» Juridisch » WOB helpdesk   

Postingstijd interval gedetecteerd van 34.2 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 29 van 31  [ 1530 berichten ]
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
hangmat schreef:
heb ik het OM middels een schrijven en een formulier dwangsom eind mei in gebreke gesteld.

Welk formulier heb je gebruikt? Wanneer heb je dat schrijven verzonden en op welke manier?

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
WJM schreef:
En jouw herhalingen *zouden* ingebrekestellingen kunnen zijn, als ze maar niet te vrijblijvend verwoord zijn....cq door het BO anderszins zouden kunnen worden opgevat.

..is ook sterk ervan afhankelijk in welke arrondissement hangmat woont..

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
In welk arrondissement woon je?

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
Dag,

Opgevraagd heb ik een ijkrapport, een fip meetlijst en een zaakoverzicht.

Na IGB en over het verstrijken van de 2 weken heb ik een zaakoverzicht ontvangen.

In mijn brief vraag ik in mijn stuk tekst omtrent mijn bezwaar in eerste instantie om de ijkrapport en fipmeetlijst volgens WOB art 6 en 7 lid 1a en 2. Aan het einde van mijn brief vraag ik nog het zaakoverzicht op om mij verder te verdedigen.

Het zaakoverzicht heb ik dus ontvangen, maar over het ijkrapport en fip meetlijst wordt niks gerept. Hoe te handelen? En loopt de dwangsom gewoon door?


Die hard
 Bericht 
 
In mijn brief vraag ik in mijn stuk tekst omtrent mijn bezwaar in eerste instantie om de ijkrapport..

Ik vrees dat er voorliggend niet eens sprake is van een Wob-verzoek.

Voldoet jouw verzoek aan de nieuwe "eisen" (vgl https://www.flitsservice.nl/phpBB/post3731295.html#p3731295)?

- Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een Wob-verzoek. Gebruik dus niet "bezwaar" als kenmerk, maar "Wob-verzoek"
- Er moet een beroep op artikel 3 Wob worden gedaan en om openbaarmaking van documenten worden gevraagd. Louter onder de Wob om "informatie" vragen is onvoldoende.
- Duidelijk aangeven dat er niet sprake is van een inzageverzoek ex artikel 7:18 lid 4 Awb


Die hard
 Bericht 
 
Voldoet jouw verzoek aan de nieuwe "eisen" (vgl https://www.flitsservice.nl/phpBB/post3 ... l#p3731295)?
- Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een Wob-verzoek. Gebruik dus niet "bezwaar" als kenmerk, maar "Wob-verzoek"
- Er moet een beroep op artikel 3 Wob worden gedaan en om openbaarmaking van documenten worden gevraagd. Louter onder de Wob om "informatie" vragen is onvoldoende.
- Duidelijk aangeven dat er niet sprake is van een inzageverzoek ex artikel 7:18 lid 4 Awb
Helaas moet ik nu een vierde "eis" bijvoegen: De CVOM lijkt ook Wob-verzoeken "nieuwe style" onder de Wahv te kunnen schuiven indien er enkel om stukken wordt gevraagd welke onder de CVOM berusten. Bezwaar en beroep tegen zulk een besluit lijken niet kansrijk in verband met gebrek aan procesbelang ([url=www.flitsservice.nl/phpBB/post3738414.html#p3738414]). Dus de noodzaak voor "eis vier":
- Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een Wob-verzoek. Gebruik dus niet "bezwaar" als kenmerk, maar "Wob-verzoek"
- Er moet een beroep op artikel 3 Wob worden gedaan en om openbaarmaking van documenten worden gevraagd. Louter onder de Wob om "informatie" vragen is onvoldoende.
- Duidelijk aangeven dat er niet sprake is van een inzageverzoek ex artikel 7:18 lid 4
- Vraag bij de CVOM nooit enkel om het zaakoverzicht, maar altijd ook om documenten welke niet onder de CVOM berusten (ijkrapporten etc.)


Die hard
 Bericht 
 
Voldoet jouw verzoek aan de nieuwe "eisen" (vgl https://www.flitsservice.nl/phpBB/post3 ... l#p3731295)?
- Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een Wob-verzoek. Gebruik dus niet "bezwaar" als kenmerk, maar "Wob-verzoek"
- Er moet een beroep op artikel 3 Wob worden gedaan en om openbaarmaking van documenten worden gevraagd. Louter onder de Wob om "informatie" vragen is onvoldoende.
- Duidelijk aangeven dat er niet sprake is van een inzageverzoek ex artikel 7:18 lid 4 Awb
Helaas moet ik nu een vierde "eis" bijvoegen: De CVOM lijkt ook Wob-verzoeken "nieuwe style" onder de Wahv te kunnen schuiven indien er enkel om stukken wordt gevraagd welke onder de CVOM berusten. Bezwaar en beroep tegen zulk een besluit lijken niet kansrijk in verband met gebrek aan procesbelang (http://www.flitsservice.nl/phpBB/post3738414.html#p3738414). Dus de noodzaak voor "eis vier":
1. Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van een Wob-verzoek. Gebruik dus niet "bezwaar" als kenmerk, maar "Wob-verzoek"
2. Er moet een beroep op artikel 3 Wob worden gedaan en om openbaarmaking van documenten worden gevraagd. Louter onder de Wob om "informatie" vragen is onvoldoende.
3. Duidelijk aangeven dat er niet sprake is van een inzageverzoek ex artikel 7:18 lid 4
4. Vraag bij de CVOM nooit enkel om het zaakoverzicht, maar altijd ook om documenten welke niet onder de CVOM berusten (ijkrapporten etc.)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
M14 schreef:
Wat zijn de vervolgstappen?

De dwangsomvordering lijkt mij prematuur. Ik zou nu nog een tweede igs versturen.


Master
 Bericht 
4. Vraag bij de CVOM nooit enkel om het zaakoverzicht, maar altijd ook om documenten welke niet onder de CVOM berusten (ijkrapporten etc.)


Is het dan nog zinvol om die documenten ook bij de politie op te vragen?
Of voortaan alles via CVOM?


Die hard
 Bericht 
 
hneel schreef:
Is het dan nog zinvol om die documenten ook bij de politie op te vragen?
Of voortaan alles via CVOM?
De foto en zaakgegevens politie krijg je sowieso niet onder de Wob, maar onder de Wpg. Dus twee verzoeken naar de politie: Een Wob-verzoek voor ijkcertificaten etc en een Wpg-verzoek voor politiegegevens zoals de foto en zaakgegevens. Het Wpg-verzoek kan je zelfs per fax naar de politie sturen! :D

..en voor het zaakoverzicht mag men gerust in toekomst bij het CJIB aankloppen om de CVOM wat te ontlasten! :wink:

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
M14 schreef:
Dan is een dwangsom vordering toch terecht? En die is inmiddels ook al weer een maand geleden verstuurd.
Nee. De dwangsomvordering was prematuur:
Artikel 4:18 Awb schreef:
Het bestuursorgaan stelt de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vast binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was.Master
 Bericht 
Citaat:
Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep

Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen

Artikel 6:12
1.
Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, is het niet aan een termijn gebonden.
2.
Het beroepschrift kan worden ingediend zodra:
a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende beschikking bekend te maken, en
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.
3.
Indien redelijkerwijs niet van de belanghebbende kan worden gevergd dat hij het bestuursorgaan in gebreke stelt, kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen.

4.
Het beroep is niet-ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is ingediend.


Beroep instellen wegens fictieve weigering, er is reeds een DS gevorderd, nieuwe IGS is niet vereist.


Die hard
 Bericht 
 
Ja maar de dwangsomvordering lijkt mij prematuur. De laatste dag waarover een dwangsom - en daar gaat het om! - verschuldigd was is 27 augustus 2014. De dwangsomvordering had dus 14 dagen na het nemen van dat besluit moeten worden verstuurd. Op 02 september 2014 was het orgaan niet in gebreke voor zover het de dwangsombeschikking betreft.


Master
 Bericht 
Citaat:
Niet tijdig beslissen. Uitblijven dwangsombesluit. Nu uit de ingebrekestelling terzake van het uitblijven op een beslissing op het Wob-verzoek al duidelijk was dat eiser aanspraak wilde maken op dwangsommen wanneer niet tijdig zou worden beslist, hoefde eiser in redelijkheid verweerder niet opnieuw voor het uitblijven van het dwangsombesluit ingebreke te stellen.


ECLI:NL:RBDHA:2013:11721

In casu volgt het uit de vorderingsbrief :wink:


Die hard
 Bericht 
 
Maar da's één uitspraak en dan ook nog van Rb. Den Haag..

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
Inderdaad!


Master
 Bericht 


Het volgt uit art. 6:12, lid 3 Awb en er zijn wel meer uitspraken ........

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
Ik vrees dat er voorliggend niet eens sprake is van een Wob-verzoek.


Onderwerp van de brief is;

Bezwaar in 1e instantie en verzoek van opsturen documenten omtrent cjibnummer x

Ik vraag in het midden van de brief dat ik ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en 7 lid 1a en lid 2 het ijkrapport en de FIP meetlijst.

Aan het eind van de brief vraag ik ook ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en 7 lid 1a en lid 2 het zaakoverzicht.

Dit zaakoverzicht heb ik, weliswaar te laat, ontvangen. Over het ijkrapport en fip meetlijst wordt niet gerept.
Is het dan nog steeds niet voor de hand liggend?


Master
 Bericht 
Dit zaakoverzicht heb ik, weliswaar te laat, ontvangen.


Onder de Wob of als "verzoek ihkv de Wahv" ?


Die hard
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Onder de Wob of als "verzoek ihkv de Wahv" ?


"in het kader van de Wahv-procedure", staat er bij.


Master
 Bericht 
Plaats die brief eens ...... of per mail :wink:

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
svdongen schreef:
Merk op, dat hiertegen geen materiële rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, omdat sprake is van een ongeclausuleerde verstrekking ;)
Een mogelijk verbeurde dwangsom levert wel een procesbelang! :D


Die hard
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Plaats die brief eens ...... of per mail


Ik mail je de brieven wel even :)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
Ik zeg verder niks:
3.6. [gedaagde] heeft in een vrij kort tijdsbestek van circa twee maanden een aanzienlijke hoeveelheid Wob-verzoeken met betrekking tot zeer uiteenlopende onderwerpen ingediend bij de Gemeente, waarbij het verzoek om informatie min of meer was verstopt tussen allerlei (algemene) informatie over het betreffende onderwerp. Verder heeft [gedaagde] - daarnaar gevraagd - geen overtuigende/redelijke verklaring kunnen geven voor het indienen van zijn verzoeken, zodat niet kan worden aangenomen dat hij bij de door hem gewenste informatie een reëel belang heeft. Voorts volgt uit de onweersproken stellingen en producties van de Gemeente dat [gedaagde] in voorkomende gevallen de Gemeente in gebreke stelde zodra deze - naar zijn mening - niet tijdig reageerde op een verzoek. Bovendien is aannemelijk dat het ambtelijk apparaat van de Gemeente onevenredig en - mede gelet op hetgeen hierna wordt overwogen - onnodig wordt belast als gevolg van de grote hoeveelheid Wob-verzoeken van [gedaagde], met alle nadelige gevolgen voor de Gemeente van dien.

.........

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- verbiedt [gedaagde] om meer dan twee Wob-verzoeken per kalendermaand in te dienen bij de Gemeente, dan wel haar diensten en/of organen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere keer dat [gedaagde] daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,--;

- bepaalt dat de dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 3.11 vermeld;

- veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot op dit vonnis aan de zijde van de Gemeente begroot op € 1.519,77, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat, € 608,-- aan griffierecht en € 95,77 aan dagvaardingskosten;

- veroordeelt [gedaagde] tevens in de nakosten, forfaitair begroot op € 131,-- aan salaris advocaat;

- bepaalt dat, indien niet binnen veertien dagen na het uitspreken van dit vonnis aan de kostenveroordelingen is voldaan, daarover de wettelijke rente verschuldigd;

- bepaalt dat, indien en voor zover [gedaagde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en het vonnis om die reden door de Gemeente aan [gedaagde] is betekend, de nakosten worden vermeerderd met een bedrag van € 68,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na voormelde aanschrijving en met de explootkosten van de betekening van dit vonnis;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.


Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
 Pagina 29 van 31 [ 1530 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy