» Juridisch » WOB helpdesk   

Postingstijd interval gedetecteerd van 50.2 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 30 van 31  [ 1530 berichten ]
TMFKAV
Master
 Bericht 
Van belang is:

- Voldoende specifiek (duidelijke verwijzing naar het eerdere verzoek met datum en evt. kenmerk)
- Aangeven dat de beslistermijn is verstreken
- Dwingende nadere termijn stellen om alsnog een besluit te nemen (14 dagen)

- Schriftelijk :wink:

dikkydik
Master
 Bericht 
"Ik stel u in gebreke" is niet afdoende?

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
Nee zo af en toe komt er een uitspraak voorbij dat een ingebrekestelling onvoldoende duidelijk/specifiek is, en daarom geen dwangsom verbeurd is of beroep bij niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk is.

M14
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Inderdaad!


Nu zijn we inmiddels weer een paar weken verder en ik heb nog niks gehoord. Wat kan ik het beste doen? Opnieuw de brief sturen die ik eerder had gestuurd?

TMFKAV
Master
 Bericht 
@M14 Open even een eigen topic en plaats alle brieven die verstuurd en ontvangen zijn (anoniem), dan is er een goed advies te geven.

hneel
Master
 Bericht 
Wat denken jullie hier van?

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=81696&summary_only=&q=

puntje 4.1
Gaat het hier wellicht om een faxverzendbewijs van pdffax? wordt het bewijs hier zomaar terzijde geschoven?

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
De appellant zal het zeker weten! :)

TMFKAV
Master
 Bericht 
Als het Wob-verzoek op pag. 2 heeft gestaan zou het zomaar kunnen ........

svdongen
Master
 Bericht 
 
Toch vreemd: dat faxverzendbewijs biedt meer waarborg dan een aangetekende brief?!

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
Niet als uit dat faxbewijs niet blijkt dat je inderdaad het bewuste WOB verzoek hebt verzonden.
Dat is het hele probleem met bewijzen dat je een bepaalde brief op een bepaalde datum hebt verzonden.

svdongen
Master
 Bericht 
 
Maar een aangetekende brief biedt niet meer waarborg dan een faxverzendbewijs van de eerste pagina (zonder tekst). De Afdeling wijkt hier af van eerdere lijnen van ook de CRvB e.d. Misschien wegens casuïstische omstandigheden, maar een heel representatieve uitspraak is het niet (zonder verdere motivatie).

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
Klopt, dus enige waterdichte manier is door documenten bij de balie af te geven en per pagina een kopie met stempel voor ontvangst te vragen, met datum. Erg praktisch is het alleen niet.
(Of alles op pagina 1 van je fax zetten natuurlijk)

ceriadwen
Master
 Bericht 
ik breng altijd alles persoonlijk en laat het aan de balie afstempelen EN tekenen voor ontvangst.

Vorig jaar weigerde een ambtenaar af te tekenen en stempelen........ daar heb ik goed herrie over gemaakt kan ik je verzekeren, en dat gaat nooit meer bij dat overheidsorgaan gebeuren.

dikkydik
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:
Als het Wob-verzoek op pag. 2 heeft gestaan zou het zomaar kunnen ........


Waarom bewijst het bo niet even dat op pagina 2 niets stond?

Citaat:
3.
Een faxbericht met een Wob-verzoek van [appellant] is volgens de minister eerst op 7 maart 2013 door hem ontvangen, zo blijkt uit een door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna: het CVOM) op dat verzoek geplaatste ontvangststempel.


Ze erkennen gewoon een wob verzoek te hebben ontvangen.
IGS is simpelweg prematuur.


Citaat:
4.1. [appellant] heeft in beroep een fax-verzendbewijs overgelegd. Hieruit blijkt dat op 6 februari 2013 een door hem verzonden faxbericht van twee pagina’s bij de minister is afgeleverd. De eerste pagina is verkleind op het fax-verzendbewijs weergegeven. Uit deze weergegeven pagina blijkt niet dat het op 6 februari 2013 door de minister ontvangen faxbericht een Wob-verzoek bevat. [appellant] heeft met het door hem in beroep overgelegde fax-verzendbewijs derhalve niet aannemelijk gemaakt dat hij op 6 februari 2013 een Wob-verzoek bij de minister heeft ingediend. De minister diende uiterlijk op 5 april 2013 op het door hem op 7 maart 2013 ontvangen Wob-verzoek te beslissen.


6 februari? Zorgvuldig heur. :roll:

ikkeke
Master
 Bericht 
Ik zit met een vraag omtrent een wob verzoek die ik bij de nationale politie heb ingediend nav een nieuwsbericht.
Deze hebben na 4 weken doorgestuurd naar gemeente.

Weer 4 weken later komt gemeente na onderzoek en overleg tot de conclusie dat de informatie toch echt berust bij de nationale politie en stuurt verzoek weer terug naar politie.

Gaat voor de politie nu weer een nieuwe termijn van 4 weken lopen of geldt de initiële datum van mijn wob-verzoek?
Want dan wordt het hoog tijd om eens in gebreke te stellen...
Anderzijds hebben ze wel gereageerd op mijn wob verzoek (een beslissing genomen?) door door te sturen en zou ik daartegen in bezwaar moeten...

Ik weet even niet hoe ik hiermee om moet gaan dus graag advies (f)

ArneL
Pro
 Bericht 
 
M.i. begint er weer gewoon een nieuwe beslistermijn. Bovendien heb je blijkbaar geen bezwaar gemaakt tegen de eerste afwijzing van de nationale politie (waarop doorzending is gevolgd), dus was je het er mee eens dat de documenten niet onder de politie berust.

svdongen
Master
 Bericht 
 
De politie ontvangt eigenlijk een hernieuwde aanvraag onder art. 4:6 Awb is er ook een nieuw feit: de gemeente heeft de documenten niet. Echter, waarom zou de politie ze wel hebben? Het is eigenlijk aan de gemeente om uit te zoeken waar de documenten zijn. Ik zou dus ook bezwaar maken bij de gemeente op die gronden. Zie verder ook art. 3:3 Awb.

Bounty
Master
 Bericht 
 
@svdongen Geen bezwaar tegen het eerste besluit van doorzending als de documenten daadwerkelijk bij de nationale politie aanwezig is?

ikkeke
Master
 Bericht 
Dank voor de tips.
ArneL schreef:
Bovendien heb je blijkbaar geen bezwaar gemaakt tegen de eerste afwijzing van de nationale politie
Klopt, maar dit kan alsnog, zit nog binnen de 6 weken bezwaartermijn.
ArneL schreef:
dus was je het er mee eens dat de documenten niet onder de politie berust.
Tja, je kan het misschien naïef noemen, maar ik weet toch niet bij welk BO bepaalde documenten aanwezig zijn. Dat kunnen zij veel beter beoordelen...
Bounty schreef:
@svdongen Geen bezwaar tegen het eerste besluit van doorzending als de documenten daadwerkelijk bij de nationale politie aanwezig is?
bezwaar tegen het eerste besluit van doorzending lijkt me ook nog wel zinvol....

Bounty
Master
 Bericht 
 
Heb je het wobverzoek wellicht naar de verkeerde eenheid van de nationale politie gezonden?

svdongen
Master
 Bericht 
 
Bounty schreef:
Heb je het wobverzoek wellicht naar de verkeerde eenheid van de nationale politie gezonden?

Het is nu een bestuursorgaan dus dan zou interne doorzending moeten plaatsvinden.
Bounty schreef:
@svdongen Geen bezwaar tegen het eerste besluit van doorzending als de documenten daadwerkelijk bij de nationale politie aanwezig is?

Dat is zeker een goede mogelijkheid, maar ik was niet op de hoogte dat de bezwaartermijn nog liep.

pieter1234
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Ook ik heb een vraag mbt de Wob.

Ik heb stukken opgevraagd bij een gemeente obv de WOB. Kreeg maar nooit reactie en op een gegeven moment in gebreke gesteld. Daarop kwam een besluit, maar dat besluit was eigenlijk een half besluit (de helft van de gevraagde documenten is een besluit op genomen, de andere helft doen we pas later). Sindsdien heb ik twee maand niets meer gehoord.

Wat moet ik hiermee? Had ik bezwaar moeten aantekenen tegen dat eerste besluit of loopt de dwangsom nu? (omdat het besluit slechts om de helft van de stukken ging)

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
In het besluit zal iets staan dat aangeeft dat het een besluit betreft op jouw (gehele) Wob verzoek, dus je had inderdaad in bezwaar moeten gaan, maar daar ben je nu te laat mee. (bezwaartermijn is 6 weken)

Je zou je natuurlijk op het standpunt kunnen stellen dat jouw brief bestaat uit meerdere Wob verzoeken, en dat alleen op een deel van die verzoeken een besluit is genomen, en dat voor de andere verzoeken de dwangsom nog loopt, maar dat heb ik nog nooit in een vonnis voorbij zien komen, dus wellicht kun je, aangezien de maximale dwangsom inmiddels bereikt zou zijn, de gemeente in gebreke kunnen stellen wegens het uitblijven van een dwangsom beschikking, maar een gang naar de rechter (en dus griffiekosten uitgeven) zou ik er persoonlijk niet op wagen.

Jacques
Pro
 Bericht 
Gentlemen, het is even geleden maar ik heb toch weer jullie hulp nodig. Ik mag aanstonds voor de rechter verschijnen (als CVOM niet voortijds alsnog tot volledige dwangsom besluit althans). Ik heb alleen geen flauw idee wat de huidige stand van zaken is en wat een handige strategie is. Met dwangsommen heb ik al bijna een jaar niet meer van doen gehad namelijk.

Tijdslijnen:
- Oktober 2012: WOB-verzoek (als zodanig aangemerkt door CVOM)
- November 2012: IGS (CVOM bestrijdt dat het een IGS is)
- Februari 2013: Dwangsomvordering
- Maart 2013 :Beslissing op WOB
- Maart 2013: Beslissing op dwangsomvordering, CVOM beschouwt dwangsomvordering als eerste IGS en wijst dus maar beperkte dwangsom toe, verwijzing naar sinterklaasarrest.
- Juni 2013: bezwaar bij BR ingesteld.
- December 2013: BR stelt dat bezwaar bij CVOM nog mogelijk was en maant CVOM bezwaar bij BR als bezwaar tegen dangsombesluit te beschouwen.
- April 2014: CVOM wijst bezwaar af op zelfde gronden als maart 2013: IGS nov 2012 was volgens hun geen IGS. Sinterklaasarrest is de verdediging.
- April 2014: bezwaar bij BR ingesteld.
- Mei 2014: verweer van CVOM ontvangen via BR. Ze verwijzen naar sinterklaasarrest en stellen dat dit arrest bevestigd is door ECLI 2014/733.
- Feb 2015: Vooraankondiging zitting BR in mei 2015.

De casus draait er dus om, of mijn IGS als een IGS is aan te merken. Ik stel dat een enkel arrest (sinterklaasarrest) geen reden is om af te wijken van de lijn dat een IGS niet om vorm maar om inhoud gaat en dat mijn IGS duidelijk verwees naar WOBverzoek, maande tot actie en een termijn noemde. CVOM stelt dat IGS de termijn duidelijker moet noemen en dat niet is gezegd dat beslistermijn reeds verstreken was en dat niet genoemd is dat er aanspraak op een dwangsom gemaatk zou worden.

Mijn IGS in geschoonde vorm:

------
[adressering etc]
Betreft: verzoek om informatie van [datum], beschikking [kenmerk beschikking]

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van een door ondergetekende ingediend verzoek om informatie van [datum] en vanwege het uitblijven van enig antwoord van de zijde van CVOM, ontvangt u deze brief van mijn zijde met het verzoek om het informatieverzoek met voortvarendheid en binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde termijnen te behandelen.

[Wijzen op doorstuurplicht, zonder letterlijk WOB te benoemen]

[afsluiting]
------

Natuurlijk is dit in het licht van latere uitspraken een wat mager IGS. Maar ik stelde deze nog op in de tijd van voor het sinterklaasarrest, toen vorm niet ter zake leek te doen. Ik heb in die tijd heel wat IGS'en zien langskomen die nog een stuk summierder waren dan de mijne. Ik noem duidelijk kenmerk en datum van het wobverzoek en verzoek om binnen de wettelijk vastgestelde termijnen te behandelen. Dit kan een interessante kwestie worden; ik vind dat ik niet letterlijk het wetboek hoef voor te lezen aan CVOM en dat "binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde termijnen" het noemen van een termijn is, in de meest letterlijke zin van het woord zelfs. CVOM lijkt het daar totaal mee oneens te zijn en vindt dat ik twee weken had moeten noemen.

Vraag 1: wat lijkt de huidige stand van zaken bij BR's te zijn, maak ik een kans of worden dwangsommen momenteel al snel afgeschoten?
Vraag 2: hebben jullie recente uitspraken die een summier IGS als IGS aanmerken?
Vraag 3: wat is een handige strategie? voor de zitting een reactie op verweer CVOM sturen, of de boel voor de rechter laten komen? Ik ben juridisch een leek, weliswaar veel geleerd van deze site en heb tijdens mijn studie wat rechten-vakken gehad dus schrik niet van juridische taal, maar toch. Slacht een CVOM-advocaat me niet ter zitting af simpelweg door wetsartikelen en uitspraken rond te strooien die ik niet ken en dus niet kan weerleggen?

Alvast dank voor jullie hulp...

dikkydik
Master
 Bericht 
Jacques schreef:
Maar ik stelde deze nog op in de tijd van voor het sinterklaasarrest, toen vorm niet ter zake leek te doen.


Zo werkt het helaas niet.
Is de IGS niet in orde naar de huidige maatstaven, dan ga je voor gaas.

Jacques
Pro
 Bericht 
Dat snap en weet ik. Maar Sinterklaasarrest is in de tussentijd door diverse rechters weer terzijde gelegd. Dit heb ik ook al aangevoerd, maar CVOM kwam toen weer met hierboven genoemde uitspraak waarin een rechter sinterklaasarrest wel bevestigd.


Weet jij wat de huidige maatstaven precies zijn op dit moment? Ik heb het idee dat het een beetje heen en weer gaat al naar gelang de instructies die de BR's meekrijgen.

svdongen
Master
 Bericht 
 
De hierboven gegeven ingebrekestelling is op zich voldoende als ze nog geen besluit hebben genomen, dan heb je de rechter waarschijnlijk emotioneel aan je kant.

Jacques
Pro
 Bericht 
Ik heb dit een tijdje laten liggen wegens drukte op werk, maar nu de datum van mijn zaak nadert nog eens in verdiept.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2014:733

, wat CVOM in voorbehandeling lijkt te gebruiken als uitspraak die zegt dat ik veel explicieter had moeten zijn, lijkt gezien overweging 6 en ook gezien dit artikel

http://www.stibbeblog.nl/public-law/voorkomen-misbruik-bestuursrechtelijke-dwangsomregeling-bij-wob-verzoeken-leiden-meerdere-wegen-naar-rome/

toch echt te slaan op professionele rechtshulpverleners. Dat ben ik absoluut niet, ik heb geen noemenswaardige juridische achtergrond.

Mijn verdediging zal dan ook, oa zoals svdongen hierboven bevestigt, vooral slaan op het feit dat ik een leek ben en de wetgever geen (vorm)voorschriften aan een ingebrekestelling gesteld heeft om het voor iedereen gemakkelijk te maken een correcte ingebrekestelling in te dienen. Ik wil de rechter inderdaad emotioneel aan mijn kant krijgen.

Iemand nog tips? Zijn er mensen hier die als leek voor de BR hebben gestaan? Ik ben stiekem toch bang dat ik door een juridische technicality onderuit gehaald wordt :oops:

hneel
Master
 Bericht 
Jacques schreef:
Zijn er mensen hier die als leek voor de BR hebben gestaan?


Ja, ik. Ik werd wel bijgestaan door een jurist van mijn rechtsbijstandsverzekering. Bij de BR werd het tot beider partijen verrassing een Niet Ontvankelijk. Daarna is het doorgeschoven naar de RvS. Ik wacht nu al bijna een jaar op de uitslag. Elke 6 weken komt er een briefje binnen dat het weer opnieuw verlengd wordt...

Ik ben gewoon eerlijk geweest. Dat ik voorbeeldbrieven op Flitsservice had gevonden enzo. De jurist van het OM probeerde toen wel FS zwart te maken "zo'n site waar allemaal veelwobbers zitten". Ik heb daarop naar eer en geweten gezegd dat het voor mij de eerste keer was dat ik een WOB verzoek gedaan had.

hneel
Master
 Bericht 
Zo, nu toch eindelijk een uitspraak
Helaas geen gunstig resultaat. Ik begrijp het nog maar half, maar als ik het goed begrijp kan een bestuursorgaan nu gewoon simpelweg ingebrekestellingen buiten behandeling laten en hoeven ze zodoende dus nooit meer een dwangsom te betalen bij te late besluiten. En ze kunnen blijkbaar ook misleidende rechtsmiddelenclausules in hun brieven plaatsen en daar mee wegkomen.

Het ging oorspronkelijk om deze zaak

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
Dit is op zich geen vreemde uitkomst, het CVOM stelt het wob verzoek van 26 juli nooit ontvangen te hebben, en de verzoeker heeft blijkbaar niet het tegendeel kunnen bewijzen. De ingebrekestelling treft dan inderdaad geen doel en als het CVOM vervolgens aangeeft dat het het die ingebrekestelling buiten beschouwing laat, is dat inderdaad geen appelabel besluit.

Bounty
Master
 Bericht 
 
Had je het wobverzoek en de IGS gefaxt en deze faxbewijzen ingebracht bij de Raad van State? Ook gek als het beroep gegrond is je jurist geen pkv vergoeding krijgt.

hneel
Master
 Bericht 
Tja, ik had destijds wel een faxbewijs verzonden. In eerste instantie vonden ze die niet goed genoeg. Toen heb ik later een uitgebreidere verstuurd (met originele bericht er in). Dat gaf weer aanleiding tot een ex tunc/ex nunc discussie.

Ik vind het gek dat het nu eigenlijk alleen maar over die brief van 15 okt gaat (niet in behandeling nemen van igb). Niks over of de igb wel of niet geldig was. Dat werd ook betwist. En dus ook geen uitspraak of het faxbewijs nu wel of niet geldig is. Alles is verder wel ter zitting aan bod gekomen. Een hoop onbeantwoorde vragen.

Als ik het goed begrijp: als een BO een igb niet in behandeling neemt kan je daar geen beroep of bezwaar tegen instellen. Maar mag je die igb dan wel als verzonden beschouwen?

Bounty
Master
 Bericht 
 
Ik neem aan dat je jurist je de uitspraak goed uit kan leggen.

olievetklepkeering
Weet de weg
 Bericht 
Even een korte vraag, zie na een uurtje lezen hier er inmiddels erg veel veranderd is op het gebied van de text op de op te vragen documenten via de WOB! gebruikte tot vandaag nog steeds het "stappenplan"met als enige verandering de twee wkn. naar 4wkn. voor het opvragen der documenten!
Ik heb nog nooit een dwang som procedure gevolgd, ook nooit zover hoeven komen.en begin gelukkig toch steeds meer zaken te winnen...
Waar kan ik een voorbeeldbrief van een ingebrekestelling aangaande een dwang som traject downloaden?
Met vr.groet,

olievetklepkeering

Vliegtuig
Weet de weg
 Bericht 
 
Er was hier een sticky met voorbeeldbrieven, lijkt wel alsof die verwijderd is. Wellicht kan iemand dit toelichten? Paar weken geleden was dat topic er sowieso nog.

Hierbij de tekst die ik zelf altijd gebruik:

Citaat:
Op mijn verzoek van [DATUM] met als kenmerk [KENMERK] om openbaarmaking van documenten is nog niet beslist terwijl de beslistermijn is verstreken. Om het proces aan uw kant te versnellen ontvangt u hierbij een officiële ingebrekestelling. Ik verzoek u dan ook om binnen een termijn van 2 weken te beslissen op mijn verzoek om openbaarmaking in het kader van de Wob.


olievetklepkeering
Weet de weg
 Bericht 
Hartelijk dank voor je snelle reactie Vliegtuig, nu heb ik tenminste een beetje een leidraad hoe je dat dwang som traject een beetje voortvarend kan laten verlopen...Ik doe deze procedures voor iemand anders en heb tot dusver eigenlijk altijd mijn vragen binnen afzienbare tijd binnen gekregen! Nu bij twee zaken bij twee verschillende mensen merk ik nu al dat na de eerste post van het W.A.H.V. de door stuur post van het C.J.I.B lange vertragingen op lopen! vandaar dan ook mijn vraag.

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
Ik heb in dit topic recentelijk getracht het een en ander zo goed mogelijk uiteen te zetten, in dat topic heb ik ook een voorbeeld voor een ingebrekestelling geplaatst, wellicht heb je daar wat aan.

Vliegtuig
Weet de weg
 Bericht 
 
Ah, dat topic bedoelde ik. Complimenten daarvoor trouwens.

olievetklepkeering
Weet de weg
 Bericht 
Ziet er erg goed uit Rolv, had het inmiddels via de zoekfunctie n.a.v. het antwoord van vliegtuig ook gevonden!
en i.d.d. fijn dat er weer wat nieuwe aanpassing is in het "oude stappenplan" :thumb:
Grtz. en bedankt,

olievetklepkeering.

dikkydik
Master
 Bericht 
Nu bij twee zaken bij twee verschillende mensen merk ik nu al dat na de eerste post van het W.A.H.V. de door stuur post van het C.J.I.B lange vertragingen op lopen!


Ter info, mocht je het niet weten:

Zodra dit "nieuwe" bestuursorgaan jouw doorgestuurde wob verzoek ontvangen heeft, start de eerstvolgende dag opnieuw een beslistermijn van 4 wkn.

En als jij niet kan bewijzen dat het wob verzoek ook daadwerkelijk verzonden is, en het bo gaat dit bij een dwangsomprocedure ontkennen, dan ben je het bokje, want je kunt het niet aantonen.

Nog iets:

Hoe heb je je wob verzoek verwoord, hopelijk heb je hier ook rekening mee gehouden:
http://www.flitsservice.nl/nieuws/belan ... eken-i5746

olievetklepkeering
Weet de weg
 Bericht 
Nee hier heb ik helaas geen rekening mee gehouden!!! In één zaak (deze doe ik voor een ander) en gaat over een snelheidsovertreding met flitspaal binnen de bebouwde kom. Heeft zij het na te lange tijd inmiddels bericht en wacht nu op brief over het "verzuim van gronden" Dit is de zelfde zaak die ik zelf heb lopen (zelfde paal) "Ik mag de gronden van "de verzuimbrief nu voor mijn eigen zaak in gaan indienen".

In de tweede zaak is dus ook het oude WOB verzoek door mij ingediend!!! Degene waar ik deze zaak voor doe betreft: (rijden door rood licht) heeft bij de lokale politie alleen de foto's opgevraagd, hij heeft twee foto's gekregen waarvan één zwart wit foto + 1mislukte de mislukte is een paar seconden later genomen, deze is roetzwart maar bevat wel tijden nrs. etc.Deze bon bedraagt €230,-

Heb n.a.v. het (oude WOB verzoek) bericht gehad was 29april 2015 jl. verzonden, is en op 15 mei 2015 bij sectie WOB ontvangen, maar er is slechts een zaakoverzicht verstuurd in het kader van de WAHV!!!
Een week daarna kreeg hij gewoon weer de zelfde boete opgestuurd...Dan heb ik hem geadviseerd om de herinnering te sturen...
Dan dus de 2x48 uurs herinnering gestuurd!
Nu binnen die week een bevestigingsbrief van CVOM ontvangen dat van het beroep met 10 wkn kan worden verlengd, bij nog langer, nieuw bericht"! Hopelijk hoef ik dit niet als verdaging van de WOB te zien??? :roll:

Dit gaat om de WAHV (en niet over de WOB) Dat word zo in de bevestiging brief verwoord met verwijzing naar politie midden Nederland postbus 83 Utrecht enz.Ik wil graag bij de feiten blijven, vooral in de rechtszaal!
Ik heb nu de ingebrekestelling in orde. Deels gemaakt via het "nieuwe stappen plan" heb hem wel wat aangepast! En heb ook een datum gesteld, waarin ik minimaal vind” wanneer de dwang som termijn moet beginnen te lopen... Deze vond ik in de voorbeeld brief te vaag want daar werd geen datum genoemd! Er werd daar ook uitgegaan van een automatische start van de dwang som datum! Ik vind dat persoonlijk wat vaag , en met de wetenschap nu, dat er een beetje aan het WOB verzoek zou kunnen schorten en niet heel adequaat is gereageerd op het antwoord van het CVOM d.m.v. van de(48 uurs brief) in plaats van direct, een ingebrekestelling”.
Graag een reactie wanneer ik dreig hier grote fouten te maken?

Met vriendelijke groeten, olievetklepkeering.

PS. nog hartelijk bedankt voor alle nieuwe info

Jurjen
FS medewerker
 Bericht 
Hallo

Ben even bezig met een O-bezwaar. Inmiddels dit klaargemaakt:

Stap1: verzetschrift sturen (aangetekend of langsbrengen, etc.) naar de OvJ. Staat achter op je strafbeschikking
Stap2: Art30 WvSv briefje sturen naar diezelfde OvJ met de vraag of de OvJ even je dossier kan opsturen

Stap 3 zou echter WOB moeten zijn, kan alleen niks vinden, zijn hier geen voorbeelden meer van?

Situatie is als volgt. Kennis is aangehouden voor controle, alles goed, maar zou een bon volgen voor snelheid, 30 te hard. Kon hij mee leven dus prima. Komt de O binnen, staat er dus ineens 126@80 op. Hierdoor nu in bezwaar, meting kan nooit correct zijn geweest. Welke WOB documenten dien ik op te vragen en zijn er basis brieven? Die van mij van 10 jaar terug zijn vast niet voldoende meer ;).

Hoor het graag.

dikkydik
Master
 Bericht 
Jurjen schreef:
Welke WOB documenten dien ik op te vragen en zijn er basis brieven? Die van mij van 10 jaar terug zijn vast niet voldoende meer ;).


Ligt eraan hoe de snelheid geconstateerd is.

Je kunt middels de wob alle info opvragen die NIET in het dossier terug te vinden is. Voor het dossier doe je een beroep op artikeltje 30 Sv.

De wob kun je dus gebruiken voor algemene zaken als de aktes van de controleur/agent, het ijkrapport, radarverzamelstaat.

Flitsfoto, pv zal in het dossier zitten.


Het enige wat nu telt, is dat je binnen 2wkn verzet aantekent. Simpel briefje is voldoende. Ondertussen ga je alle gewenste info opvragen.


Hoe is de snelheid gemeten?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Jurjen schreef:
Stap 3 zou echter WOB moeten zijn, kan alleen niks vinden, zijn hier geen voorbeelden meer van?


wob-helpdesk/verschillende-documenten-opvragen-bij-een-wob-verzoek-t46600.html

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Er is een nieuwe uitspraak van de kantonrechter in Eindhoven: ECLI:NL:RBOBR:2014:95

Uit deze uitspraak blijkt dat de kantonrechter is bevoegd ook van aan de Wahv gerelateerde beroepen kennis te nemen, welke in feite geen bona fide Wahv-beroepen zijn (bijvoorbeeld verzoeken heroverweging).
Er is een vervolg inzake "heroverweging en dwangsom in Wahv-zaken":
Rb. Amsterdam 26 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4764, r.o. 4.2 schreef:
Artikel 4:6 Awb, waarin is bepaald dat na een (gedeeltelijke) afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag kan worden gedaan, is in artikel 7:27 Awb uitgesloten voor het administratief beroep. In de WAHV is een dergelijke bevoegdheid niet opgenomen. Dat de officier van justitie de beslissingen op administratief beroep na indiening van het beroep bij de kantonrechter herleest en in sommige gevallen tot een heroverweging komt en dientengevolge tot een andersluidende beslissing, maakt niet dat het verzoek van betrokkene om daartoe over te gaan een aanvraag is in de zin van 1:3 Awb. Het verzoek van betrokkene kan dan ook niet worden gekwalificeerd als aanvraag in de zin van 1:3 Awb. Gelet op het bepaalde in artikel 4:17 Awb, dat ziet op beschikkingen op aanvraag, zijn daarom geen dwangsommen verbeurd.

Rb. Amsterdam 26 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4863, r.o. 3.4 schreef:
Een beschikking waarbij een verkeersboete is opgelegd, zoals in dit geval, is eveneens een ambtshalve te nemen beschikking. Op grond van de uitspraak van 10 december 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verbeurt de officier van justitie geen dwangsommen indien hij niet tijdig beslist op het administratief beroep van betrokkene gericht tegen de ambtshalve opgelegde verkeersboete.

Uitspraak 1 is nog enigszins begrijpelijk, maar uitspraak 2.. Kantonrechters en bestuursrecht! :x

TMFKAV
Master
 Bericht 
In die 4863 uitspraak gaan ze wel heel erg de mist in. Dan zou de beslissing van de OvJ (op het adm. beroep) ambtshalve moeten zijn en dat is zeker niet zo !!

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
In die 4863 uitspraak gaan ze wel heel erg de mist in. Dan zou de beslissing van de OvJ (op het adm. beroep) ambtshalve moeten zijn en dat is zeker niet zo !!

Juist! Ik meen dat er meerdere arresten bestaan waaruit blijkt dat de Wet dwangsom op de administratieve beroepsfase van toepassing is. Een mogelijke doorbreking van het appelverbod heeft voorliggend naar mijn inzicht enkel kans van slagen met betrekking tot de Pkv, niet in verband met de dwangsommen (vgl. GH Arnhem-Leeuwarden 05 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:66, r.o. 4).

Feitelijk
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:
In die 4863 uitspraak gaan ze wel heel erg de mist in.

Zo! Dat dacht ik!

TMFKAV
Master
 Bericht 
Nu maakt het voor de uitkomst van het beroep niet uit (Igs prematuur), maar ik ben benieuwd wanneer ik een OvJ aantref op zitting die met deze uitspraak staat te zwaaien .......

Dat wordt lachen !!

 Pagina 30 van 31 [ 1530 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…