerheidsstelling, voor te leggen aan de kantonrechter.

Inmiddels zijn we ruim 15 weken verder. Ook heb ik het CVOM gebeld en daar vertelden zij mij dat de zaak nog NIET voor de kantonrechter was aangeboden. De termijn is ruim verstreken en daarom stel ik u in gebreke.

Ik verzoek u dan ook om de beschikking te vernietigen, onder art. 11, lid 1, en mijn zekerheidsstelling van € 137.00 terug te storten inclusief de wettelijke rente.

Hoogachtend,
NAW


mjolnir
Die hard
 Bericht 
Dat verwijderen kon je zelf toch ook ?

Dit is gewoon een citaat van een stukje standaard brief. Zeker geen uitroepteken waard. :zzz:

Furr
Master
 Bericht 
Ja dat klopt helemaal, maar nieuwelingen weten dat niet. Dus vandaar.

dexter79
Master
 Bericht 
En bij een 'afwijkende' Vmax (dus geen 50@bibeko, 80@bubeko, of 120@snelweg) ook:

- het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximum snelheid

(dit verzoek gaat van het CVOM via de politie naar de gemeente, dus antwoord kan wel even duren --> de gemeente Hilversum heeft nog steeds niet gereageerd op mijn WOB-verzoek van initieel 11 augustus)

Furr
Master
 Bericht 
Dat is handig, die wist ik zelfs niet :) ( dus bv 60 km zone? )

dexter79
Master
 Bericht 
Inderdaad, voor elke afwijkende maximum snelheid moet een verkeersbesluit genomen worden, meestal door de gemeente en soms door de provincie. Ik weet niet of je er een boete mee wegpoetst, want ook als het besluit niet op juiste wijze tot stand is gekomen, moet je je er nog wel aan houden (daar is al vaak genoeg over geklaagd op dit forum), maar ambtenaren aan het werk zetten is altijd leuk.

Ik kan mij nog een keer - inmiddels al 15 jaar geleden ofzo - herinneren, dat mijn vader een parkeerboete had aangevochten op het feit dat de besluitvorming voor het parkeerverbod niet juist was verlopen: de plaatsing van het bord was nooit in het lokale suffertje aangekondigd. Toen werd hij nog wel in het gelijk gesteld door de kantonrechter (hoef je nu niet meer mee aan te komen). maar het gevolg was nog het mooiste: de week na de uitspraak stonden in het lokale suffertje meer dan 100 verkeersbesluiten gepubliceerd, stuk voor stuk van verkeerssituaties die in de praktijk al lang aanwezig waren. :biertje:

liquid_ice
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Handig overzichtje :D

Maar toch een paar vraagjes...

Wat is Het CJIB zaakoverzicht?
en wat moet erin staan?

Eigelijk heb eigelijk dezelfde vraag over het Radarverzamelstaat

Hoe weet je of je een vaste of mobiele flitser hebt gehad?
en zijn die zaken over " de dienstdoende verbalisant" ook geldig als je een vaste flitspaal hebt gehad?

Furr
Master
 Bericht 
Citaat:
Handig overzichtje :D

Maar toch een paar vraagjes...

Wat is Het CJIB zaakoverzicht?
en wat moet erin staan?

Eigelijk heb eigelijk dezelfde vraag over het Radarverzamelstaat

Hoe weet je of je een vaste of mobiele flitser hebt gehad?
en zijn die zaken over " de dienstdoende verbalisant" ook geldig als je een vaste flitspaal hebt gehad?


Het CJIB zaakoverzicht is 5 paginas let daar op met aanvragen, hierin staan jou gegevens maar ook hoe er geflitst is en hoe de zaak op dit moment erbij staat. Altijd beetje standaard op zich. Ook een evt verklaring staat hierin.

Radarverzamelstaat zou ik zo even toevoegen in deze post. Hierin staat hoeveel mensen er zijn geflitst, wie de B O A was en dergelijke. Ook staat er welke set er gebruikt is. Erg goed te controleren dus ( bij mij blijkt dat er mee gesjoemeld is ;) )

Bij een flitspaal heb je geen dienstdoende agent, maar wel een ijkrapport en een proces verbaal.\

MC
Pro
 Bericht 
Mooi overzicht :thumb:

Handig, zeker niet verwijderen!

Misschien is het handig om dit topic zelfs wat uit te breiden en aan te geven waar nu de fouten kunnen zitten? Oftewel: wat moet er gecontroleerd worden?

Opa TRP
Master
 Bericht 
 
:thumb:

Sticky maken

MC
Pro
 Bericht 
Snel ff een vraagje tussendoor:

bekeuring gehad door een mobiele trajectcontrole.
Alle documenten opgevraagd en alles lijkt te kloppen, zelfs de auto en kenteken zijn duidelijk te zien.
Echter 1 fout: in de akte ven beediging staat: De bevoegdheid (...) is geldig tot uiterlijk 13/08/2004 :lol: :dag:

Is het zo dat je op basis van deze fout gaat winnen bij de kantonrechter (ov eventueel al eerder bij hetaanvullend bezwaarschrift bij de OvJ)?

Furr
Master
 Bericht 
Vraag dat even aan barbertje, volgens mij mag die dan niet bekeuren na die datum...

Toegevoegd na 24 seconden:

Opa TRP schreef:
:thumb:

Sticky maken


Thnx :) lijkt me wel handig idd, kan hem ook nog uitbreiden voor andere boetes enzo :)

Boland
Master
 Bericht 
Handig!! Helaas werkt "Voeg toe aan favorieten" nog steeds niet hier. Sticky!

MC
Pro
 Bericht 
Furr schreef:
Vraag dat even aan barbertje, volgens mij mag die dan niet bekeuren na die datum...


Barbertje: HELP!! :D

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
Sticky gemaakt. :wink:
Zal binnenkort de sticky's eens gaan opruimen.

Furr
Master
 Bericht 
Super thnx :D ( en ik hou hem lekker bij ) vanavond mooi tijd om eea in te scannen :D

Toegevoegd na 8 minuten:

MC schreef:
Mooi overzicht :thumb:

Handig, zeker niet verwijderen!

Misschien is het handig om dit topic zelfs wat uit te breiden en aan te geven waar nu de fouten kunnen zitten? Oftewel: wat moet er gecontroleerd worden?


Ben ik ook mee bezig :)

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
Als de informatie uit deze topic (na verloop van tijd) bruikbaar is zal ik, met toestemming van Furr, de zaak als een HTML plaatsen op Juridisch.

Furr
Master
 Bericht 
Ik zal me best doen Tukker ;)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
MC schreef:
Snel ff een vraagje tussendoor:

bekeuring gehad door een mobiele trajectcontrole.
Alle documenten opgevraagd en alles lijkt te kloppen, zelfs de auto en kenteken zijn duidelijk te zien.
Echter 1 fout: in de akte ven beediging staat: De bevoegdheid (...) is geldig tot uiterlijk 13/08/2004 :lol: :dag:

Is het zo dat je op basis van deze fout gaat winnen bij de kantonrechter (ov eventueel al eerder bij hetaanvullend bezwaarschrift bij de OvJ)?


Ik zal het je sterker vertellen. Ik heb vandaag op een onjuiste bevoegdheid een zaak gewonnen (N35, Haarle 89/80). (Eurlings wil daar 100km/u )
Geflitst werd met een digitale Multanova (volgens zaakoverzicht). Via de Wob kreeg ik een bevoegdheid voor een (analoge?) Robot MultaRadar C.
De verbalisant bleek onbevoegd tot het bedienen van een Multanova.
De rechter vroeg een aanvullend proces-verbaal over de bevoegdheid en de zaak werd aangehouden.
De verbalisant heeft nimmer een aanvullend proces-verbaal gestuurd waaruit
kan worden afgeleid dat hij niet bevoegd was om digitale Multanova radarapparatuur te bedienen.

Vandaag stelde de zittingsvertegenwoordiger van de CVOM zelf voor om de zaak maar te seponeren. De rechter sprak conform uit.

Gezellig druk daar vandaag bij de kantonrechter in Almelo. Veel jolijt in de koffiehoek achter de bodebali. Het deed me goed dat veel Wobbyisten de rechter nu weten te vinden :thumb:

Dus als de bevoegdheid gelimiteerd is tot een bepaalde datum (bij jou de beëdiging) en de overtreding is van daarna, dan zal dit tot seponering van de beschikking leiden ! :kniktja:


Goed werk Furr :thumb: :thumb:
O ja, die mevrouw August de Meijer (1e zitting) is toch zo'n aardige rechter :kniktja:

Opa TRP
Master
 Bericht 
 
Geldt die FIP ook voor flitspalen die alleen snelheid meten?

Furr
Master
 Bericht 
Dank je Barbertje :) ik heb er zelf ook wel plezier in om te zien wat ze fout doen enzo. Kan weer wobben want de vriend van me moeder heeft alweer een 5 km te hard-boete gekregen pfff... :P

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Opa TRP schreef:
Geldt die FIP ook voor flitspalen die alleen snelheid meten?


Zeker, het bovengegeven voorbeeld is voor een lussencamera.
Hieronder voor een radarpaal.

Afbeelding

Opa TRP
Master
 Bericht 
 
Darn die ben ik dan vergeten :[

Goeie les voor de volgende keer.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Furr schreef:
Dank je Barbertje :) ik heb er zelf ook wel plezier in om te zien wat ze fout doen enzo. Kan weer wobben want de vriend van me moeder heeft alweer een 5 km te hard-boete gekregen pfff... :P


Je moeder moet betere vrienden uitkiezen. Schandalig wat een verkeerscrimineel :schudnee: :lol:

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Opa TRP schreef:
Geldt die FIP ook voor flitspalen die alleen snelheid meten?


Zeker, het bovengegeven voorbeeld is voor een lussencamera.
Hieronder voor een radarpaal.

Afbeelding


En bij mij miste er toch 1 lijst??

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Nee, die van jou is voor een lussenpaal en bestaat uit 1 A4tje.

Bij bovenstaande radarpaal: Let ook goed op de positie: RB-LB-MB-TB
Rechterberm, linkerberm, middenberm, tussenberm.

Klopt dat wel met de werkelijke situatie ?
In de bovenstaande lijst staat LB linkerberm.
Dat is niet juist op de Ceintuurbaan in Zwolle staan ze op de middenberm.
Als daar staat LB linkerberm, deugt de uitlijning niet want hij staat in de middenberm. Dag bekeuring :dag:

Dave
FS Webmaster
 Bericht 
Boland schreef:
Handig!! Helaas werkt "Voeg toe aan favorieten" nog steeds niet hier. Sticky!


Hmm dat is toch weg :huh: O:)

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Nee, die van jou is voor een lussenpaal en bestaat uit 1 A4tje.

Bij bovenstaande radarpaal: Let ook goed op de positie: RB-LB-MB-TB
Rechterberm, linkerberm, middenberm, tussenberm.

Klopt dat wel met de werkelijke situatie ?
In de bovenstaande lijst staat LB linkerberm.
Dat is niet juist op de Ceintuurbaan in Zwolle staan ze op de middenberm.
Als daar staat LB linkerberm, deugt de uitlijning niet want hij staat in de middenberm. Dag bekeuring :dag:


Ik verwerk het vnavond ff ga nu werken :P maar bij mij viel er geen verband te leggen, ook dag bekeuring :D

Figlio ideale
Master
 Bericht 
Ook handig om hier eentje bij te zetten wat op te vragen bij parkeerboetes.
En hier het verschil aangeven tussen naheffingsaanslag van gemeente en een mulder bij geen vergunning dus dat de ene via CJIB loopt en de ander via de gemeente en wat je kan opvragen en waar je op moet letten (net als bij de flitsboetes).

Furr
Master
 Bericht 
Kan ik evt ook nog doen ja alleen heb er geen documenten van maar kan wel de lijst plaatsen :)

Toegevoegd na 1 uren 27 minuten:

Citaat:
Pagina 2 van het zaakoverzicht. Hierin staan de gegevens van de auto vermeld. Wat ook belangrijk is, is onderaan de verklaring. Geef nooit een verklaring! Bijna altijd staat er dat de snelheid is gemeten met een geijkte meter en dat er een testfoto is gemaakt. Eigenlijk zouden die testfoto's vermeld moeten staan in de radarverzamelstaat. Dit is in mijn zaak niet het geval! Let hier op, wat een rechter ervan zou zeggen is nog onbekend!Barbertje, weet jij hier al iets over?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
De verzamelstaat wordt gezien als een persoonlijk document van de verbalisant. Zo'n persoonlijk document kan niet onder de Wob worden verkregen.
Krijg je het toch, dan heb je mazzel gehad en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Furr
Master
 Bericht 
Ok jammer :P want er staat wel leuke info op :D

Yvesart
Master
 Bericht 
goed bezig Furr..

in eerste instantie was ik wat sceptisch over je eerste "probeersel", maar dit is "the new and improved" en zeeer goed! ga zo door!! :thumb:

Furr
Master
 Bericht 
Thnx Yvesart :D

SP nog aangepast btw :)

volvofan
Pro
 Bericht 
 
[bij een staandehouding vanwege het rijden door het rode licht heb ik alleen een bronducument ( geeltje gekregen)
Is het juist dat de enige stukken die opgevraagd kunnen worden is een op amtseed gemaakt proces-verbaal
ook een akte van beediging en is er nog meer?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
1) Brondocument (het geeltje is daar maar een gedeelte van)
2) Proces-verbaal onder een beroep op het materieel gelijkheidsbeginsel omdat overige politiekorpsen er onder een Wob verzoek een verstekken.
3) Akte van beëdiging van de verbalisant.
4) Volledig CJIB zaakoverzicht.

Furr
Master
 Bericht 
plus

De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant

Figlio ideale
Master
 Bericht 
Furr ik stuur je straks wat documenten door als ik vandaag nog thuis ben over parkeerboetes hiervan heb ik er een hele stapel :lol:
Gistere eerste flitsboete gekregen overigens 56 waar 50 toegestaan.
In principe dus een bewijs van goed gedrag :wink:

Furr
Master
 Bericht 
Doe maar rustig hoor :D heb weinig tijd

suepahfly
Weet de weg
 Bericht 
Voor bij het onderdeel staandehoudingen ivm. snelheid heb ik een scan van een ijkabel voor een motorfiets. Zo'n ijktabel zat ook aan de binnenkant van een van de koffers van de motoragent die mij staande hield.

Afbeelding

Op het brondocument heeft de agent het kaartnummer, datum kaart en voertuignummer genoteerd. Dit komt overeen met resp. het kaartnummer, datum en reg.no. van de ijktabel. Het kenteken van de motor heb ik niet genoteerd dus kan ik niet controleren. Zelfde geldt voor de bandenmaat. Wat het wegdraaital is... geen idee :huh:

Het bijbehorende brondocument:
Afbeelding

Ik weet niet of een verbalisant verplicht is om die dingen te vermelden op het brondocument of dat ze in het PV horen. PV heb ik nog niet ontvangen helaas.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Hoeft niet op het brondocument te worden opgenomen.
Brondocument is onder ambtseed/gelofte. Dit is voor een Mulder overtreding in principe genoeg en dan hoeft er geen proces-verbaal opgemaakt te worden.

Geef NOOIT een verklaring !!

suepahfly
Weet de weg
 Bericht 
Citaat:
Geef NOOIT een verklaring !!

Heb ik ook niet gedaan :boos: maar daar gaat het in dit topic even niet om.

Citaat:
Hoeft niet op het brondocument te worden opgenomen.

Gewoon geluk gehad hier dan. Maar zonder die gegevens heb je dus weinig aan de ijktabel.

Citaat:
Brondocument is onder ambtseed/gelofte. Dit is voor een Mulder overtreding in principe genoeg en dan hoeft er geen proces-verbaal opgemaakt te worden.

*confused* :-?
Furr schrijft hierboven bij het onderdeel staandehouding:
Citaat:
De politie wil je ook graag laten geloven dat dit brondocument een proces-verbaal is! Dat is dus absoluut niet zo, zie voorbeeld van een PV. Ook zeggen ze dat de aankondiging van beschikking, het PV is, dit is ook onzin.


en iets eerder:
Citaat:
Dit PV krijg je bij een Mulder niet! Echter is er een manier om hem wel te krijgen. Opvragen met een WOB verzoek en beroep je op het materiele gelijkheidsbeginsel. Want andere korpsen verstrekken hem ook wel eens, dus wil jij hem ook. Simpel zat.


Nou vraag ik me dus af: Mulder en PV, hoe zit dat nou?

Furr
Master
 Bericht 
Kijk, de politie maakt geen PV op onder Mulder. Echter als je daar om vraagt onder materieel gelijkhiedsbeginsel MOETEN ze dat maken, aangezien er meer korpsen dat doen.
En dat doe je dan weer mbv de WOB :)

En idd nooit verklaring geven :D :thumb_d:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Bij een Mulderovertreding wordt een zaakoverzicht gemaakt.
Wat in een zaakoverzicht staat is doorgaans NIET onder ambtseed.
Daarom vragen we bij een Mulder overtreding om een verhaal onder abtseed.
Iets dat lijkt op een proces-verbaal.

Is er nu in de onderliggende documentatie TOCH een document dat onder ambtseed is, dan is dat voldoende.

Ja, die verklaring: LAF. Leugen onder Ambtseed = Feit :boos:

Furr
Master
 Bericht 
@ dexter: de grondslag die ligt bij afwijkende borden geldt dat ook voor buiten bebouwde kom waar een 50 bord geplaatst is??

Is de N358 richting Leeuwarden, thv Drachterseweg en Taernserdijk...
Kan op Google Maps helaas geen borden zien. Maar misschien weet iemand dit?

dexter79
Master
 Bericht 
Lijkt me wel... Ook 50 is buiten bebouwde kom een afwijkende snelheid.

Sowieso kun je het altijd proberen, hooguit krijg je als antwoord dat de stukken niet bestaan.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Als je gegevens bij een gemeente opvraagt, loop je een grote kans dat ze je daar leges voor in rekening brengen. En bij parkeerbelastingen kunnen de leges heel hoog oplopen. Het is daarom beter om in je verzoek een maximumbedrag aan leges op te nemen.

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
@Ruitenheer,

Kan ik die leges meenemen in een verzoek tot vergoeding in een beroep? En indien ja, heb je daar ervaring mee hoe je dat moet aanpakken?

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
De WOB valt onder het bestuursrecht, en daardoor is het "Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht" van toepassing. In dat besluit zijn de kosten die vergoed kunnen worden gelimiteerd:

Citaat:
Artikel 1

Een veroordeling in de kosten als bedoeld in artikel 8:75 onderscheidenlijk een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, of 7:28, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend betrekking hebben op: a.
kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,
b.
kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een belanghebbende is meegebracht of opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht,
c.
reis- en verblijfkosten van een partij of een belanghebbende,
d.
verletkosten van een partij of een belanghebbende,
e.
kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken, en
f.
kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin enig wettelijk voorschrift verplicht tot tussenkomst van een gemachtigde die arts is.


Je zou kunnen proberen de legeskosten vergoed te krijgen op basis van onderdeel e. De tegenwerping zal zijn dat de stukken niet uit een openbaar register komen (wel openbaar, geen register). Ik heb er geen ervaring mee, maar ik zit in het algemeen aan de andere kant van het verhaal.

Furr
Master
 Bericht 
Hoe kan ik mijn begin post nou aanpassen?

Afbeelding

Voorbeeld cijfers:

AfbeeldingAfbeelding

 Pagina 1 van 10 [ 485 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy