» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 38.7 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 35 berichten ]
Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Na in het verleden altijd (voor zover het voor kwam) netjes mijn verkeersboetes zonder tegenstribbelen betaald te hebben heeft deze site mij toch aan het denken gezet. De overheid verwacht immers 100% transparantie en medewerking van de burger dus mogen wij dit omgekeerd ook van hen verwachten. Ik heb me voorgenomen om wanneer ik in de toekomst weer een beschikking mocht ontvangen, deze pas te betalen wanneer ik a.d.h.v. via een WOB verzoek opgevraagde stukken na heb kunnen gaan of alle zaken ook écht kloppen.

Nu vind ik allerlei stappenplannen die inmiddels al ruim 7 jaar oud zijn en meerdere topics waarin allerhande nieuwtjes en wijzigingen in de wet die hier betrekking op hebben aan het licht komen.

Voor de insiders de vraag wat nu het stappenplan moet zijn om anno 2016 op correcte wijze een WOB verzoek te doen.

In mijn specifieke geval wil ik een WOB verzoek doen naar aanleiding van een beschikking (flitspaalboete) die ik ontvangen heb nadat ik schijnbaar 82 km/h (na correctie) zou hebben gereden waar 70 km/h toegestaan is.

Ik heb de standaardbrief voor de eerste stap uit het stappenplan, het bezwaar, erbij genomen en deze lichtelijk aangepast (maximale termijn voor toezending stukken volgens wet 4 weken i.p.v. 2 weken en beargumentering reden voor doen WOB verzoek). Daarnaast nog enkele op te vragen stukken toegevoegd op aanraden van een forumlid in een ander topic.

Dit ziet er dan zo uit:

Citaat:
Officier van Justitie
Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht


<Plaatsnaam>, <Datum>


Betreft: Bezwaarschrift in 1e termijn en Wob-verzoek


Geachte heer/mevrouw,


Hierbij maak ik bezwaar tegen beschikking nummer <CJIB Nummer>. De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: de volgende documenten die betrekking hebben op beschikking nummer <CJIB Nummer>: die klaarblijkelijk op mijn kenteken is uitgeschreven. Ik verzoek u deze documenten openbaar te maken in algemeen belang omdat dit voor velen nuttige informatie bevat over de bewijslast bij verkeersovertredingen.

- Het brondocument.
- Het zaakoverzicht van het CJIB
- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen.
- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd, en dat op dat moment geldig was.
- De video/foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, voorzien van datum en tijdstip. Hierop moeten duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn en dient een direct verband te worden gelegd met het geldende ijkrapport. Indien er verschillende voertuigen zichtbaar zijn, moet duidelijk zijn met welk voertuig de overtreding zou zijn begaan.
- De FIP (Fixed Installed Post) meetlijst
- Het besluit dat ten grondslag ligt aan de instelling van de maximumsnelheid

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan. De bekeuring is voortgekomen uit ‘justitiële opsporing’. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.
Naar aanleiding hiervan verzoek ik u mij een nadere termijn voor het indienen van deze gronden van bezwaar toe te staan.

Met vriendelijke groet,

<Mijn naam>
<Mijn adres>
Bijlage: Kopie beschikking niet nodig, aangezien beschikkingsnummer duidelijk is vermeld


Iemand nog aanvullingen? :P
Een actueel stappenplan zou natuurlijk handig zijn. :wink:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Je moet het beroep en wob-verzoek scheiden.

Wob moet naar:

Parket CVOM
Sectie Wob
Posrbus 8533

pevo
Master
 Bericht 
+3503 RM Utrecht

(f) :lol:

RobinNL
Respect
 Bericht 
 
Hoezo moet de Wob worden gescheiden? Als het OM de documenten niet in haar bezit heeft moet zij er toch voor zorgen dat de organisatie die deze wel heeft de documenten opstuurt?

bmw320d
Die hard
 Bericht 
 
Is ook niet verplicht om wob en bezwaar apart te doen. Ze sturen het gewoon door naar de juiste bestuursorgaan.

pevo
Master
 Bericht 
RobinNL schreef:
Hoezo moet de Wob worden gescheiden? Als het OM de documenten niet in haar bezit heeft moet zij er toch voor zorgen dat de organisatie die deze wel heeft de documenten opstuurt?


Het bezwaar moet je indienen bij de afdeling Mulder van het CVOM, een wob verzoek dien je in bij de afdeling Wob van het CVOM. Zijn tegenwoordig specifieke afdelingen en postadressen voor.

RobinNL
Respect
 Bericht 
 
pevo schreef:
Het bezwaar moet je indienen bij de afdeling Mulder van het CVOM, een wob verzoek dien je in bij de afdeling Wob van het CVOM. Zijn tegenwoordig specifieke afdelingen en postadressen voor.


Dat heb ik begrepen, maar;

bmw320d schreef:
Ze sturen het gewoon door naar de juiste bestuursorgaan.


Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb inmiddels een recenter model Mulderbezwaar gevonden en zal deze los van het WOB verzoek versturen.
Daarnaast wordt daar ook het advies gegeven tevens elk schrijven per fax toe te zenden, omdat men dan met het faxtransactierapport fysiek bewijs van verzenden in handen heeft.

Citaat:
Beslistermijn voor de OvJ: 16 weken vanaf het einde van de beroepstermijn (LET OP: dus niet vanaf het indienen van het beroepschrift, daarom beroep bij voorkeur op de laatste dag indienen per fax) (zie art. 7:24 lid 1 Awb).


Uit bovenstaande concludeer ik dat ik er goed aan zou doen het beroep reeds per reguliere post te zenden en vervolgens op de laatste dag van de beroepstermijn nogmaals per fax.

Nu rijst bij mij de vraag in hoeverre het CVOM en andere overheidsorganen de mogelijkheid nog open hebben staan om met ze te communiceren per fax?
Hoe hebben andere "lotgenoten" met Mulderbezwaren/WOB verzoeken dit hier gedaan? Gewoon enkel per reguliere post, combi van reguliere post + fax of toch via aangetekende post (al zal dit uiteindelijk een vrij kostbare aangelegenheid worden :P )?

En tot slot, is FoIP dan een mogelijkheid? Of is het enkel mogelijk om een rechtsgeldig bewijs van verzending in handen te krijgen wanneer de fax via de ouderwetse manier wordt verzonden? Mijn excuses maar ik heb hier totaal geen ervaring mee, mocht het nodig zijn dan zal dit de eerste keer in mijn leven zijn dat ik een fax verstuur. :fp: :lol:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Remmco87 schreef:
Nu rijst bij mij de vraag in hoeverre het CVOM en andere overheidsorganen de mogelijkheid nog open hebben staan om met ze te communiceren per fax?


WOB CVOM sinds 1 oktober 2014 niet meer mogelijk (sluiting elektr. weg)

Sinds 1 december 2015 heeft de CVOM de stekker uit de fax getrokken, je kunt de CVOM niet meer per fax bereiken.

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ah oké dankjewel, daar kan ik wat mee. Dan wordt het dus enkel per post. :wink:
Ik meld me vanzelf wel weer als er onduidelijkheden zijn. :)

Bounty
Master
 Bericht 
 
Ik zou wel even bellen of je administratief beroep (bezwaar) goed bij hun is aangekomen.

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Maar dan zou men dit eigenlijk elke keer moeten doen wanneer er een IGB, beroep of bezwaar wordt verstuurd om een soort "zekerheid" te hebben dat de toegezonden zaken ook daadwerkelijk werden ontvangen. Zijn er feitelijk ook gevallen bekend hier bij members waarbij door de tegenpartij beweerd werd dat er niets was ontvangen? Ik kan me niet inbeelden dat je elk schrijven inzake een WOB verzoek of Mulderberoep aangaande een beschikking van "slechts" € 100 aangetekend gaat versturen, dan zouden de kosten flink de pan uit rijzen en bij verlies vallen deze achteraf ook niet te declareren.

dikkydik
Master
 Bericht 
Remmco87 schreef:
Zijn er feitelijk ook gevallen bekend hier bij members waarbij door de tegenpartij beweerd werd dat er niets was ontvangen?

Standaard antwoord, zodra het woord dwangsom valt. :lol:
Remmco87 schreef:
Maar dan zou men dit eigenlijk elke keer moeten doen wanneer er een IGB, beroep of bezwaar wordt verstuurd om een soort "zekerheid" te hebben dat de toegezonden zaken ook daadwerkelijk werden ontvangen.

Jep, maar je snapt toch ook wel waarom de fax gesloten is? :kniktja:

Een bezwaarschrift kan overigens ook online ingediend worden, mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn.

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ze zullen ook werkelijk elk gat proberen te dichten om het voor de burger zo moeilijk mogelijk te maken protest aan te tekenen. :lol:
Terwijl we in feite gewoon het recht hebben om te mogen protesteren en jezelf meer zekerheid te verschaffen door het opvragen van stukken.

dikkydik schreef:
Een bezwaarschrift kan overigens ook online ingediend worden, mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn.


Ik zag het toevallig vandaag op de beschikking staan ja. :kniktja:

TMFKAV
Master
 Bericht 
dikkydik schreef:
Een bezwaarschrift kan overigens ook online ingediend worden, mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn.


Enkel het beroep bij de OvJ .......

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Even een update: Ik heb na het indienen van het Mulderberoep en WOB verzoek per reguliere post (niet aangetekend) op resp. 15-2 en 16-2 gebeld ter controle en de bevestiging gekregen dat WOB verzoeken en Mulderberoep inderdaad waren ontvangen. Van Mulderberoep heb ik tevens een brief ontvangen op 25-2 dat mijn beroep in behandeling is bij de OvJ. Van de WOB verzoeken heb ik nog niets vernomen.

Wat is nu de volgende stap wanneer ik geen reactie zou krijgen op mijn WOB verzoek of een onvolledige beslissing en na hoeveel tijd moet ik van me laten horen?

Daarnaast zag ik recentelijk op cjib.nl het volgende:

Citaat:
Wanneer is een Wob-verzoek niet nodig?

In de volgende situaties is een WOB-verzoek niet nodig:

1. U wilt de flitsfoto opvragen van de overtreding waarvoor u een boete hebt ontvangen
- Staat op uw beschikking ‘administratieve verwerking flitsgegevens’ vermeld als opsporingsinstantie?
Dan kunt u de foto meteen snel en eenvoudig bekijken in het Digitaal Loket CJIB. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.
Naar het Digitaal Loket

- Hebt u geen DigiD? Vraag dan uw foto op via ons webformulier. U ontvangt de foto dan binnen enkele werkdagen op het adres dat op uw boete staat.
- Is een andere instantie de opsporingsinstantie? Op uw beschikking vindt u informatie over hoe en waar u uw foto kunt opvragen.

2. U wilt meer informatie over een boete die u hebt ontvangen omdat u bent geflitst
- Staat op uw beschikking de ‘administratieve verwerking flitsgegevens’ vermeld als opsporingsinstantie?
Dan kunt u de documenten die bij uw overtreding horen, zoals het ijkrapport van de gebruikte apparatuur en de aanstelling van de verbalisant, bekijken in het Digitaal Loket CJIB. U moet hiervoor inloggen met DigiD.


Echter, na inloggen zie ik enkel twee flitsfoto's en exact de informatie over de overtreding die ook al op de beschikking vermeld stonden (locatie van de flitser, feitcode etc) maar géén ijkingsrapport, documenten omtrent gebruikte apparatuur e.d.

Aangezien ik betreffende documenten ook aangevraagd heb middels WOB verzoeken, hoe gaan ze bij sectie Wob om met verzoeken om informatie die volgens hen digitaal te vinden moet zijn (maar dat dus in mijn geval niet is)?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Wat is de datum van het Wob-verzoek (verzending)?

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Gepost op 16-2 :wink:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Remmco87 schreef:
Gepost op 16-2


Dan moeten ze uiterlijk 16-3 reageren, zoniet 17-2 in gebreke stellen.

dikkydik
Master
 Bericht 
TMFKAV schreef:
zoniet 17-2 in gebreke stellen.

Noteer die datum dus alvast in je agenda voor 2017. :wink:

TMFKAV
Master
 Bericht 
17-2 zou wel eens onredelijk laat kunnen zijn :wink:

Doe maar 17-3 O:)

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ok bedankt!
Maar hoe zit het met de middels WOB aangevraagde stukken die volgens CJIB in te zien zouden moeten zijn via het digitaal loket CJIB maar dit dus NIET zijn? Gaat dan om bijv. het ijkrapport e.d. CJIB geeft aan dat deze stukken niet middels WOB opgevraagd kunnen worden daar deze dus online te raadplegen zijn, maar dat zijn ze dus (in mijn geval tenminste) niet. :huh:
Ik vind daar enkel mijn twee flitsfoto's..

TMFKAV
Master
 Bericht 
Voor het ijkrapport zul je misschien iets meer moeite moeten doen, maar de meeste zijn reeds openbaar en dus is de Wob niet van toepassing.

Boralis
Master
 Bericht 
 
Heb er ook weer een te pakken hoor, na ruim 2 jaar. 108@100. Geen foto digitaal.

Als ik bij het digitaal bezwaar begin over beroep + Wob, wordt er meteen aangegeven dat dit er niet voor bedoeld is. Hoe zit dat tegenwoordig? Liefst hou ik het gewoon even digitaal. Druk, druk, druk.

TMFKAV
Master
 Bericht 
ceriadwen
Master
 Bericht 
Citaat:
Burgers krijgen wettelijk recht op informatie van overheden en semi-overheden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel daartoe van D66 en GroenLinks. De nieuwe wet vervangt de huidige, bekende Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Die gebruiken journalisten nogal eens om gevoelige informatie van bijvoorbeeld ministeries of gemeenten los te krijgen.

In de nieuwe wet wordt het verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft. Een 'informatiecommissaris' moet één en ander in goede banen gaan leiden.

Mede-initiatiefneemster Linda Voortman van GroenLinks is 'enorm blij': "Dit is een hele belangrijke stap in onze strijd voor een open overheid. Een overheid waar verdwenen bonnetjes en volledig zwartgelakte documenten niet meer voorkomen." Ook D66-collega Steven van Weyenberg is verheugd: "Eindelijk wordt informatie een recht in plaats van een gunst."

In de nieuwe wet moeten overheden bij elke weigering uitleggen waarom het belang om informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet.

Overheid moet opener worden


TMFKAV
Master
 Bericht 
ceriadwen schreef:
.....


Dat gaat nog wel even duren met de Woo, moet nog langs de eerste kamer, de RvS en er is genoeg kritiek op (oa. VNG) O:)

Voorlopig is de Wob er nog wel !!

Boralis
Master
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:


Dat zeggen ze natuurlijk zelf. De klik-bezwaar-klik-niet-ontvankelijk hebben ze wel lekker makkelijk gemaakt, je kunt via DigiD nu namelijk ook digitaal in bezwaar gaan. Tik ergens in de tekst Wob en d'r komt een bericht vak met "niet hier".

Heeft het OM/de OvJ het recht om een gecombineerd pro-forma bezwaar plus Wob verzoek via die weg te weigeren?

riedje
Weet de weg
 Bericht 
Boralis schreef:
Heeft het OM/de OvJ het recht om een gecombineerd pro-forma bezwaar plus Wob verzoek via die weg te weigeren?
Dat is toegestaan, slechts als 'de elektronische weg' voor een bepaalde berichtencategorie is opengesteld kun je via die wijze een bericht sturen. Zie bijv. ECLI:NL:RVS:2008:BG5897. Het OM heeft expliciet de elektronische weg uitgesloten voor WOB-verzoeken, helaas...

Toontje
Pro
 Bericht 
 
Zelfde hier als bij Boralis echter 84@80...... Ik moet ook mijn WOB-vaardigheden weer gaan afstoffen. Is ondertussen wel weer een jaar of 3 à 4 geleden.......

Ik ga eerst maar eens kijken of ik de foto's, ijkrapporten etc. digitaal kan bemachtigen. Indien niet, dan maar de oude manier.

Wel op voorhand een vraag: Weet iemand hoe het zit met adreswijzigingen? Wij gaan binnenkort, binnen de bezwaartermijn, verhuizen. Kan ik in mijn bezwaar en WOB melden dat per dan-en-dan dit-en-dit ons nieuwe adres is?
(dit om te voorkomen dat ik de antwoorden niet ontvang) Is dat 'rechtsgeldig'?

Remmco87
Nieuwkomer
 Bericht 
 
En we hebben er weer eentje. :-?
Bezwaarschrift bij OvJ is inmiddels ingediend, WOB verzoek moet ik nog opstellen.
Ik heb gezocht maar heeft iemand toevallig een linkje naar actuele templates voor WOB verzoeken? Wat ik vind zijn eigenlijk allemaal gedateerde standaardbrieven van zowel flitsservice als bijv Zwarte Kip.
Zo om het wat minder tijdrovend te maken en uiteraard om te weten welke zaken we nog kunnen opvragen om een zo groot mogelijke kans van slagen te hebben.

In mijn geval gaat het in ieder geval om een snelheidsovertreding begaan op de autosnelweg A73, net voor de Roertunnel waar de Vmax sinds een tijdje 100 km/h is geworden. Eerst was op dit stuk (voor de tunnel) nog 120 km/h de max, echter nadat de rest van het traject 130 km/h is geworden hebben ze het stuk waar 100 km/h geldt een heel stuk eerder laten ingaan blijkbaar. En precies daar willen ze natuurlijk net gaan staan met hun radarapparatuur. Levert ze weer flink wat op. :thumb:

Iemand nog suggesties waar ik allemaal om moet/kan vragen?

dikkydik
Master
 Bericht 
Remmco87 schreef:
Iemand nog suggesties waar ik allemaal om moet/kan vragen?

Goede samenvatting inzake het opvragen van informatie:
wet-mulder-m/boete-onnodig-links-rijden-geen-aanhouding-geen-beelden-t92844.html#p4273318

TMFKAV schreef:
Artikel 7:18, vierde lid, van de Awb voor het procesdossier bij de CVOM. Daar zal in dit geval alleen een zaakoverzicht in zitten. Bij de politie kun je het brondocument en zaakoverzicht Mulder opvragen onder de Wpg en eventueel de aktes van de verbalisant onder de Wob.


MrKDE
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Remmco87 schreef:
n we hebben er weer eentje. :-?
Bezwaarschrift bij OvJ is inmiddels ingediend, WOB verzoek moet ik nog opstellen.
Ik heb gezocht maar heeft iemand toevallig een linkje naar actuele templates voor WOB verzoeken? Wat ik vind zijn eigenlijk allemaal gedateerde standaardbrieven van zowel flitsservice als bijv Zwarte Kip.
Zo om het wat minder tijdrovend te maken en uiteraard om te weten welke zaken we nog kunnen opvragen om een zo groot mogelijke kans van slagen te hebben.

In mijn geval gaat het in ieder geval om een snelheidsovertreding begaan op de autosnelweg A73, net voor de Roertunnel waar de Vmax sinds een tijdje 100 km/h is geworden. Eerst was op dit stuk (voor de tunnel) nog 120 km/h de max, echter nadat de rest van het traject 130 km/h is geworden hebben ze het stuk waar 100 km/h geldt een heel stuk eerder laten ingaan blijkbaar. En precies daar willen ze natuurlijk net gaan staan met hun radarapparatuur. Levert ze weer flink wat op. :thumb:

Iemand nog suggesties waar ik allemaal om moet/kan vragen?


Denk dat je hier: wob-helpdesk/verschillende-documenten-opvragen-bij-een-wob-verzoek-t46600.html
nog wel een aardig eind mee komt.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Wow! 2008!

Max_nl
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Als je naar de politie eenheid wobt, vermeld dan ook het politie zaaknummer.
Heb pas een reactie gehad waaruit blijkt dat ze het CJIB nummer kennenlijk niet voldoende vinden.

 Pagina 1 van 1 [ 35 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy