» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 2  [ 80 berichten ]
Bartoow
Die hard
 Bericht 
Bezig met bezwaar en wob traject inzake VL018.

Hierbij de beschikking en wob verzoek welke verstuurd is.

Zal straks alle andere inmiddels ontvangen documenten plaatsen. Graag jullie tips and tricks!

Beschikking CJIB
Afbeelding

Brief Wob verzoek en bezwaar
Officier van Justitie
Antwoordnummer 53043
3505 VB Utrecht

XXX, XXXX 2010

Betreft: Bezwaarschrift in 1e instantie en Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij overweeg ik bezwaar te maken tegen beschikking met CJIB nummer: XXXXX
De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten.
Met tenminste hierin begrepen kopieën van:
• Het CJIB zaakoverzicht
• De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip.
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is voortgekomen uit justitiële opsporing. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.

Naar aanleiding hiervan verzoek ik u, mij een nadere termijn voor het indienen van deze gronden van bezwaar toe te staan.

Hoogachtend,


Wob verzoek KLPD
Korps Landelijke Politiediensten
Antwoordnummer 1005
3970 VB Driebergen

XXXXX, XXXXX 2010

Betreft: Verzoekschrift

Geachte heer/mevrouw,

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op CJIB nummer: XXXXX betrekking hebbende documenten. Met tenminste hierin begrepen kopieën van:
- Het brondocument;
- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;
- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip;
- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;
- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was;
- De FIP meetlijst;
- De akte van beëdiging van de dienstdoende verbalisant;
- De akte van aanstelling van de dienstdoende verbalisant;
- Een verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst en bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft.

Hoogachtend,


Furr
Master
 Bericht 
Is goed.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Nu komt het antwoord van het CVOM:

Pagina 1/2
Afbeelding

Pagina 2/2
Afbeelding

Wat valt mij op?
* Ik zou niet hebben aangegeven beroep te willen instellen in mijn brief..dit heb ik toch gedaan met de standaard regel? zo heb ik dat nu vaker gedaan en altijd geregistreerd.
* Heb bij CVOM zaakoverzicht en foto opgevraagd. Zaakoverzicht moeten zij toch wel hebben?

Wellicht jullie nog tips of opvallende zaken

Furr
Master
 Bericht 
Even brief sturen dat je dat wel hebt gedaan + onzorgvuldigheid officier ;) zit je alweer goed straks voor je beroep, extra grond.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
dat dacht ik ook al..thanx Furr!!

en voor wat betreft zaakoverzicht? dat moet toch in bezit zijn van CVOM en niet CJIB?

Furr
Master
 Bericht 
Klopt... maar je kan ook leuk in bezwaar gaan daartegen ;) staat in de brief onderaan ( nieuwe bezwaatermijnen = 6 weken ;) ;) ;) )

Bartoow
Die hard
 Bericht 
En hierbij de overige documenten:

Brief KLPD met gevraagde gegevens (klopt de mededeling over de FIP meetlijst en Proces verbaal?

Pagina 1
Afbeelding

Pagina 2
Afbeelding

Foto (op de andere foto staat alleen kenteken ingezoomd + andere gegevens zoals op foto 1)
Afbeelding

NMI rapport
Afbeelding

Overzicht zaakgegevens Mulder 1/2 (van KLPD)
Afbeelding

Overzicht zaakgegevens Mulder 2/2 (van KLPD)
Afbeelding

Certificaat
Afbeelding

Verder nog akte van aanstelling etc ontvangen, maar die zien er goed uit.
Ben benieuwd of er fouten te ontdekken zijn..

Furr
Master
 Bericht 
0603-1677 staat niet op de foto achter 6F en dat moet! Nu is er geen bewijs dat deze meetset geijkt is!

FIP is er niet bij een radar ;)

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Klopt... maar je kan ook leuk in bezwaar gaan daartegen


Dus in bezwaar gaan bij college van P.G inzake het doorsturen verzoek opsturen zaakoverzicht door OvJ naar CJIB?
Je hebt vast nog wel zo'n mooie brief liggen? O:)

Furr
Master
 Bericht 
Nee zon 1 heb ik nog nooit gedaan ;)

Ja bezwaar maken EN briefje naar CVOM sturen dat je wel daadwerkelijk bezwaar hebt gemaakt.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Bartoow schreef:
Dus in bezwaar gaan bij college van P.G inzake het doorsturen verzoek opsturen zaakoverzicht door OvJ naar CJIB?


Kan ik hier ook bij vermelden dat een standaard brief is gebruikt om zaakoverzicht door te sturen naar CJIB? Die hadden toch geen mandaat om dit te behandelen?

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
briefje naar CVOM sturen dat je wel daadwerkelijk bezwaar hebt gemaakt


Zie gemaakte brief. Iemand nog tips? Noem ik deze brief daadwerkelijk Aanvullend Beroepsschrift?

De Officier van Justitie
Antwoordnummer 53043
3503 VB Utrecht

XXXX , XXXXX2010

Betreft: AANVULLEND BEROEPSSCHRIFT
Beschikkingsnummer: XXXXXX
Zaaknummer: XXXXX

Geachte heer, mevrouw,

Op woensdag 27 oktober 2010 heb ik van u, de Officier van Justitie, een brief ontvangen, waarin u mij door middel van een standaard brief wijst op het feit dat ik in mijn brief niet zou hebben aangegeven beroep te willen instellen.
Naar aanleiding van uw brief constateer ik dat u mijn brief niet goed heeft gelezen.

Bij deze wijs ik u er op dat het gebrek aan zorgvuldigheid van de Officier van Justitie mij nu noodzaakt tot het schrijven van een reactie, welke bij een juiste uitvoering van de wettelijke bepalingen en procedures zoals onder meer vastgelegd in de WOB en WAHV, niet nodig zouden zijn geweest. De ?algemene beginselen van behoorlijk bestuur? zoals vastgelegd in de Awb en dan met name het beginsel van zorgvuldigheid (art. 3:2) worden dan ook door u, de Officier, ter zijde gelegd.

De reden dat ik u hierop wijs ligt in het feit dat ondergetekende in de brief van XXXXXX op eigen initiatief een brief heeft verstuurd naar de Officier van Justitie met deze regels: ?Hierbij overweeg ik bezwaar te maken tegen beschikking met CJIB nummer: XXXXXXX.
De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.?
Tevens staat vermeld achter betreft: ?Bezwaarschrift in 1e instantie + wob verzoek.
Zodoende heeft ondergetekende voldaan aan zijn verplichtingen. Bijgaand treft u deze brief nogmaals aan.

Mocht de u naar aanleiding van dit aanvullend beroepschrift alsnog besluiten de beschikking te vernietigen, dan dient dit te gebeuren onder mededeling aan het CJIB, met afschrift aan klager, tot restitutie van de zekerheidsstelling.

Voor zover dit beroepschrift gegrond wordt verklaard, doe ik een beroep op een vergoeding voor de mijnerzijds gemaakte kosten in deze (voor)zaak als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Hoogachtend,


Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
0603-1677


waar zie je deze gegevens op het ijkrapport dan?

Klopt trouwens het certificaat van de verbalisant? Is dit het certificaat behorende bij Multanova? Of is dat standaard certificaat?

Furr
Master
 Bericht 
Volgens mij is het een digitale Multanova. Zou ik vandaag even voor je opzoeken in mijn map :P

Ijkrapport bovenste 6F en daaronder staat serienummer.

Brief is goed.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Bartoow schreef:
0603-1677


zou dan achter 6F moeten zijn > 0603-2217 ?

Furr
Master
 Bericht 
Klopt, dat is net als met de RLC36, elk ding heet 6F... jah welke van alle 6F's dan??? -> de 0603-2217... alleen... staat niet op de foto... dus onwettig!

Bartoow
Die hard
 Bericht 
thanx Furr! en al in je grote Furr's map gekeken voor het certificaat?

Wanneer stuur ik die onzorgvuldigheidsbrief naar CVOM? En klopt het onderwerp Aanvullend beroepschrift?

Furr
Master
 Bericht 
Ik heb gecheckt net voor je: beide zaken zelfde certificaat, alleen waren dat mijn 1e 2 zaken dus geen idee of het klopt.

Stuur direct OZVH brief naar CVOM. Doe maar gewoon onderwerp: herhaling bezwaar bij niet lezen

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Bezwaar bij College procureurs generaal ?

In je eerste brief heb je aangegeven dat je OVERWEEGT om bezwaar te maken.
Dit is niet genoeg.
Juridisch moet dit stelliger: Hierbij maak ik bezwaar........................De gronden voor mijn bezwaar zullen door mij geformuleerd worden na.................

Als je zegt: 'Ik overweeg' dan is dat dus niet voldoende. Nu zal de CVOM geen dossier aan maken.
Zeg je: ´Ik maak bezwaar´ dan zal er een dossier worden aangemaakt en de CVOM vraagt het zaakoverzicht op bij het CJIB.

In jouw geval heeft bezwaar maken bij het College PG's geen zin.
Omdat je slechts ´overweegt´ bezwaar te maken zal het bezwaar bij het College ongegrond worden bevonden.
De CVOM stuurt het verzoek voor het zaakoverzicht nu door naar het CJIB.
Formeel heeft het CJIB geen mandaat om op Wob verzoeken te beslissen.
Echter, informeel zullen ze je het toesturen.
Zou je het daar niet mee eens zijn dan staat daartegen beroep open bij de bestuursrechter.
De tegenpartij zal dan de Minister van Justitie zijn.
Zoiets zou je dan eventueel wel kunnen winnen. Maar waarom al die moeite ? Je krijgt immers het zaakoverzicht van het CJIB.

Voortaan dus stelliger aangeven: "Ik maak bezwaar", dan loopt het gewoon goed.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Barbertje schreef:
In je eerste brief heb je aangegeven dat je OVERWEEGT om bezwaar te maken.
Dit is niet genoeg.
Juridisch moet dit stelliger: Hierbij maak ik bezwaar........................De gronden voor mijn bezwaar zullen door mij geformuleerd worden na.................


Dank voor je opmerkingen, echter heb ik deze brief vaker zo gestuurd en dan ging dit wel goed..is dit dan toevallig? Zalde tekst aanpassen in mijn standaard brieven.


Barbertje schreef:
De CVOM stuurt het verzoek voor het zaakoverzicht nu door naar het CJIB.
Formeel heeft het CJIB geen mandaat om op Wob verzoeken te beslissen.
Echter, informeel zullen ze je het toesturen.

Wat gebeurd er met de termijn inzake Wob? Gaat die opnieuw 4 weken lopen vanaf moment doorsturen van CVOM naar CJIB?

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Ik heb gecheckt net voor je: beide zaken zelfde certificaat, alleen waren dat mijn 1e 2 zaken dus geen idee of het klopt.


Wat bedoelje precies? :huh:

Furr
Master
 Bericht 
Certificaat vroeg je toch of dat klopte? Ik heb gekeken bij 2 zaken van mij en zelfde certificaten.

Over je PM: Nu ik dat stuk van Barbertje lees heeft hij inderdaad gelijk, stuur dus de "onzorgvuldigheidsbrief" alleen dan dus met IK MAAK BEZWAAR ipv IK OVERWEEG BEZWAAR TE MAKEN :thumb:
dan ben je weer op het goede spoor.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Over je PM: Nu ik dat stuk van Barbertje lees heeft hij inderdaad gelijk, stuur dus de "onzorgvuldigheidsbrief" alleen dan dus met IK MAAK BEZWAAR ipv IK OVERWEEG BEZWAAR TE MAKEN
dan ben je weer op het goede spoor.


Ikke nie snap denk ik.... :oops: ik heb in mijn eerste brief toch niet gezet "ik maak bezwaar"? Dit dan wel zo in de onzorgvuldigheidsbrief zetten dat ik dat wel zo gedaan heb?

Furr
Master
 Bericht 
Lees stukje van Barbertje even. Er moet wel duidelijk in de brief staan IK MAAK BEZWAAR. Dus als je dat er duidelijk in zet is er geen probleem.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Ja dus ik moet de brief (wob verzoek) opnieuw sturen? Of de onzorgvuldigheidsbrief sturen en daarin zetten ik maak bezwaar?

Furr
Master
 Bericht 
Bezwaar inclusief WOB opnieuw sturen met de mededeling IK MAAK BEZWAAR

Bartoow
Die hard
 Bericht 
oke..en dan kan onzorgvuldigheid vervallen?
dan gaat de termijn wob opnieuw lopen voor CVOM?

Furr
Master
 Bericht 
Klopt doe dat maar zo inderdaad.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Zo dus?
Officier van Justitie
Antwoordnummer 53043
3505 VB Utrecht

Plaats, datum 2010

Betreft: Bezwaarschrift in 1e instantie en Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen beschikking met CJIB nummer: XXXXXX.
De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten.
Met tenminste hierin begrepen kopieën van:
? Het CJIB zaakoverzicht
? De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip.
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is voortgekomen uit justitiële opsporing. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.

Hoogachtend,

NAW

Furr
Master
 Bericht 
Die klopt helemaal ja :thumb:

Bartoow
Die hard
 Bericht 
haha..kijk samen komen we er wel! :thumb:

Heb de regel maar even veranderd in mijn standaard brieven.

Gaat de termijn nu opnieuw lopen vanaf het opsturen van deze brief?

Furr
Master
 Bericht 
Bartoow schreef:
Gaat de termijn nu opnieuw lopen vanaf het opsturen van deze brief?

Voor CVOM wel ja. Politie is doorgestuurd las ik in 1 van je brieven. Ik weet niet of je daar apart naar heb gestuurd? Neem aan van wel :)

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Neem aan van wel

:kniktja:

Dus ik houd gewoon de 4 weken aan vanaf mijn brief aan politie/KLPD.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Heb ik nog iets aan het sjabloon met betrekking tot mijn foto?

Furr
Master
 Bericht 
Sjabloon geldt hierbij niet alleen GATSO.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
das dan weer jammer..

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Vandaag weer post mogen ontvangen uit de Politie molen even wat vragen:

1. Een ovb wob. Echter het zaaknummer is hier ineens veranderd: laatste cijfer behoort een 6 te zijn is nu een 7 (maakt dit uit?)
Edit: nog een brief vandaag ontvangen met zaakoverzicht eindigend op de 7, echter is dit een andere zaak (staat aanhanger op met gegevens).
Kan ik een soort van onzorgvuldigheidsbrief sturen?

2. Ik heb voor het oorspronkelijke zaaknummer al een bevstiging wob gehad incl documenten..hoezo dubbel werk? Kan ik hier nog iets mee?

3. Kan dit te maken hebben dat CVOM zaak heeft doorgestuurd naar KLPD? Staat niet specifiek benoemd in beide brieven.

4. Verder Zaakoverzicht van CJIB ontvangen, echter maar 2 pagina's! Ik wil ze uiteraard alle 5 hebben. Hoe te handelen?

5. Ziet net dat genoemd zaakoverzicht op de foto absoluut niet overeenkomt met nummer zaakoverzicht van CJIB. Klopt/kan dit?

6. Op de foto staat een andere ijkdatum dan op het ijkrapport. Grond voor bezwaar?

Indien gewenst kan ik alle documenten nog even inscannen.

dank maar weer voor jullie hulp!

Furr
Master
 Bericht 
Bartoow schreef:
1. Een ovb wob. Echter het zaaknummer is hier ineens veranderd: laatste cijfer behoort een 6 te zijn is nu een 7 (maakt dit uit?)
Edit: nog een brief vandaag ontvangen met zaakoverzicht eindigend op de 7, echter is dit een andere zaak (staat aanhanger op met gegevens).
Kan ik een soort van onzorgvuldigheidsbrief sturen?

2. Ik heb voor het oorspronkelijke zaaknummer al een bevstiging wob gehad incl documenten..hoezo dubbel werk? Kan ik hier nog iets mee?

3. Kan dit te maken hebben dat CVOM zaak heeft doorgestuurd naar KLPD? Staat niet specifiek benoemd in beide brieven.

4. Verder Zaakoverzicht van CJIB ontvangen, echter maar 2 pagina's! Ik wil ze uiteraard alle 5 hebben. Hoe te handelen?

5. Ziet net dat genoemd zaakoverzicht op de foto absoluut niet overeenkomt met nummer zaakoverzicht van CJIB. Klopt/kan dit?

6. Op de foto staat een andere ijkdatum dan op het ijkrapport. Grond voor bezwaar?

Indien gewenst kan ik alle documenten nog even inscannen.


1. Even bellen en opheldering vragen... dat je 2 WOBs hebt lopen en je wilt zeker weten dat de goede is overgekomen!

2. Oh je hebt al een OVB. Dan geldt deze voor de andere. Niet druk om maken verder.

3. Denk ik niet.

4. Bezwaar maken via de beslissing ;) ;) ;) kunnen ze toch niet aan dus wordt na 6 weken ingebreke :P

5. Hmm vreemd scan eens in??

6. Altijd proberen wat in jou voordeel werkt. Ook even scannen!

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Voor wat betreft punt 1:

Op de doorstuurbrief of ovb van doorstuurbrief stond ineens een ander zaaknummer (laatste nummer was nu 7 ipv 6). Op het mulder zaakoverzicht welke is toegevoegd door KLPD zitten nu de gegevens van iemand anders. Zaak met eindcijfer 7 heeft niks met die van mij te maken.

De gegevens welke ik wilde hebben (foto en aktes etc) had ik al ontvangen via brief aan KLPD. Zij reageren nav doorsturen CVOM.

Voor wat betreft punt 4:

Moet ik in bezwaar gaan bij CJIB of bij CVOM? Bij CVOM was de zaak niet geregistreerd ivm "overweeg bezwaar te maken".
Wat zet ik in zo'n brief?

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Foto met zaaknummer 123456
Afbeelding

Zaakoverzicht met zaaknummer 461352 (in ieder geval compleet anders)
Afbeelding

Hoort dit nummer niet overeen te komen?

Wat betekent het fotofilmnummer op het zaakoverzicht? Waar verwijst dat naar of wat houdt dat in?

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Hierbij de overige documenten welke zijn ontvangen:

Ovb Wob met hier in eens aan foutief zaaknummer, wel juiste personalia bij geadresseerde ingevuld
Afbeelding

Wob verzoek met foutief zaaknummer (eindigend op 7 ipv 6)
zie ook de opmerkingen op pagina 2 ten aanzien van de foto.
Afbeelding

Afbeelding

Foto met ijkdatum (anders dan op ijkrapport en zaakoverzicht)
Afbeelding

Als laatste het foutieve zaakoverzicht (eindigend op 7) met gegevens van een aanhanger (niet van mij!)
Afbeelding

Afbeelding

Ben benieuwd wat jullie er van vinden!

Furr
Master
 Bericht 
Bartoow schreef:
Moet ik in bezwaar gaan bij CJIB of bij CVOM? Bij CVOM was de zaak niet geregistreerd ivm "overweeg bezwaar te maken".
Wat zet ik in zo'n brief?

Van wie je de beslissing hebt gekregen, dáár moet je in bezwaar gaan. Argumenten: zaakoverzicht heeft 5 pagina's niet 2.

Die van de ijkdatum is wel geinig ja. Zal dat wel meenemen, tevens achter 6F staat geen nummer dus onwettig bewijs.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Van wie je de beslissing hebt gekregen, dáár moet je in bezwaar gaan. Argumenten: zaakoverzicht heeft 5 pagina's niet 2.

Oke CJIB dus :thumb:


Furr schreef:
Die van de ijkdatum is wel geinig ja. Zal dat wel meenemen,

Komt op de lijst :thumb:


Furr schreef:
tevens achter 6F staat geen nummer dus onwettig bewijs.

Die had ik al genoteerd dankzij jouw eerdere tip O:)

Kan ik nog wat met dat zaaknummer wat niet overeenkomt en het ontvangen van de andere gegevens omdat men er een 7 van heeft gemaakt?

Furr
Master
 Bericht 
Zou er niet teveel over in zitten over zon nummertje eerlijk gezegd.

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Zou er niet teveel over in zitten over zon nummertje eerlijk gezegd.


Slaap er niet minder om hoor..haha (f)

Wel raar is het dat het zaaknummer van het zaakoverzicht compleet anders is dan die van de foto. Mag dit?

Maar als er een mogelijkheid tot bezwaar uit voort kan komen, dan hoor ik dat altijd graag he :thumb:

Netjes is het toch niet mij verkeerde gegevens te sturen. Ik zelf zorg ook dat ze de juiste brieven ontvangen met alle juiste gegevens.. O:)

Furr
Master
 Bericht 
Bartoow schreef:
Wel raar is het dat het zaaknummer van het zaakoverzicht compleet anders is dan die van de foto. Mag dit?

Ik heb even nagekeken wat je bedoeld, maar dat zaaknummer is weggehaald haha. Maar daar kun je altijd wel een opmerking over plaatsen. Zal niet veel helpen, maar nee = altijd verliezen :P dus gewoon doen dan :)

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
maar dat zaaknummer is weggehaald haha

O:)
Klopt..het zijn 2 compleet verschillende nummers ieder geval. Niet enkel het laatste cijfer dat niet klopt. Zet ik dit in mijn bezwaarschrift? Of deze lekker algemeen houden i.c.m. Jumbo?

Furr
Master
 Bericht 
Zet maar in je bezwaar en noem het onzorgvuldig ;) je weet maar nooit hoe zij het lezen :D

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Zet maar in je bezwaar en noem het onzorgvuldig je weet maar nooit hoe zij het lezen

Zal van het weekend eens wat brieven in elkaar klussen :thumb:

Bartoow
Die hard
 Bericht 
Briefje aan CJIB i.v.m. ontvangen van slechts 2 pagina's van het zaakoverzicht.

Is deze zo akkoord? Of iemand nog tips? Hoelang is de termijn voor het opsturen?


Centraal Justitieel Incassobureau
T.a.v. Centrale Productie Unit
Antwoordnummer 7075
8900 WC Leeuwarden

XXX, XXXXX 2010

Betreft: Bezwaar n.a.v. Wob-verzoek
CJIB nummer: XXXXXXX

Geachte heer/mevrouw,

Op XXXXX 2010 ontving ik uw brief waarin u mij het CJIB zaakoverzicht toestuurt zoals gevraagd in mijn brief op grond van de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2.
Echter heb ik enkel de eerste 2 pagina?s van het 5 pagina?s tellende zaakoverzicht ontvangen.

Hierbij maak ik dan ook bezwaar tegen deze beslissing.

Ik verzoek u hierbij alsnog het complete, 5 pagina?s tellende, CJIB zaakoverzicht naar mij toe te sturen.
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan.

Hoogachtend,

NAW

Bijlage: Kopie beschikking niet nodig, aangezien zaaknummer duidelijk is vermeld


 Pagina 1 van 2 [ 80 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy